دلگیرم از خود با تو نجوا می کنم دریا این سفره ی دل پیش تو وا می کنم

روشنفکر شدن چه آسان است !

تاریخ:چهارشنبه 15 آذر 1396-10:08 ب.ظ

                                  روشنفکر شدن چه آسان  است !
 
    حرکات و عبارات ونوشتار برخی به اصطلاح روشنفکران وطنی اما مجری نقشه ی بیگانه، جمله  معروف "لنین" : روشنفکران بیشترین توانایی  توجیه خیانت دارند. را تداعی می کند   دررابطه با این جمله  دو موضوع می ماندکه این روزها  باید مورد اهتمام قرارگیرد
 می دانیم که "لنین"  خود تحصیلکرده بود  آیا او اینگونه  درباره خودش صحبت می کرد؟ پاسخ روشن است"نه"  اینطور نیست   متن حکم او این را نشان نمی دهد، درواقع او درباره " روشنفکر نماهای مدعی فرهنگ سازی" و " باج زاده هائی" نان بنرخ  روز خور که پیرامون موضوعات پیرامونی حسب تمایل دشمن نظر می دهند  ودیگراینکه ما یک  دارای  یک تمدن  ریشه دار هستیم که برخی روشنفکران معاصر بزرگ  آن شهیدانی چون   استاد مرتضی مطهری، دکتر بهشتی، دکتر مفتح  و دکتر شریعتی و...  هزینه های نظریه پردازی موثر خویش را دربرابر استکبار وصهیونیزم ستیزی خود با ایثار جان خویش  پرداخته اند.و  خصومت دشمن دربرابر موضع شرافتمندانه آنان  ثبت تاریخی شده است وحالا چگونه است  وچه اتفاقی  افتاده است  که "روشنفکر " ایرانی می تواند محبوب دشمنانی باشد که حداقل  دو قرن  به این ملت وکشور خیانت کرده اند. وباز نقشه ی شوم تری درسر دارند.
 بنابراین  تمدن ایران اسلامی نیازی به نکته پردازی وتئوری سازی افرادیکه  یادشان در گزارش سالانه ضد ایرانی کنگره آمریکا  بعنوان نیروهای مورد نظر ایالات متحده قرار گرفته ودر لیست دریافت و ستون دستمزد از شورای امنیت ملی ایالات متحده ویاداشت امورخارجه وصدای  آمریکا هستند ندارد "روشنفکران واقعی" غرق در حمایت از مستضعفین هستند وتکیه گاهی جز فرهنگ غنی خود ندارند  و روشنفکر نماها ،در صدد بازگرداندن انقلاب به زمان طاغوت  حتی با گرا دادن به دشمن ...با باتکرار اصطلاحات و تکرار افتراها واتهامات...
 آنها گفتار وکردارشان در جهت خنثی کردن جهت وحرکت انقلاب اسلامی وتاثیر آن بر اقلیم وجهان است ...  آنچنانکه صهیونیست ها وآمریکائیها می خواهند  .  ماهیت چگونگی موضع گیری  "روشنفکرنماها " با  شواهدی که هرروز ابعاد آن بیشتر روشن می شود آشکاراست  عمق  خودزنی به هر دو  صورت افقی (در مبارزه با تمدن اسلامی و فرهنگ  همراهی با دشمن) یا عمودی درتاثیر سوء گذاشتن بر آگاهی عمومی : ترس از جنگ  به عنوان سوخت انتخابات بحث می کنند  ویا از طریق  عوام فریبی  از نقش موشک و دخالت نهادهای انقلابی در کشورهای منطقه  همانند رسانه ی بیگانه به بزک سرائی اظهارات اخلاقی تمرکز می کنند وحاضرند دراین  راه “سپرامنیت جامعه”  و حمایت از انقلاب  فرسوده شده وسوراخ سوراخ باشد . آنها در شتاب گرفتن  به سوی ایده های مزدورصفتانه و خیانتکارانه آنگونه نخست وزیراسبق کیان صهیونیستی  گولدامایر(گُلدا مئیر) خواسته بودحرکت می کنند: "لازم است با کمک این عده  از دولت مان محافظت کنیم" 
درآن طرف ماجرا "آنتونیو گرامشی" متفکر وفلیسوف انقلابی ایتالیائی می گوید:"روشنفکر واقعی"  از فرهنگ خود به عنوان یک سلاح در مبارزه با دشمن استفاده می کند ( ونه عکس آن ) . در اینجا اهمیت فکری و نقش واقعی او در مقابله با دشمن، نه صرفا در نظریه سازی،مهم است  اهمیت فکری و نقش واقعی روشنفکر در رویارویی حتی در درازمدت با دشمن است ، ونه آوردن مراعات النظیر برای شادمندی بیگانه آنهم در اردوگاه خودی. ...
 طبیعی است روشنفکری که از میدان مبارزه  وانقلاب دوراست .بسادگی بفکر استحاله ی انقلاب وپیکار بنفع دشمن می افتد زیرا اصولاً او از عرصه ی مبارزه وقتی خودرا کنار کشید راهی جزاین برای مطرح شدن خود نمی بیند  آنجا می تواند ادعا کند  ما  به صلح طلبی جهانی فکرمی کنیم درحالیکه حاضر نیستند بخود زحمت بدهند فکر  حاکم جهان حاضر را آنالیز کنند  وبگویند که به کدامین بخشش فکر می کنند؟  آنچه  برایشان اهمیت دارد  همان توجیه  بلندگو  وبازوی بیگانه شدن .
در یک منطق: شما درکنار کشور دیگری که  با پایداری کشورتان خصومت دارند ایستاده اید، آنها علیه  ایستادگی شما  هم قسم هستند،  آنها از این ملت نفرت دارند و همراه بادشمن مستقیم تان ماننداستکبارو  دشمن صهیونیست یا  دشمنانی عقب مانده مانند تکفیریها بسرکردگی ریاض) برابرتان ایستاده اند. در اینجا خیانت به یک نقطه نظر ساده تبدیل می شود. در اینجا  آنها می خواهندکه در مورد این پایداری وایستادگی "بحث"  دو طرفه ی آغاز شود،عده ی محاسنش را بگویند  و عده ی معایبش  وخود از وعده های بی سرانجام بگوید!
واقع امر این است که اصل دشمنی  آنها با یک قوم ونژاد ویک جناح سیاسی تنها بنام یا در ایران نیست  بلکه دشمنی عمیق تر آنها تمدن ایران اسلامی را نشانه  رفته است  زیرا پیشرفت و رشد این تمدن  می تواند منجر به پرکردن شکاف   فاصله بین شرق و غرب  و بین جامعه ی مسلمان و اجتماع غربی شود ، علاوه بر این مورد، مداقه قرار  دادن میراث فرهنگی  مسلمانان  بایدمعضل  عقب ماندگی  را  در یک زمینه تاریخی اجتماعی  و رفتاری معاصر برای  آسیب شناسی این عقب ماندگی از مظاهر ادراکی، مورد مطالعه قراردهد که آن  مطالعه به منظور شناسایی پروژه عدم تعادلی که  هربار ذهن  مسلمانان را بشکلی تحت تأثیر قرار داده است بکار رود .
 پس از استعارگری چند دهه ی انگلیس برکشورمان ومنطقه که حاصلی جز خسارت نداشت ایالات  متحده  وارد  موضوع مدرنیزاسیون  منطقه وکشور مان شد  وچنددهه دیگر این  ابرقدرت  نمایندگی  استعمار گران سابق را  بعهده گرفت  بازهم همراهانی  با این استعمار گر چهره پردازی اورا بعهده گرفتند تا بعنوان  پیاده نظام موانع و مشکلات را با ترفندهای گوناگون از سرراه اجرای نقشه ی شیطان بزرگ بردارند  و بدیهی بود که پس از طرد آمریکا باردیگر طرح های پیچیده از سوی ارباب به مزدوران حلقه به گوش  در اشکال مختلف  درمسیر جاده صاف کنی راه برگشت القاء خواهد شد  وبزک سازی چهره کریه شیطان به عواملی داخلی  واگذار می شود  . با اینکه هم کشور خودمان وهم مردمان دیگرکشورهای تجربه تلخ  استقبال از دو استعمار نو کهنه را فراموش نکرده اند واگر قرار بود برای ملتهای محروم منطقه کاری کنند دوقرن 19 تا 20 سلطه گری کافی بود.   بعبارت دیگر پیشرفت را می خواهیم اما غربی شدن را نه ! واین تنها شعار کشور مانیست ، برای نمونه نخست  وزیر هند" ناندرامودی" عنوان کرد:  «ما به  نوسازی احتیاج داریم، نه غربی شدن»
(We need Modernization, not Westernization)   او معتقد است که کشورش  نیازمند به روز شدن است  و نه به غربی شدن، تفاوت بین این دو را روشنفکران واقعی میدانند چیست؟ روشنفکر نما برای نشان دادن مدرنیزاسیون از خلقت تا رجعت را زیر تردید، تشکیک  وشبهه وتخریب قرارمی دهند  وهویت ومیراث فرهنگی وملی کشور را به تاراج و حراج رسانه بیگانه ومعاند می گذارد. چون این دو تفاوتی برایش ندارد و از وظیفه ی اصلی خود که تولید فکر واستحصال فن آوری نوین بین المللی در راستای رشدوپیشرفت کشور است غافل می ماند . زیرا  تنها به ماموریت خود ساخته و یارنگ باخته تحقیر جوهره هویتی   (Identity essence)  منابع فرهنگ سرزمینی وروحیه ی  استعمارستیزی هرچه سریعتر  باید پایان بدهد، تمرکز کرده است.
نکته :  این مدرنیزاسیون فزاینده  که ما در  ژاپن شاهد آن هستیم  ترکیبی از میان حفظ میراث فرهنگی ژاپن و آمیختن آن با چرخه تکنولوژی روز دنیا بدست  آمده است ونه وابستگی دربست وچشم بسته به پدیده های سلطه پذیری جهان .
ویا چین اگر بر صدرفهرست قدرتهای اقتصادی جهان تکیه میزند شعار حفظ روح سرزمینی وامتزاج  فن آوری بین المللی درصنایع را دقیق اجرا می کند، تاجائیکه  برای شبکه اینترنتی جهان  همتائی  دندان گرد ایجاد می کند.بنابراین  مزدوری و توجیه مزدوری درصحنه ی پیش رو:    ترازکردن  فکر خود با بیگانه ی است که  می خواهد استقلال طلبی  و مقاومت آزادمردانه وایستادگی ملت شمار ا بشکند،  بنابراین  باید مشخص  کنید که  شما بین کشور تان   و دشمنان  آن  از کدام   یک نفرت دارید؟ آنها از این  کشور و ملت نفرت دارند و با دشمنان  این ملت بارها علیه  شما ایستاده اند. در اینجا خیانت نباید به ارائه یک نقطه نظر ساده تبدیل  شود. در اینجا این "بحث" میان دو طرف  دریک کشور ، به سرنوشت یک ملت و سربه هوائی یک روشفکر برمی گردد.
 آنچه که در جامعه ی ما  اکنون لازم است وباید  به آن پرداخته شود، ایجاد یک سپر محافظ و یک زره فرهنگی است که ما را از "فرهنگ" مصرف زدگی، بی تفاوتی و هدردادن وقت وکج فهمی، محافظت   کند و  باید  دشمنانی  که دارای نقشه اند و روشنفکرانی  را بعنوان  ابزاری برهنه به میدان می فرستند تنها حکم  سخنگوی  آنان را بازی می کنند را هرچه زودتر شناخت ...
چرخش  به سمت دشمن  حتماً  در کنار خاکریز دشمن ایستادن  نیست  وقتی آگاهی  انقلابی تهدید می شو د و بزرگترین خطرها ی  هدفمند منطقه ی وبین المللی علیه کشور نادیده گرفته می شود. وقتی سابقه ی انقلابی ملتی مورد خدشه باید واقع  شود. تنها یعنی به ساده تر  کردن کار  رسانه ی دشمن  و برای  بیگانه بازی کردن  علیه  منافع ومنابع کشور و لی  با لباس ملی کشور خود پرداختن به خواست دشمن است  ...
  "روشنفکر شدن آسان می شود "واینگونه قاب رسانه اش می شوید و تیتر اول شبکه ی اجتماعی وروزنامه اش، قهرمان موقتی  شوهای ماهواره ی اش  و مجری برنامه ریزی اش،  بالاخره عنوانی برایت انتخاب می کنند تا چندروزی با آن خوش باشی. حرف آخر اینکه هنری نکرده ا ی . چون آنها هم می دانند از  خیانت ثمری بدست نخواهد آمد  و هم خود مطمئنی که بیش ازاین کاری ازدستت برنخواهد آمد ... 


نوع مطلب : تحلیل مقاله 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.