جایگاه  خلاقیت وابتکار درمدیریت شهری
 کلاس اول راهنمائی بودیم زنگ هنر"خوشنویسی"  شیشه های دوات (جوهر) میز ودفتر و دست ولباسمان را مرکبی می کرد و صف اجازه گیرندگان برای شستشوی دست و ... دراین زنگ بیشتر از زنگهای دیگر می شد . به خانه که برمی گشتیم هم تازه اول دعوا  بود ... از این وضعیت ودادوبیداد دبیر از زنگ هنر بیشتر از زنگ ریاضی وهندسه می ترسیدیم بالاخره یک دانش آموز بدادمان رسید و راه حلی داد که هنوز هم قابل استفاده است ...: "بابا این که کاری ندارد یک تکه اسنفج یا پنبه توی دهانه قوطی مرکبی ات بگذار راحت می شوی ... و واقعاً راحت شدیم از اینهمه خسارت مرکبی شدن ...
 اما آنسوی دنیا و چندسال قبل، یک ایده زیبا به ذهن یکی از مهندسان شهری خطورکرد، او متوجه شد که  که از برخی بوته ها ی سبز در شب  نوری روشن  ساطع می شود و همچنین او مشاهده  میکرد که بعضی پروانه ها وبرخی از خزندگان درشب از خود روشنی ایجاد می کنند.. به دانشمندان  ذیربط مراجعه کرده و از آنها  می پرسید چگونه  می توان با استفاده از این پدیده در شب هن هنگام  نور صادر شده از گیاهان و درختان را‏تقویت کرده واز آن استفاده کرد؟
  تحقیقات دراین زمینه آغاز شد  دانشمندان  به مطالعه ی گیاهان، درختان و حشرات پرداختند  که در نتیجه آن پژوهش ها مشخص شد یک ماده وجود دارد  که توسط گیاهان، درختان و حشرات تولید می شود. و این ماده را می توان به سبک تلقیح وپیوند ژنتیکی  به درختان معرفی کرد تا نور بیشتری را تولیدنمایند . مزیت این کار دراین بود  که معمار ایتالیایی "کارلو مینیینی "می خواست خیابان ها را بدون نیاز به  باطریهای نوری یا انرژی الکتریکی یا حرارتی روشن کند. زیرا این درختان آرام و بدون وقفه نور کافی دارند..
آزمایشات مرتبط بر روی تغییر درختان با ترکیب عناصر ژنتیکی جدید  انجام شد. محققان دریافتند که در هنگام بارش باران ، هنگا میکه  چراغ های معمولی خاموش می شوند این درختان به نورافشانی خود ادامه می دهند .اگر شما به دنبال منابع نور در آن درختان باشید آنها را پیدا نخواهید کرد. اما اگر  شاخه ی  از آن را بردارید  ( جدا کنید)، نور آن همچنان در طول چند ساعت در دست شما خواهد ماند. ..
 درپی این ماجرا و قضایای مشابه دانشمندان می خواهند پاسخ این سوال را بدانند: آیا می توان یک درختچه با خصوصیات یک درخت بزرگ برای استفاده در خانه ایجاد کرد؟ آیا ممکن است زندگی نور در شاخه هایی که از درختان برداشته شده است، طولانی تر شود؟ هنوز جستجوها ادامه دارد
برنامه ریزی خلاقانه شهری ضرورتی انکار ناپذیر است که درختکاری وفضای سبز جذابترین مواردآن برای اهالی و گردشگران می باشد.
 متاسفانه می بینیم حتی دست اندرکاران امور شهری نیز درارائه گزارش عملکرد وبیلان خود از فضای سبز ودرختکاری کمترصحبت می کنند...   لذا ما باید برنامه ریزی شهری را دوباره ارزیابی کنیم. برنامه ریزی شهری نه تنها اهداف زیباشناختی بلکه اهداف بهداشتی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی نیز دربرداشته باشد .و
براین اساس دراین بخش  می خواهم روی سلامت وبهداشت دراین عرصه تمرکز کنم. ممکن است گفته شود نگرانی های دیگر مهم تر از برنامه ریزی شهری هستند و بپرسیم که بیشتر منابع  محدود مالی شهر  در کدام حوزه ها هزینه می شوند؟

برنامه ریزی اولویت انجام امور است:

 می گویند که برنامه ریزی شهری به طور مستقیم و غیر مستقیم با بهداشت و آموزش و پرورش درارتباط است. چگونه؟؟
تاسیسات، اماکن عمومی وخصوصی،اغلب امکانات و خدمات مورد نیاز شهروندان دریک شهر مربوط به برنامه ریزی شهری می شوند.  ما معمولا برنامه ریزی متمرکز را انجام می دهیم،و  اکثر خدمات در مرکز شهر متمرکز می شوند. این رویه باعث تراکم و انسداد مسیر می شود. اگر ما دو لایه سرویس دهی  داشتیم حداقل بعد ترافیک و حمل و نقل شرایط بهتری داشت . لایه اولیه در شعاع نقطه به نقطه در فاصله ی تعیین شده تا حاشیه شهر و  لایه ثانویه کانون مرکزی  حوالی مرکز آن ، که یکی ازبرنامه ریزی های سخت وپرمانع،  برنامه ریزی درخصوص خیابان ها و حمل و نقل عمومی است. برنامه ریزی مناسب،منجربه روان شدن رفت آمد عابرین و وسائل نقیله می شود  جابجائی بیماران و ارائه خدمات فوری دیگر  را  ساده تر می کندو ضمن اینکه دسترسی به نقاط مرکزی  شهرو کاربری خدمات متنوع آموزشی و استفاده از مراکز فروش فروشگاه ها وموسسات مالی را تسهیل می کند..

اما عناصر غیر مستقیم که بیشترین  تأثیر برشهروند  و شهرنشینی دارد. درختکاری و فضای سبز است،زیرا:

*چشم انداز زیبائی را ترسیم می کند
* هوا را تمیز می کند
* کاهش شدت نور خورشید و اشعه ی ماوراء بنفش.
* نیاز به انرژی برای تبرید (خنک کردن فضا ومحیط )را کاهش دهید.
* میزان دما به طور کلی در شهر کاهش می یابد.
* کاهش نیاز به آب برای محدوده فضای سبز را درپی دارد.
* آب باران را تمیز کرده و میزان آبهای زیرزمینی را افزایش  می دهد.
* فرسایش خاک را محدود می کند
* تامین کننده میوه وتغذیه   انسان ها، پرندگان و سایر موجودات می شود.
* کمک می کند تا بیمار سریع تر بهبود یابد و استرس را کاهش  می دهد.
* کمک در مطالعات برای کاهش بیمارهای روحی وروانی و خشونت.
* ممکن است به عنوان تفرجگاه  برای بزرگسالان و محل بازی برای کودکان استفاده شود.
*   کاشت درختان به طور کلی  به همبستگی اجتماعی  کمک می کند.
* پوشش مناسبی  برای صحنه های خسته کننده خاکستری مانند پارکینگ خودرو و دیوارهای بتنی محسوب می شود.
* جذب انواع  آلودگی ها وکاهش آلودگی صوتی وخنثی سازی آنها
* ممکن است منبع سوخت وحتی  درآمد در صورت نیاز باشد
* ارزش واقعی اراضی واملاک را افزایش می دهد..
همه اینها به طور مستقیم و غیر مستقیم باعث افزایش نشاط وشادابی شهرو شهروند ونهایتاً  موجب کاهش انواع بیماری ها می شود.
سازگاری برنامه ریزی شهری با اصلاح معابر خیابانها وکوچه  باعث کاهش سرعت خودرو وموتورسیکلت ها و به حداقل رسیدن تصادفات می شود. این روند یک ارزش خوب برای ثبات برنامه ریزی فردی شهروندان را ایجاد می کند ، وافرادرا به رعایت  نظم و انضباط  ونظافت محیط  دعوت می کند ضمن اینکه روحیه ی همگرائی ها را بازمی گرداندواین احساس  خوب دست می دهد. تا شما در حفظ  محدوده ی تمیز و منظم بیشتر تشویق شوید  و  از آن محیط مراقبت کرده ودر قبال آن احساس مسئولیت ومشارکت بیشتری کنید زیرا توسعه را لمس می کنید.
براین پایه کارباید در دو سطح فرهنگی و گسترش زیرساخت ها درقالب یک برنامه ریزی همه جانبه دنبال شود
در مورد برنامه، دو خط موازی توسعه وجود دارد که باید پیگیر آن بود . خط اول نیازسنجی شهروندان وشهر درابعاد شرایط اقلیمی و داده های محیطی ومنابع ومنافع دراختیار وقابل جذب و خط دوم تمرکز روی روش شناسی خلاقانه  در یک مدل برنامه ریزی عملی  با ترمیم اعتماد عمومی....
 فکر می کنم موضوعی که بصورتی قاطع  می تواند دراین روند شهروندان را  منسجم  کند برنامه ریزی مشارکتی و تعیین نقش شناخته شده برای آحاد شهروندان است، زیرا  توجه  به برنامه ریزی و زیرساخت به نفع همه است و همه دراین شرایط احساس می کنند برنده  وذینفع هستند.
بدون شک "تفاوت ها" در اولویت بندی پروژه ها و روش های کار و پیاده سازی طرح ظاهر می شوند، اما باید اجازه داد برای این نوع تفاوت ها به جای از دست دادن وقت به اموری بپردازیم که  تضمین  کننده موفقیت هستند،و هیچ فشاری متوجه جهت وطرفی نباشد... موارد را بصورت گذرا وعمومی برشمردم . زیرا متخصصان وصاحب نظرانی  هستند که تجزیه وتحلیل علمی وفنی عناصر و ترکیب هدف این مطلب را بهتراز اینجانب می دانند.


نوع مطلب : تحلیل مقاله، 
برچسب ها : نجوای کنگان/ جایگاه خلاقیت وابتکار درمدیریت شهری،
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 01:32 ق.ظ

Thank you. An abundance of posts.

buy viagra no prescription buy viagra tablets online sildenafil buy online buy viagra online pharmacy buy viagra online uk cheap where can i buy viagra over the counter buy viagra sildenafil online buy cheap viagra online next day delivery buy herbal viagra buy generic viagra cheap
یکشنبه 19 فروردین 1397 01:30 ق.ظ

Perfectly expressed without a doubt. !
enter site very cheap cialis cialis rezeptfrei cialis tablets australia where to buy cialis in ontario cheap cialis cialis 100 mg 30 tablet cialis 5 mg warnings for cialis cialis pills boards generic cialis at the pharmacy
جمعه 3 فروردین 1397 04:38 ق.ظ

You definitely made the point!
cialis 50 mg soft tab cialis dosage amounts legalidad de comprar cialis cialis generisches kanada legalidad de comprar cialis cialis italia gratis generic cialis at the pharmacy cialis canadian drugs low dose cialis blood pressure cialis generic availability
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


نجوا کنگان
دلگیرم از خود با تو نجوا می کنم دریا این سفره ی دل پیش تو وا می کنم
درباره وبلاگ

سلام علیكم اینجانب عبدالمجید اورا متولد1348/6/25- كنگان-محله خور چوری(خیابان استقلال)

مدیر وبلاگ : عبدالمجید اورا
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :