دلگیرم از خود با تو نجوا می کنم دریا این سفره ی دل پیش تو وا می کنم

توافق هسته ی یسوی توافق "بسته ی" و نقشه ی(B) آمریکا درایران

تاریخ:دوشنبه 8 آذر 1395-04:23 ب.ظ

  توافق هسته ی یسوی توافق "بسته ی" و نقشه ی(B) آمریکا درایران
 تردید موجود در فضای شکننده و عدم ثبات بودارسیاسی  بر چشم انداز سال آینده جهان  و بویژه براوضاع منطقه ی جنوب غرب آسیا تا محدوده شامات وشمال آفریقا سایه انداخته است این مناطق در هاله ی ازجنگ و بی ثباتی میان سطوح لرزان غوغای سیاسی و بحران اقتصادی فرو رفته است.که با انتخاب  دونالد ترامپ،بعنوان رئیس جمهور  ایالات متحده و شدت گیری موج پوپولیسم
برنامه ریزی شده در اروپا که برای انتخابات سال  2017  درنطرگرفته شده  ، به ناچار ما را بران می دارد بنوعی به جریان پیش خوانی سیاست آمریکا وشرکاء  توجهی خاص داشته باشیم.
اخیراً دراین رابطه مرکز تحقیقاتی آمریکائی کارنگی شرق با برگزاری کنفرانسی تحت عنوان "نظام جهانی در روند فروپاشی:درصدد بررسی چشم انداز  سال 2017" است. این کنفرانس،  با شرکت کارشناسان می خواهد مهم ترین مسائل و ضرورت تمرکز بر آنها را  از خاورمیانه تا شمال آفریقا مورد بحث قراردهد...
از سو ی دیگر بنظرمی رسد دراین مرحله محوری ترین بحث برای هم میهنان ودولتمردان ما سرنوشت توافق هسته ی با ایالات متحده باشد.لذا بررسی انتظارات زیادخواهانه ی آمریکا وغرب ازتوافق هسته ی می تواند تعیین کننده میزان تاثیرگذاری آن بر فضای داخلی کشورباشد    
تیم مذاکراتی ایالات متحده از ابتدا توسط دو گفتگو کنندۀ  که عبارت بودند: 
از جک سولیوان Jake" Sullivan "و ویلیام بورنز "William Burns"مدیریت می شد.   اما پس از آن  جان کری و محمد جواد ظریف در مرحلۀ پیشرفته تر توافقات سیاسی دو جانبۀ سرّی، با پشت سر گذاشتن این مرحله در چهار چوب گفتگوهای چند جانبه 1+5 به شکلی رسمی اعلام کردند که توافقاتشان به نتیجه رسیده است....وتعهدات طرفین وزمان اجرای الزامات مشخص گردید. اما پس از انجام کامل تعهدات بوسیله ایران، طرف آمریکائی، بطور مداوم از زیر بار وعده ها شانه خالی کرد.درحالیکه همچنان که از نام برجام مشخص بود نباید توافق هسته ی  به توافق و ادعاهای "بسته ی"یعنی به موضوعات خارج از برجام  ربط داده میشد.برای نمونه:در آغاز سال 2014 در ژنو، وندی شرمن Wendy Sherman گفتگو کنندۀ ایالات متحده با اتکا  به فراخواست های اسرائیل بهای توافقات را بالا برد. این بار ناگهان واشنگتن موضوع توافقات را تغییر داد و از این پس ازممکن ها ناممکن ساخت و  از جلوگیری ساخت بمب اتمی در ایران  به تضمین چشم پوشی از گسترش موشک های بالیستیک گره زد.
این خواست غافلگیر کنندۀ توسط چین و روسیه مردود اعلام شد و اعلام کردند که چنین موردی از چهارچوب منع گسترش سلاح های اتمی فراتر می رود و در صلاحیت 1+5 نیست.
اما روشن بود کارکرد ضمنی توافق هسته ی وفق نظر آمریکا وغرب باید با ابتکار  رئیس جمهور جدید ایران شیخ حسن روحانی خیلی  بسمت فاصله گرفتن از خط ضد امپریالیستی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی(ره) جهت دهی می شد.تا از خط قرمز عبور کرده و آرمان انقلاب اسلامی را مورد تهدید قرار دهد.و روندپیشرفت  انقلاب را با محدودکردن نیروها و نهادهای انقلابی محدو تر شوند، لذا  توافقات سرّی با اتحادیۀ اروپا و ایالات متحده تاوقتی اعتباردارد که این کارکرد را تامین کند.  چو ن نباید ایده هر مسلمانی انقلابی باشد و هر انقلابی اصیل از هر دین و مذهبی که باشد باید به عنوان  تابع و وابسته به امپریالیسم به زندگی وحیات نباتی(گیاهی) خود ادامه دهد !
 در نتیجه، نام «انقلاب اسلامی ایران » می تواند فقط به عنوان نامی شکلی درقالب « جمهوری اسلامی ایران »، یعنی همان مفهومی که نمایندگی مجموعه بخش مدافع ایالات متحده، برای آن می کوشند.در طرح های "تغییر" دولت یازدهم گنجانده شود از منظر پیروان واقعی  امام  خمینی (ره)، این طرح معادل از بین بردن دستآوردهای انقلاب و بازگشت به دوران رژیم شاه است. به این معنا که ایران باید از نفوذ سیاسی خود چشم پوشی کند و به تجارت بین المللی  در حد مشخص بپردازد.سپس، ایالات متحده نیز بر آن شد تا در گفتار خود و هم پیمانان ضد ایرانی خود تعدیل ایجاد کند و راه گفتگوهای 1+5 را پیرامون موضوع هسته ای و پایان دادن به محاصرۀ اقتصادی  را هموار سازد. در سطح داخلی، طرح روحانی به معنای ثروت اندوزی برای حلقه ی جناحی ولی نه الزاماً برای اکثریت مردم می توانست ادامه یابد؟
  وقتی  روحانی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد کلیدی را به نشانۀ کلید خزانۀ ایران و حل مشکلات به هوادارانش نشان داد که گوئی از این پس در خدمت مردم قرار خواهد گرفت،  روحانی طی انتخابات چشم انداز امیدوارکننده ای را برای کشور ترسیم کرده بود و رأی دهندگان باور کرده بودند که او با ایالات متحده و اتحادیۀ اروپا به توافق خواهد رسید ( غربی ها  از او بعنوان کسیکه روحیه ی آسانگیرومتسامح  باغرب داشته درجریان ایران کنترا و پلمپ کردن فعالیت هسته ی دردوران اصلاحات و اینک با پایان بخشیدن به فعالیت هسته ی اخیرایران در توجیه « تحریم ها » نقش مشخصی  داشته است یاد می کنند) او بود که می تواند قدرت خرید کشورش را بهبود ببخشد. امروز، ایران امکان فروش نفت را در بازارهای بین المللی بازیافته و در نتیجه پول خارجی در اختیار دارد.و پول ملی ایران نیز از این پس باید ارزش آن ارتقاء یافته و تثبیت شود. اگرچه با وجود ورود اخیر ایران به سازمان همکاری شانگهای، برخی حتی در بدنه دولت خواهان بازگشت ایران  به دامن جبهۀ غرب بودند.
انقلاب ایران که با تفکر اسلامی و مبارزۀ رهائی بخش ملّی گره خورده است و  بران پایه شکل گرفته که علیه ظلم وبی عدالتی مبارزه کند.
« نیروهای انقلابی »وفادار به آرمان امام خمینی(ره) وشهدا  از اصول واحدوثابتی پیروی کرده وبرچشم انداز انقلابی خود تمرکز دارند،موضوع همراهی با توافق برای نیروهای انقلابی به هیچ عنوان تسلیم شدن دربرابر امپریالیسم نبود، بلکه می خواستند برای آخرین فرصت محکی را از منظر یک روزنه بنام مذاکرات هسته ی بیازمایند.به این معنا که ایران همه فرصت ها را برای طرح نوع گفتمان  خود مطرح کرده باشد .این جریان و رویکرد « نیروهای انقلابی »به مذاق غربزدگان خوش نمی آید.
 چند سال پس از گزینش رئیس جمهور جدید، میزان حمایت مردم از دولت یازدهم  در حال سقوط آزاد است، بسیاری از صاحب نظران حتی در خارج  ازکشور معتقدند که این دولت  تحولی در اقتصاد و ارتقاء معیشت مردم بویژه قشر آسیب پذیر به وجود نیاورده است، و برخی دیگر او را به طرفداری از یک طبقۀ خاص با حذف منافع اکثریت مردم متهم می کنند.
ایالات متحده و« طرح ب »
به شکلی قابل پیش بینی در صورت شکت طرح تغییرروحانی، واشنگتن به تدارک « طرح ب » (« plan B » ) ادامه خواهد داد : بی ثبات سازی گستردۀ کشور، خیلی وسیعتر و قوی تر ازفتنه ی سال 1388 خواهدبود. انقلاب رنگی  ان سال که توسط سازمان سیا به کمک  شیخ خاطره و رهبر اصطلاح طلبان سازمان دهی شده بود، در آن دوران موضوع این بود که تحریف انتخاباتی را مطرح کنند که می بایستی به پیروزی طرفداران ایالات متحده بیانجامد [1]. اما این بار موضوع بر سر تجدید ایجاد انقلاب مصنوعی مانند سوریه در سال 2011 متمرشده است.
از نزدیک به دو دهه ، واشنگتن بیش از 80 شبکۀ تلویزیون ماهواره ای به زبان فارسی ایجاد کرده است، گرچه این زبان در تمام دنیا تنها 100 میلیون مخاطب دارد که 80 میلیون آن در ایران هستند. هر یک هم پیمانان ایالات متحده دعوت شده اند، از کشورهای اتحادیۀ اروپا تا کرۀ جنوبی، تا برای ایرانیان برنامه پخش کنند. و تمام این رسانه ها گزارش دروغ پخش کرده و  جنگ روانی و تبلیغی علیه ایران اجرا کنند، یعنی وضعیتی که ایالات متحده بتواند به خوبی از آن در فشار به انقلابیون بهره برداری  کند.
بنابراین، می توانیم نتیجه بگیریم که در صورت شکست طرح "تغییر" شیخ حسن روحانی، واشنگتن می تواند پیغام های تحریف شده و دروغینی را از طریق شبکه های ماهواره های ورسانه های ارتباط اجتماعی منتشر کند که در اذهان عمومی به عنوان واقعیت تلقی شود و آن باور را کنند. با فن آوری نوین رایانه ای در رسانه ها، این امکان وجود دارد که رویدادهای تخیلی را بجای واقعیت به نمایش عمومی بگذارند، همان گونه که از این ترفندها در لیبی و یا در سوریه با پخش صحنۀ تظاهراتی که در واقع وجود خارجی نداشت ماجرا ی دلخواه را آغاز کردند..

رسانه های غربی نمونه ی ازطرحها ی متداول در نقشه ی (B ) این گزارش توصیه های سیاسمداران غربی در جوامع اسلامی را بشرح زیر برمی شمارند: "گروههای مختلف سیاسی به این موارد اقدام کنند و رهبران غرب نواندیش وابسته به غرب را با این ابزارها حمایت "کنند:
– نشر و توزیع کارهای فکری مانند(  سخنرانی تحلیلی، کنسرت، جنگ شادی ) با نرخ ها و هزینه ی پائین
– تشویق آنان با نوشتن کتاب وبولتن برای شهروندان بخصوص جوانان
– دخالت نظریات آنان در عرصه های آموزشی در کشورهای اسلامی
– رساندن  نظرات دینی جدید و احکام دینی آنها به شهروندان تا بدینوسیله آراء و نظرات اصولگراها و سنتی ها را به چالش بکشند و در این مسیر از سایت ها و مطبوعات، انتشارات کتب و مدارس و موسسه ها و داشگاهها  و ابزارهای عدیده دیگر برای نشر نظرات جدید بهره بگیرند.
– اظهار اصطلاحاتی مدرنیته و سکولاریسم بعنوان گزینه های فرهنگی و بدیل به جوانان مسلمان بدون رهبری ( Disaffected ) تلقین شود.
– بکارگیری رسانه ها  و شیوه های آموزشی در برخی کشورهای اسلامی جهت توجه دادن ملی گرائی محض با تاریخ و فرهنگ عصور ما قبل اسلام و انحراف اذهان به سمت رویه های قبل از اسلام.
– حمایت و تشویق  صوفی گری در شکل سنتی تصوف اسلامى که تفسیر عقلی بی در دروازه ای از اسلام را ارائه می دهد.
"گروههای معتدل، مؤسسات مدنی و مجموعه ها ی اصلاح  طلب که ارزش های مشترکی را
مثل دمکراسی، حقوق زن، آزادی های مدنی و برابری. ”با آمریکا مطالبه می کنند، فراخوان این طرح هستند”
که با در نظر گرفتن منابع مالی مستقیم از سوی آمریکا و منابع غیر مستقیم به منظور دفاع از شعارهای جذابی مانند: Democracy، برابریEquality و حقوق زن Women’s Rights، تسامح Tolerance و آزادی های مدنی که در نهایت این گروهها به ایالات متحده در تغییر ماهیت اسلام کمک کنند …
حتی اگر اجرائی نشدن توافقات هسته ای و پایان محاصرۀ اقتصادی هر چند  وقت یکبار به آینده موکول شود. بی گمان، شکست طرح تغییر درایران  شکست طرح واشنگتن برای ده سال آینده در خاورمیانه محسوب می شود. بنابراین، می توانیم این نتیجه را بگیریم که توافق هسته ی دراصل یک توافق بسته ی با دامنه ی گسترده از سوی آمریکا و غرب بوده است وبرای غرب وآمریکا آن طرح تغییر با هرکیفیت مهم است نه موفقیت اقتصادی روحانی دولت او .
.....
منابع:

[1] « La CIA et le laboratoire iranien », « Pourquoi devrais-je mépriser le choix des Iraniens ? », « La « révolution colorée » échoue en Iran », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 17, 21 et 24 juin 2009. « Iran : le bobard de l’« élection volée » », par James Petras, Traduction Marcel Charbonnier, Réseau Voltaire, 19 juin 2009

[2]In at least two dozen countries, Washington has quietly funded Islamic radio and TV
 shows, coursework in Muslim schools, Muslim think tanks, political workshops, or other programs that promote moderate Islam. Federal aid is going to restore mosques, save ancient Korans, even build Islamic schools.
از سال ۲۰۰۵ ” در ۲۴ کشور اسلامی، واشنگتن بدون سر و صدا به تامین مالی برنامه ی تلوزیونی و رادیوئی اسلامی، شیوه های آموزشی در مدارس مسلمانان، اندیشمندان مسلمان، کارگاههای آموزش سیاسی و سایر برنامه هائی که اسلام ” معتدل” را  مورد پشتیبانی دارد، اقدام کرده است  … ”
[3]:Dennis Blair was itching for a fight. In May 2009, the retired U.S.
    Central Intelligence Agency
    10Dirty Secret CIA Operations
    The Longform Guide to the CIA
    Report Says CIA Misled Congress, White House On Interrogation Program
Hearts, Minds, and Dollars[4] “اذهان، دلهاو دلارها”
In an Unseen Front in the War on Terrorism, America is Spending Millions…To Change[5] the Very Face of Islam.
[6] موسسه ی راند RAND ( یکی از موسسات تصمیم ساز آمریکا ) سال  ۲۰۰۴ عنوان تحریک کننده ای را برای یکی از طرح های خود انتخاب کرده است:
The Five Pillars of Democracy: How the west can promote Islamic reformation
” ارکان پنجگانه دمکراسی و چگونه غرب می تواند، اسلام  اصلاح طلب را ترویج کند ”
درصفحه 6 گزارش  مسئول آمریکائی می خوانیم:
“The Cold War was easy,” says a knowledgeable official. “It was a struggle against a godless political ideology. But this has theological elements.”
” جنگ سرد آسان بود، نبردی ضد ایدیولوژی سیاسیی الحادی، “بدون خدا” بود. اما در جوامع اسلامی عنصر  عقیده مانع بزرگی برای ما محسوب می شود. ”
 

  


نوع مطلب : تحلیل مقاله 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
leanekoor.weebly.com
جمعه 9 تیر 1396 01:53 ق.ظ
This post will assist the internet users for creating new website or even a weblog from start to end.
پاسخ عبدالمجید اورا :
http://najvaye-kangan.mihanblog.com/:Hello. Thank you for visiting
BHW
جمعه 11 فروردین 1396 09:32 ق.ظ
When someone writes an paragraph he/she retains the idea of
a user in his/her brain that how a user can be aware of it.

So that's why this post is amazing. Thanks!
پاسخ عبدالمجید اورا : Thank you for visiting. Again, click
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.