دلگیرم از خود با تو نجوا می کنم دریا این سفره ی دل پیش تو وا می کنم

تحلیلی مستند: دخیل بستن بنام کدخدا و قبله ی بنام کاخ سفید!

تاریخ:پنجشنبه 27 آبان 1395-08:27 ب.ظ

  آمریکا فقط  درحمایت های مالی خود را از گروههای معارض نظام جمهوری اسلامی و گروههای مدعی ترویج دمکراسی وحقوق بشر در ایران از آغاز  تا سال 2006 به مبلغ  75 ملیون دلار رسانده است  وبعد از 2006 متعاقباً بعید نیست همرا ه با لیست جاسوسان خود اعلام هزینه کنند،
تابحال  براساس گزارش های مستند  موجود بیش از هزار موسسه ی پژوهشی بین المللی وغربی وهمچنین 10 تن از نظریه پردازان علوم سیاسی برتر جهان که ( مرجع طراحی مفاهیم نظری وعملی)درجهان سیاست بشمار می آیند یکصدا می گویند : با  بررسی تنفر گسترده جهانی نسبت به نظام سیاسی ایالات متحده در جهان وافکارعمومی داخل همان کشور که موجب بی اعتمادی جهانی ، مخدوش شدن امنیت ملی و به خطر افتادن منافع آمریکا شده ،  به همراه بحران های داخلی آمریکا  ازجمله بدهی 16 تریلیون دلاری که با چاپ دلار با پشتوانه  ی صوری، چاپ اوراق قرضه وسهام، افزدون سودسرسام آور در تاخیر بازپرداخت بدهی بزرگ - به اضافه معضلات اجتماعی داخلی ، تبعیض نژادی، سقوط  دمکراسی، شکست شعار آزادی فردی و اجتماعی، فقر و فساد، و... درنهایت سقوط لیبرالیسم مسجل شده و انتخابات اخیر بنوعی سنگ زیر پای سیاست بازان جهان سلطه را کشیده است  ... .
 ولی هنوز هم  یتیمان  اوباما وکلینتون  اکنون نیز همه ی نگاه ،گوش وهوش شان بسمت کدخدائی بنام آمریكا وقبله ی بنام کاخ سفید دارند
همه ی حواسشان به  اسب سفید، قدیس طلائی، و سنت در انتظار از سوی دونالد ترامپ. کلام او، ارزانی محبت  او در این مرحله بحرانی یتیمی ، التیام بخش دمل های سربازکرده چرکین پس از اوباما وکلینتون است....
آنها در نیاز مبرم به یک یتیمخانه ویا حداقل آغوش گرمی از سوی او هستند تا پروژه مافیائی سیاسی و مرابحه اقتصادی با معادله ی فرهنگی فرسایش از درون را علیه منافع کشور در جهت تامین قدرت حسب دستور کدخدا  دوباره از سر بگیرند ... بویژه صاجبان
نامه‌ای هشت صفحه‌ی است که در نهم آذرماه سال 88 از سوی بعضی افراد فعال در فتنۀ سبز از ایران به آمریکا فرستاده شده که متن آن در آمریکا منتشر شده است.
هرچند که با دخالت در امور کشور به ادعای دموکراسی وآزادی و حقوق بشر  و حمایت از منافقین خلق ، تجزیه طلبان ، سلطنت طلبان وتروریست های اجاره ی در خصومت با اسلام ناب همراه باشد !
آنها از صمیم قلب با کلیتون و اوباما وداعی تلخ داشتند و دعائی مخلصانه برای ادامه طریق راه آن دو منفور از دست رفته  بسوی ترامپ دارند...
  آنها ایمان کاملی به کدخدای خود آمریكا دارند زیرا که او سیاست ها،قراردادها وتحریم های تحمیلی خودرا از آنها دریغ نخواهد کرد!
اما گروه مشارالیه چگونه مطرخ شدند: پس از توطئه های مداوم و تلاش های  ناکام همه جانبه ی آمریکا در ابعاد نظامی و اقتصادی وفرهنگی گذشته در براندازی جمهوری اسلامی و به شکست کشاندن ایران اسلامی، در حال حاضر وحتی برای سالهای آینده تنها استراتژی باقیمانده ایالات متحده نفوذ از درون  بقصد استحاله و نهایتاً فرو پاشی درونی   متمرکز شده  است  در رویکرد به این قضیه گزارش سالانه توسط سرویس تحقیقات کنگره  که هرسال با توجه به شرایط جدید به روز می شود و براین موضوع تمرکز دارد و گواهی غیر قابل انکار در روند دیدگاه  واقدامات خصمانه وغیر قابل اصلاح ایالات متحده نسبت به جمهوری اسلامی ایران است که ذیلاً خلاصه ی از این نوع گزارش ها را بصورت خلاصه از 2006 تا 2015 با هم مرور می کنیم :
گزارش اول : "ایران:نگرانی های ایالات متحده و واکنشهای سیاسی:  دراین گزارش بصراحت قید شده است که "  آمریکا همچنان بر پرونده هائی همچون دمکراسی، حقوق بشر  بعنوان ابزاری جهت ایجاد اجماع داخلی وبین المللی در مقابل  تهدیدات  دیگر ایران از  نظر تصمیم سازان آمریکا استفاده خواهدکرد"

سیاست تغییر نظام ایرانی  که جورج دبلیو بوش آنرا در آمریکا از سال  2002   پایه گذاری کرد دوراز دسترس است   ولكن  این موضوع باعث نمی شود دولت  و کنگره   در حمایت وپشتیبانی  از گروههای معارض ومخالف جمهوری اسلامی برای تغییر نظام ایران دست بکشند
وبراساس این مهم  آمریکا   فقط  درحمایت های مالی خود را از گروههای معارض نظام جمهوری اسلامی و گروههای مدعی ترویج دمکراسی وحقوق بشر در ایراناز آغاز  تا سال 2006 به  75 ملیون دلار رساند وبعد از 2006 متعاقباً همرا ه با لیست جاسوسان خود اعلام خواهند کرد، وبدون شك این مبلغ معادل مبلغی بوده که  در سال قبل از آن دراین راه هزینه کرده است.
دراین گزارش ها ی کنگره نتیجه گیری شده است:
گرچه حجم این مبلغ با هدف آمریکا در کشوری به اندازه ایران ، پولی ناچیز بشمار می آید ، ولی "ضعف  گروههای معارض در تغییر نظام از یکسو"،  کاهش مقبولیت گروههای معارض داخل ایران  در میان مردم بخاطر حمایت آمریکا از آنها مسیر کار را دشوارترکرده است
گزارش دوم : همواره تصمیم سازان آمریكا در اندیشه  چگونگی استفاده از ابزار های موجود  در پاسخ به تهدیدات  احتمالی ایران علیه ایالات متحده هستندکه یکی از ابزارها ی  اصلی تقویت نیروهای مخالف داخلی علیه جمهوری اسلامی ایران است.".
اکنون بررسی کردعاملان دریافت این پولها و  حمایت ها چه کسانی هستند وبه چه فعالیتی مشغولند؟
2)پس از انتخابات 2016 ریاست جمهوری آمریکا برای همگان روشن شد که ابرقدرت بنام ایالات متحده ، ببر کاغذی،و قبله ی سوخته ی است که دیگر نه رمقی برای قلدری  ونه آبروئی برای قیافه حق بجانب گرفتن، و اعتناد واعتمادبه این بیغوله ی سیاسی فروپاشیده همانند شرط بندی براسب  بازنده ی است که حتی توان رسیدن به خط پایان هم ندارد چه برسد،به چهارنعل تاختن در کسب نتیجه برای درراه ماندگان وابسته و امیدوار!
برای تعمیق دریافت مستند این مطلب  عباراتی مرتبط  ازچند نمونه کتاب جدید که دراین راستا چاب ومنتشر شده اند را تقدیم می نمایم:
 1)"تئودور جی لوی" درکتاب پایان لیبرایسم می نویسد:
روشن گردیده  گروه های ذینفع لیبرالیسم که دیگر ایدئولوژی مسلط در ایالات متحده بشمار نمی آینددر حالی که اثرات آن هنوز هم دیده می شود.  واینگونه است که پایان لیبرالیسم ... یعنی آغاز حس مشترک شرو ع شده است .
2) "ادوارد لوس "روزنامه نگارآمریکائی :در کتاب خود با عنوان: زمان شروع فکر کردن قرا رسیده است : آمریکا در سراشیببی سقوط توضیح می دهد:
بنابراین  زمان شروع به تفکر در بحران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی،آمریکا در خطر از دست دادن شناختی ترین و حیاتی ترین ویژگی های آن: عمل گرایی یعنی ابتکار عمل ازدست رفته یک ضرورت   است.
 3)جیمز ماكدونالد"  بانکدار سابق و نویسنده کتابهای  چون یک ملت آزاد  سقوط کرده در اعماق بدهی و ریشه مالی دموکراسیاشاره می کند: تحولات چنان در قرن 12 بسمت دوقطبی شدن و پایان استعمارگری پیش می رود
4) یان بریمر "متخصص ارشد روابط بین الملل" در کتاب آمریکای به تحلیل رفته  پیشنهاد می کند: برای  آمریكا بهتراست؛ پول های  بهدر رفته و  در معرض هدر  بر سیاست خارجی شکست خورده‮ خود را - ‬ صرف ایجاد و تهیه زیر ساخت های داخلی  کشور خود کند و رئیس جمهور آینده بدنبال عمیق تر کردن روابط دیپلماتیک   با چین وروسیه باشد  و چالش های مشترک را با کمک آنها حل کند‮.‬
5)جورج اكریلوف، رابرت شیلرنیز در کتاب خود عنوان:  گمراه کردن ساده لوحان دراقتصاد  از طریق تقلب و فریب. شرح می دهند: لازم است در مقابل  نیرنگ بازی اقتصادی ودست های پشت پرده وکارگردانان آن ، وشرکت های چند ملیتی بدون  مرز، لازم است   که از طریق افزایش آگاهی وشناخت   وارتقای فرهنگی  و  وپیش بینی روشهای  بازدارنده در  اصلاح عوامل آن،  این اختلالات و خطرات را از جامعه مان دور کنیم.
5) نویسنده  امریکائی "ویلیام بلوم"  در پزوهش خود در کتابی تحت عنوان می نویسد :   دمکراسی مرگبارترین  صادرات آمریکا بلوم در پایان نتیجه گیری می کند؛این آمریکائی واقعیست که برایتان برشمردم  نه قابل الگوپذیریست ، و نه شایسته ی تابعیت و وابستگی...  !
6)این کتاب می خوانیم: کشور آمریکا(کشته شده) مرده است ویسنده : مایک کینگ  دراین کتاب ،از طریق  بررسی 40 دلیل  با ماجراها ی روشن آن ، مختصر و بسیار آسان برای هضم موضوع ،  دراین کتاب ، به شما نشان داده  ام ...
 (40 زخم)برای کشتن امریکا در 100 سال  اخیر به این سوالات  پاسخ  می دهد. این جزوه توزیع  نقشه های انبوه طراحی شده برای دوره سقوط  آمریکا را به سادگی آشکار کرده است
7
)"جان میکلتویت"، سردبیر مجله اکونومیست انگلیس، و  همکارش "آدریان وولدریج ،") در این کتاب، پس از مطالعه کاستی  ونارسائی های تجربه شده توسط مدل کنونی دولت در غرب ، به این نتیجه رسیده اند  که با ارائه بسته نرم افزاری جدید از ایده ها و سیاست هایی که باید اتخاذ شود :  انقلاب چهارم برای  ایجاد دولت های نوین  در جامعه غربی ضروری است  .

سیاست  خارجه ی آمریکا‏ وغرب وسرمایه ی  بنام اسب تراوا(جریان نفوذی که حالا حاضر نیست اشتباهاتش را بپذیرد):‏

عموماً ساست خارجی ایالات متحده وغرب بر رویکرد تسلط حداکثر ی بر منابع و تامین منافع مشروع ونامشروع با تکیه بر جنگ سخت وجنگ نرم تمرکز یافته است که ابعاد استعمار قدیم و نوین را در مراحل زمانی مختلف تداعی می کند..
بنابراین آنچه که انقلاب اسلامی بخاطرش برپا شد و و آنهمه هزینه جانی و مالی به پایش نثار شده  بخاطر احیای حقیقت و عدالت و حق و ارزشهای انسانی بوده است و هرعنوانی که پیش از انقلاب "بد" بوده و انقلاب اسلامی با آن در افتاده  وآنرا طرد کرده نمی تواند بعد از انقلاب اسلامی ، رنگ عوض کرده و معیاری مثبت محسوب شود . ...
 اما حالا چه کسانی با انقلاب اسلامی  سر ناسازگاری دارند؟
درمقابل، سیاست آمریكا وغرب دراین مقاطع تحریم آفرینی با سابقه محرومیت زائی  گذشته یکی از ابعاد اصلی  بستر سازی برای بازگشت به فضای سیاسی ایران بود, اینجاست  که تفکر لیبرالی , حکم ناجی  برای مشکلات  اقتصادی  و معضلات فرهنگی واجتماعی  و نقش  دلخواه ایالات متحده در حل بحران مصنوعی عده ی پیاده نظام و جمعی مجری و حامی پیدا می کند ؟!.
که می تواند عاملی مستقیم ونامرعوب و عنصر ی "خورده پا" و یا حتی سیاسمداری کوتوله و کوته فکر  مطالبه گر آن باشد که درمقابل جنگ رخ نداده ی دعوای  آتش بس پایدار دارد و به طرف دشمن که تا امروز هم گلوی ما  را می فشارد دست ساده لوحی دوستی دراز می کند ...

* حمایت مادی و معنوی  از نخبه های سکولار  ولیبرال،  و برجسته کردن آنها از طریق رسانه ها  وقهرمان سازی از آنها
*  تحت تاثیر قراردادن نخبه های سیاسی  برای ادای  نقش های  محوری  ونفوذ دادن آنها در  مناصب نصمیم گیری وتصمیم سازی
*   همکاری با هر جریان سیاسی که در عمل سر سپردگی و پیروی رانسبت به سیاست های آمریکا نشان دهد ، حتی اگر این جریان فاقد مشروعیت بوده و نسبت به رفاه مردم کشور بی تفاوت و در برخوردخشن و غیر قانونی باشد
* گسترش فعالیت ستون پیاده نظام دشمن : شامل مزدور ها و جاسوسان  و عناصر خودفروخته در عرصه های مختلف فرهنگی ، اجتماعی وسیاسی
 البته حتی اگر در شرایطی دستگاههای ذیربط عکس العمل فوری دربرابر برخی تحرکات این عده از خود نشان ندهند منابع غربی وآمریکائی چون در رقابت دائم نسبتاً خاموش با یکدیگر هستنددر موقعیت های متنوع عناصر وعوامل وابسته را معرفی کرده و به حال خود رها می کنند.

 اما برای خنثی کردن حربه های دشمن چه باید کرد:
*   حفظ روحیه ی انقلابی و حضور دائم پیرامون محوریت اسلام ناب و ولایت فقیه ، رهبری نظام و حفط اصول پایداری .
 *  افتخار به هویت  و فرهنگ ایران اسلامی
* تمرکز بر بصیرت انقلابی وهوشیاری سیاسی:  .
*  افتخار به هویت  و فرهنگ ایران اسلامی
* تلاش برای حفظ وحدت وانسجام داخلی :
* تلاش برارتقاء عرصه های مختلف فرهنگی ،اقتصادی، اجتماعی ، علمی،...  و رسیدن به سطح رشد مورد نظر در آنها.
*...
------
 ماخذ 1)

Iran: US political concerns and Responses/Iran: U.S. Concerns and Policy Responses

نوع مطلب : تحلیل مقاله 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Generic cialis
یکشنبه 19 فروردین 1397 01:10 ق.ظ

Thanks a lot, Lots of data.

cialis 20 mg cost get cheap cialis achat cialis en itali enter site very cheap cialis cuanto cuesta cialis yaho acheter du cialis a geneve canadian cialis cialis tadalafil cialis rckenschmerzen cialis generico en mexico
Buy cialis
جمعه 3 فروردین 1397 04:10 ق.ظ

Awesome tips. Thanks!
cialis en mexico precio cialis herbs effetti del cialis can i take cialis and ecstasy online prescriptions cialis cialis generico lilly buy cialis sample pack how to buy cialis online usa tadalafil generic cialis generico online
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.