دلگیرم از خود با تو نجوا می کنم دریا این سفره ی دل پیش تو وا می کنم

تفاوت میان روشنفکر خادم و خائن در چیست؟

تاریخ:جمعه 12 آذر 1395-09:50 ق.ظ

 روشنفکری در عصر بردگی

بخشی دردناک ازتاریخ  روشنفکری:
خیانت روشنفکران  "خود مامور"  عجیب ، غریب و حتی جدید نیست، قرآن درآخرین آیات  سوره " "الشعراء"  خیانت نقش روشنفکران آن دوران (شاعران) را در عصر خودرا اینگونه برمی شمارد: "آنها چیزی می گویند که  انجام نمی دهند، در هر وادی سرگردان هستند، و آنها علت فساد مردم بوده  آنها را تبدیل به موجوداتی بی ارزش" می کنند.[1]
 خیانت در برخی انسان ها ویژگی شناخته شده ی است، که البته روشنفکران، دانشمندان مثل هر فرد دیگری ازآن مستثنی نیستند وصد البته خیانت در برخی اعضای این مجموعه به موجب سطح دانش علمی، ادبی و فلسفی که ازآن برخوردارندوحشتناکترین نوع خیانت بشری محسوب می شود.
به طور کلی، ما می توانیم در این مسیر تعریف روشنفکر را اینگونه از منابع متعدداینطور بازگو کنیم : کسیکه علاقه فراوان به مطالعه پژوهش ونظریه پردازی دارد و این پروسه را  از دو منظر نظام مند و کاربردی دنبال کرده است و ازآگاهی اجتماعی ، سیاسی و مهارتهای خلاقانه و توانایی بکارگیری آنها در جامعه و  قدرت تجزیه و تحلیل  سازنده، با توجه به منافع همه نیروهای اجتماعی نگاهی به آینده دارد.
 از اینرو  اندیشه ی او به نوبه خود به تهیه متد علمی  مدل ارزشی ،ارزیابی فکری، تئوری سازی و عملگرائی واقعی  منتهی می شود،
واز همینجا  فاصله ی بین روشنفکرنما بازنده و روشنفکر سازنده که به حکم صفای باطن وصافی گر عالمانه به دفع همه ی انحرافا ت طیف های فکری بدور از تعصب می پردازد،آشکار می شود او هرگز علیه منافع جامعه موضع نمی گیرد، مثبت اندیش بوده  و  آموزش فکری مبنائی رابا چشم اندازی  تعیین کننده  نمایندگی می کند متعهد به توسعه جامعه و توسعه ی پایدارآن بوده و به هرباز ویرانی از نو نمی اندیشد  همچنان که در مقدمه روشنفکری ارگانیک آمده است با روشنفکرنما فاصله ی فراوان دارد .
در مقابل؛ شکست اجتماعی فرد یا یک جریان،درواقع شکست رو شنفکر یا روشنفکرنمایانی است که به نحوی باژگونه  در ادعای سخنگوی جامعه  به گفتار در می ایند  وشعار یا نظری را مطرح می کنند که پیامدی منفی به همراه داشته ومعمولاً بیگانه بهره بردار اساسی آن می باشد.
مهم است که توجه داشته باشیم  "روشنفکر"  تنها نویسندگان، شاعران و تحصیلکردگان  مدنظر  نیستند بلکه شامل سیاستمداران ، حقوقدانان و یا حتی برخی روحانیون می شود که  توانایی مشترک   آنها قدرت تاثیر گذاری بربخشی ازتوده مردم است که بمثابه یک فانوس روشنی بخش  می توانند عموم را از سرگردانی نجات داده و توان پاسخ به سوالات داشته   و راهنمای آنها در  مسیر ایمن  وبا ثبات است. که می تواند از درون طبقات مختلف فقیر، متوسط، ومرفه جامعه خود را معرفی کند....
 اصطلاح "روشنفکر" در بستر تاریخی همگام با ظهور خود  حداقل با سه عنصر اساسی ارتباط  داشته است: (دانش ، آگاهی ، نگرش) یا شناخت، هوشیاری و موضعگیری ، که مفهوم روشنفکری را با هم ابعاد وجه اختصاصی تام بخشیده است
روشنفکر و صعود
(دانش، آگاهی، نگرش) با هم در آمیخته شده تا درکنار یکدیگر به تدوین و شکل دهی شخصیت او هر چند درسطوح مختلف می پردازد، اما عدم اعتبارشخصیتی  روشنفکر بستگی به شکست یکی از آن عناصر دروجود او دارد، بنابراین نگرش فکری ناشی از آگاهی، مسئولیت تاریخی در پرتو تشخیص واقعیت  ضرورت دارد. و باید مطمئن شود که این مسئولیت  او لباس حقیقت بپوشد، هرچند که به خصوص در بحران ها و شرایط استثنایی، تداخل انگیزه های دنیوی و دینی، مادی ومعنوی در وجود او با یکدیگر به رودروئی بپردازند.
او هیچگاه به اردوگاهی که  صدای خشن و فضا سازبلندتر را یا منطق زور ، حیله گری و فریب غالب  جولان می دهد، نمی پیوندد، چو ن پناهگاه او آگاهی وحقیقت جوئی  است، او  به عوامل توسعه نیافتگی و  آگاهی مردم از ارزش ها و مفاهیم  تمدن ساز بیش از برجسته شدن خود در چشم بیگانه اهمیت می دهد  و مهم ترین شرایط حفظ مؤلفه های فرهنگی در شناخت، آگاهی و توانایی خود در یک موضع گیری راسخ تکمیل کرده است وتداوم پیشرفت را از خود  آغاز می کند و رشد سطح فردی را با مفاهیم موجود، و در سطح جامعه با گزینه ی  گسترش تعهد به جامعه و شهروندان درسر می پروراندوجان برآن راه می گذارد ، و مفهوم شهروندی را  به جای مفهوم جناح ،قبیله ، حزب و طبقه، مسئولیت خود باز می شناند...

اغراق نیست که  به ما بگویند : شرط رسیدن به جامعه  تمدن ساز، و  آینده امیدوار، به ویژه برای کشورهای استقلال یافته وانقلابی درگرو فعالیت روشنفکران و نخبه ها ی مسئولیت پذیراست ، که همچنان به حاکمیت ارزش های فرهنگی خود  و ضرورت عملگرائی در تصمیم گیری های سرنوشت ساز وابسته است..
 اوست که باید با  گفتمان فرهنگی و سیاسی، در تلاش، برای نشان دادن حقیقت  عقلانی و آگاهی  تحت روش های نوین ارتباطی که در عملکرد ثابت  نشان می دهد ، و در  دفاع  برابر هرنوع تهاجم بیگانه به خانه خود ، توانمند در دفاع از آن است. و دراین راستا باشایستگی  تمام فریاد آگاهانه هوشیاری ، بصیرت وبیداربخش خود رابه گوش مخاطب داخلی و جهانیان می رساند .
روشنفکر و سقوط
ممکن است این تعریف" كارل ماركس" از روشنفکر  : روشنفکر؛ بدنبال کشف حقیقت،  منتقد  همه چیز و همه کس  بدون در نظر گرفتن نتایج وپیامدهای آن است " بسیاری از روشنفکران را به اشتباه مرکب انداخته باشد.
چه بسیار حتی درزمان معاصر پیش آمده ومی آید که  بسیاری از روشنفکران جوامع ازمصائب یک جریان فکری که به آن خدمت کردند وبرای آن طبل زدند رنج برده و از جریانی که سخت منتقد ان بوده اند رویکردی دوباره به آن داشته و اکنون دوباره دلتنگ تجدید واحیای باز تعریف آن شوند!
بنابراین صحنه ی حامعه گردانی، "سن" بازیگری نمایش  ورجزنامه خوانی متعارف نیست که موقتی وگذارباشد و با عهده داری نقش مثبت یامنفی بازیگر ، مسئولیتی پس از نمایش وترک صحنه مترتب او نباشد؟ واینگونه به طور معمول، هنگامی که حقیقت مشخص شد روشنفکر فرصت طلب  تلاش خود را در انکار و اصرار در متقاعدکردن دیگران بکار بندد...

 معامله با ارزش ها
یکی دیگر از نشانه های خیانت سری  روشنفکرنما خرید و فروش ارزشهای متعالی سرزمینی در بازار یک پروژه رسانه ای ویا معرکه گیری سالنی محدود شده است ، او با اطمینان از اینکه تبلیغات همه چیز است و آثار مهمی می تواند از خود بجا بگذارد به جعل خبر ، شبهه ، تردید  وتخریب وتشکیک در دستاوردهای انقلاب اسلامی در فعالیت ها ی  روزانه خود ادامه می دهد واز توانائی خود در وارونه جلوه دادن وقایق واتفاقات نهایت سوء استفاده می کند.
موضوع شناسایی  روشنفکران درگیر توطئه و آلوده ی خیانت به کشور ومردم خود و  تلاش زیادی نمی خواهد برای شناسایی آنها کافیست به لیست محبوب بیگانه وبکارگیری فهرست عناوین خصمانه حتی علیه بخشی از مصالح ومنافع کشور وگروهی از فرزندان ملت  ، توجه کنیم هر کس  که ادهای پیش وبیش آگاهی و تولید فکر  یا اتخاذ اقداماتی علیه استراتژی ، راهبرد وچشم انداز  کلان سرزمین و همان رفتار وکردار را معمول می دارند   دشمن کشور برای مصاحبه ودیدار  در فرمتی و تریبونی خیانتکارانه به وضوح در این مسیر از او قهرمان می سازد.
 او برای پیشبرد اهداف آنی ومنافع حزبی اشغال استعماری  کشور را و غرق شدن سرنوشت جامعه در ابهام بی پایان را تشویق می کند و  تصویر استعمارگر  را  بعنوان  ناجی  میهن  ارائه می دهد، او  در مقابل هجمه ی فرهنگی واقتصادی  بیگانه  تا پیدایش شکاف در انسجام ملی موضعی نمی گیرد وگاهی با آن نتایج  آن دومورد نیز همدست  می شود  در تولید تردید و عرضه ی آن در بازار افکارعمومی  به تفکر ی التقاطی  و وارداتی می اندیشد ودر این راه با حذف عوامل اسطوره ای مذهی وداشته های سرزمینی  مانع  توسعه جامعه و کشور می شود و مبارزه با اندیشه روشن و منطقی   ​​هر دستاورد وپیشرفت  داخلی ، ارزش ها، آداب و رسوم و سنت های  کشور را با دروغ سفید فرسوده معرفی کند ..
او موقعیت استراتژیک  مبالغه آمیز مدرن نظم جهانی و لیبرالیسم  را  در همه ی ابعاد افتخار و ارتباط  با آن را قرین دستیابی رفاه  می شناسد و برای  توجیه سیاست های خود  خطرناک ترین مسیرها را با  تکیه بر فرصت طلبی در برجسته سازی یک پدیده فرهنگی نامطلوب به هردستاویزی روی می اورد ..
 در روند به اصطلاح نظریه پردازی فرهنگی و حتی سیاسی  دخالت در برنامه ریزی مجلس و دولت  را حق  باد آورده  خود می دانند که هرچه را می گویند درست وصحیح است . وهنگامیکه دستشان رو می شود از ابزاری بعنوان «سوء تفاهم» دراظهاریک شوخی ودروغ سفید تا سیاه بهره میگیرند تا مدتی ازنوک پیکان  منتقدان خویش دور بوده و به تجدید قوا بپردازند...
وسعی می کنند  در رهگذر عنوان « خیانت مشروع » با سایه ی اندازی  در توسعه سریع مفاهیم مورد نظر از طریق وسایل ارتباطی  به اتهام خیانت خود پایان  داده وهم اینکه   از عناصر تداوم دهنده انقلاب و نسل فعال مطالبه گر عبور کنند.
 
   از زمانیکه " آرتور کستلر" و "استفان اسپندر"، که سازمان فرهنگ  آزاد در" رم " ، با انتشار نشریه ی«انکاونتر» مجله تحت نظارت سازمان سیا، به کادرسازی مشغول شدند ....
آنها برای دفاع از خودمی گویند: ، آیا ما باید به آگاهی مان خیانت  کنیم؟ یا به حزب و یا  جامعه مان ؟
 وانها اینگونه روشنفکرنماها را در تعارف وروردربایستی عامدانه قرار می دهند تا روشنفکری با ادعای سرریز آگاهی بجان  جامعه خود و بنوعی شورش علیه  خودی ها مشغول شود. این است واقعیت روشنفکر ناپخته ی که شتابان هوا ئی می شود و حسب اتفاق که نه؛ به انتخاب خود به استنشاق هوای آلوده فرهنگی  تن درمی دهد.
وجه مشترك اینگونه شبه روشنفکران بویژه در کشورهای جهان سوم ودرحال توسعه وحتی انقلابی معذرت خواهی دیرهنگام وعقب نشینی از موضع قبلی است  که با تناقض های پی درپی  جبری بوجود امده ،  در رفتارخود سنگ روی یخ می شود.
در طرف دیگرماجرا ،  ایده پردازان در مبارزه طبقاتی علیه ماتریالیسم تاریخی بر اهمیت فرهنگ انقلابی "تمرکز کرده ومی گویند : از جمله عامل تعیین لازم برای انقلاب موفق  رد جبر اقتصادی تحمیلی وابسته وبازگشت به توانائی های خودی است هرچند که نیاز به غلیان دوباره انقلاب و غربال روشنفکران  تا مشخص شدن خادمین وخائنین میان این صنف به تاخیر افتد ضروری می نماید.
  همچنانکه  درتاریخ معاصر عدم توجه به این نکته  را شاهدیم که انقلابی در الجزایر  رفته رفته از مبادی بنیادین  خود(بدلیل نفوذ روشنفکر نماها ) فاصله گرفته و فرانسه در قالب دیگری به استعمارگری خود ادامه می دهد
 آنچه در مورد 
شناخت عصر  حاضربایدگفت ، اینست که  اطلاعات ومجموعه آگاهی از نیات واهداف بیگانه در دسترس است چه چیزی سخن از ادامه ی مبارزه در میان کادرروشنفکر نمایان  احزاب سیاسی را تضعیف کرده است ؟ آیا به  دلیل "توجیه  پذیری ناتوانی" در مقابل سرمایه داری، همانگونه که در دهه ی اخیرطرح شده است؟  چرا توانایی مرکز سرمایه داری برای حفظ جریان خود  وپیام  ارسالی از مرکز به حاشیه  با عنوان  پوشش دولت رفاه   این مجموعه را در انتظار "فوردیسم " نگه داشته است؟ آیا دلیل آن مگرنه  این است که برای تضعیف هر نقش توسعه واقعی  درکشورمان، ابرقدرت پس از "پسا استعمار" آمریکا  ما را بعنوان برده و اسیر واردات  با هر گونه انحراف از تولید ملی می بیند؟
صرف نظر از این دلایل به صورت جداگانه و یا ترکیبی از آن ها ، تنها افاقه ی روشنفکر نما اینگونه ظرح می شود باید برای جلب رضایت آن ابرقدرت با تجزیه و تحلیلی خود ساخته  به انکار اهمیت فرهنگ خودی شتاب کنیم تا دوره انتظار زودتربسر رود؟

  در عصر جهانی شدن، جهان تحت کنترل "طبقه ی " سرمایه داری جهانی با مرکزیت سرمایه داران، به ویژه شرکت های بزرگ با توزیع پایگاه ها  وعناصر خود در سراسر جهان  در یک کلاس دولتی وغیر دولتی  با هدف  شکست کارهمه جانبه  یعنی  سرمایه ملی هرکشور متوجه است. با توجه به این پروسه  غلبه استثمار اقتصادی و سرمایه داری همان مفهوم  اشغال نظامی سابق را دربردارد اما با ابزارها ،عوامل وعناصر "خودمامور". براساس همین برآیند...
 روشنفکر نما  نیروی خودی را مقصر می داند وقابل سرزنش می بیند  ودر عین حال  احزاب وتوده هائی در بخشی از افکارعمومی حداقل فرصت نمی یابند  تا قادر به بررسی علل دوران بحران سرمایه داری  از سال 2008  تاکنون نماید.
   جهش تکنولوژی  وگسترش رسانه ها در ماموریت محوله زدودن نقش فرهنگ خودی  و ورود به عرصه ی اطلاعات واگاهی تحریف شده  در دستگاه قدرت جهان سلطه قرار می گیرد ، چون روشنفکر نما راه حلی برای مشکلات نیافته  وتنها با دامن زدن به اختلاف سیاسی، جناحی حتی دینی و غیره ... بعنوان پرکننده خلاء ضعف تفکر ونداشتن راه حل ها  درچنته ی خالی خود بسنده می کند، این است واقعیت فعالیت روشنفکر نمای امروز ما...
پاسخ رسیدگی  به وضعیت  روشنفکران نمای که نمایندگی  ضد انقلاب، ایالات متحده آمریکا، رژیم صهیونیستی و حاکمان مرتجع رانت باز نفتی عرب را بعهده  دارند درپایان این نوشتار كلامی از مقام معظم رهبری را حسن ختام این نوشته قرار می‌دهم كه حاكی از نظر نهایی ایشان دربارة روشنفكر است:
البته به نظر ما، در روشنفكری به معنای حقیقی كلمه، نه ضدیت با مذهب هست و نه ضدیت با تعبد، یك انسان می‌تواند هم روشنفكر باشد؛ همان معنایی كه همه روشنفكر را تعریف كرده‌اند ـ كسی كه به آینده نگاه می‌كند،‌كار فكری می‌كند، رو به پیشرفت دارد ـ و هم می‌تواند مذهبی باشد می‌تواند متعبّد باشد، می‌تواند مرحوم دكتر بهشتی باشد، می‌تواند، شهید مطهری باشد، می‌تواند بسیاری از شخصیت‌های روشنفكر مذهبی كاملاً مؤمن ما باشد، كه ما دیده‌ایم، هیچ لزومی ندارد كه مخالف مذهب باشد.[2]
--------------------
پاورقی
[1]وَالشُّعَرَاءُ یَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿۲۲۴﴾
و شاعران را گمراهان پیروى مى كنند (۲۲۴)
أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِی كُلِّ وَادٍ یَهِیمُونَ ﴿۲۲۵﴾
آیا ندیده‏ اى كه آنان در هر وادیى سرگردانند (۲۲۵)
وَأَنَّهُمْ یَقُولُونَ مَا لَا یَفْعَلُونَ ﴿۲۲۶﴾
و آنانند كه چیزهایى مى‏ گویند كه انجام نمى‏ دهند (۲۲۶)
[2]اندیشه حوزه، ش 25، ص 40. 


نوع مطلب : تحلیل مقاله 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Juana
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 03:10 ق.ظ
Wow that was odd. I just wrote an incredibly long comment
but after I clicked submit my comment didn't show up. Grrrr...
well I'm not writing all that over again. Anyway, just wanted to say wonderful
blog!
پاسخ عبدالمجید اورا : ا : Welcome / Thank you for your visit/najvaye-kangan.mihanblog.com
banoo
جمعه 12 آذر 1395 01:36 ب.ظ
سلامی به شیرینی دلتون، روزتون پر از رنگهاى قشنگ پر از خبرهاى خوب سرشار از انرژى مثبت و یه عالمه لبخند خیلی خیلی افتخار میدید پیش من هم بیاین
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.