دلگیرم از خود با تو نجوا می کنم دریا این سفره ی دل پیش تو وا می کنم

إبراهیم مالك اشتر و فریاد "یا لثارات الحسین "درحوالی موصل

تاریخ:جمعه 30 مهر 1395-11:01 ب.ظ


إبراهیم  مالك اشتر و فریاد "یا لثارات الحسین "درحوالی موصل
 
 ابراهیم بن مالک اشتر در یک خانواده بزرگوار مالامال از عشق به اسلام رشد یافت در قلب او  حمایت از اسلام وارادت به  اهل بیت (ع) موج می زد،  تاریخ از او بما می گوید که وی در جنگ صفین  در رکاب  امام علی (ع)  دست در دست پدر خود شرکت کرده بود، او فرزند ی شایسته بود که نشان از پدر داشت.

 

نام و اصل و نسب او:
وی  به نام کامل  ابراهیم بن مالک بن حارث بن عبدیغوث نخعی المذحجی شناخته می شود  . با فتح کوفه  توسط  پدرش  در سال 17 هجری  بسیاری از قبایل عرب شبه جزیره عربستان از جمله  جمله مذحج والنخع به آنجا نقل مکان کرده وسکونت گزیدند  ، قبیله ی مذحج بعنوان پیرو ویاور امام علی و فرزندانش (ع) معروف بودند،  همینطور  بسیاری از قبایل عرب در کوفه مانند" خزاعه "و "عبد قیس"، "همدان" و"کنده"  همین رویه را در پیش  داشتند..

ابراهیم از تبار  خانواده ی پر افتخار وبا سابقه ی شکوهمند بود، پدر او  مالک اشتر  ازبرجسته ترین شاگردان وحامیان امام علی (ع) بود ...
تخمین زده می شود که ابراهیم در جنگ صفین (سال 37 هجری )  پانزده ساله بوده است .

ویژگیها و  آموزه ها  و صفات شخصی او:

ابراهیم اشتر  از محاسن و  فضائل نجیبانه ی برخوردار بود ، اما برجسته ترین این مزایا  برخورداری  از شجاعت و بی باکی  ودفاع از حق وعقیده در وجود او بود ، و هیچگاه از مبارزه باطل و باطل اندیشان  بخود نگرانی راه نمیداد  او  پلی از قهرمانان میدان جنگ و شیری شرزه  در معرکه بود، اما  شجاعت او هیچگاه مایه غروز وبی مبالاتی اش نبود ، ،   ابراهیم  در دینداری و امانتداری و عفت  نیز در میان مردم  شأن و منزلت ممتازی داشت و  در اخلاق مداری  میان جامعه معروف بود . او از فصاحت و بلاغت  خوبی برخوردار بود که برخی اشعار ش بما رسیده است ..

نقش او در قیام مختار ثقفی

اول : ماشه ی قیام

نهضت امام حسین (ع) بابی را باز کرد تا انقلاب و جنبش های متعدد علیه بی عدالتی  حاکمان مستبد  اموی  صورت بپذیرد یکی از نتایج اولیه نهضت اما حسین(ع)   در کوفه  قیام توابین بود. که  باید آن را یکی از نتایج  نهضت امام حسین (ع)  دانست .
مختار که بخوبی از اوضاع  سیاسی کوفه باخبربود با مهارت بالائی   از احساس وفاداری   به بنی هاشم وفضای ضد اموی بهره گرفت ، و با   برجسته ترین چهرهای این جریانات در کوفه دیدارکرد ، حتی آنهائیکه به نوعی در شکست برنامه مسلم بن عقیل(ع) و اعزام افراد به جنگ امام حسین (ع)  بنوعی دست داشتند همراه او شدند ..

 وبدینگونه  باید گفت که قیام مختار حرکتی شخصی نبود چون از سوی بنب هاشم حمایت می شد.    مختار با طرح مطالبه   حق آل محمد و خوانخواهی امام حسین (ع)  چشمها را بسوی خود خیره کرد .  وهنگامیکه بسوی ابراهیم مالک اشتر  رفت از حمایت او برخوردار شد  ودر نهایت  مختار با دردست داشتن نامه ی از  محمد  حنفیه همکاری وهمراهی تشیع راباخود ممکن ساخت.

 ابراهیم اشتر نخعی با  قبیله  خود به مختار  ملحق شد و زمینه اعلام قیام آماده شد ،آنها  تاریج خروج خود را  شب پنجشنبه چهاردهم  ربیع الاول سال 66هجری قرار دادند ،  كوفه برای زلزله  ی سهمگین آماده می شد   .والی وقت آن شهر  "ابن مطیع"  به آماده باش سربازان و فراخوان جنگجویان اقدام کرده بود ،  شب سه شنبه ابراهیم  مالک اشتر  برای دیدن مختار به  سوی او می رفت  ،   داروغه شهر خواست که  اورا بازداشت کند ،  اما  ابراهیم بامانوری سریع  اورا کشت .... و ابراهیم با مختار، روبرو شد  مختار به او گفت با این اتفاق خداوند  بشارت فتح داد ه است"ان شاء الله ".

   مختار دانست که وقت ضربات  پیشگیرانه  علیه دشمن فرا رسیده است . وابراهیم توانست ماشه ی آتش قیام شعله ور شده باشد ،  و با رشادتها ی وی - مختار ویارانش توانستند  لشکر  "ابن مطیع " والی کوفه را طی سه روز  جنگ سخت شکست دهند .

دوم : نقش ابراهیم مالک  اشتر در خنثی کردن شورش اشراف  كوفه

    مختار  چند روز پس از تصرف کوفه  از  ابراهیم  خواست بهمراه لشکریان از مسیر موصل به  شام برود   ... و  مختار با نیروی کمی در کوفه ماندند،  ابراهیم پس از حرکت از کوفه در مدائن اردو زد  برخی از هوا داران بنی امیه درکوفه   وقتی مختار  ونیروهایش را   کم تعداد وضعیف دیدند، ، برای کودتا  وشورش آماده شدند ، بنحویکه دوباره همه کوفه را علىه  مختار  یکدست کردند مختار سریعاً با پیکی چابک موضوع را به ابراهیم اطلاع داد ... ابراهیم بازگشت و کودتا چیان شورشی را  با ضرب شستی سنگین درهم شکست و بسیاری ازلشکریان یزید  که  قبلاً در برابر امام حسین (ع) صف آرائی کرده بودند و اینبار به جمع شورشیان پیوسته بودند را به هلاکت رساند .

  سوم :  نقش ابراهیم در شکست دادن   لشکر اموی و کشتن عبید الله بن زیاد ( جنگ  الخازر )

پس از دفع  شورش نظامی کوفه  توسط مختار به لطف شمشیر زنی  ابراهیم اشتر وی  به ماموریت اصلی خود، که رویارویی با ارتش  اموی  بفرماندهی  عبیدالله بن زیاد ، بازگشت، و سپس با لشکر  ابن زیاد، در حوالی رودخانه  الخازر "موصل روبروشد  ابن زیاد در میان جمعیت بود ،  سپاه عراق به تبعیت ابراهیم  در انتقام  خواهی خون امام حسین (ع) فریاد یا لثارات الحسین ،سر دادند :  سپس ابراهیم به لشکر شام حمله برده وپرچم آنها را پائین کشید وشکست سنگینی به آنها وارد ساخت و درهمین گرما گرم  عبیدالله بن زیاد و حصین بن نمیر کشته شدند  وسر ابن زیاد به نزد محمد علی بن الحسین (ع)فرستاده شد.  این نبرد و نتیجه  خیره کننده آن بزرگترین پیروزی به دست آمده توسط مختار و  ابراهیم مالک اشتر بود - -و برهمین اساس آن دو  نزد عموم تشیع  وخصوصاً نزد بنی هاشم  جایگاهی ارزشمند یافتند.
منبع : نویسنده علی عبد سلمان
وكالة أنباء براثا
تهیه وترجمه نجوای کنگان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پاورقی ها ومآخذ:

(1) ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج 6 ، ص 213.

(2) الطبری ، تاریخ الأمم والملوك ، ج 3 ، ص 80.

(3) البلاذری ، أنساب الأشراف ، ص 146.

(4) الرضی ، نهج البلاغة ( خطب الأمام علی ) ، ج 3 ، ص 76.

(5) ابن أبی الحدید ، شرح نهج البلاغة ، ج 42 ، ص 176.

(6) التفرشی ، نقد الرجال ، ج 4 ، ص 81.

(7) المنقری ، وقعة صفین ، ص 441 ؛  الفتوح ، ابن أعثم ، ج 3 ، ص 94.

(8) الخطیب البغدادی ، تأریخ بغداد ،  ج 13 ، ص 210

(9) ابن نما ، ذوب النضار، ص 58.

(10) الطبری ، تاریخ الأمم والملوك ، ج 4 ، ص 250.

(11) الدینوری ، الأخبار الطوال ،  ، ص 253

(12) الیعقوبی ،: تاریخ الیعقوبی ،  ج 2 ، ص 250.

(13) الطبری ، تاریخ الأمم والملوك ، ج 4 ، ص 382.

(14) ابن نما ، ذوب النضار ، ص 97 .

(15) الطبری ، تأریخ الأمم والملوك ، ج 4 ، ص 497 – 498 . بتصرّف.

(16) م.ن ، ص 506.

(17) ابن أعثم ،  الفتوح ،  ج 6 ،  ص 260.

(18) ابن نما الحلی ،  ذوب النضار – ص 117 – 125 .

(19) ابن أعثم ،  الفتوح ، ج 6 ، ص 244 .

(20) الطوسی  ، الأمالی  ، ص 238 – 243 بتصرف .

(مجلة ینابیع / العدد 63)
 


نوع مطلب : تحلیل مقاله 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

بخشی از کارنامه مردوی اوباما فریبندگی شعار "تغییر"- و وعده ها دروغین

تاریخ:جمعه 30 مهر 1395-03:46 ب.ظ

  بویژه دراین روزها که اوباما به آخر روزهای باقیمانده ازدوران  ریاست جمهوری نزدیک شده کارنامه ی او بشدت زیر ذره بین رسانه ها قرار گرفته است ... بسیاری در این صنف نقش مخرب اوباما وتیم همراهش را در داخل وخارج آمریکا  و وعده های دروغین اورا به چالش کشیده اند . و از فریبندگی شعار "تغییر"- و وعده  دروغین بستن زندان گوانتانامو که تا بحال هم محقق نشده از نقاط سیاه کارنامه ی او می دانند-
او  در داخل کشورش  حتی حق سیاهان  هم نژاد که امید و دلبستگی زیادی در بقدرت رسیدن او برای خود از جهت  حداقل برداشتن  بخشی از تبعیض نژادی علیه سیاهپوستان متصور بودند نیز نادیده گرفت. وبنابر اظهار برخی مدافعین حقوق بشری داخلی آمریکا در زمان اوباما بیش از سه دهه ی اخیر به سیاهان امریکائی ظلم شد.... نمونه ی از اینگونه اظهار نظرهای مستند را می توان در کتاب زیر مورد بررسی ومطالعه قرارداد:
در این کتاب   مایکل اریک دایسون، استاد جامعه شناسی  دانشگاه جورج تاون آمریکا  شک دارد که آمریکایی ها در واقع  زیر نظر رئیس جمهور سیاه و سفید زندگی می کنند، نه به خاطر اینکه اوباما سیاه پوست نیست، اما چون او متعهد به رعایت قوانین و آیین هایی است که که به سیاه پوستان تحمیل  شده باقی مانده است احترام ویژه  سفید پوست   با ادای حفظ برتری و اشرافیت همیشگی . یعنی چیزی که حتی اقدامات به اصطلاح "رهبر جهان آزاد" هم باید با انتظارات  سفید پوستان مطابقت داشته باشد..
 با داغتر شدن رقابت های تبلیغات
انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، و شدت درگیری میان پلیس و سیاهان آمریکا پس از تیراندازی به  سیاه پوستان از سوی  پلیس  در حوادث  مختلف و   اقدامات تلافی جویانه و درگیری توسعه
درگیری مرتبط ؛ یک سوال  جدی در حال حاضر  مطرح می شود؛ آیا انتخاب  اوباما  به ریاست جمهوری آمریکا تغییر ی در واقعیت  سیاست های قومی ونژادی  ایجاد کرد؟
نویسنده می گوید آغاز: "آنچه ما در مورد اوباما می دانیم ، همان چیزی است که ما در مورد خودمان درک می کنیم، یعنی واقعیت تبعیض نژادی او همان واقعیت فرا گرفته پیرامون  ماست، چون آن موضوع  یک واقعیت ثابت شده است هرگز و برای همیشه تغییر نکرد .
 وی اضافه می کند: این  واقعیت بسیار روشن زمانی که ما خودمان را به عنوان یک پروژه ملی بشمار می آوریم بیشتر قابل فهم است .. و هنگامی که ما حجم
عمیق ترین شک و تردید در امیدمان و سرخوردگی  انتظارات از ریاست جمهوری اوباما را در مورد آنچه اومی گوید و آنچه او  انجام می دهد مقایسه می کنیم ، درمی یابیم که سخنرانی های سیاسی اودر پیاده سازی برنامه و اجرا شکست خورده است. ".


The Black Presidency: Barack Obama and the Politics of Race in America
عنوان: رئیس جمهور سیاه. سیاست باراک اوباما در مقابل تبعیض  نژادی در امریکا
-مؤلف: مایكل إریک دایسون
-تعداد صفحات: 368 صفحه
-چاپ اول، 2016
اوباما  رئیس جمهور ی "نه "برای سیاهان
در فصلی از این کتاب با عنوان چگونه تبدیل به یک رئیس جمهور برای سیاه پوستان شوید؛ نویسنده با اشاره به گفته ی   کشیشی بنام، "کوین جانسون" که از حامیان برجسته  اوباما بود می نویسد: پرزیدنت اوباما برای همه   رئیس جمهور بود ولی برای سیاهان "نه."درحالیکه 96 درصد از سیاهپوستان به او رای داده بودند. حتی با این وضعیت اوباما بطور نادرستی عکس آنها فکرمی کرد...

نویسنده در پایان نتیجه گیری می کند: اوباما پس از  کشتار سیاهان بوسیله ی پلیس و بعداز حادثه ی که منجر به کشته شدن 9 سیاهپوست شد قول داد که به سیاهان نگاهی درخشان وبهتر از قبل داشته باشد، اما خیلی طول نکشید؛ که رئیس جمهور به حالت اول  خود بازگشت...
تهیه وترجمه: نجوای کنگان
منبع:

The Black Presidency: Barack Obama and the Politics of Race in America

by


نوع مطلب : تحلیل مقاله 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

چگونه به صورت دائمی از شر اعتیاد به مواد مخدر رهائی یابیم؟

تاریخ:جمعه 30 مهر 1395-09:47 ق.ظ

چگونه به صورت دائمی   از شر  اعتیاد به مواد مخدر رهائی یابیم؟
برای دریافت باقیمانده زندگی سالم و هدف دار همواره  خودباوری وراه علمی فرا رویمان قرار گرفته است که بعلاوه این دو اصل،  تجربه ی افراد موفق می تواند در یافتن مسیر صحیح کارگشا باشد
براین پایه دو مبنای اولیه زیر را  بدقت مرور کرده و گام به گام در جهت نیل به رسیدن سلامتی دوباره، همت خود را بکارگیریم . وفراموش نکیم هیچکس بیشتر از خود ما نمی تواند به ما کمک کند:
-  دریافت آگاهی و شناخت به اینکه اعتیاد یک مشکل مزمن است و بیماران می توانند  با  ایمان و اشتیاق به رهائی در اهمیت  قائل شدن به اصل خویشتنداری و خواست ادامه روال زندگی معمول خود  به صورت عادی و سالم ، بهبودی مطلوب را باز یابند .

   - به رسمیت شناختن اینکه انسان به تنهایی  ممکن است  در مقابل این این بیماری ضعیف  باشد بنابراین باید توسط یک گروه کمک شود یا به او کمک کنند و این کمک  برای بازگشت به زندگی و دور شدن از اعتیاد باشد.
برترین مرحله موثر برای درمان اعتیاد به مواد مخدر   به تصمیم گیری "درونی"  فرد آلوده  وآگاهی از اهمیت   برنامه درمان  اعتیاد برمی گردد.

 مراحل وگام های علاج اعتیاد:  

اول  :

اقداما ت قبل از شروع درمان اعتیاد: ورود  فرد معتاد به مرحله تمایل به دریافت کمک و تصمیم جدی به رهائی از اعتیاد "فازی" پیشرفته و بسیار مثبت است، اغراق نیست که ما از آن بعنوان یکی از مهم ترین مراحل درمان یاد کنیم..

هنگام فکر کردن به درمان اعتیاد باید عوامل را  مد نظر داشت:

1 - مراحل درمان نیاز به عزم و اراده راسخ تزلزل ناپذیر دارد.
2 - درمان اعتیاد باید تحت نظارت مستقیم پزشکی باشد.
3 - دریافت حمایت عاطفی از خانواده، دوستان و یا یک شریک زندگی یک نقطه از قدرت مثبت محسوب می شود.
4 - باید به برخی از  ترتیبات اجتماعی زیر را برای شروع درمان  توجه داشت، از جمله عبارتند:

* دوری از مصاحبت ودو ستان بد که با مصرف مواد مخدر در ارتباطند.
*  توجه به مرخصی ها کاری مورد نیاز در طول  دوره درمان.
*   لحاظ داشتن جنبه های مادی برای طول درمان.
*  برای دریافت کمک های حرفه ای  از مراکز پشتیبانی داوطلبانه درنگ نکنید..


5-   برخی از ترتیبات ویژه کلینیک اقدام درمانی باید پشت سر گذاشته شود، از جمله بقرار زیرهستند:

* تعیین درمانگاه و مکان اختصاصی .
*  مشخص کردن جزئیات مادی مورد نیاز درمان است.
  * مصاحبه  ومشاوره با پزشک برای  درک طرح درمان و مراحل آن .
* مشخص بودن دوره ی که برای درمان مورد نیاز است..


دوم - مراحل مقدماتی در درمان اعتیاد:

1 - مرحله ی هشدار و مشاوره مرحله: در این مرحله، فرد معتاد  در مسیر اعتیاد بدون کوچکترین دغدغه از  خطرات آن و اهمیت متوقف کردن آن ،  غوطه ور مصرف می شود، و در اینجا نقش اساسی خانواده و دوستان در تلاش برای دادن مشاوره به فرد معتاد و هشدار به وی از عواقب ادامه در این جاده تاریک بسیار ضروری است.
2 - مرحله ی پیش از تصمیم : در این مرحله، بیمار از نوعی آگاهی از خطرات اعتیاد برخوردار است، اما در همان زمان هیچ چشم انداز و یا طرحی در آینده قابل پیش بینی برای کمک به  ترک دادن  خود ندارد .
3 - مرحله تصمیم واقعی: در این مرحله، بیمار در حال حاضر تصمیم به شروع  برنامه درمان اعتیاد در یک مقیاس زمانی بصری، که اغلب  به دکتر  مراجعه کرده و از او کمک  می خواهد برای کمک به در این مرحله موارد زیر لازم است با (رعایت جدول زمانبندی):

سوم - مراحل واقعی  درمان اعتیاد:

1 - مرحله خروج: فاز اول درمان است، با توجه عنوان  آن،   عبارتند از قطع دارو از بدن، و برخورد با   با علائم  رویگردانی  از خروج ... که  از طریق دارو های  می توان کمک  گرفت تا به کاهش،   نیاز به این مرحله در مدت زمان متوسط یک محدودیت دو هفته ی را تحمل باید کنید، و اغلب افراد دراین مرحله در درمانگاه  باقی ماننند ویا نگاه می دارند ، و چگونگی   مقابله با علائم ترک را با توجه به نوع مواد متفاوت است..

2 – مرحله رفتار درمانی: مرحله ای که بیمار شروع به یادگیری مهارت ها و تکنیک می کند که در عدم بازگشت دوباره به اعتیاد  به او کمک می کند،که این پروسه  از طریق جلسات درمانی روانی و رفتاری میسر است..

3 – مشاوره روانشناسی:  جلسات روان درمانی جمعی یا فردی به عنوان  فرصتی برای بیان درد و رنج خود را در مراحل از مواد مخدر و ترک آن ، و همچنین کمک در کشف هر گونه پس زمینه بالقوه روانی پشت اعتیاد خود را در آغاز  ورود به این بیماری که در نتیجه به شدت می تواند  روی آن کار کند..
4 –  پشتیبانی فارماکولوژیک(داروئی):  بسیاری از داروها که در حمایت عملی ترک  مواد مخدر و تحت نظارت یک دکتر و  ناظر استفاده می شود وجود دارد، و با وجود این واقعیت  که این داروها یک اثر جادویی ندارند، اما  در برنامه درمان تا حدی موثر بشمار می آیند، این داروها نیز از هر نوع مواد تا نوع دیگری متفاوت هستند...
چهارم – مرحلة درمان پس از اعتیاد به:

1 –- حمایت روانی ادامه دار : حمایت روانی  فعال برای بیمار پس از توقف مصرف مواد مخدر یکی از ارکان اصلی در جلوگیری از عود بیماری است، و این پشتیبانی  میان خانواده و خاوندگی  از طریق افراد نزدیک به بیمار، و همچنین پشتیبانی متخصص روانی توسط  دکتر معالج در اظلاع دائم از وضعیت  تقسیم شده است..
2 – روان درمانی: برخی از معتادان به سایر بیماری ها روانی مثل افسردگی و غیره  دچار می شوند و در این مورد لازم است بهطراحی  برنامه جداگانه برای درمان اینگونه بیماران پرداخته شود و  پس از  ثبات وضعیت بیمار در مراحل اولیه درمان اعتیاد مورد اهتمام قرار گیرد..
3 – درمان بیماری های مرتبط : معتاد ممکن است از دیگر مشکلات به عنوان یک نتیجه از تاثیر مواد مخدر بر روی بدن و یا به دلیل انتقال عفونت های جدی مانند ایدز یا هپاتیت ویروسی رنج ببرد، و رسیدگی به این موضوع  نیاز به دسترسی به یک دکتر متخصص با توجه به مشکل مواد و آلودگی احتمالی به بیماری جسمی  دیگر،  لزوم مشورت گرفتن پزشکی، در تشخیص نهایی یک طرح درمانی بسیار موثر وجدی است..
4 –حمایت معنوی:  اقدام  بیمار به فعالیت های معنوی مانند نظم در نماز و خواندن قرآن  ودعا برای  خروجی نهایی از عوامل ونشانه های بهبود وضعیت است..نوع مطلب : تحلیل مقاله 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

هر 25 ثانیه یک نفر بعلت نگهداری مواد مخدر در آمریكا بازداشت می شود

تاریخ:جمعه 30 مهر 1395-07:53 ق.ظ


هر 25 ثانیه یک نفر بعلت نگهداری مواد مخدر در آمریكا بازداشت می شود.. .
اعتیاد روز افزون وگسترش  فعالیتهای باندهای تبه کار  قاچاق مواد مخدر و اسلحه یکی از مهمترین چالش های  جدی رئیس جمهور آینده آمریکاست که محافل رسانه ی وفعالان اجتماعی آن کشور  با ارائه ی گزارش های مستند متوالی سعی دارند افکارعمومی و نامزدهای انتخاباتی را متوجه این شرایط خطرناک و نتایج حاصله از آن نمایند گزارش زیر یکی از این نمونه هشدارها به رئیس بعدی ایالات متحده محسوب می شود:
«زنی با پلیس تماس می گیرد؛ واز ناخالصی موادمخدر شکایت دارد»، «دختر جوان آمریکائی اقدام به فروش مواد به افسر پلیس می کند»، «
ازسوی  تاجر موادمخدر   بعلت گم شدن  چمدان مملو از  كوكائین گزارش  می رسد  »، این خبرها ، جوک نیست،  بلکه واقعیتهای  موجود  فضای خرید وفروش مواد مخدر درایالات متحده است و حاکی  از آمار شوک  آور گسترش مواد مواد مخدر در جامعه ی آمریكاست.
Image result for Report: Every 25 Seconds, Cops Arrest Someone for Drug Possession

این کشور، بازار بزرگ مصرف هروئین  تولید شده درمكزیك وكلمبیا ست که در دهسال گذشته  قربانیان مصرف هروئین به شش برابر نسبت به زمان مشابه قبل  از خود رسیده است حتى میزان  نوزادا ن معتاد نیز  به پنج برابر افزایش یافته است ؛  آخرین آمار نشان دهنده این است که 27 هزار  نوزاد بااین وضعیت متولد شده اند،
  در جامعه آمریکا روند جدیداعتیاد به مواد مخدر  شروع به گسترشی  تکان دهنده ی کرده است بنا گزارش حقوق بشری تهیه شده توسط سازمان «دیده بان حقوق بشر» و « اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا » می گوید: «  در  ایالات متحده  طی هر 25 ثانیه  یک نفر به اتهام داشتن مواد مخدر دستگیر می شود«، تعداد زیادی از مردم  به اتهام داشتن مواد مخدر درزندان بسر می برند ودرهرسال یک میلیون و 250 هزار نفر دیگر به همین علت به زندان می روند ...

وهمچنین طی  گزارش صادر شده توسط دفتر جرایم مواد مخدر سازمان ملل متحد در ماه مارس سال 2015، نشان می دهد که « آمریکای شمالی بالاترین میزان مرگ و میر در جهان  در نتیجه  استفاده از مواد مخدر را به ثبت رسانده است،که  به صورت میانگین قربانیان اعتیاد به  رقم 142.1 نفر در ازای هر  یک میلیون نفر از جمعیت در سنین  15 تا 64 سال  رسیده است».   و مرگ و میر   مصرف هروئین در ایالات متحده، از سال 2001، اکنون به شش برابر رسیده است،، بطوریکه امروز در ایالات متحده  هروز حدود 125  نفر بعلت  اعتیاد به مواد مخدر می میرند،
«مجله نیوانگلند» طی گزارش  آشکارمی کند: که در هر ساعت یک کودک با علائم و نشانه های اعتیاد،  به دنیا می آید،
سیاهپوستان  6 برابر سفید پوستان به زندان می روند:
گزارش های حقوق بشری تایید می کند که نوع بکارگیری قوانین ضد نگهداری مواد مخدر در ایالات متحده منجر به آسیب بزرگ و غیر قابل توجیه به افراد شده است؛  که در دراز مدت عواقب منفی زیادی داشته است  محرومیت محکومین به جدایی از خانواده، محرومیت  از شغل و کمک های اجتماعی و مسکن.... در این  گزارش  پژوهشگر ی بنام «تس بوردن» می گوید: «این دستگیری ها موجب تخریب گسترده، در زندگی  تعداد بی شماری از مردم  که از اعتیاد رنج می برند، شده است»..

أمریکا؛ به تحمیل یک فصل جدید از مراحل نژادپرستی و تبعیض علیه غیر سفید پوستان در آن جامعه  پرداخته است؛ و از آنجا که مواد مخدر  سیاه و سفیدپوستان را با هم آلوده کرده است و نرخ دست داشتن آن دو نژاد دراین جرم  تقریباً یکسان است ،   اما میانگین دستگیر ی و محاکمه و زندانی شدن سیاهپوستان  بسیار بالاتر است ، در حالی که  تنها  13 ٪ از کل جمعیت ایالات متحده سیاهپوست هستند ،ولی رقم  29 درصدی  از دستگیر شدگان  مربوط به مواد مخدر را تشکیل می دهند، و مردان سیاه پوست ، شش برابر مردان سفید پوست  زندانی شده اند»..

شرکت های جعلی ثبت شده  باندهای مواد مخدر در  ایالات متحده برای مخفی کردن روال پول شویی همچنان گسترش می یابند ،   در  یک مقاله (در ماه جولای گذشته) درمجله تخصصی در امور پارلمانی «د هِل » منتشر شده  اعتراف می کند:« در چند  ایالت آمریکا به ایجاد شرکت های صوری، بدون افشای مسئول واقعی  آنها  با ارائه هویت  محرمانه  اجازه فعالیت داده شده تا مورد استفاده قاچاقچیان اسلحه و مواد مخدر باشد . »

این گزارش اذعان دارد" که دولت محلی و فدرال نمی تواند این مشکل را در این فضای منفی حل  کند؛ طبیعی است که قربانیان اعتیاد  و قبل از آن کسانی که از  این موضوع  برای آینده خود نگران هستند در حالت ناامیدی غرق خواهد شد،  و ناچارند که به دنبال  یک راه حل  رادیکالی برای رهائی  از موقعیتی که در آن در حال حاضر زندگی می کنند باشند "..
تهیه وترجمه: نجوای کنگان
منبع:
Report: Every 25 Seconds, Cops Arrest Someone for Drug Possession


نوع مطلب : تحلیل مقاله 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

میدل ایست آی : دموکراسی غربی در مسیر بی اعتباری ومحاق

تاریخ:پنجشنبه 29 مهر 1395-09:44 ب.ظ

 عوامل تهدید کننده بقا ی “دموکراسی غربی” درجهان
میدل ایست آی :
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا  یک پدیده جدید را در ایالات متحده آشکار کرده که تنها می تواند  به عنوان "فاشیست" توصیف شود ، خصوصیاتی که یک مجموعه از تمسخر را بدنبال داشته است  و  توسط گوش مردم آمریکا شنیده می شود،  براساس نتایج اعلام شده از سایت  fivethirtyeight.com،  ترامپ در نظر سنجی ها همردیف هیلاری كلینتون  قرار گرفته است.
اما درسایر انتخابات ها بین المللی  حزب راست افراطی در انتخابات  اتریش با اختلاف ناچیزی شکست خورده ، و نتایج انتخابات توسط دادگاه باطل اعلام شده ومرحله  تجدید برگزاری انتخابات  را فراهم آورده است این درحالیست  که در اروپا، محبوبیت احزاب راست افراطی در مناطقی مانند فرانسه، انگلستان و انگلیس به میزان زیادی،  با نفوذ فزاینده   افزایش یافته است،  درسایر کشورها با کمک همین کمپین ها،تسلط احزاب دست راستی  نیر در بسیاری از دیگر کشورهای اروپایی تشدید یافته است..


دوعامل اساسی  وموجبات این واقعیت را فراهم آورده است"
اول : دمکراسیهای غربی که قرار است از سوی دموکراسی دیگر حمایت شوند وبر اساس تقویت غرایز انسانی قرار دارندبه سرعت ناپدید می شوند. دوم، قدرت دموکراسی  در پایان بخاطر سخنرانی ها  وگفتمانی  که برای ایجاد توهم صورت گرقته تضعیف شده اند....
و البته بسیاری از عوامل دیگر که به فرسایش دموکراسی غربی به عنوان یک نتیجه از سقوط آن در مناطق دیگر کمک کرده که  در فرایند جهانی نشانگر آن  شرایط وقتیکه دموکراسی  غربی در جایی ارزش  واعتبار خود را نشان نداده  ازوماً در جاهای دیگر نیز با تهدید  افت ومحاق رفتن روبرو شده است ..
مثلاً در مصر  و یا فاجعه ی  فعلی عراق  که سبب  اصلی  بروز این وضعیت وعده های  اشغال آن بخاطر ترویج دموکراسی غربی بود...
یا دخالت نظامی امریکا به همین مناسبت درلیبی ...  .
 اکنون این امور ثابت می کند که جای هیچ شکی باقی نمانده است که موضوع ترویج دموکراسی غربی  فوق العاده مشکل است و باید درک کنیم که با کوچکترشدن فضای جهان ،  شکست دموکراسی غربی ددر یک نقطه بر همه دموکراسی  در سایر نقاط جهان تاثیر خود را گذاشته است.

تهیه وترجمه نجوای کنگان

منبع:
The greatest threat to democracy? The myth that it is inevitable
#HumanRights
Wael Haddara
Tuesday 18 October 2016 10:33 UTC
 
 


نوع مطلب : تحلیل مقاله 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

«گاردین»: غول های فن آوری برای کنترل زندگی ما "داده ها "را دستکاری میکنند

تاریخ:پنجشنبه 29 مهر 1395-12:19 ب.ظ

    بشریت امروز برده زنجیری  ومغلوب محصولات فن آوری و برنامه ی شرکت های بزرگ ...


«گاردین»: غول های فن آوری برای کنترل زندگی ما "داده ها "را دستکاری میکنند

 8/اكتوبر/2016
این مقاله جدید گاردین انگلیس موردی دقیق ومستند برای  شناخت توطئه؛  آنهم تنها در یک بخش تحت عنوان "تکنولوژی وفن آوری حائز اهمیت" است. وگویای  چگونگی  کنترل و سلطه گری جهانخواران بر زوایای متعدد زندگی بشر امروز ، که قربانیان آن کاربران ومصرف کنندکنندگان محصولات تکنولوژی  محسوب می شوند، است که به بهره کشی از جوامع بشری  اینبار درقالب برده فن آوری خود  آنها  را به بازی گرفته است ... با بررسی گزارش زیر به ابعاد  فریبکاری خطرناک و غیرانسانی شرکت های بزرگ در تعامل با بشریت امروز که بوسیله ی این ابزار رسانه ی ابعاد متنوع زندگی اجتماعی  ملت ها را تهدید می کند پی خواهید برد:
   
Image result for Machine logic: our lives are ruled by big tech's 'decisions by data8

 پیش از این بسیاری از صاحب نظران از تسلط  ابزار و محصولات تکنولوژی بر زندگی و کاهش تکیه  بر انسان هشدار داده و ابراز نگرانی کرده بودند .
درگذشته به نظر میرسید که این هشدارها،  غیر منطقی باشد ؛ اما درحال حاضر نتایج آن  ابراز نگرانی ها  به واقعیت پیوسته است.
اخیراً «جولیا بولز»چگونگی  رصد این پدیده را طی مقاله ای در روزنامه گاردین منتشر کرده است، اودر همین ارتباط یاد آوری کرد: که  دکتر «هانا آرنت»  در گزارش خود از شیوه ای که  "پنتاگون" در برخورد با جنگ ویتنام بکارمی برد » انتقاد کرده بود، زیرا درآنجا  «مقامات نظامی به برآوردهای داده پردازی شده بر حساب وکتاب خود تکیه می کردند و  از حقایق  بهره نمی بردند » او جزئیات این مطلب را  در یک کتاب ( سال   1972) تحت عنوان «بحران جمهوری» منتشر کرده بود...
"جولیا "در توضیح موضوع می نویسید : که مسئولین نظامی به قمار و بازی نسبت سود و زیان متوسل شده بودند، بدون اینکه  هیچ توجهی به مشکلات موجود داشته باشند، آنها اعتماد کامل  به محاسبات خود داشته، و واقعیت موجود بر روی زمین را نادیده گرفته بودند..
Image result for Machine logic: our lives are ruled by big tech's 'decisions by data
هوش مصنوعی تبدیل به یک عنصر حیاتی در همه زمینه ها شده است اما  آنچه  که  «کیت کرافورد» پژوهشگر معروف  فرهنگ و قدرت، دراین رابطه گفته است؛بسیار تامل برانگیز است : «لحظه ای دیگر از اعتماد کور فرا رسیده است».
درادامه ی مقاله آمده است:
استفاده از این نوع تکنولوژی گسترش یافته  بنحویکه   دامنه هائی شامل اینکه : چه کسی از زندان  خارج می شود ، و چه نوع درمانی برای  یک بیمار  تجویز شود تا نوع خبری که  به ما  می رسد را در برگرفته است. و  تنهاباقی مانده ماجرا بزرگترین چالشی است که چگونگی  مقابله با این موضوع در نیم قرن آینده  فرا روی ما قرار گرفته است..
«کرافورد» بهمراه  سه خانم  دیگر در راه اندازی یک فریاد هشدار دیگر را درهفدهمین کنفرانس سالانه انجمن پژوهشگران آنلاین در برلین مطرح کرده اند . جایی که آنها اظهار داشتند که ما با یک مشکل فوری روبرو هستیم که آن عبارت از  «ادغام بین انسان و ماشین(ابزار) در فرایند تصمیم گیری » است.
  مثالی  را در همین خصوص از آنچه که اخیراً صورت گرفته یعنی  حدف عکس "برنده  "جایزه پولیتزر" را که  از طریق ارائه تعدادی  عکس فتوگرافیک اتفاق افتاد و  سپس فیس بوک  به حذف  عکس برنده  آن جایزه به دلیل نقض قوانین  سایت!  اقدام کرد .
آشکارا  این روند نشان دهنده  نمونه ی از یک فرایند تصمیم گیری ترکیبی نامانوس ساخته شده بین انسان و ماشین است. مشخص است که این چنین سیستم پنهانی بر اساس دستکاری در مجموعه داده ها برنامه ریزی شده بود..
«کارولین جرلیتز»؛ استاد رسانه های دیجیتال در" دانشگاه زیگن" نیز این امر را تایید کرده ومی گوید:، واقعیت این است که  شرکت ها  بزرگ مرتبط تنها به ما اجازه می دهند در یک محدوده دلخواه آنها که از پیش تعیین شده، عمل کنیم..
در این گزارش «خوزه ون دایک»، رئیس آکادمی  آلمان، عنوان کرد: که روند دستکاری داده ها  تمرکز برآنچیزی است که   آنرا « تریبون جامعه » می نامند، که در آن شرکت ها به  فریب کاربران و مصرف کنندگان با وعده های دروغین برای منافع می پردازند...
و  همکارانش، راه حل های متعددمتکی بر تحقیقات در چند موسسه ی تکنولوژیک  را از جمله مایکروسافت را دنبال می کند..
جولیا اضافه می کند:  که  اقدامات پنج غول دنیای تکنولوژی در حال توطئه علیه  کاربران و مصرف کنندگان برای دردست داشتن  منابع مالی سام اوریست که  به عنوان « جامعه ی قدرت و ثروت » شناخته شده، متمرکز شده است. او  با شگفتی  می گوید: « چگونه ما امور را به حال خود رها کردیم  تا به این نقطه رسیدیم " ...
«کرافورد»نیز توضیح می دهد: دلیل غلبه شرکت های فن آوری این است که آنها  همیشه به سرزنش مسئولیت را به گردن افراد می اندازند ، لذا از شما درخواست  می کنم به دور از این منابع شر باقی بمانید. که هزینه ی آن برای شما بسیار گران تمام خواهد شد. علاوه بر این،تنها  شرکت ها  نیستند که حریم خصوصی کاربران و مصرف کننده را نقض می کنند...
در پایان «کرافورد» تاکید  می کند: که ما باید به دنبال منابع نفوذ سیاسی و مدل های مشترک همکاری باشیم که می تواند در روش دستکاری اطلاعات موجود تغییر دیدگاه بدهد .
و در کنار آن  «ون دایک»خواستار ارزیابی مجدد  ارزش های اجتماعی،  و  بحث باز دراین رابطه شد،  بویژه که   دخالتها بخش سیاسی ودولتها ی "پشت پرده این شرکتها ی بزرگ نیز "در جریان دستکاری  بعید نیست ..
 تهیه وترجمه  نجوای کنگان
منبع:گاردین Machine logic: our lives are ruled by big tech's 'decisions by data


نوع مطلب : تحلیل مقاله 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

اطلاعیه ی گروهک تروریستی داعش در موصل

تاریخ:چهارشنبه 28 مهر 1395-05:10 ب.ظ

 گروهک تروریستی داعش  از عناصر خود می خواهد تا عبارات توهین آمیز نسبت به   "خلفاء" برروی دیوارهای شهر موصل بنویسند.

علی محسن راضی - البراثا - 2016-10-17


گروهک  تروریستی داعش در موصل  با صدور دستورالعملی   به تروریست های  تحت فرمان در استان نینوا دستوراتی رابشرح زیر صادر کرد:

-لزوم  صبر و شکیبایی همراه با پیروی از این دستورات  به حرفهائی ابوبکر البغدادی سرکرده  تروریستی خود و شبکه های همراه که در ساعت های آینده منتشر می شود گوش فرا دهند
- از خروج غیر نظامیان جلوگیری شود.
- چنانچه مجبور به عقب نشینی از مواضع خود شدید ، مقرهای های نظامی را آتش زده و پس از نوشتن  شعار های توهین آمیز
بر روی دیوارها نسبت به " خلفا ی راشدین" آنجا را ترک کنید.

تهیه وترجمه: نجوای کنگاننوع مطلب : تحلیل مقاله 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


  • تعداد صفحات :7
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7