دلگیرم از خود با تو نجوا می کنم دریا این سفره ی دل پیش تو وا می کنم

از کنگان چه مانده است !

تاریخ:دوشنبه 24 آبان 1395-06:37 ب.ظ

بعد از بر هم خوردن نسبت جنسیتی،

از کنگان چه مانده است !

یک پژوهشگر حوزه مطالعات اجتماعی کشور گفت: بر هم خوردن نسبت جنسیتی در یک جامعه مفاسد اخلاقی و جنسی را به همراه خواهد داشت و این زنگ خطری برای مسئولین امر است

وی اضافه کرد: در شهرستان کنگان نسبت جنسیتی به ۲۶۰ درصد هم رسیده است.؟؟


چندی قبل دوست حقوقدانی می گفت:به آرایشگاهی مراجعه کردم ،آرایشگر حسب آشنایی تعارف کرد که کار مرا زودتر راه بیاندازد .پس از تشکر به او گفتم نه ! همان قانون کسب و کارت را رعایت کنیم بهتر است.یکی از مشتریان که دلی پری داشت. آهی کشید و گفت : عزیزم کو قانون کو حساب کو کتاب؟ دیگه بعد از ادان مغرب نمی شه زن و بچه هامون برن بیرون ، اون دفعه ...


آرایشگر  در تائید حرف مشتری سری تکان داد و گفت : راست میگه! راستی چرا حساب وکتابی نیست؟


حقوقدان: دیدم هوا بد جوری پس است و ناگهان فکر ی بخاطرم رسید گفتم،خب برمی گردم .رفتم وبعد از چند دقیقه با یه نفر که موهای سر و صورتش ژولیده و نامنظم بود هماهنگ کردم و با خواهش نزد آرایشگر آوردم ... گفتم استاد این بنده خدا رو چرا فراموش کردی ؟


آرایشگر : خب این بنده خدا که نیامده پیش من ...ضمن تشکر از میهان خوانده شده، رو به آرایشگر و مشتری پرسشگر گفتم : پس شما باید به قانون  ومجری قانون مراجعه می کردید .درسته.. . هر دو نگاهی به من کردند وگفتند: درسته ما باید پیگیری خو استه مان می شدیم .


 اما  حالا درشهر ما از روزگاری که  کُلنگ  توسعه ی میدان گازی پارس جنوبی به صخره های سخت این منطقه زده شد و پیکره راه اندازی شرکت و تاسیسات از کیوسک تا کانکس ونهایتاً برج و بارو بنام صنعتی شدن، اهالی منطقه را به زمین گرم نشاند بارها و بارها از نبود پیوست فرهنگی و آسیب های ناشی از هجوم  ناهنجاریهای خرده فرهنگی به مسئولین از طرق مختلف یاد آوری شد .


از غروب هایی که زغال مجلسی همپای سفارش مواد پروتینی و لبنیاتی برخی مشتریان بقالی های خیابان ،سرکوچه و تمرک و مواد مخدر ومخلفات ته کوچه وخیابان تا مشروبات الکلی بشرط تحویل در بیابان شد و تا حالا که چراغ  هشدار فساد از سوی علی الظاهر پژوهشگر اجتماعی و احتمالاً مسئولی دربخشی از یک وزارتخانه درپایتخت، ...  همواره این موارد بر تن هر انسان مومن ،متعهد ،دلسوز  و آزاده  که که دل در گرو حق آب وگل این دیار دارد سیخ کرده و غیرتش را بجوش می آورد تا مانع زدن چوب حراج به آبروی اهالی این خطه گردد .


 اما چرا کنگان منشوری می شود !


اکنون باید حق داد به آن جوانانی که سه چهار سال قبل بصورتی خودجوش گره بر پیشانی شان می افتاد و راه را بر متعرضان به نوامیس شهر می بستند و در دفاع از  عرض خانوادگی و همشهری خود گاهی خظر پذیر می شدند .اگر قرار باشد که  معدود افراد خطا کاری که در این شهربه عنوان مهمان و... که وبالی هستند برمیزبان،بساط  همیان ناسالمی را گسترانیده و به اموری هجنار شکن مشغولند همین روند را ادامه دهند و همچنان مقامات امر نتوانند راه علاجی را برای معضلات حاصله بیابند شاید چاره ی جز امکان اندیشیدن به "حلف الفضول" که هر چند بخواهند آنها را "گروه فضول ها" بنامند یا بشکل احری و شایسته پیمان فضل ها - جوانمردان( چهار نفر و بیشتر از صاحبان فضل و کرامت ) همچنان که وقتی امور از راه مثبت و اصولی اش حل نشود بصورتی خودکار راه حل منفی ادامه دار ممکن است  کارگشا باشد و موضوعی برای خروج از این اوضاع نابسامان باشد؟

این تنها یک گفتمان دینی و انسانی نیست بلکه مطالبه گری از جنس مسئولیت احنماعی در جامعه ماست برای توجیه علت گسترش پدیده های منفی و تخلفات رفتاری و مشکلات اجتماعی و فردی، به بهانه ضعف ایمان مذهبی و فقر اقتصادی یا نبود برنامه نمی توان مسائلی را مطرح کرد و از آن بی تفاوت گذشت،باید عمدتاً از طریق چشم اند از قانونی و عرفی برای افراد روشن شود که مرز طبیعی بروز ناهنجاریها قابل اغماز ، و عواقب عبور از آن تا مرز آستانه تحمل جامعه کجاست؟

  برای مقابله با این پدیده ها و مشکلات مرتبط ،با مسائل مربوط به فساد آزار خیاباتی، اذیت و ناامنی اجتماعی تا بررسی علل واقعی نباید از این مسائل طفره رفت، و از جستجو ی پاسخ علمی اثباتی در تشخیص مشکلات  همراه یا تجزیه و تحلیل اجتماعی نباید درنگ کرد وغافل ماند. نکته ی مهم اینکه گسترش فساد،تابع علل و عناصر  تصعیف« اخلاقیات دینی در جامعه و استحاله ماهیت فرهنگی با نیات واهداف خاص »ارتباط مستقیمی دارد. و اینک ما باید به اولین سوال متبادر به ذهن پاسخ دهیم : چه راه حل و پیشنهادی برای تقویت اخلاق دینی و رفتار مطلوب اجتماعی داریم و برای ارتقاء آنها تاکنون چکار کرده ایم  ؟

با وجود این واقعیت که همه آن چیزهایی که در قاب فضا و محیط پیرامونی ارائه شده چه نقشی در برایند شوم شیوع مفاسد داشته است ؟و در سمت اداری و جایگاه شخصی در ارتباطات متنوع و توصیه های فردی و گروهی به سمت رویکردهای اخلاقی با  ویژگی های مبتنی بر صداقت، عدالت ، نظارت ،مراقبت  و هشدار نسبت به تخلفات  اخلاقی چه عملکردی داشته وچه گامهایی برداشته ایم.

جایگاه و نقش دولت و نهادهای مرتبط و بازدارنده های حقوقی و قانونی که رابطه بین حقوق و اعضای جامعه را تنظیم می کند، تا با آن  اعتماد کوچک و بزرگ را تامین نماید و شهروند مسئول را با تمام حقوق و وظایف مشروحه خود، چگونه تعریف کرده و دیده است ؟
بله،ممکن است یک پروسه ضعف و یا کم توجهی در محیط و یا جامعه ای مانند میزان نقش ما در افزایش گسترش برخی از پدیده های منفی موثر باشد، اما  کانون نقش های بسیار موثری باقی می ماند که مشخص می کند حجم تاثیر گذاری ما نامحدود است.


اعتراض به ارتکاب اشتباه افراد و اصراربرآن، نه یک مانع بلکه یک عامل بازدارنده برای تمام اعضای جامعه خواهد بود، بلکه  تضمین کننده ایفاد حقوق در عدالت اجتماعی بوده و به معنی اهمیت قانون است چون همه افراد جامعه در هر قشر،طبقه ، طیف اجتماعی،  بدون استثنا، قانون را به رسمیت می شناسد که در آن  فرایند هر فرد به نتیجه  نقض قانون آگاه است حتی اگر نخواهد به دین و به اخلاق پایبند باشد،قانون روشن یک عامل بازدارنده برای تخلف او محسوب می شود.

لذا با توجه به رسانه ی شدن موضوع مندرج در عنوان که به طریق اولی لازم بود از طرق تشریفات قانونی بر منابعی موثق و مبانی اماری منطبق بر پایه ی علمی و حقوقی براساس راهکاری مسجل از کانال نظارت واشراف مسئولین ذیربط منطقه مراحل تحقیقاتی و اقدامات را طی می کرد  و با رعایت جوانب لازم  به منبع اطلاع رسانی ارجاع داده می شد و اینگونه گردش سریع کار را دنبال می کرد نه اینکه به این شکل رسانه ی شود و  آبروی شهرستانی در معرض تلنگر و ناخنک و هتک حرمت بی سرانجام قرار گیرد . 

در این قسمت از نماینده محترم حوزه انتخابیه جنوب استان بوشهر می خواهیم که سریعاً منبع، علت ، انگیزه  وعواقب این گونه اطلاع رسانی نامطلوب و سهل انگارانه را از جنبه های مختلف بررسی کرده و عامل آن را ملزم به پاسخگوئی نماید .و همچنین از کارگزار ارشد شهرستان در خواست داریم که نسبت به دغدغه ی مهم اهالی شهر در پی بروز این پدیده و ظواهر ضد فرهنگی و ضد اخلاقی مشابه در سطح شهر علاوه بر اتخاذ تصمیمات جدید وقوی با ایجاد تدابیری قانونمند،زمینه همکاری ومشارکت گروههای مختلف صنفی و مردمی ( طلاب ، دانشجویان، کسبه و بازاریان ، معتمدین محلی ،و...)  قرارگاه ریشه ی کنی این نوع مظاهر فساد را مدیریت نمایند . تا ضمن ایجاد فضای امن محیطی واجتماعی از  تبعات منفی آن چون گسترش انواع بیماریها، فروپاشی خانواده ، بحران اجتماعی  و هتک حرمت اهالی وتنش های روانی آن و...جلوگیری شود.

از صاحبان فکر و اندیشه و تجربه می خواهیم که درحساسترین شرایط و وضعیت اجتماعی موجود به میدان آمده و با هم افزایی سازمان یافته ،با توانمندی خود به مسئولین و شهروندان در جهت تدوین پیوست فرهنگی و ارائه استراتژی ایمن سازی اجتماعی، تمام تلاش وهمت خویش را بکارگیرند.

  از اهالی رسانه و اداره کنندگان کانال ها و گروه های مختلف فعال درشبکه های اجتماعی انتظار داریم که با تمرکز بر داده های مثبت و ارائه نکته نظرات سازنده ضمن کمک دربهبود فضای مورد نیاز و در تقبیح  عوامل وعناصر هنجار شکنی اجتماعی  و مرز بندی با موضوعاتی که آبروی شهر را به بازی میگیرد و با به اشتراک گذاشتن مواردی که  به سوء استفاده از  شتاب  واکنش غریزه جنسی افراد،بویژه برخی از جوامع هدف را مشخصاً برای دستیابی به انواع نیات و اهداف غیراخلاقی هدف قرار داده و به پروژه سقوط آزاد از دامن فساد می اندیشد وبهره برداریها ی خاص را دنبال می کند، ناکام بگذارد .  

  دراین برهه ی خطیر ایمان و وجدان از یکسو ، منطق و عقلانیت از سوی دیگر به ما حکم می کند تا توسعه اخلاق انسانی و فرهنگی که از آن برخودار بوده و هستیم بار دیگر بسرعت از همین امروز مورد اهتمام قرار دهیم که فردا دیر و یرتر است  "تا حداقل به دفاع از آنچه که از شهرمان باقیست بپردازیم  .نوع مطلب : تحلیل مقاله 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Cialis prices
جمعه 3 فروردین 1397 03:59 ق.ظ

You've made your point pretty nicely!!
we like it safe cheap cialis cialis wir preise cialis 5 mg para diabeticos cialis usa cost cialis 30 day trial coupon cialis daily reviews cialis tadalafil cialis uk wow cialis tadalafil 100mg costo in farmacia cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.