دلگیرم از خود با تو نجوا می کنم دریا این سفره ی دل پیش تو وا می کنم

إبراهیم مالك اشتر و فریاد "یا لثارات الحسین "درحوالی موصل

تاریخ:شنبه 1 آبان 1395-12:01 ق.ظ


إبراهیم  مالك اشتر و فریاد "یا لثارات الحسین "درحوالی موصل
 
 ابراهیم بن مالک اشتر در یک خانواده بزرگوار مالامال از عشق به اسلام رشد یافت در قلب او  حمایت از اسلام وارادت به  اهل بیت (ع) موج می زد،  تاریخ از او بما می گوید که وی در جنگ صفین  در رکاب  امام علی (ع)  دست در دست پدر خود شرکت کرده بود، او فرزند ی شایسته بود که نشان از پدر داشت.

 

نام و اصل و نسب او:
وی  به نام کامل  ابراهیم بن مالک بن حارث بن عبدیغوث نخعی المذحجی شناخته می شود  . با فتح کوفه  توسط  پدرش  در سال 17 هجری  بسیاری از قبایل عرب شبه جزیره عربستان از جمله  جمله مذحج والنخع به آنجا نقل مکان کرده وسکونت گزیدند  ، قبیله ی مذحج بعنوان پیرو ویاور امام علی و فرزندانش (ع) معروف بودند،  همینطور  بسیاری از قبایل عرب در کوفه مانند" خزاعه "و "عبد قیس"، "همدان" و"کنده"  همین رویه را در پیش  داشتند..

ابراهیم از تبار  خانواده ی پر افتخار وبا سابقه ی شکوهمند بود، پدر او  مالک اشتر  ازبرجسته ترین شاگردان وحامیان امام علی (ع) بود ...
تخمین زده می شود که ابراهیم در جنگ صفین (سال 37 هجری )  پانزده ساله بوده است .

ویژگیها و  آموزه ها  و صفات شخصی او:

ابراهیم اشتر  از محاسن و  فضائل نجیبانه ی برخوردار بود ، اما برجسته ترین این مزایا  برخورداری  از شجاعت و بی باکی  ودفاع از حق وعقیده در وجود او بود ، و هیچگاه از مبارزه باطل و باطل اندیشان  بخود نگرانی راه نمیداد  او  پلی از قهرمانان میدان جنگ و شیری شرزه  در معرکه بود، اما  شجاعت او هیچگاه مایه غروز وبی مبالاتی اش نبود ، ،   ابراهیم  در دینداری و امانتداری و عفت  نیز در میان مردم  شأن و منزلت ممتازی داشت و  در اخلاق مداری  میان جامعه معروف بود . او از فصاحت و بلاغت  خوبی برخوردار بود که برخی اشعار ش بما رسیده است ..

نقش او در قیام مختار ثقفی

اول : ماشه ی قیام

نهضت امام حسین (ع) بابی را باز کرد تا انقلاب و جنبش های متعدد علیه بی عدالتی  حاکمان مستبد  اموی  صورت بپذیرد یکی از نتایج اولیه نهضت اما حسین(ع)   در کوفه  قیام توابین بود. که  باید آن را یکی از نتایج  نهضت امام حسین (ع)  دانست .
مختار که بخوبی از اوضاع  سیاسی کوفه باخبربود با مهارت بالائی   از احساس وفاداری   به بنی هاشم وفضای ضد اموی بهره گرفت ، و با   برجسته ترین چهرهای این جریانات در کوفه دیدارکرد ، حتی آنهائیکه به نوعی در شکست برنامه مسلم بن عقیل(ع) و اعزام افراد به جنگ امام حسین (ع)  بنوعی دست داشتند همراه او شدند ..

 وبدینگونه  باید گفت که قیام مختار حرکتی شخصی نبود چون از سوی بنب هاشم حمایت می شد.    مختار با طرح مطالبه   حق آل محمد و خوانخواهی امام حسین (ع)  چشمها را بسوی خود خیره کرد .  وهنگامیکه بسوی ابراهیم مالک اشتر  رفت از حمایت او برخوردار شد  ودر نهایت  مختار با دردست داشتن نامه ی از  محمد  حنفیه همکاری وهمراهی تشیع راباخود ممکن ساخت.

 ابراهیم اشتر نخعی با  قبیله  خود به مختار  ملحق شد و زمینه اعلام قیام آماده شد ،آنها  تاریج خروج خود را  شب پنجشنبه چهاردهم  ربیع الاول سال 66هجری قرار دادند ،  كوفه برای زلزله  ی سهمگین آماده می شد   .والی وقت آن شهر  "ابن مطیع"  به آماده باش سربازان و فراخوان جنگجویان اقدام کرده بود ،  شب سه شنبه ابراهیم  مالک اشتر  برای دیدن مختار به  سوی او می رفت  ،   داروغه شهر خواست که  اورا بازداشت کند ،  اما  ابراهیم بامانوری سریع  اورا کشت .... و ابراهیم با مختار، روبرو شد  مختار به او گفت با این اتفاق خداوند  بشارت فتح داد ه است"ان شاء الله ".

   مختار دانست که وقت ضربات  پیشگیرانه  علیه دشمن فرا رسیده است . وابراهیم توانست ماشه ی آتش قیام شعله ور شده باشد ،  و با رشادتها ی وی - مختار ویارانش توانستند  لشکر  "ابن مطیع " والی کوفه را طی سه روز  جنگ سخت شکست دهند .

دوم : نقش ابراهیم مالک  اشتر در خنثی کردن شورش اشراف  كوفه

    مختار  چند روز پس از تصرف کوفه  از  ابراهیم  خواست بهمراه لشکریان از مسیر موصل به  شام برود   ... و  مختار با نیروی کمی در کوفه ماندند،  ابراهیم پس از حرکت از کوفه در مدائن اردو زد  برخی از هوا داران بنی امیه درکوفه   وقتی مختار  ونیروهایش را   کم تعداد وضعیف دیدند، ، برای کودتا  وشورش آماده شدند ، بنحویکه دوباره همه کوفه را علىه  مختار  یکدست کردند مختار سریعاً با پیکی چابک موضوع را به ابراهیم اطلاع داد ... ابراهیم بازگشت و کودتا چیان شورشی را  با ضرب شستی سنگین درهم شکست و بسیاری ازلشکریان یزید  که  قبلاً در برابر امام حسین (ع) صف آرائی کرده بودند و اینبار به جمع شورشیان پیوسته بودند را به هلاکت رساند .

  سوم :  نقش ابراهیم در شکست دادن   لشکر اموی و کشتن عبید الله بن زیاد ( جنگ  الخازر )

پس از دفع  شورش نظامی کوفه  توسط مختار به لطف شمشیر زنی  ابراهیم اشتر وی  به ماموریت اصلی خود، که رویارویی با ارتش  اموی  بفرماندهی  عبیدالله بن زیاد ، بازگشت، و سپس با لشکر  ابن زیاد، در حوالی رودخانه  الخازر "موصل روبروشد  ابن زیاد در میان جمعیت بود ،  سپاه عراق به تبعیت ابراهیم  در انتقام  خواهی خون امام حسین (ع) فریاد یا لثارات الحسین ،سر دادند :  سپس ابراهیم به لشکر شام حمله برده وپرچم آنها را پائین کشید وشکست سنگینی به آنها وارد ساخت و درهمین گرما گرم  عبیدالله بن زیاد و حصین بن نمیر کشته شدند  وسر ابن زیاد به نزد محمد علی بن الحسین (ع)فرستاده شد.  این نبرد و نتیجه  خیره کننده آن بزرگترین پیروزی به دست آمده توسط مختار و  ابراهیم مالک اشتر بود - -و برهمین اساس آن دو  نزد عموم تشیع  وخصوصاً نزد بنی هاشم  جایگاهی ارزشمند یافتند.
منبع : نویسنده علی عبد سلمان
وكالة أنباء براثا
تهیه وترجمه نجوای کنگان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پاورقی ها ومآخذ:

(1) ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج 6 ، ص 213.

(2) الطبری ، تاریخ الأمم والملوك ، ج 3 ، ص 80.

(3) البلاذری ، أنساب الأشراف ، ص 146.

(4) الرضی ، نهج البلاغة ( خطب الأمام علی ) ، ج 3 ، ص 76.

(5) ابن أبی الحدید ، شرح نهج البلاغة ، ج 42 ، ص 176.

(6) التفرشی ، نقد الرجال ، ج 4 ، ص 81.

(7) المنقری ، وقعة صفین ، ص 441 ؛  الفتوح ، ابن أعثم ، ج 3 ، ص 94.

(8) الخطیب البغدادی ، تأریخ بغداد ،  ج 13 ، ص 210

(9) ابن نما ، ذوب النضار، ص 58.

(10) الطبری ، تاریخ الأمم والملوك ، ج 4 ، ص 250.

(11) الدینوری ، الأخبار الطوال ،  ، ص 253

(12) الیعقوبی ،: تاریخ الیعقوبی ،  ج 2 ، ص 250.

(13) الطبری ، تاریخ الأمم والملوك ، ج 4 ، ص 382.

(14) ابن نما ، ذوب النضار ، ص 97 .

(15) الطبری ، تأریخ الأمم والملوك ، ج 4 ، ص 497 – 498 . بتصرّف.

(16) م.ن ، ص 506.

(17) ابن أعثم ،  الفتوح ،  ج 6 ،  ص 260.

(18) ابن نما الحلی ،  ذوب النضار – ص 117 – 125 .

(19) ابن أعثم ،  الفتوح ، ج 6 ، ص 244 .

(20) الطوسی  ، الأمالی  ، ص 238 – 243 بتصرف .

(مجلة ینابیع / العدد 63)
 


نوع مطلب : تحلیل مقاله 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
http://plaza.rakuten.co.jp/karriealtaras/diary/201507090000/
چهارشنبه 18 مرداد 1396 02:34 ب.ظ
Wow, marvelous blog structure! How lengthy have you been running a blog for?

you made blogging glance easy. The whole glance of your web site is magnificent,
let alone the content!
پاسخ عبدالمجید اورا : najvaye-kangan.mihanblog.com:Hello. Welcome. Visit this website again. Thank you
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.