حق با عالیجنابان است اگر که تنها یک شورا و شهرداری در جهان بود؟!
 مثلاً "جوابیه "(حبابیه) دوبخشی  افرادی که خود را داعیه دار مطلق منصب و خدمت برای کنگان می دانند نشان داد که  دوستان چقدر از گفتمان تاریک  ودست های باریک دربرابر بارهای سنگین رنج می برند...مدعیانی که لقلقه ی زبانشان تلاش بی بدیل وخستگی  کار کشنده برای کنگانی است که از داشته های بزرگش فقط نامی باقی مانده است.چقدر نازل و چه بیمقدار عرض حالی که  گرهی زیزاگی بود  بر کلاف سردرگم و آسیب های پیچ درپیچ شهر وبس اختلافی فاحش داشت با سبک نوین پاسخگو بودن!
آن "حبابیه" چیزی جز  نثار فحش وتوهین های خرد ودرشت در لفظ ومضمون ومحتوا  به بنده و عدم احترام به حقوق شهروندی و فرار از پاسخگوئی  به مطالبات فزاینده ی همشهریان و پاسخنامه ی انشائی  محض  و سراسر اشتباه در پرداختن به اصل پاسخگوئی و گزینشی با انتخاب بندهای مورد علاقه از نامه نبود.  که علاوه براینها آشکار شده که مخاطبین عنوان از  کاربرد کوچک ترین بدیهیات  مرسوم در پاسخگوئی به عموم درمانده و عاجزند. و حتی با ندید ن ویا نخواندن مطالب قبلی حقیر و بررسی اقدامات  یک ونیم ساله ی خود صرفاً به جوابی واکنشی شتابزده وبه دور از شان  و شاخص های  معمول  برسمیت شناخته شده مسئولین پاسخگو به عکس العملی دست  دوم  خشمگینانه، بهم ریختگی خود را در ملاء عام  آَشکار کردند. در واقع این جوابیه که در اتاق جنگ چند نفره که مصالح ومنافع خود را در معرض خطر می بینند  در مجموع درهمه ی ساختار پاسخی عاطفی به یک نامه بود و نه جوابی واقعی به رویکرد پرسشگری !
علیهذا بمنظور تشریح مطالب و اعاده اهتمام به کم وکاستی  درمحضر عموم  و توجیه  دست اندرکاران تدوین و تنظیم آن "حبابیه" چاره ی نمی ماند که به بند بند آن  در حدامکان در این مرحله بپردازم:
- ازبرنامه گفتید؛ کجاست برنامه ی مدون جامع تفصیلی ویا حتی یکساله ، کجا بود شیوه نامه ی اجرائی هدفمند شورا وشهرداری در ابعاد مختلف زیرساختی شهری فرهنگی و اجتماعی واداری ! کجاست چشم انداز توسعه ی شهر؟ یک نسخه از آن را هم بدهید رسانه تا ماهم ببینیم! کجاست آمار و مبانی دادهائی که شهروند بداند کجای کار و نقشش در منظومه ی شعارهای شماچیست.... به که دست دراز کردید که به شما نه گفته است...؟
- یکی از نشانه های "کمدی سیاه"این است  که  صاحب منصبی  چگونگی طرح خواسته  مطالبه گران را ، صرفاً  براساس مزاج وسلیقه ی خود بخواهد و آنگونه تعریف کند که دوست دارد !   روندی که  اکنون در شهرما به بیماری مزمنی تبدیل شده  ولاجرم ما این بیماری را پذیرفته و  از درمان آن غفلت کرده ایم.
- حقیراین فرصت را  " نه  اتفاقی گذرا  بلکه  نقطه عطفی برای تحول حقیقی در این شهر می بینم ، واز این منظر با دیدگاه "حبابیه نویسان تفاوت" دارم.  بخصوص که  ناظران آگاه  و وجدان های هوشیارو آزادمردان بیدار در ضمیر خود مأموریت می یابند كه اشتباهاتی را كه در  برخی از کارکردهای  اجتماعی وجود دارد تصحیح و اصلاح كنند، که اینها شواهدی دال  از رشد ما در مقابل استفاده  ابزاری نوکاسبکاران از تعارفات تلخ گذشته در هر فرصتی جدید است،
- چه چیزی باعث  نگرانی  ناراحتی و وحشت شما  شده است ؟ تراز نامه ی  سالانه مالی را چرا  "ترشی" گذاشته اید ؟ آن را منتشر کنید ابرا م بر  قاعده ی تاخیر و تعویق برای چیست ؟  اعلام  متنوع و متعدد ارقام بدهی سابق شورا و شهر داری  کدام راه حل منطقی برای عبوراز مطالبه گری  شهروندان است؟ معاونت استانداری بوشهر درهمان روزهای اول به شما گفته است : شهرداری و شورای بدون بدهی یعنی هیچ ! و انگهی چرا درطول این مدت از ارائه علل و  شیوهای هزینه کرد آن بدهی طفره  رفته اید؟
-   بنده هیچگاه یکسره ویکباره  به طرح موضوعات مندرج در مطلب سابق نپرداخته ام یا موضوعات را نخوانده اید و یا مثل این مدت آنقدر سرگرم گفت وشنود پیرامون اهداف فردی بوده اید که فرصتی برای دیدن دیدگاه عموم نداشته ید علاوه برنشست ابتر مرتبط  با موضوعات مدیریت شهری در مسجد حسین آباد و حضور رسانه در سالن اجتماعات شهرداری  که بنابه اقرار این مطالب را هم در جوابیه قدیمی فرض کردید یعنی حتماً سابقه ی ذهنی از سابقه وقدمت مطالب داشته اید؟!
ضرورت ساماندهی حمل ونقل درون شهری کنگان/
شهر کوچک کنگان،معضلات کلان شهرها را تجربه می کند
درعرصه "تغییر " جای متغیّرها کجاست؟
اتوبوس شورا به ایستگاه شهرداری می رسد!
...
-   در دنیای امروز موسسات و سازمان ها و زیادی هستند که  دررسانه  و سایت ها  داوطلبانه و زودهنگام برای شناسائی روزنه ها ، مشکلات ،خلاء ها و چالش ها سوالاتی با جایزرا  منتشر کرده و پاسخ های دریافتی را در راهبردهای زمانی چند منظوره تاثیر وتسری می دهند . البته آنها در کشش و ظرفیت و قابلیت گفتمان سازی مدیریتی خود  گفت وشنود ها را مستوجب دشنام و تهمت وافترا  و در تقابل با خودمی دانند لذا توصیه می شود به  دنبال رسالت های جایگزین  و الترناتیو های مازاد از ترس فروریختن آمال و نگرانی باشید شهر ما  در رهگذر  وعده ها شلنگ تخته جز وکالت آینده واصراربرصبر وشکیبائی نه به هدفی عامه پسند  ونه موفقیتی راهبردی وزیر ساختی دست نیافته است.
- جانب تاریک  نمایشنامه ی دوستان  معزز به نماد اصطلاحی روانشناختی" NOBUS" که اختصار   عبارت  "هیچکس بجز مانیست " ختم شده که  به دستورالعملی برای کارکردهای روزمره تبدیل شده است ...  
  روشن است که دراین مقطع آزمایشگاه ادراک انفردی " سر آغاز فصل فعالیت خود را با دو مشکل اصلی  روبرو می بیند : پرستیزشخصی خودرا ارتقاء دهند:  و از شهرشان  هزینه کنند  وهمین زبان بریده را قربانی این  نوع نگاه کرده و پرستیژی واژگون از شهر را در محافل رسمی  استانی وکشوری  نمایان کنند؟
  نمونه مرتبط: پاسخ بدهید که چگونه فردی که رای محکومیت  تخلف انتخاباتی او صادر شده در راس شورا قرار می گیرد؟ و درقبال ارزیابی مراقیبن فرا شهرستانی رادر باره خودتان به چه شکلی تفسیر می کنید این بام ابهام است و آخرکدرگرائی ، حذف کننده شفاف سازیست؛ نه مطلب اخیر بنده!
- افاضه کرده اید؛ ... و  با  بکارگیری ترکیباتی   همچون همشهریان عزیز! دست ویاری... دوست داشته اید که در بازی با الفاظ عاطفی به احساسات همشهریان تلنگر بزنید ...   اما  پیش از اینها فراموش کرده اید : نحوه رد اعتراض اصناف عموماً  بومی  نسبت به نمایشگاه بهاره وپائیزه و ...درخواست همشهمریان وداوطلبی جوانان توانمند برای درخشش در پست "شهردار" را و حتی تعیین نیرو  حسابداری شهرداری را به چه نحوی تعبیر می نمائید؟ چه عزیزی و کدام عزتمندی !
- چرا باید یک نفر که همان یک کار  اولیه خودش، برای خویش  چند کمکی گرفته بود و طاقت شنیدن دوکلمه حرف حساب ندارد! چه ضرورتی دارد که عناوین سنگین وخطیر کدخدای مجامع صنفی ، نائب رئیس شورا وهمزمان مدیریت محل کسب کار را باهم یدک بکشد در حالیکه جوانان همشهری تحصیلکرده  خوش استعداد با ایده های به روزشده ی  فعال در بازار به گوشه انزوا و کنج عزلت رانده شوند؟!
-  "تغییر " به سخره گرفته می شود واز آن تعبیری شخصی وابتدائی  در جابجائی فرد با علی البدل ساخته می شود به مطلبی اختصاصی دراین رابطه مراجعه کنید »
-   یکی  از مشاورانی که  به شما خط می دهد  و در جنوب شهر دره را پرمیکند ایضاً  در شمال شهر  و درامتداد دهکده ی گردشگری هروزمرز ونرخ سرسام آورجدیدی برای فروش زمین به شهرداری و شورا فرض می کند همان کسی است که به هرکس مشورت داده اورا به خاک سیاه نشانده و بقول بچه های محل هنری جز "شخته"بازی  و پاخط کردن  در هر مرحله ی گرایش سیاسی پیروز با سنگ  همان فصل به بازی  پرداختن ندارد!  و استاد پنهان شدن در وقت ضرورت است و بفرض خود در رنگ رزی برای این زمین و آن محدودیتی ندارد غفلت کرده : بطوریکه  عکس ها ی هوائی و ثبت شده گوگل در مدارزمانی مشخص  و ثبت مختصات طول وعرض جغرافیائی مقرر اگر باهمین فرمان وسبک پیش برود بی شک  از نظر منبعی خاص در پایتخت که مترصد چنین گزارشاتیست قابل طرح خواهد بود، نادیده گرفته است  واگر پایش بیفتد ناچارم هشدار ایشان رانادیده گرفته و حتی اگرلازم باشد  تنها با پای پیاده و" جامه ی یک لا" راه تهران را درپیش گیرم و فریاد واخواهی مردم محروم دیارم را بسمع ونظر مراجع ذیربط برسانم .بویژه اینکه تنها  ومستقیم رفتن را  بسوی هدفی عمومی وزلال با همه هزینه هایش، سخت علاقمندم  چه آنقدر  در کار گسترده فرهنگی  مشارکت داشته ام که برخی از صاحبان اندیشه ی ناب نکته بین و اهالی رسانه درد آشنا نه فقط مرا می شناسند بلکه عمیقاً فکر و حرف حقیر را باور دارند.... و طبعاً آنوقت می شود به نتیجه بازرسی دوروزه دراین شهر امیدواربود.
  - دوستانی  که بقول خودشان   در معیّت "خدای خدمتند"  و امیدوارم که مدح وثنایشان مقبول بیافتد و خرمای شیرینشان همواره در ناخوری دوشاب عجین باشد ؟! دمادم دفاعیه صادر می کنند و با پیامک های خصوصی قشون گرد می آورند به زعمشان:حقیر؛ بی تقوای، متوهم، بی انصاف،بی اطلاع،غریبه، اختلاف افکن، همراه ام الفساد، و ...  که خیلی ساده می شمارند، می نامند: به ایشان عرض میکنم  چنانچه حتی اگر همه این اوصاف دروجودم می بود  (؟! اما  چنانچه عضو شورای شهربودم "هیهات"  به خود اجازه نمی دادم: که از دکور اتاق شهرداربرای نورچشمی  فاکتور چند ده ملیونی دست وپا کنم و از فضای ورزشی تحت پوشش  امتیاز 700 ملیونی واگذارکنم ؟!این را چه می نامید؟ تداخل غیر قانونی  یک صاحب منصب در معاملات و... نهاد عمومی و موسسه ی دولتی ومردمی چه حکمی دارد؟
- از ریخت پاش جلوگیری شده ؟ً! دوست عزیز ! در مقابل  این ادعا حداقل حاضر شوید و به تعدادی  افراد در مجموعه ی سازمانی تان هزینه های آنچنانی برای حضور در مسابقات جهانی مسکو صرف می کنند این سخن  ابوذرغفاری را نقل کنید: که اگر پول آن را از بیت المال داده اید خیانت کرده و اگر از جیب مبارک داده اید چیزی جز اسراف نیست . ... بخصوص که دراین شهر با همان پول بیماران ومستمندان زیادی را می شود مساعدت  کرد. کدام شفاف سازی همشهریان ارجمند!
- مردم خود شان تفاوت غایب وحاضر را نیک میدانند... آیا اوضاع شهرو شورا وشهرداری  اثری ثابت  و  تلاش قابل عرضی را  برای تمجید و تعریف گذاشته است؟ اعضایی در شورا  و احادی در شهرداری از تکروی و فشار بی سابقه   "این مال من" و محدویت اختیار می نالند...  وتوضیح اینکه با نصب چند المان ونصب وبرداشت تندیس پرواز نمی توان سربه آسمان سائید  و آواز خواند   بخصوص برای بنده که  نه صدایم خوب است و نه سوت وقلمم محبوب شماست ؟!... توضیح اینکه  : سازی که می نوازید  بیشتر به سنج  و"عود" غم و اندوه  ناشی ازشکست و دهل کوبیدن از دور شبیه است تا نغمه ی برای طرب و نشاط دیگران خارج از حلقه ی اول شما ! ...
-  تاکید : هر امروفعالیت مثبتی را که انجام گرفته  مستند کرده و به اطلاع عموم برسانید فقط مستند....!
درپایان ؛ معمولاً کاربران منتظر حکایت وداستانی هستند اینهم که بی ربط بی ربط است تقدیم به عزیزان : گالیوردرجهانگردی اش در دهکده ی که بخشی از آن  به لی لی پوت ها منتسب بود جائیکه که بسیاری از ساکنان از قارچ توخالی خانه ی برای خود ساخته بودند ... ناچار فرود آمد... پس ازمیهانی و پذیرائی مفصل و گشت گذاری مختصر (سردسته ی کوتوله ها) روبروی گالیور ایستاده وگفت  : دهکده ی مارا چگونه می بینی؟  گالیور نشنید... بالاخره پله ی بلند تاشوی آوردند و "شهریار کوتوله ها" برفراز آن سکوی لرزان ،صدایش را چاق کرده  و همان سوال را تکرار کرد ؟
گالیور جواب داد: سرورم؛ جلال وجبروت تان کوه ودریا را  فرا گرفته و برکت انفاس ملوکانه تان گیتی را درنوردیده ؛  خلاصه اینکه  حضرتعالی ؛عظیم ترین شهریاران جهان و دهکده تان شکوهمند ترین عالم است،که قرین وهمتا ندارد  ...(حالا خوشت آمد) فقط سریعتر از پله نزول اجلال بفرمائید، چونکه خرده نسیمی دارد نزدیک می شود واهمه ی آن دارم که از این همه تبختر و تفاخر وتفضّل محروم شوم؟!
نوع مطلب : مقاله، 
برچسب ها : نجوای کنگان/najvaye-kangan،
لینک های مرتبط :


نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


نجوا کنگان
دلگیرم از خود با تو نجوا می کنم دریا این سفره ی دل پیش تو وا می کنم
درباره وبلاگ

سلام علیكم اینجانب عبدالمجید اورا متولد1348/6/25- كنگان-محله خور چوری(خیابان استقلال)

مدیر وبلاگ : عبدالمجید اورا
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic