دلگیرم از خود با تو نجوا می کنم دریا این سفره ی دل پیش تو وا می کنم

نیاز مبرم کشور به مدیریت متدین و انقلابی

تاریخ:سه شنبه 8 فروردین 1396-07:26 ب.ظ

Image result for ‫هرگاه مدیریت انقلابی داشتیم‬‎

نوع مطلب : تصاویر رهبری 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

اینجا تفاوت دموکراسی و مردمسالاری دینی مشخص می شود

تاریخ:پنجشنبه 29 تیر 1396-01:12 ب.ظ

   اینجا تفاوت دموکراسی و مردمسالاری دینی  مشخص می شود

 برنارد شاو، در عباراتی طنز آمیز از بنیانگذار  جایزه نوبل می گوید: «من می توانم " نوبل" بخاطر اختراع دینامیت  ویرانگر ببخشم، اما برای طراحی جایزه نوبل  هیچوقت اورا نمی بخشم.. من برای مخاطبینم می نویسم ونه برای برای به دست آوردن  آن جایزه سالانه »..
و امروز باید از نمای دیگر گفت : می توان پیشناد دهنده دموکراسی را بخشید اما پاداش دهنده صرف به بازاریاب ستاد تبلیغاتی را هرگز...
 و اینک می خوانیم رئیس جمهور می گوید:《امروز در مسئولیتهای رده بالا نوبت این ۲۴ میلیون است》
ودرحالیکه انتخاب وانتصاب  برای انجام خدمت است ونه برای اعمال قدرت  با وجود رشدفرهنگی  قابل توجه در کشوردر چهار دهه گذشته،  جناحی سیاسی خاص همچنان با اشکال و درجاتی ازعلائم استبدادی که یا مظاهرمردمسالاری درتعارض است، متفاوت فکر می کند و نسبت به رابطه مثبت میان توسعه و مردمسالاری تردید دارد. هدف از این نوشته بررسی عوامل اصلی در پشت این پدیده، و  تجزیه و تحلیل کمی و کیفی دوگانگی موضوع از یک طرف،وتبعات گسترده  آن  درمفهوم توسعه متکی براین مدل من درآوردی ازسوی دیگراست..
دراین راستا  فراتر از تفسیر فرهنگ سیاسی فکری ساده که به  بهم خورد مهم مناسبات سیاسی و نقش خو دبرتربینی است، و نشان می دهد که تاثیر طراحی سیاسی و مداخلات خارجی و جذب بخشی نخبگان توسط مقامات به عنوان عوامل توسعه ی دموکراسی از منظر آنان درکشور ،پسرفت اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی را دامن زده است وآنگهی  مبرهن است که هیچوقت تنها یک بخش از پیکره جامعه که شاید برای تقسیم مزایا کافی بنماید اما کفاف دهنده مسیر حرکت همه نیازهای حرکت یک دولت برای ادامه کار نیست..
 این بحث در سه بخش  وابسته به مفاهیم  استقلال کشور پس انقلاب اسلامی و  ترانزیت آزادی یکطرفه وارداتی وتفسیر یکجانبه از قانون بنفع خود برای ایجاد یک دولت موسوم به "اعتدال "در کشور است..
استقلال ایران اسلامی وقتی بدست آمد که انقلاب اسلامی با تقدیم  دهها هزار شهید و مجروح که این پرداخت هزینه تا هنوز هم ادامه داردانرا تضمین کرد و مردمسالاری  دینی را نه تنها صرفاً به عنوان یک مسئله سیاسی وملی بلکه  بعنوان یک مطالبه ی فرهنگی تاریخی فراگیر مطرح کرد،که  در هیکل یکدست ومنسجم یک موضوع بالفعل بنام ملت ایران پس از کسب استقلال با وجود رشد قابل توجه دشمنی بیگانه در اشکال و این پروژه که حتی دراشکال مختلف  مورد تهاجم، تجاوز، هجمه ونفوذ در مقابل نرخ توسعه ی کشور  هیچگاه از نظرافکارعمومی دور نشدو با موانع وآسیب ها مقابله کرد  ..
بنابراین روشنفکران حقیقی و گروه های روشنگر را  نبایدمحکوم کرد چون آنها برای  دفاع واقعی ، در هردوره، در مواجهه با  آسیب های مردمسالاری  دینی مسئولیتی عظیم وتعهدی پیگیر دارند واین تنها حق آنها نیست بلکه وطیفه شان هم هست. انکار حقوق  سیاسی شهروندانی که به شخص یا جریان سیاسی خاصی رای نداده اند،  مفهومی جز اعمال محدودیت حتی در آزادی مدنی ومنشور حقوی که خود آن جریان مدعی آن است نیست و نشانه ی برعدم پاسخگو ئی  دولت می تواند باشد؛ وباید تشریح کرد که برای دستیابی به توسعه فرهنگی  و اقتصادی  عادلانه و پایدار اجتماعی، مسئله  همین است ..
 و این رویه چیزی جز آشکارکردن عنوان "عجز دموکراسی " مورد ادعا نیست، و تداوم این کسری به  کاهش استقلال دولت در رها شدن از قید وبندهای جناحی  وافت شعارها ی  هنگامه ی انتخابات می انجامد که آنرا  اینگونه توضیح می دهد؟؟
اداره امور اجرائی کشور، به وسیله  یک سیستم دولتی انحصاری((polity IV index )  به  یک مدل  از شیب  نزولی مردمسالاری تغییر می کند   شاخصی که  به طور مداوم در مقایسه باآموزه های دینی قابل اندازه گیری وعملکردسنجی است که درمقابل بحران دموکراسی مورد ادعا درتمایل برای چسبیدن به دولت طبقاتی   موضع می گیرد..
 و روند فعلی پس ازکنترل وبه اختیار درآوردن یک سری از متغیرهای  اقتصادی، اجتماعی و تاریخی، سیاسی وفرهنگی به تفسیر تأثیر ویژه و منفی قطع ارتباط یک بخش سیاسی بعنوان  ماهیت گفتمانی ورفتاری با سایر بخش های سیاسی در عرصه ی تعاملات اجتماعی می انجامد ...
که اینک برجسته ترین  بار منفی  پروژه ی جناحی دربرابر منافع  ملی و تاثیر مستقیم در سیاست متغیر، اثرات مشابه خودرا از یک دوره به دوره دیگر انتقال داده است...
درحالیکه تمام و کمال مورد منابع ملی انسانی منبع  وموتورمحرکه ی توسعه یافتگی  وپیشرفت  از نظر بسیاری  از اقتصاددانان و دانشمندان علوم سیاسی در  هرکشور با توجه بر عوامل موثر بر مخدوش شدن آزادی بیان و تفکربمعنی در نقاطی با دو قطبی کردن یک کشور و یا رتبه بندی طبقات اجتماعی ومنابع انسانی در قالب دو قسمت همراه وغیر همراه و تقسیمات انحصار طلبانه سیاسی مطابقت داشته ومورد مطالعه قرار می گیرد ..
همچنین برخی از مطالعات در مورد ویژگی های جوامع، و چگونگی تقسیم آنها  به  سیستم های دموکراتیک  غیر دموکراتیک  نابرابری سیاسی با رخت بربستن شایسته سالاری حادث جز موید ماهیت ذاتی جناح سیاسی غیر مقید به اصول اولیه "دموکراسی مورد ادعا" نیست. وتنها برنامه های  انتخاباتی وشعارهای مرتبط و توجیهات جایگزین به ادامه خودخواهی سیاسی وتبعات آن منجرشده است.
شاید این اجماع درذهن جناح سیاسی فصل حاصل شده است که مفهوم دموکراسی شامل یک جناح سیاسی  است که در آن افرادمورد نظر خود را از نظر سیاسی برابر وشایسته می دانندودیگران درسطح وتراز خدمت به مردم نیستند؟ و دولت در مجموع، تمام انرژی و منابع و نهادهایی که به آنها نیاز دارد را درخود ادغام کرده است .و هر نیروی سیاسی دیگر نامشروع وفاقد وجاهت  حضور در عرصه اداره امور کشور است در حالی که، تبدیل شدن  یک دولت بعنوان حل کننده نهادهای سیاسی و اقتصادی دیگر وانحلال گرایش های متفاوت ومنتقد  همه ی ارزش های مردمسالاری دینی مخدوش  می کند..
از سوی دیگر گرچه لیبرالیسم و ​​دموکراسی باهم فرق دارندولی آنهادر همگرایی قدرت طلبانه تمایل به شعار "هرکس با مانیست ازما نیست " اصراری مشابه دارند؛ بظاهر سیستم های لیبرال دموکراتیک معاصر  از طریق انتخابات آزاد به قدرت می رسند  اماافرادی ضد دموکراسی برمنصب تصمیم گیری قرارمی گیرند وبه دیکته کردن موضوعات دلخواه می پردازندودرحالیکه قبلاً شعارمی دادند زنده باد مخالف من به تخطئه وتهدید و تحریم و تنبیه او می پردازند . این پدیده یک چالش مهم در چشم انداز برای ادامه سازگاری میان  ​​دموکراسی مورد ادعا وپذیرش مردمسالاری محسوب می شود و طبعاً  هر چه این چشم انداز بخاطر ترس از  پویش و جنبش های منتقد مردمی در استدلال دچار تناقض می شود ودرادامه  همانقدر به خشونت لفظی وتشدید تقسیم دستیابی به حقوق سیاسی و اجتماعی ،خود را نیازمند مناقشات وجنجال آفروزی می بیندتا اصل را بفراموشی سپرده و فروعی نچندان مهم را برجسته کند...
 علل ریشه ای ظهور این پدیده سیاسی کم وبیش به سه عامل زیر که با هم تداخل دارند مرتبط است: عدم تمایل طبقات دولتی وجناحی به تقسیم نقش و ادوار چرخش نخبه ها متنوع اجتماعی به دلیل ترس از دست دادن کنترل سیاسی و امتیازات مربوطه -  ادامه حمایت  غرب  از موضعی که معارض  با استقلال وارزشهای ایران اسلامی است که  این  خودتامین کننده منافع غرب  است و به رسمیت نشنا ختن اعتقاد ات وباورها ئی و که به پایداری اسلام ناب  وافق چشم انداز کشور می انجامد  ..
در مقابل هر اندازه همانطور که حق همه ی احاد جامعه برای مشارکت سیاسی در انتخابات به رسیمت شناخته شده است.هیچ دولتی  حق ندارد بصراحت این مشارکت را پس از انتخابات از دور کارکردهای اجتماعی خارج کند.و  این مشکل برای تعریف گذار درپروسه  همان دموکراسی مورد ادعا و مردم سالاری خونبهای شهدا مهم است چرا که باید عده مشارکت کننده آنقدر باشد که مشروعیت انتخابات ومیانگین حد نصاب ارزشمند را تضمین کنند بنابراین مشارکت  نه فصلی و نه سوا کردنی است و درغیراینصوررت از نه تنها از مردم یالاری دینی بلکه از"دموکراسی"رنگ باخته بسمت تبعیض سیاسی گام برداشته ایم   ..
حق رای بخشی از مسئله برابری افراد در جامعه است، که به عنوان شاخص  برتر انتخاب شایسته شناخته شده است و نوعی واکنش  دائم به مبارزه  برای ایفای حقوق  افراد و مشارکت کنندگان وپرداختن به دیدگاههای متفاوت   در زمینه های سیاسی و اقتصادی  نشان دهنده  شناخت ودرک ما از مردمسالاری آزاد واقعی  و دموکراسی مقید مشروط است که شامل  بازدهی فرهنگ و استقلال سیاسی  درطول حدود چهار دهه ی گذشته است وگرنه قبل از وزیر امور خارجه آمریکا نیز مردم ایران را به دو دسته ی "خوب" و"بد" تقسیم کرده است..
دراین رابطه قابل لمس ومشاهده است که یک معیار تجربی از دموکراسی غربی به طور گسترده ای برقوانین   ارزیابی از شرایط و وضعیت گروهها همراه وغیر همراه  تکیه دارد" تروریسیت خوب وبد"، "مسلمان میانه رو وتندرو"، "روشنفکر آیده آل، نرمال،مبتذل" که  در کشورها و مناطق مختلف  حسب تعریف یک پروژه تعمیم داده ولینک ها وآیتمی هائی برای آن درنظر گرفته اند..
متوجه هستیم  که برای جابجائی وتغییر افراد باید با اصرار بر اشکال مختلف بهانه و اعلال به حذف آنها بایدپرداخت!  از جمله  افزایش خط مشی فرافکنی در القابی چونی افراطی وتندرو و توجیهی برای مهار مطالبات  مردمی که به یک شکل از سرکوب نقد وطرح خواسته تبدیل شده است. شواهد فراوانی وجود دارد که حقوق سیاسی و اجتماعی در کشور دچار نقض جدی  با توجه به ارزیابی شاخص ها واستاندارد های مختلف  درراستای حفظ  و تعیین اشخاص مورد نظر دریک پست ومنصب، معمول گردیده است بنابر دستاویز قراردادن محاسبات  ذهنی در تفکیک 24 ملیون که خود در معیارهای دقیق جای بحث دارد  از بقیه جامعه  در بستن معادله ی انحصاری، هیچگاه  تعیین کننده نهائی نخواهد بود و آشکار است که هدف روشن وکلان جمهوری اسلامی استقلال آزادی وهوشیاری دائمی در راستای تامین منافع وحراست از منابع متنوع عظیم کشور است ...  تنها سود  دفع  جناحی ،جاذبه های خبری برای رسانه بیگانه است  و  همچنان که مشخص است با کمرنگ شدن مدیریت متدین وانقلابی ،  دموکراسی لرزان یکی به میخ ویکی به نعل  با فاصله ی بسیار از مردم سالاری دینی عقب افتاده وناتوانی های متعدد خودرا بروز خواهد داد.

 

نوع مطلب : تحلیل مقاله  مقاله 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مدیریت شهری(قسمت دوم)

تاریخ:سه شنبه 27 تیر 1396-04:47 ب.ظ

مدیریت شهری(قسمت دوم)
این بخش بدنبال ارائه نقطه نظری پیرامون جوهره ی مدیریت  شهری در چهار مفهوم اساسی شامل برنامه ریزی، قانونگذاری وتصویب مقررات، تامین مالی و اجرا بر اساس ضروتهاست. .
بخصوص اگررشد ظاهری شهر با شتابی فزاینده روبرو باشد نیاز فوری به توسعه خاص از مفهوم برنامه ریزی را نشان می دهد، که باید تاکید کرد : تکامل سریع درجنبه های مختلف زندگی نوین و تغییر دراین رویه منعکس شده است.
 همراه با افزایش قابل توجه تعداد جمعیت توسعه سیستم های اجتماعی،بهداشتی و فرهنگی، به عنوان یک نتیجه از پیشرفت های علمی و فنی بصورتی پی در پی مطالبه می کند، تمام این کارها در مفهوم برنامه ریزی و یک راه برای حل مشکلات نشان دهنده چهره دیگری از تکامل آگاهی  دست اندرکاران  محسوب می شوند..
 شهرما  نیز مانندسابق در حال حاضر با بسیاری از مشکلات برنامه ریزی مربوط به تمام جنبه های فعالیتی که در آن این مشکلات با توسعه ی سریع اهداف در ارتباط است روبروست...
با توجه به این مطلب مدیریت شهری معاصر به چند عامل برای خدمات رسانی  رو به رشد ومطلوب نیازمنداست :
الف)  برنامه ریزی وعناصرآن :
برنامه ریزی از وظایف کلیدی مدیریت شهری در آغاز عهده داری این مسئولیت است و مقدمه ی همراه با ابزار های لازم برای توسعه جامعه محسوب می شود و اگرآن نقش  با برنامه ریزی عمومی درشهر تحت پوشش همراه باشد آن مدیریت به ایفا ی مهم ترین نقش  ماندگارخود پرداخته است، ین روند برای شهرهایکه در حال توسعه برای سازگاری با تغییرات  وتکانه  های شدید اجتماعی مواجه هستندو همچنین برای مواجهه با مشکلات دوران معاصر مهمترین رویه شناخته شده است.
با این حال، برنامه ریزی: یک روش جدید برای اداره و مدیریت موضوعات مختلف نیست  ونه  قدرت چهارمی است که به سه مقوله ی سنتی (قانونگذاری، اجرا ،ارزیابی) اضافه شود، بلکه به عنوان  پیش نیاز ورودی به توسعه ومرتفع کننده مشکلات موجود و معضلات قابل پیش بینی بشمارمی رود .
از آنجا که هر شهر بخشی جدایی ناپذیر از اهتمامات هر دولت است  این زمینه می تواند در برنامه ریزی  شهری به عنوان یک کلان بخشی با جذب بخشی از کمک های دولتی از جنبش رشد شهری در  کشور  در خدمت شهروندان قرار گیرد زیرا این بحث قسمتی از روند جهانی شهرنشینی محسوب می شود.
همانطورنیز دراین راستا یک شهر نیاز به استفاده از سند چشم انداز  کشور و تجارب شهر های دیگر و تجدید بروزشدن روابط با  کارشناسان و اطلاعات مربوط به رشد شهری و مشکلات آن دارد...
با توجه به این ادراک و استمرار حرکت پویا ی شهری، برنامه ریز گاهی با مخاطراتی همراه می شو د که برخی قابل مشاهده  بوده و برخی دیگر نامرئی هستند  ولی  ارزیابی الگوی ثبات مدیریت شهری، با همکاری مقامات محلی در شهر  تحت توابع بسیاری از روش های نظارتی وارتباطی،مشاوره ی با تبدیل آن تعاملات به  فکر شماتیک ( زمان دار)  مرتتبط با  عملیات مستمر برروی زمین واقع  ومحیط حقیقی و گسترده در مدیریت شهری با ابعاد  (اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی) را هموار یا ناهموارکرده است..
این ادراک؛ مفهوم برنامه ریزی شهری را  از شعار و لفظ به به یک  بوته ی اثر گذار اجرایی خاص تبدیل می کند که مهمترین مرحله  حرکت دراین عرصه را تداعی می کند.
ب) مشکلات برنامه ریزی  مدیریت شهری در شهر ما :
 عدم اعتقاد به برنامه ریزی و  فقدان برنامه ریزی علمی وعملی از ابعاد مهم تر مشکلات برنامه ریزی و مدیریت شهری محسوب می شود، بسیاری از مشکلات موجود ناشی از عدم وجود شاخص های انسانی،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی وطبیعی مورد انتظار است دراین عرصه مناظر  فیزیکی ساختمانی و سازه های شهری بدون درنظر داشتن شاخص های مورد نیاز درطول مدت زمان کوتاه اخیربسرعت  گسترش یافته است که این رویه به سهم خود توانسته است تاثیر منفی بر  استفاده از مدل مدیریت شهری برتر و موفقیت  آن بگذارد و مشکلات در حال رشد در برنامه ریزی های مقطعی  موجود در  معادلات هزینه بر و توقعات شهروندی و جهت گیری های مختلف  فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی دربازده مورد انتظارنوعی مانع به شمار آمده است..
  از این پس دراین راستا توابع سنتی گذشته برای مقابله با مجموعه ضرورت های شهری وتغیرات بزرگ مداوم، به ویژه از نیازمندیهای رو به رشد در خدمات عالی  وهوشمند کارائی ندارد وعملکرد تخصص انسانی اجرایی در کنار برنامه ریزی برای فائق آمدن بر مشکلات که دامنگیر مدیریت شهری شده یک التزام انکار ناپذیراست. 
اعمال نفوذ در روند برنامه ریزی  درمقابل سیاست توجه به منافع شهری قرارگرفته و این ترفندجامعه را  ناراضی می کندزیرا به همه آسیب می رساند رشد شهر  با یک رویکرد  غیرعلمی  که توسط منافع خاص ب صرف هزینه از منافع عمومی اداره  شود موجب به هدر رفتن و تعادل  نامحدود  کل مزایا و امتیازات شهری از (زمین ،زمینه ی خدمات ومنابع در دسترس) می گردد با توجه به این مبحث، بنابراین دست اندرکاران برای کارگردانی  موسسات  محلی  مرتبط  با مدیریت شهری برای در نظر داشتن مشکلات شهرنشینی باید بیش از حد  به آسیب های جدی تر در هنگام برنامه ریزی محلی توجه نمایند  تا از هدر رفت منابع و  اضافه هزینه های جاری به جامعه جلوگیری نمایند ..
ج)قوانین، مصوبات شورا ومقررات مدیریت شهری:
از اموری که باید توسط وضع کنندگان مصوبات مشاهده شود مشکلات سخت ونرم است که باید از طریق فرمت های طراحی شده و نرم افزار ی گرافیگ وایده های عملی وعلمی شناسائی شده واولویت بندی گردنداین روند بدان معنی است که مسائل حقوقی منعکس  شده شهروندی رکن اساسی مدیریت نوین شهری است  ابزار اجرای مواد ومحتوای مصوبات شاید برای تمام زمانها و مکان معتبرنباشدکه بر اساس مطالعات متنوع بسته به تنوع روابط فرهنگی اقتصادی و اجتماعی در وسیعترین ابعاد شرایط  موجود می بایست در قالب پروسه ی نو نگاری پایش و بروز گردند زیرا درواقع هدف از  مصوبات یا مقررات، و دستورات حفاظت و نگهداری از حقوق عموم است وبه حفظ  رفاه جامعه و درپیوند با دورشدن از هر گونه  آسیب های اخلاقی ومادیست که توسط امنای جوامع شهری در رسیدن به اهداف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تعیین شده  و دولت و به لحاظ سیاسی و ومواضع تاریخی ودیرینگی مطالبات ومعوقات برای آن ارزش قائل است
بسیاری از مصوبه گذاران  شروع به وضع مقررات مربوط به بهداشت عمومی، امنیت و یا استانداردهای برای کسب وکار و حالت ساخت و ساز  (که  این مقررات شامل ساختمان ها، سایت ها و فرم های فیزیکی تجاری و ورزشی وفرهنگی و  استفاده از زمین و شناسایی مناطق مسکونی، صنعتی، کشاورزی و تجاری می کنند اما نوع رسیدگی به خدمات وسرویس دهی های روزانه و چگونگی دستیابی به امکات تاسیساتی ورفاهی را بخصوص در خواسته ی حاشیه نشینان  وقعی چندان نمی گذارند.
در حالیکه مصوبات و مقررات مسئولانه  در برخورد با محیط  وکاربری زمین ، فضاومحیط در مدیریت شهری معاصر خدمات رسانی را اولویت برنامه ریزی خود می داند ومصوبات را بازتابی از واقعیت جامعه و یک ابزار برای ساماندهی شهری و توسعه ی شانه به شانه و وسیله ای برای آموزش جامعه و قبل از آن یک ابزار بازدارنده برای بروز نابسامی شهری می داند و بیان مدیریت  خاص شهری و در یک زمان معین در یک چارچوب دوره ی خلاصه شده نمی داند.
درغیر اینصورت، شکست مصوبات و مقررات   برای مدیریت شهری در شهر ، از جمله یکی از مسائل مهم  ناتوانی این مجموعه سیاست گذار  درپاسخگویی به نیازهای شهر از نظر ساماندهی، هماهنگی، و حتی نظارت و به عنوان یک نتیجه از سرعت رشد تصادفی (جمعیت و محیط فیزیکی) است و انباشت مشکلات   به دلیل ناتوانی برجسته فنی و مالی برای مقابله با پدیده های نامانوس منجر به از دست رفتن اختیارات مدیریت محلی وتاخت تاز معضلات تازه از راه رسیده می کند.
مطالعه تاثیر اقتصادی در ساختار اجتماعی باید درمصو به مردان  تصمیم ساز شهر در تعیین عوامل اقتصادی دخیل در شکل گیری ابعاد حقوقی قوانین ومقررات شهری و هدف از  کنترل امور به منظور تنظیم روابط  بین نهادها و اعضای جامعه و محیطی که در آن  زندگی می کنند بشکلی موثردیده شود . ...
برای مثال در خبرها و گزارش ها می خوانیم که مدیران محلی ویا حتی اعضای شواری یک نقطه در کشورمان ویا حتی موارد مشابه در خارج کشور علیه شرکت ها، کشتی، بازرگانان ویا موسسات تجاری  وحتی دولتی  بدلیل ایجاد مشکلاتی از قبیل عوارض روانی وجسمی ویا سلب آسایش،درنتیجه ی  آلودگی صوتی، هوا، ترافیک ، خاک ، آب و نامرغوبیت یک کالا ویا نوعی خدمات  و... اعلام جرم کرده و با صدور کیفرخواست درخواست پرداخت غرامت به شهروندان آسیب دیده یا درمعرض آسیب کرده اند...
د)برنامه ریزی بودجه واعتبارات درمدیریت شهری:
باید در نظر داست که  برنامه ریزی مالی شهری به عنوان بخش مهمی از اقتصاد مدرن شهری جایگاه خود را نشان داده و موفقیت مدیریت شهری به  وجود توازن مالی دستگاه های محلی مربوطه، مرتبط است.
 اهمیت برنامه امور مالی شهری از طریق ارتباط آن در یک گروه  از توابع هماهنگ جامعه محلی ، که اجرا می شوند نهفته است، که این امور برای رسیدن به اهداف  عمده شهری  بقرار ذیل مورد اهتمام قرارمی گیرد:
1. افزایش نسبت میزان رفاه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای جمعیت  شهر از طریق ایجادپروژه های استاندارد در محیط و زمین های شهری برای پروژه های خدمات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است.
2-ارائه امکانات برای محدوده مکانی خدمات مرتبط به اقتصاد خرد و همچنین برای دستیابی به اهدافی که به اقتصاد کلان مربوط می شود.
برنامه های امور مالی شهری یعنی : پیاده سازی الزامات در زمین(محیط)  شهری، که نیاز به ارائه بودجه در میزان قابل توجه در مقایسه با دیگر پروژه های  سابق شهری است، به این معنی که نیاز به جستجو برای  پیدا کردن   مناسب ترین روش هایی که بتواند  در انتخاب منابع مالی پایدار وتامین بودجه واعتبارات  برای   اجرای چنین برنامه هایی برآن متکی بود.
اهمیت برنامه های مالی شهری از طریق برنامه هایی که توسط  مدیران محلی  برای تحت پوشش قرادن نیازمندیها و یا اضافه کردن قابلیت های رقابتی جدی تر و آماده شدن منابع مالی برای بخش موثر هر سازمان  (موجود و یا ایجاد شده) درراه تدارک الزامات شهری  درگسترش امکانات و پایه های توزیع رفاه محیطی مثل پارکینگ ها و... ، که حداقل تضمین عملکرد مطلوب را بدنبال داشته باشد.
اگر مشکلات مالی قبل از رسیدن به برنامه های  اهداف مدیریت شهری مانعی بر سر راه  آن همیشه نشان می دهد و زمانی که  شهر بزرگ و بزرگتر می شود و بودجه مورد نیاز با برخورداری محلات در حال رشد متناسب نیست ، آنگاه مدیریت شهری خواستارافزایش عوارض و پرداخت های مرتبط با ساخت وسازوپیشه وری می شودو یا تحمیل منابع جدید غیر مستقیم به شهروندان از طرق مختلف می گردد.
عملیات اجرایی در مدیریت شهری:
انعکاس روش مکانیزم عملیاتی مدیریت شهری در برنامه های مدیریت درآزمایش بکارگیری واقعی سه مرحله فوق آشکارمی شود، آنها نشان دهنده  اطمینان  انطباق برنامه های عملیاتی و پیگیری پروژه ها در نتیجه فعال ساز ی روشن روش ها در رسیدن به  اهداف خود است  وقتی قادر به استفاده از تلاش های کارشناسان ،کارکنان ،کارگران و همچنین میزان مشارکت شهروندان در بسیاری از جنبه های مربوط به ارزیابی و بهره مند ی از این برنامه ها  و بررسی توانمندی مطابق با سازکاری مختلف با شیم آنها بدینگونه کار می کنند:
1. سازوکار اختیارات و قدرت در برخورد با مشکلات عملی به موسسات اجرایی محلی واگذار شده است.
2. مکانیسم هماهنگی، و این از طریق زیر که به نمایندگی از شوراهای محلی، که شامل معتمدین محلی  و دواطلبان خدمات سازمان های مردمی بوده کار خود را به عنوان یک  هماهنگ کننده بین مدیریت اجرایی و جامعه محلی و دولت ،با کمک سایر ساز و کارهای اداری در نظر گرفته و اموربنحوی سازنده انجام می شود.
3. توسعه منابع مکانیزم در دسترس محیطی : فعالیت این مکانیسم با افزایش بهره وری از منابع موجود، و همچنین اضافه کردن منابع جدید را از طریق برنامه های موثر برای افزایش درآمد و تولید درون شهری امکان پذیر است.
4. مکانیزم ارزیابی مجدد: یکی از مکانیسم های مهم  درفعال مدیریت شهری است که  همزمان با تجربه  وآزمایش اولیه،  اجرای طرح، کنترل و ارزیابی نتایج مورد نظر را  قبل از اقدام در اجرای برنامه در قیاسی ملموس ومحسوس قطعی می کند
 


نوع مطلب : تحلیل مقاله 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

فراز ونشیب روشنفکری

تاریخ:دوشنبه 26 تیر 1396-03:39 ب.ظ

فراز ونشیب روشنفکری
نویسنده :عبدالمجید اورا
تاریخ:دوشنبه 26 تیر 1396-12:53 ب.ظ

برای مومنان به قران  این آیه ملاک زندگی اجتماعی است« کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللّه » . ، شما بهترین امتی بودید که به سود انسانها آفریده شده اند ؛(چه اینکه) امر به معروف و نی از منکر میکنید و به خدا ایمان دارید
سوره آل عمران، آیه110
 براستی روشنفکر تفاوت بین موضوعی مطلق در مقابل موضوعی نسبی و اصولی ثابت در مواجهه با شاخه های فرعی متغیر چگونه تفکیک می کند؟ ...
 جامعه روشنفکری در ایران معاصر با چهارقطب مختلف ،شاهد دو نوع جریان روشنفکری دینی و غیردینی بوده است که هر یک ازآنها شاخه های فرعی نیز داشته از فعالیت برخوردار بوده بوده اند. از این رو، شاخه های روشنفکری  در بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای  را مطرح می کنیم : (بیانات ایشان با اعضای هیئت علمی همایش جهانی حکمت مطهر 1382/12/18):
1. جریان روشنفکری صحیح دینی:  منظور جریانی است که با هدف حفظ و استمرار اسلام ناب محمدی (ص) از یک سو با رکود فکری، سطحی نگری، مقدس مآبی و تنگ نظری به مقابله برخاسته است و از سوی دیگر انفعال در مقابل اندیشه های وارداتی و غیرمنطقی را برنمی تابد و التقاط فکری را رد می کند و چهره ای روشن و ناب از اسلام بر اساس مقتضیات زمان و مکان ارائه می دهد.
2. جریان روشنفکری التقاطی دینی: روشنفکرانی که در این جریان جای می گیرند، دغدغه دینی داشته اند، امّا تحت تأثیر مکاتب وارداتی غربی، مانند لیبرالیسم، مارکسیسم و ناسیونالیسم، درصدد ارائه اسلام مدرن برآمده اند و نتیجه کار آنها دوری از اسلام راستین و ارائه افکار التقاطی بوده است.
3. جریان روشنفکری لائیک یا سکولار: این جریان استمرار جریان روشنفکری غربی است که دین را امری شخصی می داند و با اعتقاد به سکولاریزم، اومانیسم و لیبرالیسم، می کوشد کشور را به سوی ارزش ها و آموزه های غربی سوق دهد.
4. جریان روشنفکری الحادی: این جریان به صورت بنیادی با دین و باورهای مذهبی در ستیز است و بیشتر از تفکرات سوسیالیستی و مارکسیستی برخوردار است .
کما اینکه بعد از جنگ جهانی دوم روشنفکران در جهان معاصر عمدتاً با 4 قطب مختلف (ناسیونالیزم، فاشیزم و کمو نیزم ولیبرالیسم) دربرابر هم صف کشیده بودند و در بیان حقیقت مورد ادعا در رابطه با قدرت به فعالیت پرداختند.
" ژولین بندا" متفکرفرانسوی حدود 90 سال پیش، ودقیقاً در سال 1927م،كتاب خیانت روشنفکران را نوشت این عنوان شوک آور حاصل مطالعه ی او از فاجعه های دوقرن پیش از خود وتا حدودی هشدار به جریان روشنفکری در ازمنه ی بعد از خود بود . "بندا "روشنفکران را به مثابه گروهی محدود و فوق العاده با استعداد می بیند که از نظر اخلاقی روح انسان را به کمال میرسانند. روشنفکر واقعی موجودی است بسیار نادر چون او واقعآ از استاندارد های ابدی چون حقیقت و عدالت که دقیقا دراین جهان کمرنگست حمایت میکند وآزادگی را فدای آزادی نمی کند. از نظر وی روشنفکر واقعی دیگر از جهان مادی عبور کرده و در جستجو و اشاعه عدالت و حق  به جهان ماورای طبیعی قدم گذاشته است. همچنان روشنفکردر جامعه از فساد رنج میبرد، دفاع از توده ها و مستضعفین را یک اصل انعطاف نا پذیر میداند. با این حساب  وبا توجه بررسی افراد زیادی که كتاب "بندا" را مورد تدقیق قرار داده اند. خلاصه همه آن تلخکامی وتراژدی  سرانجام با مرور زمان  صدق گفتار ودرک بالای او  از ماهیت رفتار روشنفکری را روشن کرد، او مختصراً این ماهیت رفتاری را توضیح می دهد : هرگاه موضوعی با سیاست ارتباط  پیدا می کند ، روشنفکر از تفکر مستقل عاجز مانده وبه وکیل مدافع شیطان تبدیل می شود و (شیطان موکلان را تحسین )می کند .
از سوئی دیگر دکتر شریعتی درزمان خود با ابراز نگرانی از نوع نگرش روشنفکری درآینده می گوید: افسوس ، روزی می رسد که بی دینی نماد روشن فکریست.
امروزه آن پیش بینی به این رویه تبدیل شده است: مفتی کانال های ماهواره ای، مخالفت با انقلاب مردمی،تعارض با ارزش های دینی ونامه پراکنی شبهه انگیز ،...
کسانی با تبدیل شدن به یک  نظریه پرداز خلق الساعه با نشانی مشخص "ستاره  تلویزیون ماهواره ی وسایت خبری بیگانه"  تحت عنوان اندیشه آزاد و آزادی بیان  از طرفی که درمقابل ظلم و ستمگری و زیاده خواهی فراگیر جهان سلطه قد علم کرده است با عباراتی سخیف به زبان سرائی ودندان سائی می پردازد چگونه این اتفاق افتاده است؟
نتیجه اجتناب ناپذیر  این اتفاق در دوگانگی سیاسی نهفته است  که با نگاه  کور، واحساس نزدیکی با بسیاری از دولتمردان غربی وموسسات تحت پوشش به" خودنمایی" می پردازد، تا به زعم خود با اطمینان بگوید، بدون امکان افتادن به خطا، درد و رنج بشری را می شناسد و تاکید کند که در سودای عشق به شهرت به بیان درگیری با خود و پدیده پنداری هم ترازست!..
نکته اینکه: میان" ژولین بندا" فرانسوی و آنتونیو گرامشی ایتالیائی و فهرست بلند نویسندگان، متفکران و مباحث مواج در مورد نقش روشنفکر در جامعه یک چیز مشترک است. زیرا همه ی آنها توافق دارند که وظیفه اساسی روشنفکر نهفته در "نقد" واقعی فکری در وهله ی اول همان خود و گروهی است که خودبه حمایت از آن پرداخته است و چالشی برای ارائه راه حلها دراین وادی است. ...
 بنابراین  دست کشیدن از این کار، با توجه به شرح کتاب "خیانت فکری روشنفکران" بندا -  او را به تمرکز اساسی در خیانت روشنفکری سوق داده است..
این گروه زمانی که  طوفان سیاسی به پیکره ی جامعه از سامانه ی اتلانتیک شمالی یا آن سوی اقیانوس اطلس  از سوی چهان سلطه ونه از سوی متفکران مستقل و بی غرض نزدیک و عرضه می شودآنها  با طرح دیدگاه پوپولیستی و رسانه ی، پایه ی منطق و هوشیاری و شجاعت خود را در برابر جزر و مد جهانی سازی از دست می دهند ودر راه  قیمت گذاری  منطق و عینیت بخشی  سطح آگاهی خود تبدیل به غلطتک بوق وطبل و مکانیزم برخی نهادهای بین المللی برج وباروساخته برطراحی های سیا وموساداز خون بهای محرومین ومستضعفین تنها از یک زاویه پرطمطراق  به تهیج احساسات پرداخته با جهلی درهم  ریخته شعار بیگانه را لعاب ذهنیت خود و خواسته های مردم  می پندارند.
 خلاقیت  فکری و ارزشهای والای انسانی  جوهر متعالی  انسان ربانی را  با تردید  پورسانت سیاسی، اختلافات قومی و عدالت خواهی ظاهری، بدون توجه به ملاحظات اصیل با اهداف و منظوردشمن تطبیق می دهند ودرواقع آنها نمونه از "روشنفکران خائن" هستند.
 بسیاری از روشنفکران و نویسندگان با رفتن بسوی  دایره تعمیم وتوجیه واشکال تراشی مذموم،به ارعاب افکار عمومی می پردازند .وتنها به کف زدن و سوت کشیدن برای سوار  بر موجی از نارضایتی سطحی با نادیده گرفته بسیاری از هزینه های سنگین پرداخت شده از سوی انقلاب می پردازند.
آنچه  از روشنفکران و نویسندگان مشمول عبارت  مذکوربرمی آید صرفاً بی منطقی درموضوع، ضعف عینیت بخشی در نقد واقعی و تقلیل وزن خواسته درارائه نظر است که  ارعاب ، تخدیر ،تشویش اذهان و نگاه افکار عمومی همراه با تخریب شخصیتی و تهدیدوتطمیع همگران طیف خوددتخطئه دیگران به عدم تحمل بخش عمده ای از مسئولیت وتعهد وفرار از آن روی می آورند.
در حالیکه جامعه فکری واقعی  بدنبال حقیقت  است وبرای تشویق پوپولیستی کلاهی نمی دورد. زیرا خیانت دراین مرحله به دو سطح  می رسد: خیانت به نقش  خودو خیانت به حقیقت خود. هنگامی که رسانه  بدنام دکانش را با حرفها ومطالب این گروه گرم می کند خیانت دو برابر شده است. او مردم را تحریک به دروغ گفتن و دروغ شنیدن می کند تا در نتیجه به شکل گیری یک فرهنگ پوپولیستی مبتنی بر دروغ، توهم و اغراق و بهانه ی ناشایست گسترده کمک کند، و کسانی که  دشمن  را از روی عقلانیت، روشنگری و خردگرایی همواره دشمن می بینند بایکوت کند.
در جهان معاصر دو نوع از روشنفکران وجود دارند: روشنفکرفکری مردمی؛ روشنفکر فرصت طلب و بازاریاب توهم،  روشنفکری که مردم در برابرواقعیت  قرار می دهد واز حقیقت دور می کند... چقدر تلخ است این سوگند سمی با چاشنی غریزه جناح  خاص سیاسی وقدرت وثروت طلبی آنی..
یکی از توابع تلاش فکری به  اظهارات  وارائه بدیل ها برمی گرد ، که بسیاری از اندیشه های انسانی و ارتباطات« فکری را صیقل می دهدو همانند علم که پاسخگوی نیازهای عادی است گفتمان سیاسی روشنفکر نیز جوابگوی مطالبات توده محروم است .
جهت مطالعه ی بیشتر کتاب: بن بست تاریخی روشنفکران، اندیشمندان غربی یکدیگر را بابت پوچ گرائی تخطئه می کنند
کتاب تورم ذهن : روشنفکران اروپایی و سیاست (نویسنده:دیوید سیسنز)
در زمان و فضا ومحیط .کار فرهنگی و فکری روشنفکر به عنوان یک تولید کننده  ایده ها و اشکال محتوای فرهنگی با  برجستگی عقلانیت، دراعتراض به فرهنگ مهاجم  و مغرض علیه  توده ها با تمایل به حفظ استقلال  با  در نظر گرفتن موقعیت خویش وجامعه ی خود، تحت هرشرایطی بفکر حفاظت از میراث فرهنگی ،هنری و فکری کشور است..
 عنوان روشنفکر  متعهد برای کمک به بازیگران فکری درگیر در مسائل مربوط به ریشه عمده ای از مشکلات جامعه و تلاش برای رسیدگی به معضلات ،به نفع جامعه و تلاش جهت تغییر برای بهترعملکردن است.

در این پروسه ی فعال، "سارتر"آگاهی از منافع عمیق وآینده جامعه به انتقال ایده های خود  ازطریق تقدیم نظر انتزاعی به تجسم عملی را از طریق یک پیشنهاد برای حل مسائل مردم با راه حل های واقعی در آرمان انقلابی و برجسته در جامعه می بیند.
روشنفکران از که دفاع می کنند؟ وآیا  برای  فعالیت های عملی از ذهن خود خارج شده، و با شرکت در زندگی اجتماعی، بوسیله ابراز تجزیه و تحلیل  به طرح  پیشنهادو راه حل ها می پردازند، و همچنین به دفاع از ارزشها و حقیقت، عدالت و آزادی به عنوان نگهبان ارزش های انسانی ثابت شده گام برمی دارندیا برای تبدیل شدن به  طوطی سخنگو، می خواهند تماشگرانی را از دو سکوی رودرو جذب کنند وبه تکرارمحتوای شکست خورده اردوگاه غربی بپردازند ... واینگونه است که صدای مظلومان و به حاشیه رانده شدگان جامعه جهانی ، بایک حس انسانی ظاهری در سطوح بالاتر  در یک سالن فکری بسته ویا برج عاجی در رفاه نشسته خود را به عنوان نمادی از مدلینگ سیاسی گرفتار،سست عنصری درموضع لرزان فرهنگی  می بینند . در اینجا، تنها یک راه انقلابی برای سرعت بخشیدن به انفجار حق و عدالت باقی می ماند آنهم بازگشت به منابع غنی خودی.
همچنانکه"پائول نیزان"  یکی از دوستان سارتر، فیلسوفی که حاضر به قبول بسیاری از مدال ها وجوئز نشد،  و حتی "جایزه نوبل" در ادبیاترا رد می کند، چرا که او این افتخارات را  یک شکل از محدودیت آزادی خویش  و باعث از دست دادن استقلال خود در برابر قدرت سیاسی  معاصر میدانست. تفکرموضوعی ومتن  را بر موقعیت تاریخی و سیاسی ترجیح داد.
قطعات قابل توجه در تعاریف قبلی از سارتر و گرامشی وغیره ،  مجددا بر ضرورت تعامل با روشنفکر و به طور موثر برای انتخاب سبک زندگی پرمحتوا ی وزین، نه تنها با خلاقیت ایده ها و ارزش های معتبر که دارای تاثیردر رفتار مردم است، بلکه  از طریق مشارکت کیفی از جمله خدمات امور عمومی با شناسایی  عوامل وعناصر فرهنگی در توجه به  عنوان تلاش  ومبارزه فکری برای ارائه یک مجموعه منسجم از پاسخ به معضلات آزار دهنده در مقابل جوامع انسانی این دوره از زندگی بشری خلاصه می کند.
 بنابراین آنچه از روشنفکران عنوان مطلب مورد بحث بیشتر شنیده شده ایجاد تردید وشک وشبهه بوده  نه ارایه دفاعی قاطع از موجودیها خویش وبرازندگی فرهنگی خود که صریحاً باید گفت : زمان  تغییر وباز کردن این کلاف سردرگم فرا رسیده است ...بخصوص آناکه این مسیر بی پایان را رفتند اندوهناک ازآن بازمی گردند
این عبارات به این معناست که با از دست دادن فکری روح مبارزه وخم شدن ستون فقرات روشنفکر در مقابل بیگانه و یا خنثی بودن هیچگاه  موقعیت نظارتی ریشه ی در قبال مسائل وپدیده های جاری نداشته وصلاحیت  انتقاد و پیشنهادش را  خدشه دارکرده است، در حالیکه او می بایست به نفع کشور و مردمانش، به ویژه در درفرهنگ و اقتصاد و سیاست  به همه جا ی جهان سرک بکشد ، همانگونه که "ژان پل سارتر و "پیر ویدال ناکی  " شکنجه در الجزایر، زمان استعمار فرانسه و  پیر بوردیو  به منظور دفاع از بیکاران
و نوآم چامسکی در انتقاد از سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا به شدت در چهارچوبی بین المللی  تلاش کردند ،واز چارچوب جناحی، قومی و فرقه ای و ملی و منطقه ای فراتر اندیشیدند، وپیشتراینکه اینکه "الکسی دو توکویل" فلیسوف فرانسوی ، رفتار وحشیانه  آمریکا وفرانسه علیه عدالت و انسانیت را محکوم کرد.و...
درپایان باید گفت:  آیا این شرم آورنیست که در مسیر تبدیل شدن به "بهترین امتها" همانگونه که درآیه اول آغازین مطلب آمده به فرزندان ملت ومنافع کشور برای دلخوشی دشمنان خود و تجدید سرنوشت بدبختی، با غفلت وتغافل  راه را برای نفوذ بیگانه بازکنیم واز تعهدات اولیه به جامعه ی خود و محرومین ومستضعفین  دنیا ی معاصرچشم بپوشیم  .همواره انتخاب با ماست چون انسانیم وبه انسانیت بهای فراوان قائلیم.نوع مطلب : تحلیل مقاله 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مدیریت شهری قسمت(1)

تاریخ:یکشنبه 25 تیر 1396-04:13 ب.ظ

مدیریت شهری قسمت(1)  
   برای ارتقاء مدیریت شهری چه کرده ایم؟  چه راهکار وپاسخی داریم ؟
 مدیریت شهری به عنوان یک علم، قواعد و مبانی خاص به خود دارد از اواخر قرن نوزدهم تعدادی از دانشمندان و محققان  مطالعات خود را در توسعه این علم توسعه دادند، تا جائیکه تبدیل به شاخه ی از مدیریت علمی شد...
 چگونگی به دست آوردن بهترین و مطلوب ترین منافع از منابع طبیعی و اقتصادی و فنی نوین و ابزار و استفاده مدرن از این منابع توسط نیروی انسانی شایسته تر  با توجه به سیستم موجوددر زمان و مکان مشخص به منظور دستیابی به اهداف متنوع مورد نظر یکی از تعریف های آن است..
بنابراین این مدیریت در قالب عملیات انسانی و اجتماعی یا موسساتی، مرتبط با عناوین  افراد و گروه ها  و تلاشی هماهنگ برای رسیدن به اهداف است که بوجود می آیدو این مجموعه به منظور دستیابی مطمئن به اهداف با استفاده
از منابع  در دسترس و پتانسیل انسانی به بهترین شکل ممکن تاسیس شده است..

با وجود تعاریف بسیار ازسوی دانشمندان  مختلف در زمینه مدیریت و علوم انسانی  برای یک تعریف واحد و یکپارچه و جامع  از مدیریت شهری اما از نگاه سرجمع تعاریف مرتبط  در روند اجرایی  به طور مداوم با توجه به ماهیت نیاز مندی به این علم و تغییرات آن و  گسترش اهداف و  تداخل آراء  ضرورت  آگاهی  هر منطقه از هنر و توانایی خود به منظور تسهیل اجرای امور  با هماهنگی قوانین اجتماعی و انسانی امری بدیهی وانکار ناپذیراست.
  در واقع تمام این تعاریف متضمن یک هدف است که نوآوری به منظور تسهیل دستیابی موسسات یا ادارات به بهره برداری  حداکثری از پتانسیل شهری با هزینه کم تر، در ساده ترین طرح ها برای تسهیل تحرک انسانی و ارتقاء اجتماعی  که در آن نهادها و گروه ها با برنامه ریزی و تلاش پروژه های بزرگ و کوچکی را در ارتباطات و با برقراری رابطه بین جامعه و در میان بخش های دیگر برای رفاه حال عموم تدارک می بینند..
در حالی که مدیریت شهری  امروز بطور متفاوت و متنوع به عنوان  کارگردان زمینه های زندگی فعال دریک جامعه فعال است و تعاملات با فرد و جامعه، و مدیریت کسب و کار، خدمات دولتی و فعالیتهای خصوصی و او بخش های مهندسی آب و گردشگری، آموزش ومهارت عمومی، محیط زیست، ، مدیریت زیست محیطی و آموزش و پرورش را تحت شعاع خود قرار می دهد.
مدیریت شهری و در تمام این گروه ها به عنوان مجموعه ای کوشا  قوانین  ومصوبات ومقرارتی را در نظر گرفته و کنترل می کند اینگونه است که کنترل  محیط  و برنامه ریزی، چه بزرگ و چه کوچک،  پتانسیل های موجود در آن محیط به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر با مهارت آن مدیریت بکارگرفته شده و شکوفا می شود . که در آن مفهوم مدیریت شهری بر ارتقا و گسترش سطح جامعه( به معنای کلمه ونه مجموعه ی صرف)  رفاه شهر  از طریق برداشتن موانع  و افزایش خدمات تمرکز دارد دراین دیدگاه برای رسیدگی به مشکلات ناشی از افزایش جمعیت و رشد جغرافیای شهری  برای ارائه خدمات وسرویس دهی لازم به جامعه از زمینه های موجود، نیاز به کار  وسازماندهی دوباره با به روز رسانی این خدمات و یا از طریق گسترش زمینه های استاندارد معتبر شهری مورد نظر چشم دارد ، علاوه براینها توجه به محیط زیست  و چشم انداز شهری و میزان ساخت وسازهای دولتی و عمومی به ارزش  تاریخی چند جانبه و ارزش زمین های که جانمائی می شوند دقت لازم بعمل آید.
دراین راستا با مطالعه عملکرد مناطق شهری و پیدا کردن آنچه هست و آنچه از فعالیتهائی که مورد نیاز است برای پاسخگویی به نیاز  شهروندان و الزامات آن و پیدا کردن مسیری دقیق در توسعه و  عوامل موثر بر گسترش و تعیین میزان استفاده از زمین وکاربری آن در نتیجه آگاهی از پروژه های مورد نیاز برای برآورده سازی احتیاجات ساکنان از تعهدات مدیریت شهری با حداقل زمان و هزینه  با در نظر گرفتن استانداردها ، قوانین و هنجارهای تصریح شده فرهنگی است که برای رسیدن به چنین چیزی نیاز به مدیریت دقیق و همکاری با جوامع داخلی وسایر دستگاههای دولتی شهر می تواند در جهت دهی  اهالی به سوی نقشی روشن در درک و شناسایی نیازها و و انجام  وظایف شهروندی شرایط مطلوبی را ایجاد کند.و درواقع این هسته فعال به عنوان مدیریت شهری قوی امروز شناخته شده است ...
 این روند به عنوان تلاشی برای مقابله با مشکلات عمده که در مقابل جمعیت شهری قرارگرفته به منظور رسیدن به عدالت و صداقت و توانایی  و یکپارچگی تعریف شده است.
تراکم مشکلات معاصر در شهر و کارآمد ی متغیر (اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی) ما ناشی از  عدم برنامه ریزی برای میزان افزایش جمعیت مهاجر و فشار به خدمات  وزیرساخت های موجود  که تنها جوابگوی یک سوم جمعیت حاضر بوده است می باشد لذا برای مراقبت بین الزامات ایجاد توازن فعلی و آینده باید اطمینان حاصل شود که فضا، محیط وشرایط پیش رو به نحو مطلوبی تعریف شوند و سعی کنیم تا به هماهنگی بین عوامل مختلف که جمعیت موجود وجمعیت متغیر را می خواهدتحت  پوشش قرار دهد فعالیت ها و منابع مالی برجسته ی و معادل آن را درنظر داشته باشیم..
تمرکزاین میزان جمعیت در محلات و تراکم ازدحام در برخی از محدوده مختلف شهری برای جذب فعالیت های اقتصادی و خدمات باعث ایجاد مشکلات متعدد و فشار بر زیرساخت های متنوع کنگان شده است.
به زبان ساده ؛ ضعف فراداده هاو زیرساخت ها همان چیزی است که  گسترش بی محابای شهری شکست خود را بازبان  مشکلات اجتماعی، زیست محیطی و اغلب سردرگمی و عدم آرامش واطمینان شهروندبومی  مطرح کرده و به همراه داشته است. .
بهبود این شرایط  مستلزم این  است که شهر با حضور مدیران ومسئولین با برنامه ودور اندیش در سطوح مختلف، و یا در سطح موردنیاز محلی، که هر یک از آنها اراده ذاتی برای رسیدن به یک جهش کیفی در روش ها و اداره و استفاده از امکانات و روشها ی نو خلاقانه ، کارآمدی سازمانی، برنامه ریزی و تصویب مطالعات میدانی و آماده شدن استراتژی های لازم  با روشهای علمی وفنی را برای شناسایی  شیوه هائی درراستای تامین رفاه شهروندان، استراتژی های زیباسازی شهرو کیفی بودن ساخت وساز های عمرانی  و ارتقاء وضعیت کوچه وخیابان ، سهولت حمل ونقل یا چگونگی استفاده از منابع و زمین های مختلف و... حس مدیریت مطلوب شهری را برای مردم با تاثیر گذاری خود دربرطرف کردن مشکلات ومعضلات ملموس کنند ، تنها اینگونه می توان در نمودار مقایسه  مدیریت شهری استانی وکشوری جایگاهی قابل قبول داشت .
نوع مطلب : تحلیل مقاله 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نیوزویک:اسرائیل بدون حمایت آمریکا یک روز هم دوام نمی آورد

تاریخ:یکشنبه 25 تیر 1396-02:20 ب.ظ

 نیوزویک:اسرائیل بدون حمایت آمریکا یک روز هم دوام نمی آورد
Image result for How Long Could Israel Survive Without America
آمریکا از آغاز اشغالگری کیان صهیونیستی به حمایت  همه جانبه درابعاد مختلف و پشتیبانی در تمام محافل بین المللی از آن پرداخته است.
یک نویسنده بنام چاک فرولیچ در "نیوزویک" طی مقاله ی با عنوان  "چه مدتی اسرائیل  بدون آمریکا می تواند به بقای خود ادامه دهد"؟ وخود با   توجه به موارد زیر با اهمیت ایالات متحده برای اسرائیل
که "اسرائیل بدون حمایت آمریکا یک روز هم دوام نمی آورد" پاسخ داده است:
- واشنگتن  معمولا اولین و آخرین ایستگاه، تلاش برای رسیدگی به چالش های پیش روی  اسرائیل است.
- امریکا همه چیز را در خصوص تمام تصمیم گیری های سیاسی مربوط به امنیت ملی اسرائیل، در مراکز تصمیم گیری بین المللی مورد دخالت خود قرار می دهد..
- در واقع، این امور تبدیل به وابستگی شدید وعمیق اسرائیل به ایالات متحده شده به حدی که جای تردید است که  اسرائیل بتواند بدون کمک امریکا حتی یک روز به بقای خود ادامه دهد..
- برای آمریکائیها و اسرائیلی ها به طور یکسان، این وضعیت جنجال برانگیز است. اما بسیاری از آمریکایی ها از آنچه آنها  از برتر بینی(ترجیح) اسرائیل با رژیمی افراطی که خیلی تمایل دارد مستقل باشد درتصمیمات سیاسی آمریکا می بینند و این امر توسط سیاسیون نادیده گرفته می شودانتقادمی کنند..
- مجموع کمکهای آمریکا به اسرائیل از زمان تأسیس آن در سال 1949 تا سال 2019(توافق اخیر)، بالغ بر حدود 170 میلیارددلار، مبلغ زیادی که باعث شده تا اسرائیل بزرگترین دریافت کننده کمک های ایالات متحده در دوره پس از جنگ جهانی دوم باشد.با این حال اسرائیل از بحرانهای مختلف اجتماعی بویژه در بهداشت و آموزش رنج می برد.
- توسعه ی روابط نظامی بین ایالات متحده و اسرائیل  با تمرینات دو جانبه و گسترده، اجازه می دهدتا ارتش اسرائیل از زمینه یادگیری برخی از تاکتیک های پیشرفته تر در جهان برخوردار باشد ..
ایالات متحده یک انبار بزرگ سلاح و مهمات در اسرائیل ایجاد کرده است.وهر دو در خصوص  آموزش در مبارزه با تروریسم و امنیت داخلی کارمشترکی را دنبال میکنند ..
- حمایت برجسته آمریکا از اسرائیل در جنگ سال 2006 لبنان، در اولین رویارویی نظامی سخت در تاریخ این درگیری که اسرائیل  ازمحدودیت فعالیت دیپلماتیک رنج می برد، آمریکا به حمایت او برخاست.
- ایالات متحده و اسرائیل در حال انجام یک گفت و گو و برنامه ریزی استراتژیک فوق العاده  بوده و آمریکا  زمینه ی بهبود روابط اسرائیل با چند کشور منطقه را فراهم کرده است  ..
- با توجه به برنامه هسته ای ایران به طور خاص، اسرائیل وآمریکا در گفتگوهای راهبردی گسترده بی سابقه ای  که در حدود 20 سال  بی سابقه بود همراه بوده اند...
علاوه برآن ، هردو  در مسائل دیگر از جمله گفت و گو در باره فایل عراق و سوریه و لیبی وسلاح کشتار جمعی،  اوضاع در سوریه، حزب الله و حماس، مسئله فلسطین، جاسوسی مشترک و خیلی بیشترازاینها همکاری دوجانبه دارند ..
- ایالات متحده آمریکا نفوذ دیپلماتیک خود را در انواع مختلف از پرونده ها  در مجامع بین المللی برای حفاظت از اسرائیل، درمقابل یک گروه از قطعنامه های بی شمارضداسرائیلی در محافل ومجامع بین المللی  که مربوط  به روند صلح، توان هسته ای و... برای جلوگیری از مجازات وتحریم اسرائیل بکار گرفته است.
- آمریکا بعنوان عضو دائم شورای امنیت از حق وتو  در حمایت از اسرائیل بکاربرده است،  بعنوان نمونه آمریکا از سال 1954 تا2011،   تنها 40 قطعنامه علیه اسرائیل را بشكلی واضح درشورای امنیت نقض کرده است .
و مورد وتو ی محکومیت شهرک سازی اسرائیل در شورای امنیت/ دسامبر 2016  از جدیدترین آنهاست.
- با افزایش انزوای بین المللی اسرائیل،  وابستگی آن رژیم به پوشش دیپلماتیک ایالات متحده تقریبا کامل شده است..
-
همچنان وابستگی شدید اقتصاد اسرائیل  به ایالات متحده بعنوان بزرگترین شریک تجاری روشن است، که علاوه برآن موافقتنامه تجارت آزاد  بعنوان  اولین توافق با هر کشور دیگری  توسط ایالات متحده امضا شده است.
- رشد بخش فن آوری در اسرائیل،هنوز هم تا حد زیادی، به دلیل ارتباط با ایالات متحده به فعالیت خود ادامه داده است..
تهیه وترجمه: نجوای کنگان
منبع:
How Long Could Israel Survive Without America?
By Chuck Freilich On 7/14/17 at 12:10 AM 


نوع مطلب : تحلیل مقاله 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

افول و عقب نشینی لیبرالیسم غربی

تاریخ:شنبه 24 تیر 1396-06:20 ب.ظ

افول لیبرالیسم غربی
"لیبرالیسم غربی در خطر است؛ اروپا در راه فروپاشی ، و آمریکا در حال عقب نشینی و لیبرال دموکراسی در حال افول است، و روسیه هیجان زده وچین خود را رهبر جهان میداند اینها  از امورواقعی  دنیای امروزماست. چگونه آن موضوعات  به این شرایط رسیده است؟ این سوال مهمی است که "ادوارد لوسی" در چهار بخش  ومقدمه ی مطرح شده در سراسر کتاب برجسته ی خود: "افول لیبرالیسم غربی"به آن پاسخ  داده است .
 نویسنده کتاب خود را با برشمردن خاطراتش از دیوار برلین، که یک نقطه عطف در تاریخ معاصر ، که در آن قرار بود برای از بین بردن بی عدالتی باید هرکس در آن  حتی سهمی کوچک داشته باشدآغاز می کند:
Image result for "The decline of Western liberalism"
- عنوان: افول لیبرالیسم غربی
- نویسنده: ادوارد لوسی
- ناشر: انتشارات آتلانتیک مانتلی (نیویورک)
- چاپ اولین نسخه: ژوئن 2017
- تعدادصفحات: 226
معرفی مولف: ادوارد لوسی  روزنامه نگار انگلیسی، وتحلیلگر  متخصص نقض حقوق بشری ایالات متحده آمریکا در واشنگتن دی سی است. پیش از این، رئیس دفتر "واشنگتن فدرال رزرو" و رئیس اداره جنوب آسیا در نیو دهلی بوده است.
لوسی با نقل عبارت معروف فوکویاما "پایان تاریخ"  که اعلام کرد: آنچه که جهان شاهد آن است پایان جنگ سردنیست، بلکه در پایان تحول ایدئولوژیکی بشر، و جهانی شدن لیبرال دموکراسی غرب به عنوان یک شکل نهایی حکومت بشری قرارداریم.
حکومت های کمونیستی اروپا سقوط کردند، دوران لیبرال تک قطبی  وارد عرصه جهانی شد  ولی ناگهان پس از دهه از آن تاریخ   نویسنده (لوسی )پس از به منصب رسیدن دونالد ترامپ خودرا در کنفرانس بین المللی مسکو تحت عنوان" جهان پس از آمریکا"  میهمان دعوت شده می بیند  .
روسها با این نقش از شادی درپوست خود نمی گنجند ، آمریکایی ها رئیس جمهور ی انتخاب کردند که  طرفدار دیوار کشی در سراسر امریکاست او در همه جا، به تحسین  پوتین می پردازد.
نویسنده درادامه توضیح میدهد: این کتاب به دنبال این است که بدانیم که آیا خصومت ایالات متحده ولیبرالیسم ، که از پکن و روسیه تا به ونزوئلا، آنکارا و حتی بوداپست  گسترش یافته ، موجه است؟
ظهور جهانی چین
بخش اول از کتاب  با اصطلاحی بنام"فیوژن"(ادغام) آغاز می شود - در واقع درخشیدن چین در ژانویه سال 2017 شروع شده و نقش ها را در جهان تغییر کرده است و نگهبانان اقتصاد جهانی  در حال تغییرهستند..
"شی جین پینگ" رئیس جمهور چین در کنفرانس داووس در قلب کوه های آلپ سوئیس  برای دفاع از سیستم تجارت جهانی در برابر رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ، که یک جنگ  حمایتی اقتصادی بر پیکر اکثر کشورهای توسعه یافته جهان به راه انداخته، وارد شده است."شی" می گوید:جنگ تجاری هیچ برنده ی نخواهد داشت...
 اکنون پس از بیش از هفت دهه رهبری  ایالات متحدهبر اقتصاد سرمایه داری لیبرال، و ادغام اقتصاد جهانی؛ تاثیر اساسی در اقتصادهای غربی بشرح زیراست:
با وجود روند میانگین کاهش فقر جهانی؛ ده ها میلیون غربی  در سراسر دهه  گذشته سعی کردند پای خود را به حل بحران اقتصادی باز نکنند وآلوده این مبارزه نشوند و  فقط با نگاه  اقتصادی به نگه داشتن سر خود  بالاتر از سطح آب، و برای اینکه در دهه های آینده غرق نشوند تمرکز دارند.
 با وجوداین  هنوز گسترش اتوماسیون در مراحل اولیه آن است، و "اتوماسیون" اصطلاحیست که به تازگی  برهمه اموری که خودکار  بدون دخالت انسان انجام می شود اطلاق می گردد، از جمله، هوش مصنوعی ، هوشمندی تجهیزات و جاسوسی  واطلاعات از راه دور نامیده می شود، که برخی  آن را انقلاب صنعتی چهارم نامیده اند..
وبا  گذشت زمان، بیکاری در غرب افزایش می یابد. همانطور که به خوبی روزنامه نگار آمریکایی فرید زکریا در کتاب خود آنرا "جهان پس از آمریکا" نامیده است - واین بدان معناست که بقیه ی جهان و چین  درحال ظهور واوج گرفتن هستند ..
لوسی تاکید می کند:  ظهور چین به عنوان یک ابرقدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی جهانی، نشاندهنده  بزرگترین  تحول و رویداد اقتصادی و تاریخ جهان حاضرماست. ما اکنون در عصر ی زندگی می کنیم که اوضاع آن بلحاظ دراماتیکی  مشابه عصر اختلاف نظر و تفاوت های ناشی از استعمار اروپایی و انقلاب صنعتی است. این دوره فشار کاهش گسترده در درآمد  طبقات متوسط غربی در سال های آینده بدون حدومرزی مشخص قابل مشاهده  است..

"حقیقت این است که  قدرتمند ترین  ترکیبی که لیبرالیسم  غربی پراکنده و مدعی  را با هم پیوند می داد رشد اقتصادی بود، و هنگامی که این گروه برای چیدن میوه ها ی رشد برای تبدیل شدن به بازیگر قواعد سیاسی بازی به رقابت پرداختند روشی نسبتا آسان بود ، و همه می دانند که چگونه با هم تعامل کنند . اما هنگامی که این میوه ها ناپدید شد و یا  به انحصار چند تن از افراد خوش شانس درآمد و همه چیز برای بدتر شدن حرکت کرده است"
 بخش دوم از این کتاب  "واکنش" نام دارد- نویسنده توضیح می دهد: انحطاط ناشی از سیاست لیبرال غربی، به ما می گوید؛ باور ما اینست که این ارزشها هستند که  بادبان دموکراسی را برمی کشند، و  ایمان ما به تاریخ تغذیه کننده این  اسطوره است اما این ارزشها پایمال شده اند..
تاریخ به ما می آموزد که بازندگان در حال تلاش برای پیدا کردن یک قربانی هستندبه  سیاست مدیریت گروه منفعت طلبان وسودجویان نگاه کنیدکه به جنگ صفر در کاهش دادن منابع روی آوردنده اند..
نویسنده معتقد است :که آنچه که در امریکا اتفاق می افتد، تا حد زیادی  ترامپ به  این سوال جدید فوکویاما که  آیا رکود اقتصادی جاری ، جهان دموکراتیک را به یک افسردگی وکساد بزرگ  می کشاند، پاسخ می دهد؟ و آنچه در اروپا ی فعلی اتفاق می افتد  پاسخگوی این سوال مهم نیز هست...
برای اولین بار در تاریخ پس از نازیسم- حزب راست افراطی در آلمان به نسبت تا 5 درصد یعنی زمینه ی لازم برای  بدست اوردن کرسی در انتخابات عمومی آینده را احراز کرده است..
از آغاز این قرن، غرب مقدار چشمگیری از قدر و منزلت مدل سیاسی  خو د را  از دست داده و به میزان زیادی از موقعیت قبلی که "حسادت" جهان را برمی انگیخت عقب نشسته است وسئوالات فراوانی را پیرامون خود می بیند؟
شک و تردید در مورد دموکراسی
همراه با سوء ظن از دموکراسی غربی؛  همچنین شک و تردید پیرامون  قدرت آن در جهان بوجود آمده است، آمریکا بیش از حد اعتبار خود را از دست داده است، سهم خود را از محصول جهانی ناخالص داخلی (GDP) کاهش یافته می بیند. درواقع اعتبار آمریکا بخاطر جنگ بی پروا تحت نام دموکراسی کاذب سقوط کرد..
از دست رفتن  نفوذ جغرافیای سیاسی مطلق اروپا ، بطوریکه قاره پیر به سختی قادر به اعمال قدرت خارج از مرزهای خود است از یکسو.  واز طرف دیگر مرزهای باز  اروپا تبدیل به یک تهدید در حال رشد علیه آن قاره  شده است. نویسنده تاکید می کند که همه در بالا ی صفحه به طور پیوسته به سمت جهت گیری به گرانش   مرکزیت جهانی به سمت شرق هستند..
در بخش سوم لوسی به بررسی پیامدهای  افول ایالات متحده لیبرال و هژمونی غرب میپردازد. با وجود این واقعیت که ایالات متحده  از نظر نوآوری در فن آوری نظامی بر روی زمین  قوی باقی می ماند؛ ولی آمریکایی ها با از دست دادن اعتماد به نفس و ایمان خود در عرصه های سیاسی به  سیستم نظام سیاسی خود اعتقادی ندارند ...
"ما فکر می کردیم از تعصب قدیمی  و تبعیض بشری رها شده ایم، اما پس از آن ما  فراموش کردیم  که هویت سیاسی لیبرالیسم درکل جامعه به چند نفر خاص محدود شده،اینگونه است که  انتخابات نامرئی  تبدیل به جوهر قرارداد اجتماعی غربی  شده است"
دونالد ترامپ یک درمان بدتر از بیماری به متحدین خود ارائه می دهد آنها را ببینید، اروپا به سمت داخل  خودجمع شده است.
 هنری کیسینجردراین رابطه گفت: اگر ایالات متحده از اروپا در سیاست، اقتصاد و دفاع جدا شد ،  اروپا از نظر ژئوپلیتیکی به  جزیره ای  محض در سواحل "اوراسیا" تبدیل خواهد شد، لوسی اشاره می کند که هرج و مرج در جهان  امروز نزدیک تر به پر کردن خلاء آمریکایی توسط چین است..
دموکراسی آمریکایی با سیاست خارجی اش برای چنددهه در ارتباط بوده است، و حتی زمانی که ریاکاری  سیاسی آن در طول جنگ علیه تروریسم و یا در طول جنگ سرد ثابت شد نیز ادامه داشته است، ایده آمریکا ثابت کرد که  از اشتباهات آن کشور بزرگتر است. هیچگاه پیوند بین این ایده که خانه آمریکایی را نگه می دارد وسیاست ترویج شده توسط امریکا در خارج از کشورهمراه خواهد بود  هرگز شکسته نشد، با اینکه اغلب تحریف شده است.زیرا سیاست  صحیح تامین کننده توازن داخل وخارج کشوراست.
اما ترامپ بر خلاف آن، ارتباط  سنتی دموکراتیک داخل را محترم نمی شمارد ، و در خارج از کشور به معرفی ایده ی در معرض خطر می پردازد، بنظر می رسد آنچه که در شرق میانه و خلیج فارس اتفاق می افتدروشن ترین نمونه از این آتش شعله ور شده توسط ترامپ باشد.
درواقع "ما  آتش افروز را مسئول آتش نشانی قرار داده ایم".
وازاین سو جوامع بااکثریت سفید پوست به اتخاذ سیاست های ضد اقلیتی روی آورده ، ودرنتیجه  حتی یک فرصت کوچک  برای نجات لیبرالیسم نمانده که بتواند خودرا خود را از شر خودش نجات بدهد .
تهیه وترجمه : نجوای کنگان
منبع:

The Retreat of Western Liberalism by Edward Luce

Hardcover, 226 pages
Published June 6th 2017 by Atlantic Monthly Pressنوع مطلب : تحلیل مقاله 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

5 راه علمی ثابت شده برای افزایش تمرکز

تاریخ:شنبه 24 تیر 1396-12:54 ب.ظ


5 راه علمی ثابت شده برای افزایش تمرکز


آیا تا بحال درمیان مشغله های زندگی روزمره و وظایف عملکردی احساس  آشفتگی کرده اید؟  دراینصورت شما نیاز به افزایش تمرکزدارید؟این گزارش، تعدادی از روش های علمی ثابت شده برای افزایش تمرکزرا به شما معرفی می کند؟

1-نوشیدن مقدار زیادی  آب و مایعات
به طور کلی نوشیدن مقدار زیادی آب ومایعات یکی از عواملی است که به تقویت  تمرکز و کاهش احتمال عدم توجه کمک می کند، و در این زمینه  مجله آمریکایی "تغذیه " با انجام یک مطالعه علمی در سال 2012  نشان داده است، با کم شدن جزئی  آب بدن   که حتی با احساس تشنگی همراه نباشد ، ممکن است به حالتی ازعدم توجه منجر شود.
بنابراین بهتر است با نوشیدن آب  مکرر و مایعات بیشتر به افزایش تمرکز دست یابیم ، و در این جنبه،آکادمی ملی پزشکی ایالات متحده آمریکا، خوردن نوشیدنی های حاوی آب، میانگین در حدود نه لیوان آب در روز برای زنان و به طور متوسط 12.5 لیوان برای مردان توصیه کرده است.

2- تامل

 بسیاری ازبازرگانان و رسانه های موفق آمریکائی، مانند اپرا وینفری ،آریانا هافینگتون و جف وینر
 تایید کرده اند در اثر  مراقبت و اهمیت آنها به تامل ذهنی به افزایش تمرکز دست یافته اند، و در واقع آنها تنها کسانی نبوده اند که این نکته  را بیان کرده اند، بلکه مطالعات علمی مرتبط نیزاین واقعیت را تائید می کند.

برای نمونه در کتاب «آگاهی و ادراک» نویسنده "مایکل تائو"  این موضوع را بعنوان یک اصل در مفاهیم مربوطه گنجانده است وتاکید دارد که تامل   آموزش مدیتیشن را بهبود بخشیده و منجربه آگاهی وشناخت بیشتر
می شود  و  خلق و خوی بهتر و افزایش توانایی تفکر کلامی و غیر کلامی و بهبود توانایی پردازش اطلاعات در ذهن را ارتقاء می دهد.
همچنین  یک مطالعه که دیگر در سال  2012 آشکار می کند، که مدیتیشن(اهتمام به تامل) دارای اثرات مثبت بر فردبوده و به همراه فرآیند مدیتیشن آرامش ذهنی توسعه یافته و فشار روانی تقلیل می یابد  که درنتیجه  افزایش تمرکز را بهمراه دارد.

3- تمرین های هوازی و ورزش

 کمی با دور شدن  از میز وصندلی به تحرک و به ورزش روی آوردن ، نه تنها به افزایش خلاقیت و تمرکز م یانجامد، بلکه مزایای جسمی، روانی و سلامت فیزیکی غیر قابل انکار ی بدنبال دارد.
 زوکربرگ، بنیانگذار شبکه ی اجتماعی سایت«فیس بوک» یکی از  کارآفرینان معروف است که در اهمیت ورزش، پیاده روی  و حرکت در طول روز به بکارگیری فواید ورزش  توجهی جدی دارد، او در سال 2015، به عنوان یک قسمت  از کار الزامی وپرداختن به این مهم نیم مایل مساحت  را بر روی سقف مقر فیس بوک در کالیفرنیا ایجاد کرده است، به طوری که کارکنان آن موسسه طوری سازماندهی شده اند که آنها  حتی در حال قدم زدن جلسات خود را برگزار می کنند.
شما نیز می توانید با پرداختن به یک ورزش ساده روزانه  به تفاوت های آن با توجه به مطالعه ی مطرح شده در مجله پزشکی انگلیسی تشریح شده است که :  این عمل  و توجه به سهمی ورزشی در محدوده 10 تا 40 دقیقه، منجر به افزایش تمرکز وتوجه ذهنی  می شود، و اشاره دارد که که قدم زدن سریع  در راه رفتن با  تمرکز، بهره وری و بهداشت روانی را تضمین می کند.
در کتاب دکتر جان راتی، استادیار روانپزشکی در دانشکده پزشکی هاروارد توضیح داده شده که : اثر ورزش بر ذهن،نشانگر عملکرد ورزشی واین روش، به افزایش تمرکز برای دو یا سه ساعت پس از اتمام آنها منتهی می شود..

4- استراحت
ترجیحاً در فرصت آزاد بدست آمده در محل کار به یک استراحت برای تجدید افزایش تمرکز، کاهش بار بر روی ذهن مساعدت می کند  زیرا که ذهن نیز مانند  ماهیچه است که باید پس از هر دوره اشتغال به استراحت بپردازد  و کمک  گرفتن از استراحت  برای افزایش بهره وری، خلاقیت و افزایش تمرکز لازم می شود. مطالعه انجام شده توسط دانشگاه تورنتو درسال 2014  نیزمشخص کرده است، عدم  استراحت پس ناهار بهره وری را کاهش می دهد.
در همین زمینه، محققی بنام  "آلخاندرو لیراس "در دانشگاه ایلینوی آمریکا،  پس از یک مطالعه در سال 2010، در مورد پدیده ای به نام « کاهش هوشیاری » اثبات کرد:  در طول کار با گرفتن یک استراحت کوتاه  تمرکز و انرژی دوباره  بازده کاری به سمت اهداف تعیین شده  را  افزایش داده است.
این مطالعه توصیه می کند که زمانی که عملکرد بلند مدت ذهنی در وظایفی مانند مطالعه قبل از امتحانات نهایی، و یا جمع آوری مالیات و...،را بهبود می بخشد،  گرفتن استراحت  ذهن، که معیاری مورد نیاز برای اتمام  وظیفه با تمرکز مطلوب است.
و در مورد دوره کاری،تحقیقات گروه مشاوره شرکت"دراجیم"( Drajim) تلاش  کرد ارتباطی را میان آنچه که عادات منظم  و فعالیت سازنده کارکنان است بیابد ،این  تحقیقات نشان داد که 10 درصد  بالاترین بهره وری کارکنان در این شرکت، در در طول کل  وقت یافته  هشت ساعت
اختصاص بخشی کوتاه  را (به استراحت در  هر 52 دقیقه کار 17 دقیقه)، اختصاص می دهند ، بازدهی بهتری داشته اند..

5- دور ماندن از منابع مخل ذهن (پارازیت)

شبکه های اجتماعی بطور معمول در عرض 60 ثانیه از شبانه روز  در  فیس بوک 3.3 میلیون مورد ودر «واتس آپ» 29 میلیون پیام و در «توییتر» 448.800  مطلب  و دراینستگرام «» 65.972 تصویر،  موضوعات متنوعی منتشر می کنند که به طور خلاصه به سادگی شیوع شبکه های اجتماعی و مردم را مشغول کرده تا به حدی که به درجه «اعتیاد» رسانده است.

بنابراین بهتر است  که به بستن سایت های شبکه های اجتماعی در طول عملکرد کلی از کار رضایت دهید، و یا حداقل  با مشخص کردن یک مدت زمان خاص برای استفاده از سایت های شبکه های اجتماعی به تعهدات کاری خود پایبند باشید وبدینوسیله  به منظور کاهش منابع مختل کننده در طول عملکرد کاری به افزایش تمرکز بر روی کارائی خود اهتمام داشته باشید .

در یک زمینه مرتبط، با توجه به مطالعات علمی آمریکا در سال 2012 محرز گردیده است که دور شدن از پیگیری  ایمیل وسایر مشتقات پست  های الکترونیکی به طور قابل توجهی به افزایش  توانایی تمرکز افراد منجرشده  واینگونه توصیه شده که برای حمایت از کار خود  وقتی طولانی از آنها فاصله گرفته  یا در دوره زمانی مشخص به آن سر بزنید ، بنابراین بهتر است  حتی بادور ماندن  حداقلی از  درگیریهای خود ساخته با ابزارهای الکترونیکی، یک ساعت در آغاز روز، و ساعتی دیگر قبل از خواب، به دلیل اینکه  پیگیری محصولات الکترونیکی  قبل از خواب منجر به  اختلال خواب و  تاثیر منفی بر زمان  خواب وهنگام بیدارشدن شما دارد وضعیت خودرا درنظر داشته باشید .
تهیه وترجمه: نجوای کنگان
منابع:

    Brief and rare mental ‘‘breaks’’ keep you focused: Deactivation and reactivation of task goals preempt vigilance decrements
    3 Simple Ways to Improve Your Focus
    5 Scientifically Proven Ways To Improve Your Focus and Concentration
    Why Walking Meetings Can Be Better Than Sitting Meetings
    taking breaks- you're doing it wrong


 


نوع مطلب : تحلیل مقاله 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


  • تعداد صفحات :753
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...