تبلیغات
نجوا کنگان - لیبرالیزه کردن انقلاب اسلامی هدف تخریب هاست
دلگیرم از خود با تو نجوا می کنم دریا این سفره ی دل پیش تو وا می کنم

لیبرالیزه کردن انقلاب اسلامی هدف تخریب هاست

تاریخ:سه شنبه 13 تیر 1396-09:55 ق.ظ

 
دردهه ی شصت پس از انقلاب اسلامی، شخصیت ها ومردم عادی ترورشدند واکنون شخصیت ها وارکان نظام موردتخریب قرارگرفته اند...
الکسی دو توکویل فیلسوف فرانسوی:  "یک دولت وقتی به نقطه خطر می رسد که شروع به اصلاح براساس گرایشات لیبرالی  می کند "
قبل از اینکه شروع به نوشتن پیرامون عنوان مطلب کنم لازم است در مورد فرهنگ تبلیغاتی آمریکا توضیحی بدهم، باید روشن  شود که  منبع الهام برخی از افاضات  سیاستمداران در ایران حاضر، که توسط  نظام سلطه  بویژه نظام تک قطبی بازار یابی می شود و ناگهان تبدیل به چشم انداز ی رایج  و معیاری برای فراکنی وتفرفه  تبدیل می شود چیست؟ طبیعیست که بعد از شکست پروژه استعمار کهنه آمریکا  همان لباس انگلیس را با شعاری نو بپوشدواز منظر نظام تک قطبی این مجوز را برای خود اختیارکند، دولتمردان و سیاستمداران غربی  به نمایندگی از جهان استکبار برای ورود به استراتژی تبلیغاتی در  قالب مکانیسمی بنام تغییرو پیشرفت از اصطلاحاتی پرزرق برق استفاده کرده تا تبدیل  به ایده هائی  براق در ذهن اشخاص دیگر دراقصی نقاط کره زمین گردد وارکان یک انقلاب و یک حکومت را مورد تهدید وتخریب قرار دهند، تا برهمان اساس صحنه جهان مادی صرفا عمل گرا بقول خودشان باقی بماند..درگام اول استراتژی تبلیغات  از ابزاری بنام "پروپاگاندا یا تبلیغات سیاسی"استفاده می شود.
Image result for Propaganda
اما قبل از فرو رفتن در اعماق شکلی و زمانی و مکانی تبلیغات مهیج سیاسی درجوامع هدف  باید به  بعد شکلی  آن یعنی معنای اصطلاحی Propaganda (تبلیغات سیاسی با رسانه های متنوع) که  ادبیات  سیاسی را به عنوان تبلیغات و یا اطلاع رسانی به سبک سیاسی در برمی گیرد بپردازیم، در این عرصه نتیجه بر پایه بهره برداری از  آستانه ی عاطفی  و ورودی عاطفی به تحویل موقعیت یک ایده بفرض سالم بودن به ورودی عاطفی آن  ایده برای نمایش به طرف دیگر تحویل داده می شود، این چیزی است که می تواند یک چالش واقعی در صحنه جهانی برای دریافت هر گونه ایده حتی اگر آنها نادرست باشد، به خصوص  باافزایش  وشیوع  تنوع رسانه ها و کانال های ارتباطی تبدیل شده است.
وابستگی درمزدور  "دو رو"
    برای برگشت ازانقلاب مسیر سرور های شبکه های اجتماعی هدایت وحمایت شده بهمراه گوگل غنی شده با شعارهای  فریبنده واصطلاحات خصمانه  وشبکه های ماهواره ی خوش زبان بهترین دوستان حامی  هستند؟! ، جایی که  مدعیان  استکباری تکنولوژی  نو  برای صرفه جویی در هزینه های سابق به دوباره خوانی افراد وروان کردن زبان آنان دربکارگیری شبهه تردیدو شک و پاسخ خود تراشیده برای انتقام از اصل انقلاب اسلامی وفرزندان آن به میدان آمده اند . صد البته تاکنون کسی پاداش  خیانت ومزدوری برای آمریکا  غرب و تنها روش پیشرفت  را در رابطه با غرب  بعنوان یک مشتری وابسته دریافت نکرده است، که در نسبت مشخص  در ارتباط  با غرب به سطح یک استاندارد درآمده ومعرفی شد باشد و دراین وادی مزدورانی چون حسنی مبارک،محمدرضا پهلوی دردورهای ی گذشته مثالی واضح وروشن برای پیامد آن پروسه هستند
   وابستگی شخصیتی،  سیاسی، فرهنگی هنری، اقتصادی ، اجتماعی در سیستم عامل  رسانه هویداست، اما متاسفانه بسیاری دوست دارند همچنان برطبل ساده لوحی برای حفظ منافع آنی در قدرت وثروت به ایجاد حاشیه  امنیت در پناه رسانه بیگانه می اندیشند در حالیکه این بوق رسانه ی استکباری   بدون استثنا، به ابزار فریبنده در قالب قدرت چهارم،برای جهانیان بشمارآمده و لو رفته است  ولی درکنار آن دشمن  تهدید وتحریم می کند و متاسفانه مزدوروابسته هم با همراهی آن در مسیر  ترویج بی تفاوتی  نسبت به این  سرسپردگی دروره انتظار محرومیت ومعذوریت  را بعنوان ابزار قدرت به طور مستقیم یا غیر مستقیم  بر اساس تغییرات و متغیر ات در این فاصله دنبال می کند. مزدور وابسته مشخصاً همان عبارات  خصمانه رسانه  وشبکه اجتماعی بیگانه تکرار می کند. ورپرتاژآگهی عملگرائی خویش می کند . وسپس رسانه ی بیگانه ودشمن همان را از زبان او تکرار وتحلیل می کند...
Image result for Propaganda
او نمی خواهد بداند، این روابط نازل فکری تحت تاثیر دشمنی با اسلام و مسلمان و سرزمین ایران  مورد استقبال از سوی رسانه ی استکباری ، غربی ، صهیووهابی قرار گرفته وتکرار حرف اول آنهاست  واین جریان در ادامه به  نتیجه کنوانسیونهای ضد بشری، پیمان وقراردادهای ودستورالعمل های دوپهلو  چشم دوخته  که منعکس کننده مواضع و اشکال جدیدی از خیانت  به دور از صداقت و امنیت نسبت به مردم  کشور ومنافع سرزمینی است، تاریخ نشان می دهد : تحت الحمایه بیگانه بودن ودلخوش به قراردهای بین المللی ازلاهه  تا اوسلو تا ژنو  ووین وپاریس حتی اعتباری میان و نزد خود آمریکا وغربی ها نداشته چه برسد به پایائی آن درمنفعت سایر ملل، واین کاغذسوده ها وغوغاگری در برخی تریبونهای نیم سوزولرزان در سیاست نشان داده که یکپارچگی و ایمنی تداومی بهمراه ندارد و  سوء استفاده از ، فضای آزاد حاکم برکشور جهت ایجاد تهمت، افترا، فرافکنی،تخریب و تردید و...  پیش زمینه فتنه ی بیش نیست وآشکار است که پس زمینه ی آن ازسوی رسانه ی بیگانه مدیریت می شود.
 پروپاگاندا یا تبلیغات سیاسی، سلاح فكر سیاسی( Weapon of political thought )که سلاح تبلیغات در اندیشه سیاسی می نامندش همین است ، به طوری که  آن را برای ارزیابی پاسخ در سمت چپ  یا راست یک جامعه بمنظور رویکرد شناخته شده ی از سوی  غرب برای بهره برداری تحت جهالتی ناباورانه ، که مشخصه آن  تعدیل جامع رفتار متقابل  یک سیاستمدار یا یک دولتمرددر جهان معاصر وتغییر فکر جامعه طراحی شده است، این است که  هدف بعنوان یک سایه در طول حرکت تمام بحرانها در میان بازیگران،از غرب آسیا تا دیگر مناطق جهان خود نمائی می کند و تازه بر ادامه ی آن افتخار هم می کند، اگر ما تنها در حوزه  معضلات ، موانع  ومشکلات متوالی در بیست سال گذشته از اشغال عراق تا زمان بحران خلیج فارس در سال 2017،  به چگونگی  روابط بین المللی و حضور آمریکا  وبا یار کشی مستقیم وغیرمستقیم  در تمام پیچیدگی سیاسی ، و استفاده از عامل شعار ومصطلحات سیاسی نامانوس سفارشی ، وترکیب عناوین تفرقه زای  فرقه ای وقومی که به چه میزان  استفاده شده است نگاهی بیاندازیم سخنی گزافه نیست که تنها دریک بخش اماری منتشر شده از تیترهای رادیو وتلویزیون وروزنامه های  شبکه های ماهواره واینترنت وشبکه های اجتماعی غربی صهیونیستی  آمریکائی و رابط های متصل  به آن به ترویج  بیش از چند صد ملیون عنوان وخبر خواهیم رسید ..
می گویند که عمل گرایی سیاسی  امریکا منافذ و پایه ورود  در منطقه وکشور ما را  با این فرض  انتخاب می کند  که در آن ناحیه  نیروئی برابر قدرت خود نبیند، و نقطه ی را انتخاب می کند که در دسترس و نفوذ پذیر وکنترل آن ساده باشد،  زیرا آنها قدرت سخت و یا قدرت نرم تا  قدرت هوشمند را برای کنترل جغرافیای سیاسی می خواهند و کنترل سیاسی وتسلط بر جهان، از طریق  ژئوپولیتیک و ژئواستراتژی برای آمریکا یعنی  بر دو عامل مهمی که در ساخت  جهان متفاوت یا دنیای واقعی دلخواه همتراز باشد استوار است..
این واقعیت لازم  به تاکید ندارد که  تامین منافع و غارت منابع برای آمریکا  در  تکه تکه شدن ساختار جوامع که حلقه ی پیوسته بهم  هستندنهفته است اگر نتواند کل ساختار اجتماعی وسیاسی یک کشور را بهم بریزد یک حلقه از آن ساختار به هر نامی انتخاب کرده و   به عنوان یک کل در نظر می گیرد، از قرن گذشته امریکا به دنبال سلطه و نفوذ برایرا ن بوده که هنوز هم به دنبال این موضع است که به تازگی از جریانی مخالف در برابر جریان انقلابی عنوانی  سایه ی ساخته تا فرسایش از درون را آغاز کند ، گرچه  تمام قدرت های منطقه ی و گروههای سیاسی جهان همواره  در انتظار دروغی تازه از آمریکا هستند، ولی منفعت طلبی در قدرت وثروت برخی افراد و روحیه  شکننده بعضی احزاب با سادگی هرچه تمام  راه ادامه ی مسیر در رد ایدئولوژی پیشین خود دیده و راهی انحرافی را برمی گزیند هرچند به تازگی کردهای سوریه وعراق و دولتی چون سیسی درمصر تجربه تلخ رویکرد به فریبکاری آمریکا و غرب را تجربه کرده   ودلخوشی به تحسین وتیتر پردازی رسانه های بزرگ وکوچک را مزمزه کرده باشند ..
آنچه می توان از تمام این اتفاقات و وقایع مشابه  آموخت این است که به طور کلی  این استراتژی آمریکائی مزدور پسند  یکی از مخاطراتی است که در مقابل حقیقت انقلاب وایران اسلامی قرار گرفته، برای استعمار یک سرزمین کافیست  درآغاز فکرسرزمینی آن  مستعمره ولیبرالیزه شود و پیاده نظام لیرالیسم شکست خورده بین الملل شودگرگ های بین المللی هنوز هم خروجی تبلیغاتی آمریکا و  سایه انداختن بر معیارهای اسلامی چشم دارد، است که شاید آخرین مورد سرمایه گذاری  آنها  بر ساده لوحان  سیاسی ، همین باشد که باعث  شود آنها  در پرتو پیچیدگی و ابهام شرایط فعلی هرج ومرج جهانی  با سقوط اخلاقی به عنوان یک شروع، سیاسی، مالی و سایر زمینه های  به دام افتاده خود را به اردوگاهی استعمار واستکبار نزدیک کنند  و ودر مقابل استکبارستیزان واستعمارگریزان وقیافه ی جدید از نسخه ی نو  به اصطلاح در روشنفکری معاصر و نواندیشی دینی متظاهر بخودبگیرند ..
زیرامزدوران وابسته به استکبار در سه دسته اند: مزدورمستقیم،مزدور غیرمسقیم،مزدور دورو
  مزدوران مستقیم امثال شاه معدوم وصدام ملعون وحسنی نامبارک مخلوع و اینک محمدبن سلمان لیبرال...که لازم به توضیح نیست.
مزدوران غیر مستقیم:مجاهدین خلق القاعده و داعش و مشتقات آنها
این  گروهک های تروریستی با حمایت تمام آمریکا وغرب به  خون همه ی بشریت تشنه می شوندو  در سراسر جهان در مناطق مختلف به عنوان مردان مورد نیازتوزیع می شوند .
ومزدور "دو رو "که اصل  ومحتوای این مطلب اورا برجسته کرده است...
آزادی:
مجاهدین خلق،داعش و القاعده و  بوکوحرام علی الظاهر مزدورانی برای آزادیبخشی و باندهای جهادی هستند .آنها اندیشه سیاسی، مردمی ودینی  را در برداشتی  جنبش مانند به بهانه جهاد وآزادیخشی جغرافیایی حسب سفارش اربابان دنبال می کنندو بنا به ضرورت موردنیاز و لازم البته نام آنها در کشور های مختلف متفاوت است ، وحسب شرایط و علاقه  مدیر یا کاربران مسئول به عنوان جنبش دموکراتیک یا جنبشی دینی) مورد استفاده قرار می گیرند.
 سرکردگان و فرماندهان گروهک های ترویستی:
کنترل از راه های مطلق مشتری پسند و روش های مختلف که مهم تر از همه پول و جنس و وعده حمایت برای ایجاد دولت توسط این گروه ....
 پایان این گروهک ها؛ در آنچه که دراردوگاه اشرف اتفاق افتاد وآنچه که در موصل و رقه درحال حاضر اتفاق می افتدنهایت کار آنهاست

عصر دروغ گفتن با اصطلاحاتی چون حقوق بشر،آزادی بیان ،تعامل جهانی و...

کاروان فریب آزادی آمریکائی از (کالین پاول،  بوش پدر وپسر تا اوباما و ترامپ ) بعنوان قاتلان ویرانگر تمدن  با ثبات بشری  معاصر با دروغ گفتن به کشتارمی پردازد .
کالین پاول به دروغگوئی خود اذعان می کند، جرج بوش  درکتاب خود به فریبکاری اعتراف کرده وکلیتون و کاندلیزارایس درخاطرات خودهمه گذشته ی سیاه آمریکای معاصر تشریح می کنند .
اکثر دولتمردان پیشین آمریکائی وغربی  اعتراف کرده اند که همه گناهکارند واشتباهاتی  جنایت بار را مرتکب شده اند واز فریب کاریها و دروغ گفتن ها اظهار ندامت می کنند....
 اینها زندگی میلیون ها عراقی ، افغانی ،یمنی ، سوری ،مصری ولیبائی  بیگناه طعمه ی مرگ کردند،
چه کسی مسئول است؟
اگر قانون در آمریکا وغرب  قاتل عمدی یک سگ یا گربه  مجازات می شود چرا نباید فریبکاران آمریکائی وغربی مجازلات شوند.
شاید اینگونه است که گربه غربی از انسان شرقی یا حتی در دیگر نقاط جهان  ارزشش بیشتراست!! .آنها اعتراف کرده اند که این جرم ها  وجود داشته و همه ی جنایتها رخ داده است.
اما مجموعه ای از ترورشخصیتی و بزرگ دروغهای دوران با اصلی ثابت و روش های متغیر سریالی ادامه می یابد. در حالی که  مزدوران وابسته همچنان خریده می شوند و به عنوان نخبگان تازه به دوران رسیده و دگراندیش سیاسی و نواندیش دینی به مردم فروخته می شوند
چون دستگاهها وسرویس های جاسوسی بدون لباس فرم ونشان برجسته وعلائم هشداردهنده واردگردیده و خریدار ایمان، شرافت،غیرت ،حس وطن دوستی  وعرق ملی افراد شده تا ناگهان " فرد" خود را دربرابر اسلام ،انقلاب وکشور ومردم ببیند. همه ماجرا چیزی این ها نیست.نوع مطلب : تحلیل مقاله 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Viagra from canada
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 01:19 ق.ظ

Many thanks, Good information!
cheap generic viagra uk can you buy viagra at walmart get viagra prescription online vaigra generic sildenafil how get viagra cheap sildenafil uk order online pharmacy online order viagra buy viagra super active online
پاسخ عبدالمجید اورا : najvaye-kangan.mihanblog.com:Hello . Thank you
Cialis generic
جمعه 3 فروردین 1397 04:26 ق.ظ

Lovely content, Kudos.
cialis for sale cialis coupons printable generic cialis at the pharmacy callus cialis generico lilly cialis prezzo al pubblico we use it cialis online store comprar cialis 10 espa241a where do you buy cialis buying cialis in colombia
محمد
سه شنبه 13 تیر 1396 01:21 ب.ظ
لیبرال بدتر از سمه
پاسخ عبدالمجید اورا : سلام/ ممنون که سر زدید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.