نوع مطلب :
برچسب ها : دشمنان بدانند ما به آنها سیلی میزنیم...، نجوای کنگان/najvaye-kangan،
لینک های مرتبط :


 
کنگانیهای  خادمین امام رضا (ع)   با پای پیاده  فردا درمشهد خواهند بود   گزارش مرتبط : نظر به ارادتمندی محبین وخادمین امام هشتم علی بن موسی الرضا (ع)  جمعی از شیفتگان آنحضرت  طی آئینی معنوی  با عبور از زیر قران کریم و بدرقه ی کادر اداری اداره  ی تعاون کار  ورفاه اجتماعی   عازم  مشهدالرضا  شدند تا  با حضور در جمع عزاداران و زوار حرم شریفش  در روز 28  صفر، عشق ودلباختگی خویش را  به پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت  مکرم نبوت را در پایتخت مذهبی ایران نشان دهند. و بدینوسیله بعنوان نائب زیاره بودن از طرف همشهریان خود نمایندگی نمایند شایان ذکر است که این عزیزان پس از  پشت سرگذاشتن ایستگاهها ی متعدد  با وسیله ی نقلیه و طی مسافتی  قابل توجه  با راهپیمائی  هم  اکنون در کیلومتر 40  مشهد مقدس به ادامه مسیر پرداخته تا حسب برنامه ی تعیین شده به خیل سوگواران  دهه ی آخر دهه ی ماه صفر بپیوندند و  از فضای روحانی مناسبات آن روز بهره هائی عظیم برگیرند. ... ضمن آرزوی سلامتی برای همه ی این عزیزان  وعرض خدا قوت از  ایشان التماس دعا داریم .
نوع مطلب : خبر، 
برچسب ها : کنگانیهای خادمین امام رضا (ع) وحضور با پای پیاده در حرم مطهر رضوی/ نجوای کنگان/najvaye-kangan،
لینک های مرتبط :


صاحب نظران در باره کارگروهی چه می گویند: (2)
TEAM

T- Together Rensis Likert- وفاداری  واخلاص  به گروه ، باعث انگیزه بیشتر اعضا برای دستیابی به اهداف گروه است و  به امکان دستیابی  به اهدافش نزدیکتر می شود.
لیکرت

Even eagles need a push
A group becomes a team when all members are sure enough of themselves and their contributions to praise the skill of others.
Norman Shidle
 
  گروه هنگامی تیم می شود که همه اعضا به اندازه کافی اعتماد به نفس از خود نشان داده و  افزایش  تمایل به میزان کمک در ارتقاء مهارت های دیگران دارند،
نورمن چادل
The path to greatness is along with others.
Baltasar Gracion, Spanish Priest
 
- راهیابی به عظمت دراین است که همراه با دیگران باشید.
بالتاسار،  کشیش اسپانیایی

It is literally true that you can succeed best and quickest by helping others to succeed.
Napoleon Hill
 
- به معنای واقعی کلمه حرفه ی این  است که شما می توانید با کمک به دیگران موفق شوید.
ناپلئون هیل
 

Finding good players is easy. Getting them to play as a team is another story.
Casey Stengel
 
پیدا کردن بازیکنان جدید آسان است اما آنها را به بازی گرفتن با هم به عنوان یک تیم چیز دیگری است.
کیسی استینگل
 

It’s hard to beat a person who never gives up.
Babe Ruth
سخت است که کسی را که هرگز تسلیم نمی شود شکست داد
 بابی روت

Michael, if you can’t pass, you can’t play.
Coach Dean Smith to Michael Jordan in his freshman year at UNC
- اگر نمیتوانید توپ را  پاس دهید  نمیتوانید بازی کنید
(یعنی ما باید به عنوان یک تیم بازی کنیم)
  دیان اسمیت  مربی مایکل جردن در اولین سال در UNC

Together, ordinary people can achieve extraordinary results.
Becka Schoettle
- با هم بودن، افراد عادی می توانند نتایج فوق العاده ای به دست آورند.
بیکا اسکوتل

People who work together will win, whether it be against complex football defenses, or the problems of modern society.
Vince Lombardi
 - افرادی که با هم در مقابل دفاعی پیچیده فوتبال یا مشکلات جامعه مدرن کار می کنند، برنده می شوند.
وینس لومباردی

It doesn’t take strength to win, it takes the true heart of the team to win.
emily voyles
 
- برای کسب پیروزی، به اندازه دل دادن واقعی  به تیم، برای پیروزی نیاز به قدرت نیست.
امیلی

Teamwork is the ability to work as a group toward a common vision, even if that vision becomes extremely blurry.
Author Unknown

-کار گروهی توانایی کار کردن به عنوان یک گروه در جهت یک دید مشترک است، حتی اگر این دیدگاه بسیار مبهم باشد.
نویسنده ناشناس
The key elements in the art of working together are how to deal with change, how to deal with conflict, and how to reach our potential…the needs of the team are best met when we meet the needs of individual persons.
Max DePree
 
- عناصر کلیدی در هنر همکاری با یکدیگر، چگونگی مقابله با تغییرات، چگونگی مقابله با درگیری(رقابت) و نحوه دستیابی به توان بالقوه ماست ... برطرف ساختن نیازهای  تیم  بهتر از برآوری نیازهای فردی است، با نیازهای تیم آشنا شوید.
ماكس

 Teamwork can be summed up in five short words:  We believe in each other.
Author Unknown

-کار گروهی را می توان در پنج کلمه کوتاه خلاصه کرد: ما به توانایی های یکدیگر اعتقاد داریم.
نویسنده ناشناس

Every team needs a hero, every hero needs a team.
Unknown
 -هر تیم  به یک قهرمان نیاز  دارد، همانطور هر قهرمان به تیم نیاز دارد.
 نویسنده :نامعلوم
Individually, we are one drop. Together, we are an ocean.
- بشكل فردی، ما قطره ی تنها هستیم. با هم، یک اقیانوسیم .
 یو می / تهیه وترجمه نجوای کنگان
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 12 آبان 1397 :: نویسنده : عبدالمجید اورا
   صاحب نظران در باره کارگروهی چه می گویند: (1)
TEAM
T- Together
100 Great Teamwork Quotes and Sayings
100 نکته در باره ی کارگروهی
Alone we can do so little; together we can do so much.
Helen Keller
 -    ما خودمان " تنها "می توانیم خیلی کم کار کنیم اما با هم می توانیم خیلی کارها را انجام دهیم.
هلن کلر
 
Talent wins games, but teamwork and intelligence wins championships.
Michael Jordan
 
-استعداد باعث می شود که شما بازی را ببرید، اما کار تیمی باعث می شود که ما برنده  جام های زیادی شویم.
مایکل جردن


Teamwork is the ability to work together toward a common vision. The ability to direct individual accomplishments toward organizational objectives. It is the fuel that allows common people to attain uncommon results.
Andrew Carnegie
-کار گروهی توانایی کار با یک دید مشترک است و به ما توانایی هدایت دستاوردهای فردی به سوی اهداف را می دهد. این سوختی است که انسان های عادی را قادر می سازد تا نتایج فوق العاده ای به دست آورند.
اندرو کارنگی

Coming together is a beginning, staying together is progress, and working together is success.
Henry Ford
-  با هم بودن، یک آغاز است، با هم ماندن، پیشرفت است،  با هم کارکردن یک موفقیت است.
هنری فوردIf two men on the same job agree all the time, then one is useless. If they disagree all the time, both are useless.
Darryl F. Zanuck
-اگر دو مرد همواره یک  کار مشابه را داشته باشند(همیشه موافق بایکدیگر باشند)، این بدان معنی است که  (کار) یکی از آنها از آن سودمند نخواهد بود، اما اگر آنها در طول همه زمان  با هم مخالف باشند، هردوی آنها سود نخواهند برد.
داریل فری زانوک

The achievements of an organization are the results of the combined effort of each individual.
Vince Lombardi
- دستاوردهای  هر سازمان، نتیجه تلاش مشترک  هر فرد در آن است.
وینس لومباردی

The nice thing about teamwork is that you always have others on your side.
Margaret Carty
-چیز خوبی که در مورد کار گروهی"می توان گفت" :این است که دیگران همواره  درکنار شما هستند.
مارگارت کارتی

Remember teamwork begins by building trust. And the only way to do that is to overcome our need for invulnerability.
Patrick Lencioni, The Five Dysfunctions of a Team: A Leadership Fable

- به یاد داشته باشید که کار گروهی با ایجاد اعتماد آغاز می شود. تنها راه انجام این کار این است که بر  نیاز مان  به ایمنی پیروز شویم.
پاتریک لانسونی

I love to hear a choir. I love the humanity…to see the faces of real people devoting themselves to a piece of music. I like the teamwork. It makes me feel optimistic about the human race when I see them cooperating like that.
Paul McCartney (born 1942); Singer, Songwriter
پل مککارتنی (متولد 1942) یک گروه کر را دوست دارم ؛... کار گروهی را دوست دارم زیرا این رویه باعث می شود که من در مورد نژاد بشری خوشبین باشم.

Individuals play the game, but teams beat the odds.
SEAL Team saying
 
افراد در این بازی، بازی می کنند، اما  این تیم است که برسختی ها پیروز می شود.
 

The strength of the team is each individual member. The strength of each member is the team.
Phil Jackson
 .قدرت تیم  همه  ی فرد است. قدرت هر عضو ، تیم است.
فیل جاكسون
In union there is strength. - دراتحاد قدرت نهفته است.
Remember upon the conduct of each depends the fate of all.
Alexander the Great
- به یاد داشته باشید که رفتار هرکسی بر سرنوشت همه تاثیر دارد.
اسکندر اول

It takes two flints to make a fire.
Louisa May Alcott
- برای برافروختن آتش نیاز به  دو قطعه آتش زنه است.
لویزیا می آلکات

There is incredible value in being of service to others.
Elizabeth Berg – Author
- در خدمت دیگران بودن ارزشی باورنکردنی  دارد.
الیزابت برگ - نویسنده

Teamwork divides the task and doubles the success.
Unknown
- کار تیمی ماموریت را تقسیم می کند و موفقیت را افزایش می دهد.
 : نامعلوم

The ratio of We’s to I’s is the best indicator of the development of a team.
Lewis B. Ergen
- نسبت کلمه ی ما به کلمه ی من، بهترین نشان دهنده توسعه ی روحیه تیم است.
لوئیس بی. ارنگ

TEAM=Together Everyone Achieve More
 معنای  کلمه تیم "با هم بیشتر می آفرینیم"
-

Even eagles need a push.
David McNally
- حتى عقاب ها به دسته نیاز دارند  .
دیوید ماكنالی
نوع مطلب :
برچسب ها : صاحب نظران در باره کارگروهی چه می گویند: (1) TEAM T- Together/نجوای کنگان/najvaye-kangan،
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 10 آبان 1397 :: نویسنده : عبدالمجید اورا
                                       لطفاً "خودمان "باشیم؟!
 ممکن است گام ها  مسیر را گم کنند اما راه ها همواره  گام ها را می شناسند وگم نمی کنند. بنابراین همیشه راهی درست برای رفتن هست اگرکه چشم رصد کردن  ودست از زمین بلند شدن و پای رفتن داشته باشیم،اما  گاهی همه ی اینها در نشناختن خودمان گیر کرده و برخی رویاهایمان سوخته است.
  حکایت : خروسی در هر سپیده دم   اذان می داد ، صاحب خروس  آمد و به او گفت: اگر فردا دوباره صدای بانگت را شنیدم  بال و پرت را می چینم .
خروس ترسید و با خود گفت: در همان محل دیگر خروس ها  بانگ می دهند ضرورت ندارد  که من خطر کنم لذا از اذان گفتن دست کشید.
یک هفته بعد صاحب خروس آمد : از امروز به بعد مثل مرغ ها ، قد قد  می کنی. ...
خروس پذیرفت....و صاحب خروس یک ماه بعدآمد و گفت : آگر فردا "تخم "نگذاشتی ترا سر می برم
  خروس  آنموقع بخود آمد و سخت  اندوهناک شده گفت: کاشکی همان روز اول از بانگ دادن دست نکشیده بودم و بهتر بود کشته شده بودم و امروز به این تحقیر غیر قابل تن نمی دادم!
 نکته ی اصلی ماجرا این است که ماهیت خود تحت هر شرایطی  فراموش نکنیم.
با بازگشت به نقطه ی اشتراکمان و هم ترازی با نام شهرستانمان وترسیم چشم انداز روشن در اهداف بزرگ فراگیر "خودمان" را با فکر کردن در مورد گزینه های پیشنهادی دیگران  فرسوده نکنیم و ویژگی های گرانش وجاذبه  ی یک پیشنهاد خود ساخته ویا از روبرو پرداخته به  برداشت طرف مقابل ازشخصیت ما و به حجم واقعی ما برمی گردد کدام گزینه را انتخاب کرده ایم آیا گزینه ی  که خود مان انتخاب کرده ایم؟ آیا با آنچه که   معادلات  جاری و توابع آن برای  ما در زندگی شخصی  واجتماعی  جامعه ی ما مفید است محاسبه کرده ایم یا تنها با یکی از این متغیرها مطابقت داشته باشد کافیست .
ما  گاهی در قبال ستایش غیر واقعی ومصنوعی دیگران خودرا تامین شده و حتی در مقابل وعده ی بی سرانجام  بشکلی ناباورانه می بازیم. قولی  که نه ما را با   در عرصه  ی  توسعه ی واقعی همه جانبه بی نیاز  می کند  وچشم اندازی پایدار را ترسیم می کند و درواقع چیزی جز سرمایه گذاری  برنیاز ها ی مصنوعی، خلاء تصنعی واسیب های اجتماعی جدی که پدید آمده و بهره برداری از هویت نزدیک به صفر شده ی ما  که  در معرض بازنده بودن برای قرارداد دائمی بی اعتبار ، بدون نام و بدون امضا وتاریخ و تضمین اجرا   قرار می گیریم  همان که قابی از ای کاش وافسوس مداوم میسازد ...
البته اگر می شد به تعدادی از اذهان در سرتاسر شهر ستانمان سفر  می کردیم و در مورد ماهیت افراد در لباس  علاقه و دلسوزی  و دلبستگی به مردمان دیارم از آن منبع بی واسطه سراغی  بی پرده از راز رمز های نهفته ودرگوشی های سر بسته می گرفتیم . امروز این عنوان را برای مطلبم انتخاب کردم تا به عقاید ذهنی بالغ که به دنبال حقیقت و موفقیت هستند،بگویم که فردا  ممکن است برای این بازشناسی نقش مان در کنگان دیر باشد ؟! به ویژه در سایه  صمیمت های  موقتی و غیرواقعی که یکی از مهمترین ابزار موفقیت دیگران در به زانو درآوردن ماست، رویه ی که با ظاهر زیبا فریبش  رسیدن  به ساحل آسایش روحی و روانی، جسمی و اجتماعی  ومادی آنی وگذر هرلحظه از روز به رنگی و هر ساعت درشب به آهنگی خودرا معرفی می کند.این ریسک ابعاد تازه تری یافته است.
 در عنوان و محتوا  و متن هویت  حاضر و آگاهی  واقعی  تنها  پیروز میدان کسی است که بداند این خود او ست که حاضر وناظر مسایل جاری روز خود است واو انتخابگر است، و آنچه برگرفته اصالت و نجابت فردی،  پاکی  وصفای محیط ، محاسن جامعه همگرا و بالنده ومنسجم است اینجا متبلور می شود.
آنگاه می شود  امیدوارانه  یک رقابت برای درک و تجزیه و تحلیل  هوشمندانه وهدفمند در میدان عمل نه  تکرار کلمات و عبارات و اصطلاحات،تن دادن به افکاری یکطرفه را مشاهده کرد.  در این روند  که ما  در "شخصی گری" این یا آن هضم شویم ، واز این طریق فرم و رومینگ شناسایی ، برای خود بسازیم  درواقع اسیر   پروژه ی ساختگی   از طریق شبکه های اجتماعی  و عناوین اشتباهی از طریق ارسال عکس وتصاویر تبلیغاتی، پایه منفعت دیگران واقع شده ایم چه بخواهیم وچه نخواهیم   و طرح ویژه "خودمان بودن" را به عنوان مناسب ترین مسیر رشد را در پرتو واقعیت، چالش ها و فرصت ها و تهدیدها  ندیده ایم

خودمان باشیم - جویندگان فردا - درقامتی راسخ برای نگاه کردن به خودمان، دانستن نقاط قدرت و ضعف خود مان و موفقیت های واقعی ویا احیاناً تصادفی و برخی ناکامی ها ی  رسمی و غیر رسمی در واقعیت های امروز که خودمان مستقیماً در آن دخیلیم  و این خود مان است که مارا سرزنش و یا تحسین می کند، و آنچه  که  از طریق اندازه گیری به رسمیت شناخته   شده دیگر معیار و مقیاسی دردسترس ندارد ،باخطراین رویه تلخ است که دیگر خودمان نیستیم     و  افراد موفق، برای موفقیت واقعی خودشان  به "خودشان" بستگی  و وابستگی دارند .

گاهی تعدادی  از کسانی که در محافل عمومی ملاقات کرده یا باهم تماس داریم ، این سوال  را به شیوه های مختلف مطرح می کنند: بررسی ،  مطالعه وگزینه شناسی "خودمان" در دنیای  رقابت منافع ومصالح کوچک وبزرگ  چگونه باید باشد که شهرستانمان آسیب نبیند و شرمنده شهروندان نباشیم   ؟
حقیقت این است قبل از جواب دادن به این پرسش روشن که این سوال خود بتنهائی معانی ومفاهیم زیادی را  دست  می دهد که یک معنای آن این است   اعتبار  وقیمت شما در  نزد خودشما چقدر است؟  و  رضایت تان از خودتان و تمایل تان به  درنظر داشتن واقعیت ها  و آینده پس از اینکه شما سخت  فکر کرده اید ؟ برای کار و ساختن  زادگاهتان، اکنون با سقف بدون ستون،این ساخت وساز را پایان می دهید  و نرخ حق آب وگلی که داریم چند است؟ وباچه چیزی قابل معاوضه ومبادله است؟!...  آیا در درک خودمان  و  در  تعادل  سرمایه گذاری بر زمان  حاضر به نفع خود مان و به نفع خانواده و جامعه خود،  طرح مثبت داشته ایم ،   یا حتی حاضریم به قیمت ورشکستگی  جامعه مان  خود از سود ی مقطعی  بهره مند شویم. هنگامی که خودمان در زندگی  مان در بین خود و خویش  با اقناعی دستیافتیم  ، چه اتفاقی می افتد و چه اتفاقی نمی افتد گرچه  ممکن است مردم را از واقعیتی که ازآن رضایت  ندارند، خاموشی برگزینند  اگر به دنبال  خودمان هستیم   با چشم اندازی توافق کنیم که با  خسارت دیگر همشهری مان برابری  نکند .   بیائیم  ، با زبان  و ذهن  و موضع  خودمان در میان افرادی قرار بدهیم که  منافع  اول خودرا در قبال  منافع شهر وشهروند در درجه ی دوم اهمیت  قرار می دهند.نوع مطلب : تحلیل مقاله، 
برچسب ها : / نجوای کنگان/najvaye-kangan،
لینک های مرتبط :                  چرا باید در تقدیر و تمجید از نمایندگان بوشهر  در مجلس ازهم سبقت بگیریم ؟
نماینده واقعی مردم کسی است که باید بتواند  تکلیف خود را برای پاسخگو ئی خود و دولت درقبال مطالبات مردمی و نظارت عملکردی هر دو  و انجام  شرح وظایف  تصریح شده در قانون وماموریت محوله، به نحو احسن انجام داده وبسمع شهرو ندان بصورتی مستند برساند .
 وظایفی مانند مشارکت فعالانه وموثردر بحث های مجلس،وضع قوانین ومصوبات، ارائه پیش نویس های مفید و پیشنهاد قوانین ومقررات  ضروری و درخواست برای جلسات و مصاحبه ها  بنحویکه در  فرهنگ قانون گذاری و فضای نظارت مورد نیاز است و دربخشی از این جریان با دراختیار گرفتن دستیاران ومشاورانی برجسته که  در تحلیل و پیش بینی مسائل جاری فراتر از بضاعت موجود  پیشرو بوده و در اجرای کار  پیشاهنگ ماجرا های جاری باشند و نه آنطورشود که نماینده کرمانشاه برخی از این مجموعه  ی  تعیین کننده  را توصیف  می کند برای نمونه این عنوان : (انتقاد نماینده کرمانشاه از رفتار نمایندگان در صحن مجلس. عبدالرضا مصری از رفتار برخی نمایندگان  در صحن علنی  را جستجو کنید ....)
  برای  تحقق این منظور  متخصصان قانون گذار و سیاستمداران  منتخب تکیه زده برکرسی مجلس همواره باید از ویژگی های ثابت زیر برخوردار باشند :
  باورداشتن عملی:  فرهنگ قانون پذیری وقانوگرائی با اشراف بر مواد قانون اساسی و شهرت در مردمداری و مبارزه با فساد وعدم ترجیح منافع شخصی برمنافع عموم ؛  انعطاف پذیر ی درتوسعه عملکرد  فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی  در ارتقاء کارآمدی و درک واقعیت اهداف  کلان وخرد جامعه امروز ضروتی انکار ناپذیر و انتظاری در حال رشد از نمایندگان ماست...
  امیدواریم مرکز پژوهش های مجلس به کمک نمایندگان بیاید وحداقل در دو مورد به ایشان اطلاعات کافی بدهد: الف) نظر سنجی زمان بندی شده  درمورد میزان رضایت مندی موکلین در هرحوزه از وکلای خود.
ب) رویکرد مقایسه ی در بررسی تبعات امورجاری  با تکیه بر برتجارب تاریخی کشورمان ومنطقه و همچنین  مطالعه ارزیابی اندیشمندان مستقل حوزه ی فرهنگ سیاسی جهان  امروز از سایه روشن کارکرد های روابط بین الملل  در قالب دیدگاهها وچشم اندازها  ونتایج مرتبط برآن...
 
 اما  وقتی قرار است که این روزها موسسات و شرکت ها  و برخی اشخاص حقیقی و حقوق بنا برمصالحی به تقدیر و تحسین از نماینده یا نمایندگان استان بوشهر  بپردازند چرا ما عقب بیفتیم سریعا ما هم بدون بررسی  ومطالعه و چشم داشت می گوییم نماینده محترم ما هم متشکریم؟!
لذا :
- متشکریم از  عدم طراحی برنامه ی جامع توسعه و پیشرفت هماهنگ و همه  جانبه استان بوشهر طی  دوره نمایندگی چهار ساله فعلی!
 - متشکریم که انرژی تان صرف ردکردن همدیگر و تشدید اختلافات فیمابین در ارائه طرح نظر ودیدگاهها ی عام المنفعه نکردید!
 - متشکریم از عدم طفره رفتن با بهانه هائی مثل بیماری ، وجود دست انداز، وپاسخی برای این سوال ندارم؟! (وبالاخره از  رای مثبت، منفی، ممتنع، به رای مخترع هم رسیدیم) پاسخگوئی صریح وشفاف شما در رابطه  که با سوالات بی ربط ما  برای مشخص شدن هویت  آرای مسئولانه تان به مسائل مهمی چون  سوال از رئیس جمهور، استیضاح وزراء، اف‌ای‌تی‌اف ، کنوانسیون مهم پالرمو  ومشابه اینها !
- متشکریم از ریشه کنی بیکاری در استان بوشهر  و ساماندهی اشتغال و رضایت مندی صنوف مختلف از درآمد کافی شهروندان!
- متشکریم ازایجاد بانک مدیران بالقوه استان و جلوگیری از هدررفت سرمایه انسانی بومی   با محوریت شایسته سالاری و تقویت مدیران لایق وخدمتگذار!
- متشکریم  از سعی بی شائبه تان  برای  کاهش هزینه های جدید شهروندان ورشد چندده درصدی  خدمات و سرویس دهی مطلوب  مخصوصاً مطابق با توان اقشار کم بضاعت در حوزه ی بهداشت ودرمان، آموزش عمومی و آموزش عالی!
- متشکریم از موضعگیری عاجزانه در برابر برخی وزراء و مدیران  نفت وگاز ، پتروشیمی  و درمقابل آن اظهار مواضع شجاعانه  وصولت آور دربرابر مراجعان و موکلین و برخی اهالی رسانه ی  به اصطلاح منفی باف!
- متشکریم برای تصویب سخاوتمندانه  قانون افزایش  دستمزد مکفی و حقوق  کارگران ،کارمندان و معلمان  و مستمری بازنشستگان  ودر عوض کاهش حقوق ومزایای بخشی ها ی ویژه حقوقهای نجومی  درقالب توسعه ی فراگیر عدالت اجتماعی مبارزه با تبعیض و اختلاف طبقاتی و...!
-   متشکریم از فراموش نکردن  برنامه  های فوق العاده رفاهی برای بهبود شرایط و حقوق معلمین و ترمیم شرایط زندگی  آنان  که قدردانی شما  از نقش معلم  را می رساند!
-  متشکریم از شما برای بحث  های جدی و طراحی روشهای جدید پیشرفته در  سیستم آموزشی که با تصوری  متعارف که سزاوار فرزندان ماست و آینده آنها را تضمین کرده است!
- با تشکر از شما برای  عدم بروز شرایط رو به وخامت بیمارستان ها و مراکز درمانی دولتی  و سازمان یافته کردن رنج و درد و رنج بیماران و شهروندان سالخورده وکاهش چشمگیر آسیب های اجتماعی ؟!
-  متشکریم بابت  عدم افزایش قیمت ها و حذف  روند  رانت خواری  ومقابله  با بهره برداری  مستقیم معامله گران  وکاسبکاران زالو صفت  و معاملات  پشت پرده فرصت طلبانه حاصل از پست های باد آورده و  نوسانات ارزی و عدم نظارت برچرخه ی اقتصاد از تولید تا مصرف!
 در پایان با  سپاسگزاری مجددازشما - هرگز فراموش نخواهیم کرد آنچه را که  دراین زمان اندک و تلاش زایدالوصف خود انجام داده اید و غفلت از عهد ومیثاقی که با مردم استان بستید که خود جای  اهتما می ویژه داردکه توجیه پذیر بوده  و طبعاً شما خدا را شکر می کنید که ما افرادی  سر به زیر و  نا آگاه هستیم که به راحتی آنچه را که  کشیده ،چشیده و دیده فراموش می کنیم و در سوال ومطالبه کردن از شما  بی خیال بوده و بسرعت توجیه وتفسیرتان را می پذیریم ؟
نوع مطلب : تحلیل مقاله، 
برچسب ها : در تقدیر و تمجید از نمایندگان بوشهردر مجلس ازهم سبقت می گیریم ؟/نجوای کنگان/najvaye-kangan،
لینک های مرتبط :


                  به روز رسانی؛ چهار ماهه شبکه ی آنتن دهی ایرانسل  در کنگان "نوبر" است !

کلاً ما  اغلب بومیان کنگان  حداقل از سه نعمت برخورداریم که دیگران  به آن (جمع الجمع نَعَم !) نه حسودی شان می شود و نه طمعی به آن سه می ورزند و نه رقابتی در این  سه عرصه با ما دارند؛ اول : آخر قناعتیم-  دویم : کمال رضایتیم- سُیم:  نهایت ارادتیم .
  توضیح اینکه  الف)هر توجیهی می شنویم بسرعت برق وباد باورمی کنیم ب)هراتفاقی می افتد منت  برخودمان می گذاریم که "راضی هستیم به رضای خدا"  ج)  به هر ازما بهتری رسیدیم چشم وگوش بسته منتهای ارادت واخلاص  می ورزیم و چنان مریدش می شویم چنانکه طرف خودش باشگفتی تمام  پس از رویت جلوه های موثر  ویژه ی سریالی وسینمائی مرتبط  پس می افتد...
جالب اینکه گاه گداری که  اتفاقاً مسئولی با"توپ پُر"می آیدو یا انتخاب می شود  و یا همسایه وهمشهری جدیدی پیدا می شود چنان تاثیر همنشینی ما براو اثر می کند که اوهم  "توپ پُر" را کنار گذاشته و ترجیحاً به بازی بدون توپ روی می آورد ! چنانچه اگر موضوعی حالتی بغرنج پیدا کرد راحت می تواند بگوید:  کدام شهروند  این مطلب را گفت ؟ و چه کسی از من خواست ؟ که ظاهراً حرف درستی است  "مو" که سهل است "میکرو مو" هم لای درز این عبارت نمی رود.

اما ماجرای قطعی وضعف آنتن دهی ایرانسل در برخی نقاط شهر کنگان و نوسانات  مداوم این شبکه قبل از مرداد 97  هم ملموس بود و تقریباً نیمه های همان  برج که شاید قمر در عقرب بود! آنتن دهی ایرانسل در پی پائین آمدن دکل مربوطه  واقع در استادیوم  ورزشی مرکز شهرغایب شد. و تعدادی زیادی از مشترکین ایرانسل بخصوص آنهائیکه کسب وکارشان مستقیماً با  شماره خطوط آن  مربوط می شد به تکاپو افتاده بدنبال آنتن یابی را از این خیابان تا خیابان بعدی و ازاین کوچه به آن  کوچه واز این محله تا آن محله  در جستجو  ی  حداقل  دوخط و  یا  سه خط آنتن بودند وشدیداً به احوالپرسی شبکه و اشخاص پشت خط مانده بصورت حضوری نائل می شدند تا اینکه  دسته دسته افراد مستاصل گوشی به دست در نمایند گی  ایرانسل با سوالات مشابه وجوابی متشابه بصف  می شدندو یا فوج فوج با ستاره و تعدادی شماره ومربع  گوشی خود را مشغول می کردند تا شاید از این دایره  و موج محدویت های فنی خارج شوند. اما وعده های اپراتورهای مرکزی به مشترکین مرزی در این شهر چیزی جز امروز وفردا نبود،لازم به اشاره است که این داستان تا بحال هم  ادامه دارد. ..
بنده هم بعنوان یکی از مشترکین که شبانه روز شاهد تبلیغات ایرانسل یعنی پیشروی در ارائه خدمات ارتباطی  از طریق شبکه ی سراسری صدا وسیما هستم ... شماره های پیگیری را یکی  پس از دیگری ردیف کرده و با  حفظ رعایت نوبت اجباری در صفوف بهم فشرد ه و  طولانی تماس گیرندگان به اظهار مشکل می پرداختم . پاسخگو یان بسیارمودب و فصیح با احترام تمام چنان سرکارمان می گذاشتند. که دیگر روی مان نمی شد. تا 48 ساعت بپرسیم ...، پس چی شد ؟
وزیر ارتباطات هم از منطقه بازدید سربسته داشت و در حلقه ی مدارشسته که احتمالاً ایشان هموصف حلقه ی گل وبلبل و سبزه وصفای دشت ودمن را شنید و دست آخر فقط دهان باز متعجب وخموش ما ، پسته ی خندان وار تا  بوشهر وتهران  بدرقه اش کرد. ... همه چیز به خیر خوشی گذشت زیرا نمیدانم وزیر محترم  آیا از جمله  مشترکین ایرانسل هستند یاخیر؟!   
اما  آنچه که  دستاورد خود م از  پیگیری این قضیه تا اینجای کار ست چه بود؟ دو فقره کد رهگیری: 51070659-5073737154و  پیشنها د تعویض مودم  و مراجعه به مرکز استان / اعلام  مختصات  عددی طول وعرض جغرافیایی محل سکونت ... رست مرتب روزانه مودم بسمت نزدیکترین دکل و تعدادی تشکر بابت صبر وحوصله ی که بخرج داده ام و تماس های متعددگرفته شده و دیگر هیچ !

اکنون از گوشه و کناراستان خبر می رسد که اخیراً گونی گونی  کارت شماره ایرانسل میان  همشهریان ما ویا همان  مشترکین عزیز توزیع شده است!. که این  ماجرا  حکایت  رسیدن  کامیون  کمک های داروئی و احتمالاً چترها وچادرهائی اهدائی کشورکویت به شهر ی قحطی زده در سومالی را تداعی  می کند، که معتمدین محلی آن شهرافریقائی، محموله های انساندوستانه را با گفتن  این عبارات : ممنون از محبت شما ولی روی این  داروها نوشته شده که بعد از صرف غذا میل شود. همینطور که می بینید ما فعلاً غدائی نداریم و ابری هم در آسمان ما دیده نمی شود که دارو ، چتر وچادر در اختیاربگیریم. ..برگرداندند. حالا  داستان ما  ودوستان ایرانسلی  یه چیزی تو همین مایه هاست  درواقع بی اختیار از منطقه ی پوشش آنتن شما خارج شده ایم  و حالا پس از روبروئی با انبوه     شمارهای جدید ایرانسل واگذاری، چه کنیم ؟! این سوال  همچنان می ماند که  باید پرسید : آنهمه تیتر تبلیغاتی مقفی وموزون  وشمارهای رند که تند وتند ردیف می شوند با این آه"نت  ندهی " ببخشید آنتن دهی حلزونی "کند کند"  چه مجانستی باهم دارند و  تقریباً چهارماه  ضعف  وقطعی شبکه که درآغاز با بهانه  به روزشدن شروع شد تاکی برای به شب رساندن روز مشترکین سردرگم ادامه می یابد.
 نوع مطلب : تحلیل مقاله، 
برچسب ها : به روز رسانی؛ چهار ماهه شبکه ی آنتن دهی ایرانسل در کنگان نوبراست !/نجوای کنگان/najvaye-kangan،
لینک های مرتبط :


 
 تجربه ی  از رشد حیرت آور آموزشی  دریک واحد آموزشی:
مدیر مدرسه سه  آموزگار را فراخواند و به آنها گفت :شما  از بهترین مدرسان این مدرسه در سال گذشته بوده اید و به آنها پیشنهاد ی داد مبنی براینکه  امسال تا سه کلاس را  که شامل 90 دانش آموز ممتاز  در مدرسه می شود   که برای اولین بار در آزمون های هوش، درک وآزمونهای پیشرفت تحصیلی  موفق  وبرتر از سایر همتایان بوده اند   و در  کلاس  های 30 نفره در اختیار کار تدریس اختصاصی خودشان گیرند.
اما این ماجرا  شرایطی دارد منجمله اینکه که نباید این  ماجرا را به دانش آموزان  دیگر واولیا ء یا سایر همکاران  بگوئید  چون ممکن است والدین یا  سایرعوامل اجرائی وآموزشی و دیگر دانش آموزان را ناراحت کند ... سال تحصیلی آغاز شد و  بنابر برنامه  مورد نظر مدیر به پایان رسید، به طوری که نتایج آزمون های این دانش آموزان در 3 کلاس  نه تنها  از دیگران در سطح مدرسه  بالاتر بود ،  بلکه بیش از حد معمول  به نسبت به   20-30٪ بیشتر از سطح عمومی مدارس در منطقه  رشد داشته است ..
هنگامی که مدیر  دیدگاه ها و تحلیل های  معلمین  را خواست ، آنها اظهار کردند که این   تجربه ی بسیار شگفت انگیز بود و کار دراین شرایط  برای آنها آسان ترین  در مقایسه با تجارب قبلی بود این بود زیرا که دانش آموزان شگفت انگیز و برجسته بودند ... و با آنها کار زیادی  لازم نبود! .
و در اینجا  مدیر با تعجب گفت: اجازه بدهید   حقیقت امر را به شما بگویم.. 90 دانش آموز به صورت تصادفی از میان دانش آموزان مدرسه انتخاب شدند، آنها در  ضریب  هوشی نسبت به سایر دوستانشان برتری خاصی نداشتند  ! ..،   معلمین طرح بسیار تعجب کردند : یعنی ما علت خلق این موفقیت بوده ایم؟
 
مدیر گفت: اکنون اجازه بدهید  ؟ حقیقت دوم را نیز بگویم ، انتخاب نام های شما  نیز گزینشی نبودند  ، زمانی که من  اسامی تمام معلمان که در مدرسه کار می کنند را نوشتم... چشم هایم را بستم تا سه نام را  ازمیان آنها  مشخص کنم ... و شما   اسم های انتخاب شده  اتفاقی  من هستید! !
 معلمها گفتند: پس دلیل آن افزایش رشد چشمگیر چیست؟
او به آنها گفت: دلیل این امر این است که شما در ابتدای سال تحصیلی  با اطلاعات بدست آمده جدید  انتظار موفقیت بزرگ را داشتید و همان انتظارات را  درمیان خود وشاگردهایتان ایجاد  وتقویت کردید .. با وجود  ارتقاء باورتان این نتایج قابل توجه را  به دست آوردید.
این تجربه نشان می دهد  :  که باور به خود واعتماد به عناصر موجود  و مثبت اندیشی بویژه در فضا ی آموزشی چقدر می تواند دستاوردها را بهبود بخشد..نوع مطلب : مقاله، 
برچسب ها : تجربه ی از رشد حیرت آور آموزشی دریک واحد آموزشی: /نجوای کنگان/najvaye-kangan،
لینک های مرتبط :
( کل صفحات : 834 )    ...   3   4   5   6   7   8   9   ...   
نجوا کنگان
دلگیرم از خود با تو نجوا می کنم دریا این سفره ی دل پیش تو وا می کنم
درباره وبلاگ

سلام علیكم اینجانب عبدالمجید اورا متولد1348/6/25- كنگان-محله خور چوری(خیابان استقلال)

مدیر وبلاگ : عبدالمجید اورا
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :