نوع مطلب :
برچسب ها : دشمنان بدانند ما به آنها سیلی میزنیم...، نجوای کنگان/najvaye-kangan،
لینک های مرتبط :


  چرا ریاضیات ؛ می خوانیم؟ (راسل) پاسخ می دهد.
Free Man's Worship, A: Bertrand Russell,
برتراند راسل (1970-1970) فیلسوف ،  ریاضیدان ، مورخ و منتقد اجتماعی...

 ...(راسل) در کتاب خود (عبادت انسان آزاد)   در مورد یکی از سؤالاتی که مرتب  گوشهایمان همیشه در مورد اهمیت ریاضیات و مزایای یادگیری آن شنیده  است ، (راسل) در ابتدای نظرات خود در مورد یکی از مهمترین اهداف ریاضیات اینگونه شرح داده است:
یکی از اهداف اصلی ریاضیات ، هنگامی که به روش صحیح تدریس شود ، بیدار کردن اعتقاد یادگیرنده به عقل و رشد اعتماد به نفس و باور به حقیقت آنچه نشان داده شده وهمچنین به ارزش این آشکار سازی است. این هدف توسط آموزش موجود ارائه نمی شود ، اما به راحتی می توان روش هایی را که باید برای آن اهداف ارائه کند ، مشاهده کرد....برای درک اینكه چگونه با ریاضیات به عنوان یكی از مظاهرمنطق و روشهای رمزگشائی وقایع تعامل كنیم ، راسل می گوید:
در آغاز جبر ، حتی باهوش ترین کودکان ،نیز به طور معمول ، در درک آن با مشکلات زیادی روبرو می شدند ، زیرا استفاده از حروف بجای عدد یک معما بود و به نظر می رسید که آن حرف  هدف دیگری جز نمایندگی رمز و راز ندارد. شاید از ابتدا غیرممکن بود که فکر کنیم اگر معلم عدد مشخصی را  بخواهد نشان دهد ، آن را باید با حرفی از حروف الفبا نشان می دهد.
حقیقت این است که در جبر ، ذهن در ابتدا به یادگیری حقایق عمومی ، حقایقی که گفته نمی شود بلکه  فقط در مورد این یا آن مورد اعمال شود   یا برای همه چیز جداگانه از یک گروه از چیزها یاد می گیرد. توانایی درک و کشف این حقایق در آنها نهفته است که ذهن را قادر می سازد چیزهای واقعی و ممکن را بشناسد. توانایی او در تعامل با آنچه عمومی است یکی از استعدادهائی است که یک دانشجوی ریاضیات باید داشته باشد.
سپس دشوارترین بخش ریاضیات آغاز می شود ، یعنی جبر و معادلات نامتناهی. (راسل) ادامه می دهد:
وقتی جبر تدریس می شود ، همه چیزبخوبی پیش می رود ، تا زمانی که به که در آن به مفاهیم معادلات نامتناهی بپردازیم، نامتناهی و آنجا که در ریاضیات محض وعلیا وجود دارد. حل مشکلات پیرامون بی نهایت  بوسیله ی ریاضی شاید بزرگترین دستاورد زمان ما باشد. از آغاز تفکر یونان باستان، این دشواری ها شناخته شده بود و در هر عصر بزرگترین ذهن ها سعی داشتند به سؤالی که به نظر می رسید بی پاسخ مانده اند پاسخ دهند (زنو الیاتی) سوالی پرسید!. (کانتور) سرانجام جواب را پیدا کرد ، و او موفق شد ذهن را فاتح میدان جدید و گسترده ای کند که حاکم بر سردرگمی باشد.
  سپس به دور از مکانیسم آموزش ریاضیات ، درباب بازگشت  به خود آن و اهمیتش ، (راسل) می گوید:
اکنون زمان آن است که همه  ذهنیت نامتعارف گذشته در مورد ریاضی را از بین ببریم و بگذاریم کسانی که می خواهند وارد دنیای ریاضیات شوند ، در همان لحظه تئوری صحیح را یاد بگیرند ، با تمام خلوص منطقی خود و با تمام تمرکز ی که یادگیری مؤلفه های اصلی آن را فراهم می کند.
اگر ریاضیات را به عنوان یک هدف به خودی خودبرای ارتقاء ذهنی در نظر بگیریم ، و نه یک آموزش فنی صرف برای مهندسان - بسیار مطلوب است که پاکی وسبیبیت، علت و معلولیت آن را حفظ کنیم - و بنابراین کسانی که با ساده ترین قسمت های آن به تمرین کافی رسیده اند ، باید  گامی به عقب بردارند ومتوجه زاویه ی دیگر شوند به   فرضیه هایی که آنها به عنوان بدیهی بودن و اصول بنیادگرایی پذیرفته اند ، آنچه پیش تر به نظر می رسید یک فرض  استنتاج پذیر است  بیشترتوجه کنند.
آنها باید بیاموزند - که این همان چیزی است که تئوری نامتناهی را نشان می دهد - اینکه بسیاری از مقدمه ها برای ذهن آموزش نیافته آشکار میشوند، و این که حتی  با بررسی دقیق قبلی نیز اشتباه کرده اند. در این روش ، آنها به تحقیقات تحلیلی قواعد اصلی ، به آزمایش مبانی   کل استدلال منطقی ، یا با استفاده از یک عبارت دقیق تر هدایت می شوند. بزرگترین ساقه ای که شاخه های دیگر از آن پدیدار می شوند.
در این مرحله ، بهتر است قسمت های اصلی ریاضیات را دوباره مطالعه کنید ، بدون اینکه از اعتبار یک فرضیه سوال کنید اما با پاسخ به این سؤال؛ "چگونه می توان با قواعد اصلی منطق آن را اثبات کرد؟" اکنون  با نظربه سؤالات این طبیعت می توان به طور دقیق پاسخ داد و اطمینانی حاصل کرد که قبلاً غیرممکن بود. ، و در زنجیره علیت مورد نیاز فعلی پاسخ ، وحدت تمام مطالعات ریاضی خود را نشان می دهد. ریاضیات در جستجوی دلایل نتایجی است که در همه چیزهای واقعی و ممکن قابل مشاهده است، همانطور که (راسل) در جای دیگری در گفتار خود می گوید:
فلاسفه معمولاً تأكید می كنند كه قوانین منطق ، كه مشخصه ی  ریاضیات است ، قوانین فكری هستند و قوانینی هستند كه عملکرد ذهن ما را تنظیم می كنند. با این دیدگاه ،از عزت  بسیار تضعیف شده علیت جلوگیری شده است. این دیگر نه تنها جستجوئی در قلب جوهر تغییر ناپذیر همه چیزهای واقعی و ممکن  می تواند باشد ، بلکه در عوض به جستجوی موضوعی انسانی در یک درجه ی خاص یا روش دیگری تبدیل شده است که تابع محدودیت های ماست.
تدبیرآنچه "انسانی" نیست ، و کشف اینکه ذهن ما قادر به مقابله با محتوای مرگبار است وابسته به یک تجربه می شود و نه ناشی از نوآوری ذهن ما ، مهمتر از همه ، این  تحقیق روشن است که زیبایی ؛چیزی است همانگونه که متعلق به دنیای  بیرونی است  متعلق به دنیای درونی نیزهست.
(راسل) درادامه گفتار خود، در مورد ریاضیات و تأثیر آن بر زندگی روزمره ما نتیجه گیری می کند:
اصلی ترین وسیله برای غلبه بر احساس آزار دهنده ناامنی و ضعف در برابر عناصر متخاصم ، که مطمئناً ناشی ازبرسمیت شناخت قدرت غالب عوامل ناشناس است ، و اگر با زیبایی بیش از حد آنها و کنترل سرنوشت - که تجسم این نیروها است همراه باشد- و اینگونه  نتیجه بیگیریم ، این احساس می تواند یک تراژدی  باشد؟!.
اما ریاضیات ما را در فضای فراتر از آنچه" انسان" است قرار می دهد. به منطقه  وفضائی  از ضرورت مطلق که باید با آن هماهنگ شود ، نه تنها دنیای واقعی بلکه هر جهان دیگری که ممکن است. حتی در اینجا این یک عادت  محسوب شود، یا یک عادت همیشگی پیدا می کنیم ، جایی که آرمان های جهان شمول مان برآورده می شود.نوع مطلب :
برچسب ها : نجوای کنگان . چرا ریاضیات ؛ می خوانیم؟ (راسل) پاسخ می دهد. Free Man's Worship، A: Bertrand Russell، برتراند راسل (1970-1970) فیلسوف، ریاضیدان، مورخ و منتقد اجتماعی...،
لینک های مرتبط :


                                  "فنولوژی" رشته ی علمی بسیار مهم  البته کمترشناخته شده است؟!
به دلیل حساسیت زیاد برخی پدیده‌ها نسبت به تغییراتی کوچک در یک اقلیم، علی‌الخصوص دما، مشاهدات ثبت‌شدهٔ پدیده‌شناختی به عنوان نماینده‌ای از دما در اقلیم‌شناسی تاریخی مورد استفاده قرار می‌گیرد. تغییر اقلیم و گرمایش جهانی از این جمله هستند.
  فنولوژی ( Phenology‎)  ویا پدیده شناسی دانش مطالعهٔ رویدادهای چرخه زیستی حیوانات و گیاهان دوره‌ای و چگونگی تاثیرپذیری آنها از تغییرات اقلیمی فصلی و میان‌سالی (در بازه چندین سال) است. مثال‌هایی مانند نخستین نشانه‌ها از کوچ پرندگان، تاریخ گل‌ وباردهی و برگ‌دهی اضطراری، تاریخ تغییر رنگ برگ‌ها و خزان گیاهان برگریز، نخستین پرواز پروانه‌ها، تاریخ تخم‌گذاری پرندگان و خزندگان نمونه‌هایی ازمطالعات پدیده‌شناختی هستند.
اما چگونه ازدانش فنولوژی می توان بهره  برد؟
در مطالعه ی پدیده های فنولوژیکی مرتبط با فعالیت های مختلف کشاورزی ، از جمله بذر ، کنترل آفات و زمان برداشت ، قابل پیش بینی است. در این روش ، فنولوژی به مدیریت محصولات زراعی و زمان بندی کار میدانی کمک می کند و استفاده از داده های فنولوژیکی باعث می شود از آسیب دیدن و یخ زدگی محصولات جلوگیری کرد و رابطه بین محصولات زراعی ، آب و هوا و آب و هوای محلی گیاه را درک کند  
از سوی دیگر، همچنین زمان وقایع پدیده ای پدیدارشناسی مرتبط با سلامت انسان نیز قابل پیش بینی است. مثلا: گزارش سازمان بهداشت جهانی (WHO) نشان می دهد که فصل حساسیت به  ریز گرده ها به مدت 11 روز طی 30 سال گذشته در قاره اروپا افزایش یافته است. این امر باعث می شود در این دوره از حفاظت از آلرژی استفاده شود./منابع جهت مطالعه ی بیشتر:
1. McEwan, R. and McCarthy, B., 2005. Phenology: An integrative environmental science. The Journal of the Torrey Botanical Society, [online] 132(1), pp.170-171. Available at:  [Accessed 7 April 2020]
2. Kaspar, F., Zimmermann, K. and Polte-Rudolf, C., 2020. An Overview Of The Phenological Observation Network And The Phenological Database Of Germany's National Meteorological Service (Deutscher Wetterdienst). [online] Available at:  [Accessed 7 April 2020]
3. Chmielewski, F., 2003. Phenology and Agriculture. Phenology: An Integrative Environmental Science, pp.505-522
4. International Journal of Current Research and Review, 2017. Geo-Environmental Etiology of Allergic Disorders and its Impact on Human Health in Sopore J&K, State, India. [online] Available at:  
5. Richardson, A., Keenan, T., Migliavacca, M., Ryu, Y., Sonnentag, O. and Toomey, M., 2020. Climate Change, Phenology, And Phenological Control Of Vegetation Feedbacks To The Climate Systemنوع مطلب : تحلیل مقاله، 
برچسب ها : نجوای کنگان ./ . McEwan، R. and McCarthy، B.، 2005. Phenology: An integrative environmental science. The Journal of the Torrey Botanical Society، [online] 132(1)، pp.170-171. Available at: [Accessed 7 April 2020] 2. Kaspar، F.،
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 15 خرداد 1399 :: نویسنده : عبدالمجید اورا
                                     اقتصادبه عبارت دیگر:
سوسیالیسم
شما دو گاو دارید که یکی رابه همسایه خود"قرض" می دهید.
کمونیسم
شما دو گاو  دارید که دولت هردو را برمیدارد وبه شما مقداری شیر میدهد.
فاشیسم
شما دو گاو دارید ، دولت هر دو را می گیرد و شیررا به شما می فروشد.
نازیسم
شما دو گاو  دارید که هر دو را می گیرند و به شما گلوله ی شلیک می کنند!
بوروکراسی
شما دو گاو دارید ، دولت هر دو را می گیرد ، سپس یکی رابا شلیک گلوله  تلف می کند ، دیگری را میدوشد و بعد شیر را دور می ریزد.

افزایش ثروت سنتی
شما دو گاو دارید که یکی را می فروشید و یک گاونر خریداری می کنید که موجودی دام تان  را دو برابر می کند و اقتصاد تان با فروش آنها رشد می کند و سپس با توجه به برخورداری از درآمد آن بازنشسته می شوید.
 سورئالیسم(فرا واقع‌گرایی)
شما دو زرافه  دارید ودولت از شما می خواهد فقط درس بخوانید.
شرکت آمریکایی
شما دو گاو دارید که یکی را می فروشد و دیگری را وادار می کند که  شیر ی معادل 4گاو را تولید کند و بعداز شما می خواهد یک مشاور استخدام کنید تا تحلیل کند که چرا  این گاو تلف شد؟!
سرمایه گذاری استثماری:
شما دو گاو دارید که 3 مورد از آنها را به شرکتی در فهرست عمومی سهام وراق قرضه می فروشید و از اسناد اعتباری که توسط  کارگذار شما در بانک باز شده است ، استفاده می کنید و سپس با مشارکت در یک پیشنهاد عمومی ، فرآیند تعویض بدهی و حقوق صاحبان سهام را اجرا می کنید ، به این ترتیب که تمام 4 گاو را با معافیت مالیاتی معادل  پنج گاو را دریافت می نمائید.
 کلیه حقوق شیر مربوط به  6 گاو از طریق کارگزارشرکت " .... " بصورت مخفیانه توسط همان عامل که حقوق بهره برداری در قالب آمار  7 گاو از طریق شرکت ذکر شده به فروش می رساند  ودر گزارش مالی سالانه آمده است که این شرکت صاحب 8 گاو است ، با این احتمال که یک مورد دیگر بیشتر از آن وجود داشته باشد که یک گاو را برای خرید رئیس جمهور جدید برای آمریکا بفروشد و 9 گاو را برای شما به جا بگذارد ، بودجه ی با موضوع موازنه ی شفاف و تراز مالی وجود ندارد و بعد متوجه میشوید که بدون  اطلاع تان  گاو نر شما  را  کسانی دیگرخریداری کرده اند.
  شرکت فرانسوی:
شما دو گاو دارید اما اعتصاب وشورش  را بایدهماهنگ  کنید ،وترتیب شورش دهید و جاده  وخیابان را مسدود کنید ، زیرا می خواهید 3 گاو داشته باشید.
شرکت ژاپنی:
شما دو گاو دارید که با بازپروری مجدد وطراحی ژنتیک  آن دو را طوری پرورش میدهید تا  ده برابر اندازه یک گاو طبیعی باشند و  تا بیست برابر شیر تولید کنند.سپس یک کارتن "گاو کارتونی " را با تصویر جذابی اختراع می کنید و آن را در سراسر جهان می فروشید.
شرکت آلمانی:
شما دو گاو خودتان را دوباره مهندسی ژنتیک کرده اید که تا 100 سال عمر کنند ، ماهیانه یک وعده غذا بخورید و شیرآنها را به یکدیگربدهید.
شرکت ایتالیایی:
شما دو گاو دارید ، اما نمی دانید آنها کجا هستند ، بنابراین تصمیم می گیرید ناهار خود را بخورید.
شرکت روسی:
  دو گاو دارند که آنها را شمارش می کنند وبنظرشان میرسد که 5 گاو دارند ، آنها را دوباره شمارش می کند و فکر میکنند که 42  راس گاو دارند ولی نهایتاً مظمئن می شوند که دو گاو دارند و شمارش گاوها را متوقف می کنند و یک بطری " نوسیدنی "دیگر را باز می کنند .
 شرکت سوئیسی:
شما 5000 گاو دارید. که  صاحب هیچ کدام نیسیتید و صاحبان آنها هزینه نگه داری را  می پردازند.  
شرکت چینی:
شما دو گاو دارید ، 300 نفر برای  دوشیدن شیر  آنها دارید ، ادعا می کنید که اشتغال کامل و تولید گوشت گاو بالایی دارید ، و سپس گوینده ای را بازداشت  می کنید که وضعیت واقعی را گزارش کرده است.
شرکت هندی:
شما دو گاو دارید که آنها را عبادت  می کنید.
شرکت انگلیسی:
شما دو گاو دارید که هر دو عصبانی هستند.(شیرشان خشک شده است)
  شرکت عراقی:
همه فکر می کنند شما گاو زیادی دارید ، به آنها می گویید که هیچ چیز ندارید ، هیچ کس حرف شما باور ندارد ، بنابراین شما را بمباران  کرده و کشور شما را اشغال می کنند. شما هنوز هم  هیچ گاوی ندارید ، اما حداقل شما فقط بخشی از پروژه دموکراسی نوین هستید.
 استرالیا:
شما دو گاو دارید.به نظرمیرسد همه چیزخیلی خوب است.دفتر را می بندید و به مهمانی "خاص نوشابه ها" میروید.
شرکت نیوزلندی:
شما دو گاو دارید ولی در سمت "چپ" گاوی دارید که بسیار جذاب به نظر می رسد..../ منابع متفرقه اینترنتی.نوع مطلب : تحلیل مقاله، 
برچسب ها : نجوای کنگان .اقتصادبه عبارت دیگر:،
لینک های مرتبط :


                                                چهار نوع سیستم اقتصادی رایج درجهان معاصرکدامند:
 چهار نوع سیستم اصلی اقتصادی در جهان  : سنتی ، جهت دار ( هدفمند)، بازارآزاد و مختلط. هر یک از این اقتصادها دارای نقاط ضعف و قوت و روابط اقتصاد متقابل ، روندها و البته تاریخی پر تلاطم دارند.
در ادامه هر سیستم را بطور جداگانه بررسی خواهیم کرد و به خصوصیات فوق توجه بیشتری می کنیم.
 1- سیستم اقتصادی سنتی
بهترین نقطه برای شروع بررسی موضوع؛ سیستم اقتصادی سنتی است زیرا به معنای واقعی قدیمی ترین و تاریخی ترین نوع اقتصاد جهان است.
در صورت بازگشت مجدد به صدر گرایش های اقتصادی، برخی از عناصر اقتصاد سنتی ، پیشرفته‌ترین اقتصادها  نیزمانند اقتصادهای مختلط  آن را دوست دارند.
در جاهایی که سنت ها ارزش گذاری می شوند: اقتصادهای سنتی هنوز محصولا ت و خدماتی را تولید می کنند که نتیجه مستقیمی از اعتقادات ، آداب و رسوم ، مذاهب و غیره  مرتب برچرخه ی آن است ، بسیاری از مناطق جهان هنوز تحت یک سیستم اقتصادی سنتی فعالیت می کنند و این مناطق تمایل به روستایی بودن در جهان دوم یا سوم دارند و از نزدیک با زمین ارتباط دارند. معمولاً از طریق کشاورزی ودامپروری.
با این وجود ، روند بسیار کمی ودر جهت رو به رشد  بودن دارد ، این اقتصادبا اینکه سنتی است    ولی غالباً با سایر اقتصادها برای فروش ، تجارت ، حمل ونقل کالا و غیره تعامل دارد.
به طور کلی ، مازاد وسرریز منافع آن  کم است ، زیرا جهان سوم و / یا کشوردرگیر با این روش با بومیان فاقد منابع لازم (یا اگر آنها را در اختیار داشته باشیم ، از اقتصادهای ثروتمندترآسیب پذیر است ،  اقتصادهائیکه که معمولاً با زور سایرین را کنترل  می کنند و در بسیاری از موارد وقتی مازاد وجود دارد ، یا بسرعت توزیع می شود یا اقتصادهای  قدرتمند آنچه را که آن  اقتصاد سنتی بدست آورده متلاشی می کند.
مزایا و معایب: حفظ آداب و رسوم و سنن قطعاً بارزترین مزایای اقتصاد سنتی است در حالی که این  تقریباً در اقتصاد  آزاد/ بازار آزاد و مختلط وجود ندارد.
علاوه بر این ، هر یک از اعضای اقتصاد سنتی نقشی مشخص تر و واضح تر دارند و این جوامع غالباً بسیار منسجم و  دارادی ویژگی همزیستی اجتماعی مناسب هستند.
نقطه ضعف اصلی این است که اقتصادهای سنتی از  مواردیکه که در رابطه با سایر اقتصادها برایشان محرز است ، برخوردار نیستند: مانند طب مدرن ، متمرکز کردن خدمات و فناوری و ... ، و لذا صرفاً تکیه بر آن سیستم موجب ثبات اقتصادی نیست.
2- سیستم اقتصادی جهت دار(هدفمند)
سیستم هدایت اقتصادی از نظر پیشرفت اقتصادی ، قدم بعدی پس از اقتصاد سنتی است. این به هیچ وجه نشان نمی دهد که عادلانه تر یا بهتر است ، زیرا در اقتصاد هدفمند بسیاری ازموارد وجود دارد که اساساً اشتباه هستند.
کنترل متمرکز: قابل توجه ترین ویژگی اقتصاد مدیریت شده این است که بخش بزرگی از سیستم اقتصادی توسط یک واحد مرکزی کنترل می شود.که غالباً دولت فدرال است و این نوع از اقتصاد وقتی تمایل به توسعه پیدا می کند که کشور خود را در اختیار داشتن منابع بسیار با ارزش پیدا کند سپس دولت پیشرفت می کند و منابع یا صادرات و واردات را سامان می دهد. غالباً دولت هر آنچه را که فرآیند صنعتی دربرمیگیرد را شامل می شود ، از تجهیزات تا امکانات وتسهیلات.
مزایای فرض شده: با گذشت زمان ، ممکن است که  درک شود چگونه این نوع اقتصاد باعث ایجاد آشفتگی در بین عامه مردم میشود ، اما تا زمانی که دولت از قوانین هوشمند استفاده کند ، چندین مزیت بالقوه وجود دارد.
- یک اقتصاد هدفمند قادر به ایجاد منافع سالم برای منابع خود است و به طور کلی مردم خود را با قیمت های مناسب پاداش می دهد (اما از آنجا که اقتصاد توسط دولت تنظیم می شود در نهایت توسط آن قیمت گذاری می شود). با این وجود ، غالباً کمبود شغل وجود ندارد زیرا دولت به همین ترتیب کار می کند در اقتصاد بازار از این نظر که می خواهد  رشد کند جمعیت خود را  رشد  میدهد.
- به طرز چشمگیری - یا شاید در انتظار - دولتی که با اقتصاد هدفمند کار می کند فقط می خواهد ارزشمندترین منابع خود را کنترل کند ، اما موارد دیگر مانند کشاورزی ، موضوع تنظیم و عملکرد آن در اختیار مردم قرار دارد ، این ماهیت اقتصاد هدفمندی است که بسیاری از دولت های شرقی دراین دسته قرار می گیرند

3- سیستم اقتصاد بازار
اقتصاد بازار بسیار شبیه به بازار آزاد است ، زیرا دولت منابع حیاتی ، کالاهای گرانبها یا هر بخش عمده دیگری از اقتصاد را کنترل نمی کند ، از این طریق سازمان هایی که توسط بخش خصوصی اداره می شوند می توانند تعیین کنند که اقتصاد چگونه حرکت  کند، چگونه عرضه تولید نماید ، آیا الزامات وتعهد لازم را دارند؟ و غیره.
سرمایه داری و سوسیالیسم: دراقتصاد جهان ؛ بازار آزاد عملاً وجود ندارد به عنوان مثال ، آمریکا کشوری سرمایه داری است اما دولت هنوز هماهنگ نبوده (یا درصدد تلاش برای هماهنگی) تجارت عادلانه ، برنامه های دولت ، تجارت اخلاقی ، انحصارها و غیره است....
پس از آزاد بودن نرخ گذاری ها براساس عرضه وتقاضا و شدت نوسانات...، نگرانی در مورد  این سیستم  وجود دارد که اگر بخواهد  که موفقیت آمیز باشد ، باید رشد پایدار را تقویت کند ، اما در نتیجه پیشرفت و نوآوری ،نرخهای باورنکردنی اتفاق افتاده است و بر نحوه عملکرد اقتصاد جهانی نیزتأثیر گذاشته است.
4- سیستم اقتصادی مختلط
 سیستم اقتصادی مختلط (همچنین به عنوان یک اقتصاد دوگانه شناخته می شود) دقیقاً همانطور که از نام آن پیدا ست (ترکیبی از سیستم های اقتصادی) اما در درجه اول به ترکیبی بین اقتصاد بازار و اقتصاد مدیریتی (به دلایل روشن ، اقتصاد سنتی معمولاً به خوبی ترکیب نمی شود) همانطور که می توانید تصور کنید. با برخی از اقتصادهای مختلط اختلافات زیادی وجود دارد ، زیرا اقتصادهایی هستند که در اصل بازارهای آزاد و برخی دیگراز منابع اقتصادی وجود دارند که به شدت توسط دولت کنترل می شوند.
مزایای اقتصاد مختلط: در بازار رایج  که کم و بیش مالکیت دولت به استثنای چند حوزه کلیدی ، دیگرمالکیتی ندارد.معمولاً این مناطق برای منابع کنترل شده توسط اقتصاد هدفمند در نظر گرفته نشده بلکه برنامه های دولتی مانند آموزش ، حمل و نقل ، خدمات پستی و غیره شامل میشود ، مانند این مورد در آمریکا و در حالی که همه این صنایع نیز در بخش خصوصی  حضور دارند ، اما این  عنوان همیشه برای اقتصاد مختلط صدق نمی کند. .
 آیا تعادل واقعی در همه ی اقتصادها وجود دارد؟ مقررات و مقررات دولتی بیشتر در کجا باید وجود داشته باشد؟ و کجا باید کمتر باشد؟
  این سؤالات پاسخ واقعی ندارند. زیرا این موضوع عینی نیست و بنابراین تنها در هر زمان معین نیز درصد کمی از جمعیت موافق با اقتصاد مختلط خواهند بود.
دولت باید یک الگوی واقعاً قوی داشته باشد تا از تداوم این فشار خرد کننده جلوگیری کند.
و اکنون که شما یک ایده کلی در مورد چگونگی کارکرد اقتصاد در جهان دارید ، می توانید ببینید که چگونه برخی کشورها که در این  عرصه سالهای طولانی  فاصله  نسبت به سایر کشورها دارند به چه علت بوده است؟  اما باید دقت کرد که  پیشرفت حاصل در  کشورهای جهان اول باعث شده است که اقتصادهای کند نیزبه سرعت و طولانی پیشرفت کنند و در واقع دلیلی برای این امید با  این دلیل وجود دارد که با  تکیه بر ابتکارات بسیار که طی ده سال گذشته به دست آمده است وخود به کشورهای در حال توسعه کمک کرده است که از انجام اشتباهاتی که کشورهای توسعه یافته از جمله  درمواردی همچون: آلودگی ، کاهش منابع ، حقوق شهروندی و غیره.مرتکب شده اند جلوگیری نمایند./https://blog.udemy.com/types-of-economic-systems/نوع مطلب : تحلیل مقاله، 
برچسب ها : نجوای کنگان ./ د./https://blog.udemy.com/types-of-economic-systems/ چهار نوع سیستم اقتصادی رایج درجهان معاصرکدامند:،
لینک های مرتبط :


                               بررسی عوامل قیمت کف وسقف قیمت دربازار
در بعضی موارد ، نارضایتی از قیمتها  آن را به اهرم  فشار کلی؛ بر تصمیم گیرندگان تبدیل می کندکه ممکن است قانونی را برای جلوگیری از بالا رفتن قیمت "خیلی زیاد" یا کاهش"خیلی پایین" وضع کنند.
قوانینی که دولت برای تنظیم قیمت ها  تعریف می کند ، کنترل قیمت نامیده می شود و نمونه هایی از مداخله دولت در بازار است که تعادل بازار را تغییر می دهد. کنترل قیمت به دو شکل انجام می شود:   سقف قیمت؛ سقف قیمت مانع از بالا رفتن قیمت از سطح مشخصی  از "نقطه ی" تعیین  شده می گردد  ، و کف قیمت که مانع از پایین آمدن قیمت از زیر سطح مشخص تا "کف" مد نظر قرار داده می شود (1،2).
 : حداکثر قیمت(سقف)
در بسیاری از بازارها برای کالاها و خدمات ، تقاضا بیش از عرضه است ، بنابراین دولت خواهان قیمت پایین تری است  که این می تواند حداکثر قیمت برخی کالاها و خدماتی را که معتقد است با قیمت بسیار بالایی به فروش رسیده یا عرضه میشود،تعیین کند وهمچنین باعث می شود  که مصرف کنندگان در خرید آن کالاو خدمات ها به کمک کمی نیز نیاز داشته باشند (2).
وقتی "سقف" نرخ مبادله زیر قیمت بازار باشد ، تقاضای اضافی یا کمبود عرضه وجود خواهد داشت. تولید کنندگان با قیمت پایین تر تولید نمی کنند ، در حالی که مصرف کنندگان تقاضای بیشتری دارند زیرا کالاها ارزان تر هستند. تقاضا بیش از عرضه خواهد بود. بنابراین افراد زیادی وجود خواهند داشت که می خواهند با این قیمت پایین بخرند ولی نمی توانند. اما اگر منحنی تقاضا نسبتاً  انعطاف پذیر باشد ، تأثیر بهای خالص بر مازاد مصرف کننده مثبت خواهد بود.
در نتیجه کمبود  کالاها می تواند مصرف کنندگان را به صف بکشاند تا سهمیه خوبی از دولت به دست بیاورند و حتی بازار سیاه ایجاد کنند که از این پس با کالاهای کمیاب سرو کار داشته باشد (2).
به عنوان مثال: هنگامی که اجاره بها در شهری به سرعت افزایش می یابد - شاید به دلیل درآمد بالاتر یا تغییر در سلیقه ها - مستاجرها ممکن است به مدیران فشار بیاورند تا قوانینی را برای تعیین اجاره بها دهند که حداکثر قیمت مشخص  برای آنان است و معمولاً اجاره هر سال فقط با درصد مشخصی قابل افزایش است (1 )
مثال: در یک شهر فرضی ، اجاره تا حدودی پایدار بود ، اما سپس این شهر درفضای اطلاع رسانی درلیست ده مکان برتر برای زندگی در یک بررسی، محبوب وپر مشتری ظاهر میشود..درمقدمه ی مقاله ، تعادل در نقطه E0 بود که بیانگر تقاطع منحنی عرضه S0 با منحنی تقاضای D0 است که مطابق با قیمت تعادل 500 دلار و مقدار تعادل 15000 واحد اجاره ای است.
هنگامی که موضوع منتشر شد ، این امر برای افراد بیشتری ایده بخش بوده و منحنی تقاضای مسکن اجاره را به سمت راست از D0 به D1 در بازار جدید منتقل کردند و تعادل جدیدی را در نقطه E1 ایجاد کردند که قیمت واحد اجاره را به 600 دلار افزایش داد و میزان تعادل را به 17000 واحد افزایش داد.
فرض کنید گروهی از ساکنان از پرداخت آن اجاره  ناراضی بودند ، ومسئولین محلی را تحت فشار قرار دادند تا قانونی را تصویب کنند که اجاره را تعیین کند و قیمت را در نرخ مورد نظر اصلی 500 دلار برای یک آپارتمان معمولی حفظ نماید.
در نمودار متوجه می شویم که خط افقی با قیمت 500 دلار حداکثر قیمت ثابت قانونی تعیین شده توسط قانون اجاره را نشان می دهد. با این حال ، نیروهای تاثیر گذار که منحنی تقاضا را به سمت راست سوق داده اند ، هنوز حضور دارند. با حداکثر قیمت ثابت 500 دلار ، مقدار پیشنهادی در همان 15،000 واحد باقی می ماند ، اما مقدار مورد نیاز 19000 واحد است. به عبارت دیگر؛ مقدار مورد درخواست بیش از مقدار عرضه شده است ، بنابراین کمبود مسکن اجاره ای وجود دارد.
تأثیر سقف قیمت پیچیده و گاه غیر منتظره است. سقف قیمت - در مورد کنترل اجاره - به سادگی  مستاجرین  نسبت به قیمت صاحبخانه سود نمی برند. در مقابل ، ممکن است برخی از مستاجران - یا مستاجران بالقوه - آپارتمانی راپیدا نکنند و صاحبان آپارتمان ها آن مجموعه ها را به تعاونی ها و مجتمع آپارتمانی در اختیار تبدیل کنند. حتی وقتی مسکن در بازار اجاره باقی می ماند ، مالکان تمایل دارند که هزینه کمتری را برای نگهداری و لوازم ضروری مانند گرمایش ، سرمایش ، آب گرم و روشنایی  هزینه کنند ، بنابراین کیفیت مسکن کاهش می یابد (1).
 اولین قانون اقتصاد این است که شما برای هیچ ؛ چیزی نمی گیرید وپرداخت نمی کنید، همه چیز هزینه ی دارد. بنابراین اگر مستاجران مسکن "ارزانتر" را از آنچه بازار نیازدارد دریافت کنند ، آنها نیز تمایل  پیدا می کنند که واحدهایی با کیفیت پائین تر دریافت کنند
سقف قیمت در تلاش برای پایین نگه داشتن قیمت ها برای کسانی که محصول موردنظر نیاز را دارند ، خواه در مسکن ، دارو و غیره ، اعمال می شود ، اما وقتی اجازه ندهید قیمت بازار به سطح تعادل برسد ، میزان تقاضا از مقدار عرضه شده فراتر می رود ، بنابراین کمبودهایی رخ می دهد. کسانی که قادر به خرید محصول هستند با قیمت پایین تری که توسط سقف قیمت ارائه می شود بهره مند می شوند ، اما فروشندگان کالا به همراه کسانی که اصلاً نمی توانند محصول را خریداری کنند ، رنج می برند و  وبیاد نمی سپارند که احتمال تخریب کیفیت کالا را  درپیش دارند (1).
اگر سقف قیمت در سطح بالاتری از تعادل بازار تنظیم شود ، تاثیری در قیمت نخواهد داشت. یک مثال را در نظر بگیرید: فرض کنید که : شرکت State College" District " تصمیم گرفته است که  هیچ دانشجویی از خمیردندان  محروم نشود و تصمیم می گیرد که حداکثر 10 دلار برای هر پایپ خمیر دندان  تعیین کند. خوب ، تمام لوله های خمیردندان بهای بسیار کمتری دارند -در حالیکه مشخصاً  همه میدانند  نرخ بیشتر خمیر دندان ها حدود 3 دلار یا 4 دلار هستند. بنابراین ، تعیین قیمت بالاتر از تعادل بازار ، واقعاً بر تعادل بازار تأثیر نخواهد گذاشت (3).
یکی از نمونه های بارزتعیین سقف قیمت مسکن اجاره ای و شناخته شده ترین مورد در ایالات متحده ، شهر نیویورک است. با ورود ایالات متحده  به جنگ جهانی دوم در سال 1942 ، روند اصلی ساخت کشتی ها و همچنین ساخت اسلحه بود. یکی از مکان هایی که کشتی های زیادی در آن ساخته شده ، محوطه ی نیروی دریایی بروکلین بود. افزایش سریع تقاضای نیروی کار باعث شده است که بسیاری از افراد به نیویورک نقل مکان کنند. این مهاجران برای زندگی نیاز به مکانهایی داشتند و خیلی زود تمام آپارتمانهای موجود در نیویورک را پر کردند. با توجه به اینکه ساختمانهای آپارتمانی در پاسخ به افزایش تقاضا نمی توانند یک شبه ساخته شوند ، وقتی آپارتمان ها پر باشند ، صاحبان موقعیت ؛ قدرت  تعیین بازار خواهند بود و قادر به تحمیل قیمت های بالاتر و بالاتر خواهند بود. برای جلوگیری از وقوع این امر ، به عنوان یک اقدام اضطراری در زمان جنگ ، شهر نیویورک کنترل اجاره را تنظیم کرده و حداکثر مبلغی را که صاحبخانه می تواند تحمیل کند ، تعیین کرد. لازم به ذکر است که جنگ جهانی دوم در سال 1945 به پایان رسید ، اما اجاره نامه ها در نیویورک همچنان با همان روند تعرفه گذاری مشخص باقیماند(3)

کف قیمت
کف  قیمت ؛حداقل قیمتی است که دولت برای برخی کالاها و خدمات تعیین کرده است که معتقد است در بازار - آنها  ناعادلانه با قیمت بسیار پایین فروخته می شوند ، بنابراین تولید کنندگان آن مستحق کمک هستند. هنگامی که بهای کالائی بالاتر از قیمت بازار باشد ، احتمال بروز فرابورس وجود دارد. اگر این اتفاق بیفتد ، تولیدکنندگانی که انتظار نمی رود اثرات برنامه دولت را بهتر بشناسند ، قیمت تعادل بالاتری را ایجاد می کنند ، ما می توانیم به عنوان نمونه بازار گندم در یک کشور را مثال بزنیم ، اگر دولت مایل به خرید  محصولات   اضافی (مازاد) کشاورزی باشد - یا راغب به پرداخت سوبسید برای دیگران برای  قدرت خرید آنها باشد - ازقیمت ها ی مزرعه؛ کشاورزان حداقل سود را می برند. ، اما مالیات دهندگان و مصرف کنندگان مواد غذایی هزینه ها را پرداخت می کنند کف قیمت  پائین بر تعادل  بازارتأثیر نمی گذارد(1).
 آیا سقف و کف قیمت ؛ بازار تقاضا یا عرضه را تغییر می دهد؟
خیر ، بلکه قیمت قانونی معرفی شده تعیین می کند که   چه چیزی می تواند به صورت قانونی در بازاراجرا گزدد.
به یاد داشته باشید که تغییرات قیمت؛ تقاضا یا عرضه را تغییر نمی دهد. کنترل قیمت می تواند باعث انتخاب دیگری از مقدار مورد نیاز در طول منحنی تقاضا شود اما آن را به حرکت ورونق در نیاورد و می تواند باعث انتخاب دیگری از مقدار عرضه شده در طول منحنی عرضه شود اما آن را نیز تغییر ندهد (1).
 
منابع »1)https://www.khanacademy.org/economics-finance-domain/microeconomics/consumer-producer-surplus/deadweight-loss-tutorial/a/price-ceilings-and-price-floors-cnx
2)http://econport.gsu.edu/content/handbook/Equilibrium/Price-Controls.html
3)https://www.e-education.psu.edu/ebf200/node/161
نوع مطلب :
برچسب ها : نجوای کنگان .منابع »1)https://www.khanacademy.org/economics-finance-domain/microeconomics/consumer-producer-surplus/deadweight-loss-tutorial/a/price-ceilings-and-price-floors-cnx 2)http://econport.gsu.edu/content/handbook/Equilibrium/Price-Controls.html 3)https://www.e-education.psu.edu/ebf200/node/161،
لینک های مرتبط :


e Man's Worship, A: Bertrand Russell  چرا ریاضیات ؛ می خوانیم؟ (راسل) پاسخ می دهد.
Fre,

برتراند راسل (1970-1970) فیلسوف ،  ریاضیدان ، مورخ و منتقد اجتماعی...
 ...(راسل) در کتاب خود (عبادت انسان آزاد)   در مورد یکی از سؤالاتی که مرتب  گوشهایمان همیشه در مورد اهمیت ریاضیات و مزایای یادگیری آن شنیده  است ، (راسل) در ابتدای نظرات خود در مورد یکی از مهمترین اهداف ریاضیات اینگونه شرح داده است:
یکی از اهداف اصلی ریاضیات ، هنگامی که به روش صحیح تدریس شود ، بیدار کردن اعتقاد یادگیرنده به عقل و رشد اعتماد به نفس و باور به حقیقت آنچه نشان داده شده وهمچنین به ارزش این آشکار سازی است. این هدف توسط آموزش موجود ارائه نمی شود ، اما به راحتی می توان روش هایی را که باید برای آن اهداف ارائه کند ، مشاهده کرد....نوع مطلب : تحلیل مقاله، 
برچسب ها : نجوای کنگان .چرا ریاضیات ؛ می خوانیم؟ (راسل) پاسخ می دهد. Fre، Man's Worship، A: Bertrand Russell چرا ریاضیات ؛ می خوانیم؟ (راسل) پاسخ می دهد. Fre، برتراند راسل (1970-1970،
لینک های مرتبط :


                                      چرا اینقدر در رسانه های اجتماعی دروغ می گوییم؟
مطالعات زیادی برای توضیح علل و ویژگیهای دروغ در ارتباطات روزانه انجام شده است. و از آنجا که ما درعصر تکنولوژی  زندگی می کنیم ، نمی توانیم از دروغ های رسانه های اجتماعی صحبت نکنیم. در این گزارش سعی خواهیم کرد تحلیل دقیقی از این پدیده که مرتبا در حال افزایش است ، ارائه کنیم.
جامعه شناسان ، انسان شناسان ، روانشناسان ، فیزیکدانان و ریاضیدانان علاوه بر مطالعه مناطقی از مغز درگیر ، نقش دروغ در رسانه ها و چگونگی تأثیرگذاری بر ما را تحلیل کرده اند ؛ در دنیای اینترنت چه اتفاقی می افتد؟ چه دروغهایی در شبکه های اجتماعی پنهان است؟
ریاضیات دروغ در شبکه های ارتباطی
مطالعه‌ای که "رافائل باریو" از انستیتوئی علمی انجام داده ، نشان  میدهد که دروغ در شبکه‌های اجتماعی به همان الگوهای معمولی تماس با انسان  مرتبط است . هدف از این تحقیق بین المللی ، که با استفاده از الگوی افکار پویا و در شبکه گسترده ای در جامعه اروپا انجام شده است ، بررسی نقش دروغ در شبکه های اجتماعی است. در حقیقت ، دروغگویی در شبکه های اجتماعی یک مسئله روزمره است وتعیین تفاوت میان آنها و دروغ در خارج از اینترنت توانایی تعیین دلیل دروغ گفتن افراد از طریق یک مدل ریاضی میسراست
.به گفته نویسندگان این مطلب؛ توسعه تجزیه و تحلیل تعامل بین افراد با استفاده از سیستم تماس تلفنی سازمان یافته در هفت میلیون تلفن همراه اتفاق  دنبال. به گفته نویسندگان ، "در این کار ما به تأثیر دروغ بر انسجام و ساختار شبکه های اجتماعی توجه کرده ایم." این مطالعه همچنین تصریح می کند که دروغ یک عنصر اساسی در حفظ روابط فرضی است. پروفسور باریو می گوید: "گرچه ما از کودکی یاد می گیریم که باید صادق باشیم و باید صریح عمل کنیم ، اما یاد می گیریم که خود به خود دروغ بگوییم ، گاهی اوقات به روشی پیچیده ، اما انجام این کار را در هر نوع جامعه بشری متوقف نمی کنیم...
در مقاله "تأثیر فریب در شبکه های اجتماعی" که در حاشیه تحقیقات منتشر شده است ، نویسندگان به وجود دو نوع دروغ در شبکه های اجتماعی اشاره می کنند که عبارتند از دروغ های سفید ، یا مواردی که علی الظاهربه نفع جامعه است ؟! و دروغ های سیاه یا ضد اجتماعی. مطالعات مرتبط  در ایالات متحده نشان می دهد که در یک مکالمه نیم ساعته ، فرد می تواند نه بار دروغ بگوید. در حال حاضر جامعه تمایل دارد که دروغ های سفید را بپذیرد و توجیه کند ، زیرا برخلاف سیاه ، مضر و توهین آمیز ، یک رابطه مثبت و تقریباً بی اثر دارند. در مقابل ، دروغ های سیاه با نیت مخرب و به خاطر سوءاستفاده وهدفی خاص گفته می شود. از میان یافته های  مربوطه ی منتشر شده درمجله ی( Proceedings of Royal Society Series B) دانشمندان به ما یادآوری می کنند که ... دروغ های سیاه یا ضد اجتماعی خودخواهانه است و فقط برای کسانی که آنرا می گویند "سودمند" است و باعث قطع روابط می شود ، زیرا آنها باعث بی اعتمادی می شوند. به همین ترتیب ، آنها مضر بود ه   ومرتکبین آن پس از کشف فریب درایجاد روابط شکست می خورند. در همین رابطه ، آلفردو فالا می گوید: "یک دروغ ، حتی اگر به طور نامحدود تکرار شود ، همیشه دروغ است."چرا دروغ ها در شبکه های اجتماعی گفته می شود؟
انسان موجودی اجتماعی است ، اما در عین حال  ممکن است دروغگو باشند. مغز انسان به کمک دروغ می تواند چندین رابطه را در طول دوره توسعه تماسگیری مدیریت کند.  ، ما متوجه شده ایم  کسانی که همیشه صادق بوده اند ، روابط اجتماعی کمتری دارند. بنابراین دروغگویی روشی است که ما برای برقراری ارتباط همزمان با بسیاری از افراد از آن استفاده می کنیم.
با گذشت زمان ، "جهان" اینترنت جامعه ای متعادل را تشکیل می دهد ، که در آن مردم تمایل به دروغ بیشتر و بیشتر دارند. و برای حفظ این تعادل در شبکه های اجتماعی ، تعداد دروغ های سیاه کمتر است که برای یکپارچگی شبکه مضر و خطرناک است ، در حالی که سایردروغ ها به حساب منفعتی  بسیار افزایش می یابد.
در واقع، این اثر مطابق با مطالعات انجام شده در مدارس مختلف نشان داده است ،  کودکان با بزرگتر شدن بیشتر دروغ می گویند. در مقابل ، کودکان کوچکتر  بسیاری از دروغ های ضد اجتماعی می گویند ، که با افزایش سن این دروغ ها از بین می روند ،  گرچه همان زمینه باعث می شود فضای دروغ گفت در اجتماع باقی بماند.
دروغ گفتن برای رفع وکاهش انزوا
 افراد صادق کاملاًدر معرض انزوا هستند ، زیرا صحبت صادقانه می تواند به حساسیت دیگران آسیب برساند. به طور کلی ، افراد صادق دوستان زیادی ندارند ، زیرا آنها اغلب بدون ترس از قضاوت دیگران آنچه را که فکر می کنند می گویند. با این حال ، اما درمجموع این روش به طور کلی نامناسب تلقی می شود ، بنابراین صداقت همیشه یک مزیت اجتماعی نیست. حتی اگر این افراد شایسته احترام و اعتماد باشند ، ممکن است رفتار آنها در نهایت آنها را به اتهام غرور و خودبینی در معرض دید قرار دهد و باز هم ممکن است به حاشیه رانده شود. این امر در مورد دنیای آنلاین نیز صدق می کند.
به هر حال ، ناعادلانه خواهد بود كه بگوییم انسان دروغگو است ، بلكه آنها در یك لحظه خاص و براساس علاقه از دروغ استفاده می كنند. بنابراین ، ما دروغ می گویم زیرا در جامعه ای با گروه های زیاد و فضای ارتباط گیری غوطه ور هستیم که به طور مداوم با آنها تعامل برقرار می کنیم و می خواهیم در سطح اجتماعی و عاطفی هر چه بیشتر از آن بهره مند شویم.
معایب و مزایای فعالیت انسان در اینترنت تقریباً ثابت است. مشکل نهفته در شبکه های اجتماعی بلکه در استفاده نادرست و بیش از حد آن است. این ما را از واقعیت جدا می کند و" تاریخ  شخصی ما" را به مجموعه ای از لحظه ها که به طور پیش فرض ایجاد می شوند و براساس تجربیات واقعی نیست ، محدود می کند.

منابع:  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4123708/https://lamenteemeravigliosa.it/bugie-sui-social-network-perche-si-mente-online:/نوع مطلب : تحلیل مقاله، 
برچسب ها : نجوای کنگان . چرا اینقدر در رسانه های اجتماعی دروغ می گوییم؟،
لینک های مرتبط :
( کل صفحات : 878 )    ...   3   4   5   6   7   8   9   ...   
نجوا کنگان
دلگیرم از خود با تو نجوا می کنم دریا این سفره ی دل پیش تو وا می کنم
درباره وبلاگ

سلام علیكم اینجانب عبدالمجید اورا متولد1348/6/25- كنگان-محله خور چوری(خیابان استقلال)

مدیر وبلاگ : عبدالمجید اورا
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic