دلگیرم از خود با تو نجوا می کنم دریا این سفره ی دل پیش تو وا می کنم

چرا نگاه ستاد تبلیغات انتخاباتی باید ارزیابی شود

تاریخ:جمعه 27 اسفند 1395-10:30 ب.ظ

                   چرا  نگاه ستاد تبلیغات انتخاباتی باید ارزیابی شود .

  سالهاست که با عنوان" ستاد تبلیغات انتخابی "  در بحبوحه ی  انتخابات  روبرو می شویم  مجموعه ی که بعنوان یک پل طلائی برای  انتقال فرهنگ سیاسی وتبادل انتظارات  اجتماعی وایجاد تحول مثبت برای دوطرف یعنی انتخاب کننده و انتخاب شونده در قالب بازوئی عملیاتی در صحنه انتخابات خود نمائی می کند و اغلب  تا دور بعد ارتباط ذاخلی وتشکیلاتی خودرا حفظ می کند  و اکنون تقریباً هیچ شکی باقی نمی ماند که اسکلت دو ستاد اصلی رقیب بازمانده انتخاباتهای گذشته با تحولات وتغیراتی نسبتاً گسترده  در دور جدید انتخابات ریاست جمهوری بازهم روبروی هم قرار خواهند گرفت یعنی  جریان ستاد حامی دولت یازدهم   و گفتمان مجمع نیرو های مردمی انقلاب اسلامی تشکیل خواهند شد.
 این نوشتار به لحاظ اینکه سخن خود را مسموع در چرخه ی جریان حامی  دولت نمی بیند روی  پرسمان فراتر از ایده های ستادی  صرف تاکنون  شناخته شده، بسمت  ستاد گفتمان انقلابی که پس از می خواهد اعلام موجودیت کند معطوف می دارد. ونقش  مهم ، اساسی  وبزرگ  آنان را در انتخابات پیش رو در ابعاد ی مختلف  مورد بررسی وکنکاش قرار می دهد
 بخصوص که گفتمان  جامع انقلاب  اسلامی و چشم انداز رشدوتعالی وموفقیت  آن آرزوی اکثریت غالب مردم ایران اسلامی است ازاین منظر باید رویکردی  انقلابی محور با دیدگاه های مثبت  و مطلوب ارائه کرد که دراین زمینه ستاد انتخاباتی منتسب به این گفتمان  که می خواهد طریق  مستقیم و صحیح گزینه ی اصلح را در انتخابی فراگیر بصورتی جدی زیر چتر فریاد انقلابی مطرح کند.با توجه نفوذ گسترده دیدگاه انقلابی ،با گستره ی فراخور نام  وترارخود عرضه کند
وبر همین پایه  باید دراین مسیر نکاتی را مورد اهتمام داشته باشیم:
 - ستاد انتخاباتی  نیروهای  انقلابی موسسه ی خیریه ، یا ملک طلق فرد یا گروهی  خاص نیست که نوار زرد هشدار یا پرچم  قرمز اخطار پیرامون آن نصب کنیم، و یا منصب صدور حکم و داوری نیست که برخی را تخطئه وبعضی را تبرئه کنیم . کما اینکه رقیب باهمین حربه  ی ناقص و جاری ساختن  قاعده  اعلال و حذف اکنون تنگناهای  آن اقدامات نامتعارف را بطور ملموس  حس کرده و بخوبی دریافته است که پیروزی شکننده نسبت آراء 49  به 51 درصد در گذشته  اصلاً کفه ی پیروزی پرچربی نیست که بخواهد روی آن جساب زودهنگام باز کند.بو یژه که همه اهالی رای  وانتخاب می دانند روسای جمهور پیشین که مرحله دوم را نیز از آن خود می کرد حدود 60 درصد به بالا از آراء دوره  قبل(اول) را از آن خود کرده بودند.
- این ستادها هستند که مروج اخلاق مداری و نماد پایداری  بوده ونمایندگی  سبک تفکری را بعهده داشته و نهایتاً پیروزی یک کاندید را رقم می زنند.
- هرچه به روزهای انتخابات نزدیکتر می شویم دایره رقابت گسترش و دامنه ی بیشتر ی می یابد تا جائیکه جنگ روانی به اوج خود رسیده و  تبلیغات بوق رسانه ی غربی برای خاموش کردن صدای انقلاب به هر ابزاری متوسل می شود، لذا رصد پیشاپیش اینگونه تحرکات و پیش بینی گزاره های پیشنهادی از آسوی آن   رسانه ها در به اشتراک گذاری  ترکیبات ، اصطلاحات وعبارتهای تحریک آمیز و القای مفردات سوء تهاجمی ، می تواند بعنوان عامل تعیین کننده ی در مدیریت جنگ روانی تعبیه شده باشد.
 -  اهمیت تعیین کننده انتخابات  و برنامه های  پیشبرنده هر کاندید برای آینده هرکشور در فعالیت ستادی  روزآمد با نحوه تأثیرگذاری و توجیه افکار عمومی ، وتوانمندی آن در گرد آوری وجذب آرا  عمومی بسمت خود نهفته است  که در همینجا مسولیت تاریخی  ستاد تبلیغاتی، برای  معرفی انتخاب اصلح آشکار می شود. تا با تركیب  عددی  عوامل تاثیر گذار  و توزیع عناصر ضروری درمحتوا ی فضای کلی این مرحله، شور انتخاباتی را در اختیار گرفته وجهت بدهد.

ـ ویژگی برتر اعضای یک ستاد  که اطلاعات وشناخت  فكری  متنوعی را دراختیار دارد . ودر قبال مفاهم بازخوردی مرتبط  با دروان فعالیت خود  آشنائی نسبی دارد می تواند موضوعات متعددی وقواعد آگاهی بخش معینی  را هم بطور روزانه و هم در  قالب چشم انداز ی دوردست بصورتی ساختاری  تنظیم کرده و ارائه دهدتا انتخاب کننده با زمینه ی روشن  در گزینش روبرو شود .
ـ توسعه ی آگاهی  ستاد تبلیغات با تسلط  بر ادراك نظری  وتشکیلاتی .  توانائی  جذب نظریات  فكری عامه را دارد ، كمااینکه   قابلیت خلاقیت نظری درساماندهی ضرورت ها واهداف را مورد لحاظ قرار می دهد.
ـ  آگاهی ستاد در امتداد نظر یه پردازی و میزان اشراف کاندید بر واقعیت های موجود  و  تحلیل ذهنی  اقتصادی، فرهنگی ، سیاسی ، اجتماعی مترتب بوده . وبا ارتباط گرفتن با واقعیت ها حوادث مواج وجزر ومد های انتخاباتی را  اداره می کند

- ستاد انتخاباتی توانائی علل شناسی وریشه یابی موضع گیرها  و ارتباط آن با آرایش سیاسی را باید داشته باشد وحاشیه ها به حداقل ممکن رسانده تا از این رهگذر بتواند جذابیت های تبلیغات و شعارهای انتخاباتی خودرا ارتقاء دهد  .

که دراین نکته لازم است  ابزار رقیب در رفتار سیاسی شناسائی شود: (ا) چگونگی ورود برخی نمایندگان مجلس: (٢) روابط عمومی رسانه و شبکه های اجتماعی  (٣) موضوعات بحث های متینگ ها وگفت وشنودهای انتخاباتی   (٤)چگونگی استفاده از ابزار ومحتوای تبلیغاتی  (٥) عدم غفلت از کار مستمر تا پایان زمان تبلیغات.
واساساً باید متوجه بود که انتخاب کنندگان برسه دسته اند:
الف : دسته ی که قبل از شروع زمان تبلیغات به تصمیم می رسند ،
ب :دسته ی که در هنگام مناظرها تصمیم می گیرند.
ج : دسته ی که شب  ویا حتی روز انتخابات ، وتا آنوقت منتظر  ظهور بدیلی جدید مانده اند.
ودراین مراحل این ستاد تبلیغاتی است که ناچار است  منافع برتر ملی رابر منافع شخصی ترجیح داده است که باید گفت: انتخابات  چیزی نیست  جز رسیدن به پاسخ این پرسمان که کدام گروه منافع شخصیی  وجناحی خود را  بر مطالب وخواسته های ملی و  رای دهندگان ترجیح نمی دهد وانان را همواره محترم میدارد؟
درپایان می توان نتیجه گرفت : ستاد تبلیغاتی  انتخاباتی .. نقش ها و مسئولیتهائی  دینی ، ارزشی، ملی بعهده دارند که معمولاً حول  محورها ی زیر می چرخد:
-     زمینه سازی امکان تحول وپیشرفت
-   رودروئی با آسییب های اجتماعی وتقویت گفتمان فرهنگی سیاسی
-   حفظ ارتباط دین وسیاست
-   تبین انتخاب برتر واثرات آن درجامعه
-   فراهم آوردن  زمینه ی  برای مشارکت قوی تر وموثر ترمردم
-  اطلاع رسانی دقیق درخصوص فرصت های برابر در شرایط متفاوت
-  ایجاد زمینه ی برای  تجزیه وتحلیل  شرایط  واوضاع داخلی وخارجی کشور متکی بر برنامه های مفید
-    ابراز توانمندی در اقدام عملی برنامه ها  وتضمین اهداف با سازکارهای مناسب
-     برداشتن گامهای ارزنده در جذب حداکثری ودفع حداقلی
-  معرفی بستر  فعالیت جوانان شایسته  در پرتو پروسه ی واقعی شایسته سالاری
-  تضمین شعارها ی انتخاباتی با ارائه راهکاری متیقن عقیدتی وعملی
و در پایان باید مشخص کنیم  که در میان  شعارها ی مشترک گروههای سیاسی که می گویند "ما برترینم" کدام گروه   هدف واحد مردم  یعنی همانا  "عزت  ورفاه ه عمومی"  را می تواند محقق کند که دراین اثنا باوری قوی بما می گوید: مجمع عمومی نیروهای مردمی  انقلاب اسلامی با تکیه برشاخص های ثابت در مقابل  معیارهای اعتباری ومتغیر رقیب بمراتب  به پیروزی نزدیکتراست.
 
 


نوع مطلب : تحلیل مقاله 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Leandro
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 12:25 ق.ظ
Hey very interesting blog!
پاسخ عبدالمجید اورا : ا : Welcome / Thank you for your visit/najvaye-kangan.mihanblog.com
نامیا دانلود
جمعه 27 اسفند 1395 11:09 ب.ظ
لطفا از وب سایت نامیا دانلود دیدن فرمایید.
با تشکر از شما
www.namiadownload.ir
-----------------
ارسال شده توسط ربات ارسال نظر Yo Blog Spammer
yospammer.tk
رضا صوفی
جمعه 27 اسفند 1395 10:49 ب.ظ
واقعا جالب بود و استفاده کردیم.آرزوی توفیق روز افزون برای شما.
پاسخ عبدالمجید اورا : سلام و ممنون از اینکه سر زدید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.