تبلیغات
نجوا کنگان - پژوهشگرآمریکائی: "جهانی سازی" کرامت انسانی و زندگی معقولانه را از بشریت گرفته است
دلگیرم از خود با تو نجوا می کنم دریا این سفره ی دل پیش تو وا می کنم

پژوهشگرآمریکائی: "جهانی سازی" کرامت انسانی و زندگی معقولانه را از بشریت گرفته است

تاریخ:دوشنبه 19 تیر 1396-05:07 ب.ظ


در کتاب "بیرون راندن" می خوانیم:
جهانی سازی کرامت انسانی وزندگی معقولانه را از بشریت گرفته است

Image result for Expulsions — Saskia Sassen | Harvard University Press
نوشته شده توسط: دکترساسکیا ساسن
تعداد صفحه: 304
ناشر: انتشارات دانشگاه هاروارد، نیویورک 2015
محیط زیست و آب،جدی ترین مشکلات جهان معاصر–  نویسنده: ساسکیا ساسن
معرفی نویسنده :
دکتر "ساسکیا ساسن" استاد جامعه شناسی دانشگاه کلمبیا در ایالات متحده است..
این کتاب او تقریبا یک بیانیه ی جامع اختصاصی با مختصات علمی  برای تمام ذینفعان از عموم مردم تاسیاستمداران، روشنفکران و مقامات مسئول وعلاقه مندان نسبت به امور جهان و تحولات وضعیت موجود دنیاست و روشن می کند:  مظاهر پدیده  اصطلاح جهانی شدن که  زندگی مردم  دنیای امروز را تحت تاثیر قرار داده؛ (جهانی سازی) در واقع  چیزی  جز فعالیت های اقتصادی، مندرج در لیست تحمیلی منافع شرکت ها ی غول آسای چند ملیتی و فرا مرزی نیست ...
 این پدیده منجر به جدائی توده مردم بویژه درجهان سوم از منابع معیشتی ودرآمد سابق خود، بخصوص از زمین که تحت شرایط ناپایدار و از دست رفتن مالکیت او بموجب تسلط  شرکت ها وموسسات بین المللی غیر ملی به منظور کشت و استخراج ثروت معدنی برای بهره گیری  ومنعفت طلبی اختصاصی آن شرکت ها تدارک دیده شده است..
 این فرایندگسترده منجر به فقر افراد وگسترش بیکاری وکاهش درآمد شده است ،بطوریکه  آنها به زودی پس از قطع معیشت و بن بست امرار معاش همراه با درد و رنج باید به  مهاجرت  اجباری و  یا پناهندگی روی خواهند آورد.
نویسنده تمام این جریان را در این کتاب، در کلمه »اخراج« خلاصه کرده است و درمعنا ی محرومیت، بی نوائی، آشفتگی و به حاشیه راندن بکاربرده است..
در اینجا باید گفت که نویسنده این کتاب با استفاده از ارتباطات دانشگاهی همراه با جذب نظرات اساتید وکارشناسان امربر بهره گیری از  شواهد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی غیرقابل انکار در مناطق مختلف جهان امروز برای  استحکام ارائه نظرات خود استدلال کرده است...
اخراج و معانی آن
این یک شگفتی است که نویسنده  تنها یک کلمه  برای عنوان این کتاب عمده مهم : اخراج (یعنی، رد، حذف ، منزوی و یا محرومیت). سپس پرفسور ساسن با دردست داشتن ابتکار عمل علمی مرتبط  زیرنویسی  مفصل و واضح در جهت گیری این کتاب انتخاب نموده  است:

توحش و پیچیدگی اقتصاد جهانی

نویسنده در فصول اولیه این کتاب  به کار بر روی معرفی  مستقیم جریان ها و پدیده های منفی که  اقتصاد جهان ما صورتی فزاینده در حال حاضر باآن روبروست می پردازد، و در این زمینه او در مورد معضل  بدتر شدن نابرابری درآمد و افزایش نرخ بیکاری همراه با افزایش میزان جمعیت گفتارهائی مستدل  ومبرهنی را مطرح کرده است..
سپس نویسنده به فهرست این مشکلات معضلات دیگری را اضافه می کند: در حال حاضر پدیده جمعیت آواره داخلی (در کشور خود) و یا خارجی و  رفت و آمد مکرر آوارگان در جوامع مختلف بخشی از این موضوع است..
اینگونه مولف کتاب با شکل دهی دیدگاه علمی جامع در خصوص بررسی مشکلات که در ادامه به طاعون جهان ما تشبیه کرده، به ویژه در چرخه بحران اقتصادی و عوارض حال حاضر و  شکست های مالی همانند اثرات بحران مالی سال 2008  پرداخته است ...
  براساس بخشی دیگری از توضیحات نویسنده کتاب مختصراً  باید تاکید کرد:  همچنان  آسیب های موثر بر ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در سراسر جهان قابل مشاهده است و افزایش تشدید فشار بر توده مردم  حاصل این پدیده یا ناشی از دو مسئله منفی است که در طول مدت زمان  از قرن بیستم تا قرن بیست و یکم این مشکلات رخ داده است این دو مسئله بطورخیلی خلاصه بقرار زیرند:
(1) موضوع محیط زیست: همه پیامدهای منفی جهانی سازی از تغییر آب و هوا و پدیده گرم شدن سیاره ای (گازهای گلخانه ای) علاوه بر تخریب اکوسیستم (زیست محیطی) هر دو به دلیل تشدید فعالیت های صنعتی  و پسماندهای خطرناک و یا پدیده فرسایش، که در حال حاضر تهدید مرگ  قسمت های وسیعی از کره ی زمین، و خطر ابتلابه بیماری های همه گیر و  از بین رفتن بسیاری از جزیره ها با همه انسان ها و همه ی موجودات زنده گیاهی یا حیوانی  را دربرگرفته است تنها بخشی ازاین معضل است..
(2) مسئله ی آب؛ نویسنده بر اساس آب شیرین مورد نیاز بحث را گسترش داده است، که شما   مورد کاهش آب در پدیده فاجعه خشکسالی که دیگر به بدبختی در مناطق آفریقا محدودنیست شما انعکاس آنرا اطراف خود نیز می ببینید، اما نابسامانی های خشکسالی و آلودگی محیط در فصول متنوع به مناطقی از دنیای ثروتمندان نیز سرایت کرده است..

نابودی وآلودگی منابع آب
در مورد آب نیز این کتاب به آب اقیانوس ها اشاره داشته وتشریح می کند:  برخی از آن آبهای وسیع بین قاره ی توسط  افزایش جاه طلبی ها ی صنعتی در نتیجه موجب آب شدن یخچالهای طبیعی و فروپاشی  بخشی از قطب شمال و جنوب شده و این منبع حیاتی کره زمین را در معرض تهدید قرار داده است ...
بطوریکه منابع آب  تبدیل به  نمایشگاهی  برای نمونه بیانگر  فعالیت های مضر از انفجار هسته ای بوسیله انسان شده است، آنطور که گفته شده انفجار اعماق اقیانوس باعث نابود کردن محصولات کشاوری  و دامداری شده است، همچنین: درپیامد آن امواج بحرانی »سونامی« در اقیانوس هند و  آرام وسایراقیانوس ها همه منجر به فاجعه خواهند شد .
در این زمینه،نویسنده مهم ترین دسته  بندی کتاب خود را  به ایده ی  » اخراج« مندرج در عنوان کتاب به اقدامات  دولت ها  برای اخراج عمدی میلیون ها نفر از مردم، از میان توده های مردم فقیر در اروپا و جوامع در امریکا و ده ها میلیون نفراز مردم جهان سوم در آفریقا، آسیا و امریکا لاتین را آشکار می کند..
این کتاب تلاش می کند : تا  به تعریف این محرومیت (اخراج)  به شرح زیر بپردازد: این محرومیت حتمی شامل مردان و زنانی در عرصه های  مختلف  اقتصادی، پروژه های زندگی،  معیشت، و چارچوب قرارداد اجتماعی، شده است و  این روند در قلب پروژه لیبرال دموکراسی نهفته است که این خروج ( طرد - محرومیت) حاکی از ناپدید شدن فرصت کار مناسب (انسانی و اقتصادی) می باشد..
در حالی که در سطح خارج به حذف مردم از برخی مناطق  وآواره کردن آنها از خانه های خود و سرزمین مادری  و سایت های زندگی  و حتی در کشورهای خود  تحت درد ناشی از وقوع آتش جنگ و درگیری و گسترش خشونت و یا به دلیل بلایای طبیعی و یا به موجب وقوع فروپاشی و سقوط شبکه امنیت اجتماعی به نفع شرایط دلخواه پدیده جهانی شدن ایجاد گردیده است..

نابودی هوا(اکسیژن)

در اینجا، نویسنده کتاب؛  با خصوصیت  ترسیم چشم انداز ی از طریق تجزیه و تحلیل  وبا سبک ادبی خاص خود، اضافه می کند، که بلا ی خروج هوا از محاسبات امروزه دیگر در زمان ما به تنهایی در مورد زندگی  انسان  محدود نمی شود: نفرین محرومیت از این نیاز ضربه ی هولناک به محیط زیست کره زمین  (ذخیره گاه زیستی ) در مفهوم اطراف سیاره زمینی حالا به جو رسیده است..
از این لایه ی زیستی پیرامون  کره زمین  طرد هوای پاک با توجه  به افزایش گاز دی اکسید کربن شدت یافته است، و همچنین به محرومیت توده مردم  از دسترسی به منابع آب تمیز وسالم دامن زده است(باران اسیدی)، با توجه به گسترش صنایع و فعالیت هایاستخراج وتولید فلزات، که به این ترتیب  با افزایش مواد سمی  آلودگی  وبحران فزاینده  زندگی انسان  و منابع آب را دربرگرفته است..
با توجه به  همه ی این موارد ، دیگر تجسم مشکلات اقتصادی در یک شبکه  ی یکپارچه، حاصل  افراطی گری در پول پرستی و بی عدالتی اجتماعی درحق انسان و بی عدالتی  علیه محیط زیست و طبیعت آشکار شده است..
 نویسنده  باردیگر تاکید می کند: این پدیده حاصل  رو یکرد به نظام سرمایه داری از متغیرهاییست که رخ داده  است  تا برای باز کردن راه برای گسترش فرصت های »سود بیشتر »   از هر راهی، حتی اگر آن راه  منجر به بدبختی و یا فقر وبی خانمانی خانواده و  فروپاشی  همه الگوهای اجتماعی  شود هم ابائی نداشته باشند . آنچه در درجه اول مهم است این  سود ، با آن گرانش از آسیب رساندن به انسان یا طبیعت یا محیط زیست  مورد نیاز است .

وتنها بروز رسانی  جهانی سازی در عرصه جهان ازطریق فعالیتهای ویراینگر و کنترل انحصارات در قالب شرکت های فراملی  در قالب انقلاب ارتباطات و پخش ماهواره ی از دهه شصت قرن گذشته، تا انقلاب کامپیوتر و اینترنت و رسانه های اجتماعی  خودرا معرفی کرده است،
  دراین راستا انگشت  اتهام متوجه  انحصارگری شرکت های چند ملیتی با روحیه ضد انسانی  وتوحش است که تمرکز نگرانی های خود را بر روی کسب  زمین در سراسر قاره های جهان با تمام موارد طبیعی ومعدنی از منابع آب  متوجه کرده تا تسلط و کنترل و یا غارت آنها میسر باشد  و نهایتاً  خروج، مهاجرت و آوارگی، کمیابی منابع در دسترس  برای توده های فقیر، به حاشیه رانده شدن و تضعیع حقوق محرومین را بدنبال داشته است ....وازطرفی با این پدیده و با ازبین بردن جنگل های محرومین متاسفانه زمینه زندگی با کرامت انسانی ومعقولانه  را از بشریت گرفته اند
نتیجه گیری نویسنده:   قدرت های برجسته  در زندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در سراسر جهان به درگیری  مخربی مشغولندکه با توجه به نظر خود شکل افراطی الگوهای تولید ومصرف و تعامل سیاسی ایجاد کنند. این رویه تفاوت واختلاف معنی داری بین آنگونه که بسیاری از مردم  جهان  آن را  می شناسند تا آنچه که بر روی زمین واقیت یافته،آشکار کرده است.
شکاف بین فقیر و غنی به ماهیت جهانی تبدیل شده است
شرکت های چند ملیتی، و همچنان به اعلام الگوهای خاصی از تولید ومصرف،  و  انحصار  الگوی کنترل منابع حق بی بدیل خود می داند که  این بدان معنیاست که »تولید برای صادرات« و قاعدتاً همه مصرف کننده محصولات آن..
اینگونه  است که  هدف مورد نظر شرکت های بزرگ : تفاوت بزرگ بین رشدجمعیت و توسعه باید باقی بماند:تا جنبه های اجتماعی و فرهنگی و همچنین موفقیت اقتصادی و بازگشت مالی سرمایه داری تامین شود.
 داستان همچنان ادامه دارد، شکاف موجود بین  اقلیت ثروتمند، و عناصر قدرتمند در جامعه و بین پایگاه گسترده ای از شهروندان عادی رو به گسترش  خواهد بود و
در پایان  با تشدید  فاصله جدایی و نابرابری بین دو طبقه ثروتمند وفقیر »اخراج«  سهم  مردم عادی خواهد بود.
و براین اساس همواره شاهد گسترش افق  جدایی بین دارا و  ندار در جهان و توسعه ی آن در جوامع ملی خواهیم بود.
محقق آمریکایی پاتریشیا کلی، استاد در دانشگاه پرینستون آمریکا این کتاب نشان داد : که کتاب »اخراج«،با شجاعت فکری  توانایی برای متقاعد کردن مخاطبینش را دارد
تهیه وترجمه: نجوای کنگان
منبع:Expulsions — Saskia Sassen | Harvard University Pressنوع مطلب : تحلیل مقاله 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Viagra generico
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 01:24 ق.ظ

Nicely put. Regards.
viagra for men pharmacy viagra online getting viagra online safe buy viagra online viagra on prescription buy sildenafil online cheap can u buy viagra online viagra order online where can i buy real viagra online is sildenafil generic
Buy cialis online
جمعه 3 فروردین 1397 04:32 ق.ظ

Regards! Excellent stuff!
cialis coupons printable generic cialis with dapoxetine walgreens price for cialis buying cialis in colombia cialis generic availability we choice free trial of cialis walgreens price for cialis side effects for cialis opinioni cialis generico overnight cialis tadalafil
What causes pain in the back of the heel?
سه شنبه 31 مرداد 1396 05:59 ب.ظ
Nice post. I used to be checking continuously this blog and
I am inspired! Very useful information particularly the remaining part :) I maintain such information much.
I used to be seeking this certain information for a long time.
Thank you and good luck.
پاسخ عبدالمجید اورا : Welcome, . A new visit from this site welcomes you
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.