دلگیرم از خود با تو نجوا می کنم دریا این سفره ی دل پیش تو وا می کنم

بهترین خدمت به مردم؛ دورشدن برخی مدیران ازمیزمسئولیت

تاریخ:سه شنبه 3 بهمن 1396-11:41 ب.ظ

  بهترین خدمت به مردم  دورشدن برخی صاحب منصبان از میز مسئولیت است
چند نکته ویک نتیجه راهبردی برای بهبود مدیریت:
برای بررسی مسائل روزمره برخی به سه ناچیز مشغول می شوند ‏:‏  پسماند جلسات آبکی ،دورریز شبکه های اشتباهی (ببخشید  اجتماعی)،  ترشحات متعفن  حلقوم مجریان‏ دوشغله ی شبکه های ماهواره ی که همه آنها با جوی آلوده کننده  ولجن آفرینی ملموس همراه  مشترک هستند که باید از زمین، هوا و زبان ما حذف شوندتا جامعه .حقایق را بازیابد ... شاید این اتفاق دشوارباشد ولی غیرممکن نیست. هرچند اینها پشتوانه ی حرکت و بقای بعضی ها محسوب می شوند؟
شکی نیست که مردمان  هر دوره و در هر زمان وهر زبان از هزاران سال پیش با امورجاری وتاحدی آینده خود دلمشغول  بوده اند و  وبرهمین  اساس منجمان وطالع بینان در کاخ های بسیاری  از وزراء و امراء و حکمرانان وخلفاء در  آسیا وسپس دراروپا جایگاه ویژه ی داشتند..‏
انواع طالع بینی؛ ایرانی ، هندو چینی و اروپایی،  تا امروز هم دررسانه ها، روزنامه ها و مجلات  به زبانهای متنوعی نمایش داده  میشوند و صفحه ی ستاره  ی  اقبال  مشتریان خودرا ورق می زنند و اغلب مشتریان بدون اینکه ماه وبرج شخص دیگری را بخوانند وببینند در خواندن و وتوجه به ردیف نوشته ها وعبارات ماه تولدخود بسنده می کنند و اغلب به آن دلخوش می شوند . درحالیکه اگربه مضامین شمرده شده در دیگرماهها مراجعه کنند چه بسا تشابهی بدون تفاوت و یا مشترکاتی فراوان بین این ماه وماه ویاماههای دیگر پیدا می کنند. وشاید با تکرار وترجمه وتعمیم یک وجه مشترک طالعی از زبانی به زبان دیگر همه ی مخاطبین یکجا سرکار باشند؟!  واضح است بنا به دلایل شخصی ونداشتن ابتکارعمل در قبال مسئولیت ناچار به خوشبینی تصادفی باید روی آورد‏.‏؟!
‏اما گاهی برای همان عبوراز واقعیت  مفید است حتی در برابر خود؟! درست همانطور که برخی پزشکان به بیماران خود می گویند: "شما  حالت از من بهتره وسالم ترازمن هستی" گرچه در واقع  بیمار از حال خود آگاه است!
واکنون نقش  منجمان وطالع بینان و فلک سازان پررمز وراز درکنار بسیاری از مسئولین به بعضی مشاوران  تفویض شده است. وبدون تردید بسیاری از شعارهای ساخته وپرداخته مشاوران که عمقی در عمل به آن مشاهده نمیشود. همانند همان طالع بینی های تفننی گذشته وحال است.
هرفرد در شرایطی وقالب صلاحیتی حق دارد که به عنوان رئیس ومسئول منصوب شده ویا بعنوان منتخب در بخشی ازمفاصل مدیریتی کشور  وارد صحنه  خدمت شود  و این رویکرد در قانون اساسی بیان شده است تا زمانیکه او شرایط  و صلاحیت خدمت به کشور را دارد و منافع کشور و حقو ق و مطالبات مردم را برآورده می کند روندی تضمین شده دراختیار دارد ،از همین رو برخی ناکارآمدی خود را به قانون اساسی ربط می دهند زیرا اهداف نهائی خودرا نمی توانند پیش ببرند وبا تعابیر متنوع گاهی یکی به میخ یکی به نعل به ارکان نظام حمله می کنند درحالیکه  تعهد و هنر مدیریت وتدبیر مردمداری نشانی برای خدمت به مردم است نه اشباع کردن هوا وهوس قدرت وعرصه ِتکمیل دوره ی آزمون وخطا.‏. . ‏وبویژه قدرتیکه باعث نفوذ بیگانه است و بهانه ی برای جلوآمدن و تهور وزیاده خواهی دشمن.
جالب است بدانیم هشدارهای مختلف گروهی از صاحب منصبان تازه به دوران رسیده فعلی  در چند دهه قبل بعنوان خطر اعلام شد و مسئولین امر درعرصه های متعدد در بسیاری از کشورها به رمزگشائی وحل فصل اغلب معضلات  اقدام کردند....واکنون دوستان راه افتاده اند و...
 و ملت ما حدوداً دراواسط قرن بیستم  رشد وپیشرفت خودرا در قطع ایادی آمریکا وغرب ورهائی از وابستگی دید وپیروز شدند  و بسیاری از ملتهای منطقه این سبک را در دهه ی اول قرن بیست ویکم  پسندیدند ولی بخاطر ضعف رهبری انقلابی دچارانحراف وتشطط شدند وراه بجائی نبردند...
درتاریخ انقلاب اسلامی می خوانیم که دراوائل انقلاب پست نخست وزیری به مرحوم سید احمدخمینی  پیشنهاد شد . اما امام خمینی (ره) طی نامه ی  این پیشنهاد را با برشماری دلایلی رد کردند در بخشی از نامه امام (ره)  خطاب به پیشنهاددهنده  آمده است : بنا ندارم اشخاص منسوب به من متصدى این امور شوند. احمد، خدمتگزار ملت است و در این مرحله با آزادى بهتر مى‏تواند خدمت کند.... و بودند شخصیت های شاخصی که از پذیرفتن مسئولیت امتناع کردند. وبرخی بحسب اینکه  عنوان مدافع  اسلام ناب و و برخورداری ویژگی بارز انقلابی بودن را همراه داشتند به حسب اتمام حجت خبرگان و بزرگان قوم  مسئولیت راپذیرفتند.
از سوی دیگر در تاریخ جوامع می خوانیم که :
- حکیم افلاطون که   خود "کتاب جمهوری"را تالیف کرد  که تا به امروز  یکی ازرایج ترین  گفتمان ها در سیاست و فلسفه، بشمارمی رود ... از عهده گرفتن ریاست جمهوری  فرار کرده بود به او  جزیره  ی دادند وگفتند: بهتر است  برآنجا با اعمال حکمت خود فرمانروائی کنید، ولی افلاطون دید بازهم نمی تواند ایده هایش را مطرح کند، اما واقعیت این است که او مقاومت کرد تا مسئولیت سنگین ادعای خدمت به مردم را برعهده نگیرد .
‏- پس از سقوط موسولینی و فاشیست ها در ایتالیا، آنها  پیگیری  منصب خط مشی  جمهوری را به فیلسوف معروفشان"بندیتو کروچه"  پیشنهاد کردند،  با اینکه او یک فاشیست بود اما عذر خواهی کرد او پیش ازاین بیش از یک دوره وزیر آموزش و پرورش بود، اما گفت:وزیر بودن در یک زمینه خاص، برایم امکان پذیر است اما مدیریت  اجرائی همه رسته ها ی اجتماعی و همه وزرا و همه مردم برایم غیرممکن است..‏
‏- پس از انقلاب ژوئیه 1952 مصر منصب ریاست به  لطفی سید پاشا، یکی از پیشگامان اندیشه ی تعلیم وتربیت،  همین پیشنهاد شد ولی او پاسخ داد که این مسئولیت به توانمندی فوق العاده ای نیاز دارد که در تصور او  نمی گنجد.
- وهنگامیکه رژیم نامشروع صهیونیستی ایجاد شد  از البرت انیشتاین خواستند که ریاست جمهوری یا نخست وزیری آنها را بپذیرد اما  او با رد این پیشنهاد گفت:  من  حتی دردرک یک انسان موفق نیستم، چگونه  عهده دار مسئولیت میلیون ها نفر شوم . با این حال، هر شهروند آزاد است که خود را به عنوان رئیس جمهور همه ی ما ببیند!
چرا پذیرفتن مسئولیت سخت است؟ زیرا  پاسخگوئی مطالبات مردم کارهرکسی نیست و یک کاپیتان  ناکارآمد هواپیما وسکاندار ناتوان یکی کشتی بجای باند فرودگاه و ساحل  مطمنئاً  عمق بیابان  وقعر اقیانوس را اشتباهی خواهد گرفت و تنها با چتر پرش آزاد و قایق نجات ، نهایتاً ناجی خود خواهد بود که بزرگترین خیانت است وبس.
 شاید این گفته دیوید اچرتون، نویسنده سیاه پوست دریک عبارت طولانی حکایت مرتبطی با این نوشتار  در خود نهفته  داشته باشد:  "نه شیرینی ونه  جذابیت و نه ظرافت  ونه سحر وافسون تورا  ونه  توان برانگیختن دیوانگی مردم مانند تو ندارم بنابراین من با این وضعیت بیست سال ناشناس ماندم  حتی با اینکه  بیست  کتاب داستان نوشته ام .. اما همچنان در تعجبم"  !
وحالا به این نتیجه گیری فکر کنیم که آیا بهترین خدمت به مردم این نیست که برخی مسئولین ناکارآمد از کرسی ومیز فاصله بگیرند؟ ومی توان گفت :  عادت به قرص دیازپام بهتر از اعتیاد به میز وکرسی است


نوع مطلب : تحلیل مقاله 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Online cialis
شنبه 18 فروردین 1397 05:34 ب.ظ

You have made your point extremely well!!
cialis 05 cialis generico postepay cialis generique 5 mg purchase once a day cialis cialis from canada cialis savings card cialis lowest price cialis diario compra viagra vs cialis vs levitra cialis name brand cheap
پاسخ عبدالمجید اورا : najvaye-kangan:Thanks
Cialis online
شنبه 4 فروردین 1397 10:21 ب.ظ

You actually said that effectively!
cialis therapie cialis professional yohimbe tadalafil tablets we like it cialis price cialis cost we choice free trial of cialis achat cialis en itali cialis canadian drugs ou acheter du cialis pas cher generic cialis review uk
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.