نوع مطلب :
برچسب ها : دشمنان بدانند ما به آنها سیلی میزنیم...، نجوای کنگان/najvaye-kangan،
لینک های مرتبط :


با سلام و احترام »»گفته های انتخاباتی رایج در فضای مجازی:
- از هر کس که اصراردارد به شما بگوید، من مطلع هستم باور نکنید، اگر او  چیزهای زیادی می دانست این حرف را به شما  نمی زد! پس مراقب باشید.  
   -  زمان انتخابات : یعنی ، فرارسیدن روزی  که میزان  همه کارهایی را که باید انجام دادیم و انجام ندادیم آشکارمی شود؟!  
-  هیچ چیز به اندازه ی جنگ  مردم  جامعه را اطراف  نخبگان خود  برای  جنگیدن با دشمن مشترک متحد  گرد نمی آورد ، بنابراین د رانتخابات ها   گاهی می بینیم که سعی می کنندبرای  رای دهندگان، دشمن  ورقیب مشترک بسازند ؟!   
- در زندگی نمی توانید به عقب برگردید ، اما همیشه می توانید به جلو حرکت کنید و این اختیار ومزیت در مورد انتخابات بسیار شگفت انگیز است .   
- اگر تمام تعهدات  ومسئولیت خود را نفی و رد کنیم ، پس   زندگی ما  شامل چه چیزی خواهد بود؟       
- همیشه اعتراف کنیم که وقتی اشتباه می کنیم وبه اختلافات دامن می زنیم فرصت  برای برخی ازرقبا برای تسلط برخودمان را فراهم کرده ایم  .
-  اغلب اوقات ساکت ماندن و سکوت پیشه کردن  یعنی خود را قربانی کردن!   
- دروغ گفتن اغلب قبل از انتخابات ، هنگام جنگ و بعد از شکارتشدید پیدا می کند.    
- انتخابات یک فرصت است ؛ قبل از اینکه تشنه شوید چاهی حفر کنید.  
- تعادل واقعی دموکراسی  تنها در صندوق های رأی نیست ، بلکه در آگاهی مردم سرچشمه دارد.
- انتخابات به ما می گوید که آرزو و امید هرگز خاموش نخواهد شد.
- اعتدال در همه چیز حتی در خود اعتدال نیزلازم است.
- در انتخابات ،اگربرنده  شوید، بخشنده باشید واگر تحت فشار قرار گرفتید شجاع  وصبور باشید.نوع مطلب : تحلیل مقاله، 
برچسب ها : نجوای کنگان .گفته های انتخاباتی رایج در فضای مجازی:،
لینک های مرتبط :


رفتار انتخاباتی؛ علم مطالعه گرایش ها و تمایلاتی است که نامزدها به دنبال دستیابی به میزان تاثیر آن ، یا ترغیب رأی دهندگان به سوی  آن هستند .
زیرا  این روند الگوهای رای گیری و پیش بینی، نتایج مربوط به آن را مورد مطالعه قرار می دهد و این زمینه را می توان یک شاخه تخصصی در جامعه شناسی به ویژه با توجه به گسترش نظرسنجی های منظم (دوره ای)  پیرامون یک انتخابات دانست. اهداف  انتخاب برای رأی دهندگان ، نظرسنجی های گسترده انجام شده  پیش و پس از انتخابات ، سهولت دستیابی به آمار سرشماری ، و بررسی روش ها و فرآیندهای تجزیه و تحلیل داده ها و برنامه های مدل سازی ، این علم همچنین روند فرایند رای گیری و پدیده های ی مختلف در طول آن را بررسی می کند.
تفسیرهای زیادی از رفتار انتخاباتی وجود دارد که می توان  تعدادی از مهمترین آنها را به شرح زیر خلاصه کرد:
1- تفسیر جغرافیایی: براساس برقراری روابط همبستگی بین داده های انتخاباتی و متغیرهای وضعیتی که رفتار در آن ظاهر می شود ، زیرا به وضوح وجود ارتباط بین  مجامع نظارتی، اجرائی و  تبلیغاتی انتخابات ، نسبت  اقشار وصنوف در مناطق مختلف فعالیت های صنفی و صنعتی و اداری و خانواده ها   را  دنبال کرده و مشخص می کند و برای این کار روند تفسیر مربوط به محل سکونت ، ویژگی های جغرافیایی متمایز مکان است. از طریق این مدل مشخص است که ماهیت تقسیم مناطق انتخاباتی بر رفتار انتخاباتی تأثیر می گذارد.
2 - تفسیر تاریخی: این رویداد پس از بررسی علل آن با نتایج آن پیوند خورده است ، که این امکان را می دهد تا از  تاریخچه ی داده های  گذشته ی انتخاباتی در تفسیر و ارزیابی وقایع بهره مند شوید ، بنابراین هنگام مطالعه انتخابات ، لازم است تا بر  سیر تاریخی آنها تأمل شود ، چه از نظر سازماندهی ، روند ، نتایج و چه رفتارهایی. تجزیه و تحلیل تاریخی امکان مقایسه بین کل رفتارهای  عینی در فرآیندهای انتخابات را فراهم می کند ، فرایندی که مهمترین متغیرهای مؤثر بر رفتار انتخاباتی را از طریق ایستگاه های مختلف انتخاباتی روشن می کند.
3- تفسیر اجتماعی و اقتصادی: معمولاً کانون های رای توسط یک طبقه یا گروه خاص اجتماعی نمایندگی می شود و رأی گیری در اینجا با توجه به وضعیت اجتماعی رأی دهنده و همچنین  نوع شغل و دیدگاههای محلی آنها تعیین می شود و به این ترتیب نشانه آمادگی سیاسی برای رأی دهنده را می توان انتظار داشت و بنابراین گروههایی را که رای دهنده به آن تعلق دارد تعیین می کنند که گزینه ی آنها کیست. در تعیین رفتار انتخاباتی  ، همانطور که متغیرهای اقتصادی وجود دارد ،موارد مربوط به مشکل کار و وابستگی های حرفه ای و میزان مزایا ومزیت های مرتبط تاثیر گذار  است در حالی که متغیرهای فرهنگی بر سطح تحصیلات ، وابستگی های طائفه و وفاداری های سنتی  وعرف ورسوم  متمرکز هستند.
4 - تفسیر روانشناختی: بر عوامل روانشناختی متمرکز است که به نوعی در ایجاد شخصیت رأی دهنده دخالت می کنند و آن را عامل تعیین کننده رفتار و جهت گیری های رأی دهنده می دانند و معتقد است که روابط خانوادگی و محیط اجتماعی عناصر اصلی تشکیل دهنده این شخصیت است ، الگویی غیرقابل اندازه گیری است ، زیرا مربوط به مجموعه ای از ادراک ها ، عقاید ، اعتقادات و گرایش هایی است که تاثیر آنها دقیقاً مشخص نمی شود بلکه در توضیحات جزئی  آن متوقف می شویم و در اینجا به نتایج کلی می رسیم که قابل تعمیم نیست ، زیرا ارائه همان فاکتورهای روانشناختی به گروهی از افراد لزوماً به معنای به دست آوردن همان رفتارهای سیاسی دلخواه نیست .
5 - تفسیر کاندیدای ایده آل: این مدل مبتنی بر اصل تعیین شاخص های دقیق  مورد نظر خود از سوی رای دهنده است که گزینه ی خاص را انتخاب می کند و از یک پیش فرض اساسی نشأت می گیرد که هر شهروند در هر مناسبت انتخاباتی ، تصویری کامل و واضح از ذهن خود برای کاندیدای ایده آل خود دارد و در روز های پیش از رای گیری به دنبال انتخاب کاندیدایی خواهد بود که بسیار نزدیک به نظر خود باشد در مورد خصوصیاتی که رأی دهندگان از  نمایندگان خود  انتظاردارند ، سؤال می شود ، سپس این خصوصیات را با توجه به اهمیتش مرتب می شود ، پس از آن ارزیابی رای دهندگان از نامزدها با توجه به موارد فوق ، سپس انتخاب رای دهنده کاندیدایی خواهد بود که بیشترین نمره  مشبت را داشته باشد ، پس از انجام جمع بندی نمرات برای همه خصوصیات و اهمیتی که به هر یک اختصاص داده شده است.  کاندید برنده مطابق با این مدل که نتیجه یک محاسبه ریاضی است ، معرفی می شود که  این توضیحات ایده آل مورد نظر یک رای دهنده را با   رویکرد به  نامزدهای واقعی با توجه به  توضیحات نمره دهی پیوند می زند.
6 - الگوی تبدیل و انتخاب ایده آل: صاحبان این مدل می بینند که رفتار انتخاباتی نتیجه یک سری فرآیندهای ذهنی ایده آل است ، که در آن رأی دهنده قرار است بر اساس معیارهای خاص ، مقایسه های متفاوتی را بین نامزدها انجام دهد و در طول مقایسه ، رای دهنده در ابتدا بر منفی ترین جنبه ها تمرکز می کند.  و برای استخراج  نتیجه ی نهایی در پایان  معیارهای مثبت  کاندیدایی  را  که همتراز با معیارهای موجود در مقایسه یافته انتخاب می کند ،  در صورت عدم دسترسی به این نامزدایده آل ، رأی دهنده مجموعه معیارها را  به ملاک  های دیگری تبدیل کرده و اصلاح می کند که از طریق آنها او دوباره بین نامزدها به مقایسه  ی ویژگیهای ثابت بصورت تفاضلی می پردازد و به نامزد ترجیحی  خود رای می دهد./نوع مطلب : تحلیل مقاله، 
برچسب ها : نجوای کنگان .رفتار انتخاباتی؛ و مجلس یازدهم، کنگان/ استان بوشهر/ وزارت کشور/،
لینک های مرتبط :


  نامزد های انتخاباتی در حوزه انتخابیه ی  کنگان، دیر، جم وریز وعسلویه و برداشت آغازین!
روز پایانی مهلت ثبت نام نامزدهای انتخاباتی  مجلس یازدهم  تقریبا همه ی کاندیداهای مطرح این حوزه  حاضر در رقابت های مجلس دهم ثبت نام نویسی کرده اند و در روزنهایی این فرصت باید منتظر بود که آیا فرد شاخص دیگری از چهره های صاحب نام نیز وارد گود خواهد شد یانه ؟  به هر تقدیر تا کنون با بررسی همه تحرکات  وفعالیتها ی  محفلی ودید بازدید پیدا وپنهان  تا کارکرد شبکه های اجتماعی حامی مدعیان راه یابی به مجلس یازدهم ، رویش و ریزش نظرات اولیه در فضای اقبال عمومی و مرور نحوه ی اعلام آمادگی ایشان در محل ستاد انتخابات شهرستان کنگان ( فرمانداری کنگان) و یک مورد تهران  می توان ،  به نکاتی اجمالی  پیرامون این چرخه ی مهم مقدماتی عنوان کرد:
-  دکتر جلالیان در تهران با مراجعه به وزارت کشور در پایتخت ثبت نام کرد که از نظر قانونی بلا اشکال است   ولی وقوع این روندموردی خاص  در این مرحله سوالاتی  ذهنیت افکار عمومی دنبال کننده وضعیت لیست ثبت نامی ها را بخود مشغول داشته است  که علت یابی دقیق  وپاسخگویی به چرائی ماجرا تا اطلاع بعدی به خود ایشان  ارجاع داده می شود؟
-  نماینده فعلی سرکار خانم الماسی نیز روز 15 آذرماه با جمعی پر تعداد که اکثریت ترکیب آن را همشهریانش تشکیل می دادند وارد فرمانداری  کنگان گردید این تعداد جمعیت که بنظر می رسید برای عقب نماندن از حریف جدی اش ، تدارک دیده  شده بود . بافت توزیعی تعصب همشهری گری را بیشتر نمایان می کردتا  منتخبی از خلاصه  ی اقبال ونماد شاخص های چهارشهرستان حوزه انتخابیه تازمان حاضر عملاً مشخص گردید که ریزش آراء جدی ایشان تا حدی قابل توجه درسه شهرستان دیگر  بدون محاسبه ی زادگاه نماینده محسوس است.
- مهندس بردستانی هم با تعدادی  از چهره های سرشناس  از شهرستان دیر پای درگود رقابت گذاشت تا آخرین لحظه علیرغم تلاش برای همراه کردن تعدادی کنگانی  وی در تحقق این امر نیز چندان موفق نبود.
- چهره های جوان و جویای نامی هم در جمع لیست ثبت نامی ها دیده می شوند که هرکدام سعی داشتند بشکلی اظهار وجود نموده و اعلام آمادگی نمایند .
-  در این  میان" شیخ موسی احمدی " با رویکروی متفاوت بحکم تجارب قبلی توانسته بود که برخی از فعالین اجتماعی وسیاسی برجسته و متنوعی از چهار شهرستان بویژه زادگاهش کنگان مرکز حوزه انتخابیه جنوب استان با خود همراه داشته باشد  که مشخصاً با تلاش مضاعف حاج عباس تبرکی فرماندار اسبق کنگان تا حد چشمگیری روند انسجام بخشی به سمت شکل گیری اجماعی نسبی در شرایط فعلی  شتابی  تا اینجای کار قابل قبول داشته باشد و کاندید اول کنگان برای حوزه ی انتخابیه ، قدم نخست را محکم برداشته باشد.  فراموش نکنیم تا حدود کمی تر از 80 روز دیگر ، جزر ومد های انتخاباتی  هرلحظه آهنگ و زیر وبم جدیدی را بخود خواهد دید . به همه ی  کاندیدا های محترم که از حالت کاندید احتمالی  خارج شده ونام نویسی کردند، عرض خدا قوت داریم .
                                                  عبدالمجید اورا
نوع مطلب : تحلیل مقاله، 
برچسب ها : نجوای کنگان . نامزد های انتخاباتی در حوزه انتخابیه ی کنگان، دیر، جم وریز وعسلویه و برداشت آغازین!،
لینک های مرتبط :


                         سخنی با آنانکه برای ثبت نام نمایندگی مردم آمدند ومی آیند

مولى الموحدین  امام علی(ع)  : دانش همزاد عمل است  هرکه بداند عمل می کند و علم ،عمل را فریاد می زند اگر" پاسخ مثبتی" نشنید می رود.
 وسپس حکایتی به این مضمون ؛ افلاطون می گوید که در حالی که فیلسوف تالس  در باغی از زیتون قدم می زد و وبه درختان پیرامون خود نگاهی میگرد وبه   آسمان  خیره می شد ناگهان به گودالی افتاد و جوانی روستائی در همان حوالی  به او  می خندید که حکیم آکنده از حکمت ، زیرپای  خویش را نمی بیند وجامع الاطراف نیست ؟! تالس بنابه نقلی اولین فیلسوف مغرب زمین و سوداگر تیزهوشی بوده که  ارسطو  نیزدرباره‌اش چنین گفته‌است:  مهارتی در علم نجوم داشت که هنوز زمستان به سر نرسیده می‌دانست که سال بعد زیتون محصول خوبی خواهد داشت؛ بنابراین، به بهای اندکی ، جون رقیبی نبود که قیمت را بالا ببرد - همهٔ دستگاه‌های روغن‌کشی را از پیش کرایه می‌کردو فصل برداشت که می‌رسید، سود هنگفتی به جیب می‌زد.
هوش سیاسیون و ازیابی افکار عمومی
در مجموع با بررسی پدیده های سیاسی وجریان های انتخاباتی گذشته  می توان  گفت : برخی از سیاستمدارا ن تنها با یک جفت چشم  مثل کاسبکاران حرفه ی کالاهای خود را طوری در ویترین چهارسوی خیابان سیاست می چینند که هزاران چشم را به  سوی خود خیره کنند ویا با یک زبان ، هزاران زبان را بتحسین بی اختیار خود  وادار کنند . و یا با بکار گرفتن کلماتی معین در  میان بخش معظمی از افکار عمومی نام خود را در جمله سازی های شان بگنجانند.  این قماش  آدم ها در جامعه ی ما کم نیستند بدین وسیله درصدد بازار یابی از آرء عمومی برمی آیند  گرچه  در مواردی متعدد  در انتخابات ها پیروز می شوند اما درتحقق وعده ها و  عملیاتی کردن شعارها  شکست می خورند
هوش سیاسی جزئی از شخصیت هر سیاستمداری است. ما نمی توانیم  هیچ کاندید و حریفی انتخاباتی یا مدیری اجرایی و یک مسئول در فضای سیاسی کشور، فاقد هوش سیاسی  متصور باشیم این رویه حداقل وحداکثر هایی دارد که هرگاه با شعور  ودرک فراگیر اجتماعی همراه شود می تواند با نتایجی مثبت همراه شود. یکی از زمینه های این درک و شعور مورد انتظار اشراف همه جانبه بر مطالبات مردمی  از نظر محتوا ی برنامه ریزی، ساماندهی تشکیلاتی برای بهینه کردن بهره وری از ظرفیت های انسانی ومحیطی ومادی است  تا با  زمان بندی یا  به طور کلی دستاورد های  هوشمندانه برای جامعه  را تامین وتضمین کند.
لذا ما باید بدنبال  تکمیل نقشه راه مشخصی برای  تدارک دفاع از حقوق محرومین و مطالبات مشروع اقشار مختلف جامعه از طریق انتخابات آینده  باشیم ،   نقشه ی راهی که در خطه ی محروم آسیب های بزرگی که بویژه از ناحیه صنعتی شدن و مدیریت های سفارشی و رانتی برحقوق عامه وارد آمده جلوگیری کند متاسفانه تا  هیچ ویژگی مشخص کاربردی  وی روش شناسی آشکار از سوی نخبگان  ثبت نام کرده یا درگیر تدارک نام نویسی برای مجلس یازدهم  برای  عملی کردن این مطالبه ی زیر ساختی در شیوه ها وسازوکار حمایتی  از مطالبات توده ی محروم  منطقه در جهت   پختگی  مدیریت چشم انداز این محدوده برجسته ی جغرافیائی از همه نظر در ایران اسلامی  تدوین نگردیده است . در حالیکه اهتمام اولیه   اغلب نامزدها   سخت مشغول  چگونگی به دست گرفتن قدرت و حضوری قوی  در  صحنه است  وهمچنان در بسیاری از شبکه های اجتماعی  به  جای اطلاعات وداده های واقعی سازنده،  شایعات سیاسی وانتخاباتی ، تهمت ها و تخریب  و حرف اول را می زند !؟   که بنظر می رسد این نارسائی علمی وفرهنگی می تواند بعنوان  یکی از شدیدترین نشانه های فقدان یا کسری نامتوازن هوش سیاسی در صحنه عمومی انتخابات پیش رو تلقی گردد   بزبان ساده نقشه راه:  انتخاب مسیری برای تمام زندگی  بعبارتی: "  مبانی گفتمان خود را عرضه کرده ، جرکت کنیم!" موفقیت در همین مسیراست با: نظم و تعهد و آگاهی...
و باید بپرسیم که آیا هوش  سیاسی  و هوش جمعی مردم در انتخاب اصلح  به انسجام مورد نظر دست می یابد؟ وبطریق اولی  آیا هوش سیاسی در فضای زندگی  حکمفرماست؟
  همیشه  افرادی که دارای هوش بالایی هستند ،  فضای اجتماعی را تا حدی تحت تأثیر  خود قرار می دهند  ، اما گاهی با این وجود  در مسیر مراقبت حفظ و توسعه   این تاثیر  دچار اشتباه می شوند  و مسبب بسیاری از نارضایتی ها   می شوند و در بسیاری از موارد به ذهنشان خطور می کند که برداشت های شتاب زده   وپر نوسانشان، درست است!
  وبسیار پیش می آید که حساسیت  موضع  اقشار مختلف  هنگام مقایسه عبارات و اعمال با  متبلور شدن عینیت بخشی امور و   مصداق ها و احیاناً تضاد وتناقض ها   حاصله  ار خروجی اردوگاه های  انتخاباتی مبتنی بر مدیریت امور  تبلیغاتی  دچار تثبیت و یا تشطیت( پراکندگی) است.
آرتور شوپنهاور فیلسوف آلمانی : "ماهر به هدفی می زند که هیچ کس نمی تواند آن را هدف قرار دهد ، اما  نابغه به هدفی  می زند که هیچ کس نمی تواند آن را ببیند. "
  هوشمندی سیاسیون ایجاب می کند  ، برای رهایی ذهن از  محدودیت های سابق و  خطاهای گذشته  که به دستیاران چندان نابغه ی هم  نیاز ندارد ، به تولید  فکر مورد نیاز دراین راه دشوار بیندیشند  زیرا ما باید  به واقعیت  این امر  آگاه باشیم ،که عکس انداختن جمعی و فردی در ستادهای ثبت نام بایک کاندید نه "چک سفید" است و  نه "پیمان اخوت  ابدی " زیرا که هر دو اصطلاح انتزاعی به تعهدات دوطرفه ی واقعی سخت وابسته است ولزوم سازماندهی قابلیت های اجتماعی در دو بعد معنوی ومادی را در راستای پیگیری محکم و مطلوب مطالبات یادآورمی شود چه اینکه سوپاپ اعتماد و اطمینان انتخاب کنندگان و منتخبین از منظر قابل تاکید وتائید مستمر است   بنابر این اهتمام به طراحی نقشه ای هدفمند تا  روشنی چشم اندازهایی را فراهم کند که راه  حوزه ی انتخابیه ی جنوب استان بوشهر  را با روشی امیدوارکننده وثمر بخش  روشن کند وبه سمت توانمندسازی جوامع  هدف که خواهان افزایش خلاقیت و زندگی با کرامت  و زیر ساخت مناسب و معقول در چارچوبی عدالت محور  هستندهمه با هم گام برداریم.تا مبتلا به عوارض "تکرار "ملال آور و" تقلید" ملول افزا  دچار نشویم.نوع مطلب : تحلیل مقاله، 
برچسب ها : نجوای کنگان .سخنی با آنانکه برای ثبت نام نمایندگی مردم آمدند ومی آیند،
لینک های مرتبط :


                   نقش رسانه ها در فضای انتخاباتی سازنده وچند نکته ی پراکنده
انتخابات می تواند عاملی اساسی برای حل مشکلات  یا  راه برون رفت از معضلات درجوامع باشد و همچنین برگزاری انتخابات در فضای سالم رقابتی مبتنی براخلاق مداری  در تقویت ستون های مردمسالاری دینی و توسعه ی نقش مشارکتی توده مردم  و جلوگیری از اختلافات بیمورد  اثربخش خواهد بود که از همین منظر  اثربخشی  اخلاق حرفه ای  رسانه ها در فضای انتخابات از اهمیت ویژه ای برخوردار است.حوزه رسانه و فعالان رسانه ی  منصف به منظور ارتقاء پوشش انتخاباتی  پرشور ، هوشمندانه ، وهدفمند موارد زیر را دنبال می کنند و معمولا ً با نکات زیر سروکار دارند :
- این امکان را برای  شهروندان فراهم می کنند که با در یافت آگاهی ها و تحلیل ها و اخبار بموقع از انتخابات بتوانند به کلیه اطلاعات مورد نیاز خود ، با روشی مستقیم و مطلوب و مؤثر دسترسی داشته باشند .
- به معرفی صادقانه ی نامزدها و تشریج برنامه و چشم انداز ترسیمی آنها به دور از اغراق و مبالغه می پردازند.
-  توزیع  بموقع گزارش های دستورالعملهای انتخاباتی که مبانی پوشش خبر حرفه ای درعرصه ی  انتخابات و  روند انتخابات آگاهانه  لازم است و همچنین نکات برجسته روزشما ر مربوطه  را طی یادداشت های به روز شده  اطلاع رسانی می کنند
- برنامه ریزی برای پوشش رسانه ای انتخابات قبل از شروع فعالیت آن تا آخرین مرجله  ،موجب می شود تا رای دهندگان با آرامش و اعتماد بیشتری سیر حقوق سیاسی و اجتماعی خودرا دنبال نمایند
- ترویج  مطالبات  وانتظارات  رای دهندگان و  ایجاد شفافیت در اهداف نامزدها  - عدم تبعیض در اطلاع رسانی روزانه  بسیارمهم است
- نظارت بر استقلال هیئت نظارت و هیات اجرائی
-  فراهم کردن زمینه های احتمالی نظرسنجی  ونظر خواهی در میان افکار عمومی. 
     دنبالکرد کشف جرایم  وتخلفات انتخاباتی که قانون آن را پیش بینی کرده است:
یکی از مهمترین نقش های رسانه ها در انتخابات این  است که اطمینان حاصل شود نتیجه ی محرز شده ی  آن در سلامت کامل قرار دارد و حق الناس ضایع نگردیده است.
- بررسی انطباق  مُر قانون  در انتخابات  با الزامات قانونی موصوفه.
- نظارت بر استانداردهای رفتاری برای  گروه های تبلیغات، احزاب سیاسی ، موسسات غیردولتی ودولتی ، نیروهای سیاسی و حامیان آنها. 
-  اهالی رسانه  در زمان انتخابات مراقبت می کنند ، تا نظرات جنجالی ،شایعه ها واخبار غیرواقعی منتشرنشود.
- سعی می کنند نظرات مقامات ارشد را دنبال کرده و اظهاراتی از آنها بگیرند.
 ایده های مفید دیگری که رسانه ها می توانند دنبال کنند( مصاحبه است) :
-  درمصاحبه سؤالات کوتاه بپرسید. اگر سؤال خود را با یک بیانیه ی طولانی شروع کنید. سیاستمدار با بیانیه طولانی پاسخ می دهد و سؤال شما را نادیده می گیرد.
- دو سؤال را همزمان مطرح نکنید ، سیاستمدار مربوطه ساده ترین پاسخ را انتخاب خواهد کرد.
- قبل از مصاحبه تحقیق کنید.
- دریابید که آن شخص در گذشته چه گفته است.
- حق پاسخ دادن را لحاظ کنید
- سوالی را که جامعه محلی می خواهد از آن بپرسد ، مشخص کنید که نظر موافقین و منتقدین چیست؟ از این سیاستمدار بخواهید که به انتقادات پاسخ دهد.
- سوالات را قبل از مصاحبه آماده کنید.
- سوالات بازوبسته را آماده کنید.
پس از انتخابات:
هنگامی که نتایج مشخص شده است ، واکنش های مربوط به نتیجه ی آن را دنبال کنید:
- تفسیر وتحلیل نتایج؛ با  نظرات تحلیلگران مستقل و بازخورد در میان افکار عمومی
- تجزیه و تحلیل نتایج و ارقام و تغییرات در رفتار رای دهندگان و مقایسه آن با نتایج انتخابات قبلی.
- پیگیری میزان تحقق شعارها و وعده های انتخاباتی
 نظارت بر رسانه ها:
- اطلاع رسانی واقعی به مردم در مورد موضوعات مربوط به انتخابات و آگاهی از آنها.
- تعادل ، دقت و پوشش متوازن همه جانبه و مقابله با فضاسازی منفی.
نوع مطلب : تحلیل مقاله، 
برچسب ها : نجوای کنگان . نقش رسانه ها در فضای انتخاباتی سازنده وچند نکته ی پراکنده،
لینک های مرتبط :


                             انتظارات از نامزد های انتخاباتی و تئوری کوسه ماهی!
نکته:  ژاپنی  ها  فقط  مصرف ماهی تازه  را دوست دارند امادر آبهای سرزمینی شان ماهی کافی  وجودندارد، لذا کشتی های بزرگی را ساخته اند تا بتوانند در  پهنه ی  دور دست اقیانوس به صید بپردازند ، اما این کشتی ها برای بازگشت به ساحل روزها و هفته ها وقت  نیاز داشتند و همین امر باعث می شد ماهی هایی که وارد بازار می شوند تازه  نبوده و مصرف کننده ژاپنی راضی نباشد.
برای غلبه بر این مشکل ، ماهیگیران  ژاپنی راه حل های دیگری را هم امتحان کردند اما  دستاورد شان مقبول شهروندان نیفتاد ؟
آنها روش جدیدی را ابداع کردند و کشتی های خود را با مخازن آب  پرمی کنند تا ماهی های  صیدشده  برای زمان توزیع  وعرضه تازه وزنده باشند.
اما این ایده ، با وجود بهبود  با دو مشکل روبرو شد: مهم  نبود که حوضچه ها چقدر بزرگ باشند ، اما برای ماهی هایی که از اقیانوس پهناور صید شده بودند ، کوچک بوند ،  و اینجا مشکل دومی به وجود می آمد - آن ماهی ها معمولاً وقتی در اقیانوس هستند ، به طور مداوم حرکت می کنند ، گاهی به دنبال غذا و گاهی فرار از ماهی های شکارچی و مانند آن فعال می شوند ، اما در حوضچه ها  فقط طی یک دوره زمانی  کوتاه در داخل آن  تحرک دارند ،  یعنی بعد از یک دوره احساس امنیت و فراوانی  غذا ،تنبل شده وحرکت دائمی را متوقف کرده وساکن می شوند و بار دیگر مصرف کنندگان ژاپنی از خرید ماهی های متفاوت در شکل ومزه خود داری کردند؟!
ژاپنی ها به این نتیجه رسیدند که تعدادی کوسه  ماهی کوچک در  هر حوضچه  کشتی قرار دهند ، و با این رویه  با تعقیب و چالش برانگیزی برای ماهی ها -  بواسطه ی کوسه  ها ی کوچولو-   آنها با حرکت شان تا زمان بازگشت کشتی به بندر ، طعم  ماهی تازه را  حفظ می کردند.
 فضای جامعه و  کار  شبیه به حوضچه ها و مخازن بسته است. یعنی احساس هیجان درتحرک دائم و رضایت  بهره وری و تعهد به لذت ورضایت بخشی ، رسالت حفظ فعالیت را  بر عهده می گیرد.
اگر کوسه  ماهی ( مطالبه گری ) نباشد انجماد مخازن و سستی و کم تحرکی جامعه را از توسعه و رشد باز خواهد داشت. در واقع برخی از نخبگان  سیاسی ما  پس از پیروزی در انتخابات  تقریبا وضعیتی همان ماهی ها را پیدا می کنند که به عارضه کم تحرکی و یکنواختی  و بدون  تلاش فراگیر توسعه محور،مبتلاشده و رویه بی دردسر عدم  رویکرد به تفکرابداعی و خلاقیت را برای رشد خود وجامعه ی مربوطه دردستور کار قرار می دهند.
 وقتی داده‌های مربوط به شعارهای کاندیداها و مطالبات مردمی  کم وبیش  در دسترس را  به روش معادلات ساختاری مورد بررسی ‌و تحلیل قرار می دهیم متوجه می شویم که  به مرور زمان در مقابل افزایش آگاهی افکار عمومی سطح هرمی شعارها نیز در طول وعرض جامعه افزایش یافته است  از سوئی  نتایج پژوهش های پراکنده نشان می‌دهد که ابزارهای تبلیغات سیاسی  وانتخاباتی  وگفتمان فرهنگی  متاثر از نگرش­ها و انتظارات  دو طرف ماجرا تغییر کمی شتابنده ی  یافته  است ؛ همچنین نگرش‌ها و انتظارات بر فرآیند تصمیم­گیری نخبگان نیز تأثیر مثبت معناداری یافته است؛  گرچه  تکیه صرف بر ابزارهای تبلیغات سیاسی از طریق نگرش­ها و انتظارات به‌عنوان متغیرهای  روبه رشد ترازمنفی یافته است  اما  باید درهر مرحله ی زمانی  قالبی روشن در ارتقاء تعامل و  ایجادتعادل میان مطالبات واقع گرایانه رای دهندگان  با میانجی  قرار دادن آن بر فرآیند تصمیم­گیری نخبگان تأثیر ی منسجم وکم حاشیه ی  تعریف کرده و عرضه کرد. بعلاوه، عوامل مرتبط و تعیین‌کننده فرآیند تصمیم‌گیری نخبگان سیاسی  برحسب اولویت عبارتنداز: ابزارهای تبلیغات منابع سیاسی، دریافت مشاوره ی فنی  از مسیر انتظارات و رایزنی ها ، ارتقاء  ابزارهای چانه زنی  توسعه ی  نگرش‌های عملیانی برنامه ریزی شده، وروش شناسی اجرای شعارها ووعده ها  که همه ی اینها را باید در نظر داشت . تا سطح توقعات و انتظارات چارچوبی سازنده  ومکمل داشته باشد
برخی از اهالی فن حداقل لحاظ  دو شیوه را  برای به دست آوردن  عملکرد رضایت بخش با نمره ی بالا را در این مسیر  به نخبگان سیاسی حاضر در رقابت های انتخاباتی  بشرح زیرتوصیه می کنند :
  1. می توانید راه موفقیت خود را - خلاقانه  ابداع  وتعریف کنید. گرچه  متأسفانه  اهتمام به خلاقیت و گستره چند بعدی ابتکار عمل کمرنگ شده است؟!
2: از برخی تغییرات در محیط خود را با تکیه بر فن آوری نوین با ساماندهی  سلایق ، تمایلات و رغبت ها و انگیزه  ها در قالب  رفتار رقابتی - استفاده کرده و جهت دهید و سریع و ماهرانه از این تغییرات متعدد، استفاده کنید. این مسیر دوم نحوه موفقیت با کاربرد تغییرات مطلوب در بسته های  برنامه های  سالانه به وجود  می آید ، بنابراین نیاز به اقدام استراتژیک و لزوم نقش دهی با توجه به ظرفیت هر رای دهنده مسئولیت پذیر بعنوان موکل را دربر می گیرد  .
نوع مطلب : تحلیل مقاله، 
برچسب ها : نجوای کنگان .انتظارات از نامزد های انتخاباتی و تئوری کوسه ماهی! نکته: ژاپنی ها،
لینک های مرتبط :


  بسم الله الرحمن الرحیم
سخنی کوتاه با کاندیداهای احتمالی
 با سلام واحترام چند توصیه به بزرگوارانی  که  نام نویسی کرده و یا درصدد ثبت نام برای ورود به امر خطیر نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی هستند
ضمن  تقدیم تبریک به تک تک عزیزانی که خودرا شایسته  وآماده خدمتگزاری دراین مرحله ی حساس به مردم محروم  این خطه از ایران اسلامی دیده اید  ...خدمت  تان عرض کنم که گوارای تان باد این عزم جزم اما بعد :
امیداست که نه تنها از سر تکلیف و احساس مسئولیت و دعوت جمعی از مردم  ، پای دراین رقابت نفسگیر و پرهزینه ی از جنبه های معنوی و مادی گذاشته باشید بلکه به طریق اولی از سر احساس درد و همدردی با مطالبات توده ی پابرهنه و اقشار آسیب پذیر و درمان این درد ، روح را به سوهان انتخابات و سر را به سنگ شکن اتفاقات و چرخ هفت رنگ و آسمان دوار آن  سپرده باشید . ( که نه صبر  ایوب  دارید نه  عیسای موسی ونه  ید بیضای عیسی و نه  انگشتری سلیمان) اما به هر حال در این وادی پر از خار مغیلان که  نه از منَّ و سلوی خبری هست و نه  از چشمه های حضرت موسی (ع)   البته می توان با توکل برخدا و ارتباط وتعامل  دائم با همه مردم بویژه جوانان نخبه حداقل در کنار آنها  بود و در جستجوی تحقق چشم انداز ترسیمی کلان وخرد نظام اسلامی برای توسعه وپیشرفت کشور با اشراف اعتقادی و علمی بر بسیاری از معضلات ومشکلات چیره شد و این گره کور مانده با اهتمام به دوموضوع زیر به یافتن راه حل های بی شمار تا 80 روز باقیمانده به برگزاری انتخابات  رسید.که آرزو داریم انشاء الله زمینه ی فراهم گردد تا نماینده منطقه بادست پر به بهارستان پای گذاشته   ومدافع حقوق موکلین خویش باشد و گل به ارمغان آرد و خار  از پای وچروک از جبین محرومان برچیند.
  واقع امر این است که  در راستای وقوع این مهم شریف و ثمین  با حساس نیازمبرم به عقبه ی  مشورتی برگیرنده از مشاورینی ،مردمدار، کاربلد، قوی، امین، صادق و دلسوز  ضرورت دارد تا با  درک مسئولیت پذیری تخصصی وکارشناسی ،حداقل در شاخص های شش گانه ی توسعه ی منطقه ومعرفی آنها به مردم حوزه انتخابیه ، سازکار حقوقی ، علمی  روند پیگیری مطالبات را ساده تر و عملیاتی نمائند .
 توضیح اینکه حوزه ی عملكردی نماینده ی مجلس بسیار وسیع بوده و سطوح مختلف را در بر میگیرد .برای اینكه منتخب مردم بتواند با تسلط كاملتر و منظم تر مسائل را دنبال كند نیاز به اطلاعات و آمار دقیق دارد.جهت تحقق این مهم لازم است در همه حوزه ها از افراد مطلع و مجرب به عنوان تیم مشاور برخوردار باشد.لذا در بررسی صلاحیت و واجدالشرایط بودن كاندیداها در میان افکار عمومی  و منابع قانونی،در كنار درخواست برنامه دقیق و عملیاتی ،حضور تیم مشاور  به عنوان یك مطالبه ی جدی و مهم مطرح  میگردد.بالطبع افراد مشاور بایستی از علم و تجربه ی كافی برخوردار باشند و اعضای تیم مشاور در زمان تبلیغات به مردم معرفی گردند.
حوزه هایی كه میتوان در امر مشاوره از آن بهره گرفت شامل:
-اقتصاد،كار آفرینی و اشتغال، اصناف ، کشاورزی صنایع دستی و گردشگری،تجارت و بازرگانی وصیادی
-فرهنگ و هنر و ورزش و امور جوانان وبانوان
-امور فرهنگی-آموزش عالی وآموزش عمومی
- محیط زیست و بهداشت و درمان
- صنعت و پارس جنوبی
- مدیریت شهری و توسعه ی خدماتی وابسته به آن
....
دیگر اینکه از بهاء دادن بی مورد احتمالی به افراد فرصت طلب ومعامله گر که  فقط وفقط منافع شخصی  وفردی شان مهم است ولاغیر ! دوری نموده و با بررسی  وزن  ونیت واقعی و لاف وبلف های اغراق آمیزشان آنها را به حجم اصلی شان برگردانید بخصوص که برخی از ایشان هم به مردم بدهی کلان دارند وافرادی  هم حقوق انفال و اموال دولت را ملعبه بازیچه و نقشه ی صدمن یک غازشان قرار داده ومی دهند .تا بنوعی با پنهان شدن پشت سر چهره های خوشنام  به مطامع سیری ناپذیرشان دست یابند .

 غلام همت آنم که زیر چرخ کبود - زهرچه رنگ تعلق پذیرد است آزاد است.

والسلام / عبدالمجید اورا

نوع مطلب : تحلیل مقاله، 
برچسب ها : نجوای کنگان . سخنی کوتاه با کاندیداهای احتمالی کنگان، دیر، جم وریز وعسلویه،
لینک های مرتبط :
( کل صفحات : 862 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
نجوا کنگان
دلگیرم از خود با تو نجوا می کنم دریا این سفره ی دل پیش تو وا می کنم
درباره وبلاگ

سلام علیكم اینجانب عبدالمجید اورا متولد1348/6/25- كنگان-محله خور چوری(خیابان استقلال)

مدیر وبلاگ : عبدالمجید اورا
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :