دلگیرم از خود با تو نجوا می کنم دریا این سفره ی دل پیش تو وا می کنم

آموزش وپرورش اساس تغیرات اجتماعی

تاریخ:سه شنبه 1 اسفند 1396-12:10 ق.ظ


آموزش وپرورش اساس تغیرات اجتماعی

 

تعریف ساده از مدرسه:

  مدرسه یک نهاد سیستماتیک است که در محدوده تحصیل و آموزش فعالیت دارد و به دنبال یک برنامه تربیتی و آموزشی که توسط دولت ومردم تامین  مالی می شود حرکت می ند. به معنای مدرن آن، مدرسه یک موسسه آموزشی-یآدگیری است. تفاوت بین  آموزش و یادگیری این است که اولی به معلم تعلق دارد تا صلاحیت ها ومهارتها را بسازد، در حالی که دومی به دانش آموز ودستاوردش  بستگی دارد..
با این وجود، ما در اینجا سعی نداریم  به  جزئیات تعریف دقیق  مدرسه یا آموزش بپردازیم ، بلکه  هدف  این است که نقش  مدرسه برای حفظ  موجودیت خود و هویت جامعه و ماحصل فرهنگی واجتماعی آن  با باز تولیدخروجی مثبت  آن را در حدتوان مورد توجه واهتمام قراردهیم
تعلیم وتربیت: آموزش وتربیت برای  افای نقش مثبت در زندگی وجامعه و فراگیری مهارت برای احساس مفید بودن...
یکی از این  چالش ها در رویکرد آموزش وپرورش به مدرسه به عنوان  کانون درگیری میان طبقات اجتماعی است و طبقه غالب  فرهنگ و سبک وروش فکری خود را بر وضعیت موجود به عنوان یک فرهنگ  مسلط تحمیل می کند. همچنین اعتقاد بر این است که انتخاب افراد  برای طراحی مبانی تعلیم وتربیتی در هردوره به دلیل مهارت و توانایی آنها نیست بلکه با توجه  به وابستگی گروهی و یا وفاداری به  گرایش  سیاسی فصل  ازمنفذ رهاورد انتخابات قابل مطالعه است..
انتقادی از "بازل برنشتاین" صاحب نظرالمانی در این باب نیز وجود دارد او از این واقعیت سخن می گوید: که فقرا دارای یک کد فرورفته درتنگنا های محیطی هستند که از طریق آن  نمیتوانند با زبان رایج مدرسه همراه باشند. بر خلاف کلاس و سطح برخورداری طبقه غالب که دارای کد داخلیست که می تواند زبان مدرسه را درک کند. به نظر می رسد که کد ضعیف با زبان مدرسه ناسازگار است، بطوریکه باعث می شودتا دانش آموزان فقیر اغلب  درغربت واقعی  زندگی کنند..
دو متفکر فرانسوی، بوردیو و باسروون، همچنین از نوع نگاه مدرسه برای بازسازی و حفظ سیستم موجود خود انتقاد کردند.نقد آنها همچنین زبان و فرهنگ طبقه بورژوایی را در بر می گیرند، که باعث می شود  تا فرهنگ اولیه خود را از بین ببرند و فرهنگ  نشاخته ی را از طریق آنچه فیلیپ برنو " انحلال فرهنگی" و سپس فرهنگی تازه  را فرا می خواند پر  می کند...بنابراین فرهنگ که مبنای آن در مدرسه طراحی واجرا می شودباید ساختاری براساس سبک وهویت سرزمینی همان جامعه باشد تا خروجی رضایتبخشی را تضمین کند.
این روند دلخواه در بسیاری از انتقادات برخی متفکران غربی نیز  که  با طرح نظریه های جدید  نسبت به اتخاذ  موضع  در برابر تعلیم وتربیت جامعه غربی، به ویژه پیرامون نظریه مارکسیسم  وحتی رویکرد  لیبرالیسم نهادینه شده،  نیز همواره به تعبیر  وتفسیر کارکرد آموزش وپرورش می پردازند اکنون شاهداین کنشگری فعال هستیم زیرا آنها نیز از آموزش پرورش انتظار دارند که محصول تولید ی کیفی و کمی انسانی ارائه دهد که نیاز واهداف جا معه ی امروز وفردا را پوشش دهد  لذا این انتقادات صرفاً جامعه ما را شامل نمی شود، بنابراین  باید سعی کنیم  تا نقش  سازنده مدرسه را به عنوان یک کارگاه انسان سازی فراتر از آنچه معرفی  می کنیم ارتقاء دهیم
 نکته : ضمن توجه  وتمرکز به منابع غنی تعلیم وتربیت ایران اسلامی وبویژه سند تحول آموزش وپرورش بعنوان شیوه ی که باید برپایه ی آن باید به باسازی آموزش وپرورش اهتمام ورزید ... در ادامه  نگاهی گذرا برخی از محتوا و مفاهیمی که اکنون درعرصه ی تعلیم وتربیت غربی بصورتی چالشی جدی مطرح  می شودرا با فشرده سازی فایل های دیده شده را به شما مخاطب وعلاقه مند  عزیز عرضه می نمایم:

 
- آماده باش عمومی فرانسه به منظور نجات ریاضیات

رابطه بین فرانسویها و ریاضیات عمیق است و بنابراین، اولین کشور  جهان از نظر نسبت جمعیت به هر مدال به دست آمده، فرسایش رتبه ی اروپایی جوانان خود را در عدم توانایی جذب  نشان ریاضیات نمی پذیرد. بطوریکه این اتفاق برای آنها شرم آور  محسوب شده است
  این کشور در مدل آموزشی خود در چارچوب کلی در تمام سطوح آموزش و پرورش،  از ریاضیدانان ارشد خواسته بود تا به صورت فوری  فکر کنند که  چگونه ریاضیات را به قلب  آموزش بازگردانند و  علاقمندی  دانش آموزان را  به آن تقویت کنند و توانایی آنها را برای شیرین کردن محتوای آن  افزایش  دهند..
سدریک ویلانی فرانسوی  مدال  آور برتر ریاضیات در سال 2010 ، ماموریت می یابد   تا میان ریاضیات وعموم جامعه آشتی برقرار کند :  او وقت بسیاری را صرف پیشنهاداقناعی  به کودکان ونوجوانان  قبل از بزرگسالان  کرد تا  آنها را متقاعد کند که جهان ما  به  زبان   ریاضی  نیازمنداست زیرا این ماده درسی برای ارتباط بین برنامه های کاربردی در زندگی روزمره و تلاش نظری که دارند  یک ضرورت است .  پیام او برای برنامه تقویت علوم کلیدی  وپایه ناگهان  زیر  سقف پارلمان فرانسه در سال 2017  خودرا مطرح کرداو  سه ماه کار را در مشورت با بسیاری از بازیگران در بخش آموزش و پرورش  گذراند  تا به ارائه گزارش نهائی در روز دوشنبه گذشته موفق شودطرح خودرا عملی کند.
  انتظار می رود  این نقشه راه در هدف نجات  اضطراری ریاضیات به ویژه درمیان کودکان اهمیت خود را بازیابد.
از آنجا که محتوای این گزارش قابل بررسی تقریبا شامل  100 صفحه است در وبسایت وزارت آموزش فرانسه منتشر شده است با در نظر گرفتن زمینه های مختلف در میان جوامع، در  21 مورد توصیه هائی را مطرح کرده  که  طبق ماهیت رویه ها و موضوعات مربوط به آن، در 5 شاخص اصلی  بشرح زیر بیان گردیده است:
1) اولین اولویت  از نوع درجه یک شامل 4 اقدام فوری است؛ مهمترین آن اعلامیه از طریق قوانین مصوب در معرفی ریاضیات به عنوان یک اولویت ملی تمرکز شده است که نیاز به جهت دهی تمام تلاش ها دارد، از جمله درگیر شدن خانواده ها در برنامه های تقویت و پردازش موسسات آموزشی با دانلود پیشنهادات تایید شده برای شروع پیاده سازی از  سپتامبر 2018  به بعد ..
2)  ریاضیات، اثربخشی، سرگرمی و بلندپروازی برای همه. این محور 6 اقدام فوری را پیشنهاد می دهد که مهمترین آنها پیوند ریاضی با تمرین از طریق ایجاد باشگاه های بازی های هوشمند و توسعه فرمول های مرتبط با بقیه مواددرسی ومحتواها ، به خصوص زبان فرانسه در ریاضیات و  بهره گیری از فرمول های یونانی از طریق آموزش مفاهیم متکی بر"برهان" ومنطق میسر است..
3) اعداد و محاسبات. این بخش در سه  بخش پیشنهاد ی ، مقدمه ای فوری در روش سنگاپوری تدریس ریاضیات ارائه می دهد که مبتنی بر ارتباط  مطالب به  موضوعات عملی و نظری و تقویت توانایی دانش آموزان از سطوح اول محاسبات ذهنی بر اساس تکرار و تداوم قرار گرفته است..
4) آموزش مداوم و توانمند سازی حرفه ای. این دوره شامل سه اقدام، یعنی ارتقاء آموزش در زمینه های آموزشی، به ویژه در سطوح ابتدایی و ایجادکارگاههای مینی تحقیق در ریاضیات تا سطوح  راهنمائی و متوسطه  ..
5) نظارت و ارزیابی این بخش شامل 6 روش است که مهمترین آنها انتصاب یک ناظر ملی و یک شبکه ناظران منطقه ای برای نظارت بر اجرای برنامه نجات ریاضی
 این برنامه با توجه به پیش بینی های پیشنهادی اصلاح و بروز آوری  می شود و در واقع  برپایه ی امید برای ایجاد یک آینده ای مطمئن بر زبان منطق و تعادل جهانی ایجاد شده است...
- هانا آرنت ؛ بحران  در  آموزش وپرورش  :
 
بحران حاکم بر جهان مدرن در همه جا و تقریبا در هر حوزه زندگی به وضوح در هر کشوری ظاهر می شود، که شامل حوزه های متفاوت و اشکال مختلف است. در ایالات متحده، یکی از برجسته ترین معضلات بحران مکرر در آموزش و پرورش است. در طی دهه گذشته،  آموزش و پرورش به یک مشکل سیاسی  و تقریبا روزانه در روزنامه ها ذکر شده است. قطعا خطر کاهش مداوم استانداردهای اولیه در کل سیستم مدرسه نیازی به تخیل بزرگ ندارد. جدی بودن این مشکل به شدت توسط تلاش های بیهوده و بی شماری سازمان های آموزشی به منظور پایان دادن به آن، تحت تاثیر قرار گرفته است. با این حال، اگر ما به مقایسه آموزش و پرورش و رویدادهای  بحرانی در سایر کشورها در قرن بیستم، و یا اعتصاب انقلابی پس از جنگ جهانی اول،  زندان و نابودسازی، و یا حتی   با وجود جلوه ای از رونق مرتبط است نتیجه ی کارکرد آموزش وپرورش است که در سراسر اروپا پس از جنگ جهانی دوم گسترش ضعف آن ملموس است، بسیار نگران کننده و دشوار است که بحران آموزش و پرورش به طور جدی به عنوان فوریتی شایسته مورد اهتمام قرار نگیرد و  چقدرمخاطره  آمیز است که بحران آموزشی را به عنوان یک پدیده اجتماعی در نظر نگیریم زیرا  اکنون مسائل  خرد وکلان قرن  را تحت شعاع خود قرار داده است  و بر ویژگی های زندگی در ایالات متحده آمریکا و  تقریبا در سایر نقاط جهان تقریبا  تاثیر خودرا گذاشته است.
با این حال، اگر این نهاد براه درست  رفته بود، بحران نظام مدرسه ما تبدیل به یک مسئله سیاسی نمی شد زیرا سازمان های آموزشی نمی توانستند در  زمان لازم  با آن تعامل  کنند. مطمئنا، بیش از یک سوال گیج کننده وجود دارداما نمونه ی جدی آن ضعف روخوانی  : "چرا جانی  نمی تواند بخواند" (نام کتابی چالش برانگیز است)  . علاوه بر این، همیشه وسوسه می شویم که فکر کنیم که ما با مشکلات محدود و نا محدود در مرزهای ملی و تاریخی روبرو هستیم و این اولویت تنها برای کسانی است که به طور مستقیم تحت تاثیرناتوانی آموزش وپرورش قرار می گیرند. این دقیقا همان باور کنونی است که  آموزش وپرورش ما شکست خورده است که در این قرن می توان آن را یک قاعده کلی دانست. هرچیزی که ممکن است در یک کشوربعنوان یک پدیده   مطرح باشد  که در آینده ای نزدیک در هر کشور دیگر ی بروز آن امکان پذیر باشد..وسوالات زیادی بی جواب مانده است و تنها درمیان ایالات متحده  می تواند با مهاجرت دادن  از سایر نقاط افراد تحصیلکرده برگزیده  این خلاء خود را پرکند وکه را ه حلی مقطعی بوده وتبعات خاص خودرا به دنبال خواهد داشت .
در آمریکا، این تقسیم فیزیکی وذهنی  کودکان به دانش آموزان مستعد و کم استعداد  غیر قابل تحمل خواهد شد. شایستگی در برابر اصل برابری، نشان از دموکراسی برابر است   بنابراین نادیده گرفتن آن دراین میان  باعث بحران های آموزشی در امریکا و خوردگی حاد وضعیت سیاسی کشور است، و کسی   در تلاش برای حل و فصل و یا پاک کردن تفاوت بین پیر و جوان،  بین کودکان و بزرگسالان بااستعداد و کم استعداد، نیست و در نهایت مشکلات در میان طبقه بندی جامعه خودرا آشکار می کند ، به ویژه در میان دانش آموزان و معلمان. واضح است   که این مشکل در رفتار سیاسی دولت ریشه دارد. این برابری  با مزایای خوب از طرف آموزش  و تربیت  عادلانه بعد از رصد همه این عوامل به  اقدامات توجیهی برای خروج  از بحران را دنبال کنید ....
 
-  ارزش مدرسه  و معلم در مصاحبه ی آنتون چخوف با ماکسیم گورکی:

"اگر پول زیادی داشتم، من یک کلینیک برای معلمان روستایی در اینجا ایجاد می کردم . آه اگر شما میزان نیاز  روستایی روسیه را به یک معلم خوب خوشفکر  آموزش دیده  و هوشمندبدانید. در روسیه باید شرایط خاص خود را ببینیم و ما باید این کار را در اسرع وقت انجام دهیم اگر ما متوجه باشیم که بدون مردمی فرهنگی،  وضعف گسترش فرهنگ را تحمل کنیم.  کشور مانند یک خانه از جنس آجری که به خوبی  پخته نشده سقوط خواهد کرد. معلم باید یک هنرمند، یک عکاس، یک مؤمن در کارش باشد.  آنچه که ما داریم  یک کارگر دستی است، یک فرد  با  سوادپائین  که برای آموزش  بچه ها  به حومه شهرها  می رود همان  حسی رادارد که ممکن است یک فرد که به تبعیدگاه می رود دراو باشد . او گرسنه است، مظلوم است، وبرای از دست دادن یک خرده نان می ترسد. در حالی که او باید قادر به پاسخگویی به همه سوالات دهقانان باشد، درحالیکه دهقان باید او را به عنوان یک نیروی ارزشمند دور از نگرانی ها وبا حشمت وشکوه  وپر عظمت ببیند، به طوری که هیچ کس جرأت نکند بر او فریادی بزند و شأنش را تحقیر کند..
“احمقانه است که  مردی  را دعوت کنید تا به  انسان آموزش دهد که او خودش را سرزنش می کند ؟ آموزش وتربیت انسان!  میدانی ! ما نباید اجازه دهیم که این فرد در مدرسه های مرطوب و کلنگی، از سرما بلرزد و از آن سرخ شود. این شرمندگی برای ماست. ".
 
-   اكونومیست : چطور می توانیم یک معلم خلاق داشته باشیم ؟
 
در مدارس  معلم، مهمترین است و ...
ظواهر مدرسه ی فرسوده  و کلاس های  کوچک مدارس را  پشت سر بگذارید؛ معلمان راز کلاس های عالی و دانشجویان موفق هستند. یک مطالعه در ایالات متحده نشان می دهد که  10 درصد از بهترین معلمان  در طول یک سال سه برابر آموزش وتربیت ارائه شده  توسط بدترین 10 درصد از معلمان  دانش آموزان خود رشد تحصیلی  عرضه می کنند . یکی دیگر از این مطالعات نشان می دهد که تفاوت بین دستاورد دانش آموزان سیاه پوست و همتایان سفیدپوستشان وقتی ازبین خواهد رفت ، اگر که سه چهارم معلمین برتر  درشرایط یکسانی آنها را آموزش دهند،..
اما تلاش ها برای اطمینان از این افسانه که هر معلم خوب  متولد می شود و نه ساخته می شود، تضعیف شده است.
توانایی تدریس  چیزی است که شما مالک یا فاقد  آن هستید. قدرت آموزش وپرورش درتربیت  نسل جدیدی از مربیان  و معلمان است که  پس از ایجاد یک آموزش دقیق و جدی می توانند آن ماموریت را  بخوبی انجام دهند زیرا که هدف آن پروسه ساختن معلمان بزرگ از معلمان عادی است  همانند مربیان ورزشی  که می توانند به بهترین شکل ممکن  توانمندی خودرا ارتقاء دهند ، اگر این رویه به درستی انجام شود، مدارس تغییر خواهد کرد و در نتیجه زندگی مردم را تغییر خواهد داد....

برنامه آموزشی در تجربه فلسفی جان لاک

" هدف آموزش و پرورش  تنها در شکل گیری انسان  خلاصه شده است : با احساس مدرسه، خانواده  و یا با آموزش.  تنها این بخش از آموزش است، که هدف آن آموزش  ترکیب فرهنگی انسان را برعهده دارد"
 اهمیت مشکلات آموزش در مشکلات سیاسی و  بحث های عمومی شهروندان و مشاهده از زوایای مختلف مانند نظام اقتصادی و اجتماعی آسان است ... وهمه چیز را دربرگرفته است...
  از این منظر، جان لاک برای تلاش و طراحی برنامه های آموزشی روشنفکرانه و بر اساس نظریه دانش و درک خود  از یک برنامه آموزشی که راه حل های روشنفکرانه را ارائه  می داد،به این حوزه فراخوانده شد.
  جان لاک اعلام کرد : که ذهن کودک یک صفحه سفید است و ذهن او  از تمام ایده های دانش و ذاتی قبلی خالیست  او دانش تولید شده با تجارب انسان در زندگی خود از طریق حواس و نظریات تجربی و واقعی دریافت می کند
  جان لاک در نیمه دوم قرن هفدهم، مجموعه ای روشنگری های فلسفی  و طرح های پیشنهادی نه تنها در حوزه فلسفه سیاسی بلکه در زمینه تعلیم و تربیت برای اعطای اولویت مطلق به آموزش و پرورش دررشد دانش و روش های مرتبط بااین نظریه را مطرح کرده است.
او در کتاب خود "نظراتی در آموزش و پرورش"، در 1693  نوشت: که کودک بعد از مرحله وابستگی به خانواده خواستار آن است که  خود با قوانین طبیعت به توافق برسد و اصول پیکره ی اجتماعی  او   از این به بعد شکل می پذیرد.ومعلم دراین مسیر یاریگر وراهنمای اوست.


-  چگونه می توانیم نظام آموزشی مطلوب وبا ثباتی داشته باشیم حتی اگر دولتی تغییر کند ویا وزیری جابجا شود؟

مشکل واقعی ما در این است که رویدادهای خاص و پدیده های غیر منتظره جامعه را با «عصبانیت» در باره اش صحبت می کنیم  و برای مدتی   آن رابا الفاظی چون شاید، اگر، اما و مشابه اینها سبک سنگین کرده و و سپس آن را فراموش کرده و  به عقب برمی گردانیم، مشکلات آموزش وپرورش هم از همین قاعده مستثنی نیست . باید بدانیم که رویکردگذرا  وفصلی به یک موضوع بدون اهمیت بوده و تاثیر زیادی نخواهد داشت
سیاست عمومی آموزش و پرورش و کل سیستم تعلیم وتربیت باید بدون دخالت تقلید  ونقش بیگانه  بلکه بر اساس منافع ملی ، حیاتی فردی و  عمومی، به  انتقال آموزش و علم و آگاهی به فرزندان میهن بپردازد زیرا این حق  اولیه آنهاست .
 رشد وبهبود تمام سطوح آموزش  در ایجاد یک سیستم آموزشی ملی برای تعلیم وتربیت کشور مان اولویتی بی بدیل است، چرا که نظام آموزشی به طور کلی کارخانه یا قالبی که شهروندان را بر اساس هویت دینی وسرزمینی با واقعیت های لازمه روزمره خود می سازد، بنابر این با توجه به تفاوت های منابع انسانی و ویژگی های آنها بر اساس سه رکن اصلی قابل توسعه است:
 1) برنامه آموزشی و درسی واقعی مغز  این سیستم است که قدرتمند ترین وموثرترین آن می بایست طراحی شود.
2) فضای آموزشی  با همه عناصرش پیکره آن نظام آموزشی است بنابراین  علل بیماریهایش را باید شناخت و آن را درمان کرد.
3) عنصر انسانی سیستم عصبی آن است که به اندازه کافی باید به آن اهتمام داشت.
 این  همان چیزی است که ژاپن آنرا انجام داده ، و  امروزه دستاوردی فوق العاده  در قله فن آوری  جهان برای خویش تعریف کرده است؟ ژاپن همه چیز خودرا به جز نظام آموزش و پرورش پس از شکست  در جنگ جهانی دوم مورد مصالحه ومذاکره قرار داد .تا بدینجا رسید
 انضباطی که دانش آموز  ژاپنی در مدرسه می آموزد: همانگونه که قوطی خالی آبمیوه را حاضر نیست در کف مدرسه بیندازد در گردش علمی دریائی حاضر نمی شود بر سطح اقیانوس بیندازد زیرا به این باور درونی در مدرسه دست یافته که  سیاره زمین نیز خانه ی اوست .
اگر ما به طور کامل در مورد بهبود نظام آموزشی مان جدی باشیم   برای غلبه بر مشکلات  می توان علاوه بر مراجعه به منابع غنی داخلی ، راهکارهای موفقیت  برخی از کشورهای جنوب شرقی آسیا مانند مالزی  ، سنگاپور و  ، که  امروز  به یکی از بزرگترین   پیشرو ان آموزش  در انواع علم و فن آوری تبدیل شده اند را مورد مطالعه قرار داد.
 آنها به این مهم به باور محققان این عرصه نه از طریق آژانسها و یا مشاوره ها ی بین المللی دست یافته اند  زیرا آنها داده های اشتباه که همخوانی با منافع فرهنگی وهویت ملی شان باشد نمی پذیرند  و جوامع  علمی خود را بر اساس اتکا به کار وفکر  خود طراحی کرده اند  همانطور که در بالا خواندید فرانسه هم برای تقویت ریاضیات خود نشانی سنگاپور را می پرسد؟
در نهایت مورد و ما باید راه حل های  نوین و نوآورانه برای مشکلات آموزش و پرورش در خط و منافع عمومی در پرتو  اهتمام به کل نظام آموزشی، ارائه نماییم
 
پانویس ها وبرخی منابع:

[1] Reboul (Olivier), la philosophie de l’éducation, édition PUF, Paris, 1971 , p31.

[2] Faes Hubert, Hanna Arendt : le statut de l’éducation dans la condition humaine, in Théophilyon, Difficile éducation, Revue des Facultés théologie et philosophie de l’université catholique de Lyon, 2014, Tome XIX-Vol2,pp 293.312.

[3] Voir Locke (Jean), quelques pensées sur l’éducation, édition Vrin, Paris, 2007,384p.

[4] instruire

Reboul (Olivier), la philosophie de l’éducation, édition PUF, Paris, 1971.

Locke (Jean), quelques pensées sur l’éducation, édition Vrin, Paris, 2007.

Revue des Facultés théologie et philosophie de l’université catholique de Lyon, 2014, Tome XIX-Vol2.داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Viagra from canada
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 06:07 ق.ظ

Many thanks! Numerous forum posts.

buy viagra without uk buy viagra how to buy viagra safely online buy viagra sildenafil uk viagra prices viagra buy viagra buy viagra internet viagra prices uk get prescription for viagra canadian pharmacy
پاسخ عبدالمجید اورا : najvaye-kangan:Hello . Thank you
Cialis online
شنبه 4 فروردین 1397 06:58 ب.ظ

Thank you! I appreciate it!
buy cialis cheap 10 mg wow cialis 20 cialis official site side effects for cialis cialis diario compra cialis australia org viagra or cialis cialis price in bangalore we choice cialis pfizer india ou acheter du cialis pas cher
Cialis canada
پنجشنبه 2 فروردین 1397 03:01 ق.ظ

Useful info. Thank you.
buying cialis overnight look here cialis order on line cialis online are there generic cialis side effects for cialis generic cialis 20mg uk cialis pills boards cialis kamagra levitra cialis generic wow cialis 20
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.