نوع مطلب :
برچسب ها : دشمنان بدانند ما به آنها سیلی میزنیم...، نجوای کنگان/najvaye-kangan،
لینک های مرتبط :


                                                  چگونگی تجزیه و تحلیل سیاسی  ؟

 هنگامی که در مورد مبانی تجزیه و تحلیل سیاسی  صحبت می کنیم  بصورت ذهنی هدف نباید نادیده گرفته شود  هرچند که هدف  را نخواهیم آشکار کنیم- وهمواره باید  هدف اصلی  تحلیلگر روشن باشد  ، و  آنرا نصب العین خود قرار دهد اگر که او می خواهد تجزیه و تحلیل کامل  و حتی مطمئنی داشته باشد باشد. هرگاه که تجزیه و تحلیل  با هدفی دقیق تر  عینی ترباشد نزدیکترین موقعیت به سلامت را یافته است..
بنابراین، بسیار مفید است که انجام تجزیه و تحلیل سیاسی با در نظر گرفتن موارد زیر همراه باشد:
1) دوری تمام از مجموع قضاوت های مطلق تنها وقتی که آن  بر پایه ی شواهد و قراین قطعی متکی باشند قابل اعتماد خواهد بود،زیرا ممکن است رویدادها یا پدیده های سیاسی پنهان بیشتر از  موضوعات آشکاراین عرصه  موثرباشند..
2)  گستردگی  پهنای باند شنیدن نظرات منقدان امر می تواند نشان دهنده زاویا ی پنهان یا نقاط کور ی باشد که نهایتاً منجر به روشن شدن کل صحنه بازی شوذ..
3) تمرین و عادت دادن خود در  عمل به عینیت بخشی ، ونشان دادن بیطرفی و صداقت در ارزیابی از امور مورد اشاره به طور مداوم و تمایل به رسمیت شناختن غیر از آنچه که تصور می کنید  حتی اگرخلاف اظهارات تان ثابت شود..
 به منظور داشتن تحلیل سیاسی  دقیق در بزرگترین عینیت بخشی و ظرافت امر باید  نکات زیر را مد نظر داشت:
1. اثرات عوامل متعدد و تنوع اوزان نسبی موضوع یا افراد
  هنگام تجزیه و تحلیل هر رویداد یا پدیده باید در صورت امکان، با بیرون کشیدن همه ی  عوامل موثر بر ابعاد مختلف (فرهنگی ،جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی - رسوم طوائف ، عرف محلی وسنتی- تاریخی - اجتماعی و گرایشات اقشار وصنوف....) مرتبط با آن را تاحد نیاز  موارد را وارد پیکره  و پدیده تحت بررسی  نمائید این رویکرد با توجه به  امکان بازگشت موضوعی  وامتزاج  آن پدیده ها وتقاطع  ابعاد بسیار پیچیده مرتبط با هم در تداخل  است که به نوعی درک دقیق  و عمیق تر ، واقعیت روش های اتخاذی شما را تحت تاثیر قرار می دهد..
2- بُعد توسعه تاریخی و پدیده زمانی(زمان پیدایش، دوره ی گذار،نتیجه ی پدیده)
  این پدیده  (حلقه) در یک سری از وقایع و حقایق قرار گرفته است، وشما نمی توانید از بافت زمانی و تاریخی درچگونگی علل پدیده تولید شده و نتایج و عواقب که از هم جدا نمی شوندسیر تحلیلی داشته باشید..
این رویداد یا پدیده  دارای حافظه تاریخی (گذشته) و واقعیتی در (حال حاضر) است که   اثرات آن و فعل و انفعالات آن مفاهیم (آینده)، آشکار است بنابراین ضرورت دارد از این مطالعه سه بعدی برای درک پدیده و پیش بینی برنامه ریزی آینده و کنترل  و یا جلوگیری از عواقب ناشی از آن توجه داشته باشید..
3- تعامل  محیطی و فضایی بر پدیده در نگاه (محلی - منطقه ای -  ملی)
سه قالب  مذکور در نگاه مجیطی و فضایی برای تعامل پدیده و اثرات با نقاط  ضعف و قوت  متفاوت درهر پدیده روبروست..
 الف ) چارچوب محلی: حوزه و مکان وقوع این پدیده، داخلی و محیط داخلی است..
ب) چهارچوب منطقه ی و (ملی)، که  بافت محلی  بخشی از آن است  با درجات مختلف بر آن تاثیر می گذارد ، و نفوذ خود ازطریق عامل محلی تقویت می کند..
ج)   عواملی متعددی در اغلب اوقات تلاش دارند  در دو پدیده  سابق بعنوان عامل تولید و نفوذ عمل کنند
بنابراین تحلیلگر سیاسی،  فرد ی است که با انجام فرآیند تجزیه و تحلیل سیاسی،  مهارت بیشتری  برگرفته از مواد و محتوای مستند  و مهارت فزاینده علمی و ابزار لازم برای تجزیه و تحلیل امور - از جمله ماهیت اساسی تجزیه در شاخص ها واستاندارشناسی در مقایسه - با عمق بیشتر به  ارائه ترکیبی سلیم که می تواند  نتیجه گیری برای انتظارات را از  وقوع نزدیک  رویدادها  تا حدی پیش بینی کند برخوردار است  وفراتراز آن  درجهت دهی بسمت پیشگیری از حوادث نامطلوب، تبیین کننده قابلی بشمارمی آید که بارعایت  اصول گمانه زنی  دقیق با عیاری بالا، توانایی متقاعد کردن و داشتن ارتباطات و بیان مهارت های اخصتصاصی به این مهم می  پردازد.
اما منابع اطلاعات تحلیلگر سیاسی؛  این منابع ماده خام اولیه ی است که بر اساس آن تجزیه و تحلیل صورت می گیرد، و هرگونه خطا  به طور کامل ممکن است که اعتبار و روایی تحلیل سیاسی را تضعیف کرده وبه چالش بکشد.
ولی درمقابل، این تحلیلگر موفق است  که  گاهی برای اولین بار موفق  به اخذ منابع اطلاعاتی قابل اعتماد شده و پس از تجزیه و تحلیل های سیاسی متیقن با استفاده از روند علمی و قوانین آن خودرا مطرح  کرده است..
و  برای در دسترس داشتن منابع اطلاعاتی وکشف منابع در اینجا باید از مشخصات مهمی  رونمائی کرد ( منابع دست اول ومنابع دست دوم را درنظر داشته باشیم بویژه اینکه منابع دست اول شاهدان عینی و حاضران در یک موضوع ، منابعی مطمئن می توانند بشمار آیند :
1-تنوع وتعدد(کمی): به عنوان مثال، به نقل از بیش از یک خبرگزاری ومنبع خبری وگزارشات دریافتی.
2-تنوع (کیفی): تنوع بین خبر و مقاله های علمی و نتایج حاصل از  جلسات ، محافل و نشست ها ، لابی ها و غیره، و این نکته اشاره دارد که تنوع  کیفیداده های دریافتی مرغوب ومعتبر، لزوما رسیدن از تنوع کمی به کیفی  را تامین کند، وعکس آن درست نیست.
3-توسعه ، پیشرفت ورشد عناصر وعوامل پیرامونی یک موضوع ، با توجه به گسترش پدیده زمانی موثر برآن.
4-تعدد مراجع  ومنابع سیاسی و فرهنگی ، انسانی ورسانه ی و رابطین مرتبط و  اصل دریافت گزارش در تناقضات موجود..
همچنین یک  پژوهشگر این عرصه می تواند به عنوان یک محقق برای اطلاعات در نظر گرفته شده از روشهای زیر بهره ببرد - که نیاز به  دقت وظرافت  خاص دارد:

1-مصاحبه وگفتگوهای شخصی:  که بعنوان مذاکره با یک فرد خاص برای  تحقق یک هدف خاص ثبت شده است.
2-مشاهده پدیده ها: در اینجا ترجیحاً   پدیده شناسی از نزدیک و حتی در صورت امکان شرکت در آن مورد نظر است.
3- دقت  وصحت پرسشنامه ، نظر خواهی ونظر سنجی .
4. تجزیه و تحلیل گفتمان سیاسی: ( مبانی، سازکارها و چشم انداز) با  تشریح  وجه تمایز بین تجزیه و تحلیل گفتار  شعارها ، نماد ها و چهره های سیاسی  واقبال درمیان گفتمان  افکارعمومی  یک فرایند غیر انکار است..
درنظر داشتن اصول و متغیرا ت تجزیه و تحلیل سیاسی  درو اقع به مجموعه ای از مهارت ها و  قوانین فنی برای توصیف و بررسی مو ثرترین سیاستهای دولت ها و قوانین وافراد سیاسی و پدیده های متنوع  و گرایش های مختلف در هر جامعه اعمال می شود، که در سطوح محلی یا منطقه ی یا  ملی در جوامع به سند چشم انداز یا بهترین ارزیابی سیاست ها  از طریق مطالعه ی آنچه اتفاق می افتد یا می خواهد بیفتد گره خورده است. در مقیاس های مختلف فردی یا گروهی متکی دانش تجزیه و تحلیل ترکیب سیاسی و مهارت و  توانایی جذب و بهره مند اطلاعات واگاهی ها مفاهیم و ریشه های تاریخی  و دانش سیاسی  در ریشه یابی  حوادث  وپدیده های مرتبط با یکدیگر و به پیش بینی حوادث و فعل و انفعالات سیاسی نزدیک می شود  و به شکل گیری چشم انداز سیاسی شهروندان، و همچنین در انتشار آگاهی سیاسی و تجزیه و تحلیل سرنوشت و تنظیم توقعات مردم کمک می نماید :
واینگونه است که  بحث در مورد هنر تجزیه و تحلیل سیاسی و اهمیت آن  در تلاش راهبردی برای فهم  افکار و درک عموم  از آنچه در محیط اطراف خود می گذرد صد چندان  است که  بر ادراک عموم بر اساس  توسعه برنامه ها و راهکارهای  آینده نگرانه  درهمه اجزا و متغیرهای آن  می تواند مرغوبیت وتاثیر مطلوب خود را نشان  دهد. ... درقسمتی دیگر به  نجوه ی تجزیه وتحلیل بومی انتخابات  می پردازیم!
نوع مطلب : تحلیل مقاله، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


هوش وجدانی معیاری برای عملکرد ما
سن وجدانی ما چقدر است ؟
الآن چند سالته؟
بنوعی هرکدام ازما خود را باهوش می دانیم و گاهی برخی  خود را در حال حاضر  باهوش تر ازسایر افراد  پیرامون خود  میدانند  دلیل آن روشن است   همه دوست دارند نشان دهند از این نعمت خدا دادی برخوردارند و تنها اشکال کار این است که اغلب به  دامنه ی مفهوم کاربردی آن  و چگونگی درک و ارتقاء  ضریب هوشی نپرداخته ایم  واقعیت پاسخگویی به این سؤالات  نیازمند مطالعه ی شیوه مواجه شدن با موقعیت های متفاوت است  که در جای خود  محتاج به روشن شدن  زمینه های  در اختیار آن است ، زیرا هر شخص عادی  طبق نظریه «گاردنر»  از هوش ریاضی ، هوش اجتماعی ، هوش فضایی و هوش زبانی وهوش ... در ابعاد مختلف  با توجه به ظرفیت ذهنی خود برخوردار است .
خلاصه ی این نوشتار برگرفته از موضوع ( هوش هیجانی ، عاطفی و احساسی) است که می توان آنرا با عنوان  کلی "هوش وجدانی "جمع بندی کرد و در نگاه  فرهنگی خود توسعه داد.این عنوان گواه درونی وبرونی بر (مکانیکی بودن ارجاع)  رابطه ورفتار انسانی است که همه سکنات و حرکات ما به آن برمی گردد.
 توضیح اینکه : ما از لحاظ ذهنی و ذهنی شناختی  هوش طبیعی برسمیت شناخته شده ی داریم که این فرایند در بعضی از ماها بالاتر از حد طبیعی است ، اما تعداد بسیاری از ما دارای هوش هیجانی( وجدانی) بالائی هستیم که در مراتب زمانی متفاوت(تناسب مرحله ی و تاخیر تاسفی) عمل می کنند گرچه این موضوع ، بحث جدیدی نیست  اما توسط «مایر ، سلوفی و گلمن» طی 24 سال گذشته برای  پرسیدن  و پاسخ دادن به سوالات پیرامونی با این پرسش محوری ، اکنون سن شما چقدر است ؟ ابعاد تازه تری یافته است.
  سن شما 20-30--40 سال کمتر یا بیشتر است اهمیتی ندارد ، زیرا سوال کامل نیست: چند سال دارید؟ از بدو تولد تا حالا سن ذهنی شما چقدر است؟ در چند سالگی از سن وجدانی قرار دارید؟ ممکن است سن 40 ساله  فردی را درنظر بگیریم ، اما سن  وجدانی او  20 سال یا کمترباشد؟! ، ممکن است  کسی 17 ساله  باشد اما  در قالب سن عاطفی 70 ساله   ظاهر شود.
افراد با سن و سال تجربی و سن ذهنی و مدارک و گواهینامه های متعدد دوره های پشت سر گزارده  وارد حرفه ها می شوند ، اما از نظر حرفه ای رشد نمی کنند  و از نظر اجتماعی و خانوادگی موفق نمی شوند مگر اینکه از هوش  وجدانی (هیجانی وعاطفی) بهره مند شوند.
 هوش وجدانی با تاکید بر این پایه که مبتنی برآموزه های دینی است ؛" هرچه را برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند "شش مورد دیگر را هم  تحت پوشش قرار می دهد:
   هوش وجدانی بر شش  نکته با مراقبت  مستمر از آن ها تأکید دارد.
 1.  هوش وجدانی به شما می گوید: خودآگاه باشید ، احساسات خود را در مقابل چشمان باز خود قرار دهید ، به خود بگویید که  احساس ناراحتی یک دوست از ما به چه علت است ؟یا  چرا به دوستم واکنش  منفی نشان دادم؟ به دنبال دلیل باشید و ببینید که آیا این  دلیلی شایسته برای ابراز احساسات منفی است یا اینکه رفتاری عینی و عاقلانه تر نیز وجود دارد ، هر وقت احساس پریشانی کردید ، یک ارزیابی از خود انجام دهید زیرا دانستن دلیل دقیق آن باعث می شود که شما از تکرار یک اشتباه  و علت انجام کارهای  گذشته و پیش رو آگاه سازد.
 2.   هوش وجدانی به شما می گوید: سیستم های عاطفی و کنترل آنها باعث می شود که کلید اعصاب شما به دست دیگران نیفتد ،خود شما آن را کنترل  کنید. شاید شما یک احساس را پنهان کنید زیرا زمان و مکان و فرد مناسبی را برای اظهارآن نمی بینید و در غیر این صورت ممکن است نشان دهید یک احساس در درون شما واقعی نیست زیرا شرایط و مکان  مناسب خواستار بروز آن است ، بنابراین ازآشکار نمودن احساس درست در زمان و مکان مناسب آگاه باشید. اگر  شرایط موفقیت  یا  مشوقی  برای یک دوست  فراهم شد ، باید با حس  خرسندی خود را در شادی او  نشان دهید ، حتی اگرچه هیچ پاداشی دریافت نکرده اید ، برای مثال ، باید بین آنچه که در یک شرایط احساس می کنید و آنچه را در یک وضعیت  خاص دیگر احساس می کنید ، جدا کنید ، ودیگر اینکه وقتی از محل کار خود بر میگردید  و وارد خانه  می شوید با احساس وجد و خاطر خوش، تا  بتوانید خانواده را به احساس  شاد بودن سزاوارانه نزدیک نمائید.
   3.  هوش وجدانی به شما می گوید: با دیگران همدلی کنید و خود را در جای آنها قرار دهید و در صورت امکان به آنها  پاسخی با یک احساس دلپذیر بدهید همانطور که خودتان  انتظار داریدو از دیگران توقع دارید ، این کلمات را همیشه بر روی زبان خود قرار دهید ودر عمل به آن متعهد باشید: به نظر شما احترام می گذارم ، احساسات شما را می فهمم ، احساس شما را درک می کنم ، احساس شما را  قبول می کنم ، انگیزه های خوب شما را در این مورد می دانم ، این مشارکت احساساتی  قلبها را تسخیر می کند.  
    4. هوش وجدانی به شما می گوید: از مهارت های ارتباطی استفاده کنید ؛ سریعترین راه برای برقراری ارتباط لبخند بموقع و واقعی زدن و زیباترین روش گفتگو  خوب ودقیق گوش دادن است و بهترین راه تأثیر این است که خود  و طرف های مقابل تان را بشناسید و تعامل با مخاطبان را حفظ کنید و با ارائه  راه حل های  مناسب  و برخورد خوب و نوازش احساساتشان رگ مطلوب سرریز هیجا نات شان راشناخته وبا اهتمام بخشی خود، توجه و مشارکت آن را افزایش دهید. بدیهی است اثر گذارترین افرادنسبت به افراد دیگر، نزدیکترین ،عمیق ترین و صادق ترین وتوانمندترین آنها در مراجعه به  وجدان خود و تحریک هوش وجدانی دیگران هستند ..
    5. هوش وجدانی به شما می گوید: ظهور احساسات نو به نو و دلایل آنها را مترصد باشید، احساسات خود را سامان دهید و آنها را جهت مطلوب هوشمندانه وهدفمند بدهید ، به خود انگیزه  بخشیده و  جای لذت ها ی حقیقی و مدت را با لذت های مصنوعی گذرا عوض نکنید
6. سطح وسبک آرزوها و انتظارات دیگران را درک کنید و با آنها همدرد و همگرا باشید ، تأثیرگذار باشید ونشان بدهید که تاثیر مثبت پذیرهستید.
 بخاطر بسپاریم که بسیاری از اوقات ، نارسائی هوش وجدانی ناشی از ضعف حافظه است!نوع مطلب : تحلیل مقاله، 
برچسب ها : نجوای کنگان .هوش وجدانی معیاری برای عملکرد ما سن وجدانی ما چقدر است ؟ الآن چند سالته؟،
لینک های مرتبط :


ایران نه بولیوی است نه عراق و نه لبنان

  AP Photo /
گزارش و تحلیل

تهیه شده توسط عماد آبشناس
1113

علیرغم اینکه بسیاری از مردم ایران مخصوصا قشر های دارای در آمد متوسط به پایین قطعا از بحث نحوه افزایش قیمت بنزین ناراضی می باشند اما مشاهده می کنیم ملیون ها نفر به طرفداری از نظام جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف از جمله تهران به خیابان ها آمده اند.

جالب اینکه اینها هیچ کدام مشکلات معیشتی را نادیده نگرفته اند اما همه برای حمایت از نظام به خیابان ها آمدند تا نشان دهند مردم ایران میان مساله مشکلات معیشتی و نظام تفاوت قایل است.

در نظام های مردم سالار یا همان دموکراسی به قول غربی ها قطعا برخی طرفدار یک طرف و برخی طرفدار طرف دیگری می باشند و در نهایت این انتخابات است که مشخص می کند چه کسی مورد حمایت اکثریت است.


این بدین معنی نمی باشد که بقیه از نتیجه انتخابات راضی هستند اما به این معنی می باشد که بقیه مجبور هستند به رای اکثریت احترام بگذارند.

همچنین آنهایی که به یک کاندیدا رای داده اند و وی را به قدرت رسانده اند هم در تصمیمات وی نیز شریک هستند، حال چه این تصمیمات بخواهد به نفع آنها باد چه به ضرر آنها.

همچنین آن منتخب چه بخواهد رییس جمهوری باشد چه نماینده مجلس چه هر مقام دیگری در هر کشوری روز بعد انتخابات نماینده کل مردم است و نباید تصور کند فقط نماینده آنهایی است که به او رای داده اند.

اگر بنا باشد هر انتخاباتی برگزار می شود برخی به خیابان ها بریزند و بخواهند از راه اعتراض و یا هوچیگری انتخابات را به هم بریزند که هیچ انتخاباتی در هیچ کشوری نمی تواند نتیجه داشته باشد و به قول معروف سنگ روی سنگ بند نمی شود.

البته یکی از نقاط ضعفی که شاید بتوان در انتخابات ایران به آن اشاره کرد این است که با توجه به بسیاری از شرایط کاندیداها زمان کافی برای ارائه طرح وبرنامه خود ندارند و حتی در برخی شرایط بدون هیچ برنامه ای کاندیدای انتخابات می شوند و مردم هم بدون اینکه بدانند که این فرد چه برنامه هایی، به بهانه های مختلف، به او رای می دهند

مشاهده می کنیم هر جایی که منافع آمریکایی ها اقتضا می کند نه فقط هرگونه اعتراضاتی توسط رسانه های آنها پوشش داده می شود بلکه فشارهای سیاسی مختلف بر علیه مقامات منتخب جهت استعفا اعمال می شود اما در صورتی که منافع آمریکا اقتضا نکند هیچ جای جهان صدایی از اعتراضات شنیده نمی شود.

مجامع به قول معروف بین المللی هم جاهایی که منافع آمریکا اقتضا کند ورود می کنند اما جاهایی که منافع آمریکا اقتضا نکند اصلا حرفی نمی زنند.

البته این ماجرا مساله جدیدی نیست وآمریکایی ها از این روش در بسیاری از کشورها استفاده کرده اند مانند بحث انقلاب های رنگین که توسط آقای سوروس ملیاردر آمریکایی حمایت می شد.

امروزه با توجه به توانمندی های رسانه ای و شبکه های اجتماعی که آمریکایی ها در اختیار دارند به خیابان آوردن چند هزار معترض در بسیاری از شرایط خیلی راحت است و با حضور این چند هزار نفر اینها می توانند بقیه کار را توسط رسانه های خود انجام دهند و رای چند ملیون نفر دیگر را زیر پا بگذارند تا منافع آمریکا تامین شود.

در هر کشوری از جهان به راحتی می توان افرادی را پیدا کرد که با حاکمان مخالف باشند و شما نمی توانید حتی یک کشور در جهان پیدا کنید که حکومت در آن مخالف نداشته باشد.

نکته مهم در این ماجرا این است که حکومت و یا فرد و یا افراد منتخب چه قدر پایگاه مردمی و قدرت داشته باشند.

در جایی که حکومت پایگاه مردمی متزلزل داشته باشد حکومت ها با کوچک ترین تحرک ها سقوط می کنند و در جایی که حکومت ها پایگاه مردمی قوی داشته باشند این تحرکات بی نتیجه می ماند.

شاید واضح ترین نمونه برای مردم ایران شاه سابق باشد.

علیرغم اینکه برخی امروزه تلاش می کنند از وی چهره محبوبی نزد مردم بسازند اما تاریخ نشان می دهد که وی در دوران حکومت خود فاصله بسیار زیادی با مردم خود داشت و همان ماجرا منجر به سقوط او شد.

هر وقت که کوچکترین اتفاق و یا اعتراضی پیش می آمد شاه بلا فاصله مملکت را با خانواده ترک می کرد و در خارج منتظر می ماند تا دیگران او را به سلطنت برگردانند.

حتی در مورد پدر وی نیز همین ماجرا صدق می کرد و مشاهده می کنیم که چگونه انگلیسی ها به راحتی وی را برکنار می کنند و او علیرغم همه قلدری ای که در مقابل مردم ایران از او گواه می شود سر به زیر مملکت را ترک کرد.

آیا تصور می کنید در همان زمان اگر وی اطمینان داشت از حمایت مردمی برخوردار بود سلطنت را ترک می کرد؟ و یا اینکه حتی انگلیسی ها جرئت می کردند وی را بر کنار کنند؟

آیا فکر می کنید اگر شاه در میان مردم ایران محبوبیت داشت زمان مصدق و یا زمان انقلاب نیاز پیدا می کرد مملکت را با خانواده ترک کند؟

پس از انقلاب اسلامی در ایران چندین بار دشمنان تلاش کردند خیابان ها را بر علیه نظام تحریک کنند و حتی یکبار هم که شده مشاهده نکردیم یک مقام نظام جمهوری اسلامی از رهبری گرفته تا رییس جمهوری تا غیره صحنه را خالی کنند و مملکت را که هیچ حتی خانه خود را ترک کنند.

این نشان می دهد که چه قدر آنها به جایگاه و اقتدار خود اطمینان دارند.

اقتداری که امروز با حضور مردم در خیابان ها شاهد آن بودیم.

پس ایران را نباید با جاهای دیگری که آمریکایی ها توانسته اند اخیرا در آنها آشوب ایجاد کنند مقایسه کرد.

نوع مطلب :
برچسب ها : نجوای کنگان .ایران نه بولیوی است نه عراق و نه لبنان، AP Photo / گزارش و تحلیل 21:16 25.11.2019 تهیه شده توسط عماد آبشناس،
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 30 آبان 1398 :: نویسنده : عبدالمجید اورا

» گزیدهٔ غزلیات  شهریار

غزل شمارهٔ ۲۵ - چراغ هدایت

 

کنون که فتنه فرا رفت و فرصتست ای دوست

بیا که نوبت انس است و الفتست ای دوست

دلم به حال گل و سرو و لاله می سوزد

ز بسکه باغ طبیعت پرآفتست ای دوست

مگر تاسفی از رفتگان نخواهی داشت

بیا که صحبت یاران غنیمتست ای دوست

عزیز دار محبت که خارزار جهان

گرش گلی است همانا محبتست ای دوست

به کام دشمن دون دست دوستان بستن

به دوستی که نه شرط مروتست ای دوست

فلک همیشه به کام یکی نمیگردد

که آسیای طبیعت به نوبتست ای دوست

بیا که پرده پاییز خاطرات انگیز

گشوده اند و عجب لوح عبرتست ای دوست

مآل کار جهان و جهانیان خواهی

بیا ببین که خزان طبیعتست ای دوست

گرت به صحبت من روی رغبتی باشد

بیا که با تو مرا حق صحبت است ای دوست

به چشم باز توان شب شناخت راه از چاه

که شهریار چراغ هدایت است ای دوست

نوع مطلب : شعر، 
برچسب ها : نجوای کنگان .گزیدهٔ غزلیات شهریار غزل شمارهٔ ۲۵ - چراغ هدایت،
لینک های مرتبط :


                     درتقابل با دخالت بیگانگانگان در انتخابات اسفند 98 چه  تدابیری اندیشیده ایم ؟
همچنانکه  عوامل  نظارتی  و اجرائی  با  تصویب مقدمات و اعلام تقویم اجرائی  وتسهیل مشارکت مردم  برای انتخابات مجلس شورای اسلامی در دوم  اسفندماه سال جاری اهتمام دارند تا نحوه وقالب و ساماندهی  اجرای این فرایند مهم  بشکلی هوشمندانه وهدفمند برگزار شود، بی گمان از آنسو دشمن نیز ، مترصد است تا با سوء استفاده از روزنه و خلاء  ساختگی و یا احتمالی در این پروسه ی تعیین کننده، نقشه های خنثی شده ی  پیشین خود را دنبال کند. بدیهی است که یکی از مفاصل مورد تمرکز بیگانه  رسانه و شبکه اجتماعی است و از سوئی دیگر تجربه ی نخست برگزاری انتخابات الکترونیکی در برخی  حوزه های  انتخابیه "شعب منتخب اخذ رای"  زوم دولبه  وجهت دار طرف های خارجی بر این طرح می تواند موضوعی برای چالش انگیزی تیتر  رسانه ی تلقی گردد.
نکته ی دیگر اینکه به تجربه ثابت شده ، هرگاه دشمن موضوعی  را بعنوان  تهدیدی  از سوی  ایران مطرح کرده است ،  اغلب زمینه ساز وتوجیهی در اقدامات تهاجمی  و یا خصومتی  مورد انتظار در عرصه ی  مرتبط با لحاظ فضا سازی عمومی در فرصت پیش رو علیه  کشورمان  بوده است ! تا حدیکه همانند پیشتر  در این رهگذر به مقوله ی  انتخابات  بعنوان بزنگاهی برای انتقامجومی ضد ایران اسلامی از هیچ تلاشی فروگذار ننموده وبیکار نبوده  است . اخیراً برای نمونه وگزارش قابل تامل زیر منتشر شده است ؟!
"مارک زاکربرگ، مدیر عامل فیسبوک، اعلام کرد که این شرکت موفق شده است چند کمپین روسیه و ایران که به قصد دخالت در انتخابات آمریکا تشکیل شده بودند را خنثی کند.
  زاکربرگ این خبر را روز دوشنبه ۲۹ مهر در گفت و گو با شبکه تلویزیونی ان بی سی اعلام کرد و گفت که فیسبوک اقدام برای تشکیل این کمپین ها را زمینه سازی این کشورها برای دخالت در انتخابات سال آینده آمریکا می داند.
روز دوشنبه فیسبوک اعلام کرد که چهار کمپین انتشار اطلاعات نادرست در فیسبوک و اینستاگرام را حذف کرده است. منشاء سه کمپین در ایران و دیگری در روسیه بود. این کمپین‌ها شامل ۹۳ اکانت فیسبوک، ۱۷ پیج و چهار اکانت اینستاگرامی بودند که عمدتا روی مخاطبان آمریکا و فرانسوی زبانان شمال آفریقا متمرکز بودند."؟؟!
 اما واقع امر را از بیانیه نمایندگان مجلس  ایالات متحده باید استخراج کرد: فیلم های جعلی"«Deepfake» اعتبار انتخابات ایالات متحده 2020 را تهدید می کند
در این بیانیه رسمی به بیش از یک بستر رسانه اجتماعی ، مانند فیس بوک و توییتر ،اشاره شده و  آدام شیف ، رئیس کمیته اطلاعات مجلس ، از تأثیر منفی و سوء اطلاعات رسانه ها از گسترش فیلم های جعلی "Deepfake" نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا ابراز نگرانی کرد. به نظر وی ، این امر برای اعتبار داشتن در مبارزات انتخاباتی برای هر كاندیدائی خطرناک است و اجازه می دهد قدرتهای خارجی  بتوانند بر روند منافع انتخابات به نفع منافع سیاسی خود تأثیر بگذارند."؟!
در پایان می توان نتیجه گیری کرد : با تقویت حمایت از مر قانون در کشورمان وارتقاء هماهنگی وانسجام مدیران ، بهبود شیوه های آموزش خاص وعام واطلاع رسانی موثر،  مطالعه ی دقیق ابعاد ماجرا ها  ومنفذهای موجود و  پیش خوانی سناریوهای مختلف و رصد بموقع جهت گیری رسانه ی بیگانه ،روند  آمادسازی برگزاری انتخابات را با اهداف مطلوب  کشور تطبیق داد. زیرا در سطح کلان  برای هرانتخاب اندیشمندان این عرصه   "مشروعیت و شایستگی " را توامان نتیجه و برایند مورد نظر حقیقی در آن می دانند لذا برای تحقق این دومورد اتخاذ تدابیر قاطع  هوشیارانه برای مقابله با هرگونه جوسازی خارجی نه تنها لازم بلکه ضرورتی حیاتی است.


نوع مطلب : تحلیل مقاله، 
برچسب ها : نجوای کنگان / درتقابل با دخالت بیگانگانگان در انتخابات اسفند 98 چه تدابیری اندیشیده ایم ؟ ودار/https://thehill.com/sites/default/files/iran_response.png،
لینک های مرتبط :


سرلشکر باقری: ثمره تلاش‌های شهید طهرانی مقدم ایران را به قدرت اول موشکی منطقه تبدیل کرد


سرلشکر باقری امروز در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای بسیج گفت: به ثمر نشستن تلاش‌های جهادی شهید طهرانی مقدم باعث شد ایران به قدرت اول موشکی منطقه بدل شود
رئیس ستاد نیروهای مسلح افزود: امروز جمهوری اسلامی ایران همانطور که در عرصه جنگ سخت و امور دفاعی به قدرت پایدار رسیده در حوزه جنگ نرم نیز دستاوردهای بزرگی داشته که مهمترین آنها بسط و گسترش تفکر انقلاب اسلامی در ظلم ستیزی و ایستادگی در برابر زورگویان جهان و همچنین افشای چهره واقعی استکبارگران و به خصوص آمریکا است
وی اظهار داشت: آمریکا همانطور که بر حسب ظاهر در فکر تقلیل پایگاه‌های نظامب خود در جهان است، درحقیقت پایگاه‌های فکری خود را هم در میان مردم جهان یکی یکی از دست می‌دهد
باقری تصریح کرد: امثال شهید طهرانی مقدم در فضای جنگ نرم نیز حضور دارند و همانطور که این شهید با اقدامات خود، ایران را به یکی از قدرتهای برتر در حوزه دفاعی و موشکی بدل کرد، در حوزه جنگ نرم نیز مدافعان اندیشه جمهوری اسلامی ایران در سراسر جهان باعث افشای چهره واقعی آمریکا و همراهانش شده و فروپاشی هژمونی آمریکا را سرعت بخشیده‌اند.
 نوع مطلب :
برچسب ها : نجوای کنگان .ایران به قدرت اول موشکی منطقه/نمایشگاه دستاوردهای بسیج.سرلشکر باقری،
لینک های مرتبط :


دوشنبه 20 آبان 1398 :: نویسنده : عبدالمجید اورا
                                  خودزنی به سبک رئیس جمهور !؟

 نا امید کننده  وتحقیر آمیز ترین درس سیاسی در تاریخ بشریت ؟
"در  مناسبتی ، سیاستمداری ؛ خروس زنده ی  گرسنه ی را درخواست کرد ،تا  بوسیله آن  به تیمش درسی اختصاصی بیاموزد.
او آن مرغ را در یک دست محکم گرفت و بادستی  دیگر به  کندن  پرهایش  بطور کامل مشغول شد !. وسپس به دوستان خود گفت:
اکنون درمورد آنچه اتفاق خواهد افتاد با من همراه باشید.
 خروس را روی زمین بگذارید و از آن دور شوید و سپس با دستان خود دانه  های گندمی را  در  کف دست گرفت ولی در کمال شگفتی  خروس عریان وحشت زده به سمت او  رفته و به  کف دستان او ودانه های گندم خیره شده بود،حضار  تعجب کردند.  سیاستمدار خیلی آرام گفت:
 این گونه می توانید  بخشی  از افکار عمومی  جذب  کنید ؟!.. * دیدید که  خروس علی رغم درد ناشی از آن "پرکنی"  ، مرا برای خوردن دانه دنبال می کند؟ !! بنابراین افرادی مانند آن  خروس در جامعه وجود دارند ... مهم نیست که چقدر شکنجه شوند ،  اما می توان از نیازمندی آنان و مشکلاتشان سوء استفاده کرد و بنوعی  ذهن  آنها را به خود جلب کرد ؟! "...
آقای رئیس جمهور که ید طولایی در "خودستیزی "و خرسند سازی  خصم دارند تنها توانستند با نطق دیروز خود در یزد ، خوراکی متنابه برای بوق های دشمن تدارک ببینند دقیقاً در روزهایی که دشمن پروژه "ب"خودرا در عراق و لبنان دنبال می کند وقصد تسری آن به داخل کشورمان را دارد.خوشحال کند
  آشکار است کارنامه ی  رئیس ناموفق نه با فرافکنی درست می شود ونه با تراریخته کردن موضوعات داخلی ! 
 بی گمان سمت وسوی آن گفتار در جهت بهم ریختن قواعدی هست که باید برای آرامش وثبات  ایران اسلامی دراین مرحله  کشور سخت به آن نیاز مند است اما ایشان  بدترین وضعیت  را انتخاب کردند: جنگ نامناسب ، در زمان نامناسب ، با دشمن  فرضی نامناسب!
  اگر موضوع برآشفتگی رئیس  از پرونده های فسادمالی منتسب به دولت وجریان فکری اش بوده ، روشن است که در مقام مقایسه فسادمالی در دولت قبلی از نظر حجمی در یک تقویم جیبی  جا می گیرد  ولی همین مبحث برای دولت فعلی  میزان گنجایش آن به قطع یک دایره المعارف قطور است ! "یک دلار گم نمی شود" و لی چه سود که تحمل فرصت محاسبه ی  همان یک  دلار  را  هم ندارد ؟!   بویژه که برای رئیس جمهور هر کشور فساد مالی" برادر" وبستگان درجه یک مساوی با استعفاست.
شما  که با شعار اصلاح و تدبیر واعتدال قدرت را بدست گرفتید قرار بود از راستگوئی و  پاکدستی؛ الگوئی برای سایر دولت ها ی قبل وبعد از خود و نمادی برای  جامعه باشید و با این شعار وادعا مردم به شما رای دادند ؟! که اتفاقاً بدتر از آن تکرار شد،  وعجبا  ! اینکه وزیری را به پیگیری  حساب وکتاب دعوت می کنید که خود  از این حیث بدهکارترین به قانون است ، طبعاً گناه آنکه می خواهد بقصد زیبا یی و یا درمان  چشم دردی را سرمه بکشد ولی آن را کور می کند از گناه نفر قبلی که چشمی را بدرد آورده ، تلخ تر و نابخشودنی تر است.
از سویی دیگر به دام افتادن "زم" و رمز گشائی از شبکه ی او  با اقدام انقلابی مسئولان امر چیزی برای دفاع از نفوذیان در دستگاههای دولتی باقی نمی گذارد و چاره ی نیست این مهم باید محقق شود که گفته اند:  مرگ یکبار شیون هم یکبار !
بازی   تعلیل و حذف بسیاری از آرمان  های انقلاب اسلامی و انقلابیون بدون نتیجه  بوسیله ی رئیس  ومثلث ؛ دلبستگان به قدرت ، وابستگان به بیگانه ،مست شدگان از ثروت ، به پایان رسیده و  گریزی ندارند که ریسک آخر  را هم امتحان کنند .  و  خواسته یا ناخواسته دو راه زیر را فرا روی کشور  می گذارند:
   - در مقابل سالها قبل دکتر شریعتی در خصوص حفظ روند یک انقلاب نظریه ی جالبی دارد می گوید : هر چند وقت  یکبار هرانقلاب  برای احیای شعار های اولیه ی خود نیاز به غلیان  و فیّضان دارد و نیاز به دمیدن روح تازه در آن ، با تحرک انقلابی و حضور موثر انقلابیون درمیدان مستقیم ... شاید وقت توجه به این ضرورت فرارسیده و رئیس از آن بی خبر است .
- و یا  برگزیدن واکنشی خشن همانند عکس العمل اردوخان در مقابل کودتاگران ترکیه ... مگر چه اتفاقی افتاد ؟ ! در هر حال برچسب دیکتاتور و استبداد و انحصار و اصطلاحاتی از این دست  بواسطه ی دشمنان خارجی و اذناب داخلی خرج  سیاه نمائی علیه نظام می شود اما همچنان باید مظلومانه منتظر راه برگشتی  حکیمانه بود ؟!
  آقای رئیس! دشمن هرباجی که خواست کوتاهی نکردید جایگزین آن باج دهی؛ باج خواهی از نظام برای سرپوش گذاشتن برناکارآمدی و پرونده های فساد مالی  نیست ؟ و لذا هر راهی را که  دشمن می خواهد نروید و روش فسیل شده یکی به میخ ویکی به نعل دیگر کاربردی نخواهد داشت.

نوع مطلب : تحلیل مقاله، 
برچسب ها : نجوای کنگان . خودزنی به سبک رئیس جمهور !؟،
لینک های مرتبط :
( کل صفحات : 862 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
نجوا کنگان
دلگیرم از خود با تو نجوا می کنم دریا این سفره ی دل پیش تو وا می کنم
درباره وبلاگ

سلام علیكم اینجانب عبدالمجید اورا متولد1348/6/25- كنگان-محله خور چوری(خیابان استقلال)

مدیر وبلاگ : عبدالمجید اورا
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو