موج سواری رسانه ی با بسته های" هدفمند "غیر هوشمند؟!
 
مدیالوژی.medialogy.( رصد و مطالعات رسانه) ارزش  موج سواری رسانه ی اخیر در منطقه ی چقدر است؟
 
  در موج سواری رسانه ی  می تواند در این روزها بشدت مورد توجه افکار عمومی باشد. .  داستان کوتاه از کتاب مدیالوژی "دوپری" درکتابی بهمین عنوان  می نویسد:  که یکی از امپراتوران چین باستان ، برجسته ترین نقاشان  کشور خودرا فرا خواند تا  تصویری از  یک آبشار بر دیوار اتاق خوابش، نقاشی کند. نقاش  با دقت زیاد  وبشیوه ی کاملاً ماهرانه خواسته ی فرمانروا را  که تا حد زیادی طبیعی می نمود اجرا کرد، اما چند روز بعد همان امپراتور  از نقاش خواست که آن طرح را حذف کند زیرا که صدای شرشر آب آبشار مانع  خواب او می شود؟!... این داستان به طور قطعی نشان  دهنده، اهمیت تصویر و مقدار انعکاس اثری رسانه  است که  در گیرنده  وکاربرایجاد می کند.
  دكارت نیز جمله ی معروفی در این رابطه دارد:حتی در حالت عادی  ( حواس مان  گاهگاهی ما را می فریبد)،
اکثر  اطلاعات و تمامی اخباری  که بدست ما میرسد عمدتا از رسانه های تصویری، صوتی و یا خواندنی است که ما آنها را دنبال می کنیم.
 عادتاً  اغلب سایت های خبری ابزارهایی هستند که در آن افراد توسط سازمان های دولتی یا غیر دولتی یا صاحب منصبی خاص  بکار گرفته می شوند تا  روزنه های دلخواه را در میان افکار عمومی باز کرده و گسترش دهند .
 شاهدبودیم که درآغاز دوره ی نمایندگی فعلی حوزه جنوب استان بوشهر  شعار " تکرار" بسرعت و  در منطقه  طی دو مرحله   به اوج خود رسید،  تکرار چه بود جز قبولاندن یک نام در سطح وسیعی به حوزه انتخابیه ؟ آیا  اکنون ما همه این مسائل را با جزئیاتش شناخته ایم؟ البته، مطلقا نه .. ما  باید بدانیم که   دقیقاً  چرا اکنون حجم آن  شعار  بتوزیع انبوه می رسد  وما هها و روزهای پایانی دوره چهارساله نمایندگی  قرار است به اوج برسد  اتفاق می افتد، یعنی آنچیزی  که در این گوشه  از  استانمان بشکل بی سابقه  ی بصورتی روزمره  اتفاق می افتد. بنظر می رسد : هدفش گرو گرفتن مطالبات در ذهنیت انحصاری مخاطبین نسبت به یک فرد است.
بنابراین رگبار تیترهای برگزیده( بسته، پکیج، بسته ی پیوست فرهنگی، خبر خوش) ،  ازمنبع خاص  توسط کانالهای متعدد وابسته به  مقاصد متنوع بدون جزئیات خاصی شدت می گیرد! حالا این سوال مطرح است:  چگونه باید به این نوع  خبرپراکنی اعتماد کرد و  چرا باید از آن دفاع کرد ؟ همانطور که این واقعیتهتا  بسادگی منتقل می شوند و در عوض به همان آسانی آنها را می شود انکارنموده و رد کرد و اصل ماجرا  را جدی وقطعی ندانست؟
مالکوم ایکس می گوید: شما هوشمند نیستید،اگرکه روزنامه ها و رسانه ها از شما  کسی را بسازند که بی انصافی دیده اند را نفرین کنیدو کسانی را که بی انصافی می کنند دوست بدارید. این چیزی است که اغلب برای عموم مردم اتفاق می افتد، زیرا همه دانش و اخبار در اختیار آنها که توسط رسانه های خاصی دنبال شده که ممکن است غیر مستقل بوده، یا به ما نشان دهند که مستقل هستند.
 هدف  در این جریان،همان" فریم کردن " است یعنی تمام افراد جامعه  تنها به نفع یک گزینه   می توانند  وباید همه ی گزینه ها  را کنار بگذارند، که این اصطلاح از جنگ جهانی دوم باب شدو  یوزف گوبلز، وزیر اطلاع رسانی  آلمان نازی ، یکی از سازندگان رسانه هدفمند، محرک شایعات بزرگ در جهان آنروزگفت: به من  یک رسانه بدون  ملاحظه بدهید  درمقابل من به شما  یک جامعه ی فرمت شده خواهم داد؟!
مشخصاً وقتی انسان تاریخی پیشرفت کرد که چالش ها وتوانمندی خود راشناخت ، وقتی این دو، مورد بررسی قرار نگیرند رسانه ی  بدون ملاحظه با بی باکی بیشتری در هر مناسبتی با عنوانی دلخواه به اظهار وجود می پردازد.
 ماجرا اینکه:  بسته سازیهای اخیر  از تعهداتی بی منتت است که سابقاً باید دولت و وزارت نفت  بسیار پیشتر وبیشتر در قبال  مردم منطقه ی جنوب استان بوشهر  می بایست اعمال می کرد اما بنا بدلایل زیر تحت الشعاع دستمایه های انتخاباتی قرار گرفته واشکالاتی برآن وارد است :
1) نداشتن برنامه ی جامع زمان بندی شده، عدم مشورت با نخبگان وکارشناسان محلی، خلاء مبانی آماری و  عدم ترسیم جدول توزیعی مناسب / برای مثال، اگرسوال گرفته شود درهریک از شاخص های اعتباری دراین بسته ها به آن اشاره می شود؛  آمار اولیه شروع کار  در بعد فرهنگی (توسعه ی ورزش  یا اشتغال از کجا وبا کدام محاسبه درنظر گرفته شده  ونرخ آن چه میزان است، محالست  که پاسخ دقیقی ارایه گردد، ) ویا بگویند دراین دوسه سال گذشته  درهریک از این شاخص ها منطقه ما چه رشدی داشته است؟
2) عدم همراهی بسته ها در دستیابی به نرخ رشد لازم در بعد انسانی و اقتصادی لازم  که به سهم خود  ازفقدان غفلت از زیر ساخت ها  و چگونگی ترمیم  اوزان اولویت ها....حکایت دارد.
3) جستجو برای مسیرهای ناشناخته و غیر همسطح در پشت "فرصت بدون رقابت" به عنوان "کمک مرده: چرا  که کمکی  که معلوم نیست  با چه شرایطی ودرکدام موقعیت زمانی ومکانی با کدام راهکار تدوین شده آیا بهترین راه برای  حمایت از توسعه پایدار  می تواند باشد؟" بخش بزرگی از معضلات منطقه ناشی از صنعتی شدن نامتوازن است،اکنون ترویج " ایده های مبهم"به پیچیدگی بیشترآن وضعیت کمک می کند.
 4) رویکرد غالب بر اهمیت "رشد اقتصادی" در دستیابی به توسعه ی پایدار با تمرکز بر توسعه استانداردها در ابعاد اجتماعی و مبارزه با فقر و نابرابری به دور از شاخص های رشد اقتصادی به طور کلی مانند "تولید آتش برای دود است و نه دود برای آتش "  که دراین میان تأیید "رشد اقتصادی هنوز برای عموم، موضوع بسیار مهمی محسوب شده است، زیرا این آزمون اساسی در مجموع  و در کنارهم از پویائی فرهنگی و اجتماعی، فرصت اقتصادی و استانداردهای زندگی در کارنامه ی هرنماینده معیار فراموش ناشدنی  بشمار آمده است."
5)معضل "سیاست های کوتاه (کوتاه مدت گرایی) مدت":
 فرسایش اعتماد شهروندان ناشی از عدم توانایی صاحب منصبان در دستیابی به آرزوهای اجتماعی آنها و برآورده نساختن راهکار رفع چالش های اقتصادی  در بلندمدت است. "  گسترش این فرسایش با توجه به میزان رشد اقتصادی و افزایش تورم و بیکاری یک همراهی با تاخیر ازآن دوره به این دوره ارتباطی تنگاتنگ دارند. که در تدوین سیاست های عمومی تمرکز نیافته و درواقع چیزی تغییر نکرده است، همواره سیاست های بلند مدت که  فضای بیشتری برای حرکت وتغییرات اقتصادی گسترده  ایجاد می کرد مورد فراموشی قرار گرفته است.و مسکن های آنی برای پیروزی در انتخابات و دو دوره ی شدن جای خود را به سیاست های بلندمدت در جهت تامین منافع کلان منطقه ی  داده است. انتخاب کوتاه مدت ( فورس ماژورانتخاباتی) : دوره مأموریت فورا به دنبال نزدیک شدن به نزدیک بینی سیاسی و حذف سیاست های بلندمدت از حوزه های انتخاباتی رویکرد داشته است.
6) دلجویی از رای دهندگان سابق:  در برخی موارد توجه بخشی مقامات منتخب به این شکل  تنها برای دلجویی از رای دهندگان و اطمینان از جلب حمایت دوباره آنها  با تأثیرات مخرب اجتماعی  همراه است
7)  تمرکز علاقه  مندی گروه  های فشار: گروه های ذینفع رسمی وغیر رسمی نقش محوری را در  اینگونه برنامه ریزی ها به دلیل کمک های مالی خود در مبارزات انتخاباتی، که منجر به انحراف از سیاست های عمومی برای دستیابی به منافع مشترک، می شود برابر با بدهی منتخبین به سرمایه داران با پیروی از بررسی منافع نامحدود با تامین مالی در مبارزات انتخاباتی می تواند باشد برمنافع عموم ارجحیت می یابد.

8) خدشه به "اطمینان": "نقشه راه انتخاباتی " ارائه شده  برای ایجاد  شوک گسترده در میان نخبگان سیاسی  (سیاست تحریک) در نظر گرفته شده تا با  تحریک ایده های غیر سنتی آنها  برای دیدن توصیف معکوس کردن لحظه ای تاریخی دعوت کند. که این روند می تواند به اطمینان موجود میان انتخابگر وانتخاب شونده خدشه های چشمگیری وارد کند
9. وزن آرا  و توازن تبلیغات :  برای توسعه  وزن آرا  و بهم زدن توازن (سیستم رای گیری وزنی) در فرایند پیش از انتخابات بکار گرفته می شود تا توانایی افکار عمومی برای تشخیص تفاوت بین نامزدها و عملکرد آنها را تحت شعاع قرار دهد.
10 - اعمال "رأی کانالیزه":  عدم تمایلات حضور نخبگان برتر در انتخابات  تهدیدی برای بقای شایسته سالاری است؛ زیرا این امر باعث افزایش شانس برابر ی زمینه ی رقابت کاندیداها  برای دسترسی به انتخاب با فرصت برابر نمی شود و تنها تاثیر بخش های رای دهنده اصلی حلقه ی اول پیرامون بسته های  درگیر ماجرا را افزایش می دهد که به نامزد  مورد حمایت خود  برای رسیدن به منافع خود فشار وارد بیاورند.که در کنار اینها جوامع هدف  اقلیتی که از بسته ها برخودار شده اند هدایت سیر انتخابات را بعهده می گیرند!
 در نتیجه، به رغم گستردگی نظرات مختلف و انتقادات منتقدین و صاحبنظران، هنوز موضع روشنی در مورد گسل های احتمالی و هزینه های اجتماعی برنامه های"کوتاه مدت" سیاست هایی که مانع پروژه های بزرگ و زیر ساختهای ارزشمند بلندمدت  می شود،اتخاذ نشده  تا کاهش   زمینه یابی در انتخاب نمایندگان شایسته و  در مقابل کاندیدها ی منافعگرا تحت تزریق «پول سیاسی» بر روند تصمیم گیری و روابط «مشتریان سیاسی» و مصالح متقابل میان سیاستمداران و نام آوران اقتصادی همچنان تهدیدی برای یک انتخاب اصلح بشمار رود.
نوع مطلب :
برچسب ها : نجوای کنگان/موج سواری رسانه ی با بسته های" هدفمند "غیر هوشمند؟!/مدیالوژی.medialogy.( رصد و مطالعات رسانه)،
لینک های مرتبط :


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


نجوا کنگان
دلگیرم از خود با تو نجوا می کنم دریا این سفره ی دل پیش تو وا می کنم
درباره وبلاگ

سلام علیكم اینجانب عبدالمجید اورا متولد1348/6/25- كنگان-محله خور چوری(خیابان استقلال)

مدیر وبلاگ : عبدالمجید اورا
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :