دلگیرم از خود با تو نجوا می کنم دریا این سفره ی دل پیش تو وا می کنم

چرا شعار مرگ بر آمریکا

تاریخ:چهارشنبه 12 آبان 1395-04:47 ب.ظ

  خودبخواب زدن و آگاهی انقلابی درارزیابی از شعار  مرگ بر آمریکا 

                  چرا رویاهای آمریکا 
«كابوس » جهانیان  است 

 گروهی پرتعداد  از روشنفکران و تحلیلگران سیاسی جهان  به این نتیجه رسیده اند که بروز اختلافات ،درگیری ها و جنگ ها ی متعدد گسترش یافته در سراسر کره ی خاکی  درواقع ازمنبعی به نام  پشت صحنه ی رویای آمریکا برای کنترل جهان  سرچشمه گرفته است، که  همزمان  با آن تنوع سیاست های آمریکا این موضوع را انکار نمی کند .
و تا کنون  این رویا ی بلندپروازانه و پرهزینه  آمریکا  به  ملتها وجامع بشری بعنوان  یک کابوس تحمیل شده است  که همه بنوعی سعی می کننددر اسرع وقت از خواب بیدار  شده و دیگران را نیز خواب بیدار کنندالبته ماجرای کسی که خود را در این رابطه بخواب زده متفاوت است...
همچنان که ملت انقلابی  ایران همواره  رروز سیزده آبان را بعنوان روز جهانی مبارزه با استکبارمی نامد و شعار مرگ بر آمریکا را بعنوان نماد استکبار ستیزی بهمراه لقب شیطان بزرگ شایسته ی سیاست های سرکرده ی جهان سلطه می داند. برخی که تا دیروز در این مسیر می گفتند این شعارها پشیزی نمی ارزد و تاثیری بر روند حاکم برجهان ندارد امروز ناگهان دست خبیثی که تا همین حالاهم گلوی ملتمان را می فشارد نادیده گرفته و از حذف شعار مرگ برآمریکا سخن می گویند. ولی غافلند از اینکه اکنون این شعار جهانی شده و بازگشتی بر آن مترتب نیست همانگونه که "شیطنت عموسام" برگشت ناپذیر است. بار دیگرتوجه  مخاطبین ارجمند را به مطالعه ی مبانی ، دیدگاهها ، عملکرد، استراتژی  وچشم آندازسیاست
 جهان خوارانه و  شرور آمیز آمریکا را بویژه در دوران معاصر از منابع ومراجع مستقل و گاهی همان بنگاههای خبری وتحلیلی غرب جلب کرده و خواهش دارم که مورد امعان نظر قرار دهند: چرا تنفر و احساس خصومت جهانی ملت ها نسبت به دولت آمریکا فزاینده ورو به گسترش است؟ و شعار مرگ برآمریکا حداقل ابراز تنفر ازجهان سلطه و اظهار شعوری است که جهل تحمیلی را نسبت به وقایع جهانی  نفی می کند برخی می خواهند آن را کمرنگ کنند.
در ادامه برای مستند کردن این مقدمه  عناییتان را به  خلاصه ترجمه کتابی با عنوان "رویای آمریکائی، کابوس جهان جلب می نمایم :

.
American Dream, Global Nightmare
این کتاب  به معرفی  وتحلیل «رویای آمریکایی .. کابوس جهان»  توسط «ضیاء الدین سردار و مریل لاول دیویس»  نویسندگان کتاب «چرا جهان از امریکانفرت دارد؟»  که به بیش از 23 زبان ترجمه شده، می تواند کمک موثری در زمینه تعریف رویای  ثابت و متغیر
آمریکایی، که  از طریق دروغ و واقعیت ها ی ساختگی در بسیاری از جنبه های فرهنگ آمریکایی مبتنی بر هالیوود ، افراد مشهور، ستاره ها،  نظامیان، رسانه ها و اقتصاد را آشکار کرده است..برایمان افشا کند.

رویای آمریکایی از غرور مرکزی سبک زندگی شان  تصاد خود بخواب زدن  و آگاهی انقلابی درارزیابی از شعور  مرگ بر آمریکا  شروع می شود که متفاوت از بقیه مردم جهان است،  وابستگی وفریفته شدن به آن همراه  با عواقب ناشی از این واقعیت  برگرفته از اسبابی چون ناآگاهی وفراموشی خود محسوب می شود  وهمین علل باعث شده تا به طور گسترده ای امریکابتواند معیارهای دلخواه خودرا در سایر نقاط جهان اعمال کند،
و کسانی که تمایل به بررسی فرهنگی  وچگونگی تدوین تاریخ آمریکا  دارند مطمناً نباید یک سری از روایت های فرهنگی خاص خلاصه شده دیپلماتیک را که از آن  در قالب اسطوره سازی از آمریکا  بیان می شود بپذیرند بنابر ابعاد همه جانبه  مطالعاتی در این راستا ما را از قید زد وبندها ی رسانه ی  وتبلیغاتی حاکم بر فضای اغوا گری جهانی رها می سازد .  زیرا این نگاه عمیق،بدور از خطای چشمی وعلاقمندهای منعفت طلبانه حزبی وباندی درمبنای رسیدن به قدرت وثروث از آب چک آمریکائی شدن است نکته اینکه که شخصیت ملی آمریکا و میزان اعتبار ارزش ها ونیات آن  کشور  آگاهی اخلاقی عاقلانه ی را می طلبد که با نگاهی از تاثیر عمیق  گفتمان سیاسی آن کشور بر برخی افراد با هر وزن سیاسی واجتماعی بدون شک آن را نشانه ای از توهم فرهنگی سیاسی جدی برای رفاه طلبی عامیانه خواهید یافت، زیرا با کنکاشی نه چندان زمان بر در سایت های الکترونیکی و بترتیب جستجوی عبارتی مانند :چرا جهان از آمریکا متتفراست؟ودموکراسی آمریکائی شکست خورده است/نقض حقوق بشر توسط امریکا
Why does the world hate America-
Why does the world hate America/The United States has failed democracy-
Violation of international treaties and conventions by the United States-
 

Why Do People Hate America?
و تنها از بخشی منابع منتشره در می یابید که فرهنگ و سیاست آمریکائی منبع تهدید قریب الوقوع برای  امنیت، صلح و رفاه،وایجاد بحث وجدل واختلاف نه تنها برای آمریکایی ها، بلکه علیه همه مردم سیاره ی زمین درلحظه به لحظه ی جهان معاصر فعال است..

کابوس قدرت

این دو نویسنده، امریکا به عنوان یک کابوس برای جهان از طریق در اختیار داشتن قدرت  بتصویر می کشند که این  قدرت قادر به اعمال کاستی از رویای مختلف بر واقعیت زندگی همه است، این کتاب توضیح  می دهد که ایالات متحده  از  موزه  قریب هنری و رسانه ی   فضا ساز خود را بعنوان  یک بازیگرداخلی و خارجی، مطرح کرده وبه  ارزیابی میزان تاثیر آن در جهان می پردازد، ضمن اینکه در حفظ   سطح و حل ماهیت  همه  مشکلات واقعی که با آنها روبرو ست عاجز است، و لی همچنان با کار بررو این نسخه ها  برای اطمینان بخشیدن به آمریکایی ها و  خوش باوران بین المللی سعی می کند که آنها را متقاعد کند که آنها  نیتی اصولی صحیح درسیاست شان دارند، در حالیکه درست عکس آن عمل می کنند.

با مشاهده واقعی امریکا  می بینید ، نه تنها با  غیر آمریکایی ها ، بلکه با خود همیشه  در جنگ همانند بقیه جهان است، در همین حال، سیستم آموزش و پرورش فلج، نوسان شدید بین قطب های  سیاسی و راست مذهبی، و الگوی زندگی  مصرف زدگی بیش از حد -  الگوها ئی است که توسط  همه دولتهای دموکرات و جمهوریخواه به طور یکسان به شدت  بنوعی بران اصرار شده  و از آن دفاع کرده اند - در حالی که اقلیت - سیاه پوستان و آسیایی و آمریکای لاتینی ها -  به حاشیه رانده شده، با  کنترل ترس مداوم  در خیابان  شهرهای خود  به همان سطوح قناعت اجباری می دهند.و به همین ترتیب با تداوم جدی دراهداف بین المللی در تلاش برای ایجاد  خفقان جهانی تلاش کرده اند.


ده قانونی که ناموس آیالات متحده محسوب می شوند ونباید به آنها ناخنک بزنید!

این کتاب اشاره می کند که هر مورد رسانه ی که بوسیله ی آمریکا  تولید و چاپ ومنتشر می شود   که با ریشه آمریکا سرکاردارد با اعماق اسطوره،سازی  و روایت داستانی افسانه ای شبیه است، که نه اصالتی تاریخ دارد ونه چشم اندازی درست   برای ملت خود  و برای آینده جهان ، که این اساطیر شکل  دهند ده قانون خاص، بخشی جدایی ناپذیر از آگاهی موجو  آمریکائیهاست و نوعی از میراث جمعی  شکل می دهد که خروج کشور  از شکاف عمیق و بن بست در سیاست و جامعه را غیر عملی کرده است ..

ترس و اضطراب

اولین  این سازکار ها "ترس ونگرانی" است، زندگی در امریکا به معنای اینکه است که با  ترس و نگرانی  درزندگی خطرناک دائمی همراه باشید که به اشکال مختلف در معرض آسیب دشمنان و سوء نیت اجتماعی در دام افتاده اید، و این چیزی است که اغلب در فیلم های هالیوودی اتفاق می افتد، که در آن با نوعی از راه حل و نتیجه،برای امداد و نجات، با فاتحان اسب سوار  شروع می شود؛تا در غروب  خورشید، یه آغوش های  گرم و مطمئن پناه برده که آنها با خوشحالی  برای همیشه زندگی می کنند..
فرار دلیلی برای وجودداشتن، بسوی آمریکا بیائید
در مرحله دوم، "فرار دلیلی برای وجودداشتن،"این ایده قبل از آن امریکا به یک کشور تبدیل  شود ایجاد گردید و این کشور با توجه به ایده، به تبلیغ و روابط عمومی  با هدف خلق ایده امریکا تهیه شده بود،تنفس در  امریکا  منجر به فرار  از تمام مشکلات شناخته شده در جوامع جهان قدیم ومعاصر  به پناهگاهی امن تصور شده بود،  فرار از آزار و اذیت، فقر، بیکاری، و نبود فرصت، در جستجوی یک راه حل خروجی، و یک مکان  که اجازه می دهد تا این شهروندان پناهجوی جدید، فرصتی   دوباره برای یک زندگی جدید خارج از محدودیت ها و ممنوعیت ها و کنترل برای خود  ایجاد کنند. پس بنیاد امریکا بر یک فرار از خود فرضی قرار گرفته است..

جهل سعادت است

 ایمان به استثناگرایی آمریکایی به سرعت  با توجیهی ظاهراً منطقی برپایه جهل خارج از علم دانش  بیرونی رشد کرد، و زمینه برای  برخی شد تا  نتوانند در مورد امریکا از حساب وکتاب سخن بگویند  این نبوغ انزوا ی بزرگ بشرامروزی بود ، و علت نهایی غرق شدن در دریایی از افتخارات جهل است..

ایده ملی گرائی

یک ابزار اساسی برای صنعت افسانه سازی اینکه  امریکا یک کشور  وملت اسطوره ی است ،  که مبتنی بر آیکون ناسیونالیسم مستبد در زندگی آمریکایی و وطن پرستی است که درخواست برجسته سازی از ناسیونالیسم و غرور ملی را در بازتاب  و بیان رفتار شخصی، رویدادهای اجتماعی و فرهنگ در  تحول به امریکا ی محبوب،وتبدیل آن  به آیکون  ملت مقدس پیگیری کرده و  معرفی می کند به عبارت دیگر: امریکا در تعصب شدید ملی گرایانه وخودبرتر بینی  غوطه ور است...

تزویری بنام دموکراسی

در اصطلاح دموکراسی در همه چیز جوهر امریکا است، و  دموکراتیزه کردن  همه ی امور را ابزار توانمندی خود می داند  -  معنی این پیام این است که امریکا  آن را برای توجیه هرگونه عملکرد خود در سراسر ایجاد کرده است، حقیقتاً دموکراسی آمریکایی  یک دیدگاه امپریالیستی است، و   به خودی خود یک سیستم امپریالیستی وامپراتوری جهانی را نشان می دهد..

 سینما لوکوموتیو امپراتوری

فیلم وسینما لوکوموتیو امپراتوری، مفهوم این ایده است که که امریکا  به عنوان  یک ملت با ابزار  فیلم برجسته شد در این فیلم یک محصول استاندارد، رفتار قالبی، کارخانه ساخت وپرداخت دروغ ، به سرعت به بزرگترین محتوای صادرات آمریکا تبدیل شد ،و به ارائه خود در جهان پرداخت. و  از طریق آن  فرهنگ های دیکر ملل را اهریمنی تعریف کرد. وبرای  جذب همراهان به سوار کردن آنها  دراین لوکوموتیو پرداخت...( هرکس با ما نیست از مانیست)

اساس ستاره شدن

 هنجارهائی با شهرت ساختگی، ارزی  از آلیاژها امپراتوری آمریکاست  وسیله ی که به قلب توجه مردم شلیک کرده و آنرا را بسمت خود نگه میدارد، و توانایی ستاره های  امریکا برای کنترل توجه تمام جهان در یک امپراتوری ساخته شده بر پایه   تجارت وهمانند سازی قرار گرفته  است. در واقع همان فن آوریکه ستاره های سینمائی را معرفی  می کند همان ابزاری است که برای ارتقاء قدرت سیاسی استفاده می کند و از سیاستمداران وابسته چهره های مشهور بزک شده سیاسی در مقابل شخصیت های انقلابی می سازد که در  آن با حفظ  ستارگان دست پرورده  و تجسم ارزش ها و ایده های معکوس در جهان فعال بوده  و  به تقویت نفوذ امپراتوری کمک می کنند..

نیاز به جنگ

اگر چه ایالات متحده ادعا می کند قلعه صلح و یک پناهگاه دموکراسی و همدردی  است، اما واقعیت کاملا متفاوت از خود ادراکی طراحی شده آمریکاست، اصل ماجرا اینست که خود امریکا از یک جنگ خاص پدید آمده است، و با اتحاد تناقض ها به یک ملت و دولت از طریق جنگ پدیدآمده  و به عنوان یک امپراتوری از طریق جنگ  گسترش یافته است ، و در حال حاضر تسلط خود را  بر سیاره زمین  ازطریق جنگ، بویژه پس 11 سپتامبر  در نبرد با بیش از نیمی از کشورهای جهان ادامه داده است..

  اقتصاد جنگ

علوم، فن آوری های آن کشور  با ریشه زدن  در ارتقای ماشین نظامی، پشتیبانی و مدیریت ماشین نظامی بزرگتر و وحشتناکترین جریان در تاریخ بین الملل است،  تصاویر جنگ و فرهنگ جنگ افروزی  تمام جنبه های جامعه و فرهنگ آمریکایی دربرگرفته است ، در فیلم ها، برنامه های تلویزیونی، بازی های ویدئویی، مد، بازی های کودکانه،  برنامه های اجتماعی و در گفتمان سیاسی، هرکجا که نگاه می کنید اثری از این جریان تهدید آمیزرا می بینید .
نقطه اوج  آن در  مفهوم   جنگ پیشگیرانه، ترجمه دکترین" مونرو"  و بازگشت به اوایل قرن نوزدهم و قطعا حق  آمریکا درسلطه امن بر نیمکره غربی  زمین بوده که در  طرح و سیاست کنترل محافظه کار جدید از غربی به شرق  این سیاره  قابل تعمیم وتسری است. برای امریکا، جنگ لازم است؛ چرا که این موضوع، علت وجودی و بقای آن است ..
فرهنگ و تاریخ آمریکا
 آخرین قانون این "پویانمائی" میراث فرهنگی و تاریخ آمریکاست ، که دو روایت  قابل اجرا در سراسر زمان  تمام مکانهاست ، که در آن ترکیب  به ارائه یک چارچوب معماری افسانه ای  بنام  ایده ی از امریکاست که تفسیر می کند چرا آمریکا اینگونه رفتار می کند، در این اساطیر  نگرش های  ملی ،محلی و منطقه ی باید به عنوان یک ماجرای جهانی جامع سیاره ای  در حال حاضر و به زودی برای تبدیل شدن به عنوان مترادف با صادرات  تاریخ و فرهنگ و میراث آمریکایی خود را تطبیق دهد ، که  درمجموع  آن را به بسیاری از دولت ها تحمیل کرده است که  در همه جا، در هر زمان. باید آن دو مجموعه آمریکائی را  بعنوان  ارزش های جهانی جامع در نهایت بپذیرند.
این قانون دهگانه  تعیین کننده وتوجیه کننده ماهیت رویای سلطه گری جهانی آمریکاست   و توضیح می دهد که چگونه و چرا رفتار اختصاصی امریکا  به عنوان  یک کابوس بر سیاره ی زمین، بشریت تحت تاثیر را قربانی کرده است ، وبهمیین جهت  قوانین آمریکایی در تمام انتخابات ها جهان فعال می شوند ، وبه دنبال  قابلیت اجرائی  در سیاست داخلی، سیاست خارجی و پذیرش فرهنگ  آمریکا درکشورها بصورت جزئی از کل  بشمار می آیند. این پروسه در حال حاضر، پس از تبدیل شدن امریکا به تنها ابرقدرت  یکته تاز جهانی ، بر هر شهروند هر کشوری قصد دیکته کردن خود را دارد..
تهیه وترجمه: نجوای کنگان
منابع:
American Dream, Global Nightmare
by Ziauddin Sardar, Merryl Wyn Davies
-
Why Do People Hate America? (Why Do People Hate America #
by Ziauddin Sardar, Merryl Wyn Daviesنوع مطلب : تحلیل مقاله 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Online cialis
یکشنبه 19 فروردین 1397 01:04 ق.ظ

Nicely put. Many thanks.
tarif cialis france look here cialis cheap canada buy cialis sample pack generic cialis soft gels if a woman takes a mans cialis low cost cialis 20mg prezzo di cialis in bulgaria prescription doctor cialis achat cialis en europe buy generic cialis
Cialis pills
جمعه 3 فروردین 1397 04:02 ق.ظ

Incredible quite a lot of good advice.
effetti del cialis cialis dose 30mg how does cialis work safe dosage for cialis trusted tabled cialis softabs cialis e hiv order generic cialis online cialis wir preise price cialis per pill we choice free trial of cialis
Loreen
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 01:56 ب.ظ
When someone writes an post he/she retains the plan of a
user in his/her brain that how a user can know it. So that's why this piece of writing is amazing.
Thanks!
پاسخ عبدالمجید اورا : Welcome / Thank you for your visit/najvaye-kangan.mihanblog.com
محمد
پنجشنبه 13 آبان 1395 02:15 ق.ظ
مرگ بر ظالم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.