دلگیرم از خود با تو نجوا می کنم دریا این سفره ی دل پیش تو وا می کنم

چرا و چگونه تجزیه و تحلیل سیاسی صورت می گیرد

تاریخ:پنجشنبه 31 فروردین 1396-08:02 ب.ظ

هنر تجزیه و تحلیل سیاسی
مبانی و ابزار تجزیه و تحلیل سیاسی

هنگامی که در مورد مبانی تجزیه و تحلیل سیاسی  صحبت می کنیم  بصورت ذهنی هدف نباید نادیده گرفته شود  هرچند که هدف  را نخواهیم آشکار کنیم-  -  وهمواره باید  هدف اصلی  تحلیلگر روشن باشد  ، و  آنرا نصب العین خود قرار دهد اگر که او می خواهد تجزیه و تحلیل کاملی، و حتی مطمئنی داشته باشد باشد. هرگاه که تجزیه و تحلیل  با هدفی دقیق تر  عینی  ترباشد نزدیکترین موقعیت به سلامت را یافته است..
بنابراین، بسیار مفید است که انجام تجزیه و تحلیل سیاسی با در نظر گرفتن موارد زیر همراه باشد:
1) دوری تمام  از مجموع قضاوت های مطلق تنها وقتی که آن  بر پایه ی شواهد و قراین قطعی متکی باشند قابل اعتماد خواهد بود،زیرا ممکن است رویدادها یا پدیده های سیاسی پنهان بیشتر از  موضوعات آشکاراین عرصه باشند..
2)  گستردگی دروازه گوش دادن به نظرات منقدان ، امر می تواند نشان دهنده زاویا ی پنهان یا نقاط کور ی باشد که نهایتاً  منجر به روشن شدن کل صحنه بازی می شوذ..
3) تمرین و عادت دادن خود در  عمل  به عینیت بخشی ، ونشان دادن بیطرفی و صداقت در ارزیابی از خود به طور مداوم و تمایل به رسمیت شناختن غیر از آنچه که تصور می کنید اگرخلاف اظهارات تان ثابت شود..
 به منظور داشتن تحلیل سیاسی  دقیق از بزرگترین عینیت بخشی و ظرافت امر باید  نکات زیر را مد نظر داشت:
1. اثرات عوامل متعدد و تنوع اوزان نسبی موضوع یا افراد
  هنگام تجزیه و تحلیل هر رویداد یا پدیده باید در صورت امکان، با بیرون کشیدن همه ی  عوامل موثر بر ابعاد مختلف (فرهنگی ،  سیاسی، اقتصادی - رسوم قومی ، عرف محلی وسنتی- تاریخی - اجتماعی و ....) مرتبط با آن را تاحد نیاز  موارد را وارد پیکره  و پدیده تحت بررسی  نمائید این رویکرد با توجه به  امکان بازگشت موضوعی  وامتزاج  آن پدیده ها وتقاطع  ابعاد بسیار پیچیده مرتبط مرتبط با هم در تداخل  است که به نوعی درک دقیق  و عمیق تر از واقعیت  را  تاثیر  رروش های اتخاذی شما قرار می دهد..
2- بُعد توسعه تاریخی و پدیده زمانی(زمان پیدایش، دوره ی گذار،نتیجه ی پدیده)
  این پدیده  (حلقه) در یک سری از وقایع و حقایق قرار گرفته است، وشما نمی توانید از بافت زمانی و تاریخی  درچگونگی علل پدیده تولید شده و نتایج و عواقب که از هم جدا نمی شوندسیر تحلیلی داشته باشید..
این رویداد یا پدیده  دارای حافظه تاریخی (گذشته) و واقعیتی در (حال حاضر) است که   اثرات آن و فعل و انفعالات آن مفاهیم (آینده)، آشکار است بنابراین ضرورت دارد از این مطالعه سه بعدی برای درک پدیده و پیش بینی برنامه ریزی آینده و کنترل  و یا جلوگیری از عواقب ناشی از آن توجه داشته باشید..
3- تعامل  محیطی فضایی از پدیده در نگاه (محلی - منطقه ای - بین المللی)
سه قالب  مذکور در نگاه مجیطی و فضایی برای تعامل پدیده و اثرات با نقاط  ضعف و قوت  متفاوت درهر پدیده روبروست..
 الف ) چارچوب محلی: حوزه و مکان وقوع این پدیده، داخلی و محیط داخلی است..
ب) چهارچوب منطقه ی و (ملی)، که متعلق به  بافت محلی است که با درجات مختلف در آن تاثیر می گذارد ، و نفوذ خود ازطریق عامل محلی تقویت کرده است..
ج) نهادهای جهانی(فرامنطقه ی)  در اغلب اوقات تلاش دارند  در دو پدیده  سابق بعنوان عامل تولید و نفوذ عمل کنند
بنابراین تحلیلگر سیاسی،  فرد ی است که با انجام فرآیند تجزیه و تحلیل سیاسی،  مهارت بیشتری  برگرفته از مواد و محتوای مستند  و مهارت فزاینده علمی و ابزار لازم برای تجزیه و تحلیل امور - از جمله ماهیت اساسی تجزیه در شاخص ها واستاندارشناسی در مقایسه - با عمق بیشتر به  ارائه ترکیبی سلیم که می تواند  انتظارات از  وقوع نزدیک  رویدادها  تامین کند برخوردار است  وفراتراز آن  درجهت دهی بسمت پیشگیری از حوادث نامطلوب  تبیین کننده قابلی بشمارمی آید و بارعایت  اصول گمانه زنی  دقیق با عیاری بالا، توانایی متقاعد کردن و داشتن ارتباطات و بیان مهارت های اخصتصاصی به این مهم بپردازد.
اما منابع اطلاعات تحلیلگر سیاسی؛  این منابع ماده خام اولیه ی است که بر اساس آن تجزیه و تحلیل صورت می گیرد، و هرگونه خطا  به طور کامل ممکن است که اعتبار و روایی تحلیل سیاسی را تضعیف کرده وبه چالش بکشد.
ولی درمقابل، این تحلیلگر موفق است  که  گاهی برای اولین بار موفق  به اخذ منابع اطلاعاتی قابل اعتماد شده، و پس از تجزیه و تحلیل های سیاسی متیقن با استفاده از روند علمی و قوانین آن خودرا مطرح  کرده است..
و  برای در دسترس داشتن منابع اطلاعاتی وکشف منابع در اینجا باید از مشخصات مهمی  رونمائی کرد ( منابع دست اول ومنابع دست دوم را درنظر داشته باشیم بویژه اینکه منابع دست اول شاهدان عینی و حاضران در یک موضوع ، منابعی مطمئن می توانند بشمار آیند :

1-تنوع وتعدد(کمی): به عنوان مثال،  به نقل از بیش از یک خبرگزاری ومنبع خبری.
2-تنوع (کیفی): تنوع بین خبر و مقاله های علمی و نتایج حاصل از کنفرانس ها و نشست ها لابی ها و غیره، و این نکته اشاره دارد که تنوع  کیفی لزوما رسیدن از تنوع کمی به کیفی  را تامین می کند، وعکس آن درست نیست.
3-توسعه ، پیشرفت ورشد عناصر وعوامل پیرامونی یک موضوع ، با توجه به گسترش پدیده زمانی موثر برآن.
4-تعدد مراجع سیاسی و فرهنگی  انسانی ورسانه ی و منابع مرتبط و  اصل دریافت گزارش تناقضات موجود..
همچنین یک  پژوهشگر این عرصه می تواند به عنوان یک محقق برای اطلاعات در نظر گرفته شده از روشهای زیر بهره ببرد - که نیاز به  دقت وظرافت  خاص دارد:

1-مصاحبه وگفتگوهای شخصی:  که بعنوان مذاکره با یک فرد خاص برای  تحقق یک هدف خاص ثبت شده است.
2-مشاهده پدیده: در اینجا ترجیحاً   پدیده شناسی از نزدیک و حتی در صورت امکان شرکت در آن مورد نظر است.
3-پرسشنامه ، نظر خواهی ونظر سنجی .
4. تجزیه و تحلیل گفتمان سیاسی: ( مبانی، سازکارها و چشم انداز) با تمایز بین تجزیه و تحلیل گفتار  نمادو  سران سیاسی درمیان خواندن و تجزیه و تحلیل گفتمان  افکارعمومی  یک فرایند غیر انکار است..
درنظر داشتن اصول و متغیرا ت تجزیه و تحلیل سیاسی  درو اقع به مجموعه ای از مهارت ها و  قوانین فنی برای توصیف و بررسی مو ترین سیاستهای دولت ها و قوانین وافراد سیاسی و پدیده های متنوع  و گرایش های مختلف در هر جامعه اعمال می شود، که در سطوح محلی یا ملی ومنطقه ی یا جهانی در جوامع به سند چشم انداز  یا بهترین ارزیابی سیاست ها  از طریق مطالعه ی آنچه اتفاق می افتد یا می خواهد بیفتد. در مقیاس های مختلف فردی یا گروهی متکی دانش تجزیه و تحلیل ترکیب سیاسی و مهارت و  توانایی جذب و بهره مند اطلاعات واگاهی ها مفاهیم و ریشه های تاریخی  و دانش سیاسی  در ریشه یابی  حوادث  وپدیده های مرتبط با یکدیگر و به پیش بینی حوادث و فعل و انفعالات سیاسی نزدیک می شود  و به شکل گیری چشم انداز سیاسی شهروندان، و همچنین در انتشار آگاهی سیاسی و تجزیه و تحلیل سرنوشت و تنظیم توقعات مردم کمک می ناید :
واینگونه است که  بحث در مورد هنر تجزیه و تحلیل سیاسی   و اهمیت آن  در تلاش راهبردی برای فهم  افکار و درک عموم  از آنچه در محیط اطراف خود می گذرد صد چندان  است  و بر ادراک عموم بر اساس   توسعه برنامه ها و راهکارهای  آینده نگری  درهمه اجزا و متغیرهای آن  می تواند مرغوبیت وتاثیر مطلوی خود را نشان  دهد. ...نوع مطلب : تحلیل مقاله 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تیغ زدن عربستان بوسیله ی آمریکا

تاریخ:پنجشنبه 31 فروردین 1396-06:02 ب.ظ

تیغ زدن عربستان بوسیله ی آمریکا

© REUTERS/ Faisal Al Nasser
گزارش و تحلیل

عماد آبشناس
0 18370

روش قدیمی اروپایی تیغ زدن عربستان سعودی مبنی بر شعار دادن بر علیه ایران امروزه تبدیل شده به روش آمریکایی که همان شگرد را به شکل دیگری استفاده می کنند، اول تعلیق تحریم های خود بر علیه ایران را تمدید می کنند بعد به عربستان سفر می کنند تا حق حساب را دریافت کنند وتهدید کنند که اگر حق حساب را ندهند تحریم ها را شاید مجبور شوند بردارند.

دولت جدید ایالات متحده همچنین عربستانی ها را تشویق می کند تا اگر می خواهند ایالات متحده توافق هسته ای با ایران را بازنگری کند، باید هزینه آن را پرداخت کنند.
به هر حال از دولت کاسب کار جدید آمریکا چیز بیشتری توقع نمی روند.
پول که بدهید حاضر است همه کار کند.

بهانه تراشی آمریکا برای بازگشت تحریم ها علیه ایران
در مورد دیگری هم شایع شده که آمریکایی ها حدود پانصد ملیون دلار فاکتور موشک باران پایگاه هوایی الشعیرات را برای سعودی ها فرستاده اند فاکتوری که شامل پنجاه و نه موشک تام هاک هر کدام به قیمت یک و نیم ملیون دلار و هزینه جابجایی ناوهای آنها به سمت دریای مدیترانه از سوخت و حقوق و مزایای نیرو و افسران گرفته تا حتی خورد و خوراک و حقوق نیروهای پشتیبانی در اقصی نقاط جهان تا حتی هزینه انتقال محرمانه پیام را دارد.
با توجه به اینکه حدود حد اکثر 26 موشک به پایگاه الشعیرات رسیده که بیش از 80 درصد آنها در کویر اطراف سقوط کرده، هزینه بازسازی فرودگاه کمتر از هزینه شلیک موشک اس سیصد یا اس چهارصد برای سرنگونی این موشک ها بوده عملا می توان متوجه شد که چه هزینه ای برای سوریه داشته و چه هزینه سرباری برای عربستانی ها فاکتور شده.
جای تعجب دارد که چگونه سعودی ها زیر بار چنین باج گیری ها توسط ایالات متحده می روند اما حاضر نیستند با همسایگان خود مدارا کنند و سر میز مذاکره بنشینند.
چند هفته قبل تر یک موسسه غیر انتفاعی در انگلیس از برخورد حکومت بحرین و عربستان سعودی انتقاد کرد و بلافاصله عربستان مجبور شد هزینه سکوت این موسسه و دولت انگلیس را پرداخت کند تا سر و صدا بخوابد.
این رفتارها بیش از اینکه تعجب بر انگیز باشد توهین آمیز شده و روز به روز عربستان سعودی بیش از پیش در این گرداب توهین به شعور ملت عربستان غرق می شود.
تیلرسون: معامله ما با ایران در خصوص برنامه هسته ای، شکست خورد
© REUTERS/ Kevin Lamarque
تیلرسون: معامله با ایران در خصوص برنامه هسته ای، شکست خورده است
آیا وقت آن نرسیده رهبران عربستان سعودی به فکر باشند این دیدگاه به کشورشان را تغییر دهند؟
برعکس ترکیه که تلاش می کند کج دار و مریض به اهداف خود در منطقه برسد عربستان سعودی هیچ سیاستی جز اینکه با پول بخواهد اهداف خود را تامین کند ندارد.
اگر بنا بود پول های عربستان غیر از کشت و کشتار و بد بختی چیزی برای مردم جهان به ارمغان آورند تا به حال نتیجه آن حاصل شده بود.
برخی باور دارند که عربستان سعودی پول خود را اشتباه خرج می کند برخی هم باور دارند که همین ماجرا به دردسر اصلی برای این کشور تبدیل شده اما هر چه که هست نتایج حاصل از خرج کردن پول عربستان سعودی فقط ضرر بوده وهیچ نفعی نه عاید این کشور و نه عاید مردم این کشور شده.
اگر سعودی ها بپذیرند که باید با همسایگانشان همزیستی داشته باشند می توان گفت هزینه های دوستی برای عربستان سعودی بسیار کمتر خواهد بود و این کشور خواهد توانست با پولهای خدا دادی خود برای رشد مملکت خود استفاده کند و حتی برای مسلمانان جهان هم سندی باشد.
همچنین وقتی کشورهای دیگر می بینند نمی توانند برای تیغ زدن عربستان سعودی و همپیمانانش کاری کنند قطعا دست از سر مردم منطقه بر می دارند و اینان فرصت پیدا می کنند نفس راحتی بکشند شاید هم دعا به جان آن کسی کنند که شر دشمنان را از منطقه دور کرده.


نوع مطلب : تحلیل مقاله 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

سوال ممنوعه: میدان مرکزی کنگان چند می ارزد؟

تاریخ:چهارشنبه 30 فروردین 1396-05:42 ب.ظ

سوال ممنوعه:  میدان مرکزی کنگان چند می ارزد؟
قاعدتاً یکی از پروژه های مهم شورا وشهرداری در چهار ساله ی گذشته ، میدان مرکزی شهر کنگان است میدانی که چشم اندرونی شهر ومحل تردد  غالب شهروندان و گردشگران غریبه وآشناست . آنجا که تجسم  همه ی داشته   ی معماری وفرهنگی ما منعقد ومنجمد شده تا استوانه ی  مدور ی کوتاه قامت از مصالح ساختمانی  زمخت نشسته بر قلب کنگان رخ بنمایاند بسیار خوب حدوداً دوسالی زمان  وهزینه هائی هم  دربرداشته است . وشاید آخرین هنرنمائی  و ته مانده بضاعت ما  همین بوده است؟هرعابری که به آن اندک توجهی نشان دهد   از ظن خود قیمتی برروی آن می گذارد 200  - - 400--500-  برخی  تا  1/5 ملیاردوحتی بیشتر. و بعضی آن را 5 پر و شش پر می خوانند ..طبعاً چون خواجه حافظ نیست  معذورند و مغفور... و به نظر می رسد که این میدان فعلاً نه خریدا ری دارد ونه فرشنده ای...
براساس  پرداختن  به موضوعات مشابه  یعنی ساخت وتصویر  "میادین شهرها " اگر  به جستجوئی ابتدائی در مرور گر شبکه مجازی ارجاع بدهیم اموری تازه دستگیرمان خواهد شد... و اگر بخواهیم از لحاظ فنی بررسی کنیم چاره ی نمی مامد که به استناد قوانین موجود  از کارفرمایان  وشهروندان طرح سوال  شود :
* آیا می دانید براساس ماده 71 قانون شوراها انتشار صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری كه  هر شش ماه یك بار توسط شهرداری تهیه می شود برای اطلاع عموم و ارسال نسخه ای از آن به وزارت كشور از وظایف شوراها است؟
* شورای شهر شما تاکنون چند بار صورت درآمد و هزینه های شهرداری را به شما اطلاع داده است؟

* آیا می دانید براساس بند 31 ماده 71 قانون شوراها- (الحاقی 6/7/1382) شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخه ای از آن را جهت بررسی به شورای شهرستان و استان ارسال كند؟
 بودجه و هزینه های شورای شهر  شما در چهار سال گذشته چقدر بوده است؟
 
*  آیا می دانید بر اساس ماده 15 قانون شوراها جلسات شوراها علنی و با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت می یابد و تصمیمات با اكثریت مطلق آرای حاضرین معتبر است و تشكیل جلسات غیر علنی منوط به  تصویب دو سوم اعضای حاضر در جلسه می باشد.
 تاکنون در چند جلسه علنی شورای شهر   خود شرکت کرده اید؟

اعضای شورای شهر تاکنون چند بار درمحلات شما   برای اظلاع رسانی وپرسش وپاسخ حضوریافته اند؟
علاوه برموارد قانونی ومجموعه مطالبات انتظاراین است که در خصوص طراحی وایجا پروژه ها  با بکارگیری مجریان وپیمانکاران توانمند در ابعاد فنی ، تجربی ومالی در خصوص کیفیت واگذاری مناقصه با شرایط خاص و ظرافت حقوقی ولحاظ ابعاد قانونی، تدابیری اتخاذ شود تا براساس فهرست بها که نرخ انجام کار سنخیت فرهنگی واجتماعی ، نوع  مرغوبیت و قیمت مصالح وهمچنین تعمیر نگهداری تا زمانی مشخص  درنظر گرفته شودتا حقوقی از شهروندان و منقدین پیمان ضایع نگردد. بویژه که  این مطلب  از جیث طرح دعاوی وشکاوی یکی از پیچیده ترین و طولانی مدت ترین مراحلرسیدگی به پرونده های حقوقی مرتبط با قرار دادها در سطوح مختلف  مراجع قضائی تا رسیدن به نتیجه با خود همراه داشته است . این سایت امادگی دارد تا حداقل  جهت تنویر افکارعمومی قرارداد مربوط به طرح اجرای میدان مرکزی شهر کنگان  را درصورت  دریافت از مبدا شهرداری به عرضه ی دید عموم بگذارد ؟


نوع مطلب : تحلیل مقاله 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

امیر امارات کجاست؟ چرا خلیفه همچنان ناپدید است؟

تاریخ:سه شنبه 29 فروردین 1396-07:06 ب.ظ

امیر امارات کجاست؟ چرا خلیفه همچنان ناپدید است؟

© Fotolia/ Philipus
جهان

 

شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان، امیر امارات برای سومین سال متوالیست که در انظار عمومی ظاهر نمی شود و همین امر واکنش های مختلفی را در بین شهروندان این کشور به همراه داشته است.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از خبر آنلاین، مردم امارات متحده عربی در سه سال گذشته شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان، امیر امارات را در میان جمع و مناسبت‌های سیاسی و خبری ندیده اند و این امر واکنش های شدید شهروندان در فضای مجازی باعث شده است. حتی در رسانه‌های این کشور هم بحث‌هایی درباره عدم اطلاع رسانی در مورد علت ناپدید شدن امیر امارات مطرح می شود.
شبکه‌های اجتماعی برای غیبت و ناپدید شدن شیخ خلیفه دلایلی دارند از جمله این که بیماری امیر امارات و کودتای سیاه علیه وی توسط شیخ محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی و برادر شیخ خلیفه از جمله علت‌های اصلی این غیبت است.
جشن‌های چهل و پنجمین سالروز استقلال امارات متحده عربی در حالی برگزار شد که امیر امارات متحده عربی در این جشن‌ها حاضر نشد. این در حالی است که جشن‌های روز ملی امارات در تمامی شیخ نشینان با حضور حکام این شیخ نشینان برگزار می شود و جشن ملی در ابوظبی، پایتخت امارات نیز با حضور تمامی حکام امارات است.
غیبت امیر امارات باعث شده که شهروندان اماراتی در فضای مجازی سوالاتی از مسئولان بپرسند که "امیر امارات کجاست؟"
رسانه‌های امارات نیز فقط به انتشار تصاویر قدیمی شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان در روز ملی امارات در دوم دسامبر 2015 و انتشار پیام تبریک امیر به حکام اکتفا کردند.
این در حالی است که در اوریل سال گذشته فعالان اماراتی شبکه‌های اجتماعی فاش کردند که حاکم امارات به دستور برادرش محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی، در اقامت اجباری به سر می‌برد و رسانه‌های اماراتی درباره سرنوشت وی، مردم را فریب می‌دهند.
کمپین فعالان اینترنتی هوادار شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان، حاکم امارات که سه سال است در غیبتی مبهم به سر می‌برد، زیر عنوان " خلیفه کجاست" فاش کردند که وی با وجود داشتن شرایط جسمی ناپایدار، به دستور برادرش محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی، در داخل کشور در اقامت اجباری به سر می‌برد.
این کمپین با ایجاد هشتگ "‎#این_خلیفه" (خلیفه کجاست) در توییتر، تاکید کرده که رسانه‌های دولتی امارات همواره درباره سرنوشت شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان دروغ می‌گویند و مردم را گمراه می‌کنند
در ابتدای سال ۲۰۱۶ میلادی فعالان اماراتی در شبکه توییتر از حکومت ابوظبی خواستار روشن شدن وضعیت شیخ خلیفه، توضیح درباره علت غیبت او و اطلاع رسانی از وضعیت سلامتی او شدند که پاسخی به آنها داده نشد.
مخالفان دولت امارات پیشتر تهدید کرده بودند که به زودی رازهای پشت پرده غیبت دو ساله (در آن زمان) شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان حاکم امارات را فاش خواهند کرد.
خلیفه بن زاید آل نهیان 69 ساله، رئیس امارات و حاکم ابوظبی، فرزند زاید بن سلطان آل نهیان است که در سال ۲۰۰۴ و پس از درگذشت پدرش رئیس امارات و حاکم ابوظبی شد.نوع مطلب : تحلیل مقاله 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

حمله به سوریه از ایتالیا

تاریخ:سه شنبه 29 فروردین 1396-07:00 ب.ظ

حمله به سوریه از ایتالیا

   


JPEG - 62.7 kb
Admiral Michelle Howars

پس از حملۀ موشکی ایالات متحده علیه سوریه، وزیر امور خارجه آلفانو اعلام کرد که ایتالیا نگران «امنیت و ثبات منطقۀ مدیترانه» است.

دو ناو جنگی ایالات متحده، یو اس اس پورتر USS Porter و یو اس اس راس USS Ross که به پایگاه شعیرات در سوریه حمله کردند به ششمین ناوگان تعلق دارند، پایگاه اصلی شان در گائتا در استان لاتیوم است. ناوگان ششم وابستۀ فرماندهی نیروی دریائی ایالات متحدۀ آمریکا در اروپا ست و مرکز فرماندهی آن در ناپل-کاپودیچینو واقع شده است. فرماندهی که از ناپل فرمان حملۀ رئیس جمهور ترامپ را به اجرا گذاشت، ناخدا میچل هوارد Michelle Howard است که هم زمان فرماندهی نیروی مشترک ناتو را نیز به عهده دارد که مرکز فرماندهی آن در لاگو پاتریا (ناپل) است. عملیات جنگی از پایگاه های ایالات متحده در سیسیل پشتیبانی شده بود : پایگاه هوا دریای سیگونلا و ایستگاه نیشمی برای ارتباطات ماهواره ای (The Mobile User Objective System) در دریا، از ساخت و سازهای پایگاه آگوستا یعنی جائی که ناوگان ششم و به همینگونه ناوگان ناتو سوختگیری و مهماتشان را تأمین می کنند، از جمله موشکهای کروز تاماهاک، و همان موشکهائی که علیه سوریه به کار برده شد.

یو اس اس پورتر و یو اس اس راس مجهز به سکوهای پرتاب عمودی اگیس Aegis با موشکهای رهگیر، که در عین حال در پایگاه زمینی دوسلو Deveselu در رومانی مستقر هستند و یکی دیگر که در لهستان در دست ساخت می باشد. این سامانه ها بخشی از به اصطلاح «سپر ضد موشکی» است که ایالات متحده علیه روسیه در اروپا مستقر کرده است. ولی سکوهای پرتاب اگیس بر اساس پرونده های سازندۀ آن لاکهید مارتین Lockheed Martin می توانند برای هر مأموریتی از موشکهای کروز تاماهاک استفاده کنند. تاماهاک می تواند به کلاهک اتمی نیز مجهز شود. 4 ناو موشک انداز مجهز به سامانه های اگیس در پایگاه روتا در اسپانیا در اقیانوس اطلس به نوبت زیر فرماندهی ناپل در دریای بالتیک و دریای سیاه، در مناطق مجاور به روسیه مأموریت انجام می دهند. پیش از حمله به سوریه، یو اس اس پورتر در تمرینهای دریای سیاه شرکت کرده بود.

وزیر امور خارجه آلفانو «حرکت نظامی را در تناسب مهلت و شیوۀ کنش» تعبیر کرد که باید درآینده به مثابه عامل بازدارنده برای ارتکاب به استفاده از سلاح شیمیائی توسط اسد به کار برده شود.

او امروز در لوکا به شکل ضمنی کشورهای 7 را در «گردهمآئی ویژه برای راه اندازی روند سیاسی سوریه» فراخواند که وزرای امور خارجۀ کشورهای عربستان سعودی، امارات متحدۀ عربی، قطر، ترکیه و اردن نیز در آن شرکت خواهند داشت : یعنی همان کشورهائی که در چهارجوب شبکۀ بین المللی سازمان یافته توسط سازمان سیا، میلیاردها دلار جنگ افزار، پایگاه آموزش نظامی و راه عبور و مرور گروه های تروریست به انضمام دولت اسلامی («داعش») را تأمین کرده اند تا از درون به سوریه حمله کنند.

دقیقاً در وهله ای که این عملیات با مشارکت ایتالیا از طریق « دوستان سوریه» در حال شکست خوردن بود، و در دورانی که روند گفتگو برای پایان بخشیدن به جنگ در حال شکل گیری بود، دو لت سوریه که از پشتیبانی روسیه برخوردار بود به کشتار شهروندان و از جمله تعدادی کودک با کاربست جنگ افزار شیمیائی متهم شد.

پرونده های بسیاری توسط میشل شوسودوسکی در سایت مرکز مطالعات جهانی سازی (1) عکس این تعبیر را نشان می هد، و در واقع این پنتاگون بوده که از سال 2012 از راه میانجیگرها و مقاطعه کاران سلاح شیمیائی به تروریست ها در سوریه سلاح شیمیائی و آموزش های ضروری را منتقل کرده اند. تروریستها از این سلاح های در سال 2013 استفاده کردند و این واقعیت تاریخی را هیئت تجسسی سازمان ملل متحد به مدیریت کارلا دل پونتی Carla Del Ponte تأیید کرده است.

دلایل و مدارکی که ایتالیا ندیده می گیرد تا « روند سیاسی علیه سوریه را راه اندازی کند» و آنانی را که بیش از همه در تخریب دولت سوریه از درون شرکت داشته اند فرا می خواند. در این مدت، ناخدا میچل هوارد پس از فرماندهی حملۀ موشکی از مرکز فرماندهی ناپل، عملیات به چنین تعریف می کند :

«نمونه ای از قدرت و توانائی ما در حرکت قدرت مدارانه در سراسر جهان».

مانیلو دینوچی

ترجمه توسط | رم (ایتالیا)
حمید محوی

منبع
ال مانیفستو (ایتالیا)نوع مطلب : تحلیل مقاله 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

گزارش سازمان سیا در ارتباط با حادثه ی خان شیخون به طور فاحشی نادرست است

تاریخ:سه شنبه 29 فروردین 1396-06:50 ب.ظ

گزارش سازمان سیا در ارتباط با حادثه ی خان شیخون به طور فاحشی نادرست است

    
 

گزارشی که در ۱۳ ماه آوریل ۲۰۱۶ منتشر گردید ، از سوی پرفسور تئودور پوستول ، متخصص انستیتوی تکنولوژی ماساچوست (MIT) ، تشخیص داده شد که گزارش آژانس های اطلاعاتی که از سوی کاخ سفید مخابره می شود اشتباهات فاحشی در بر دارد .

به طور مثال :

طبق گفته ی سازمان سیا ، حادثه ی شیمیایی خان شیخون ، با انتشار گاز سرین همراه بوده است . در حالی که عکس های منتشر شده از سوی منابعی سازمان سیا و کاسک های سفید ، نشان می دهد افرادی طی انفجار بمب از سوی دولت سوریه در گودالی قرار گرفته اند . این در حالی است که سرایت گاز سرین نمی تواند از راه تنفسی صورت بگیرد .و این گاز از طریق مجاری پوستی وارد بدن می شود . و چندین هفته طول می کشد تا در مجاورت هوا و نور آثار آن از میان برود . چنانچه این عکس مطابق گفته ی سیا واقعی باشد ، گاز سرین در کار نبوده ، چرا که اشخاصی که به مصدومین نگاه می کردند و یا در حال جمع آوری نمونه هایی از آن بودند ، بلافاصله در معرض سرایت این گاز قرار می گرفتند .

* *

خان شیخون منطقه ای است که در ولایت ادلیب قرار گرفته و از سوی گروه های متفاوت جهادی اشغال شده که در واقع از سوی سازمان ناتو هدایت می شوند . تنهامنبع اطلاعاتی که از حادثه ی شیمیایی روز ۴ ام ماه اوریل ۲۰۱۷ گزارش تهیه کرده ، کاسک های سفید و سازمان هایی وابسته به اعضای القاعده می باشند که از سوی م آی ۶ بریتانیا کادر بندی شده اند ، و تحت الامر جمیز لو مزوریه می باشند .

در روز ۲۱ ماه اوت ۲۰۱۳ ، حادثه ی شیمیایی منطقه ی گوتای دمشق ، بین ۳۲۲ و ۱۷۲۹ کشته به جا گذاشت . در آن هنگام ، کشورهای غربی دولت عرب سوریه را مقصر شمردند . در حالی که چهار ماه بعد از آن ، یک نماینده ی ترک CHP ، با نام ارن اردم ، اسنادی را منتشر نمود که نشان می داد ، گازی که منتشر شده از سوی دولت ترکیه برای دمشق ارسال شده بود و فرمانده الهام بالی ( رهبر فعلی داعش در ترکیه ) آن را دریافت نمود . از آن جاییکه از سوی نخست وزیر وقت ترکیه رجب طیب اردوغان به خاطر انتشار این اسناد خائن شمرده شد ، مصونیت پارلمانی او برداشته شد و به تحمل ۳۵۰ روز حبس محکوم گردید .

About the Nerve Agent Attack in Khan Shaykhun, Syria (April13,2017)

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian/نوع مطلب : تحلیل مقاله 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

10 خطائی که اهالی سیاست را از صحنه خارج می کند

تاریخ:سه شنبه 29 فروردین 1396-05:31 ب.ظ  10 خطائی که اهالی سیاست را از صحنه خارج می کند
سیاستمداران همواره زیر ذره بین رسانه ها و  افکار عمومی هستند واز این منظر مورد ارزشیابی شخصیتی وارزیابی عملکردی  قرار می گیرند و در ابعادی دورتر ذهن هوشیاروحافظه ی  تاریخ درقضاوتی  روشن تر را  به داوری خواهد نشست
هنگامی   فردی  پای خود را برای اولین بار در دنیای سیاست   به یک سطح قابل توجه می گذارد، در درون روح و روان خود تغییرات  و تعامل عمده ای ر ا   تجربه می کند، میان قدرت و باز درخشش  خوداز یک سو  و درمیان  حرکت  مردمک چشم مردم در تعقیب او  از طرف دیگر در حصار قرار گرفته است . او یک وضعیت دشوار ، فشرده  و پر از تناقض، بین شخصیت واقعی خود   تا تظاهر  به شخصیت سیاسی  با جزر ومدهای قوی  برگرفته از اظهار نظرها ی مرتبط ، حقایق، شایعات و به مبارزه و جنگی دائم  با رقبا  وگاهی با خود به تقسیم زمان در اختیار مشغول  می شود..
 براین پایه اهتمام فراوان به روانشناسی سیاسی   در نگاه تحلیلگران  به   ظاهر ، رفتار و گفتار  و تمام جزئیات  دیگرتنها برای مصرف تیترهای ویترینی یا مصارف لوکس فکری و یا فقط شایعه سازی محسوب نمی شود ، بلکه این رویه  به یکی از ابزارهای به شدت مورد استفاده تصمیم گیران وبرنامه ریزان و طراحان اداره امور عمومی  درسطوح مختلف جوامع تبدیل شده است ..واز نگاه فرد تا نگاه توده  را به خود معطوف داشته است.وبراین اساس پیش می اید که بسیاری از سیاست مداران از نگاه تحلیلی با هرجهتی به خود نگران ورویگردانند
علاوه بران درکشور ما درصحنه ی سیاسی  موانع وعایق های جدی برای رسیدگی به موضوع عملاً از سوی مشاورین و حلقه اول پیرامون یک سیاستمدار در مقابل یک تحلیل صحیح و روانشناسی سیاسی عمیق بعنوان پرده حائل  همچنان یک ترفند درجه اول برای حفظ کردن یک سیاستمدار در  سطح مورد نظر محسوب می شود،ولی این روند نهایتاً در هنگام انتخابات به نتایج معکوس منتهی می شود.
فعالان این عرصه برای دسترسی به   واقعیت یک سیاستمدار سه روش را توصیه می کنند: تجزیه و تحلیل کلامی از تمام عبارات  موجود به خصوص در مصاحبه های مطبوعاتی وگزارش های رسانه ی سخنرانی،  تجزیه و تحلیل غیر کلامی با ترکیب حالات چهره و حرکات دست و بدن، تجزیه و تحلیل غیر کلامی و در نهایت نظر سنجی ومقایسه شرایط مشابه و گواهی نزدیکان و سئوالات منتقدان ..
» اما درمجموع ده خطای بزرگ زیر » در کنار هم یا حتی بصورتی جداگانه  می تواند منجر به خارج شدن خودکار  یک سیاستمدار از صحنه ی سیاسی شود:
1) بکاربردن الفاظ نامتعارف وتوهین وتحقیر آمیز  به منتقدین و جناح رقیب ونداشتن تحلیلی جامع ودقیق از اوضاع روز داخل وخارج کشور
2) فریب ودروغ و تناقض دراظهارات منتشره، فراموش نکنیم که دروغ اولین نشانه ی فساد است
3)  جریان سازی صوری و تلاش همه جانبه برای حذف رقیب با جاری ساختن قاعده اعلال وحذف و تغییر قانون اجتهاد اختلاف وتردید بجای اکتشاف انسجام و ترویج یقین
4) فراموش کردن وعده های انتخاباتی و تشویق کردن خط کار طولی بجای فعالیت های عرضی بسوی خود طلبیدن توجهات  وتشویق حرکت حامیان درجه اول ودوم بسمت خود بجای گسترش فعالیت ها در تاروپودجامعه.
 5) فرافنکی بجای داشتن برنامه دوگانه مزاجی  و دگردیسی های غافلگیرانه درابراز مواضع
تردید وایجاد اضطراب با ترویج عبارات«تنفرآمیز بزدلان وماجراجوها»» کتمان وپنهانکاری تظاهر به ویژگیهای که  در هنگام عمل از آن برخوردار نیست
  6) معطل گذاشتن قوانین ودستورات  وهمچنین مواخذه ومحاسبه  متخلفان زیر مجموعه و صرفاً درنظر داشتن آن برای رقیب
7)اعتماد به بیگانه و  تزلزل درتصمیم گیری ، نداشتن اشتقلال شخصیتی در اقدام وگم کردن جهت نما  وتشکیک در نماد ها و الگوها ومدل های دینی وملی و فرسوده شدن ابعاد  مدیریت کاریزماتیک دراشراف  بردستگاههای مرتبط.
8) بکارگیری مفرط توجیه در مقابل پیش بینی و پیشگیری ، ضعف اطلاع رسانی و نداشتن کانالهای مطمئن ومستقیم  ارتباطی با توده مردم
9) خودشیفتگی و پرداختن به نقش خود محوری ونفی واقعیت های موجود وبکارگیری صنعت اغراق ومبالغه درتمجید از موفقیت ها ی محدود
10) صعف آینده نگری و دچار روزمرگی شدن وناکارآمدی وتبدیل فرصت ها به تهدید

درپایان اگر رسانه ها  ی مطبوعاتی بصوص سمعی بصری هیچ کار موثری نکرده باشند! ولی آرشیو متنوع آنها می تواند فارغ از تعصب گروهی وجناحی  برای مطالعه ی  موارد فوق الذکر مرجع قابل توجهی باشد  وسخن دیگر اینکه نموته اش را درتاریخ بسیار داشته ایم بسیار پیش می آید بیشتر وقت ها که  جامعه مسیر صعود ی را می پیماید فردی را که فکرش نمی کنید ناگهان برخلاف جامعه شیب نزولی را انتخاب می کند و گاهی هم برخلاف آن فردی ناگهان جرقه می زند و برخلاف انحطاط جامعه   خود بتنهائی مسیر صعود را درنظر می گیرد و جامعه را به بالا می کشد... بنابراین همیشه این جریان آب نیست که حکم فرمای مطلق جهت دهی شناگرسیاسی است.نوع مطلب : تحلیل مقاله 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


  • تعداد صفحات :9
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...