دلگیرم از خود با تو نجوا می کنم دریا این سفره ی دل پیش تو وا می کنم

سایه روشن خبرنگاری وانتظارصنفی از مسئولین

تاریخ:پنجشنبه 19 مرداد 1396-01:06 ب.ظ

    سایه روشن خبرنگاری  وانتظارصنفی از مسئولین
در تعریف وتعبیر نقش اهمیت  ونوع چشم انداز و زوایه دیدمطالب فراوانی  مطرح شده است.که دراین رابطه بصورتی گذرا واز زوایای مختلف به این مهم می پردازم ...
ودرمقدمه ضمن گرامی داشت یاد  وخاطره ی شهیدان این عرصه سید اهل قلم  آوینی وصارمی وخزائی ایثارگران بلند همت عرصه ی رسانه؛  به نقل ماجرائی  از فداکاری یک خبرنگار دراستان خودمان بوشهر می پردازم: حدوداً  5 دهه قبل اقای پیرمرادی  که فکرمی کنم هنوزهم دراین عرصه فعال هستند از روستای زیارت دشتستان  از محل قرعه کشی  یک موسسه مبلغی بمیزان (100  هزارتومان - ...) برنده شد. وی این  مقدار پول که در آن زمان شایدکمترکسی دراستان داشت! را بدون درنگ پس از دریافت  صرف هزینه ی لوله کشی آب روستای خود زیارت کرد. توصیف وپذیرش  این روحیه فدا کاری  آنهم در آنموقع وبا آن شرایط برای  القاء باور در ذهنی عادی  بسیار سخت بنظر می رسد. ولی این قضیه داستان و افسانه نیست بلکه حقیقتی محض وارزشمند  بود که یک خبرنگار وعکاس  با همه نیازمندی خود به آن مبلغ قابل توجه در یک نقطه ی محروم آنرا رقم زد... ودر مقابل ممکن است افرادی قلیل  دراین صنف ویا هر صنف دیگری باشندکه نه تنها شهروروستای خود را بلکه حاضرند دوستان و خانواده را نیز فدای علی الظاهر فرصت طلبی آنی ومطامعی شخصی  کنند!؟
 تلاش برای دانستن و درک واقعیت های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و...حق  هر فرد و شهروندی برای پیوستن به عرصه  تحقق سرنوشتی بهتر و دستیابی به اهدافی مطلوب دراین فضای فراگیر است. که بطریق اولی بنوعی تسهیل دسترسی به فرآیند داده پردازی روزمره در اهتمام به رخداد های سابق ورویدادهای فعلی و آینده نگاری از دغه های رسانه و خبرنگار است. و معمولاً با  چالش های جدید وجدی چون بروز آوری انتظارات اجتماعی و ارزیابی عملکردی مسئولین وحفظ نقش موثر خود در ارائه کارنامه ی  مفید  وآبرومند روبروست ، و دراین راه ممکن است با حوادثی  که مبتنی بر بی عدالتی ، فساد وعدم ثبات برنامه ها و نامهربانی وحتی ناکارآمدی تعاملی بخش های از عناصر یا عوامل اجتماعی روبرو  شود که طبعاً  بروز این متغیرات در فرصتی نابرابر می تواند حرفه و توانائی اورا  با فراز ونشیب هائی روبرو سازد.
بنابراین ارزش ها و منافع و رضایت مندی شهروندان در عرصه خدمت رسانی اهالی رسانه  به ضرورتی بنام ثبات و توسعه ی جایگاه معنوی ومادی وهمچنین ازمیان رفتن فاصله گفت وشنود ومشاهده بین (موضوع ) یا مسئول و اهالی رسانه التزام  می یابد...
اگر شما از افرادی هستید که در مورد  مراقبت و تجزیه و تحلیل اطلاع رسانی مختلف مفید، و تهیه گزارش  ها دقیق وصادق  حساس  باشید،  بدون شک  شما فرد مناسبی برای مطالعه و کار وفعالیت در زمینه  فضای بسیار رقابتی  رسانه ئی  با شتاب شگفت انگیز  همزمان با  پیشرفت  در آخرین مقاله ،تولید محتوا و نشر و  گفتگوی آزاد و تکنیک های برجسته نگاری  مورد نظر هستید...
  واقعیت این است که گروه های مختلفی متعددی از روزنامه نگاران  شایسته با روند کار فعالانه در صنعت رسانه های امروز وجود دارند اما  ازحمایت وعنایتی برخوردار نیستند...
   اگر تصمیم به ورود به عرصه ی فعال روزنامه وخبرنگاری گرفته ایم  اولین تصمیم نیاز به تعیین  رسته ی  اختصاصی  خبرنگاری یا رسانه ی  است که می خواهیم در آن کار کنیم  که در آن به یک مسیر عملکردی  اختصاصی   برای ادامه حیات کاری خود  که باتعریف نیازها تضمین شده باشد احتیاج داریم
«پول چیزی است که  از هر گوشه پنهان و مخفیگاه  در ابعا د مختلف کار رسانه را کنترل واغلب هر مورد کوچک وبزرگی را تحت تاثیر قرار می دهد وتحت مسمائی  آن را بزک می کند، و از این  رو ست که صاحبان سرمایه وقدرتهای متنوع در جهت گیری  رسانه در انواع مختلف آن  تداخل دارند ودر کمین شکار  و مصادره تیترهای دهان پرکن قرار می گیرند . گاهی این اثر گذاری نامطبوع ، محدود کننده ظرفیت ها بوده ونهایتاً به ثمر نرسیدن پیگیریها وبه بار ننشستن انتظارات توده می انجامد وبعبارتی دیگر رسانه بجای اینکه پرسشگر باشد نقش پاسخگو  ویا گاهی فراتر از آن به ابزار تبلیغ کنندگان  مواضع شخصی  وگروهی تبدیل می شود و نکته اینکه رسانه هائی  اگر هم در قالب مالکیت خصوصی قدم بزنند  ، نباید تاثیر بر افکار عمومی وترافیک پیام ها و سیاست های خودرا از منظر صرفاً تامین مصالح یا صاحبان مکاسب پشت پرده و انگشتان نشانه وسبابه های فشار  ببینند..
درست است که رسانه ممکن است در بخشی از دولت یا حکومت یا شخصی  ارگان اطلاع رسانی آنها باشد اما نوع نگاه منصفانه و حقیت جوئی درهیچ مرحله وسطحی نباید قشری، سطحی، و موید گرایش سیاسی فصل و مامور تحمیل یک پروژه خاص گردد.
 پیشرفت حرفه ای در این زمینه  به اخلاق حرفه ی،معیار، شاخص ها، فنون مقایسه،استاندارد سازی، مهارت های شخصی، مطالعات وسیع میدانی، پژوهشهای روزنامه نگاری،  تحصیلات دانشگاهی و  کسب مهارت و تخصص بیش از هر چیز است که می تواند آنها را در انجام وظایف خود را در کمال شایستگی به بهره برداری حقیقی نزدیک کند...
فرصت های حرفه ای:
پس از این با نفوذ رو به رشد رسانه  در سراسر جهان و کشور ، فرصت های شغلی در این زمینه نیاز به جستجو  وتفکیک وتخصص برای رسانه  وخبرنگاران واجد شرایط دارای مهارت های متمایز دارد، و  با انباشت  وتراکم مطالبات عمومی به توانمندی  و حضور ناب وموثر رسانه  در  شهرمان  سخت نیازمندیم ، در این راستا  توانایی برای مقابله با برخی از کم وکاستیها ،موانع و آسیب ها  در زمینه ی ارائه آگاهی، هوشیاری و ظرفیت شناسی  در خبرنگاری و رسانه های تعاملی، و دیگر رسانه های جدید  وشبکه های اجتماعی  جایگزین  خوبی برای فروشگاهی کردن  رسانه  وفروش  نشر  فضای   فعال  وویترینی کردن عرصه ی رسانه می تواند باشد که می بایست در هرگام رسانه ی آنرا مورد لحاظ قرار دهیم...
 در واقع باید از حجمی کردن رسانه  و انبوه پراکنی خبر در بخش روزنامه وخبر نگاری یا رسانه  به وزن دهی مطالبات  بپردازیم ، و بدانیم که خوشآمد گوئی ها و احساسات مقطعی تنها صرفاً متعلق به یک برهه اند وما می مانیم وعملکرد  ثبت شده مان  در افکار عمومی و جستجوهای گوگل  ....  که  این روند را  می توان بهمراه آگاهیها ، اطلاعات و مطالعات،  گزارش، خبر، عکس ها،تحلیل ها  می توان  به سمت یک  فایل  بندی رسانه ی  رشد گرا سوق داد،...
 درپایان   قسمتی را به موضوعی تحت عنوان مهمترین انتظار خبرنگاران از مسئولین چیست؟که طی یک نظر سنجی از دانشکده رسانه (نظرسنجی -۹۶-۱) منتشر شده اختصاص داده وتقدیم می دارم:

مهمترین انتظار خبرنگاران از مسئولین چیست؟

1️⃣ - نقدپذیری
2️⃣ - رفتار عادلانه با و بین خبرنگاران
3️⃣ - رعایت حقوق مادی و معنوی آنان
4️⃣ - فراهم کردن امکان دسترسی به اطلاعات  سازمانی
5️⃣ - پاسخگویی
➖(http://www.assess.ir/Filemanager/images/pies/1502287781822.png)
   http://www.assess.ir/Filemanager/images/pies/1502287781822.png

نوع مطلب : تحلیل مقاله 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.