نجوا کنگان
دلگیرم از خود با تو نجوا می کنم دریا این سفره ی دل پیش تو وا می کنم
درباره وبلاگ


سلام علیكم اینجانب عبدالمجید اورا متولد1348/6/25- كنگان-محله خور چوری(خیابان استقلال)

مدیر وبلاگ : عبدالمجید اورا
سه شنبه 17 تیر 1393 :: نویسنده : عبدالمجید اورا
افسران - اینم یک پوستر جذاب از فرمانده ی افسران
نوع مطلب : تصاویر رهبری، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

  شـهـادت مولای متقیان امام على علیه السلام

تهدمت و الله اركان الهدى و انطمست اعلام التقى و انفصمت العروة الوثقى قتل ابن عم المصطفى ...

(نداى آسمانى)

آستان قدس علوى(ع):

على علیه السلام پس از خاتمه جنگ نهروان و بازگشت بكوفه در صدد حمله بشام بر آمد و حكام ایالات نیز در اجراى فرمان آنحضرت تا حد امكان به بسیج پرداخته و گروههاى تجهیز شده را بخدمت وى اعزام داشتند.

تا اواخر شعبان سال چهلم هجرى نیروهاى اعزامى از اطراف وارد كوفه شده و باردوگاه نخیله پیوستند،على علیه السلام گروههاى فراهم شده را سازمان رزمى داد و با كوشش شبانه روزى خود در مورد تأمین و تهیه كسرى ساز و برگ آنان اقدامات لازمه را بعمل آورد،فرماندهان و سرداران او هم كه از رفتار و كردار معاویه و مخصوصا از نیرنگهاى عمرو عاص دل پر كینه داشتند در این كار مهم حضرتش را یارى نمودند و بالاخره در نیمه دوم ماه مبارك رمضان از سال چهلم هجرى على علیه السلام پس از ایراد یك خطابه غراء تمام سپاهیان خود را بهیجان آورده و آنها را براى حركت بسوى شام آماده نمود ولى در این هنگام خامه تقدیر سرنوشت دیگرى را براى او نوشته و اجراى طرح وى را عقیم گردانید.

فراریان خوارج،مكه را مركز عملیات خود قرار داده بودند و سه تن از آنان باسامى عبد الرحمن بن ملجم و برك بن عبد الله و عمرو بن بكر در یكى از شبها گرد هم آمده واز گذشته مسلمین صحبت میكردند،در ضمن گفتگو باین نتیجه رسیدند كه باعث این همه خونریزى و برادر كشى،معاویه و عمرو عاص و على علیه السلام میباشند و اگر این سه نفر از میان برداشته شوند مسلمین بكلى آسوده شده و تكلیف خود را معین مى‏كنند،این سه نفر با هم پیمان بستند و آنرا بسوگند مؤكد كردند كه هر یك از آنها داوطلب كشتن یكى از این سه نفر باشد عبد الرحمن بن ملجم متعهد قتل على علیه السلام شد،عمرو بن بكر عهده‏دار كشتن عمرو عاص گردید،برك بن عبد الله نیز قتل معاویه را بگردن گرفت و هر یك شمشیر خود را با سم مهلك زهر آلود نمودند تا ضربتشان مؤثر واقع گردد نقشه این قرار داد بطور محرمانه و سرى در مكه كشیده شد و براى اینكه هر سه نفر در یكموقع مقصود خود را انجام دهند شب نوزدهم ماه رمضان را كه شب قدر بوده و مردم در مساجد تا صبح بیدار میمانند براى این منظور انتخاب كردند و هر یك از آنها براى انجام ماموریت خود بسوى مقصد روانه گردید،عمرو بن بكر براى كشتن عمرو عاص بمصر رفت و برك بن عبد الله جهت قتل معاویه رهسپار شام شد ابن ملجم نیز راه كوفه را پیش گرفت.

برك بن عبد الله در شام بمسجد رفت و در لیله نوزدهم در صف یكم نماز ایستاد و چون معاویه سر بر سجده نهاد برك شمشیر خود را فرود آورد ولى در اثر دستپاچگى شمشیر او بجاى فرق معاویه بر ران وى اصابت نمود.

معاویه زخم شدید برداشت و فورا بخانه خود منتقل و بسترى گردید و ضارب را نیز پیش او حاضر ساختند،معاویه گفت تو چه جرأتى داشتى كه چنین كارى كردى؟

برك گفت امیر مرا معاف دارد تا مژده دهم:معاویه گفت مقصودت چیست؟برك گفت همین الان على را هم كشتند:معاویه او را تا تحقیق این خبر زندانى نمود و چون صحت آن معلوم گردید او را رها نمود و بروایت بعضى (مانند شیخ مفید) همان وقت دستور داد او را گردن زدند.

چون طبیب معالج زخم معاویه را معاینه كرد اظهار نمود كه اگر امیر اولادى نخواهد میتوان آنرا با دوا معالجه نمود و الا باید محل زخم با آهن گداخته داغ گردد،معاویه گفت تحمل درد آهن گداخته را ندارم و دو پسر (یزید و عبد الله) براى من‏كافى است(1) .

عمرو بن بكر نیز در همان شب در مصر بمسجد رفت و در صف یكم بنماز ایستاد اتفاقا در آنشب عمرو عاص را تب شدیدى رخ داده بود كه از التهاب و رنج آن نتوانسته بود بمسجد برود و به پیشنهاد پسرش قاضى شهر را براى اداى نماز جماعت بمسجد فرستاده بود!

پس از شروع نماز در ركعت اول كه قاضى سر بسجده داشت عمرو بن بكر با یك ضربت شمشیر او را از پا در آورد،همهمه و جنجال در مسجد بلند شد و نماز نیمه تمام ماند و قاتل بدبخت دست بسته بچنگ مصریان افتاد،چون خواستند او را نزد عمرو عاص برند مردم وى را بعذابهاى هولناك عمرو عاص تهدیدش میكردند عمرو بن بكر گفت مگر عمرو عاص كشته نشد؟شمشیرى كه من بر او زده‏ام اگر وى از آهن هم باشد زنده نمى‏ماند مردم گفتند آنكس كه تو او را كشتى قاضى شهر است نه عمرو عاص!!

بیچاره عمرو آنوقت فهمید كه اشتباها قاضى بیگناه را بجاى عمرو عاص كشته است لذا از كثرت تأسف نسبت بمرگ قاضى و عدم اجراى مقصود خود شروع بگریه نمود و چون عمرو عاص علت گریه را پرسید عمرو گفت من بجان خود بیمناك نیستم بلكه تأسف و اندوه من از مرگ قاضى و زنده ماندن تست كه نتوانستم مانند رفقاى خود مأموریتم را انجام دهم!عمرو عاص جریان امر را از او پرسید عمرو بن بكر مأموریت سرى خود و رفقایش را براى او شرح داد آنگاه بدستور عمرو عاص گردن او هم با شمشیر قطع گردید بدین ترتیب مأمورین قتل عمرو عاص و معاویه چنانكه باید و شاید نتوانستند مقصود خود را انجام دهند و خودشان نیز كشته شدند.

اما سرنوشت عبد الرحمن بن ملجم:این مرد نیز در اواخر ماه شعبان سال چهلم بكوفه رسید و بدون اینكه از تصمیم خود كسى را آگاه گرداند در منزل یكى از آشنایان خود مسكن گزید و منتظر رسیدن شب نوزدهم ماه مبارك رمضان شد،روزى بدیدن یكى از دوستان خود رفت و در آنجا زن زیباروئى بنام قطام را كه پدر و برادرش در جنگ نهروان بدست على علیه السلام كشته شده بودند مشاهده كرد و در اولین برخورد دل از كف داد و فریفته زیبائى او گردید و از وى تقاضاى زناشوئى نمود.

قطام گفت براى مهریه من چه خواهى كرد؟گفت هر چه تو بخواهى!

قطام گفت مهر من سه هزار درهم پول و یك كنیز و یك غلام و كشتن على بن ابیطالب است: (چه مهر سنگینى!شاعر گوید)

فلم ار مهرا ساقه ذو سماحة 
كمهر قطام من غنى و معدم‏ 
ثلاثة آلاف و عبدو قنیة 
و ضرب على بالحسام المسمم‏ 
و لا مهر اغلى من على و ان غلا 
و لا فتك الا دون فتك ابن ملجم.

یعنى تا كنون ندیده‏ام صاحب كرمى را از توانگر و درویش كه (براى زنى) مانند مهر قطام مهر كند. (و آن عبارت است از) سه هزار درهم پول و غلام و كنیزى و ضربت زدن بعلى علیه السلام با شمشیر زهر آلود.

و هیچ مهرى هر قدر هم سنگین و گران باشد از كشتن على علیه السلام گرانتر نیست و هیچ ترورى مانند ترور ابن ملجم نیست.بارى ابن ملجم كه خود براى كشتن آنحضرت از مكه بكوفه آمده و نمیخواست كسى از مقصودش آگاه شود خواست قطام را آزمایش كند لذا بقطام گفت آنچه از پول و غلام و كنیز خواستى برایت فراهم میكنم اما كشتن على بن ابیطالب را من چگونه میتوانم انجام دهم؟

قطام گفت البته در حال عادى كسى نمیتواند باو دست یابد باید او را غافل گیر كنى و غفلة بقتل رسانى تا درد دل مرا شفا بخشى و از وصالم كامیاب شوى و چنانچه در انجام اینكار كشته گردى پاداش آخرتت بهتر از دنیا خواهد بود!!ابن ملجم كه دید قطام نیز از خوارج بوده و همعقیده اوست گفت بخدا سوگند من بكوفه نیامده‏ام مگر براى همین كار!قطام گفت من نیز در انجام این كار ترا یارى‏میكنم و تنى چند بكمك تو میگمارم بدینجهت نزد وردان بن مجالد كه با قطام از یك قبیله بوده و جزو خوارج بود فرستاد و او را در جریان امر گذاشت و از وى خواست كه در اینمورد بابن ملجم كمك نماید وردان نیز (بجهت بغضى كه با على علیه السلام داشت) تقاضاى او را پذیرفت.

خود ابن ملجم نیز مردى از قبیله اشجع را بنام شبیب كه با خوارج همعقیده بود همدست خود نمود و آنگاه اشعث بن قیس یعنى همان منافقى را كه در صفین على علیه السلام را در آستانه پیروزى مجبور بمتاركه جنگ نمود از اندیشه خود آگاه ساختند اشعث نیز بآنها قول داد كه در موعد مقرره او نیز خود را در مسجد بآنها خواهد رسانید،بالاخره شب نوزدهم ماه مبارك رمضان فرا رسید و ابن ملجم و یارانش بمسجد آمده و منتظر ورود على علیه السلام شدند.

مقارن ورود ابن ملجم بكوفه على علیه السلام نیز جسته و گریخته از شهادت خود خبر میداد حتى در یكى از روزهاى ماه رمضان كه بالاى منبر بود دست بمحاسن شریفش كشید و فرمود شقى‏ترین مردم این مویها را با خون سر من رنگین خواهد نمود و بهمین جهت روزهاى آخر عمر خود را هر شب در منزل یكى از فرزندان خویش مهمان میشد و در شب شهادت نیز در منزل دخترش ام كلثوم مهمان بود.

موقع افطار سه لقمه غذا خورد و سپس بعبادت پرداخت و از سر شب تا طلوع فجر در انقلاب و تشویش بود،گاهى بآسمان نگاه میكرد و حركات ستارگان را در نظر میگرفت و هر چه طلوع فجر نزدیكتر میشد تشویش و ناراحتى آنحضرت بیشتر میگشت بطوریكه ام كلثوم پرسید:پدر جان چرا امشب این قدر ناراحتى؟فرمود دخترم من تمام عمرم را در معركه‏ها و صحنه‏هاى كارزار گذرانیده و با پهلوانان و شجاعان نامى مبارزه‏ها كرده‏ام،چه بسیار یك تنه بر صفوف دشمن حمله‏ها برده و ابطال رزمجوى عرب را بخاك و خون افكنده‏ام ترسى از چنین اتفاقات ندارم ولى امشب احساس میكنم كه لقاى حق فرا رسیده است.

بالاخره آنشب تاریك و هولناك بپایان رسید و على علیه السلام عزم خروج از خانه را نمود در این موقع چند مرغابى كه هر شب در آن خانه در آشیانه خودمیخفتند پیش پاى امام جستند و در حال بال افشانى بانگ همى دادند و گویا میخواستند از رفتن وى جلوگیرى كنند!

على علیه السلام فرمود این مرغ‏ها آواز میدهند و پشت سر این آوازها نوحه و ناله‏ها بلند خواهد شد!ام كلثوم از گفتار آنحضرت پریشان شد و عرض كرد پس خوبست تنها نروى.على علیه السلام فرمود اگر بلاى زمینى باشد من به تنهائى بر دفع آن قادرم و اگر قضاى آسمانى باشد كه باید جارى شود.

على علیه السلام رو بسوى مسجد نهاد و به پشت بام رفت و اذان صبح را اعلام فرمود و بعد داخل مسجد شد و خفتگان را بیدار نمود و سپس بمحراب رفت و بنماز نافله صبح ایستاد و چون بسجده رفت عبد الرحمن بن ملجم با شمشیر زهر آلود در حالیكه فریاد میزد لله الحكم لا لك یا على ضربتى بسر مبارك آنحضرت فرود آورد (2) و شمشیر او بر محلى كه سابقا شمشیر عمرو بن عبدود بر آن خورده بود اصابت نمود و فرق مباركش را تا پیشانى شكافت و ابن ملجم و همراهانش فورا بگریختند.

خون از سر مبارك على علیه السلام جارى شد و محاسن شریفش را رنگین نمود و در آنحال فرمود :

بسم الله و بالله و على ملة رسول الله فزت و رب الكعبة.

(سوگند بپروردگار كعبه كه رستگار شدم) و سپس این آیه شریفه را تلاوت نمود:

منها خلقناكم و فیها نعیدكم و منها نخرجكم تارة اخرى (3) .

(شما را از خاك آفریدیم و بخاك بر میگردانیم و بار دیگر از خاك مبعوث‏تان میكنیم) و شنیده شد كه در آنوقت جبرئیل میان زمین و آسمان ندا داد و گفت:

تهدمت و الله اركان الهدى و انطمست اعلام التقى و انفصمت العروة الوثقى قتل ابن عم المصطفى قتل على المرتضى قتله اشقى الاشقیاء. (بخدا سوگند ستونهاى هدایت در هم شكست و نشانه‏هاى تقوى محو شد و دستاویز محكمى كه میان خالق و مخلوق بود گسیخته گردید پسر عم مصطفى صلى الله علیه و آله كشته شد،على مرتضى بشهادت رسید و بدبخت‏ترین اشقیاء او را شهید نمود .)

همهمه و هیاهو در مسجد بر پا شد حسنین علیهما السلام از خانه بمسجد دویدند عده‏اى هم بدنبال ابن ملجم رفته و دستگیرش كردند،حسنین باتفاق بنى‏هاشم على علیه السلام را در گلیم گذاشته و بخانه بردند فورا دنبال طبیب فرستادند،طبیب بالاى سر آنحضرت حاضر شد و چون زخم را مشاهده كرد بمعاینه و آزمایش پرداخت ولى با كمال تأسف اظهار نمود كه این زخم قابل علاج نیست زیرا شمشیر زهر آلود بوده و بمغز صدمه رسانیده و امید بهبودى نمیرود .

على علیه السلام از شنیدن سخن طبیب بر خلاف سایر مردم كه از مرگ میهراسند با كمال بردبارى بحسنین علیهما السلام وصیت فرمود زیرا على علیه السلام را هیچگاه ترس و وحشتى از مرگ نبود و چنانكه بارها فرموده بود او براى مرگ مشتاقتر از طفل براى پستان مادر بود!

على علیه السلام در سراسر عمر خود با مرگ دست بگریبان بود،او شب هجرت پیغمبر صلى الله علیه و آله در فراش آنحضرت كه قرار بود شجعان قبائل عرب آنرا زیر شمشیرها بگیرند آرمیده بود،على علیه السلام در غزوات اسلامى همواره دم شمشیر بود و حریفان و مبارزان وى قهرمانان شجاع و مردان جنگ بودند،او میفرمود براى من فرق نمیكند كه مرگ بسراغ من آید و یا من بسوى مرگ روم بنابر این براى او هیچگونه جاى ترس نبود،على علیه السلام وصیت خود را بحسنین علیهما السلام چنین بیان فرمود:

اوصیكما بتقوى الله و ان لا تبغیا الدنیا و ان بغتكما،و لا تأسفا على شى‏ء منها زوى عنكما... (4)

شما را بتقوى و ترس از خدا سفارش میكنم و اینكه دنیا را نطلبید اگر چه‏دنیا شما را بخواهد و بآنچه از (زخارف دنیا) از دست شما رفته باشد تأسف مخورید و سخن راست و حق گوئید و براى پاداش (آخرت) كار كنید،ستمگر را دشمن باشید و ستمدیده را یارى نمائید.

شما و همه فرزندان و اهل بیتم و هر كه را كه نامه من باو برسد بتقوى و ترس از خدا و تنظیم امور زندگى و سازش میان خودتان سفارش میكنم زیرا از جد شما پیغمبر صلى الله علیه و آله شنیدم كه میفرمود سازش دادن میان دو تن (از نظر پاداش) بهتر از تمام نماز و روزه (مستحبى) است،از خدا درباره یتیمان بترسید و براى دهان آنها نوبت قرار مدهید (كه گاهى سیر و گاهى گرسنه باشند) و در اثر بى توجهى شما در نزد شما ضایع نگردند،درباره همسایگاه از خدا بترسید كه آنها مورد وصیت پیغمبرتان هستند و آنحضرت درباره آنان همواره سفارش میكرد تا اینكه ما گمان كردیم براى آنها (از همسایه) میراث قرار خواهد داد.و بترسید از خدا درباره قرآن كه دیگران با عمل كردن بآن بر شما پیشى نگیرند،درباره نماز از خدا بترسید كه ستون دین شما است و درباره خانه پروردگار (كعبه) از خدا بترسید و تا زنده هستید آنرا خالى نگذارید كه اگر آن خالى بماند (از كیفر الهى) مهلت داده نمیشوید و بترسید از خدا درباره جهاد با مال و جا ن و زبانتان در راه خدا،و ملازم همبستگى و بخشش بیكدیگر باشید و از پشت كردن بهم و جدائى از یكدیگر دورى گزینید،امر بمعروف و نهى از منكر را ترك نكنید (و الا) اشرارتان بر شما حكمرانى كنند و آنگاه شما (خدا را براى دفع آنها میخوانید) و او دعایتان را پاسخ نگوید.

اى فرزندان عبد المطلب مبادا به بهانه اینكه بگوئید امیر المؤمنین كشته شده ا ست در خونهاى مردم فرو روید و باید بدانید كه بعوض من كشته نشود مگر كشنده من،بنگرید زمانیكه من از ضربت او مردم شما هم بعوض آن،ضربتى بوى بزنید و او را مثله نكنید كه من از رسول خدا صلى الله علیه و آله شنیدم كه میفرمود از مثله كردن اجتناب كنید اگر چه نسبت بسگ آزار كننده باشد.

على علیه السلام پس از ضربت خوردن در سحرگاه شب 19 رمضان تا اواخر شب 21 در خانه بسترى بود و در اینمدت علاوه بر خانواده آنحضرت بعضى از اصحابش‏نیز جهت عیادت بحضور وى مشرف میشدند و در آخرین ساعات زندگى او از كلمات گهر بارش بهره‏مند میگشتند از جمله پندهاى حكیمانه او این بود كه فرمود:انا بالامس صاحبكم و الیوم عبرة لكم و غدا مفارقكم.

(من دیروز مصاحب شما بودم و امروز وضع و حال من مورد عبرت شما است و فردا از شما مفارقت میكنم) .

مقدارى شیر براى على علیه السلام حاضر نمودند كمى میل كرد و فرمود بزندانى خود نیز از این شیر بدهید و او را اذیت و شكنجه نكنید اگر من زنده ماندم خود،دانم و او و اگر در گذشتم فقط یك ضربت باو بزنید زیرا او یك ضربت بیشتر بمن نزده است و رو بفرزندش حسن علیه السلام نمود و فرمود:

یا بنى انت ولى الامر من بعدى و ولى الدم فان عفوت فلك و ان قتلت فضربة مكان ضربة.

(پسر جانم پس از من تو ولى امرى و صاحب خون من هستى اگر او را ببخشى خود دانى و اگر بقتل رسانى در برابر یك ضربتى كه بمن زده است یكضربت باو بزن) چون على علیه السلام در اثر سمى كه بوسیله شمشیر از راه خون وارد بدن نازنینش شده بود بیحال و قادر بحركت نبود لذا در اینمدت نمازش را نشسته میخواند و دائم در ذكر خدا بود،شب 21 رمضان كه رحلتش نزدیك شد دستور فرمود براى آخرین دیدار اعضاى خانواده او را حاضر نمایند تا در حضور همگى وصیتى دیگر كند.

اولاد على علیه السلام در اطراف وى گرد گشتند و در حالیكه چشمان آنها از گریه سرخ شده بود بوصایاى آنجناب گوش میدادند،اما وصیت او تنها براى اولاد وى نبود بلكه براى تمام افراد بشر تا انقراض عالم است زیرا حاوى یك سلسله دستورات اخلاقى و فلسفه عملى است و اینك خلاصه آن:

ابتداى سخنم شهادت بیگانگى ذات لا یزال خداوند است و بعد برسالت محمد بن عبد الله صلى الله علیه و آله كه پسر عم من و بنده و برگزیده خداست،بعثت او از جانب پروردگار است و دستوراتش احكام الهى است،مردم را كه در بیابان جهل و نادانى سرگردان بودند بصراط مستقیم و طریق نجات هدایت فرموده‏و بروز رستاخیز از كیفر اعمال ناشایست بیم داده است.

اى فرزندان من،شما را به تقوى و پرهیز كارى دعوت میكنم و بصبر و شكیبائى در برابر حوادث و ناملایمات توصیه مینمایم پاى بند دنیا نباشید و بر آنچه از دست شما رفته حسرت نخورید،شما را باتحاد و اتفاق سفارش میكنم و از نفاق و پراكندگى بر حذر میدارم،حق و حقیقت را همیشه نصب العین قرار دهید و در همه حال چه هنگام غضب و اندوه و چه در موقع رضا و شادمانى از قانون ثابت عدالت پیروى كنید.

اى فرزندان من،هرگز خدا را فراموش مكنید و رضاى او را پیوسته در نظر بگیرید با اعمال عدل و داد نسبت بستمدیدگان و ایثار و انفاق به یتیمان و درماندگان،او را خشنود سازید،در این باره از پیغمبر صلى الله علیه و آله شنیدم كه فرمود هر كه یتیمان را مانند اطفال خود پرستارى كند بهشت خدا مشتاق لقاى او میشود و هر كس مال یتیم را بخورد آتش دوزخ در انتظار او میباشد.

در حق اقوام و خویشاوندان صله رحم و نیكى نمائید و از درویشان و مستمندان دستگیرى كرده و بیماران را عیادت كنید،چون دنیا محل حوادث است بنابر این خود را گرفتار آمال و آرزو مكنید و همیشه در فكر مرگ و جهان آخرت باشید،با همسایه‏هاى خود برفق و ملاطفت رفتار كنید كه از جمله توصیه‏هاى پیغمبر صلى الله علیه و آله نگهدارى حق همسایه است.احكام الهى و دستورات شرع را محترم شمارید و آنها را با كمال میل و رغبت انجام دهید،نماز و زكوة و امر بمعروف و نهى از منكر را بجا آورید و رضایت خدا را در برابر اطاعت فرامین او حاصل كنید.

اى فرزندان من،از مصاحبت فرو مایگان و ناكسان دورى كنید و با مردم صالح و متقى همنشین باشید،اگر در زندگى امرى پیش آید كه پاى دنیا و آخرت شما در میان باشد از دنیا بگذرید و آخرت را بپذیرید،در سختیها و متاعب روزگار متكى بخدا باشید و در انجام هر كارى از او استعانت جوئید،با مردم برأفت و مهربانى و خوشروئى و حسن نیت رفتار كنید و فضائل نفسانى مخصوصا تقوى و خدمت بنوع را شعار خود سازید،كودكان خود را نوازش كنید و بزرگان و سالخوردگان را محترم شمارید.اولاد على علیه السلام خاموش نشسته و در حالیكه غم و اندوه گلوى آنها را فشار میداد بسخنان دلپذیر و جان پرور آنحضرت گوش میدادند،تا این قسمت از وصیت على علیه السلام درس اخلاق و تربیت بود كه عمل بدان هر فردى را بحد نهائى كمال میرساند آنحضرت این قسمت از وصیت خود را با جمله لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظیم بپایان رسانید و آنگاه از هوش رفت و پس از لحظه‏اى چشمان خدابین خود را نیمه باز كرد و فرمود:اى حسن سخنى چند هم با تو دارم،امشب آخرین شب عمر من است چون در گذشتم مرا با دست خود غسل بده و كفن بپوشان و خودت مباشر اعمال كفن و دفن من باش و بر جنازه من نماز بخوان و در تاریكى شب دور از شهر كوفه جنازه مرا در محلى گمنام بخاك سپار تا كسى از آن آگاه نشود.

عموم بنى‏هاشم مخصوصا خاندان علوى در عین خاموشى گریه میكردند و قطرات اشگ از چشمان آنها بر گونه‏هایشان فرو میغلطید،حسن علیه السلام كه از همه نزدیكتر نشسته بود از كثرت تأثر و اندوه،امام علیه السلام را متوجه حزن و اندوه خود نمود على علیه السلام فرمود اى پسرم صابر و شكیبا باش و تو و برادرانت را در این موقع حساس بصبر و بردبارى توصیه میكنم.

سپس فرمود از محمد هم مواظب باشید او هم برادر شما و هم پسر پدر شما است و من او را دوست دارم.

على علیه السلام مجددا از هوش رفت و پس از لحظه‏اى تكانى خورد و بحسین علیه السلام فرمود پسرم زندگى تو هم ماجرائى خواهد داشت فقط صابر و شكیبا باش كه ان الله یحب الصابرین .

در این هنگام على علیه السلام در سكرات موت بود و پس از لحظاتى چشمان مباركش بآهستگى فرو خفت و در آخرین نفس فرمود:

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله.

پس از اداى شهادتین آن لبهاى نیمه باز و نازنین بهم بسته شد و طایر روحش باوج ملكوت اعلا پرواز نمود و بدین ترتیب دوران زندگى مردى كه در تمام مدت‏عمر جز حق و حقیقت هدفى نداشت بپایان رسید (1) .

هنگام شهادت سن شریف على علیه السلام 63 سال و مدت امامتش نزدیك سى سال و دوران خلافت ظاهریش نیز در حدود پنج سال بود.امام حسن علیه السلام باتفاق حسین علیه السلام و چند تن دیگر بتجهیز او پرداخته و پس از انجام تشریفات مذهبى جسد آنحضرت را در پشت كوفه در غرى كه امروز به نجف معروف است دفن كردند و همچنانكه خود حضرت امیر علیه السلام سفارش كرده بود براى اینكه دشمنان وى از بنى امیه و خوارج جسد آنجناب را از قبر خارج نسازند و بدان اهانت و جسارت ننمایند محل قبر را با زمین یكسان نمودند كه معلوم نباشد و قبر على علیه السلام تا زمان حضرت صادق علیه السلام از انظار پوشیده و مخفى بود و موقعیكه منصور دوانقى دومین خلیفه عباسى آنحضرت را از مدینه بعراق خواست هنگام رسیدن بكوفه بزیارت مرقد مطهر حضرت امیر علیه السلام رفته و محل آنرا مشخص نمود.

در مورد پیدایش قبر على علیه السلام شیخ مفید هم روایتى نقل میكند كه عبد الله بن حازم گفت روزى با هارون الرشید براى شكار از كوفه بیرون رفتیم و در پشت كوفه بغریین رسیدیم،در آنجا آهوانى را دیدیم و براى شكار آنها سگهاى شكارى و بازها را بسوى آنها رها نمودیم،آنها ساعتى دنبال آهوان دویدند اما نتوانستند كارى بكنند و آهوان به تپه‏اى كه در آنجا بود پناه برده و بالاى آن ایستادند و ما دیدیم كه بازها بكنار تپه فرود آمدند و سگها نیز برگشتند،هارون از این حادثه تعجب كرد و چون آهوان از تپه فرود آمدند دوباره بازها بسوى آنها پرواز كرده و سگها هم بطرف آنها دویدند آهوان مجددا بفراز تپه رفته و بازها و سگها نیز باز گشتند و این واقعه سه بار تكرار شد!هارون گفت زود بروید و هر كه را در این حوالى پیدا كردید نزد من آورید،و ما رفتیم و پیرمردى از قبیله بنى اسد را پیدا كردیم و او را نزد هارون آوردیم،هارون گفت اى شیخ مرا خبر ده كه این تپه چیست؟آنمرد گفت اگر امانم دهى ترا از آن آگاه سازم!هارون گفت من با خدا عهد میكنم كه ترا از مكانت بیرون‏نكنم و بتو آزار نرسانم.شیخ گفت پدرم از پدرانش بمن خبر داده است كه قبر على بن ابیطالب در این تپه است و خداى تعالى آنرا حرم امن قرار داده است چیزى آنجا پناهنده نشود جز اینكه ایمن گردد!

هارون كه اینرا شنید پیاده شد و آبى خواست و وضوء گرفت و نزد آن تپه نماز خواند و خود را بخاك آن مالید و گریست و سپس (بكوفه) برگشتیم (6) .

در مورد مرقد مطهر حضرت امیر علیه السلام حكایتى آمده است كه نقل آن در اینجا خالى از لطف نیست:

سلطان سلیمان كه از سلاطین آل عثمان و احداث كننده نهر حسینیه از شط فرات بود چون به كربلاى معلى میآمد بزیارت امیر المؤمنین مشرف میشد،در نجف نزدیكى بارگاه شریف علوى از اسب پیاده شد و قصد نمود كه محض احترام و تجلیل تا قبه منوره پیاده رود.

قاضى عسكر كه مفتى جماعت هم بوده در این سفر همراه سلطان بود،چون از اراده سلطان با خبر گشت با حالت غضب بحضور سلطان آمد و گفت تو سلطان زنده هستى و على بن ابیطالب مرده است تو چگونه از جهت درك زیارت او پیاده رفتن را عزم نموده‏اى؟ (قاضى ناصبى بود و نسبت بحضرت شاه ولایت عناد و عداوت داشت) در اینخصوص قاضى با سلطان مكالماتى نمود تا اینكه گفت اگر سلطان در گفته من كه پیاده رفتن تا قبه منوره موجب كسر شأن و جلال سلطان است تردیدى دارد بقرآن شریف تفأل جوید تا حقیقت امر مكشوف گردد،سلطان سخن او را پذیرفت و قرآن مجید را در دست گرفته و تفالا آنرا باز نمود و این آیه در اول صفحه ظاهر بود:فاخلع نعلیك انك بالواد المقدس طوى.سلطان رو به قاضى نمود و گفت سخن تو برهنگى پاى ما را مزید بر پیاده رفتن نمود پس كفشهاى خود را هم درآورده با پاى برهنه از نجف تا بروضه منوره راه را طى نمود بطوریكه پایش در اثر ریگها زخم شده بود.پس از فراغت از زیارت،آن قاضى عنود پیش سلطان آمد و گفت در این شهر قبر یكى از مروجین رافضى‏ها است خوبست كه قبر او رانبش نموده و بسوختن استخوانهاى پوسیده او حكم فرمائى!!

سلطان گفت نام آن عالم چیست؟قاضى پاسخ داد نامش محمد بن حسن طوسى است.

سلطان گفت این مرد مرده است و خداوند هر چه را كه آن عالم مستحق باشد از ثواب و عقاب باو میرساند قاضى در نبش قبر مرحوم شیخ طوسى مكالمه زیادى با سلطان نمود بالاخره سلطان دستور داد هیزم زیادى در خارج نجف جمع كردند و آنها را آتش زدند آنگاه فرمان داد خود قاضى را در میان آتش انداختند و خداوند تبارك و تعالى آنملعون را در آتش دنیوى قبل از آتش اخروى معذب گردانید (7) .

همچنین صاحب منتخب التواریخ از كتاب انوار العلویه نقل میكند كه وقتى نادر شاه گنبد حرم حضرت امیر علیه السلام را تذهیب نمود از وى پرسیدند كه بالاى قبه مقدسه چه نقش كنیم؟نادر فورا گفت:ید الله فوق ایدیهم.فرداى آنروز وزیر نادر میرزا مهدیخان گفت نادر سواد ندارد و این كلام بدلش الهام شده است اگر قبول ندارید بروید مجددا سؤال كنید لذا آمدند و پرسیدند كه در فوق قبه مقدسه چه فرمودید نقش كنیم؟گفت همان سخن كه دیروز گفتم (8) !

بارى حسنین علیهما السلام و همراهان پس از دفن جنازه على علیه السلام بكوفه برگشتند و ابن ملجم نیز همانروز (21 رمضان) بضرب شمشیر امام حسن علیه السلام مقتول و راه جهنم را در پیش گرفت.قصائد زیادى بوسیله شعراء و مردم دیگر در رثاء آنحضرت انشاد گردیده است كه ما ذیلا به یكى از آنها كه ام هیثم دختر اسود نخعى سروده است اشاره مینمائیم.

1ـالا یا عین و یحك فاسعدینا 
الا تبكى امیر المؤمنینا 
2ـرزئنا خیر من ركب المطایا 
و خیسها و من ركب السفینا 
3ـو من لبس النعال و من حذاها 
و من قرء المثانى و المئینا 
4ـو كنا قبل مقتله بخیر 
نرى مولى رسول الله فینا 
5ـیقیم الدین لا یرتاب فیه‏ 
و یقضى بالفرائض مستبینا 
6ـو لیس بكاتم علما لدیه‏ 
و لم یخلق من المتجبرینا 
7ـو یدعو للجماعة من عصاه‏ 
و ینهك قطع ایدى السارقینا 
8ـلعمر ابى لقد اصحاب مصر 
على طول الصحابة اوجعونا 
9ـو غرونا بانهم عكوف‏ 
و لیس كذلك فعل العاكفینا 
10ـافى شهر الصیام فجعتمونا 
بخیر الناس طرا اجمعینا 
11ـو من بعد النبى فخیر نفس‏ 
ابو حسن و خیر الصالحینا 
12ـاشاب ذوابتى و اطال حزنى‏ 
امامة حین فارقت القرینا 
13ـتطوف بها لحاجتها الیه‏ 
فلما استیأست رفعت رنینا 
14ـو عبرة ام كلثوم الیها 
تجاوبها و قد رأت الیقینا 
15ـفلا تشمت معاویة بن صخر 
فان بقیة الخلفاء فینا (9) .

ترجمه:                                     

1ـاى چشم واى بر تو ما را یارى كن و براى امیر المؤمنین اشگ بریز.

2ـما مصیبت زده در فقدان كسى هستیم كه او بهترین سواركاران و كشتى نشستگان بود. (از همه بهتر بود) .

3ـو بهترین كسى كه نعلین پوشیده و بدانها گام برداشته و سوره‏هاى مثانى و مئین قرآن را خوانده بود.

4ـو ما پیش از شهادت او زندگى خوشى داشتیم چون یار و پسر عموى رسول خدا را در میان خودمان میدیدیم.

5ـ (على علیه السلام) كسى بود كه دین خدا را بدون شك و تردید برپا میداشت و بفرایض آن آشكارا حكم میفرمود.ـو هیچ علمى را (از اهل آن) مكتوم و نهان نمیداشت و از جباران و متكبران هم نبود.

7ـو هر كه او را نافرمانى میكرد وى را (براى هدایت) باتفاق و جماعت دعوت مینمود و در بریدن دست سارقین جدیت میكرد.

8ـبجان پدرم سوگند كه مردم شهر (كوفه) خاطر ما را پس از آنكه مدتى با او أنس و مصاحبت داشتیم دردناك نمودند.

9ـو آنها بنام اینكه دور ما را گرفته و ملازم ما هستند ما را فریب دادند در صورتیكه روش ملازمان این چنین نباشد.

10ـآیا در شهر رمضان ما را با (شهادت) بهترین مردم اندوهناك و رنجیده خاطر نمودید؟

11ـ (با شهادت) كسى كه پس از پیغمبر صلى الله علیه و آله بهترین مردم بود یعنى حضرت ابو الحسن كه بهترین شایستگان و صلحاء بود.

12ـموقعیكه امامه (دختر على علیه السلام) پدرش را از دست داد (غم و اندوه او) گیسوى مرا سفید كرد و اندوهم را طولانى نمود.

13ـ (زیرا) او بجستجوى پدرش میگردد و چون (از یافتن او) نا امید میشود صدایش را بگریه بلند میكند.

14ـو (در آنحال) اشگ چشم ام كلثوم كه مرگ پدر را دیده است گریه امام را پاسخ میدهد.

15ـاى معاویة بن ابیسفیان ما را (در شهادت على علیه السلام) شماتت مكن زیرا بقیه خلفاء (دوازده گانه) در خانواده ما است.

مقام امامت و خلافت مسلمین پس از على علیه السلام همچنانكه آنحضرت وصیت كرده بود بامام حسن علیه السلام رسید.عبد الله بن عباس بمسجد رفت و پس ذكر وقایع اخیر بمردم چنین گفت :البته میدانید كه على علیه السلام فرزند خود حسن علیه السلام را براى شما خلیفه قرار داده است ولى او هیچگونه اصرارى در طاعت و بیعت شما ندارد اگر نظر طاعت و بیعت دارید من او را خبر دهم و بمنظوربیعت گرفتن از شما بمسجد بیاورم و اگر هم خلاف آنرا خواهانید خود دانید.

مردم عموما پاسخ مثبت دادند و ابن عباس آنحضرت را بمسجد برد تا مردم باو بیعت كنند،امام حسن علیه السلام بالاى منبر رفت و پس از حمد و ثناى الهى و درود بر پیغمبر اكرم صلى الله علیه و آله چنین فرمود:

لقد قبض فى هذه اللیلة رجل لم یسبقه الاولون بعمل و لا یدركه الاخرون بعمل...(10)

در این شب كسى از دنیا رحلت فرمود كه پیشینیان در عمل از او سبقت نگرفتند و آیندگان نیز در كردار بدو نخواهند رسید،او چنان كسى بود كه در كنار رسول خدا صلى الله علیه و آله پیكار میكرد و جان خود را سپر بلاى او مینمود،پیغمبر اكرم صلى الله علیه و آله پرچم را بدست با كفایت او میداد و براى جنگیدن با دشمنان دین،وى را در حالیكه جبرئیل و میكائیل از راست و چپ همدوش او بودند بمیدان كارزار میفرستاد و از میدانهاى رزم بر نمیگشت مگر با فتح و پیروزى كه خداوند نصیب او میفرمود.او در شبى شهادت یافت كه عیسى بن مریم در آنشب بآسمان رفت و یوشع بن نون (وصى حضرت موسى) نیز در آنشب از دنیا رخت بر بست،هنگام مرگ از مال و منال دنیا هفتصد درهم داشت كه میخواست با آن براى خانواده‏اش خدمتكارى تهیه كند،چون این سخنان را فرمود گریه گلویش را گرفت و ناچار گریست و مردم نیز با آنحضرت گریه كردند،امام حسن علیه السلام با این خطبه كوتاه كه در یاد بود پدرش ایراد فرمود علو رتبت و بزرگى منزلت على علیه السلام را در افكار و اندیشه‏هاى مستمعین جایگزین نمود و این توصیف و تمجیدى كه درباره على علیه السلام نمود تعریف پدرى بوسیله پسرش نبود بلكه توصیف امامى بوسیله امام دیگر بود كه بهتر از همه كس او را میشناخت.

امام حسن علیه السلام از مردم بیعت گرفت و سپس نامه‏اى بمعاویه نوشته و او را ضمن پند و نصیحت به بیعت خود دعوت نمود اما مسلم بود كه معاویه این دعوت‏را نخواهد پذیرفت و دست از ظلم و ستم نخواهد كشید زیرا او هنگامیكه على علیه السلام در قید حیات بود و خودش نیز چندان موقعیت قوى و محكمى نداشت با على علیه السلام بیعت نكرد،اكنون كه پایه‏هاى تخت حكومتش را محكم كرده و موقعیت خود را نیز تثبیت نموده است چگونه ممكن است از حسن علیه السلام اطاعت كند؟بالاخره نامه امام حسن علیه السلام بمعاویه رسید و چنانكه گفته شد او هم پاسخ داد كه من از تو شایسته‏ترم و لازم است كه تو با من بیعت كنى!!

از طرفى جمع كثیرى از سپاه تجهیز شده در پادگان نخیله كه على علیه السلام قبل از شهادت خود براى حمله مجدد بشام آماده كرده بود متفرق و پراكنده گشته و جز عده قلیلى باقى نمانده بود،امام حسن علیه السلام با اینكه بنا بسابقه بیوفائى و لا قیدى مردم كوفه كه در زمان پدرش از آنها دیده بود میدانست كه در چنین شرایطى جنگ با معاویه نتیجه‏اى نخواهد داشت مع الوصف با باقیمانده سپاه كه بنا بنقل ابن ابى الحدید در حدود شانزده هزار نفر بود راه شام را در پیش گرفت و دوازده هزار نفر از آنها را بفرماندهى عبید الله بن عباس بعنوان نیروى پوششى و تأمینى بسوى معاویه فرستاد و خود در مدائن توقف نمود تا از اطراف و نواحى بگرد آورى سپاه براى اعزام بجبهه اقدام نماید ولى معاویه با دادن یك ملیون درهم عبید الله ابن عباس را فریفت و او را بسوى خود خواند.

عبید الله نیز در اثر حب دنیا و بطمع سكه‏هاى طلاى معاویه شبانه با گروهى از همراهانش مخفیانه فرار كرده و باردوى معاویه پیوست و در مدائن نیز حوادث دیگرى روى داد كه موجب تفرقه و اختلاف در میان سپاهیان امام گردید و كلیه شرایط لازمه را كه یك واحد عملیاتى در جبهه دشمن باید داشته باشد از میان برد و در نتیجه امام حسن علیه السلام با توجه باوضاع و احوال و با در نظر گرفتن مصلحت اسلام و مسلمین از روى ناچارى و اجبار بمتاركه جنگ كه در آنموقع حساس تنها راه حل منطقى و عقلانى بود پرداخته و با قید شرایطى با معاویه صلح نمود (11) .

یادداشت ها :

(1) طبیب بایستى بمعاویه میگفت تو كه چند لحظه تحمل یك قطعه آهن سرخ شده را ندارى پس در نتیجه طغیان و ریختن اینهمه خون مردم چگونه براى همیشه تحمل آتش سوزان دوزخ را خواهى نمود؟این نیست جز اینكه تو بروز جزا ایمان نیاورده‏اى!

 

(2) بنا بروایت شیخ مفید ابن ملجم و همراهانش در داخل مسجد نزدیك در ورودى كمین كرده و بمحض ورود على علیه السلام شمشیرهاى خود را غفلة بر آنحضرت فرود آوردند شمشیر شبیب بطاق مسجد گرفت ولى شمشیر عبد الرحمن بفرق مبارك وى اصابت نمود.

(3) سوره مباركه طه آیه .55

(4) نهج البلاغه

(5) مقاتل الطالبیینـارشاد مفیدـاعلام الورىـكشف الغمهـبحار الانوار جلد 42ـاثبات الوصیه مسعودى.

(6) ارشاد مفید جلد 1 باب 1 فصل 6 حدیث .4

(7) كتاب رنگارنگ جلد .1

(8) منتخب التواریخ ص .142

(9) مجالس السنیه ص 185ـمقاتل الطالبیین ص .35

(10) ارشاد مفید جلد 2 باب اولـمقاتل الطالبیین.

(11) براى توضیح و آگاهى بیشتر بكتاب حسن كیست؟تألیف فضل الله كمپانى مراجعه شود.در این كتاب علل و جهات صلح امام حسن با معاویه تجزیه و تحلیل گردیده و بطور مبسوط و مستدل در پیرامون فلسفه آن بحث شده است.

نوع مطلب : تحلیل مقاله، 
برچسب ها : نجوای کنگان/ نجوا کنگان/ 21 ماه مبارک رمضان،
لینک های مرتبط :
26.06.2016

هشدار جرج سوروس نسبت به فروپاشی اتحادیه اروپا

جرج سوروس، میلیاردر سرشناس آمریکایی می‌گوید اتحادیه اروپا باید پس از خروج بریتانیا دست به بازسازی خود بزند.

این سرمایه‌دار مشهور که قسمتی از ثروت خود را وقف بسط دموکراسی در جهان کرده، در یادداشتی که روز شنبه منتشر شد تأکید کرده است: "اکنون که فاجعه‌بارترین حالتی که خیلی‌ها از آن می‌ترسیدند روی داده، گسیخته شدن اتحادیه اروپا عملا گریزناپذیر شده است".

جرج سوروس با اشاره به تلاطم‌های کوتاه و میان‌مدتی که بازارهای مالی در بریتانیا و در جهان با آن روبه‌رو خواهند بود، خواستار آن شده است که برای نجات ارزش‌هایی که به تأسیس اتحادیه اروپا انجامید، این اتحادیه بازسازی را آغاز کند.

در همه‌پرسی روز جمعه در بریتانیا، نزدیک به ۵۲ درصد از مردم این کشور به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند.

نوع مطلب : تحلیل مقاله، 
برچسب ها : نجوای کنگان/ نجوا کنگان/ http://ir.sputniknews.com/world/20160426/،
لینک های مرتبط :


دیلی بیست: استراتژی جنگ  عربستان سعودی علیه  ایران

 :   23 ژوئن 2016 -محمد بن سلمان، 30 ساله،که ترجیحاً جانشین پدرش می شود،  پس از ملاقات با مسئولین آمریکائی دیدار خود را از واشنگتن پایان داد.
  محمد بن سلمان ولی ولی  عهد و وزیر دفاع عربستان به دلیل اقدامات  بی پروای خود از سال گذشته،   با جنگ  یمن و مقابله با ایران تا حدودی انظار عمومی را متوجه  خود کرده است  .

 بن سلمان در جلسه ی با  اوباما،  را ههای  مواجهه با فعالیتهای ایران  را مورد بررسی قرار داده در موضوعاتی باهم به توافق رسیده اند”.

 اگر   فرض کنیم تحرکات دیپلماتیک   سران عربستان  موفقیت آمیز بوده است ، و روابط آمریکا با عربستان در پی حاشیه های اخیر بهبود یا فته است،  و لی تا حددوی  برای آنها روشن شده باشد که  نمی توان بصورتی قطعی بر
چتر حمایت امنیتی ایالات  متحده حساب کرد .

اما با همه ی این تفاصیل نامه  زیر تلاش در پیش بینی طرح عربستان برای جنگ با ایران را نشان  میدهد،   توصیه ی  ماجرا جوایانه ی که بر اساس واقعیت در نقش ارائه مشاوره به پادشاه و پسرش است..

به : خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز

از: سرهنگ فارس بن سلمان الحربی

 موضوع:  اعلام آماده سازی در امری حتمی و  اجتناب ناپذیر

"...،  براساس توجیهات  فرزندارشد ، ولی ولی العهد و وزیر  دفاع محمد بن سلمان،  به راه اندازی وایجاد  طرج اجتناب ناپذیر جنگ  با ایرانیان و شیعیان پرداخته و برنامه ریزی  آن را آماده کرده ام ....

برای پیروزی در جنگ ما بایدبرروی نقاط قوت مان کار  کنیم، اما باید از نقاط ضعف خود نیز آگاه باشیم   فارس ها هوشمند بوده و تعداد فراوانی  هستند. وبرای  شکست  تسلط  طرح های  آن ، ما نیز باید باهوش  و قوی باشیم، اما  باید اطمینان حاصل شود که ما به تنهایی  وارد مبارزه  با آنها نشویم . ما  پیش از این  برآمریکا  تکیه می کردیم، اما   این کار را در حال حاضر نمی توانیم انجام دهیم. اگر چه  برای ما روشن است که آنها  بایدبه  پول وفادار باشند، و دیگرانی هستند که نیاز به اقناع دارند..

بزرگترین تهدید  از سوی  نیروهای ایرانی  علیه زیر ساخت  نفتی  و پالایشگاههای ما  درطول سواحل خلیج فارس ؛از سوی سپاه پاسداران نیرو دریائی با آتش موشک وتوپخانه  و نیروهای غیر نظامی  وجود دارد.

برای دفاع  از این تاسیسات ضرورت دارد که با سرمایه گذاری  بر دفاع هوائی،دریائی ونیروی هوائی رابراساس معیارهای  ناتو  استاندارد سازی کنیم  گرچه اکنون منتظر تحویل  زیر دریائی های برقی گازوئیلی از آلمان هستیم  و  و موشک های پاتریوت آمریكائی را  توسعه داده ایم . ولی بجای خرید ناوهای گرانقیمت آمریکائی ،  لازم است تعداد زیادی از قایق های  جنگی کوچک و گشت سریع برای مقابله با "نفوذ مواج " قایق های تندرو  "ایران در خلیج فارس  خرید کنیم .

 البته  استقرارناوگان هلیکوپترهای آپاچی خود را باید نزدیک ظهران متمرکز کیم ،  آمریکایی ها به من گفته اند که هلیکوپترهای آپاچی و موشک های هلفایر ، می توانند با قایق های تندرو مقابله  ی موثری داشته باشند .

دفاع تنها كافی نیست.  مانیز باید قدرت  تهاجم به زیر ساخت نفتی ایران داشته باشیم . ودرتحقق این هدف این درس را از ایرانیها فرا گرفته باشیم  و موشک های ضد کشتی  به اضافه ی موشک های بالستیک برای تهدیدزیساخت های انان  وابراز  قدرت در سواحل خود مستقر کنیم.

وبرخلاف نظام مرزبندی بین دوست ودشمن (IFF)، چین و روس   وپاکستان  منابع فروش موشک های ضد کشتی و بالستیک  قدرتمندی هستند که در خواست های خریدما را می پذیرند. گرچه در تعامل چین وروس. باید احتیاط کنیم چون هردو ی اینها در پی جذب ایران به اردوگاه خود هستند و از همچنین از خیانت کشورهای بیگانه که امکان  مماشات با ایران دارند  باید برحذر باشیم .
همچنین، ما باید  جای پای  امارات متحده عربی بگذاریم  که دارای ظرفیت مداخله سریع از طریق زمین و هوا ست بگذاریم . متأسفانه ما به تعداد کافی  مردانی که یک رشته انضباط و انعطاف پذیری درفراگیری  فنی ارشد عملیات جنگی مدرن امروزی، که غرب آن را تمرین می کند نداریم. وبنابراین ناچاریم ب  با استفاده از  مزدوران آموزش دیده دیگر، و نه فقط پاکستانی ها که اکثریت سربازان ما را تشکیل می دهند کادر نیروهای رزمی خود را کامل کنیم...

 ما پیش از این بر روی  نیروهای ویژه  ضد تروریستی  برای داخل  کشورازسال 2003 سرمایه گذاری کرده ایم،   و این امر مهم  برای حفظ ثبات داخلی بسیار مهم بود، ولی اکنون  نیاز به  مشارکت و آموزش نیروهای   بیگانه  داریم که بصورت نیابی در مقابل  نیروهای قدس  سپاه پاسداران  إیران  بایستند . و علیرغم  بروز مقداری تنش در روابط مان  با آمریكا ،  ولی هنوز می توانیم بر روی دستگاه اطلاعاتی آمریکا در خصوص آموزش این دسته از نیروهای  جدیدحساب کنیم ...

 ما می توانیم  برای نیروهای القاعده و "الدولة الاسلامیة" ( داعش )]  که میان ما وجود دارند در این نبرد نقشی اساسی برایشان در نظر بگیریم. گرچه میدانیم  ماموریت دادن به أتباع بن لادن ممكن  است مشكلاتی را برانگیزد،  ولی هنوز می  توانیم  با تقویت و جهت دادن به  اهداف اصلی آنها . و حتی جبهه النصرة در طلیعة  جنگ علیه شیعیان (فارس ها و متحدان  آنها ) استفاده کنیم.

  استمرار بخشیدن  به جنگ آنها  با نیروهای قدس و هم پیمانان،  حوثی ها  دریمن و نیروهای اسد وحزب الله  در شام. باید با ظرافت کامل صورت بگیرد بنحویکه نوع وابستگی آنها مشخص نشود  وپس ازاینکه پیروزی را بدست آوردیم   همانگونه که پدرتان  با إخوان پس  از  یکپارچگی پادشاهی برخورد کرد با آنها  رودرو شویم   .

  (شما) تامین مالی کوتاه مدت  وبلند مدت جنگ  را بررسی کرده اید و بازار  در حال رکود نفت .  ضرورتا نیاز داریم که در ایخصوص چاره اندیشی بیشتری داشته باشیم ، گرچه دشمنان ما درحالت بدتری هستند . ....ممانعت از فرو ش نفت بوسیله ی ایران وعراق  و اداره کردن بازار نفت است. و چون ما در واقع ارز خارجی بیشتری در اختیار داریم کمتر از آنها آسیب می بینیم

مصر یکی از هم پیمانان ماست که نیروی آموزش دیده فراوان وقوی پیاده دارد که باید با کمک مالی  از این نیروها  در جنگ با ایران  استفاده کرد و وبا اجتمال پائین جنگ زمینی ما با آنها درعربستان  درسرزمین عراق   برای درگیرشدن با آنها به  این نیروها نیازمندیم .

تركیه نیز  با اردوگان  زمینه مساعدی برای  همکاری با ما دارد  که با یک پاداش شخصی مناسب می توان اورا به اردوگاه خودمان ملحق کنیم.

واستفاده ازاسرائیل  (صهیونیستها)نیز برای مقابله با  فارس ها یکی دیگر از ابزارهای ماست  صهیونست ها با بلوچ ها در ایران ارتباط خوبی دارند  آنها  چون مردم آن منطقه  متمدن نیستند! را  می توان برای ایجاد فتنه و تمرد داخلی باز بخدمت گرفت.

 ارتباط با باكستان  به توجهی ویژه نیاز دارد؛ مرز طولانی مشترک پاكستان با ایران وارتش بزرگ  از این کشور یک  شریک ایده آل برای ما  ساخته است   و لی مقابله با هند اولویت پاکستانی هاست.

پاكستان را برای تامین   بمب اتمی تا نهائی شدن  بحث توافق هسته ی را باید در نظر داشت.

اگر آمریکا در کنا ر ما باشد جنگ کوتاه مدت وسرنوشت ساز برای ماست وبدون آمریکا شاید

هما ن خطای  صدام حسین در "معرکه  القادسیه"  وجنگ هشت ساله تکرار شود.

باید در نظر داشته باشیم،  که جنگ آینده ی  ما در بهترین شرایط نیز سخت خواهد بود،  چون عواقب آن از مرز متعارف  جنگ های زود گذر خواهد گذشت  . وتنها نمی خواهیم  که فقط ایرانی ها و شعییان را شکست داده باشیم  بلکه  می خواهیم در پایان جنگ در برابر خدا وجهانیان ثابت کنیم که ما  قهرمانانی مؤمن بوده ایم.

خادم فرمانبردارشما :

سرهنگ ستاد فارس  سیف الحربی

 تهیه وترجمه: نجوای کنگان
 منبع گزارش:

Red Team

06.23.16 8:30 AM ET

Strategy for Saudi-Iran War to Come?

نوع مطلب : تحلیل مقاله، 
برچسب ها : نجوای کنگان/ نجوا کنگان/ ایران/ عربستان .،
لینک های مرتبط :
24.06.2016
مارینا الشعلان

ایران و سازمان همکاری شانگهای : عشق نافرجام

Image result for ‫یران و سازمان همکاری شانگهای : عشق نافرجام‬‎

تهران از عضویت در سازمان همکاری شانگهای خودداری می ورزد.

تقاضای ایران جهت عضویت در سازمان همکاری شانگهای  در  اجلاس این سازمان در  تاشکند بررسی می شود.

یوری  اوشاکوف  دستیار رئیس جمهور روسیه این خبر  را به اطلاع روزنامه نگاران رساند.   چه نوع  همگرایی اورآسیایی در مرحله کنونی برای ایران  ارجحیت دارد- در قالب اتحادیه اقتصادی اورآسیا و یا سازمان همکاری شانگهای.  شما را با  نظر کارشناسان ایرانی در این خصوص آشنا می کنیم.

 تا مدتی قبل  بسختی  می شد  تصور کرد  که تهران  از عضویت در سازمان همکاری شانگهای خودداری ورزد. اما زمان تغییر می کند  و حالا  محافل سیاسی، اقتصادی، علمی  و  کارشناسی  ایران  به بحث در خصوص این موضوع می پردازند.

حمیدرضا عزیزی  کارشناس در  امور مطالعات  اور آسیا و عضو شورای علمی  دانشگاه  شهید بهشتی  در مصاحبه با خبرنگار  « سپوتنیک» در  این خصوص اظهار نظر نمود.

محمود شوری، پژوهشگر ارشد مسائل روسیه در مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام   ایران  معتقد است  که نیازی نیست در باره پیوستن  ایران  به سازمان همکاری شانگهای  در آینده قابل پیش بینی صحبت بشود.

نوع مطلب :
برچسب ها : نجوای کنگان/ نجوا کنگان/ http://ir.sputniknews.com/world/20160426/،
لینک های مرتبط :
سند  دست داشتن آل سعود در سلب تابعیت بحرینی از  آیت الله  شیخ "عیسى قاسم"  
  تاریخ : ٢٠١٦/٠٦/٢٤
النخیل-  فعالان رسانه ی  یک سند محرمانه  را که حاوی  نامه  مربوط به  پادشاه عربستان سعودی به حاکم بحرین حمد بن عیسی آل خلیفه است منتشر کرده اند ، او دراین نامه  از حاکم بحرین خواسته است  تا علیه شهروندان بحرینی  شیعه مذهب ، به ویژه آیت الله شیخ عیسی قاسم  اقدامات شدید را در دستور کار قرار داده و آنها را سرکوب کند.

پادشاه عربستان  در سند خود  "بن عیسی"را  خطاب قرار داده می گوید:  "ما توصیه می کنیم که شما  به سرکوب روحانی شیعه عیسی احمد قاسم بپردازید ، که  وی  "  علاوه  بر ناآرامی ها در بحرین   جنبش تشیع  شرق عربستان سعودی را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

سلمان  با تاکید بر قرار داشتن در کنار پادشاه بحرین  اظهار کرده از همه ی اقدامات آن رژیم   علیه تظاهرکنندگان مسالمت آمیز در بحرین، حمایت کامل خود را اعلام می نماید. تهیه وترجمه : نجوای کنگان

نوع مطلب : تحلیل مقاله، 
برچسب ها : نجوای کنگان/ نجوا کنگان/ النخیل/،
لینک های مرتبط :

رأی تاریخی انگلستان به خروج از اتحادیه/کامرون کناره‌گیری می‌کند/سقوط بی‌سابقه ارزش پوند

خبرگزاری فارس: رأی تاریخی انگلستان به خروج از اتحادیه/کامرون کناره‌گیری می‌کند/سقوط بی‌سابقه ارزش پوند

مردم انگلستان در اقدامی تاریخی به خروج این کشور از اتحادیه اروپا رأی داده‌اند؛ رأیی که می‌تواند حیات اتحادیه اروپا و بریتانیا را در معرض خطر قرار دهد.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، همه‌پرسی جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا روز پنج‌شنبه (دیروز)‌ برگزار و شمارش آراء از ساعت 10 شب آغاز شد و تا صبح روز جمعه ادامه یافت.

در پایان شمارش آرا، مشخص شد که 52% رأی دهندگان به خروج انگلستان از اتحادیه اروپا رأی داده‌اند. بسیاری از کارشناسان این رأی تاریخی را آغازی بر یک دومینو دانسته‌اند که می‌تواند حیات اتحادیه اروپا و حتی بریتانیای متحد را به چالش بکشد. 

دلایل و فرآیند برگزاری این همه‌پرسی پیشتر منتشر و شرحی از تاریخچه اتحادیه اروپا و معاهدات این اتحادیه و شرایط خروج را اینجا بخوانید.

با این رأی فرآیندی پیچیده و دستکم دو ساله برای خروج انگلستان آغاز می‌شود. انگلستان اولین کشوری است که تصمیم به خروج از اتحادیه اروپا گرفته و به همین دلیل ابهامات زیادی در ساز و کار اجرایی این فرآیند وجود دارد. گزارش فارس از مسیر پر پیچ و خم خروج از اتحادیه را اینجا بخوانید.

آخرین اخبار مربوط به نتیجه همه‌پرسی جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا به شرح زیر است:

راخوی: فعلا قراردادهایمان با انگلستان پابرجاست

«ماریانو راخوی»‌ نخست‌وزیر موقت اسپانیا اعلام کرد، وضعیت اقتصادی فعلی در اسپانیا به گونه‌ای است که اجازه می‌دهد این کشور در برابر عواقب و پیامدهای خروج انگلستان از اتحادیه اروپا مقاومت کرده و تاب بیاورد.
وی در ادامه ضمن اینکه از مردم اسپانیا خواست تا خویشتنداری خود را به دنبال این اتفاق حفظ کنند، تأکید کرد که تمامی قراردادها و توافقات میان اتحادیه اروپا و انگلستان همچنان تا تکمیل رسمی فرآیند خروج این کشور پابرجا خواهد ماند.

بلر: احتمال همه‌پرسی اسکاتلند افزایش یافت

تونی بلر نخست‌وزیر پیشین انگلستان به شدت از نتایج همه‌پرسی ابراز تأسف کرد و گفت این نتیجه «تبعاتی جدی» برای انگلستان خواهد داشت.

وی گفت: «برای کشورم، اروپا و جهان بسیار ناراحت هستم.»

بلر همچنین گفت رأی به خروج از اتحادیه اروپا، فشارها برای برگزاری مجدد همه‌پرسی استقلال اسکاتلند از انگلستان را به شدت افزایش می‌دهد.

سیلی به پروژه اروپایی

«شارل میشل» نخست‌وزیر بلژیک خواستار نشست ویژه‌ کشورهای اروپایی در ماه آینده شد. وی گفت: «نتیجه این همه پرسی سیلی به پروژه اروپایی بود و من می‌خواهم کنفرانسی در زمینه همکاری‌های ما در ماه جولای برگزار شود.»

میشل افزود: «ما باید اولویت‌های خود را تعریف کنیم و آینده‌ای جدید برای اروپا تدوین کنیم. هدف از این اقدام باید ابتکارهایی با توجه به دیجتالی شدن اروپا باشد تا امنیت اتحادیه اقتصادی و مالی از داخل و خارج تامین شود.»

رنتسی: اتحادیه اروپا باید اصلاح شود

«ماتئو رنتسی» نخست‌وزیر ایتالیا امروز پس از اعلام نتیجه همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و رای مثبت مردم این کشور به چنین طرحی از اتحادیه اروپا خواست تا مسیر خود را تغییر دهد.

وی در پیامی در شبکه اجتماعی توییتر نوشت: «ما باید تغییر ایجاد کنیم تا به سمت انسانیت و عدالت بیشتر برویم. اروپا خانه  و آینده ماست.»

کامرون از نخست‌وزیری کنار می‌رود

دیوید کامرون نخست‌وزیر انگلستان پس از شکست در همه‌پرسی، اعلام کرد که به زودی از این سمت کناره‌گیری می‌کند.

وی که خود اولین بار ایده همه‌پرسی را مطرح کرد، در ماه‌های اخیر تلاش زیادی برای متقاعد کردن مردم به ماندن در اتحادیه انجام داد. 

نخست‌وزیر انگلستان بعد از مشخص شدن نتایج در نطقی از برابر ساختمان شماره 10، گفت به زودی از این سمت کناره‌گیری می‌کند، چراکه انگلستان به «رهبری جدید» نیاز دارد. 

وی گفت در هفته‌‌های آینده مذاکره برای ترک اتحادیه را آغاز می‌کند، اما ظرف سه ماه آینده باید نخست‌وزیر جدیدی قدرت را به دست بگیرد.

به گفته کامرون، روز شنبه هیئت دولت انگلستان برای تعیین تکلیف مسیر پیش رو، تشکیل جلسه می‌دهد. 

از بوریس جانسون شهردار سابق لندن که جنبش خروج از اتحادیه را رهبری می‌کرد و از محبوبیت بالایی برخوردار است، به عنوان گزینه جایگزینی کامرون یاد شده است. 

کوربین: نتایج همه‌پرسی نشانه خشم مردم بود

رهبر حزب کارگر انگلستان که از مخالفان خروج از اتحادیه بود، نتایج همه‌پرسی را نشانگر خشم مردم این کشور از عملکرد دولت‌ها دانست.

وی گفت که این نتایج نشان می‌دهد «بریتانیایی‌ها تا چه حد از اینکه دولت‌ها یکی پس از دیگری آن‌ها را به حاشیه رانده‌اند، خشمگین هستند.»

فاراژ: امیدوارم دیگر کشورها هم از این اتحادیه رو به مرگ خارج شوند

نایجل فاراژ رهبر حزب استقلال انگلستان که از خروج این کشور از اتحادیه اروپا حمایت می‌کرد، این اتحادیه را «رو به مرگ» توصیف کرد و گفت امیدوار است دیگران هم از این اتحادیه خارج شوند. 

وی گفت: «امیدوارم این آغاز بر خروج سوئد، اتریش و حتی ایتالیا باشد. اتحادیه اروپا در حال شکست خوردن است، اتحادیه اروپا رو به مرگ است.»

فاراژ افزود: «امیدوارم که ما آخرین کشوری نباشیم که از اتحادیه اروپا خارج می‌شود. این گام نخست است و اروپا باید به مجموعه‌ای از کشورهای مستقل بدل شود.»

نتایج نهایی همه‌پرسی

کمیته اجرایی برگزاری همه‌پرسی رسما اعلام کرد که همه‌پرسی به رأی به خروج انگلستان از اتحادیه اروپا منجر شده است.

جزئیات آرای همه‌پرسی به این شرح است:

مجموع آرا: 33,577,342
خروج: 17,410,742 (51.9%)
ابقا: 16,141,241 (48.1)

 

با این رأی فرآیندی پیچیده و دستکم دو ساله برای خروج انگلستان آغاز می‌شود. انگلستان اولین کشوری است که تصمیم به خروج از اتحادیه اروپا گرفته و به همین دلیل ابهامات زیادی در ساز و کار اجرایی این فرآیند وجود دارد. گزارش فارس از مسیر پر پیچ و خم خروج از اتحادیه را اینجا بخوانید.

کامرون کناره‌گیری نمی‌کند

فیلیپ هاموند وزیر خارجه انگلستان اعلام کرد با وجود درخواست‌ها برای کناره‌گیری دیوید کامرون از نخست‌وزیری، او همچنان در قدرت خواهد ماند.

وی گفت که انگلستان باید باثبات و آرام بماند و به همین جهت کامرون تصمیمی برای کناره‌گیری از قدرت ندارد.

از آنجا که پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی را اولین بار شخص کامرون مطرح کرد، بسیاری وی را مسئول اصلی نتایج امروز می‌دانند و خواستار کناره‌گیری او هستند.

در نظرسنجی آنلاین روزنامه تلگراف بیش از 60% مخاطبان گفته‌اند که کامرون باید همین حالا از قدرت کنار برود. 

دویچه وله امروز نوشته بود که با شکست کامرون در همه‌پرسی، احتمال دارد که او کناره‌گیری کرده و بوریس جانسون چهره محبوب حزب محافظه‌کار و شهردار سابق لندن که کمپین خروج را رهبری می‌کرد، جایگزین وی شود.

 

درخواست برگزاری همه‌پرسی در فرانسه و هلند

احزاب راستگرا در چندین کشور از جمله فرانسه و هلند از دولت خواسته‌اند همه‌پرسی‌هایی مشابه همه‌پرسی انگلستان برگزاری کند. 

مارین لو پن رهبر حزب جبهه ملی فرانسه با اشاره به نتایج همه‌پرسی انگلستان، تصمیم انگلیسی‌ها را یک پیروزی توصیف کرده و از دولت فرانسوا اولاند خواسته ادامه عضویت در اتحادیه اروپا را به رأی عمومی بگذارد. 

گرت ویلدرز رهبر حزب ضد مهاجرت هلند هم گفت که این کشور نیز باید برای خروج از اتحادیه اروپا همه‌پرسی برگزار کند.

پاریس: اتحادیه اروپا باید اعتماد مردم را احیا کند

«ژان مارک آیرو» وزیر خارجه فرانسه رأی انگلستان به خروج از اتحادیه اروپا را «مایه تأسف» توصیف کرد و گفت این اتحادیه باید اعتماد مردم به خود را جلب کند.

وی گفت: «برای پادشاهی متحد متأسفم. اروپا به حیات خود ادامه می‌دهد، اما باید عکس‌العمل نشان داده و اعتماد مردم را به خود جلب کند. این یک ضرورت فوری است.»

پرواز قیمت طلا و سقوط ارزش پوند

پایگاه بلومبرگ نوشته است که همزمان با اعلام نتایج همه‌پرسی انگلستان، قیمت طلا در بازارهای جهانی به بالاترین حد در دو سال گذشته رسیده است.

همزمان قیمت پوند انگلستان در برابر دلار با سقوطی بی‌سابقه به پائین‌ترین سطح از سال 1985 رسیده است. 


 

شاخص بورس در آمریکا و انگلستان هم به صورت جمعی سقوط کرده‌اند. آژانس اعتبارسنجی اس اند پی اعلام کرد که در پی تصمیم انگلیسی‌ها به خروج از اتحادیه اروپا، این آژانس احتمالا رتبه اعتباری بریتانیا را کاهش خواهد داد. رتبه انگلستان در حال حاضر AAA است که بالاترین سطح اعتماد سرمایه‌گذاری به شمار می‌آید. 

اشتاین‌مایر: امروز روزی تلخ برای اروپا است

فرانک والتر اشتاین‌مایر وزیر خارجه آلمان که پیش از این کشورش تلاش زیادی کرده بود تا انگلیسی‌ها را از خروج از اتحادیه اروپا منصرف کند، از تصمیم مردم انگلستان ابراز تأسف کرد.

وی گفت که امروز «روزی تلخ برای اروپا و بریتانیا است.»

خروج انگلستان از اتحادیه اروپا قطعی شد

با پایان شمارش آرا، رسما اعلام شد که برتیانیایی‌ها به خروج از اتحادیه اروپا رأی داده‌اند. بر اساس اعلام مراکز شمارش رأی، حامیان خروج از اتحادیه با اختلاف بیش از یک میلیون رأی، پیروز شده‌اند.

 

وزیر اول اسکاتلند: مردم ما خواستار ماندن در اتحادیه اروپا هستند

«نیکولا استرجون» رهبر کنونی حزب ملی اسکاتلند و وزیر اول این کشور با توجه به اعلام نتایج گفت این کشور خواستار ماندن در اتحادیه اروپاست و رای مردم نشان از این خواسته است بنابراین فعلا منتظر اعلام نتیجه نهایی خواهند بود.

وی بارها هشدار داده بود که در صورت رای بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا، همه‌پرسی دوم استقلال اسکاتلند از بریتانیا برگزار خواهد شد.

«الکس سموند» رهبر سابق حزب ملی اسکاتلند هم به صراحت اعلام کرده است که با توجه به نتایج همه‌پرسی، مشخص است که اسکات‌ها خواهان جدایی از انگلستان و ماندن در اتحادیه اروپا هستند.

در نظرسنجی شب گذشته، اهالی اسکاتلند به ماندن در اتحادیه اروپا رأی دادند، اما با توجه به اینکه آن‌ها جزئی از بریتانیا به شمار می‌آیند، برای ماندن در اتحادیه باید از پادشاهی مستقل شوند.

احتمال برگزاری همه‌پرسی اتحاد ایرلند شمالی و ایرلند

روزنامه گاردین خبر داد که جنبش «شین فین» که قدیمى‌ترین حزب فعال ایرلندى به شمار مى‌آید، با اشاره به مخالفت ایرلندى‌ها با خروج از اتحادیه اروپا، برگزارى همه پرسى براى تشکیل ایرلند متحد و حذف مرز بین ایرلند و ایرلند شمالى را خواستار شده است.

رای قاطع اسکاتلند و ایرلند شمالی به ماندن؛ ولز رای به خروج داد

شمارش آراء در اسکاتلند، ایرلند شمالی و ولز به اتمام رسیده و اعلام شده است. گاردین خبر داد، مردم ایرلند شمالی رای به ماندن در اتحادیه اروپا دادند. به نوشته این روزنامه مردم ایرلند شمالی با مشارکت 62 درصدی خواستار ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا شدند.

همچنین بی بی سی گزارش داد، آراء کل اسکاتلند شمارش شده و نشان از آن است که این کشور نیر رای به ماندن در اتحادیه اروپا داده است. مشارکت مردم اسکاتلند در این همه پرسی 67 درصد بود. و اما ولز رای به خروج داد و مشارکت مردم ولز 71 درصد بود. نتایج انگلیس هنوز کامل اعلام نشده است.

همه‌پرسی دوم جدایی اسکاتلند از بریتانیا قریب الوقوع است

بعد از آنکه نتیجه شمارش بیش از 73 درصد آراء حاکی از پیشتازی کمپین خروج است، «الکس سالموند» رهبر پیشین حزب ملی اسکاتلند و از سیاسیون ارشد گفت به محض آغاز مذاکرات کامرون با اتحادیه اروپا برای خروج، همه‌پرسی دیگری برای خروج اسکاتلند از بریتانیا برگزار خواهد شد.

کامرون و کوربین موقعیتشان را از دست می‌دهند

«سایمون دانک زوک» از اعضای حزب کارگر به روزنامه تلگراف گفت که رای بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا به برکناری «دیوید کامرون» نخست وزیر و رهبر حزب محافظه کار و «جرمی کوربین» رهبر حزب کارگر منجر خواهد شد. کامرون و کوربین هر دو در کمپین ماندن در اتحادیه اروپا هستند.

همچنین برخی سیاسیون از پایان کار «جورج آزبورن» وزیر خزانه داری بریتانیا خبر دادند. آزبورن در کنار کامرون همواره بر ماندن در اتحادیه اروپا تاکید و نسبت به ضررهای اقتصادی خروج هشدار داده بود.

رسانه‌ها: بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد

شبکه اسکای نیوز در تازه ترین پیش بینی از نتیجه قطعی همه پرسی اعلام کرد، با وجود کسب 52 درصد آراء و پیشتازی کمپین خروج، بریتانیا رای به خروج از اتحادیه اروپا می دهد.

همچنین شبکه‌های «بی بی سی» و «آی تی وی» نتیجه نهایی همه پرسی را، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا می‌دانند. از سوی دیگر روزنامه تلگراف با پیوستن به این شبکه‌های تلویزیونی اعلام کرد «بریتانیا، رای به خروج از اتحادیه اروپا داد.»

در صورت رای به خروج، کامرون باید استعفا دهد

روزنامه تلگراف نوشت، «هیلاری بن» وزیر خارجه دولت سایه بریتانیا گفت در صورت رای مردم به برگزیت (رای بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا) «دیوید کامرون» نخست وزیر این کشور باید استعفا دهد. وی افزود کامرون خودش وعده برگزاری این همه پرسی را داده بود و در صورت خروج دیگر نخواهد توانست به عنوان نخست وزیر بریتانیا باقی بماند. کامرون خواستار ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپاست.

کمپین خروج پیشتاز است

اعلام نتایج سایت بی بی سی نشان می دهد، تا کنون کمپین خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا آراء بیشتری را از آن خود کرده است. نتایج کل بریتانیا تا کنون نشان می دهد رقابت بسیار نزدیکی میان کمپین خروج و ماندن در جریان است. کمپین ماندن بیش از 48 درصد وکمپین خروج بیش از 51 درصد آراء را تا کنون از آن خود کرده اند.


 

یک چهارم آراء شمارش شده حاکی از پیشتازی کمپین ماندن است

روزنامه تلگراف اعلام کرد بیش از 23 درصد آراء مأخوذه تا کنون شمارش شده که در نتیجه آن کمپین ماندن تا کنون بیش از 50 درصد و کمپین خروج 49 درصد آراء را از آن خود کرده اند. پیش از این نتایج اولیه پیشتازی کمپین خروج را نشان داده بود.

 

انگلیس رای به خروج و ایرلند شمالی رای به ماندن داد

بی بی سی همچنین گزارش داد، تا کنون شمارش آراء در انگلیس حاکی از پیشتازی کمپین خروج اما در ایرلند شمالی حاکی از رای به ماندن است. مشارکت مردم در انگلیس 71 درصد و در ایرلند شمالی 61 درصد بوده است.

ولز خواستار خروج و اسکاتلند خواستار ماندن

شبکه خبری بی بی سی گزارش داد، نتایج اولیه اسکاتلند نشان داده است کمپین ماندن پیش است. بیش از 60 درصد شرکت کنندگان رای به ماندن و کمتر از 40 درصد رای به خروج داده اند. مشارکت مردم 68 درصد در اسکاتلند بوده است.

همچنین آراء شمارش شده در ولز نشان داد تا کنون کمپین خروج پیش افتاده است. مشارکت مردم ولز حدود 70 درصد و تاکنون معلوم شده است بیش از 50 درصد رای به خروج دادند.

فایننشال تایمز: نتایج اولیه حاکی از تصمیم برای خروج است

روزنامه فایننشال تایمز نوشت، شمارش آراء تا کنون نشان داده است، کمپین خروج تا کنون پیشتاز است. نتیجه شمارش آراء تا کنون در برخی نواحی نشان داد رای به خروج به مراتب بیشتر از رای به ماندن است.

این روزنامه ادامه داد، نتایج اولیه همه‌پرسی منجر به افت ناگهانی ارزش پوند شده است و ارزش پوند در برابر دلار 11 درصد سقوط کرد.

نوع مطلب : تحلیل مقاله، 
برچسب ها : نجوای کنگان/ نجوا کنگان/ .خبرگزاری فارس/ انگلستان،
لینک های مرتبط :
The-Modern-Mercenary-Private-Armies-and-What-They-Mean-for-World-Order-by
 
Sean McFate, Order, (New York: Oxford University Press, 2014)
 The-Modern-Mercenary-Private-Armies-and-What-They-Mean-for-World-Order-by
نویسنده: "شان ماک ویت"
پیام مزدوران مدرن: ارتش های خصوصی  برای نظام بین المللی

Hardcover, 272 pages
Published January 2nd 2015 by Oxford University Press, USA (first published January 1st 2014)
  272 صفحه
انتشار چاپ دوم/ 2 ژوئن  2015
 
  ایالات متحده درگیر  جنگ میشود، اما تنها بعنوان کارفرما ، پیمانکار بین المللی نظامی دین کورپ. در سراسر آفریقا، امریکا لاتین، و شرق میانه،با سناریوهای مشابه در حال بازی  روزانه است. ایالات متحده آمریکا دیگر نمی تواند به جنگ برود ولی یا انجام عملیات مخفی  وبا همکاری پیمانکاران خصوصی به جنگ افروزی ومدیریت آن می پردازد ؟ در واقع  باید پرسید چگونه دنیای امروز  با قراردادهای  مبهم نظامی کار  میکند؟ و چه چیزی بر روند   آینده جنگ و روابط بین المللی  تاثیر گذارد ؟ 
دولت آمریکا -   از پیمانکاران نظامی خصوصی، یک نهاد نظامی  در ساختار اقتصادی  و صنعت و نشان دادن با یک پیش آگهی جدی  ابزاری را برای  جنگ های آینده جنگ فراهم کرده است. در حالی که در حال حاضر، دولت ایالات متحده و شرکت های ایالات متحده  با تسلط بر بازار، با استفاده از جنگ سالاران و شبه نظامیان خود، به عنوان شرکت های خصوصی امنیتی در افغانستان و سومالی   و ...روابط بین الملل  را تحت تاثیر  قرار داده اند،
   نظم بین المللی جاری بر اساس تفكر بازار آزادایجاد شده است،‮ ‬که ضمن آن مسیر برای  خصوصی شدن تامین امنیت نیز فراهم شده است، وبر همین پایه شركت های ناختصاصی نظامی درخصوصی سازی نظامیگری  تاسیس شدند‮.‬ و اکنون "دولت" بتنهائی بکارگیری قدرت نظامی را در انحصار ندارد. و پس از این این شركت های  نظامی خصوصی  قدرت بیشتری در ادار جنگ ها خواهند داشت،‮ ‬و طبعاً سهم بیشتری در تكوین ارتش ها  بعهده دارند‮. ، و برهمین پایه می توان شاهد کاهش قدرت دولتی واحد یکه تاز در مواجهه با چالش های امنیتی بود‮.‬
 
دراین عرصه، شان ماک ویت همکار برجسته در شورای آتلانتیک‮  - ‬Atlantic Council‮- ‬چگونگی بروز خصوصی سازی جنگ و امور امنیتی درنظم جهانی معاصر در کتابی تحت همین عنوان ‮مورد کنکاش وبررسی قرارداده است. ا‬و دراین کتاب با دیدگاهی  أكادیمیک،‮ ‬ به انعکاس کیفیت توسعه ی بکارگیری " مزدوران جنگی"   درطول تاریخ تا زمان حاضر می پردازد ،  او در این موضوع از تجارب عملی خود  بعنوان یک بازنشسته ی نظامی فعال در  شركت "دین کورپ بین المللی"‮ ‬DynCorp International‮.» ‬»  استفاده برده  و محتوای اصلی،‮ ‬ برگرفته درنظم بین المللی فعلی، وعقبه ی فلسفه ی نظام سرمایه داری که درآینده نقش بخش خصوصی  را در عرصه ی نظامی وامنیتی تقویت خواهند کرد ، پرده برمی دارد.
نقش مزدوران جدید‮:‬
 
سنوات اخیر،‮  بویژه در مرحله ی  پس ازحنگ سرد،‮ ‬ نقش شركت های خصوصی نظامی افزایش چشمگیری یافته است و "کاربران موضوع" از مجموعه ی گسترده خدمات نظامی وامنیتی داخلی وخارجی برخوردار شده اند.
 
‬گرچه میان عناصرمزدور و پیمانکاران که اقدام به انجام عملیات نظامی ونمایش قدرت می پردازند ،‮در ماموریت آموزشی و توسعه ی قدرت نظامی ارتش ها  ونیروهای امنیتی ‮. ونوع سومی از خدمات ‬ عمومی،‮ همانند  سرویس دهی لجستیک،‮ نگهداری،‮ ‬ حمل ونقل وترابری ،‮ سازندگی،‮ ‬که مستقیماً با با عملیات جنگی  ارتباط ندارند ‮. می توان تفاوتی قائل شد. ‬ولی علیرغم  آن امكان دخالت در هریک از خدمات مذکور را نفی نمی کند،‮بطوریکه که  این شركت ها  در همه ی این ماموریت ها بنوعی همزمان دست دارند.‬
 
 درخواست اینگونه خدمات نظامی  وامنیتی متنوع به دو عامل مرکزی وابستگی پیدا کرده است،
عامل نخست : ‬طبیعت  بحرانهائی که مجامع بین المللی با آن روبروست، که در مقابل بسیاری از بازیگران  بین المللی به راه حل های نظامی جهت  پایان دادن  به مشکلات  نظامی چشم دارند ‮. ‬که این امر در تیم دولتی ایلاات متحده در روابطش با عراق وافغانستان بشکل فزاینده ی بکار برد ‮.‬ ‮و با توجه به توسعه ی جنگ آمریکا  واشغال این دو کشور شرکتهای خصوصی نقش گسترده تری یافتند....در عراق نیمی از نیروهای نظامی ودر افغانستان حدود
‬ ‮   70٪ ازمجموع نظامیان تحت پوشش آمریکا از نیروهای نظامی خصوصی بوده اند.

 
وعامل دوم : با توجه به حرفه گری این شركت های  خصوصی نظامی  وهزینه ی پائین تر نسبت به ارتش های سنتی  ،‮ وکاهش بروکراسی  اداری برای گرفتن ابتکار عمل نظامی در حین عملیات بر ارتش های  دولتی موجود مزیت وبرتری دارند...
نتیجه گیری  نویسنده کتاب:
اما هرج و مرجی که  سومالی، وپس از آن عراق،‮از آن رنج بردند ‬وجنایت هائی که  شركت‮ "‬بلاك واتر‮" ‬ در آن کشورها  آفرید، اشكالات عمده ی که با ورود شركت های خصوصی به نبردها بوجود می آورند را برملا کرد ‮.‬ بعبارت دیگر وقتی این شركت ها به جنگ ها ورود پیدا می کنند میانگین خشونت افزایش قابل توجهی می یابد ، و تعداد دولت هائی که به جنگ های نیابتی روی می آورند بشکل فزاینده ی رشد می کند در نتیجه بی سروسامانی و هرج ومرج  درون نظام جهانی بصورت قابل ملاحظه ی   صحنه هائی از جنایات قرون وسطائی را ‮  یا آرد می شود که می توان اصطلاح "عصور  وسطائی نوین" را بران اطلاق کرد ‮.‮ هنگامیکه جنگ طلبان خصوصی  همانهائی  هستند که باید نتائج جنگ ها را مشخص کنند اتفاقی غیر ازاین نخواهد افتاد  . ‬واینگونه چالش اصلی  تبدیل به چگونگی مقابله با  پدیده چالش  افزای شركت های خصوصی نظامی بر سر راه دولت های بانی آن قرارم گیرد ،‮ و موضوع فرماندهی وکنترل نقش  آنها که یک معضل جدی است باید بدیلی برای تکوین ارتش های فعلی منظور شود.‬
تهیه وترجمه: نجوای کنگان
 

 
نوع مطلب : تحلیل مقاله، 
برچسب ها : نجوای کنگان/ نجوا کنگان/ترجمه خلاصه کتاب/ پیمانکاران نظامی، آمریکا ومزدوران در جنگ های نیابتی،
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 665 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :