دلگیرم از خود با تو نجوا می کنم دریا این سفره ی دل پیش تو وا می کنم

صله رحم سیاسی و فساد اقتصادی

تاریخ:یکشنبه 2 آبان 1395-11:14 ب.ظ

   صله رحم سیاسی و فساد اقتصادی
Image result for Link womb of political and economic corruption
در مثال مناقشه نیست وذکر نمونه فقط برای وضوح موضوع است و نه مقایسه...
اندیشمند مصری
حسنین هیکل  باذکر خاطره ی می گوید: 
 : زمانی حسنی مبارک مرا به حلسه ی خصوصی دعوت کرد وپس از تعارفات معمول به من گفت: فلانی از تو انتظار دارم که هرگاه فکر کردی بابت موضوعی  از سوی دولتمردان خطری متوجه کشور ومردم است فوراً آن را به من منتقل کنی ...؟
هیکل می گوید :از این جریان مدت  زمانی گذشت تا  اینکه مدتی بعد با وزیر اطلاعات کشور ملاقات کردم  ... پس از مقداری گفتگو  "وزیر" رو به من کرد وگفت: من قصد کناره گیری دارم ...
گفتم چرا ؟
 گفت:  از فرط آلوده شدن بسیاری از مقامات در ماجرای فامیل بازی ، فساد اقتصادی وفرهنگی، سیاسی، اجتماعی واقعاً از دست این عده خسته شده ام و همین دلیل برای کناره گیری ام کافیست.
گفتم: به رئیس جمهور  گزارش بده ...
گفت : مقرون به صرفه نیست ...  بعضی نزد رئیس از من عزیزترند.
هیکل درپایان نتیجه گیری کرد:حالا  برایم قابل درک بود که رئیس چه ترفندی به من زده بود..!

پس از این مقدمه  : هنوز چند هفته ای از آغاز سال تحصیلی نگذشته بود که یک خبر حیرت انگیز، محافل فرهنگی  و حتی افکار عمومی کشور را تکان داد. اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان، صندوقی به اسم فرهنگیان که هر ماه بخشی از حقوق آنها را اخذ می کرد و قرار بود با سرمایه گذاری این مقدار اندک از حقوق ناچیز فرهنگیان، برای آنها خدماتی بیش از آنچه که وزارتخانه تخصیص داده است، ارائه دهد...

و براستی حالا باید یکی باشد که به  چند سئوال زیز پاسخ بدهد:
 8 هزار میلیارد تومان چند مشکل  از قبیل ( مسکن، وام ضروری، خدمات درمانی و...) مربوط  به فرهنگیان  را حل می کند ؟!
8هزار میلیارد تومان چه میزان  از حقوق معلمان می شود؟!
چقدر حقوق وپاداش عقب افتاده  بازنشستگان می توانست با آن پرداخت شود؟!
چندتا مدرسه میشه ساخت؟!
وبا این مبلغ چقدر از مشکلات فرزندان وخانواده فرهنگیان را می شودرفع ورجوع کرد؟
میان فساد اقتصادی و دست اندازان به حقوق فرهنگیان تا مفاصل سیاسی مشارالیه چقدر فاصله است. گیریم که نظارت مستمری نبود ولی بازخواست  یکباره وناگهانی را چه می شود کرد
با بررسی تنوع فساد اقتصادی  بر پیکر نظام اجتماعی کشورها به نکاتی قابل تامل می رسیم که چشم اندازی نامطمئن اوضاع اقتصادی را آشکارتر می کند:

1- فساد اقتصادی در ابعاد مختلف تنها یک اتفاق منطقه ی  ، فردی  ومحدود به یک محدوده جغرافیائی خاص نیست  تحلیل گران امر بر این باورند که نوع ارتباطات ناسالم اقتصادی وسیاسی در جامعه ی جهانی در تعمیم به جوامع محلی واقع در یک کشور  خود محرک ومشوق یک فساد عظیم سازمان یافته است  که در تاکید براین موضوع از تحریض برخی موسسات وشرکتهای فرامرزی در زمینه سازی تهیه و تدارک گسترش واسطه گری، رشوه و رانت،گرین کارت ، تابعیت مضاعف و تضمین اقامت  در  کشور مقصد تا سرمایه گذاری در کشور ثالث با وعده های اغوا ء کننده زمینه ساز بسیاری از فسادهای زنجیره ی  گسترده در کشورهای جهان سوم و درحال توسعه را فراهم آورده است...
2- جهان سلطه پس از فراخوان سرمایه های نقدی بسیاری از کشورها ی غارت شده بویژه خاورمیانه درطول 30 سال گذشته ، بویژه پس از وقوع جنبش بیداری عرب هیچگاه به درخواست برگشت سرمایه  ی کشورهائی  چون مصر ، تونس، لیبی ، یمن  پولهائی که بالغ برچند صد ملیارد دلار تخمین زده می شود و بوسیله دیکتاتورهای سرنگون شده به بانک های آن کشورها منتقل شده بود پاسخ مثبت نداده است تا جائیکه  این کشورهای به وام  بانک های بین المللی ، صندوق پول و کمک های انسانی جامعه بین الملل چشم دوخته اند
3-  پژوهشهای جدید نشان  دهنده تأثیر فساد برکاهش توسعه و رشد کشورها مختلف داشته است ، که باعث خسارت وزیان همه جانبه ی جوامع شده است. این نوع فساد ها باعث شده تا علاوه براینکه مدیران آلوده مبالغ چشمگیری را ازمنابع کشور بنفع خود واطرافیان مصادره کنند سخت درگیر مدیریت ثروت نامشروع بدست آمده در طراحی های سیاسی واقتصادی پروژه های سفارشی خود غوطه ور باشند واز ماموریت اصلی که رسیدگی به امور مردم است غافل بمانند.

4- در نشست سالانه بانک جهانی وزیر دارایی و امور اقتصادی ایران، ملاقات با مدیر کل صندوق بین المللی پول، «کریستین لاگارد».داشت در واقع، جلسه بسیار دوستانه بود،...
دستیار رئیس  بانک جهانی، «کایل پیترز»، به وزیراقتصاد ایران  وعده داد: که یک بررسی از نقشه راه در همکاری با ایران با سرعت کامل، و شروع به برنامه ریزی برای موسسات  مالی در راه است.
از همه مهمتر، "پیترز" اعلام کرده است  امید بزرگی درتسریع بر همکاری بین ایران و بانک جهانی، علاوه بر مشاوره  و کمک های فنی،  اعطای وام  برای اجرای پروژه های زیادی  در نظر دارد البته، خطر  این تعریف وپیشنهادها  اگر  به یاد داشته باشیم در اینست آنچه که را که  بسیاری از ناظران و روشنفکران، از جمله متفکر  اقتصادی " میشل کاسادوفسکی"،در طول دوم  نیم قرن گذشته  موارد متعددی از اشکالات و انتقادات از تجربه های تلخ همکاری با صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بصورتی مستند در"کتاب جهانی سازی فقر و نظم نوین جهانی" منتشر کرده اند،   اما  او در این کتاب می گوید: » تجربیات به ما نشان می دهدبرنامه صندوق بین المللی کشور ی را را در جال فقر ترک کرده گاهی اوقات تضعیف می کندو ملتی را باهمه بدهی ها یحال خود رها کرده و تنها دولتمردانی ثروتمند بجا بگذارد   ».
لازم به ذکر است در این صندوق  تنها آمریکا »حق وتو» دارد  وهمان ایالات متحده امریکا ست، که  با توجه  به شرایط استفاده از سیاست های تعدیل ساختاری و یا به اصطلاح سیاست های تعدیل، که منجر به کاهش هزینه های عمومی ، خصوصی سازی ، کاهش تعرفه ها ی گمرکی در حمایت از صنایع محلی،که در واقع اتخاذ سیاست  نئولیبرالی است و تنهادراینصورت  یعنی پذیرش شروط وام مربوطه را درنظر می گیرند...

از این موضوع که بگذریم اکنون موضوع  فساد  مرتبط سازمان یافته بعنوان  یک اولویت  یکسان ذهن صاحب نظران  وافراد عادی جوامع را نیز بخود مشغول کرده است
مراقبین بین المللی یکی شاخص های موفق یک دولت را دروهله اول مبارزه با فساد دراطرافیان خود می دانند.
و فرصت مراقبت ونحوه بکارگیری مطلوب یک دولت  را در محاسبه ی چگونگی تحول وتغییر در   قاعده تغییر وتحول اولیه مدیران و نوع نگاه اقتصادی وفرهنگی سیاسی  مطلوب بخود وجامعه را ارزیابی می کنند، و آنگاه نتائج  مورد اهتمام رادرشاخص های معتبر الگو دهی ونمونه سازی  مورد تعمیم می دهند .
معنی این عبارات چیست ؟  واضح است عدم موفقیت یک دولت ناشی  از عدم اعتقاد به شعارها  وعده های است که خود با آن براریکه قدرت تکیه  می زندونهایتاً  عدم  ارتقاء خدمات آموزشی و درمانی، صعف کنترل بازار و گسترش پدید تورم وتقلب، رشد نرخ بیکاری  می توانند  ناشی از فساد اقتصادی وضعف مدیریتی باشند که هردو با صله رحم سیاسی ارتباطی تنگاتنگ دارند ،  فساد اقتصادی  با سبک زندگی افراد وبرنامه ریزی اقتصادی وسیاسی درآمیخته است   تاجائیکه "رای "معادل با تهیه نان می شود و خوشبختی مصادف با لبخند به دشمن"
ارتباط سیاسی  با جنین فساد سازمان یافته از نزدیکترین مسافت با نقطه ی ارتباطی شروع می شود و در رحم سیاسی خود رشد می کند،  ودراین پروسه وجود فساد  نشان از حضور فاسدان در مناصبی است که دستی دردست سیاست دارند ودستی دیگر بر منابع ثروت  ؟ وقت آن رسیده است که نه تنها با فساد اقتصادی بلکه با فاسدان اقتصادی نیز مبارزه شود.
واز سوی دیگر  غیاب رعایت توازن درآمد برخی مدیران با دریافت حقوق های نامتعارف ، واهمال در توجه به مطالبات مردمی،  قانون  و قوه قضائیه، خود وجهی دیگر از گسترش فساد بوده ، که علاوه براینکه باعث پسرفت توسعه می شود، موجب دلسردی وعدم عدالت در جامعه ، و سایر تبعات منفی  منتج  از آن را بدنبال خواهد داشت. 


نوع مطلب : تحلیل مقاله 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
BHW
شنبه 12 فروردین 1396 12:20 ب.ظ
Thanks a bunch for sharing this with all folks you really recognise what you're speaking about!
Bookmarked. Kindly also discuss with my web site =). We will have a hyperlink alternate contract among us
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.