دلگیرم از خود با تو نجوا می کنم دریا این سفره ی دل پیش تو وا می کنم

نقش آموزش پرورش در شبکه اجتماعی پاک

تاریخ:چهارشنبه 11 مرداد 1396-08:05 ب.ظ

نقش آموزش پرورش در شبکه اجتماعی پاک
بحران اخلاق در گسترش محصولات فن آوری  ارتباطی بزرگترین چالش نسل حاضراست...آیا شبکه ی اجتماعی می تواند آموزش وپرورش را از دور نقش آفرینی فرهنگی ومهارت افزائی اجتماعی خارج کند؟
  درحالیکه عادتاً آموزش وپرورش مشغول فعالیت عادی وروزمره در بعدتربیتی وپرورشی درگیر کشف استعداد وشکوفائی جنبه های روانی واخلاقی ، نصیحت و برگزاری مسابقات گوناگون درمدرسه بود و ازسوئی در مسیر آموزشی یعنی انتقال مفاهیم ومهارتها ودر بخش یادگیری: تغییر رفتار ودر قسمت امتحانات به ارزشیابی میزان آموزش ویادگیری سرگرم بود ...
ناگهان  بحث دهکده ی جهانی بر سرزبان سیاستمداران ونخبه گان وابسته افتاد آن دهکده دیگر از حیث مزایا  هیچ شباهتی از یک روستا وحتی شهر کوچک باصفای قدیمی، که  منبعی از تولیدمحصولات گونگون معنوی ومادی  با شرایط دلچسب و صمیمیت  وهمنوائی دلپذیر  گذشته  بود را همراه نداشت  بلکه الگوی مصرف ومصرف زدگی  وبازار مکاره  اینبار در چارچوبی کاملاً حسابشده  درقالب دنیای اینترنت وشبکه ی دیجیتالی  مسیر حرکت فرد را حتی در یک راه رفتن معمولی به عنوان هضم شدن در اهداف جهان مدرن با شبکه و رسانه های اجتماعی بعنوان جهانی شدن تجربه کرد، درواقع  موقعیت های دور را در شکل مجازی به ما نزدیک  و موقعیت های  نزدیک را از ما دور کرد، در این جریان ما برخلاف گذشته با بردگی نو  از جنس غارت ذهنی وفکری کاملا مطمئن شدیم بطوریکه آن گفتمان فکر ما را روی موضوعی که خود می خواهد قفل می کند،  فرهنگ، ادبیات ، ارتباطات،وحدت وانسجام  و باطن باصفای گذشته را می خواهد منحل کند تا روند تسخیر شخصیتی را بدون احساس درد  به ما تحمیل  کند، ودروازه ی را از عادات ناپسند و اخلاق سیاه را بعنوان ساختار سیستمی از ارزش های مورد نظر خود به ما القاء  کند ، هستند خانواده هائی که امروز در سکوتی تلخ ازبابت سرایت این طاعون اخلاقی کشنده گرفتار دام آن شده اند در زندگی روزانه خود می بینند ارزش هایشان   مورد دستبرد قرار گرفته  و بدتراز آن از نبود روشی برای مهار آن رنج می برند، و چهره رنجور ما با چرخش انگشت اتهام سهل انگاری به این جهت  وآن جهت و طرفهای مختلف ،تکیده تر از قبل می شود  ودر جواب تنها بهانه ی وادادگی نسبی اینست : که ما درعصر ارتباطات قرارداریم و با همین وسیله مردم جهان بایکدیگر ارتباط برقرار می کنند ... وبدینوسیله  همه ی تبعات و اثرات منفی آن نادیده انگاشته شد ..
امروزه حتی  کودکانی  پیدا می شوند  که دیگر به دنبال مادر خود برای نشستن درآغوش گرم ودامن پرمهر او نیستند وگوششان بدهکار حرف پدرشان نیست،تنها نیاز مندی شدید وفوری این کودک به شدت درگیر شدن با گوشی هوشمندی  است که تا هنگام  وقت خواب با او باقی  بماند، و ظاهراً دانش آموز دیگر نیاز به پذیرش ساختار عملی راهنمایی معلم ومربی و  پدر و مادر خود ندارد، او می خواهد در لذت بردن از آزادی مطلق وتام الاختیار خود غرق باشد ، بدون دخالت هر کسی دیگر در تصمیماتش، وبرخلاف  روال سابق او از دیگران اظهار تنفر کرده و با آنها بیگانه است  و تنها علاقه ورغبت او رفتن به سمت استفاده ازشبکه های ارتباط  اجتماعی و تخلیه آن  احساسات از طریق نمادهای بدخواه کثیف و بدآموز است...
این روند به معنی این است که مجموعه ای از ارزش هایی که  مبنای ساختن فرد و جامعه و تعالی اوبوده درمعرض تهدید قرار گرفته است ، اخلاق که از بالا ترین ارزشها و از ضروریات فرد وجامعه است و باید بدنه براق  هر فرد و جامعه باشد دغدغه دوم وسوم است، درحالیکه  باید درحال  حاضر لحظه بلحظه مورد ارزیابی واقعی قرار بگیرد تا فاصله تنازلی خود را نه با گذشته ی دور بلکه با همین دیروز درک کنیم  ، آنچه غالباً در جامعه ازاین طریق باب شده ، چیزی جز توهین و سوء استفاده کلامی، و همچنین تهدید و ضرب و شتم فیزیکی ولفظی فزاینده در راه  گسترش پدیده های نامرغوب دیگر  به عنوان وسیله ای  در ابعاد برجسته  کردن  مدنیت وشهرنشینی مدرن شده ،...  بدون ملاحظه ی عواقبی که از این طریق  غیر مقبول عاید بسیاری از کاربران می شود .درحالیکه قاعدتاً افزایش آگاهی وشناخت محیط پیرامونی باید کارگردانی رفتار انسان  را به سوی آنچه که بهترین است سوق دهد ونه عکس آن ،...
 از تخریب در حال ظهور  در ظواهر توسعه ی برخی از خرده رفتارهای  غیر قابل قبول در عادات تعدادی از بزرگسالان، به تقسیم جامعه به دو بخش می رسیم ، که برخی متعهد به ارزش ها ،عرف ها ، آداب و رسوم بوده و آنها را به رسمیت می شناسد و در زندگی خود بهیچ بدیلی بجای آنها  قانع وراضینمی شوند در حالی که بخش دوم درنشان های واقع روزمره  شایدهم بدون مقاومت یا امتناع و  تصادفی تسلیم به وضع موجودشده و مشغول به صرف واقعیت ناصواب فعلی باشد...
 و مدیر کاسبکار سرورها وبنگاههای شبکه ی بهمراهی برخی کارشناسان یک شبه به صحنه آمده این اتفاق مخرب را  به عنوان شرایط زندگی عادی مورد نیاز و لازمه ی ورود به این کهکشان مارپیچی انحطاط اخلاقی دیده و آن را به عنوان  حقوق شخصی یا حق آزادی بیان وتفکر توجیه می نماید؟!..
تبدیل شدن رسانه ها و ارتباطات شبکه ی اجتماعی به  بخش بزرگی اززندگی هر فرد آن را بشدت تحت تاثیر قرارداده است،بطوریکه که در آن زمینه ی طراحی شده تا : اولاً هر کسی  از آن جدا نشود ثانیاً : وسواس مختلف اورا از مسیر مطمئن قبلی خارج سازد ثالثاً : درامر تفکیک خوب و بد آن دچار تردید و دوگانگی نشود .
با این اوصاف در بسیاری از موارد از دید پزشکان وکارشناسان امر اعتیاد به این وسایل  و همچنین برخی از سایت های فعال در آن مانندتلگرام و موارد مشابه نابود کننده شخصیت است، ویران کننده جامعه  است
 با وجود تمام نکات منفی که ذکر کرده اندمی توان  اثرات قابل توجهی در زندگی روزمره ما در این عرصه هم غافل نبود،از زوایائی، چهره روشن و مثبت آن را برداشت نمود و با باز طراحی وتعریف شبکه ها ی آموزشی وسرگرم کننده وآموزنده غنی از  نکات منفی آن کاست بخصوص هنگامیکه زندگی امروز ما بدون وجود فن آوری  ومحصولات تا حد زیادی دچار مشکل می شود  .
اما این بدان معنی نیست که جهان واقعی در مقابل فضای مجازی دیگر طعم ومزه وکاربرد خودرا از دست داده است  دنیای متفاوت و  کوچکتر با باز شدن پنجره ها ازمنابع علمی وتربیتی  باید دراختیار وکنترل نا مان باشد ونه برخلاف  آن زیرا  این انسان مستقل و آگاه وخود اندیش است که زمان و مکان را با اتخاذ ادراکات و اعتقادات  متفاوت خود اداره می کند..
یکی  از اثرات سوء شبکه ی اجتماعی پرخاشگری غیر قابل پیشینی است  روان شناسی عبارتی کلیدی دراین رابطه دارد که می گوید: " ناکامی به پرخاشگری ختم می شود"  زیرا هر گونه پرخاشگری از قتل تا دگر آزاری، کودک آزاری، ضرب و شتم تا پرخاشگری های کوچک مانند بد نگاه کردن ناشی از ناکامی های است. منتها ناکامی لزوما مربوط به شخصی که ما به آن خشونت می ورزیم، نیست. از طرفی ممکن است که این ناکامی ها مربوط به زمان حال نباشد و آن مربوط به زمان کودکی فرد شود که امتداد پیدا کرده و اکنون و اینجا مدام در شخص پرخاشگری  ایجاد می کند. باید به این نکته توجه داشت تربیت و محیط زندگی فرد بسیار موثر است چون افراد رفتارهای خود را از محیط خود می آموزنند بنابراین وقتی کودکی در جامعه ای با میزان خشم بالا زندگی می کند در بزرگسالی این رفتار در او نهادینه شده و نهایتا یک فرد نظم ناپذیر خواهد بود.
این بحران فزاینده بخصوص در حوزه آموزش وپرورش نیاز به برنامه ریزی دقیق و یک استراتژی موثر و کاربردی برای تنظیم  محتوای مطلوب ،  تعادل بخشی  به رفتارهای مجازی روزانه فرد با شروع برنامه  ی پیشنهادی جذاب از کودکان خردسال تا پایان مقطع آموزش عمومی ، از طریق اصلاح برنامه های درسی ارائه ضمیمه ی تکنولوژی وفن آوری در کنار برنامه های هفتگی تربیتی آموزشی تقویت رویکرد مثبت در استفاده بهینه از برنامه های آموزش درون شبکه ی با بسترسازی سیستم های علمی مرتبط  وآموزش اولیاء ومربیان ودانش آموزان  پیرامون رسیدگی به نیازمندهای  فن آوری  و مشکلات واقعی جامعه   در عصر  هجوم محصولات تکنولوژی و نه خود تکنولوژی ضروری دلخواه، می طلبد ... اینگونه می توان بدوراز برنامه های کلیشه ی وشعارهای تریبون برانگیز، به  فضای  شفاف مجازی  و شبکه ی پاک اجتماعی  نزدیک شده و از عوارضی که برخی دانش آموزان را تحت شعاع قرار داده وخانواده ها را نگران کرده بکاهیم ودراین رهگذر  بکوشیم تا نسل حاضر وآینده را از افسردگی حاد، خروج از عادات مورد انتظار، تبعات سو افسار گسیختگی حضور درشبکه های اجتماعی و لذت های کاذب وفاصله گرفتن از عملکرد موردانتظار..رهائی بخشیم .


نوع مطلب : تحلیل مقاله 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
How much does it cost to lengthen your legs?
یکشنبه 15 مرداد 1396 10:56 ب.ظ
whoah this blog is fantastic i really like studying your
posts. Stay up the good work! You already know, many individuals are looking around
for this information, you could aid them
greatly.
پاسخ عبدالمجید اورا : najvaye-kangan.mihanblog.com:Hello. Welcome. Visit this website again. Thank you
http://deandrazentz.jimdo.com/2015/06/28/hammertoe-treatment-without-surgery
یکشنبه 15 مرداد 1396 03:06 ب.ظ
Amazing blog! Do you have any hints for aspiring writers?

I'm planning to start my own blog soon but I'm a little lost on everything.

Would you recommend starting with a free platform like Wordpress or go for a
paid option? There are so many options out there that I'm completely confused ..
Any recommendations? Bless you!
پاسخ عبدالمجید اورا : najvaye-kangan.mihanblog.com:Hello. Welcome. Visit this website again. Thank you
Foot Pain
شنبه 14 مرداد 1396 07:04 ب.ظ
Its not my first time to visit this web site, i am browsing this web site dailly and take fastidious facts from here every day.
پاسخ عبدالمجید اورا : : najvaye-kangan.mihanblog.com:Hello. Welcome. Visit this website again. Thank you
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.