فرهنگ انتخابات(2)
            برای بهتردیدن عقبه  و فضای  پیرامون یک انتخاب چه باید کرد؟
   فیلسوف فرانسوی گابریل مارسل حکایتی رابیان می کند:   مرد ی  را دیدم که درحالیکه شاخه گلی در دست دارد در  کنار   فاضلابی متعفن  به خواب  عمیق فرو رفته است  برایم سوال بود که چگونه می شود درکناراین موقعیت وشرایط به خوابی چنین آسوده پرداخت؟    در حالی که مردمی هستند   که بر روی رختخوابی از حریر  در کنار گل رز معطر وقرابه ی از گلاب چنین  خواب عمیقی را تجربه نمی توانند کنند ؟  و این جواب را یافتم ،  این انسان به فضا وشرایط عادت کرده است . ومفهوم آن این است که اگر یک فرد   به چیزی عادت کرده احساس  حقیقی خود را از دست می دهد ..  و شاید اینگونه ما به  مشکلات، نابسامانی ها  وحقارت های موجود در منطقه مان   عادت می کنیم !؟  و ما عادت کرده ایم  که نه کار امروز را  بلکه  کار دیروز را تا  پس فردا برای مان به تاخیر بیندازند  که برایمان اتفاقی مهم نباشد درواقع ما عادت های  نامطلوب ونامرغوب را بوجود می آوریم و از آن پس همان عادتها  ما  وجامعه مان را  می سازند !  زیرا عادت های ما به ما و یک پس زمینه  وعقبه  ی انتخاب نامناسب  برمی گردد.
   واحتمالاً این موضوع بی ربط  به شرایط موجود مانیست  ما بومیان حاشیه ی ساحلی جنوب استان بوشهر فرزند اتفاقیم  بصورت اتفاقی زندگی می کنیم ‏  واتفاقی انتخاب می کنیم و اتفاقی نوچه و پادو این وآن می شویم  و اتفاقی موفق می شویم و خیلی اتفاقی هم  می میریم ! و لی درمیان  همه ی اینها   بنظر می رسد که یک باور مشترک بین مان وجود دارد که شکست ها وعقب ماندگی یمان، عدم موفقیت مان  چندان اتفاقی نیست.؟
 درآغاز اصل در تصمیم انسان اولیه،تسلیم شدن  به احساسات بود ؟ .. اما او رفته رفته تفکر منطقی را به دست آورد  وبقول آرتورشوپنهاور: "مهارت این شد تا هدفی را بزنی که دیگران در اصابت  آن هدف ناتوان باشند ولی نبوغ، هدفی رانشانه رفتن شد که برای دیگران امکان  دیدنش نیست".
  در روند جاری زندگی اجتماعی مان، اکنون با دونوع  شهروند روبروهستیم شهروندی که که در آبادی ما ساکن است و   شهروند ی که آبادی ما درقلب او جادارد وحال این سوال مطرح است که روی کدام  یک باید حساب  باز کرد؟  دوستانی از بنده سوال کردند  که قاعدتاً نماینده محترم باید پاسخگوی آن باشند: آیا می شود که  حرفی منتشر شده از پیرامون یک منتخب مبنی براینکه برنامه ی برای سالهای آینده  این است که برحاشیه ساحلی حوزه ی انتخابیه  جنوب استان بوشهر از بردخون تا نایبند تسلط یابیم را باور نکرد و براین پایه جابجائی ها وفعل وانفعالات مدیریتی اخیر را نادیده  وتصادفی انگاشت؟ چرا باید اجازه داد اقلیتی بخواهد با هر دستاویزی اکثریتی را مقهور خود کند؟
‏وجالب تراینکه  به تیتر وسوژه ای پرطمطراق در سایت یا رسانه ی دلخوش مان می کنند دیری نمی گذرد که آن  بحث درآرشیو وبایگانی ها تل انبارمی شوند. وتیتری تازه تر جای آن را می گیرد.  برای مثال : قرار بود جاده ساحلی وفاق کنگان و دیر را بهم پیوند بزند  که ابتر ماند. ولی ناگهان  در همان  مسیر از سوژه ی گلستان ساحلی رونمائی می شود... ازشهریاری هیولا ی فرضی  وسمبل ناتوانی درارائه عملکرد  می سازند ، شهریاری هیچکاری که برای حوزه انتخابیه اش نکرده باشد  درمقام مقایسه فقط  امتیاز بیمارستان معین نفت  با همه ادعاهای نماینده ما درحوزه درمان وسلامت برابری می کند. چیزی که در آغاز سهم منطقه ی ما بود. ... به هرحال حق خوری ها قبل از این وبعد از این هم ادامه خواهد داشت . اگر حال واحوال ومنوال این نوع ترفند وشگرد های خلق الساعه باشد. کنگانی که من می شناسم  نه روحیه شخصی اش و نه شم مدیریتی اش اجازه نمی دهد که وجه المرافعه یا وجه المجادله ی دوطرفی باشد که یکی با ادا اطوار آنچنانی می خواهد از او وجه مصالحه ی بسازد تا وجه ی کم فروغ خود را در نزد اغلب کنگانیها ترمیم کند و یا طرف دومی که می خواهد از سر واخواهی رد گزینه ی مورد نظرش در میان هوادارانش مثلاً  حرفی برای گفتن داشته باشد. واهل فن می دانند که  مجید حسینی کنگانی  ارزش واعتبارش بالاتر از معرکه ی زرگری یکسال گذرای ماقبل انتخابات است و براستی چرا کسی طی سه سال گذشته فکر قاطع ادای دین نه تنها به مجید کنگانی بلکه به همه ی کنگانی نبود؟ واگر  وی پیش از این از کاندیدائی حمایت کرده که حق او بوده و دراین زمینه همچنان مختارومستقل است  فکرنمی کنم هدف نهائی اش سهم خواهی نازلی در حدیک پست آنهم با این غولاساری ونرخ گذاری بوده باشد. ومی توان مطمئن بود که به هدف بزرگتر و گسترده تری چشم داشته است. ...به این   آیتم ها ی در دستور کار پیرامون منطقه ویژه نگاهی بیندازیم : -تمدید یکساله مدیریت یوسفی - پیروزموسوی مدیرعامل فریدونی قائم مقام پیروز موسوی مدیرعامل مجیدکنگانی قائم مقائم - فریدونی مدیرعامل و...  . اینگونه روشن می شود. که طرف های  ماجرا در پی چه چیزی هستند و سه شنبه همین هفته قرار است که وزارتخانه ی نفت تکلیف جر وبحث ها را روشن کند . با سنگ چخماق یا فندک و یا کبریت فرقی نمی کند. مهم این است که گرهی را از سر خودش بازکند.
اما درپروسه انتخابات مجلس پیش رو چاره ی نمی ماند که از منظر ی بر قضایای زیر کارکنیم  :
 شناسه ها :
1) مفهوم انتخاب ومفاهیم مرتبط به آن
2) اهمیت برداشت مطلوب وهدف انتخابات
3) ساماندهی مطالبه ی فکری وسازماندهی گروههای اجتماعی درراستای هدف واحد عامه پسند ونخبه گرا
4)  درک مبانی موثر در رفتار انتخاباتی
5)  اهتمام به ایجاد ساز وکارعبور از موانع و مشکلات سابق در همگرائی وهم افزائی اجتماعی
6) ابعاد نظری در ترسیم چشم انداز منطقه ی و برنامه ریزی هدفمند وهوشمند درپرتو انتخاب احسن.
همچنین می توان  در این مرحله با اولویت بندی جدی در سه عرصه حیاتی و فوری، فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی ، تخصص  محور موضوعات مربوط به اولویت را  بشرح  زیر  تشریح  کرد و جزئیات رویکردها را شرح داد. برخی از توابع اساسی استراتژی  ذهنی  وابسته عبارتند از:
- ایجاد پایگاه داده  ها بوسیله ی نخبگان و کارشناسان  در تمام زمینه های قُطری وشعاعی منطقه به طور تفکیکی وبه اشتراک گذاری ضرورتها و اهداف.
- تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی حوزه ی انتخابیه  ونقش آن در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی و شناسایی آسیب های کلیدی، نقاط ضعف و قوت، و همچنین فرصت ها و تهدیدات آینده.
- شناسایی مسائل و چالش های اولویتی و تاثیر گذاری آن بر آینده مردم و ثابت ومتغیرها ی مشترک  آمایش سرزمینی  منطقه ی ما.
-  تعریف  نقشه های  جامع پروژه های منطقه ی ، به طوری که پروژه های مذکور منافع عموم را دربرگیرد.
- ترسیم آینده نگاری منطقه ی با متد علمی همراه  با پیوستهای فرهنگی واجتماعی.
- توسعه ابزارهای فنی مبتنی بر سیستم های پشتیبانی تصمیمگیری، هوش نقادی، مطالعات آینده  وروشهای دانش پایه.
-  شناسائی سناریوهایی که انتظار میرود که حتی تا  20 سال آینده با منطقه ی ما مرتبط باشند.
- توسعه گفتمان های مشترک  محلی و توسعه سیاست های عمومی، پروژه ها و برنامه های  حوزه ی توسعه پایدار و  تولید محتوای فرهنگی پایدار که به مسائل منطقه خدمت می کنند و فرصت ها را برای ترکیب ایده های نو وبومی سازی آن گسترش می دهد.
-حمایت و توسعه فرایند تصمیم گیری و دنبال کردن آینده از طریق خروجی های مرکزی مطالعات منطقه ی با ارزیابی های دقیق، گزارش ها، پژوهش، معیارهای بومی، شاخص ها و توصیه های علمی.
- کمک به توسعه برنامه های موثر و فعالانه استراتژیک، بر اساس چشم انداز اولیه برای آینده، که اطمینان در درک چشم اندازها، ابعاد و چالش های آن، و بینش های دقیق و منظم را فراهم می کند.
- ایجاد مرکز تولید دانش برای کارشناسان و  جوانان جویای نام  که نشان دهنده گنج واقعی بوده و  برنامه ریزی استراتژیک و اکتشاف آینده دردست انهاست.
- پشتیبانی از ایجاد مجامع فرهنگی و اقتصادی برای مقابله با نفوذهای مخرب وفرسایشی وتاثیر گذار بر تصمیمات مرتبط با منطقه در مرکز استان و پایتخت .
قابل  ذکراست که این گزاره صرفا یک استعاره برای ساده سازی ادراک ذهن استراتژیک جامعه ی فعلی ما و اولویت های آن است، اما به نظر می رسد که متخصصان و صاحبنظران ما باید راه تجدید نظر و حمایت از آن را در پیش بگیرند که همچنان به  نخبه های بلندپرواز ی نیاز دارد تا آن را فعال کنند.
نکته آخر اینکه ما میدانیم کجا اشتباه است؟  و  چه چیزی  از اشتباه دوباره   می بایست جلوگیری  کند و به  تصحیح خطابیانجامد؟  زیرا  ما اشتباه را می شناسیم، اما اراده  و تمایل   برای اصلاح آن  نیز  باید ایجاد شود ، زیرا یکسال واندی برای انتخاب یک نماینده قدر و جامع نگر زمانی نسبتاً کافیست  !نوع مطلب : تحلیل مقاله، 
برچسب ها : فرهنگ انتخابات(2) برای بهتردیدن عقبه و فضای پیرامون یک انتخاب چه باید کرد؟/الماسی/ مجید حسینی کنگانی/ منطقه ی ویژه انرژی پارس/ مدیرعامل/ وزارت نفت /نجوای کنگان/najvaye-kangan،
لینک های مرتبط :                   فرهنگ انتخابات(1): کاندیدهای احتمالی مجلس با کدام رویکرد وارد صحنه می شوند؟
 تیتر احتمالی "کانون سایه ی نیم قد چی" : کاندیداهای مجلس برای کنکور  وماراتن انتخابات کدام کلاس را انتخاب کرده و چه تمرین هائی برای مخ زنی سریع  بدون مراجعه بعدی را می توانند پشت سربگذارند  ؟!
   حوزه انتخابیه جنوب استان بوشهر از این پس شاهد حضور چند نامزدانتخاباتی برای مجلس یازدهم خواهد بودبه مرور زمان خبرهای دید وبازدید ها از چهارگوشه ی منطقه روند فعالتر و شتابنده تری می گیرد. کاندیدهای متعدد موجود به اضافه ی نماینده فعلی نشان داده اند که قصد دارند پا به مراحل بعدی بگذارند از هرکدام سوال بگیرید که چه وضعیتی را برای خود پیش بینی می کنید اغلب جواب خواهند داد خوشبینم!  و باب رویش آراء بنفع خود را مطرح می کنند. وکمتر سخنی از ریزش آرای خود برزبان می آورند ، بصورت آشکاری این موضوع را کتمان می کنند. البته حق هرکس هست که اگر واجد الشرایط باشد واز صلاحیت لازم برخورداربوده و زمینه اقبال عمومی را متصور باشد به مبارزات انتخاباتی فکر کند و عملاً به اقدامات موردنیاز در چهارچوب قانون بپردازد.
واز سوی دیگر هستند نخبگانی بومی که در مجموع از بسیاری افراد  حال حاضر دراین عرصه قویترند و شاید برای مردم منطقه سودمند تر و مفید تر باشنداما به هردلیلی، به جمع بندی نرسیده و عطای این شکل ورود کردن  را با زمینه های  بعضاً نامساعد فعلی به لقایش بخشیده اند؟
از سوی دیگر  فرهنگ سیاسی انتخاباتی از این دست  پایه تصمیمات  افرادیکه  به عنوان نامزد انتخاباتی خود را  درسطوح مختلف مطرح می کنند  حداقل بر سه دسته  می شناسد:
الف) افرادیکه که دراین حوزه کاندید قطعی بوده و همه ی ابزارها و ساختارهای های موردنیاز را دیده و هدف کلی  خدمت به مردم و منطقهرا  یا یک محدوده بزرگ جغرافیایی وسرزمینی فرض کرده است .
ب) اشخاصی که برای کنار رفتن به نفع دیگری و اخذ امتیازات مورد نظر و یا عرضه کردن خود  برای آینده، این ریسک را می پذیرندوبه محک زدن خود می پردازند ج)افرادیکه به سفارش جریان خاص یا باندهای سیاسی برای تهیه سوخت انتخاباتی  در ابعاد مختلف پیچیده و... تن به معاملات پشت پرده می دهند....
 پس از این مقدمه :  شایان  ذکر است که  بررسی شود چرا  رویه ی تکرار ملال آور و غیر خلاقانه ی  هر کاندیدی می تواند فاصله ی عمیق تری میان وی و افکار عمومی ایجاد کند؟
  بدبینانه نیست، که این سوال را طرح کنیم چرا هنوز مشاوران برخی کاندیداهای معروف نتوانسته اند در مقایسه  با با روش ها، ابزار ها و سازکار های سازنده ی بدیع مختلف قابل ایجاد ، همچنان بر یک فرض دائمی به عنوان ابزار توسعه ی  جذب "رای" بوسیله ی تامین مالی واصرار بر تبلیغ بر انتصابات نه چندان متقن  و شفاف سرمایه گذاری شود؟
 در واقع  اتخاذ این روند معنا ومفهوم آن این است : که کاندیدائی که به این نوع حربه ها تمسک می جوید نه حرفی برای گفتن دارد و نه راه حلی برای عبوردادن  این منطقه از چالش های جدی سایه انداخته برآن. ... لذا جز این شیوه ی منسوخ شده و نچندان قابل اعتماد واعتبار ، سبکی صحیح واصولی را طراحی نکرده است  و سخت دل برتفقد و ترحم طایفه و قشر و احیاناً طیف سیاسی مورد نظر بسته است!
و این روش نشان می دهد که دیدگاه منطقی  بکار گرفته نشده و نامزد محترم از خلاء گفتمان صادقانه،حکیمانه و عدم توازن  در رفتار وتحرک انتخاباتی و ضعف هدفمندی در برنامه ریزی  برای یک انتخاب رنج می برد و به انتخابات بعنوان یک پروژه همه جانبه که عموم می بایست برخوردار از منافع ومزایای آن باشند نگاه نمی کند و  سرنوشت خود را به قضایای در حاشیه ی انتخابات پیوند داده  و به سیر ، مسیر و سرنوشت  متعارف همگانی آن در قالبی زیر بنائی اهتمامی ندارد...
و پرسش مشترک که دراینجا که باید هرکاندیدی پاسخگویش باشد این است: منظور از احترام به مخاطبین و لحاظ حرمت عموم چیست؟ به خصوص وقتی که دیگر شعارهای تاریخ مصرف گذشته  را دوباره در محافل  و شبکه های اجتماعی و یا رسانه های می شنویم و می خوانیم و چاره نیست که پاسخ بدهند"  واقعاً... انتخاب برای کیست وچیست "؟
و ایضاً جوابگو باشند که برای رسیدن به کرسی مجلس  و حفظ ارزش مردمی بودن آن چه سازوکار و ابزاری دارندو برای نجات دادن منطقه از این وضعیت نابسامان چه برنامه ی دارند؟ ( برای مثال فقط در یک فقره و مقایسه ی گذرا  از گذشته تا سال 97 و 98 ):  چرا  نظر  وتعامل مدیران ارشد صنایع نفت وگاز وپتروشیمی با مردم منطقه ومنافع بومیان تقریباً مشابه شرایط 20 تا 25 سال گذشته است ونوسانات وابسته به این پروسه به چه عواملی مرتبط بوده و چنانچه تغییری کرده نشان بدهید و اگر می شود در آن وضعیت تغییری ایجاد کرد راهکارش را بصورتی تضمینی ارائه دهید؟
کاندید مجلس، به معنی عامش : صدای مردم خودش،عصاره فرهنگ و اراده مردمی که ازمیان آنها برآمده ، و همه ی ویژگی ها ی چکیده از خواسته ها ومطالب برحق توده ی باشد که انتخاب و انتخابات را بمفهوم حقیقی وصادقانه اش باورداشته وبرآن اصرار داشته و سلامتش را پاس  میدارند.
اما برای انتخاب شما این شرایط و دستورالعمل  وشیوه نامه ی  برای  در اختیار داشتن  زمام امور وابتکار عمل  و دوری از واقع شدن در حد ابزار  دیگران معرفی نشدن ووسیله ی برای  گسترش  نیافتن منفعت طلبی صاحبان ثروت و حرکت در مدار میثاقی  که با مردم  می بندید و تعهد ومسئولیتی که درقبال شان دارید وسوگندی که در مجلس قرائت کرده ویاد می کنید ، یک وظیفه ی کمال آفرین است ! و اگر دانستن حق  مردم می دانید  و علم و اطمینان ویقین دارید  که به فرهنگ انتخابات، احترام به مردم و سعادتمندی و رفاه  و مراقبت  ازحقوق و مطالباتشان تا نتیجه گیری  با ایجاد همبستگی، عشق به خدمت ، صداقت، انسجام درعدالت طلبی برمبنای عمل وعلم  برای همه مردم منطقه  پایبندیددر نظردارید  بسم الله.....با مردم صادقانه گفت وشنود داشته باشید
خلاصه اینکه اینکه : انتخابات یک فرهنگ و یک آگاهی فرهنگی سیاسی بزرگ است، ما باید آنها را به خوبی از زوایا متنوع بشناسیم و معنی واقعی  آن کلمه را مرور کنیم و آن را  تا حدی با  نکات مشروحه فوق الذکر  تبیین کرده  و از هم اکنون پاسخگو باشیم، تا انگشتان ندامت را هر بار پس از یک  ورود نادرست گاز نگیریم!؟

نوع مطلب :
برچسب ها : فرهنگ انتخابات(1): کاندیدهای احتمالی مجلس با کدام رویکرد وارد صحنه می شوند؟/نجوای کنگان/najvaye-kangan، حوزه ی انتخابیه جنوب استان بوشهر،
لینک های مرتبط :


رهبر معظم انقلاب در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی: تصویرسازی غلط از اوضاع ایران مهمترین دستور کار امروز دشمن است

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فرمودند: از نخبگان باید در برنامه‌ریزی برای مسائل کشور استفاده کرد. برخی نخبگان به همراه فکر بلند، قدرت مدیریت هم دارند که باید از آن استفاده بشود.

به گزارش حوزه امام و رهبری خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطّلاع‌رسانی دفتر مقام معظّم رهبری، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (چهارشنبه) در دیدار با بیش از دو هزار نفر از نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی، تلاش و فعالیت دهها هزار نخبه در سراسر ایران را ترسیم‌کننده تصویری امیدبخش و واقعی از کشور خواندند و با اشاره به نقش و تأثیرگذاری نخبگان جوان در برنامه ریزی صحیح برای آینده، پیشرفت علمی ایران و جلو بردن مرزهای دانش بشری، «تعامل متقابل، دو جانبه و جدی تر نخبگان و نظام، مراقبت هوشمندانه و استفاده صحیح از گنجینه نیروی انسانیِ نخبه و تقویت هویت ملی و آرمانخواهی در مجموعه نخبگان کشور» را ضروری خواندند و تأکید کردند: تصویرسازی غلط و منفی و ناامید کننده از اوضاع ایران مهمترین دستور کار امروز دشمن است اما به فضل الهی تصویر واقعی کشور در مجموع، نقطه مقابل تصویرسازی نظام سلطه است.

رهبر انقلاب اسلامی در ابتدای سخنان خود، دیدار با نخبگان جوان را امیدبخش و شادی‌آفرین خواندند و با اشاره به سخنان تعدادی از جوانان نخبه گفتند: این مطالب عمدتاً بسیار متین و متقن و کاملاً مورد تأیید بنده بود و مسئولان محترم باید با جدیت آنها را پیگیری کنند.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به تأثیرگذاری ملی و فراملی نخبگان از زوایای مختلف افزودند: وجود دهها هزار نخبه، از یک منظر، نشانگرِ «تصویر صحیح و واقعی از کشور» و مایه خرسندی و احساس امید است، ضمن آنکه با بهره مندی از نخبگان قطعاً چارچوبهای برنامه‌ریزی برای مسائل کشور باید ارتقاء یابد و از دیدگاههای آنان استفاده شود.
ایشان خاطرنشان کردند: از نظرات نخبگان جوان، فعال، دلسوز و با نشاط و پای کار در بخش‌های مختلف از جمله نفت، استفاده و برای تبدیل اقتصاد نفتی به اقتصاد مستقل و دانش‌پایه و اقتصاد مقاومتی، برنامه ریزی شود.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به تأثیر نخبگان در «پیشرفت علمی کشور» گفتند: بهره گیری صحیح و مناسب از دانش و توانایی های نخبگان موجب پیشرفت علم در کشور و در نتیجه رسیدن به موضع عزت و اقتدار و کاهش آسیب پذیری ها خواهد شد.
حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: اگر از لحاظ علمی پیشرفت کنیم، تهدید دشمنانِ تمدنی و سیاسی و اقتصادی ما دائمی نخواهد بود و کاهش خواهد یافت.
ایشان یکی دیگر ازعرصه‌های تأثیرگذاری نخبگان کشور را «ایفای نقش در شکستن مرزهای جهانیِ دانش» دانستند و افزودند: در قرون اخیر، سهم ما در جلو بردن مرزهای دانش بسیار کم بوده است و باید با استفاده از ظرفیت بالای نخبگان جوان کشور، مرزهای اکتشاف و دانش جهانی را توسعه دهیم.
حضرت آیت الله خامنه ای گفتند: جوانان باید با مطالعه تاریخ، از دوران تلخ ۲۰۰ ساله قبل از پیروزی انقلاب اسلامی که به دلیل بی اعتنایی به استعدادها و نخبگان، کشور دچار عقب ماندگی شد، مطلع شوند و قدر دوران کنونی را بدانند.
ایشان با تأکید بر اینکه در دوران قاجار و پهلوی، ایران یکی از عقب مانده ترین کشورها از لحاظ دانش روز بود، افزودند: در حالی که جمعیت ایران حدود یک درصد جمعیت جهان است، سهم ما در تولید علم در دوران پهلوی، یک دهم درصد بود اما اکنون سهم ایران در تولید علم در دنیا به حدود دو درصد رسیده است که به این حد نیز نباید قانع بود.
رهبر انقلاب اسلامی به یک نمونه دیگر از بی اعتنایی به علم و دانش در دوران پهلوی اشاره کردند و گفتند: از زمان تأسیس دانشگاه تهران بعنوان اولین دانشگاه کشور در سال ۱۳۱۳ تا سال ۱۳۵۷ که چهل و چهار سال می شود، تعداد دانشجویان کل کشور، ۱۵۰ هزار نفر بود اما اکنون که چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد، تعداد دانشجویان کشور بیش از چهار میلیون نفر است.
حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه چنین مقایسه هایی، تفاوت دو حکومت و دو نظام را به روشنی نشان می دهد، خاطرنشان کردند: علت عمده عقب ماندگیِ علمی و اخلاقی و سیاسی کشور در آن دوران تاریک، وجود حکمرانان بی کفایت، دنیاطلب، وابسته و بی عرضه بود که در مقابل ملت تکبر می فروختند و به فکر مصالح آنان نبودند اما در مقابل بیگانه تا کمر خم می شدند.
ایشان تأکید کردند: همه ما باید به دلیل رهایی از آن دوران تلخ و پیشرفتهای کنونی، سپاسگزار نظام جمهوری اسلامی و امام بزرگوار باشیم.
رهبر انقلاب اسلامی سپس چند توصیه در خصوص نخبگان بیان کردند.
اولین توصیه ایشان «لزوم تعامل دو جانبه میان نخبگان و نظام مدیریت کشور» بود که در این زمینه گفتند: از یک طرف مسئولان باید جدی تر به‌دنبال تعامل با نخبگان و ارائه خدمات و رفع موانع کار آنان باشند و از طرف دیگر نخبگان نیز باید همه ظرفیت های خود را در اختیار پیشرفت کشور قرار دهند.
حضرت آیت الله خامنه ای منابع انسانی خوب و نخبه متحرک و پیش‌رونده را یک گنجینه و ثروت عظیم خواندند و تأکید کردند: این ثروت همانند هر گنجینه دیگری در معرض طمع و چپاول نظام سلطه است تا ضمن آنکه از این ثروت برای خود بهره می برد، درخصوص علم و فناوری یعنی داشته های ثروت آفرین و قدرت آفرین نیز انحصار ایجاد کند.
ایشان «حذف فیزیکی نخبگان» را یکی از روشهای نظام سلطه برای خارج کردن این گنجینه از چنگ ملتها برشمردند و با اشاره به ترور دانشمندان هسته ای کشور گفتند: علاوه بر حذف فیزیکی، «امحاء فرهنگی و یا مشغول کردن نخبگان به امور دیگر»، از دیگر روشهای نظام سلطه برای گرفتن این ثروت عظیم کشور است، بنابراین مسئولان و نخبگان باید هوشیار و مراقب باشند.
حضرت آیت الله خامنه ای، راه مقابله با فریب های نظام سلطه برای مجموعه نخبگی کشور را «تقویت هویت ملی و آرمانخواهی در میان نخبگان» دانستند و خاطرنشان کردند: جوان نخبه ما باید به ایرانی و مسلمان بودن، هویت ملی، آرمانها و تاریخ بسیار شرافتمندانه خود افتخار کند.
ایشان تأکید کردند: یکی از برنامه های دشمن، آرمان زدایی و هویت زدایی است که همه باید مراقب و متوجه این نقطه تهاجم باشند.
یکی دیگر از توصیه های رهبر انقلاب اسلامی به نخبگان، «مراقبت برای غافل نشدن از مسئولیتهای خود در قبال مردم و مسائل مهم کشور» بود.
حضرت آیت الله خامنه ای گفتند: نخبه نباید در فضای تخصصی خود غرق شود و به مسائل جامعه همچون «استقلال، عدالت، پیشرفت و آسیب های اجتماعی» اعتنایی نداشته باشد.
ایشان خطاب به نخبگان تأکید کردند: اگر شما نخبگی را در زیر پرچم «عدالتخواهی و استقلال و هویت ملی» انجام دهید، قطعاً ارزش آن بیشتر خواهد بود.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به جنگ تحمیلی اقتصادی، سیاسی و امنیتی علیه ایران عزیز افزودند: یک نخبه نمی تواند به این جنگ بی تفاوت باشد.
رهبر انقلاب اسلامی با تشبیه جنگ تبلیغاتی و رسانه ای بسیار شدید دشمن به جنگ تحمیلی افزودند: امکانات تبلیغاتی ما مانند اوایل دفاع مقدس، اندک است اما همانگونه که در آن نبرد پیروز شدیم، به فضل الهی در این جنگ هم بدون تردید پیروز خواهیم شد.
ایشان «تصویرسازی غلط» را مهمترین کار امروز دشمن برای اغوای افکار عمومی جهان و ایران برشمردند و خاطرنشان کردند: نخبه جوان ما باید در این رویارویی سنگین، وظیفه خود را برای پیروزی و سرافرازی ایران انجام دهد.
حضرت آیت الله خامنه ای در جمع بندی این بخش از سخنانشان این دستور کار را برای نخبگان جوان ترسیم کردند: «تلاش علمی زیر پرچم عدالتخواهی، انحصارشکنی، ستم ستیزی و حساسیت و رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم».
رهبر انقلاب اسلامی همچنین در بیان چند نکته درباره بنیاد نخبگان، ضمن تشکر از زحمات بنیاد، کار و تلاش شبانه روزی را به مسئولان آن توصیه مؤکد کردند و افزودند: در شناسایی، جذب، هدایت، ساماندهی، شنیدن سخن نخبگان و درمان کردن دردهای آنان شب و روز نشناسید.
«پرهیز از روزمرگی همراه با ابتکار دائم و نوسازی روشها در بخشی که هدایت نخبگان را در بنیاد برعهده دارد»، «برنامه ریزی دقیق و صحیح برای فعالیتهای هویت بخش»، «استفاده از دفتر نمایندگی رهبری در دانشگاهها»، «استفاده از شرکتهای دانش بنیان و مراقبت درباره تنزل نیافتن ضوابط این شرکتها» از دیگر توصیه های رهبر انقلاب به مسئولان بنیاد نخبگان بود.
ایشان همچنین استفاده از نخبگان در چیدمان مدیریتهای میانی کشور را مهم خواندند و افزودند: ممکن است جوانان نخبه تجربه سطوح اول مدیریتی را نداشته باشند اما سطح مدیریتهای میانی حتماً به جوانان نخبه نیاز دارد.
حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان با رد تصوری که دانشگاهها را در خدمت مسائل کشور نمی داند، خاطرنشان کردند: در چهار دهه اخیر جوانان دانشگاهی در صنایع مهم کشور نقش اول داشته اند.
ایشان «هوا فضا»، «علوم زیستی»، «سدسازی»، «صنعت دفاعی»، «صنعت هسته ای در ابعاد گوناگون آن»، «سلولهای بنیادی»، «زیست فناوری» و «ساخت داروهای نو ترکیب» را از جمله عرصه ها و صنایعی برشمردند که دانشگاهها در شکل گیری و پیشرفت آنها نقش ارزنده ای داشته‌اند.
رهبر انقلاب اسلامی در عین حال افزودند: البته در کار دانشگاهها نقص های زیادی وجود دارد که باید رفع شود و نخبگان جوان نیز امروز برخی از آنها را بیان کردند.
حضرت آیت الله خامنه ای دانشگاهها را به «اهتمام به پژوهش» در همه سطوح فراخواندند و افزودند: ارتباط متقابل و پر منفعت دانشگاه با صنعت جدی تر گرفته شود.
رهبر انقلاب در همین زمینه خاطرنشان کردند: با گسترش ارتباط با صنعت و شناسایی نیازها به‌گونه ای عمل کنید که همانند برخی از کشورها، هر پایان نامه دانشجویی یک حامی از بخش خصوصی یا دولتی داشته باشد.
«ضرورت به‌روزرسانی نقشه جامع علمی» پس از ۹ سال از تدوین آن و لحاظ کردن مسائل جدید در این نقشه، نکته دیگر ایشان خطاب به مسئولان بود.
حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با تأکید بر «ضرورت ارتباط علمی با کشورهایی که در مسیر رشد جهشی قرار دارند»، افزودند: اینگونه کشورها عمدتاً در آسیا هستند، بنابراین باید نگاهمان به شرق باشد نه به غرب، ضمن اینکه نگاه به غرب و اروپا جز معطل ماندن، منت کشیدن و کوچک شدن فایده ای ندارد.
رهبر انقلاب با تأکید بر تعامل دانشگاهها با دولت برای شناخت نیازها و اولویتها، از اقدام گروههای مختلف اساتید دانشگاهی و صاحبنظران از جمله اساتید بسیجی در نوشتن نامه به مسئولان و ارائه راه حل مشکلات اقتصادی ابراز مسرت کردند و افزودند: نمی دانیم دولت چقدر به این راه حلها عمل می کند اما احساس مسئولیت اساتید و همچنین نخبگان جوان و خوشفکر در قبال مشکلات کشور بسیار خرسند کننده است.
حضرت آیت الله خامنه ای در پایان سخنانشان بار دیگر به تلاش پرحجم دشمن برای تصویرسازی منفی از اوضاع ایران اشاره کردند و افزودند: نوسانات ارزی و مشکلات معیشتی وجود دارد اما در مجموع تصویر واقعی کشور، به کوری چشم دشمنان، عکس تصویری است که بیگانگان سلطه طلب از ایران عزیز ترسیم می کنند.
پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و دکتر غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گزارش هایی از شرایط علمی کشور و نخبگان بیان کردند.
همچنین ۱۱ تن از نخبگان و استعدادهای برتر علمی کشور به بیان دغدغه و دیدگاههای خود در مسائل مختلف علمی، پژوهشی، مدیریتی و فناوری پرداختند...نوع مطلب : تحلیل مقاله، 
برچسب ها : رهبر معظم انقلاب/گزارش حوزه امام و رهبری خبرگزاری فارس/نجوای کنگان/najvaye-kangan،
لینک های مرتبط :


 
                             ضرورت ساماندهی حمل ونقل درون شهری کنگان

داستانی درفرهنگ عامه نقل می شود که می گوید : درشکه ی  راه سفر درپیش گرفت  ولی این وسیله ی نقلیه بعلت خرابی  قابل پیش بینی متوقف شده بود؛ زیرا  آهنگری که بست  محوری چرخ آنرا ساخته بود  نتوانسته بود"میخ پیچ" آخر ی اش را  تهیه کند بنابراین با خراب شدن این وسیله ی نقلیه، نامه ی پستچی  که از طرف  طبیب برای معالجه ی یک بیمار  ارسال شده بود در میان راه معطل ماند و آن  بیمار نمی دانست ک خطر بیماری اش جدی است لذا فرصت  نوشتن  وصیتنامه برای فرزندان  پیدا نکرد و یکی از فرزندان  او  که براساس وعده های پدر به نامزدش  وعده  ازدواج  بدون معطلی داده بود کاسه وکوزه اش بهم ریخت او  که منتظر   فرصتی غیر از این وضعیت بود شرایطش بخاطر معطلی درشکه محقق نشد و سربه کوه بیابان گذاشت ...   جوان دیوانه شد و بیمار درگذشت وپای اسب لنگ ماند و پستچی مواخذه گردید و درشکه چی  حیران در کنار راه مانده بود ... همه اینها بخاطر یک میخ پیچ بود که آهنگر به هردلیلی آن را جدی نگرفته بود .... در حال حاضر هم پیش می آید که بعلت دیرشدن دست یابی بموقع به وسیله ی نقلیه کاری در چند گره کور به تاخیر وتعویق بیافتد ویا... حواشی خاص خود را ایجاد کند؟

 درست زمانیکه تنوع  خدمت رسانی به شهروندان  بشکلی رقابتی وکوشش در راستای  در بسیاری از شهرها شتاب می گیرند و تکنولوژی در همه جنبه های زندگی شهری واجتماعی نفوذ می کند، دیگر نمی توان  از تحولات سریع روزمره و  پیام های واضحی که برخورداری از رفاه و سرعت عمل را  در اطراف ما اتفاق می افتد، نادیده گرفت...

بسیاری از شهروندان  درشهرهای گوناگون توانسته اند  از توان بالقوه  وبروزآوری فن آوری اطلاعات  وتجربیات مدیریت شهری برای به روز رسانی کارهای عمومی و صرفه جویی در هزینه  و وقت وحتی انرژی از مدرنیزاسیون و سرمایه گذاریهای مبنی بر توسعه ی خدمات دهی شهری در پروژه های مختلف  محلی بویژه در بخش حمل ونقل درون شهری  از شرایط نسبتاً مطلوبی  برخوردار باشند.

در شهرما هم که محل تردد بسیاری از هموطنان و حتی برخی افراد از سایر کشورهاست می طلبد که در خصوص بکارگیری تاکسیرانی فعال و ضابطه مند شهری از یکسو و اتوبوس های واحد شهری از سوی دیگر نسبت به گسترش خدمات  جابجائی شهروندان و  حمل ونقل عمومی وضعیت مناسبی بازتعریف شود. بنحویکه شهروندان  بخصوص درسطوح کم درآمد وقشر آسیب پذیر تا حدی بتوانند نیازمندیهای خودرا  در این عرصه و مشارکت در مراسم ها و ...  بشکل مقبولی مرتفع نمایند.و از جهتی اتوبوس های واحد و تاکسی شهری در تامین تحرکات لازمه از مبدا به مقصد برای دانش آموزان ودانشجویان جهت حضور در سرکلاس های درس و... ایمنی وامنیت لازم را ایجاد نمایند .

لذا شورای اسلامی شهر وشهرداری محترم ازاین پس نباید تنها تماشگر کسری و کاستی های رایج و نوسانات انتظار شهروندان دراین خصوص باشند. و جا دارد که  با  تقویت و  تجهیز وسائط نقلیه ی مناسب و ارتقاء ناوگان شهری همکاری لازم را در تعدیل نرخ ها و... گام موثری در افزایش رضایتمندی همشهریان  برداشته باشندو براین اساس واحدی قوی ومستقل که هم بتواند درامد زایی کند وهم مشکل قشر اسیب پدیر حل کند وایجاد شعل نماید در شهرداری ایجاد
شده یا به شکلی  هوشمند به بخش خصوصی واگدار گردد

روشن است   که شورا و  شهرداری  مسئول سازماندهی و مدیریت بخش از  امور مردم در محدوده ی جغرافیایی تحت پوشش خود است  و روند منظم کار شورا و شهرداری وبا همه تلاش های موجود ، برنامه ریزی مدبرانه شهری را  در انظار همگان نمایندگی می کند  .نوع مطلب : تحلیل مقاله، 
برچسب ها : ضرورت ساماندهی حمل ونقل درون شهری کنگان/نجوای کنگان/najvaye-kangan،
لینک های مرتبط :


فراخوان رهبر انقلاب برای تکمیل الگوی پیشرفت ایران در ۵۰ سال آینده

خبرگزاری فارس: فراخوان رهبر انقلاب برای تکمیل الگوی پیشرفت ایران در ۵۰ سال آینده

در پی تدوین الگوی پایه‌ اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دستگاه‌ها، مراکز علمی، نخبگان و صاحب‌نظران را به بررسی عمیق ابعاد مختلف سند تدوین‌شده و ارائه‌ نظرات مشورتی جهت اصلاح یا تکمیل و ارتقای این سند بالادستی فراخواندند.

به گزارش حوزه امام و رهبری خبرگزاری فارس، به نقل از پایگاه اطّلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، در پی تدوین الگوی پایه‌ی اسلامی ایرانی پیشرفت، که در آن اهم مبانی و آرمان‌های پیشرفت و افق مطلوب کشور در پنج دهه‌ی آینده ترسیم و تدابیر مؤثر برای دستیابی به آن طراحی شده است، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظّم انقلاب اسلامی، دستگاه‌ها، مراکز علمی، نخبگان و صاحب‌نظران را به بررسی عمیق ابعاد مختلف سند تدوین‌شده و ارائه‌ی نظرات مشورتی جهت اصلاح یا تکمیل و ارتقای این سند بالادستی فراخواندند.

رهبر انقلاب اسلامی در این فراخوان از مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت خواستند تا با مشورت مراجع مندرج در ابلاغ، نظرات و پیشنهادهای تکمیلی را دقیقاً بررسی و بهره‌برداری کند و نسخه‌ی ارتقاءیافته‌ی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را حداکثر ظرف دو سال آینده برای تصویب و ابلاغ ارائه نماید.

اجرای این سند قرار است از ابتدای قرن پانزدهم هجری شمسی (سال ۱۴۰۰) آغاز و امور کشور بر مدار آن قرار بگیرد.»»https://www.farsnews.com/news/13970722000555

نوع مطلب : تحلیل مقاله، 
برچسب ها : https://www.farsnews.com/news/13970722000555/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B5%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87/نجوای کنگان/najvaye-kangan،
لینک های مرتبط :                  بازار یابی ناکام "رای "برای یک نماینده ناموفق؟
اخیراً  مشابه  این عبارات را زیاد می بینیم . اقدام جالب نماینده ... نماینده بقول خود وفا کرد و استقبال از شفافیت و ارائه عملکرد...
برای حقیر که با اغلب نمایندگان ادواری منطقه  از نزدیک کار کرده ام و شیوه کار نمایندگان بسیاری را از مشرق ومغرب زمین مطالعه کرده ام . 
بکارگیری  عبارات فوق در  قالبی نامناسب و بدون پیش زمینه ی مطلوب قابل تامل می نمود  و حداقل از این بابت تاسف خوردم که هنوز هم برخی  هستند که فکر می کنند صحنه ی انتخابات ، استادیوم فوتبال است که  با فضا سازی پیش از مسابقه و جو سازی حین مسابقه نه تنها تماشگران سکوی مقابل و بازیکنان حریف و داور رقابت بلکه توپ  کم باد را هم می توان "جو گیر" نموده  و آن  را وارد دروازه حریف کرد و نتیجه ی بازی را بنفع خود تغییر داد. ...
ازبازی  گفتم . درست است این بازی انتخابات هم درست مثل بازی پیش پا افتاده وساده الاکلنگ است. هرطرفی که قواعد بازی را نداند یا "نخواهد که بداند" طرف مقابل سقوط دردناکی را خواهد داشت. بنابراین حفظ توازن و لزوم رعایت قواعد وهماهنگی دوطرف در بازی صحیح ولذت بخش دریک زمان مشخص دقت و انگیزه لازم را خواستاریم
 توضیح اینکه طی سالهای گذشته  بخش بیشتر موضوع بحث انتخاب احسن برای مجلس پیرامون این محور می چرخید که کسی را انتخاب کنیم که تاثیر انتخابش را در  همه عرصه های حوزه ی انتخابیه ببینیم ولی امروز این مبحث علنی و آشکار شده که اقلیتی می خواهد همه امیتازات و مزایای مشتق از منابع و منافع منطقه را بنام خود مصادرنماید و می دانیم که حواشی این روند نامطلوب از کجا آب می خورد وچگونه به رویه ی جاری اصرار دارد و خسارات و مضرات آن برکدام مفاصل واقشار جامعه وارد شده و عواید وبهره ی آن به کیسه و  انبان چه کسانی سرازیر می شود. روشن است که  حداقل 70 درصد شهروندان حوزه ی انتخابیه از وضعیت موجود ناراضی بوده و کوبیدن برطبل هل من مبارز و دهل من هستم که چنان کرده ا م و چنان می کنم بر آگاهی رو به رورشد که نتایج زیر را تحلیل می کنند و نه نمره به تیتر سازی وسوژه نگاری می دهند ، تاثیر ی چندان  برافکار عمومی نخواهد داشت.
 از آنجمله:
 1- خوش انصاف ها وقتی قرار است که تنها  چند فاز از میدان پارس جنوبی ، خانه های سرد  کشور را در زمستان گرم کند . چرا  در کنار آن خانه جوانان و کارجویان بومی سردوبی روح  بماند! (روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس اعلام کرد:با اجرای سه طرح توسعه ای فازهای 13، 22 تا 24 پارس جنوبی تا اواسط زمستان امسال گاز مورد نیاز فصل سرد کشور  را به صورت کامل تأمین خواهیم کرد)
2- إصلاح نظام اداری  منطقه وجابجائی  مدیران در آن باید در راستای  ارائه خدمت سانی به عموم باشد  و هرگونه تغییر وتحولی در آن با  شفافیت   تمام باید فعالانه از طریق ایجاد کانال مشورت  بامشاركت عامه ذینفعان  صورت گیرد ونه صفحه ی شطرنج یارکشی میان فصل ! 
2-  كیفیت  وکمییت بخشی  خدمات رسانی بنابرپایه ی اولویت ها و اهداف و خواسته های  و احتیاجات موکلین باشد ونه ضرورت طراحی انتخاباتی.
3-  توزیع  وگسترش عادلانه ی اطلاع رسانی بودجه واعتبارات وپروژه ها وتمرکز بر  تنوع خدمات و تاسیسات عمومی  داخل و خارج حوزه انتخابیه  وسایر مناطق منطبق با برنامه ی توسعه و پیشرفت همه جانبه ی همزمان با مطالبات وحقوق شهروندان باشد . و نه  جزیره ی کردن اقدامات وبخشی گرائی اختصاصی!
4-  ایجاد پایگاه توسعه ی فرهنگ شفاف سازی، پرسش وپاسخ در خدمت عامه و پاسخگوی نخبگان باشد. نه مرتفع کننده ماموریت، مدعیان هنر، فرهنگ وعلم واثر اعزامی از تهران !
 5- براستی  آیا  مادر بزرگ معنوی کاندیدای دور گذشته به مجلس رفته ی ما اینبارهم به تریبون فرسائی خواهند پرداخت.و می توانند این معادله تک مجهولی را حل کنند: که اگر در طول  حدود سه سال قول وقرارها ووعده های بسیاری به عقب افتاد مثلا در مدت کمی بیشتر از یکسال به اضافه ی وعده های جدید قابل جبران است؟
بار دیگر  ما مبتلا به اثار منفی خود بزرگ بینی مفرط  برخی از ما  بهتران  وعدم حضور سازنده ی شهروند در صحنه ی مطالبه گری جدی شده ایم چنانکه نتایج  تغییر و تحول  مثبت اجتماعی تحت تاثیر یارکشی ماقبل انتخابات، با نشانه های زیر قرار گرفته است:

اول، اشکالات تعامل اجتماعی، با این معانی، ساختار انتخاب های فردی  سلیقه ی هیچ امیدی  را به نقش پذیری دوطرفه  ایجاد نمی کند.
دوم: جدایی ،میان دو کفه ی  پرسشگری و  پاسخگوئی در فضای  عمل و اهداف آن شتاب گرفته است
سوم:  خروج دائمی از نقش های اجتماعی ، همبستگی اجتماعی را تضعیف  کرده و  انسجام  چارچوب مفاهیمی مانند «تکامل» ، «بلوغ» ، «توصیف پیشرفت اگاهی " را با چالش روبرو می کند
چهارم: مسئولیت انتقال به محیط کارگاهی برای حل مشکلات پیچیده،  توانایی تغییر تاکتیک ها و تکنیک ها  و رعایت قواعد اخلاقی  به عنوان یک اعلامیه کوتاه؛  تنها در قاب «انعطاف پذیری رسانه ی» مطرح شده است.
سرمایه گذاری بر تبلیغات
تأکید می شود که سرمایه گذاری در تبلیغات ، به  تجاربی سوخته و تجارتی برنده  و ایده ی " موقت وگذرا "، منشأ سرنوشت سازی برای  جامعه   که  با بکارگیری تجربه ی وحشتناک،  افرادی که از وابستگی آنی، بی نظمی و انسجام فکری رنج می برند، را هدف قرار گرفته  انهائیکه  به حضور مستقیم و بنیادین درصفوف ایستار اجتماعی دچار تردید  هستند بدل شده است   .ودرمقابل  پاسخ  به  موضوع این است که  حقیت باور داشتن به تبعات انتفاع عمومی و واقع علمی ،  می تواند  خود را ابر تاروپود اتفاقات و جریانات روزمره تحمیل کند و روندی هوشمند برای یک جامعه ی مطالبه گر تعیین نماید تا از تضعیع بیشتر حقوق فرهنگی، اجتماعی مان جلوگیری کند
وبینوسیله باردیگر تاکید کند آنچه را که از دست رفته می بینیم در گذر زمان طی پروسه جدی نگرفتن یک انتخاب از دست داده ایم ؟!
      و درپایان شاید بتوان این عبارات جبران خلیل جبران اندیشمند لبنانی را باردیگر در پیوند با اتفاقات جاری حوزه ی انتخابیه جنوب استان بوشهر تسری داد :
"حقیقت  یک انسان تنها اموری نیست که او به شما نشان می دهدباید بدانیم که حقیقت او  چیزیست که  نمی تواند نشان دهد."
 

 
 نوع مطلب : تحلیل مقاله، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


 عرب تایمز: راه حل برکناری بن سلمان است
  احتمال برکناری بن سلمان قوت گرفت
 
October 12 2018 01:2

  عرب تایمزگزارش داد:   شاهزاده خالد، پسر ملک فیصل، وارد پایتخت ترکیه آنکارا شده تا بحران ناشی از ناپدید شدن جمال خاشقجی، روزنامه نگار عربستانی سعودی در کنسولگری سعودی در استانبول، را مهار کند .
عرب تایمز با اشاره به اظهارات منابع وابسته به خود درادامه ی این گزارش می نویسد: که این تحرک تازه از سوی  بخش سنتی دربار پادشاهی درعربستان برای حل بحران  دنبال شده است.
از سوی دیگر ابراهیم کالان، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری ترکیه، با مسئول دانستن مسئولین عربستانی در این جرم جنائی در روز پنجشنبه اعلام کرد: که  روند تشکیل یک گروه کاری مشترک بین آنکارا و ریاض برای آشکار کردن سرنوشت روزنامه نگار عربستان سعودی جمال خاشقجی بر اساس یک  پیشنهاد ازسوی عربستان سعودی، نشان می دهد که عربستان در برابر فشارهای ترکیه و  جامعه ی بین المللی عقب نشینی از موضع  قبلی خود پیرامون این ماجرا داشته است
ازعربستان سعودی  خبرهای متعددی  که به راه حل ایالات متحده برای حل بحران با اشاره به برکناری محمد بن سلمان و انتصاب برادرش خالد به جای اوست،به گوش می رسد وهمچنین در کناراین قضیه مقرر شده تاعربستان سعودی با پذیرش مسئولیت مقامات ارشد خود در قتل آن روزنامه نگار به پرداخت غرامت سنگین اقدام کند .(فراخوانی خالد بن سلمان سفیر عربستان از واشنگتن می تواند پیرو همین ماجرا باشد)
 منبع عرب تایمز: الحل .. عزل محمد بن سلمان وتعیین شقیقه بدلا منه والاعتراف بالجریمة وتلبیسها لموظفین فی مكتب الملك
نوع مطلب :
برچسب ها : عرب تایمز: الحل .. عزل محمد بن سلمان وتعیین شقیقه بدلا منه والاعتراف بالجریمة وتلبیسها لموظفین فی مكتب الملك / نجوای کنگان/najvaye-kangan،
لینک های مرتبط :
( کل صفحات : 3 )    1   2   3   
نجوا کنگان
دلگیرم از خود با تو نجوا می کنم دریا این سفره ی دل پیش تو وا می کنم
درباره وبلاگ

سلام علیكم اینجانب عبدالمجید اورا متولد1348/6/25- كنگان-محله خور چوری(خیابان استقلال)

مدیر وبلاگ : عبدالمجید اورا
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :