تبلیغات
نجوا کنگان - تعریف فساد سیاسی وكیفیت مقابله با آن
دلگیرم از خود با تو نجوا می کنم دریا این سفره ی دل پیش تو وا می کنم

تعریف فساد سیاسی وكیفیت مقابله با آن

تاریخ:چهارشنبه 17 خرداد 1396-12:33 ق.ظ


تعریف فساد سیاسی وكیفیت مقابله با آن
فساد سیاسی در عصر حاضر  توانسته است که  تا حد نگران کنند ه ی سرنوشت جوامع را دستخوش نابسامانی کرده و مردم  را از رفاه و آسایش مورد انتظار دور کند. هر چند وقت از رسانه ها و یا گفتگوهای محفلی مواردی تلخ از اختلاس، رانت خواری،قراردهای مشکوک و معاملات پشت پرده که عموماً اکثریت جامعه متضرر اصلی آن در ابعاد مختلف هستند به بیرون درز می کند . که علاوه برتبعات مستقیم آن برنسل فعلی مانند افزایش فاصله طبقاتی، فرار سرمایه، ترس از سرمایه گذاری و... که درمجموع  بهم خورد تعادل اجتماعی  ، اثرات زیانبار آن می تواند بر نسلهای بعدی نیز غیر قابل تحمل باشد... ازاین رو توجه به این موضوع در اغلب جوامع بعنوان یک چالش جدی درنظر گرفته شده است . که مطلب زیر حاوی برخی مطالعات در صحنه ی واقعی و اظهار نگرانی اندیشمندان دلسوز در متن دانش اجتماعی و جامعه شناسی نوین است  که تو جه شما را به آن جلب می نمایم:

فساد سیاسی(تجارت از راه منصب):

 این جریان بمعنای گسترده تر به عنوان سوء استفاده از قدرت عمومی (دولتی) برای تامین اهداف غیر قانونی و معمولا برای منافع شخصی مخفی بکار برده می شود . انواع سیستم های سیاسی مستعد به آلوده شدن به فساد سیاسی هستند  که اشکال متفاوتی دارد اما شایع ترین  انواع آن شامل پارتی بازی، رشوه، اخاذی،  اعمال نفوذ، تقلب ورانت خواری  می شود اگر چه فساد سیاسی  فعالیت های جنایی  ومجرمانه ی دیگری مانند ،قاچاق مواد مخدر وکالا، پول شویی،تخلف انتخاباتی  را شامل می شود .  اما  فساد سیاسی محدود به این فعالیت ها نمی شود و ممکن است  به پشتیبانی جرائم مختلف دیگر نیز بپردازد در حالی که این پدیده موجب تضعیف سیستم دولتی شود که بر اساس احترام به حقوق بشر و آزادی های عمومی ، شفافیت، پاسخگویی و حاکمیت قانون را  می خواهد درنظر داشته باشد..
فساد با توجه به فرهنگ انگلیسی آکسفورد اینگونه تعریف شده است: ". انحراف یا تخریب یکپارچگی وشفافیت در اجرای وظایف عمومی را از طریق رشوه و پارتی بازی" فساد را به یک مفهوم کلی از تغییر حالت ایده آل  یک دولت به وضعیت  غیر ایده آل آشکار می کند...

فساد با توجه به تعریف بانک جهانی: استفاده از امور اجرائی دولتی وعمومی برای کسب منافع خصوصی (شخصی)  که غیر قانونی است بدنبال دارد . وقتی این تعریف با نظر صندوق بین المللی پول مقایسه می کنیم، یعنی اینکه این موسسه فساد سیاسی برخوردار  از دست بلند و دراز عامدانه ی است که با هدف سوء استفاده از مزایای این رفتار، یک نفر و یا  مجموعه مرتبط  درگیر یک رابطه بازی  سیاه می شود رابطه فاسد و رفتار نمادهای اجتماعی به دنبال نقض قوانین و رفتار اجتماعی در حالی که مدعی دفاع به نمایندگی از جامعه از منافع عمومی است به یک تلبیسکاری ساده بدل می شود ...

انواع فساد:

- فساد سیاسی: سوء استفاده از قدرت عمومی توسط نخبگان قدرتمند در اهداف غیر قانونی، مانند رشوه، اخاذی، پارتی بازی، و اختلاس.  سوء استفاده از مقام دولتی (دولت) برای اهداف غیر قانونی و معمولا برای منافع شخصی مخفی است. انواع سیستم های سیاسی مستعد فساد سیاسی که اشکال متفاوت بود اما شایع ترین پارتی بازی، رشوه، اخاذی، و اعمال نفوذ، تقلب و پارتی بازی..
-فساد مالی:  نقض  کلی وانحراف مالی در قوانین مالی و مقررات حاکم بررفتار  کار اداری و مالی در دولت و نهادهای آن است...
- فساد اداری:  ارتباط فساد به مظاهر انحراف اداری و کاربردی و یا سازمانی و کسانی که با بی نظمی وبی انضباطی  در طول انجام وظایف رسمی  و شغل  عمومی بعنوان کارمند یا از کارکنان رده های مختلف در تشکیلات سازمانی قرارگرفته و دررسیدن به اهداف سازمان خلل ایجاد می کنند ..
- جرائم شرکت ها :  جرم شناسی شرکت شامل جرم یا جرایم اقتصادی در انحراف مالی یا اداری  توسط یک شرکت، و یا توسط افراد شاغل در آن شرکت  می باشد. و تخلف از قوانین مالی و مقررات حاکم بر عملکرد کار اداری و مالی در سازمانی را  در برگرفته است..
- فساد در داده ها وآمارو ارقام یا فساد دراطلاع رسانی .
- فساد درتجزیه وتحلیل وترکیب واستنتاج..
سهم خواهی وباج گیری:  یک فرد سیاسی مسئول  می تواند با استفاده از بودجه عمومی به طور غیر قانونی به این امر بپردازد که می توان آن را به اخاذی  دفتری وتجارت ازطریق منصب مقایسه کرد..
شرایط مساعد برای فساد:
• سازکار های متاقض دولتی .
• تمرکز قدرت، با این حال، تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان از مردم فاصله دارند.
• فقدان توجه به مردم سالاری یا ضعف دیدگاه به آن..
 
علل فساد:
- گسترش فقر، جهل و عدم آگاهی از حقوق فردی و حاکمیت ارزش های سنتی و ارتقاء روابط بر اساس اصل و نسب و خویشاوندی وباندبازی سیاسی .
- عدم تعهد به اصل جدایی واستقلال  بین سه قوه ی، مقننه و قضایی در نظام سیاسی و خودخواهی قدرت اجرایی فراتر از قوه مقننه وقضائی.که منجر به نقض اصل کنترل متقابل است.
-  تلاش در تضعیف سیستم قضایی و عدم تمکین به بخش حقوقی وعدالت گستری .
- کنترل ضعیف در دستگاه دولتی و عدم استقلال لازم در حوزه اختیارات.
- ضعف اراده  سیاسی برای مبارزه با فساد به طوری که برای هر گونه اقدام پیشگیرانه و یا تنبیهی علیه کسانی که در پرونده های فساد دست دارندبایدمسیری طولانی طی شود  .
- ضعف نقش نهادهای مردمی و نهادهای خصوصی در نظارت بر عملکرد دولت و یا عدم برخورداری از بی طرفی در کار خود.
- کنترل شاخه اجرایی بر تمام جنبه های فرهنگی ، سیاست های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی .
- وجود منافع و روابط تجاری با شرکای خارجی و یا تولید کننده از کشور های دیگر و استفاده از روش های غیر قانونی توسط شرکت ها و  شخص ثالث برای به دست آوردن امتیازات و انحصارات مزایای مرتبط  .
- پارتی بازی، پارتی و واسطه گری در قرار ملاقات های دولتی و انتصاب افراد در مناصب دولتی بر اساس خویشاوندی و یا وابستگی سیاسی به منظور افزایش قدرت شخصی خود و در بهره گیری  از فرصت بدست آمده و حذف فرصت های برابر از حساب مردم..
 علل دیگر فساد:
- دلایل سیاسی: به این معنی که فقدان آزادی های عمومی و جلوگیری از نظارت ونقد مردم و  تضعیف رسانه و یا اجبار به تائید و سانسور وجلوگیری از اطلاع رسانی هوشمند .
-  دلایل اقتصادی: این بدان معنی ضعف سرمایه گذاری وپراکندگی سرمایه گذاری وناتوانی در جذب سرمایه گذاری و نبود فرصت های شغلی و افزایش سطح بیکاری و فقر.
- دلایل اجتماعی: اثرات وابستگی به بیگانه و پیامدهای آن و مداخلات خارجی، و ترکیبی از اولویت بندی جناحی  و اضطراب ناشی از بی ثباتی اقتصادی و سرانه ی درآمد و سطح پایین آموزش.
- دلایل اداری و سازمانی، از جمله روش های پیچیده (بوروکراتیک) و ابهام در قوانین و کثرت مقررات موازی .
- فقدان نظارت مستمر، از سوی یک مجلس قوی و عدم پیگیری پاسخگویی بدنه ی دولت، دست اندرکاران معاملات و هر یک از مدیران دولتی موضوع طرح..
- عدم احترام  به قانون.

ابزارهای فساد سیاسی:

- قدرت طلبی فزاینده : قدرت یک محیط مناسب برای در آغوش گرفتن فساد و محافظت از فاسدان است که همین روند به حمایت و  تمرکز  فساد دامن می زند ساقه و ریشه زده و گسترش می یابد و فساد سازمان یافته شامل شبکه لابی قدرتمند خود را در پشت مقررات و قوانین  برای تفسیر دخالت فاسد در بدنه سیستم موضع می گیرد، ​​اما می توان با تسری قانون، تعقیب به کنترل آن پرداخت.
- فرافکنی و عدم پاسخگوئی صریح
-نقدینگی(پول) : معاملات مبهم  در تمام جنبه های  قراردادها ویا خارج از آن دربخش واگذاری امتیازات و پارتی بازی و  رشوه، و ائتلاف میان کاسبکاران و برخی سیاستمداران و زمینه های مورد علاقه مشترک نهایتاً در خدمات متقابل برای نمونه درانتخابات وپس از آن انگیزه های دوجانبه را تقویت می کند .

-منصب: وقتی که منصب تنها به یک افتخار و اجرای  دستور ونه بعنوان وظیفه ومسئولیت تبدیل می شود زمانی است که فرد  با ولع  و طمع فزاینده  به دسترسی به منافع ومنابع با هر راهی و به هر قیمتی به راه می افتد،و آسان تر ین روش را برای  استفاده از این اقلام  درموقعیت بدست آمده به عنوان سپر و عقبه ی پشت سربه انجام کسب و کار خود  در یک نقش خاص و با هماهنگی پنهان سرعت می بخشد.

-غفلت از مردم سالاری: هنگامی که انتخابات به گروگان  مردان با نفوذ و پولدار درمی آید او با پدیده پول سیاسی  برای خرید مطالبات و بهره برداری از مردم فقیر و ضعیف به منظور رسیدن به اهداف بعدی  تلاش افزونتری را نشان می دهد.
رسانه : هنگامی که این منبع  به یک اطلاع رسانی مخرب تبدیل شده واز حق السکوت برخوردار شده و از تمام استانداردهای مطلوب ومقایسه ی مفید عقب می افتد رسانه به یک بازاریاب از ایده ها و پروژه های فاسد و گمراه کننده برای تزریق بی حسی ذهنی و جعل آگاهی و معرفی پیروزی ها و دستاوردهای در قالب تماس های وارتباط جعلی با اطراف فاسد به منظور مبارزه با دشمن (خیالی)  ورود پیدا می کند واصل حرفه ی آگاهی بخشی بنفع گروه وجریان خاصی که حتی حاضراست استقلال کشور را مخدوش شده ببیند مبتکر تردید و شبهه افکنی می شود...

روش های درمان فساد:

- بازگشت به آموزه های دینی ، انقلابی و فرهنگی
 - تشکیل کمیته ویژه دائم   از سوی مجلس و سایر ناظران قانونی دربکارگیری اختیارات قانونی استفاده از سئوال وتذکر واستیضاح  و مراجع ذیربط در توسعه یک سیستم یکپارچه برای ارزیابی عملکرد کارکنان و انجام بازرسی های دوره ای بین گروه ها و وزارتخانه ها و تهیه گزارش انجام این کار به مردم و مجلس.
- ساده سازی و تسهیل تکمیل روند معاملات شهروندان در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی در کمترین هزینه و وقت  ممکن.
- چرخش نقش تناوبی  نخبگان و کارکنان در هر مرحله  وکار به منظور کاهش بروز فساد در تمام انواع آن .
- اعلام کارنامه و عملکرد شفاف رتبه بندی شده  که شامل بخش عمومی ودولتی با توجه به ماهیت وظایف درلایه هاو  اقشار و صنفوف  متصدی امور و  توسعه ی دانش در سطوح مختلف وتعیین استاندارد شایستگی و تجربه وکارمدی وپاکدستی.
- تعیین حقوق مکفی و مناسب موجود پس از انجام یک مطالعه مقایسه ای از توابع مشابه در بخش های دولتی و خصوصی .
- ایجاد یک سیستم نظارتی مراقب با کار مستقل موثر و پیگیری شیوه های انجام شده توسط  کارکنان در هر یک از وزارتخانه ها و نهاد را به عنوان سازمان های مردمی و کارکنان  متخصص..
- فعال شدن دولت  درخدمات به این معنا که تمام گروه ها، موسسات دولتی و شهرداری ها را تحت تاثیر خدمات وسرویس دهی مستقیم  مربوط به اولویت خدمات الکترونیکی به مردم  .
- تلاش برای پیدا کردن راه هایی برای جلوگیری از فساد بدون افتادن به یک دور باطل وجلوگیری  تخریب گسترده  ارزش سلامت کارائی وبهره وری کارکنان سالم ومقیدوبخش های غیرآلوده.
- رعایت اصل شفافیت در  همه امکانات و نهادهای دولتی.
- گسترش درک اخلاقی، مذهبی، فرهنگی (درونی کردن نظارت)و شفافیت در میان عموم مردم و روزآمد کردن نتایج حاصله..


نوع مطلب : تحلیل مقاله 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
موگه
چهارشنبه 17 خرداد 1396 01:44 ب.ظ
سلام، وب بسیار خوبی دارید ، خوشحالم میکنی اگه به سایت ما هم لینک بدین و معرفی کنید.
به امید موفقیت شما
http://mogeh.com/
-----------------
ارسال شده توسط ربات ارسال نظر Yo Blog Spammer
yospammer.tk
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.