برنامه ی موشکی و نفوذ منطقه ی بهانه ی بی اعتباری برجام
                   هدف آمریکا  ایجاد سلطه  بر ایران است
نویسنده این کتاب  در سال 2015 پیش بینی کرد ه بود  :  توافق احتمالی هسته ی در هر سطحی از شروع انتخابات 2016 به بعد بی اعتبار و بی پایه خواهدبود
نویسنده :عبدالمجید اورا
تاریخ:سه شنبه 12 خرداد 1394-12:03 ب.ظ
دکترین اوباما..  شکست مهار رقبا و تنزل جایگاه واشنگتن
كالین دوك
Image result for " The Obama Doctrine: American Grand Strategy Today
سال چاپ:  مه 2015
این کتاب بما می گوید: که توافق احتمالی هسته ی در هر سطحی از شروع  انتخابات 2016 به بعد بی اعتبار و بی پایه خواهدبود
 خلاصه ی کتاب : در دهه ی اخیر  كتاب های  زیادی  در خصوص ارزیابی سیاست   خارجی  آمریکا نوشته ومنتشر شده است ، بویژه اینکه برخی  در داخل  وخارج از آمریکا  به اوباما   امید بسته بودند که شاید    در سیاست  خارجی   که برپایه ی نظامیگری  ایالات  متحده  آمریکا   توسط   بوش وسیطره  نو  محافظه کاران بر تصمیمات  کلان آمریکا  اعمال شده بود ایجاد تحولاتی نماید ،  چون  سیاست  بدفرجام خارجی کاخ سفید در زمان بوش، خود موجب پسرفت  قالبی و تنزل جایگاه  جهانی آمریکا گردید ،  علاوه برآن واشنگتن  تعدادی از هم پیمانان سنتی اش را  نیز در سطح بین الملل از دست داد.
بر پایه ی نکات فوق الذکر  و پس از گذشت 6 سال   از دوره  ریاست باراک اوباما، از ژانویه 2009 ،  كتاب  كالین دوک، "استاد امور بین الملل دانشگاه جرج میسون" آ مریکا، ... موارد مهم وقابل تاملی را مطرح کرد
توضیح اینکه "توماس فریدمن" روزنامه نگار معروف نیویورک تایمز آمریکا  نیز نظرات مشابهی را ابراز کرده است.
اما این کتاب  باعنوان "دکترین اوباما و"استراتژی  امروز (آمریكای بزرگ ) "
 The Obama Doctrine: American Grand Strategy Today"، به مفهوم  " دکترین اوباما"  تنها در بعد  واکنش  به دستاوردهای بین الملی نپرداخته بلکه  به بررسی  سبک ثابت   سیاسی   رئیس  جمهور آمریکا،ونتایج مترتب برآن نیز تحلیلی را ارائه  وپیش بینی کرده بود که  فشرده ی ترجمه شده  آن را باهم مرور  می کنیم:
دو محور  " دکترین اوباما"
  دوك  مقدمه را در آغاز این كتاب  اینگونه مطرح می کند:  دکترین باراك اوباما که محصول مطالعه وتحقیقات و بحث های پیش از ورودش به کاخ سفید بود بر دو محور اصلی قرار داشت:
 محور اول: کاهش دخالت آمریكا در اموربین الملل، که در مقابل  تمركز بر امور داخلی آ مریكا بخاطر  سازندگی در  ایالات  متحده مورد نظر بود، ودر این رابطه با پرداختن به پروژه های لیبرالی ،  رئیس می بایست  به حفاظت   از جایگاه جهانی ایالات متحده  نیز با توجه به متغیرات بین الملل اهتمام داشته باشد و  از این منظر  به مراقبت از اوج گیری قدرت های  جدید  در صحنه ی جهانی، بنحوی که بتواند در رقابت و حفظ جایگاه و میزان نفوذدر عرصه بین المللی، توانمندی خود را تقویت نماید  ، و اساساً این پروسه از داخل آمریكا دنبال  می شد.این  توجه  با تاكید واعتراف باراک  اوباما  با ترسیم استراتژی امنیت ملی آمریكا در خلال سالهای  2010 و2015.همراه بود
دیدگاه اوباما  در کاهش دخالت های برون مرزی آمریكا  در امور بین الملل مرتبط به قضیه  تلاش لازم او  واعضاء  حزب همراهش ( حزب  دمکرات) دركنگره  برای  کاهش میزان بودجه دفاعی ،پایان دادن به تعهدات  پرهزینه ی خارجی ایالات  متحده  ، که در این زمینه موضوع عقب نشینی نیروهای آمریكا از افغانستان و عراق،  عدم اعزام نظامیان جدید امریكائی  به مناطق درگیر و جنگی  بین المللی، مگر در شرایط اضطراری و آنهم به شکلی محدود که بامشاركت  هم پیمانان  درتقسیم ماموریت  وهزینه ی مالی یکی از عوامل ضروری بشمار می آمد.
 محور دوم :  سعی  برای مهار دشمنان (چین، روسیه و ایران)، و ارائه امتیازاتی به آنها در راستای  تغییر  روش ها خصمانه شان علیه ایالات  متحده  در عرصه ی بین الملل!
در این خصوص  اوباما به کاهش تنش  و تقلیل دخالت و حضور  مستقیم آمریکا در میدان بین المللی  چشم دوخته بود وبدنبال سیاست  جاذبه بیشر  و نرمش پذیری در برابر خطرات جهانی و دشمنان بود، تا بدینوسیله  جهانی با امنیت بیشتر را  عكس نظر جناح دخالتگرای آمریکا که خواستار دخالت و نفوذ بیشتر در صحنه ی جهان  بود در امور بین الملل  پیگیری کند.
 
شکست پروژه مهار
 
  باراك  اوباما در این مسیر دستاوردی نداشت  وهدفی را محقق نکرد، بلکه  مشكلات  بیشتری فراهم آمد وسیاست عرضه امتیاز ، وسیاست مهار رقابتی علیه د شمنان ایالات  متحده (چین، روسیه  و  ایران) منجر به  از دست دادن تعدادی از هم پیمانان  سنتی در خاورمیانه ، آسیا، و مرکز اروپا ی شرقی شد.
 
و سه دشمن اصلی  مذکور  حتی با امتیاز دهی  اوباما ( کاهش دخالت جهانی ) ، اما آنها  ایالات  متحده را  مانعی  در بلند پروازی های اقلیمی خود می دیدند  و آن سه  کشور سیاست های خصمانه وقاطعی  را خلال دوره ریاست اوباما به مرحله اجرا درآوردند. واین مرحله باعث شد تا هم پیمانان آمریکا قانع شوند که ایالات متحده در سیر نزولی قرار گرفته است.
میان  نگرش اوبامادر ششمین سال حکم داری تا سال  اول دوره ریاستش  نسبت  به حقائق بین المللی حفره ی ایجادشد.  برای نمونه  او در دوره اول تعهد  داده بود که   سلاح اتمی در همه ی نقاط  جهان  ازبین ببرد .  ولی در شروع دوره دوم ، از این هدف  باقبول  ایران هسته ی  از این هدف سر باز  زد،  و كره شمالی  -یکی از کشورهای   سرکش نیز -  نیز  حكم اوباما  را با آزمایش اسلحه ی اتمی و موشک های دوربرد به چالش کشید .
واوباما  در ریشه کنی تروریست نیز ادعای مبالغه آمیز ی داشت،  واین در حالی بود  که  القاعده در حال رشد بودودر مناطق متنوع  از خاورمیانه شاخه های فرعی اش را گسترش داد، اوباما   خیلی بیشتر از "بوش" از هواپیمای بدون خلبان  برای هد ف قرار دادن  افراطی ها استفاده می کرد. وعلىرغم این روند   سوالات  و اشکالاتی جدی را پیرامون التزام آمریكا در تحقق امنیت جهان  وآمریکا  را مطرح کرد،  و بویژه   پایبندی آمریکا   به حقوق بشر که مدعی دفاع از آن بود مخدوش گردید....؟
 
عقب نشینی از خاورمیانه
 
  "دکترین اوباما" باعث افول نقش و تصویرآمریكا  در منطقه  خاورمیانه شد  ، بطوریکه هم پیمانان  ایالات متحده درمنطقه ، اعتماد خود را به آمریکا از دست دادند ، وتعهدات حمایت را جدی نگرفتند زیرا اشتباهات آمریکا در عراق ولیبی باعث توسعه ی دامنه ی نفوذ تروریسم گردید.
 وعدم  دخالت  در حفظ   توازن  قوى در منطقه ،  برخلاف پیش بینی های  اوباما  وتیم همراهش ،  میزان تعادل قوى بنفع ایران   پیشرفت بنحوی که این  کشور  بر منطقه  به سیطره و هیمنه کامل دست یافت .
 نظام  اسلامی  ایرانی  با دور زدن آمریكا بدون تغییر جدی در سیاست اقلیمی هم پیمانان ایالات  متحده را منطقه بدرد سر انداخت
خلاصه مطلب از نظر نویسنده :    "دکترین اوباما"  منطبق بر کاهش دخالت  در امور بین الملل، و تمركز برداخل کشور   برای اجرای  سیاست  لیبرالی  ،  با عث  تنزل نقش  وقدرت جهانی  آمریکا شد تا جائیکه سیاست  خارجی  آمریكا در دوره  ریاست  باراك اوباما،  با عدم محبوبیت در افکار عمومی روبروشد  ،  و بشکلی روشن تبدیل به  منبع نگرانی برای خو د حزب دمکرات را فراهم کرد.
برهمین اساس  سیاست خارجی اوباما ، و مواضعش در برابر قضایای بین الملل، در محل انتقاد وحملاتی درنده وخشن  از هر سو قرار خواهدداشت و این فرایندبرخورد  نه فقط از سوی حزب  جمهوری  خواه در انتخابات   2016،  بلکه از سوی نامزد دمکرات نیز  قابل پیش بینی  است که از آن سیاست ها  ابراز تنفر کرده  وپرهیز  ودوری از سبک فعلی را در دستور کار خواهند گرفت .
 
 رصد رسانه موارد زیر  را پیرامون  عنوان  این مطلب  که گویای عمق  وریشه ی شرایط فعلی حاکم برجهان وسلطه طلبی آمریکا ست را آشکار می کند:
 - نومحافظه کار ( که اکثر آنها تابعیت دوگانه  آمریکایی و اسرائیلی دارند) با  رئیس جمهوری به نام جورج دبلیو بوش به کاخ سفید آمدند  هنگامیکه که اطلاعات این رئیس در مورد جهان و سیاست خارجی تقریبا صفربوده است.. برای نمونه مجله ی وانتی وایر در مصاحبه  ی طی دوره  تبلیغات ومبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا از او در مورد میزان آشنائی اش از "طالبان" پرسید؟  جورج دبلیو بوش پاسخ داد : اینها گروه " راک اند رول" هستند ! البته او همانجا نشان داد که اسامی اکثر سران اروپا را هم نمی داند  ....
  اما با نهایت شیطنت وسوء استفاده از جهالت رئیس جمهور آمریکا  15 سازمان اطلاعاتی آمریکا   حوادث 11 سپتامبر 2001  وجنگ  علیه تروریسم  را ترتیب داد  و دستورالعمل  سلطه  مطلق آمریکا  صهیونیست بین الملل بر جهان  خلال جزئیات دقیقی از طریق استدلال فکری در قالب (think tank) به نام   قرن جدید آمریکا تهیه کرده است.
-  این موارد  درمقاله ای از پروفسور جیمز اچ فتزر" James H. Fetzer" ( عضو  سابق نیروی دریایی ایالات متحده) در مجله ی  "Veterans Today  "   م1مه 2015، تحت عنوان "تشخیص  واقعیت 11 سپتامبر: ازمجموعه ای از توطئه ها پرده برداشت: "... واقعیت ها نشان می دهد که بازیگران نومحافظه کار  وزارت دفاع و متحدان آنها در  موساد.  این گونه برنامه را طراحی با هم طراحی می کنند"  این استاد دانشگاه  در اینخصوص تنها  نیست. انجمن های زیادی وجود دارند که  برپایه براهینی که خود دارند خواستار افشاگری  اهداف مربوط به  حوادث 11 سپتامبر هستند، از جمله  اندیشمندانی معروفی (Scientists for 9/11 Truth)که  برای حقیقت یابی  پیرامون  11 سپتامبر  تلاش زیادی بخرج داده اند.تا جنگ طلبی نومحافظه کاران و همپیمانان صهیونیست:
( Architects and Engineers for 9/11 truth ) . آنها را برملا کنند.
- در کنار عناصر ذکر شده مصاحبه فرمانده پیشین ایالات متحده نیروهای ناتو، ژنرال وسلی کلارک با امی گودمن در تلویزیون  اکنون دموکراسی ( ( Democracy Now) -  2007: موارد اشاره را بازبان خود تائید کرده است ....
 به منظور نتیجه گیری بهتر دراین رابطه ،مطالعه ی برخی از اسناد محرمانه  که  اخیرا توسط موسسه ی  ( Judicial Watch  )  بهمراه یک سند از آژانس اطلاعات جاسوسی (DIA) در مورد دستورالعمل ها ئی برای تأیید تأسیس داعش  افشا شده است، متن مأموریت DIA می نویسد: "غرب و کشورهای  عرب حوزه خلیج فارس و ترکیه که از مخالفان سوریه حمایت می کنند، از تشکیل یک نهاد سلفی در شرق سوریه به شیوه ای اعلام شده یا  پنهانی برای منزوی کردن رژیم سوریه حمایت می کنند."
ازسوی دیگر در مقاله ای تحت عنوان "بازخوانی مجدد قدرت های جهانی"( Towards A Global Alignment- آمریکن اینترست  ) بوسیله ی زبیگنیو برژینسکی، که نقشه ی شکست اتحاد شوروی را در افغانستان در زمان ریاستش بر شورای امنیت ملی ایالات متحده بجهتی که  او یکی از بزرگترین طرفداران نظام تک قطبی با سلطه گری  آمریکا بر جهان در اواخر قرن بیستم بود، برنامه ریزی وطراحی کرد،...  اما اخیراً  او در  نشریه وسایت آمریکایی  آمریکن اینترست نوشت:  که آن رویا دیگر مرده است...
منابع:
 -" The Obama Doctrine: American Grand Strategy Today

Colin Dueck, " The Obama Doctrine: American Grand Strategy Today", (New York: Oxford University Press, 2015)-
 
-http://najvaye-kangan.mihanblog.com/post/5256/
این کتاب بما می گوید: که توافق احتمالی هسته ی در هر سطحی از شروع انتخابات 2016 به بعد بی اعتبار و بی پایه خواهدبود
نوع مطلب : تحلیل مقاله، 
برچسب ها : نجوای کنگان/ / -" The Obama Doctrine: American Grand Strategy Today Colin Dueck، " The Obama Doctrine: American Grand Strategy Today"، (New York: Oxford University Press، 2015)- -http://najvaye-kangan.mihanblog.com/post/5256/این کتاب بما می گوید: که توافق احتمالی هسته ی در هر سطحی از شروع انتخابات 2016 به بعد بی اعتبار و بی پایه خواهدبود /نجواکنگان/ عبدالمجید اورا/،
لینک های مرتبط :


سه شنبه 18 اردیبهشت 1397 06:30 ب.ظ

با سلام و صلواتاهمیت سبک زندگی مهدوی

پیامبـر اکرم (ص) : «من مات و لـم یعـــــرف امام زمانه مات میـتـة جـــاهـلیة»

این سخن نورانی، عاقبت کسی که معرفت امام زمانش را نیافته و او را پیشوا و واجب الاطاعة در طول زندگیش و در تمام عرصه هایش نداند، خروج از دنیا با حالت غیر مسلمان معرفی کرده است و اعمال چنین فردی مورد قبول حضرت حق نخواهد بود.

معلوم است که از طرفی کسی به مرگ جاهلی و غیر اسلامی می میرد که به صورتی غیر اسلامی زندگی کرده باشد و از طرف دیگر دین به عنوان برنامه زندگی موفق، تنها به وسیله امام معصوم به دست می آید بنابراین خروج از محور رضایت امام عصر حتی در رفتارهای ظاهری زندگی به نوعی خروج از زندگی اسلامی محسوب شده که نتیجه آن، همان مردن به گونه جاهلی یعنی عصر قبل از اسلام خواهد بود.

*نکته اول:
یعنی کسی که به سبک مهدوی زندگی نکند و معرفت به امام زمانش نداشته باشد (لم یعرف)؛ کافر از دنیا رفته است(میتة جاهلیه)

**نکته دوم:

معرفت یعنی سبک زندگی مهدوی و معرفت به امام زمان 4 مرحله دارد:

1. او را امام بداند

2. اورا مفروضه الطاعه بداند.( اطاعت از او را بر خود واجب بداند)

3. او را غریب بداند، (شان و منزلت امام زمانش را نمی شناسد)

4. او را شهید بداند ( یعنی شاهد بداند و هر لحظه در محضر امام زمانش است ، هر لحظه خود را در محضر امام زمانش بداند، هر لحظه استغفار میکند و مرتکب خطا و گناه نمیشود)

**نکته سوم:

مرگ جاهلیت به چه معناست؟

جاهلیت کفر و نفاق و گمراهیست، در مقابل عقل است نه علم. یعنی بندگی و عبادت خدا را نکردن.

http://hazratbaran.blog
.ir
عبدالمجید اوراnajvaye-kangan:Thanks/ سلام علیکم . ممنون که سر زدید
دوشنبه 17 اردیبهشت 1397 07:48 ب.ظ

با سلام
وبلاگ خوبی دارید فقط اگر میشه فونت نوشته هارو بزرگتر کنید تا راحت تر خونده بشه.با تشکر
موفق باشید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


نجوا کنگان
دلگیرم از خود با تو نجوا می کنم دریا این سفره ی دل پیش تو وا می کنم
درباره وبلاگ

سلام علیكم اینجانب عبدالمجید اورا متولد1348/6/25- كنگان-محله خور چوری(خیابان استقلال)

مدیر وبلاگ : عبدالمجید اورا
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :