دلگیرم از خود با تو نجوا می کنم دریا این سفره ی دل پیش تو وا می کنم

چرا و چگونه تجزیه و تحلیل سیاسی صورت می گیرد

تاریخ:پنجشنبه 31 فروردین 1396-08:02 ب.ظ

هنر تجزیه و تحلیل سیاسی
مبانی و ابزار تجزیه و تحلیل سیاسی

هنگامی که در مورد مبانی تجزیه و تحلیل سیاسی  صحبت می کنیم  بصورت ذهنی هدف نباید نادیده گرفته شود  هرچند که هدف  را نخواهیم آشکار کنیم-  -  وهمواره باید  هدف اصلی  تحلیلگر روشن باشد  ، و  آنرا نصب العین خود قرار دهد اگر که او می خواهد تجزیه و تحلیل کاملی، و حتی مطمئنی داشته باشد باشد. هرگاه که تجزیه و تحلیل  با هدفی دقیق تر  عینی  ترباشد نزدیکترین موقعیت به سلامت را یافته است..
بنابراین، بسیار مفید است که انجام تجزیه و تحلیل سیاسی با در نظر گرفتن موارد زیر همراه باشد:
1) دوری تمام  از مجموع قضاوت های مطلق تنها وقتی که آن  بر پایه ی شواهد و قراین قطعی متکی باشند قابل اعتماد خواهد بود،زیرا ممکن است رویدادها یا پدیده های سیاسی پنهان بیشتر از  موضوعات آشکاراین عرصه باشند..
2)  گستردگی دروازه گوش دادن به نظرات منقدان ، امر می تواند نشان دهنده زاویا ی پنهان یا نقاط کور ی باشد که نهایتاً  منجر به روشن شدن کل صحنه بازی می شوذ..
3) تمرین و عادت دادن خود در  عمل  به عینیت بخشی ، ونشان دادن بیطرفی و صداقت در ارزیابی از خود به طور مداوم و تمایل به رسمیت شناختن غیر از آنچه که تصور می کنید اگرخلاف اظهارات تان ثابت شود..
 به منظور داشتن تحلیل سیاسی  دقیق از بزرگترین عینیت بخشی و ظرافت امر باید  نکات زیر را مد نظر داشت:
1. اثرات عوامل متعدد و تنوع اوزان نسبی موضوع یا افراد
  هنگام تجزیه و تحلیل هر رویداد یا پدیده باید در صورت امکان، با بیرون کشیدن همه ی  عوامل موثر بر ابعاد مختلف (فرهنگی ،  سیاسی، اقتصادی - رسوم قومی ، عرف محلی وسنتی- تاریخی - اجتماعی و ....) مرتبط با آن را تاحد نیاز  موارد را وارد پیکره  و پدیده تحت بررسی  نمائید این رویکرد با توجه به  امکان بازگشت موضوعی  وامتزاج  آن پدیده ها وتقاطع  ابعاد بسیار پیچیده مرتبط مرتبط با هم در تداخل  است که به نوعی درک دقیق  و عمیق تر از واقعیت  را  تاثیر  رروش های اتخاذی شما قرار می دهد..
2- بُعد توسعه تاریخی و پدیده زمانی(زمان پیدایش، دوره ی گذار،نتیجه ی پدیده)
  این پدیده  (حلقه) در یک سری از وقایع و حقایق قرار گرفته است، وشما نمی توانید از بافت زمانی و تاریخی  درچگونگی علل پدیده تولید شده و نتایج و عواقب که از هم جدا نمی شوندسیر تحلیلی داشته باشید..
این رویداد یا پدیده  دارای حافظه تاریخی (گذشته) و واقعیتی در (حال حاضر) است که   اثرات آن و فعل و انفعالات آن مفاهیم (آینده)، آشکار است بنابراین ضرورت دارد از این مطالعه سه بعدی برای درک پدیده و پیش بینی برنامه ریزی آینده و کنترل  و یا جلوگیری از عواقب ناشی از آن توجه داشته باشید..
3- تعامل  محیطی فضایی از پدیده در نگاه (محلی - منطقه ای - بین المللی)
سه قالب  مذکور در نگاه مجیطی و فضایی برای تعامل پدیده و اثرات با نقاط  ضعف و قوت  متفاوت درهر پدیده روبروست..
 الف ) چارچوب محلی: حوزه و مکان وقوع این پدیده، داخلی و محیط داخلی است..
ب) چهارچوب منطقه ی و (ملی)، که متعلق به  بافت محلی است که با درجات مختلف در آن تاثیر می گذارد ، و نفوذ خود ازطریق عامل محلی تقویت کرده است..
ج) نهادهای جهانی(فرامنطقه ی)  در اغلب اوقات تلاش دارند  در دو پدیده  سابق بعنوان عامل تولید و نفوذ عمل کنند
بنابراین تحلیلگر سیاسی،  فرد ی است که با انجام فرآیند تجزیه و تحلیل سیاسی،  مهارت بیشتری  برگرفته از مواد و محتوای مستند  و مهارت فزاینده علمی و ابزار لازم برای تجزیه و تحلیل امور - از جمله ماهیت اساسی تجزیه در شاخص ها واستاندارشناسی در مقایسه - با عمق بیشتر به  ارائه ترکیبی سلیم که می تواند  انتظارات از  وقوع نزدیک  رویدادها  تامین کند برخوردار است  وفراتراز آن  درجهت دهی بسمت پیشگیری از حوادث نامطلوب  تبیین کننده قابلی بشمارمی آید و بارعایت  اصول گمانه زنی  دقیق با عیاری بالا، توانایی متقاعد کردن و داشتن ارتباطات و بیان مهارت های اخصتصاصی به این مهم بپردازد.
اما منابع اطلاعات تحلیلگر سیاسی؛  این منابع ماده خام اولیه ی است که بر اساس آن تجزیه و تحلیل صورت می گیرد، و هرگونه خطا  به طور کامل ممکن است که اعتبار و روایی تحلیل سیاسی را تضعیف کرده وبه چالش بکشد.
ولی درمقابل، این تحلیلگر موفق است  که  گاهی برای اولین بار موفق  به اخذ منابع اطلاعاتی قابل اعتماد شده، و پس از تجزیه و تحلیل های سیاسی متیقن با استفاده از روند علمی و قوانین آن خودرا مطرح  کرده است..
و  برای در دسترس داشتن منابع اطلاعاتی وکشف منابع در اینجا باید از مشخصات مهمی  رونمائی کرد ( منابع دست اول ومنابع دست دوم را درنظر داشته باشیم بویژه اینکه منابع دست اول شاهدان عینی و حاضران در یک موضوع ، منابعی مطمئن می توانند بشمار آیند :

1-تنوع وتعدد(کمی): به عنوان مثال،  به نقل از بیش از یک خبرگزاری ومنبع خبری.
2-تنوع (کیفی): تنوع بین خبر و مقاله های علمی و نتایج حاصل از کنفرانس ها و نشست ها لابی ها و غیره، و این نکته اشاره دارد که تنوع  کیفی لزوما رسیدن از تنوع کمی به کیفی  را تامین می کند، وعکس آن درست نیست.
3-توسعه ، پیشرفت ورشد عناصر وعوامل پیرامونی یک موضوع ، با توجه به گسترش پدیده زمانی موثر برآن.
4-تعدد مراجع سیاسی و فرهنگی  انسانی ورسانه ی و منابع مرتبط و  اصل دریافت گزارش تناقضات موجود..
همچنین یک  پژوهشگر این عرصه می تواند به عنوان یک محقق برای اطلاعات در نظر گرفته شده از روشهای زیر بهره ببرد - که نیاز به  دقت وظرافت  خاص دارد:

1-مصاحبه وگفتگوهای شخصی:  که بعنوان مذاکره با یک فرد خاص برای  تحقق یک هدف خاص ثبت شده است.
2-مشاهده پدیده: در اینجا ترجیحاً   پدیده شناسی از نزدیک و حتی در صورت امکان شرکت در آن مورد نظر است.
3-پرسشنامه ، نظر خواهی ونظر سنجی .
4. تجزیه و تحلیل گفتمان سیاسی: ( مبانی، سازکارها و چشم انداز) با تمایز بین تجزیه و تحلیل گفتار  نمادو  سران سیاسی درمیان خواندن و تجزیه و تحلیل گفتمان  افکارعمومی  یک فرایند غیر انکار است..
درنظر داشتن اصول و متغیرا ت تجزیه و تحلیل سیاسی  درو اقع به مجموعه ای از مهارت ها و  قوانین فنی برای توصیف و بررسی مو ترین سیاستهای دولت ها و قوانین وافراد سیاسی و پدیده های متنوع  و گرایش های مختلف در هر جامعه اعمال می شود، که در سطوح محلی یا ملی ومنطقه ی یا جهانی در جوامع به سند چشم انداز  یا بهترین ارزیابی سیاست ها  از طریق مطالعه ی آنچه اتفاق می افتد یا می خواهد بیفتد. در مقیاس های مختلف فردی یا گروهی متکی دانش تجزیه و تحلیل ترکیب سیاسی و مهارت و  توانایی جذب و بهره مند اطلاعات واگاهی ها مفاهیم و ریشه های تاریخی  و دانش سیاسی  در ریشه یابی  حوادث  وپدیده های مرتبط با یکدیگر و به پیش بینی حوادث و فعل و انفعالات سیاسی نزدیک می شود  و به شکل گیری چشم انداز سیاسی شهروندان، و همچنین در انتشار آگاهی سیاسی و تجزیه و تحلیل سرنوشت و تنظیم توقعات مردم کمک می ناید :
واینگونه است که  بحث در مورد هنر تجزیه و تحلیل سیاسی   و اهمیت آن  در تلاش راهبردی برای فهم  افکار و درک عموم  از آنچه در محیط اطراف خود می گذرد صد چندان  است  و بر ادراک عموم بر اساس   توسعه برنامه ها و راهکارهای  آینده نگری  درهمه اجزا و متغیرهای آن  می تواند مرغوبیت وتاثیر مطلوی خود را نشان  دهد. ...نوع مطلب : تحلیل مقاله 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Cialis prices
یکشنبه 19 فروردین 1397 01:18 ق.ظ

Cheers! I appreciate this.
cialis preise schweiz generic cialis 20mg tablets look here cialis cheap canada cialis 10mg prix pharmaci cialis online holland pastillas cialis y alcoho generic cialis canada discount drugs cialis buying cialis on internet when will generic cialis be available
Ava
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 01:26 ق.ظ
Excellent post. I am dealing with some of these issues as well..
پاسخ عبدالمجید اورا : ا : Welcome / Thank you for your visit/najvaye-kangan.mihanblog.com
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.