نه.. .!  هیچوقت اولویت با "کنگانی ها"  نیست؟!

قبلاً در مطلبی نوشتم گرچه گفته اند: در مثل مناقشه نیست !  واین رویه  آوردن مثال برای تبیین موضوعی است  ورساندن پیام و نه ورود به قیاس و تشابه ...؟
 حکایت :
 چندی پیش جنگ لفظی ودیپلماسی داغی برسر یک عنوان خاص میان دوگروه اعزامی به اصطلاح" صلح طلب"  فلسطینی و "اسرائیلی"  برسر یک میز گرد در ژاپن در برخی رسانه ها بازتاب طنز آمیزی داشت  که  عنوانش" فلافل" بود ...
 رئیس هیات فلسطینی با وقیح خواندن اظهارات رئیس گروه اسرائیلی ، که مدعی شده بود "اصالت پخت فلافل محصول صنایع غذائی ماست"  اورا مظهر آلودگی ومسئول گسترش یافتن سوراخ  لایه ی ازون  در فضای سیاسی موجود دانست. وتاکید کرد با این وضعیت به شرایط پیچیده غیر قابل برگشت  به حل ماجرا رسیده ایم .
   رئیس گروه فلسطینی درادامه تشریح کرد : این رقیب ناخوانده همه چیز را ازتاریخ ، فرهنگ، سنت، آداب ورسوم ما را بغارت کشیده وسرقت برده  و بنام خود ثبت  کرده و اکنون نوبت به" فلافل وسمبوسه" رسیده است. ... و همین طور که این رئیس با هیجان تمام ، جملات آتشین و اسناد موثق در رابطه با قدمت   وزادگاه فلافل در فلسطین  ردیف می کرد... روزنامه نگاری که تاب تحمل را از دست داده بود ... نوشت : برادر عزیز! جغرافیای فلسطین غصب شد و بیت المقدس  و حرم قدسی را هم اخیراً با کمک آمریکا به محدود غصب و اشغال خود افزودند ... با این وجود همه ی اینها را رها کرده ی !  حرص و غصه ی فلافل  می خورید. ... ؟ درست است وقتی همه آنها را بازور گرفتند و اتفاقی نیفتاد روشن است که به  ته مانده سفره ی شما هم که همان "فلافل" باشد دندان طمع و چشم حسادت می دوزند... برادرم با صرف بحث و محکوم کردن و نفرین تا بحال چیزی حل  نشده است که موضوع حاد و اولویت دار" فلافل "دومی اش باشد؟!
 ماجرا:
اگرتابلوی و یا عناوین موقعیت جغرافیایی معمول در محدوده ی کنگان بعبارتی در سربرگ نامه ی و یا گزارش رسانه ی  حتی به اشتباه  تلفظ شود یا نادیده گرفته شود . که بحق هم هست واکنش نشان می دهیم ولی سالیان متمادی است اولویت بکارگیری  مدیر یت بومی از کنگان در صنایع پیرامونی که می تواند منافع ومصالح زیر گروهی قابل توجهی برای کنگان بدنبال داشته باشد . نادیده می گیریم !وپس از آن می خواهیم که مدیران گاز وپتروشیمی مارا درک کنند و بدانندکه ماهم هستیم و...
 "با وجود  نخبه ها و جمعیت جوان باانگیزه وتحیصلکرده  حضور افراد متخصص کار آزموده مجرب در همان حوزه  ازکنگان ، اما عناصر  رشد  وعوامل  توسعه  وپیشرفت  مورد نیاز برایشان در اینجا همواره  از اولویت شهرستان خارج شده و به" ثانویت " پس از روز انتخابات تبدیل می شود و بدلیل اینکه هیچ روند قاطعانه درکنار خواست بحق آنها نایستاده ...   نتیجه اینکه راز عدم درخشش همینطور مخفی و محکوم می ماند ..  وهمچنان اصالت مطالبه و اجابت پرسشگری  مرتبط با این مراجعه در هاله ی از فراموشی به مرور غرق می شود
شهرکنگان  همیشه مشتاق بوده است که به تعامل خلاقانه  وسازنده با تمام میهمانان خود، به ارائه تمام الگوهای همکاری و نمونه ی از روابط مطلوب، و   گسترش روحیه مهمان نوازی  به ارزش اعتبار ی موجود و نقش فوق العاده میزبانی پایبند باشد و در راستای توسعه صنایع گاز وپتروشیمی از هیچ نوع همدلی و همیاری دریغ نورزد.
تاریخ شاهد و واقعیت های موجود در گذشته و حال این است که  کنگان در سختی و بحران  محلی و منطقه ی  همت رفع نیازها نه در حد توان بلکه در حجم همه ی توان در اثبات  صمیمانه ی وجودی ،یاریگر منافع ملی  تا رسیدن به چشم انداز  راه اندازی مثبت در بهره برداری همه فازها ی گازی  و برنامه های کشوری  فعال در منطقه معمول داشته است...
 از روابط به هم پیوسته  مشابه دراین تاریخچه ی کوتاه قابل بررسی  است که در اموری دیگر مانند اینکه چگونه هنگامیکه تعاونی مرزنشینان در کنگان فعال شد  تا شعاع چند صد کیلومتر در خشکی ، بسیاری که نام کنگان رابرای اولین بار می شنیدند ناگهان در صف عضویت  آن تعاونی ویژه نقطه ی مرزی قرار گرفتند  و جالبتراینکه پس از آن نیز  با بکارگیری اصطلاح "بومی"  در هنگام  آغاز بکار تاسیسات و میادین گازی  پارس جنوبی  کم کم حسب بُردار خط  ساده ی جاده  با ترسیم خطوطی فرضی وتوجیهاتی عرضی حداقل از از دویست کیلومتر شروع شد تا  بیش از هزارو پانصد کیلومتر را هم رفته رفته  جا داشت شامل شود، گرچه کنگان کوچکتر وکوچکترشد؟!!.
 و بومی واقعی در کنگان  که در معرض انواع آسیب ها و  آلودگی ها و انواع آلاینده ها و پرداخت هزینه ها در همه ی ابعاد به  در کنار پروژه ها  با مشکلات متعددی روبرو بود، بس از روبرو شدن با موانع مختلف "غریبه ی ناکار آمد" تلقی گردید و از مزایای حداقلی محروم ؟ این همه ماجراست . در حالیکه بام تا شام خبر داشتند که کنگان و این محدوده جغرافیائی پس از میخ کوبی تجهیزات وبرج آهن پاره های پرتعداد چه نکشیده است ؟
 چند تن از مجموع مدیران  آن سالهای  آغازین پروژه ها   هم اکنون در پایتخت هرکدام راهی به کارگروههای دولت و برخی کمیسیونهای مختلف مجلس دارند و اتفاقاً یکی از آن جمع ،مشاور اقتصادی رئیس جمهور هم هست(سابقاً - پتروپارس ) . اما رنج و خواسته ی  دور ونزدیک کنگان در دفتر یاداشت هیچکدام نیست ؟ این را گفتم که ارجاع  موارد به  یک مرجع  اجرائی برای حل مشکلات  می توانست قابل  اشاره باشد.( شاید بومی گری به حق آب وگل در محیط جغرافیائی نیست و بستگی به مسافت نزدیک و فاصله ی فیکس با متنفذان امور دارد، و نه خاک و دود خوردگان  رنجور بی مزایای محدود شده در پیچ وخم  فنس های  مشابه "گرگور"؟!
  واکنو ن به  انباشت تجارب تلخ قبلی ، ماجرایی تلخ تر اضافه می شود. و خبر:"مدیرعامل و رئیس جدید روابط عمومی منطقه ۲ پارس کنگان معارفه شدند".در فضای رسانه می پیچد تا آبگینه ی آمال و آئینه ی اثبات آرزوهای بومیان  برای چندمین بار فرو بریزد!!
 به مناسبتی سالهای شروع بکار منطقه ی ویژه ی انرژی به آنجا می رفتم . چیزی که دوستان صاحب منصب عموماً  از جهت ماموریت  محوله  آن مرکزمی گفتنداین بود: توسعه ی زیر ساخت های رفاهی و امکاناتی منطقه ، انجام تشریفات در استقبال از مسئولین و هماهنگی در تعامل شرکت ها  با هم دیگر و مدیران مرکز نشین و توجه  به امور محیط جغرافیائی و مردم منطقه  با صنایع گاز و... و نه آن تخصص کلیدی که دغدغه ی پرکردن خلاء چگالی  ناشی از برداشت گاز از میادین داشته و یا به مقوله ی محاسبه ی تقارن و جبران مابه تفاوت پارس جنوبی با "گنبد شمالی گازی قطر" یا با  چالش متغیرات  و نوسانات تاثیر برداشت انرژی  از صخره های روغنی کانادا و آمریکا بخواهد بپردازد؟!  در مجموع  بحث خدمات عمومی  ودولتی که فکر می کنم مردان توانمندی  برآمده از این شهرستان می توانستند حداقل از پس  بخش اول  آن برآیند.
 واین  اتفاق جدید یعنی  کمترین توجه  به نیروهای توانمند بومی کنگان ... البته ما عادت کرده ایم که  اگر   "منطقه ی دهم انرژی" هم در اینجا ایجاد شود. اخباری از معارفه ی یک کنگانی نشویم . چون اینطور که پیداست  ظاهراً ما  کنگانی ها برای" تودیع "  وسیاهی لشکر  و تماشای معرفی ومعارفه  آفریده شده ایم!  ولاغیر؟!
به نظر میرسد که  برخلاف ترکیب  بین حقوق ومطالبه ی  مردم این شهرستان و تعهدات  نفت وگاز  بر پایداری  در برسمیت نشناختن  خواسته ی مردم این دیار  و عدم قائلیت  به حق میزبانی و ارج گذاری به روابط تعاملی ،درانتصاب  حتی یک مدیر بومی  از کنگان، سیاستی اصولی و  خدشه ناپذیراست؟!
 و گرچه  آگاهانه  از تحقق آرزوهای مردم  این خطه که ضامن بقای امید و حفاظت از کرامت انسانی، منافع و آرمان ها مطرح شده در شعارهای  خود برآن  می دمیده  با عایقی چون غرور، خودبینی محض دست به گریبان است. نه کسی پیگیر است نه طرفی پاسخگو؟
و با همه ی این اتفاقات چالش های اولویت دار باقیمانده در آن پروسه  وهمانند آن، همچنان شهروندان کنگانی از حقوق خود دراین راستا محرومند. وتبدیل به "رکورداری" قابل ثبت در" گینس "از جهت پایمال شدن حقوق اولویت دارش،بی عدالتی در رعایت خواسته اش و در شنیدن وعده های بویژه  در دودهه ی اخیرش  با کم  لطفی مفصلی همراه گردیده است.نوع مطلب : تحلیل مقاله، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


نابرابری درآمد سرانه مانعی در رشد اقتصادی محسوب می شود
چرا نابرابری در "درآمد "شاخصی منفی برای رشد اقتصادی است؟
نویسنده: جان اشمیت  پژوهشگر  حوزه ی  رشد اقتصادی : سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD)  درتعریف و یا نشان دادن نتایج سیاست های اقتصادی فعالیت دارد. این نهاد نشان می دهد که افزایش شدید نابرابری یا تفاوت های درآمد میان اقشار جامعه می تواند  مانعی برای پیشرفت اقتصادی باشد. لازم به ذکر است که سازمان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه  که مرکز آن در پاریس  قرار دارد آخرین نتایج   تحقیق خود را با عنوان «چرا  کاهش نابرابری اقتصادی برای همه ما سودمند است؟» منتشر کرد. این یافته ها نشان می دهد که تجزیه و تحلیل اقتصادی نشان می دهد که نابرابری درآمد بر  رشد اقتصادی تأثیرات منفی داشته است
در همین زمینه، گزارش جدید نشان می دهد که بین سال های 1990 و 2010 تولید ناخالص داخلی  سرانه  19 کشورعضو سازمان  توسعه وهمکاریهای اقتصادی (OECD 28 )بنسبت 28%درصد افزایش یافته  در حالیکه اگر نرخ نابرابری در همان دوره پس از افزایش در سال 1985 کنترل شده بود نرخ رشد می توانست تا حدود 33 درصد افزایش داشته باشد.  لازم به ذکر است که این گزارش بر اساس تجزیه و تحلیل اقتصادی   31 کشور با درآمد متوسط ​​و عالی ​​سازمان مذکور محاسبه شده است.
نتیجه حاصل از این گزارش نشان می دهد که کاهش یکنواختی تنها با یک واحد از  شاخص جینی (واحد اندازه گیری که توسط اقتصاددانها برای اندازه گیری نابرابری اقتصادی استفاده می شود)   افزایش نرخ رشد اقتصادی سالانه در حدود 0.15 درصد را درپی دارد
این نتایج امیدوار ترین یافتهدر اثر اعمال این گونه سیاست هاست. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) به ما نشان می دهد که میزان نابرابری اقتصادی از طریق داده های OECD. ایالات متحده از نظر نابرابری اقتصادی در حدود 6 نمره جینی بالاتر از کانادا است. لازم به ذکر است که بین سال های 1983 و 2012 نسبت نابرابری در ایالات متحده بیش از 5  واحد افزایش یافته است....
   از سوی دیگر   توسعه سازمان همکاری اقتصادی  معتقد است که نابرابری در فرآیند آموزش و پرورش از عوامل مهم در رابطه معکوس بین نابرابری درآمد و رشد اقتصادی است. به گزارش OECD و همکاری های اقتصادی، تاثیر منفی نابرابری ناشی از کاهش فرصت های سرمایه گذاری و عملکرد اقتصادی (به خصوص در بخش آموزش و پرورش) در طبقات فقیر از مردم جامعه است. این نتیجه گیری با مشاهده کودکان در خانواده های کم درآمد در مقایسه با کودکان در خانواده های با درآمد بالا با توجه به مجموعه ای از مطالعات پژوهشی طی چندسال گذشته آشکار می کند که  سطح دانش و درجات علمی که در آن جوامع از طریق  بررسی نمرات به دست آمده در آزمون  مقایسه ی در سطح جهانی از ادبیات و ریاضیات صورت گرفته که در این مطالعه شامل تمام کشورهای  مشمول طرح شده، با این حال، شکاف علمی  که میان کودکان  بین غنی و فقیر  درهر کشور گواه این است که در آن نسبت نابرابری   درمقایسه با کشورهای دیگربیشتر است،  همچنین این تحقیق نشان می دهد که  نوسان  وکاهش نمرات  حاصل از نابرابری درآمد علت اصلی افزایش در سطح افت تحصیلی کودکان فقیر بوده است  و اینگونه   گزارش توسعه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه " حاکی ازاین است که  درآمد مناسب  بشکل قاطعانه ی در شناسایی فرصت ها ی مطلوب وبرابر  در  رشد آموزش و پرورش و توسعه اجتماعی" نقش چشمگیری دارد....
   بنابراین مباحث و پیشنهادات سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در این گزارش بسیار جسورانه است. بر اساس این گزارش "تمرکز  به طور انحصاری بر رشد واعتبار در این عرصه تاثیر  گذار است و با توجه به اینکه منافع آن به صورت خودکار در رشد اقتصادی  آشکارخواهد بود، و مشخصاً عکس این موضوع، رشد بلند مدت را کاهش دهد"، اما سیاستی که باید  برای کمک در "به حداقل رساندن و افزایش مداوم نابرابری درآمد فعال  باشد نه تنها جوامع را  به عدالت اجتماعی نزدیک می کند،بلکه  آنها  را غنی تروثروتمند تر می سازد " به عنوان پیشنهاد  به آنچه مورد بحث قرار گرفته" افزایش نرخ مالیات بر ثروتمندان و بهبود فرآیند اخذ مالیات و متقابلاً چگونگی حذف یا   کاهش مالیات که به نفع ثروتمندان باشد؟ و ارزیابی مجدد از نرخ مالیات بر همه اشکال از ثروت و اموال یک امر ضروری  در تحقق این هدف   محسوب می شود"

تجزیه و تحلیل اقتصادی این یافته ها محتاط و دقیق بوده ودستاورد آن بر اساس نمونه ای فشرده از داده ها صورت گرفته که حدود 100 مشاهده میدانی را  در 31 کشور در نقاط مختلف طی چهار دهه گذشته در برگرفته است. اما این نتایج تنها بخشی ثابت از جستجو برای رابطه معکوس بین نابرابری درآمد و رشد اقتصادی است.
تهیه وترجمه : نجوای کنگان
 منبع:
: (OECD)
 این مقاله  ازسوی مرکز رشد عدالت اقتصادی واشنگتن  منتشر شده است:
 

نوع مطلب :
برچسب ها : نجوای کنگان/ : (OECD) این مقاله ازسوی مرکز رشد عدالت اقتصادی واشنگتن منتشر شده است: نابرابری درآمد سرانه مانعی در رشد اقتصادی محسوب می شود /نجواکنگان/ عبدالمجید اورا/،
لینک های مرتبط :


 چند راهکار برای نقدسازنده وموثر
چگونه به آرامی انتقاد  کنید: "فیلسوف دنیل دنت "یکی ازفیلسوفان مشهور فعلی جهان "چهار گام موثر را در بحث خردمندانه و عاقلانه بر می شمارد
نوشته شده توسط ماریا پوپوا برای (Beren Pickings)
  وقتی که شما از نظر حریف انتقاد می کنید، چطور می توانید - ظاهری  مسلط و آرام داشته باشید - خوب باشید؟
"آرتور مارتین"، در کتاب برجسته ی خود (1866)، در هنر گفتگو با وجود«اختلافات در مورد نقاط اخلاقی یا علمی»، نوشت: «حقیقت را نصب العین خود قرار دهید، نه پیروزی در برابر  رقیب. بنابراین اگر شما در بحث  دلیلی قانع کننده ارائه نکردید آرامش خود را از دست ندهید زیرا به کشف جدیدی دست پیدا نموده اید بنابراین  پس از این هیچگاه  به اشتباهی اینچنینی نمی افتید.
"البته، وقتی بحث می کنیم، اعم از اینکه در شبکه ی آنلاین یا دور یک میز ویا بصورتی حضوری ، این وضعیت همیشه اتفاق نمی افتد ،  به ویژه هنگامی که شما در دفاع مناسب  وموضعی مطلوب قرار گرفته و از پشت هدف  با  حاشیه ی امن، صفحه کلیدی مطمئن را در اختیار دارید در این شکل از نقد "باید  منتقد آرام  به دفع عوارض بحث بپردازد:ودر غیراین صورت  "   نقد"   واقعا یک تهدید برای تعامل محسوب شده تا اینکه فراهم ساز   یافتن پاسخ با ارزش بحساب  آید... بنظر مارک تواین  در این سبک بحث" تخم مرغ  های خود را در سبد طرف مقابل قرار می دهید"
 پس باید گفت با این روند نیازی به بحث نیست   در این  مسیر- راه های دیگر  وجود دارد شما می توانید همزمان انتقاددلپذیر را  مطرح کنید،  هدف نباید "غلبه بر دیگری "باشد  بلکه " دانستن حقیقت" مقصود باید باشد، و نه  اینکه به هرقیمتی  خود را ذیحق  نشان دهید،بلکه هدف نهائی بایدبرای درک و تلاش جهت درک جمعی باشد
دنیل دنت (متولد 28 مارس 1942)، که توسط "ماروین مینسکی" پیشگام مهندسی هوش مصنوعی به عنوان «برترین فیلسوف  امروز غرب » و «برتراند راسل دوم» توصیف شده است، یک سوال بسیار هوشمندانه را مطرح می کند که برخی از گرایشات و پویایی های اصلی در فرهنگ انتقادی امروز را بررسی می کند. "هنگامی که از دیدگاه طرف مقابل انتقاد می کنید، چطور می خواهید این نقد صمیمانه باشد"؟
وی در کتاب خود "درایورهای بصری" انگیزه های  بدیهی و سایر ابزارهای تفکر (کتابخانه عمومی)  در همان حجم کتاب قابل توجه او "جایگاه ودانش و هنر اشتباهات"  به ارائه ی آنچه که آن را "بهترین پادزهر برای  مقابله و تفسیر بیان دیدگاه رقیب به شیوه ای طنز آمیز" می نامد: و "دنت" فهرستی از قوانینی که دهها سال پیش توسط روانشناس افسانه ای اجتماعی" اناتول راپوپورت"Anatol Rabobort"  که  به خاطر  وضع:  نظریه استراتژی  چشم در چشم"   در طنز معروف  است ارائه کرده  و مراحل چهارگانه اصلی  مرتبط را بشرح زیر تنظیم نموده است:
نحوه تنظیم  بررسی یک نظر انتقادی موفق:
-  باید سعی کنید  که گفتمان خود را با توجه به فرد مورد نظرپیکره بندی کنید تا به نحوی واضح  با جایگاه  او  مناسب به نظر برسد بنحویکه که او  بگوید: "از شما متشکرم، آرزو می کنم که بتوانم چنین فکر کنم.
-  باید هر نقطه توافقی  میان دوطرف را مشخص کنید به ویژه اگر مسائل  "به طور کلی و یا در مقیاس بزرگ " بصورت فوری حل و فصل نمی شوند
- به یاد داشته باشید چیزی که از فرد هدف یاد گرفته اید یا نکته ی مثبت  را از او مطرح کنید.
- فقط پس از آن روند شما  به گفتن آنچه که  می خواهید از  انتقاد وبکار گیری کلمات مناسب مجاز می شوید!
 همان قوانین رفتار را می توانید به نظرات آنلاین شبکه ی اینترنت، به خصوص در نظراتی که نمی تواند پاک شود، اعمال  کنید
اما به جای  طرح چندش آور یک نقد باید  به رویکرد آرمانی نوآورانه و دیدگاه خوش بینانه که "دنت"  به عنوان یک استراتژی روانشناختی صحیح  به آن اشاره می کند،  می توان به یک مورد کلیدی دست یافت :  که طرف مقابل  را به یک گیرنده و پذیرنده فعال از نقد یا مخالف نظر خودش تبدیل می کند که این ویژگی به سهم خود باعث توسعه ی مفیدبحث  می شود. این رویه را  با سه مرحله ی پیشنهادی "سوزان سونتاگ"  برای اجرای هراستدلال، و انگیزه های بصری و دیگر ابزارهای بسیار تحریک کننده را مقایسه کرده و آموزش دهید.
تهیه وترجمه : نجوای کنگان
منبع:
How to Criticize with Kindness: Philosopher Daniel Dennett on the Four Steps to Arguing Intelligently

نوع مطلب :
برچسب ها : نجوای کنگان/ دنیل دنت "یکی ازفیلسوفان مشهور فعلی جهان/نجواکنگان/ عبدالمجید اورا/، How to Criticize with Kindness: Philosopher Daniel Dennett on the Four Steps to Arguing Intelligently،
لینک های مرتبط :مدیر سابق اف بی آی( FBI ) در این کتاب جدید: ترامپ خودخواه؛ دروغگوئی بالفطره است
Image result for A Higher Loyalty
هر یک از صفحات این کتاب جدید یک تصویر مخوف از ترامپ را به تصویر می کشد و رفتار او را نزدیک به شیوه های مافیایی می داند ، از جمله روش های رئیس دولتحدود سه ماه پس از آنکه کتاب جنجالی   "  آتش و خشم درون  کاخ سفید" توسط مایکل والف، که دونالد ترامپ را به عنوان یک دیوانه توصیف کرده بود، اینک   یک کتاب جدید در توصیف ترامپ با صفاتی همانند"دروغگو" و "خودخواه " " که  او بدنبال  افرادی برای پیروی مطلق  از خود است منتشرشده است  "

انتظار می رود که  که طی روزهای ی آینده  کتابفروشی  ها به نوشته ی مفصل جیمز کومی، سیاستمدار برجسته آمریکایی،تحت عنوان "برجسته ترین وفاداری: واقعیت، دروغ و رهبری"   که بنا به دلایل متعدد  از کتاب "آتش و خشم" بحث برانگیزتر است، روی خوش نشان بدهند، بویژه  اینکه نویسنده آن مدیر سابق   (FBI)می باشد.
"کومی" در این کتاب،  دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا را به عنوان  خودخواه ،دورغگوی بالفطره  و رهبری بد اخلاق که غرور وتکبرش اورا هدایت می کند، توصیف نموده است.
به گفته روزنامه انگلیسیی گاردین"  The Guardian" هر یک از صفحات آن کتاب یک تصویر مخوف از ترامپ را به ترسیم  کشیده است، بنحویکه و اقداماتش بیشتر شبیه روش های مافیایی است تا شباهت داشتن به روش های رئیس  یک دولت .
 این کتاب 11 ماه پس از آن که ترامپ؛ "جیمز کومی "را در ماه مه گذشته ناگهان اخراج کرد؟ چرا که او قادر به " مدیریت  فعال  در دفتر پلیس فدرال" نبوده است. "کومی"  مسئول تحقیقات در مورد ارتباطات احتمالی میان کمپین انتخاباتی ترامپ   و مقامات روسی محسوب می شود.
 در آن زمان، کاخ سفید نامه ای ازسوی رئیس جمهور آمریکا به کومی منتشر کرد: "من سه بار گفته ام که من  موضوع  آن تحقیق  نیستم گرچه من از آن قدردانی می کنم، اما  متوجه  شده ام که  تو نمی توانی آن دفتر را به طور موثری  مدیریت کنی"
 جیمر کومی کیست؟
"کومی" یکی از برجسته ترین سیاستمداران آمریکایی است. او کار خود را به عنوان وکیل آغاز کرد، سپس در دفتر دادستانی کار  می کرد و به سرعت توسط رئیس جمهور سابق آمریکا باراک اوباما به عنوان مدیر FBI در سال 2013 انتخاب شد.
اما شهرت و اختلافات واقعی او بلافاصله پس از افشای فایل های ایمیل هیلاری کلینتون قبل از انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد. بسیاری از جمله دموکرات ها معتقدند که آن تصمیم کومی دلیل اصلی  شکست کلینتون در  انتخابات ایالات متحده بود.نویسنده درهمین کتاب اعتراف می کند که افشا گری علیه کلینتون را پس از جلساتی با ترامپ  انجام داده است
رئیس سابق  پلیس فدرال   در کتاب خود از اولین  حضور خود در برج ترامپ در ژانویه 2017  ماجرایش را آغاز می کند تا رئیس جمهور  را درجریان  کم وکیف جزئیات پرونده روابط او با روسیه، که توسط جاسوس سابق بریتانیا "کریستوفر استیل" افشا شده بود، بگذارد.
"کومی" داستانی  را که ترامپ از او خواسته است : تنها به بررسی وچگونگی اطلاعاتی که او گفته است با ارتباط جنسی  ازیک  هتل  در مسکو  سال 2013 ، شروع شده، حسب در خواست او  نقل می کند....
 کومی در ادامه می نویسد :
 ترامپ پس از آن از او خواسته بود که اطلاعاتی را که جاسوسی انگلیس در پرونده مذکور را جمع آوری کرده، نابود کند، زیرا او به او صدمه زده است و کاری کند  که همسرش  "ملانیا" آن را جدی نگیرد.
کومی در بخش دیگری از کتابش ریاست Trumpترامپ  را به آتش سوزی های جنگل  تشبیه می کند  وتوضیح می دهد که او  از روش های مافیا ئی برای گسترش برنامه هایش استفاده می کند، به ویژه به این دلیل که او می خواهد یک تیم با وفاداری مطلق را پیرامون خود ایجاد کند.
   جنگ میان کاخ سفید و FBI؟
کتاب کومی از دوره ی بحرانی   میان کاخ سفید از یک طرف و FBI از سوی دیگرمطالبی را برملا می کند . بخصوص زمانیکه  دفتر وکیل او مایکل کوهن،به تصرف نیروهای پلیس درآمد  .
در پایان کتاب، کومی نظر نهائی خود را در مورد ترامپ بیان کرد ه وتشریح می کند: "کشور ما  بهای سنگینی را برای انتخابات 2016 می پردازد" بو یژه اینکه او رئیس جمهوری ، بی اخلاق و غیر متعهدنسبت به صداقت و ارزش هاست  .
  او همچنین از وسواس فراوان  با جزئیات نامطلوب  شخصیتی رنج می برد  و "رهبری  ترامپ "  تنها برپایه  ی  غروروتکبر قرار دارد. و نسبت به زیر پا گذاران قانون تلاش  واستعداد فراوانی دارد.
تهیه وترجمه: نجوای کنگان
    منبع :
A Higher Loyalty: Truth, Lies, and Leadership is an upcoming autobiography by James Comey, the former Director of the Federal Bureau of Investigation. The book will be published by Macmillan Publishers' Flatiron Books on April 17, 2018. Wikipedia
Originally published: April 17, 2018
Author: James Comey
Publisher: Macmillan Publishers
Page count: 304
Genres: Biography, Autobiography
نوع مطلب : تحلیل مقاله، 
برچسب ها : ترجمه خلاصه کتاب، نجوای کنگان/ کنگان نجوا/A Higher Loyalty: Truth، Lies، and Leadership is an upcoming autobiography by James Comey، the former Director of the Federal Bureau of Investigation. The book will be published by Macmillan Publishers' Flatiron Books on April 17، 2018. Wikipedia Originally published: April 17، 2018 Author: James Comey Publisher: Macmillan Publishers Page count: 304 Genres: Biography،
لینک های مرتبط :


 
راهکار هائی برای آماده سازی و  موفقیت درفصل امتحانات

در فصل امتحانات   دانش آموزان  و مربیان و اولیا ی آنان در تمام سطوح آموزشی بفکر این هستند که چگونه این دوره را بسلامت و با نتیجه ی قابل قبول پشت سر بگذارند   برخی از نکات  مهم  برای  اهتمام برای ارتقاء کمی وکیفی ارزشیابی تحصیلی و امتحان  از سوی دانش آموزان را بشرح ذیل می باشد:
 
  -  مطالعه ی قبل از خواب

 معروفاست که داستان سرگرم کننده  و آرامبخش  پیش از بخواب رفتن است اما به جای خواندن داستان، سعی کنید کمی قبل از خوابیدن، مطالعه کنید. وقتی که خوابید، مغز شما  داده های جدید را در حافظه  تثبیت می کند، بنابراین احتمال زیادی وجود دارد که شما هر آنچه را که قبل از خواب میخوانید  آن را به یاد داشته باشید
 
- نمونه های سوالات مشابه و قبلی این امتحان را ببینید:

برای موفقیت در  امتحانات، هیچ راهی برای آماده شدن برای یک درس وجود ندارد. بهتر است از تمرینات  بر نمونه ی امتحانات قبلی استفاده کنید. این روش فقط پاسخ  یابی سؤال خاصی نیست،اما این شیوه به شما می آموزد که چگونه سوالات مشابه  را  از نظر ذهنی مرتب نموده  وپاسخ دهید، ( یک روش برای   آزمایش خودتان و رفع اشکالات، چگونگی سازماندهی پاسخ های خود   وچگونگی   محاسبه زمان  واهمیت سئوال با توجه با بارم و احتمال تکرار آن، وشناسائی ویژگی هر سوال- تحلیل سئوالاتی که چرا نمی توانید پاسخ دهید دراین پروسه نهفته است )
- بر اساس تقسیم اطلاعات فعالیت آماده سازی را دنبال کنید:

روش یادگیری نسبتا جدیدی که "تکرار پراکنده" نامیده می شود، شامل تقسیم اطلاعات به بخش های کوتاه است که به طور مداوم با رجوع  به آنها در مدت زمان طولانی  مورد بررسی  ومرور قرار می گیرند  . سعی نکنید یک جدول را یکبار ه حفظ  کنید، بلکه هر روز چند ردیف را  حفظ کرده و آنها را دائما بررسی کنید.
 
- خلق یک داستان

تبدیل یادگیری های خود به یک داستان  در حد ذهن مان  به ما کمک می کند تا اطلاعات را معنی دار بدانیم..
 
-  مطالعه در محل ونقاط متفاوت

محققان پیشنهاد می کنند که مطالعه ی با شرایط  یکسان در مکان های مختلف باعث کاهش احتمال فراموشی آن می شود. این روند به این دلیل است که هر وقت ما مکان های مطالعه را تغییر می دهیم، ما  از مغز مان می خواهیم که لینک های جدیدی با همان  محتوا ایجاد کند که باعث تقویت حافظه می شود..
 
-تنوع موضوعات درسی

دائم به یک موضوع نگاه نکنید، مواد درسی مختلف را در یک جلسه  زمانبندی مطالعه کنید. این روش به ما کمک خواهد کرد که از یک استراتژی مناسب برای یافتن یک راه حل برای یک مشکل استفاده کنیم.
 
- خودت را آزمایش کن

تست خودمان ممکن است یکی از بهترین روشهای آماده شدن برای آزمون واقعی باشد. نگران نباشید بعضی از اطلاعات را فراموش کردهاید. سخت تر این است که به یاد داشته باشید فراموشی موقتی اطلاعات در زمان تمرین، بیشتر احتمال دارد تا شما آن را در آینده به یاد آورید.
 
 -    نکات مهم از آنچه را که می خوانید بنویسید

محققان معتقدند که ما  یادگیری را  در هنگام نوشتن بصورت بهتری بخاط می سپاریم
 
- با  تُن صدائی که  می شنوید بخوانید

خواندن اطلاعات با صدای بلندی که خودتان می شنوید به معنای ذخیره آن به دو صورت است: خواندن  و شنیدن آن.
 
- بصورت گروهی  با همکلاسی ها به یاد آوری مطالب بپردازید

بسیاری  کار گروهی را بلد نیستند، اما   کسانی که از همکاری با دیگران سود می برند، مطالعه جمعی راه مطمئنی برای آنهاست. بعضی از همکلاسی ها را انتخاب کنید و هر روز چند بار برای بررسی مواد درسی  بحث کنید.
 
.- مراقبت  سلامتی خود باشید

خوردن غذای سالم و  قدم زدن در اطراف  خود  وورزش و  انجام  کاری که علاقه دارید در مدت کوتاه واستراحت مناسب، باعث بازیابی انرژی  می شود.
 

برای  مطالعه ی خود برنامه ریزی کنید

زمانبندی در برنامه ریزی یکی از مهمترین مهارتهایی است که دانش آموز باید داشته باشد. این هفته فقط با  مطالعه ی صرف کتاب تاریخ شروع نمی شود،  این کار را در روزهای هفته و با ساعات خاص در کنار سایر دروس تقسیم می کند.

- از وب گردی و بازی های آنلاین خودداری کنید

در شب امتحان همه ما از اعتیاد به سایت های شبکه های اجتماعی  رنج برده ایم . اگر از مطالعات خود در رایانه خود استفاده می کنید، از بعضی از برنامه های کاربردی استفاده کنید که مدت زمان کوتاهی اینترنت را متوقف می کنند تا امتحانات خود را تمام کنید.

- ورزش  وتامل وتمرکز 

محققان معتقدند که  تامل وتمرکز باعث کاهش اضطراب و تحریک توجه می شود. بنابراین تمرین مدیتیشن  واسنشاق هوای پاک برای چند دقیقه درطول روز  دنبال کنید..
تذكــر:
 
- امتحانات برای مچ گیری و فریب شما طراحی نشده اند  ، بنابراین در روز آزمون امتحان این احساس را از خود دور کنید  زیرا  این برداشت خسته کننده و  بر پاسخ های شما تاثیر منفی خواهد گذاشت.
    -خودتان را متقاعد کنید که می توانید چگونه به سوالات پاسخ دهید، تلقین توانستن در موفقیت شما  اثر زیادی بجا خواهد گذاشت آن را در حال حاضر تجربه کنید.
 
ب) راهکار هائی برای موفقیت درامتحانات در هنگام برگزاری آنها

وقتی در سالن ویا محل برگزاری امتحانات نشسته ایم و در انتظار پرسش نامه ویا برگه ی سئوالات قرار داریم در مغز ما انبوهی ازداده ها وجود دارد وتا زمانی که ما آن نمونه سئوال را ندیده ایم.برخی از آن مقادیر ذهنی همراه با نگرانی ها در حال مرور وبرخی دیگر در وضعیت غلیان قرار دارد محیط وفضای  امتحان ممکن است   حسب هرماده ی درسی و رشته های مختلف متفاوت باشد.... درحالیکه چگونگی آماده سازی  برای امتحان وتثبیت یادگیری عامل تعیین کننده ی برای غلبه برفضای احساسی واسترس و عبور موفق از امتحان محسوب می شود.در این رابطه مواردی بوسیله ی  کارشناسان امر برشمرده شده که برخی از مهمترین آنها را  بشرح زیر یاد آوری می نمایند،  این مطلب بیشتر بر امتحانات نظری وبویژه دروس پایه و عمومی تمرکز دارد:
-  تمام سوالات را با دقت بخوانید:
  ممکن است  شما به دلیل استرس ناشی از فضای محل برگزاری امتحان ویا به دلیل خستگی در آماده سازی ویا   داشتن شتاب در پاسخگوئی در نحوه ی خواندن برخی پرسش ها  اشتباه کنید بنابراین وقتی ورق امتحانی را دریافت می کنید، ابتدا تمام سوالات را به دقت بخوانید تا اطمینان حاصل کنید که با ظرافت  هدف یابی،مقصود هرسئوال را متوجه شده اید به تدریج با انتخاب خودتان  به سئوالات پاسخ داده   وهیچ سوالی را حتی با مقدارکمی  را که در مورد موضوع می دانید بی پاسخ نگذارید.
- زمان خود را مدیریت کنید:
در این نقطه خاص، باید با خودتان سختگیر ودقیق باشید.  محدودیت زمانی برای هر سوال  را درنظر داشته باشید ، بدون تردید آن را به صورت همزمان با برداشت مثبت خود پاسخ دهید، در غیر اینصورت نمیتوانید توجه و تمرکز را نسبت به سؤال حفظ کنید.
 
- برخورد  ماهرانه  با امتحان به این معنا نیست که شما   به طور مستقیم به پاسخ دادن فوری بپردازید  زیرا شما باید در وهله ی با بهره برداری از  چند دقیقه اول برای برنامه ریزی بلندکل وقت  در اختیار درج شده در سربرگ  به ساختارپردازی در نحوه ی پاسخگوئی اقدام کنید، و می توانید  در قالب موارد زیراین بخش را طراحی کنید :
با این پیش آماده سازی زمان زیادی را  برای این نوع پاسخ هی برای خود فراهم  کنید.: موضوع  نوشتن پاسخ، به عنوان مثال، نیاز به یک ساختار کلی شناخته شده است که مهم نیست چقدر  محتوا،با هم متفاوت است  : "مقدمه - متن - نتیجه گیری" بسیاری از دانش آموزان بر این باورند که نتیجه گیری آخرین جمله ای است که موضوع را پایان می دهد. اما نتیجه گیری از بهترین و قدرتمند ترین نیازها در این رویه است که در آن دانش آموز می تواند تمام ایده ها ی مرتبط را کنارهم با سبک خاص خود  جمع آوری کند  و پس ازمیان آنها نظر خود را در پایان با سیر پاسخگوئی تقویت کند .
 
- بیشرین  حجم یادآوری در هرمورد:

شما باید به تمام سوالاتی که پاسخ آن را میدانید جواب دهید و اولا ابعاد کامل آنها را به خاطر بسپارید.و سپس به  سوالاتی که هنوز در حال پردازش هستند و ممکن است زمان زیادی را تلف کنند مراجعه کنید.  اما در خصوص سوالاتی که  جواب آن را به خاطر ندارید، باید با نوشتن همه چیزهایی که در مورد موضوع می دانید  بخشهائی مانده را به یاد آورید،  واین روش ممکن است کافی باشد تا نمره ی بیشتری را از این سوال به دست آورید.
 - از ساده ترین به  سخت ترین  و از کوتاه تر به طولانی ترین:

برخی دانش آموزان با رفتن به سوی سخت ترین سوالات -  قبل از پرسش های آسان و همچنین پاسخ دادن به سوالاتی که نیاز به پاسخ طولانی دارند قبل از کوتاه جواب ، دچار اشتباه می شوند؛ این ممکن است باعث از دست دادن زمان بصورت غیرمنتظره ی شود.( شما به پایان وقت  رسیده اید و سوالاتی را می دانید ویا به خوبی می دانید پاسخ دهید، اما شما وقت  پاسخ دهی ندارید!.

- پاسخ های خود را به طور کامل  بررسی  کنید تا مطمئن شوید:
دانش آموزان هوشمند اغلب به خطا  به  ارائه ی زود هنگام  اوراق خود بدون تاییدو اطمینان ذهنی  مبادرت می نمایند، و این از اعتماد به نفس  فراوان آنان حاصل می شود. برای اطمینان کامل ، یک   نفس عمیق بکشید و سپس نگاه کلی به اینکه آیا   به تمام سوالات پاسخ داده اید به برگه بیندازید، و سپس پاسخ های خود را به عنوان اینکه ممکن است برای تصحیح اشتباهاتی که بدون  توجه انجام داده اید آنها را تصحیح کنید و نظراتی را که شما فکر می کنید ارزش ذکر کردن را دارند اضافه کنید . شما شگفت زده می شوید که چقدر این 10 دقیقه پایانی مفید خواهد بود.  زیرا این زمان آخرین فرصت برای اثبات دانش  ومیزان اطلاعات مرتبط شماست، آن را هدر ندهید.
تهیه وترجمه : نجوای کنگان
منابع:-Exam Writing Tips: How to Answer Exam Questions
 22Science-Backed Study Tips to Ace a Test- Shana Lebowitz-
 
 
   
 
 
 
نوع مطلب :
برچسب ها : راهکار هائی برای آماده سازی و موفقیت درفصل امتحانات/Exam Writing Tips: How to Answer Exam Questions 22Science-Backed Study Tips to Ace a Test- Shana Lebowitz-، نجوای کنگان/ نجواکنگان/ عبدالمجید اورا/،
لینک های مرتبط :


یکشنبه 26 فروردین 1397 :: نویسنده : عبدالمجید اورا
 در مورد  چگونگی برخورد با مردم
امام علی (ع) : هرکه برای برادرش چاهی حفرکرد خودش در آن خواهد افتاد
امام حسن بن علی (ع) : با مردم آنگونه رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند
مارک تواین
همیشه   با رفتار خو ب تان،  برخی را جذب کرده و بعضی  را از خود راضی خواهید کرد.
ضرب المثل بلغاری
 به چاهی که از آن آب می نوشید آب دهان نیندازید!
افرادی که دارای قلب مهربان تری هستند بیشتر آسیب پذیرند. چارلی چاپلین
 معامله به مثل عشق نیست، عشق را بهائی نیست. شمس تبریزی
اگر فردی صرفاً به خاطر ترس از مجازات  ویا گرفتن پاداش به انجام اعمال خوب روی بیاورد  در واقع ما درقله ی "تاسف" قرار داریم. - آلبرت انیشتین
 ضرب المثل بلغاری
پوست بره ها  در بازار بیش از پوست های گرگ  به معرض فروش گذاشته می شود.
 نچندان تلخ باش که تورا از دهان بیرون پرت کنند  ونچندان شیرین که تورا ببلعند .
  ضرب المثل چکسلواکی
آتشی  که تو را نمی سوزاند، آن را خاموش نکن
 ضرب المثل روسی
مرغ را با دست راست  دانه می دهد و تخم مرغ را بادست چپ برمی دارد
ضرب المثل  مجارستانی
روز  خود را  قبل از غروب آفتاب پایان یافته ندانید؟
ما مالک همان زیبایی  هستیم که  خود می سازیم
مانند هلندی نوع مطلب : مقاله، 
برچسب ها : نجوای کنگان/ امیر، [16.04.18 00:01] در مورد چگونگی برخورد با" مردم"(39) امام علی (ع) : هرکه برای برادرش چاهی حفرکرد خودش در آن خواهد افتاد امام حسن بن علی (ع) : با مردم آنگونه رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند مارک تواین همیشه با رفتار خو ب تان،
لینک های مرتبط :


یکشنبه 26 فروردین 1397 :: نویسنده : عبدالمجید اورا
 در مورد  چگونگی برخورد با مردم
امام علی (ع) : هرکه برای برادرش چاهی حفرکرد خودش در آن خواهد افتاد
امام حسن بن علی (ع) : با مردم آنگونه رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند
مارک تواین
همیشه   با رفتار خو ب تان،  برخی را جذب کرده و بعضی  را از خود راضی خواهید کرد.
ضرب المثل بلغاری
 به چاهی که از آن آب می نوشید آب دهان نیندازید!
افرادی که دارای قلب مهربان تری هستند بیشتر آسیب پذیرند. چارلی چاپلین
 معامله به مثل عشق نیست، عشق را بهائی نیست. شمس تبریزی
اگر فردی صرفاً به خاطر ترس از مجازات  ویا گرفتن پاداش به انجام اعمال خوب روی بیاورد  در واقع ما درقله ی "تاسف" قرار داریم. - آلبرت انیشتین
 ضرب المثل بلغاری
پوست بره ها  در بازار بیش از پوست های گرگ  به معرض فروش گذاشته می شود.
 نچندان تلخ باش که تورا از دهان بیرون پرت کنند  ونچندان شیرین که تورا ببلعند .
  ضرب المثل چکسلواکی
آتشی  که تو را نمی سوزاند، آن را خاموش نکن
 ضرب المثل روسی
مرغ را با دست راست  دانه می دهد و تخم مرغ را بادست چپ برمی دارد
ضرب المثل  مجارستانی
روز  خود را  قبل از غروب آفتاب پایان یافته ندانید؟
ما مالک همان زیبایی  هستیم که  خود می سازیم
مانند هلندی نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
( کل صفحات : 9 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
نجوا کنگان
دلگیرم از خود با تو نجوا می کنم دریا این سفره ی دل پیش تو وا می کنم
درباره وبلاگ

سلام علیكم اینجانب عبدالمجید اورا متولد1348/6/25- كنگان-محله خور چوری(خیابان استقلال)

مدیر وبلاگ : عبدالمجید اورا
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :