طنز ومنز
                                              کلاً شورا ها در جهان هستی دودسته اند ؟

شورای آنها و شورای ما !
دسته بندی و بخش ها ، دستجات ، اصناف، گونه ها  و اقشار در میان موجودات زنده و ...  تقسیماتی برای شناخت بهتر وبیشتر آنهاست .
نمونه جانداران :خونسرد و خونگرم  بی مهرگان و مهره داران ،  یا  دوزیستان و تک زیستان و غیره  ...حتی نوشابه ها سیاه وزرد یا بی گازو باگاز ...
نهایتاً انسانها هم به دو قسمت انسانهای خوب  و انسانهای بد تقسیم پذیرند.
و این عبارت  علمی را  دراینجای کار داشته باشیم ... و با این تعریف منطقی : "تعرف الاشیاء با اضدادها"... اشیاء  را با ضد و نقض ویا مختلف بشناسیم ...
در جهان هستی هم شورا به دو دسته ی کلی تقسیم می شوند :
دسته ی اول شورا ی ما  دسته ی دوم شورای آنها :
- شورای آنها وقتی از کنار سالن جلسات شان عبور می کنید، فریادهایی را می شنوید: حقه باز، ترسو، سمسار، معامله گر، دروغگو ، متملق و... اگر از دربان  سوال بگیری که جریان  این بگو مگو چیست ؟   می گوید : بزن به چاک داداش! خلوت کن!  خبری نیست دارن حضور وغیاب می کنند !
- اما شورای ما حظ می بری وقتی لیست اعضای شان را می خوانند : پرفسور معماری، اندیشمندجامعه شناس، دکترای مدیریت بهره برداری پروژه های شهری،اقتصاد دان ارشد بین المللی، و...
شورای آنها :  نمی توانند راست راست تو چشم مردم نگاه کنند وبگویند رای ما سالم بود وما منتخب اصیل شمائیم ؟!(دست آنها که نتیجه را تائید کردند درد نکند)
شورای ما :  اما همه ی می دانیم که به بدبختی وهزار مشقت آنها را راضی کردیم که خودشان را بعنوان کاندید معرفی کنند و پای صفر تاصد سلامت و پاکی ونزاهت رای شان حاضریم قسم خونی بخوریم !
شورای آنها : وقتی قرارست رئیس انتخاب کنند هیچکس از ترس اینکه نتواند حق رئیس شدن  را پرداخت کند قدم پیش نمی گذارد مگر اینکه بابت رای درون انتخابی  از قبل حسابی را شارژ کرده باشد .  آنگاه همان یکنفر رئیس می شود وبا سبیل برای خود چهچهه و  به ریش بقیه قهقه می زند!
شورای ما : هرکس بخواهد رئیس شود  فردی که شایسته است سرتا پا درعین تواضع و فروتنی گام  به عقب می گذارد و دیگران از او تمنا می کنند که برای یکبار هم شده از توانمندی تان ما را بی بهره نسازید و او ناچار می پذیرد !
شورای آنها : اگر پروژه ی چند بار در طول یکسال باز سازی شود و برای هزینه های تکرار مرتب از کیسه ی مردم خرج کند ، وحتی مثلاً اگر فواره میدان مرکزی شهر هم دوبار عوض شود،  ککش نمی گزد.
- شورای ما : نه هیچ  پلی و خیابانی وسنگ جدولی حتی یک قطعه موزائیک را طوری حسابشده مدیریت می کند که حیف نشود ، و اگر اینگونه شد، ممکن است یا استعفا دهد یا سنکوب کند!
- شورای آنها : اگر شهردار  در پرداخت فاکتوری از" مال البیت" که باید از بیت المال بپردازد تاخیر کرد چنان به دراتاقش می کوبند که فکر کند دوباره سونامی آمده است  این است قاطعیت مدرن !
- شورای ما : هیچوقت زیر بار سفارش و فامیل بازی و غریبه نوازی نمی رود واگر کوچکترین تخلفی در این میان شد، آتشی براه می اندازد که  ایستگاه اتش نشانی و آتشخوار هفتگانه ی پارس جنوبی هم نتواند مهارش کند. قربان این عدالت وانصافت اخوی جان !
- شورای آنها : میگردد که کجا تور سیاحتی و کمپ گردشگری کلاسیکی در اقصی نقاط جهان باشد  که دلی از حالات وکمالات در آورد
- شورای ما : شب و روزش را به این اختصاص داده که درکجای آبادی، فقیری، دست تنگی، بیچاره ی یا نیازمندی باشد که سحرگاهان به یاریش بشتابد و اورا از نگرانی برهاند.
شورای آنها : هرجا ببینند که مسئولی نگاهی به دستشان دارد ولو اینکه کاری از دستش برنیاید حتما با تحفه ی ، هدیه ی، سوغاتی و کادوئی دلش را بدست می آورند حتی اگر در مرکز زمین باشد.
- شورای ما : اصلاً اهل دست ودلبازی با اموال منقول و غیر منقول مردم نیستند ، حتی اگر مسئولی هم بازدید شهر آمد بازدید و تا زه هدیه  وره آورد سفر هم  ازش می گیرند وادارش می کنند که خودش از جیب مبارک خرج کند . مگر اینجا شهر "هرت" است.
شورای آنها : اهل برنامه ریزی و قرتی بازی طراحی و آینده نگاری وتحقیقات واینجور مسخره بازی ها نیست
- شورای ما : برای مرحله به مرحله ی زمان و قسمت های مختلف  شهر  برنامه دارد و آنهم چند زمانه اش : کوتاه، متوسط و بلند مدت، مثل  تفنگ برنوهای  قدیم با سرنیزه اش حساب کنی می رسد به پنجره ی منزلمان .
شورای آنها : بدقول، کج وعده، اهل جاخالی و بازی های سرکاری ...
شورای  ما : همه وعدهایش را سر وقت وفا کرده و اگر کسی  حتی یک موردی بد عهدی را آورد به او جایزه می دهند
شورای آنها : به گپ و گفتار های عهدعتیق و ترفند و شگردهای نخ نمای زواردرفته درپیت مسلحند  وپاسخگو نیستند و هر روز به بهانه ی طفره می روند.
شورای ما : روش شناسی علمی شان درامور، سبک طراحی شان دراداره ی مسائل شهر ، شهره ی آفاق شده و مرزهای کهکشان راه شیری را درنوردیده است . وچنان پاسخگوست که دیگر سوالی باقی نمانده است.
شورای آنها : در سندیکای کارگری و مجامع کسب وکار تهدید و تطمیع می کند و بخشی از  به زمره  درآمدگان این وادی مهر خموشی برلب دارند که جریمه شوند و جوازشان بی مهر بما ند و برخی خود در منظومه ی شمسی و قمری دستی در معامله دارند تا هرچند شهروندانی قربانی ماجرا بمانند.
شورای ما : بحساب اقتدارفنی و برتری پشبرد اهداف شهری ،  خود را مشعوف و محبوب شهروندان ساخته است
شورای آنها : آنقدر درمانده و ناتوان در مدیریت شهرست که  بسیاری از شهروندان ، دوباره  دلتنگ ، هوس برگشت شورای قبلی  با همه ی نقد  سابق ولاحق  به  عرصه ی مذکور دارند ؟
شورای ما : چنان تسهیلات وترفیهات و تفریحاتی فراهم کرده که  اگر ده بار دیگر انتخابات شورا  برگزار شود هم خودشان و همین خودشان آرزو می کنیم عضو شورا باشند .
شورای آنها :  می گوید هیچ خبری نیست صدای این مزاحمان  تا پمپ بنزین بعدی هم نمی رسد ، کی به کیه ؟8 = 2-7
شورای ما : خودش اهل حساب وکتاب هست هرچند اگر نظارتی و رسید گی فوری در کار نباشد .
....
 عبدالمجید اورا

-
 
نوع مطلب :
برچسب ها : نجوای کنگان / کلاً شورا ها در جهان هستی دودسته اند ؟ر (2)،
لینک های مرتبط :


دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 :: نویسنده : عبدالمجید اورا
 

                                    سبک تفکر خود را کشف کنیم ؟
ویژگی های تفکر افراد بر سه  بخش عمومی، علمی و فلسفی تقسیم می شود
 می گویند : نوع تفکر عوام غالباً  شامل  افکاری سطحی، قشری،  زود باوری،گاهی همراه با خرافه و تاثیر پذیری سریع، و عدم تحلیل واقعی همراه است.
 درمقابل تفکر فلسفی بدینگونه است که فرد از توانایی های ذهنی ومنطقی، دانش خود بعلاوه حقایق علمی  در بررسی پدیده ها و استفاده می کند.
 از سوی دیگر روش های تفکر علمی بر اساس روش های تجربی یا محاسبات شناخته شده برای رسیدن به شکل گیری قوانین ، فرمول ها ی علمی معروف است.
خصوصیات تفکر عمومی(معمولی) :
  تفکر عامیانه ؛ آگاهی محاوره ای: اطلاعات و تجربیات شخصی به دست آمده توسط فرد بدون تکیه بر آزمایش روش علمی یا دانشگاهی است  این  نوع آگاهی روابط  علت ومعلولی را شامل نمی شود، حتی ممکن است  یک ادعا  بر اساس افسانه ، یا دریافت نشانه های حسی همراه   با خطاهای رایج باشد . این نوع آگاهی به سطح تعمیم یا دسترسی به  تمهید یک قانون که بتواند پدیده های ملموس را توضیح بدهد،ارتقاء نمی یابد.ویژگی ها ی تفکر عمومی به شرح زیر است:
1. اغراق: از ویژگی های  توصیف  حوادث  وپدیده ها ی بشکل  اغراق آمیز ست، بطوریکه کاملا متفاوت از آنچه در واقع اتفاق افتاده، به تعریف ماجرایی می پردازد.
2.  تعمیم اشتباه ،(فکر مدور) :  که در آن فرد،یک نتیجه از یک اتفاق را به حوادث دیگر ، بدون تکیه بر واقعیت ها و "سببیت" ربط می دهد.
3.بی قید وبندی در ارائه فکر: دیدگاه های این مرحله در فرد بر "خود هیجانی" و یا اشتیاق یا رضایت از  مزاج و خوی شخصی خود، بر ایده های خود تکیه  کرده و اصرار داردوموضوعیت بخشی او به ایده  ها با عینیت گرائی وی در  ارزیابی  پدیده ها بستگی ندارد.
.4 . لینک دادن  غلط و ارتباط اشتباهی بین پدیده ها : برای مثال،بیماری های سخت را  (به ارواح شیطانی) و یا توضیح  حادثه ی را به صدای شوم یک جغد وصل کردن، در حالیکه  ارتباطی بین این دو پدیده اصلاً وجود ندارد. این نوع تفکر در مورد حوادث منسوب به (مشکلات و یا دلایل
تجربه ی احساسی) غیرعلمی، نمی تواند مسلم و قطعی باشد.
ویژگی های تفکر علمی:
 تفکر علمی  با تحقیق را ه موفقیت آمیزی برای شناخت پدیده می سازند زیرا بر پایه ی بیشترین و بزرگترین تلاش های ممکن برای جمع آوری بیشترین تعداد یافته ها  را در مورد مطالعه  برعهده  می گیرد وخصوصیاتی بشرح زیر دارد:
1) تردید متدولوژیک( روش والگوی علمی ): محققانی که به دنبال یافتن اطمینان هستند، باید از ایده های اشتباه که باعث تباه شدن تحقیقات و  جلوگیری از رها شدن آن  می شود خود را خلاص کنند. از طریق طرح شک سیستماتیک می توان  از افکار غلط بسیاری آزاد شد.
2) موضوعیت : بدان معنی است که  فرد پدیده را بدون  اعمال نظر و یا احساسات و خلق و خوی شخصی خود بررسی می کند و موضوع مطالعه خود را همانطور که در دنیای واقع می بیند و وجو د دارد، نه به سبک آرزوها و خیالات به آن می پردازد و بررسی می کند. علم چیزها را همانطور که هستند مشخص می کند و آنها را تعیین می نماید .
  صاحب نظری در این باره بنام "کلود برنار" اعتقاد دارد: که اگر دانشمندان در مورد مطالعه پدیده ها دارای چند نظر مخالف باشند با درک واقعیت و برگشت به آن ، اختلاف را حل می کنند و آزمایش  آنها تجربه ای است که می تواند برای تأیید اعتبار نتایج به صورت عینی در دستور کار  بعنوان "موضوعیت" قرار گیرد
3) کمیّت گرائی،  تبدیل توصیفات به کمیّت،  مثلاً برای  بررسی صدای لرزش و مطالعه  آن ،  نحوه ی  تبدیل گرما پاسخ وپژواک  محرک ها را به امواج گرمائی بررسی می کند، و اگر نوری درآنجا  مشاهد ه  شود شکل تغییر آن را به امواج نوری بررسی کند، به همین دلیل علم صنعت است. ابزار های علمی برای اندازه گیری خواص متنوع  اشیاء و نحوه تبدیل آنها از چگونگی توصیف به مقدار واحد قابل عرضه کار می کنند.
4) تعمیم: این اصل بدان معنی است که محقق به شمارش نامحدودی از پدیده ها و چرخه ظواهر پیرامونی  مشغول است، اگر بگوییم: همه فلزات به وسیله گرما انبساط  می یابد و این به طور منظم قابل تکرار تعمیمی نامیده می شود یعنی تکرار در وقوع حوادث، که به ما کمک می کند پیش بینی وقوع حوادث پیش از حدوث، آن را لحاظ کنیم و پیش بینی یکی از فوایدتفکر علمی است.
5) تجربه: جهانی که پدیده های طبیعت واقعی را مطالعه می کند، حقایق خود را به جز در تجربه های حسی به ارمغان نمی آورد. علم با پدیده های جزئی حواس، و روش (استقرایی) واقعیت یا پدیده مرتبط با روابط علیت مرتبط است.
6) تأیید: اعتبارسنجی نتایج حاصل از آزمایش مجدد، با اشاره به تجربه در واقع اموربه عنوان مثال، اگر یک ویروس منجر به آنفلوآنزا شود، می توانیم تأیید کنیم که  خود این ویروس باعث ایجاد بیماری نمی شود بلکه محیط مساعد منجر به این فرایند می انجامد ، از طریق آزمایشات انجام شده توسط دانشمندان در مورد برخی افراد یا حیوانات انجام شده، اگر بیماری  از این طریق به آنها منتقل  شود، به این معنی است که ما اعتبار نتایج را تایید کرده ایم.
 واهم خصائص تفکر فلسفی:
  موارد تحت مطالعه فلسفی  و علمی با هم تفاوت دارند، زیرا در تفکر فلسفی روشهای دیگری را به نام (روش رشد ذهنی) به کار می برند، آنها پدیده های جزئی را - همانند علوم طبیعی - مطالعه نمی کنند، بلکه حضور فیزیکی و وجود نامحسوس را  در کنارهم مطالعه می کنند. مهمترین ویژگی  تفکر فلسفی  :
1- شک: یکی از مراحل اساسی دانش شناختی، و آنچه در اینجا منظور است: برای رسیدن به حقایق تردید نباید کنار گذاشت و همه چیز را تنها پس از تائیدشان برسمیت بشناسیم.
 2 - استقلال:تفکرفلسفی از ذهن خود برای دانستن مجهول ها استفاده می کند و درمرحله ی دوم فکر  به گفته های درست  دیگران تکیه می کند. زیرا ممکن است مردم در  باور برخی از داستانها ها و افسانه ها که توسط ذهنیت فعال صحیح پذیرفته نمی شوند حتی اگر به اجماع برسند دچار اشتباه گردند؟.
3- انعطاف پذیری: به این معنی است که تفکر فلسفی قادر است  نظر خودرا که اگر ثابت شود نادرست است رها کند  این روند نشان می دهد روح صداقت علمی برحوزه تفکر فلسفی حاکم است.
4)  انتزاع احساسات احساسی: احساسات نباید در موضوعاتی که مورد تحقیق قرار میگیرند دخالت یابند - یعنی حذف تاثیرات عاطفی از تفکر. ارسطو می گوید: "من عاشق افلاطون هستم و حقیقت را دوست دارم، اما عشق من به  حقیقت بیشتراز افلاطون  است." این بدان معنی است که ارسطو می خواهد خود را از اشتیاق عشق خود به استادش افلاطون آزاد کند و در جایگاه خود نزدیک به عینیت در دیدگاه هایش قرار گیرد بدون اینکه  کسی را  با  تحمیل هزینه علم یا فلسفه  برحقایق مقدم دارد.
نوع مطلب : تحلیل مقاله، 
برچسب ها : نجوای کنگان / سبک تفکر خود را کشف کنیم ؟(2)،
لینک های مرتبط :


مقاومت مردم ایران، آمریکا را به عقب نشینی مجبور کرده است
© Sputnik/ Anton Bistrov
گزارش و تحلیل
 (به روز شده 18:49 16.05.2019) 
ولادیمیر ساژین
موضوع:
فشار آمریکا بر ایران (25)
اسپوتنیک: در سال 2018، ترامپ رئیس جمهور آمریکا از معامله هسته ای – برجام خارج شد و تحریم های شدید یک جانبه را علیه ایران اعمال کرد. امروزه این کار عواقب غیر قابل پیش بینی به بار آورده است.
ولادیمیر ساژین، خاورشناس مطرح و تفسیرگر دائمی این آژانس می نویسد: بعید به نظر می رسد که اروپا قادر به مقاومت در برابر تحریم های ضدایرانی آمریکا باشد. اگرچه سیاستمداران اروپایی حمایت خود را از برجام اعلام می کنند، اما آیا اراده اتحادیه اروپا به اندازه کافی باشد تا با آمریکایی ها مخالفت کند؟
خروج شناورهای رزمی آمریکا از خلیج فارس
© AP Photo / Mahdi Marizad
خروج شناورهای رزمی آمریکا از خلیج فارس
ایران در اوضاع بسیار دشوار قرار گرفته است. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، گفت که وضعیتی که ایران با آن مواجه است، با وضعیت جنگ ایران و عراق در سال های 1980-1988 هیچ تفاوتی ندارد. وی تاکید کرد که تحریم های آمریکا در بخش بانکی بر فروش نفت، پتروشیمی، فولاد و محصولات کشاورزی تاثیر می گذارد و فعالیت های بنادر، کشتیرانی و کشتی های ایرانی را در بر گرفته است.
به گفته روحانی، تهران تحت فشار آمریکا سر تعظیم فرود نخواهد آورد و به دنبال راهی برای خروج از وضعیت پدید آمده است. ایران می تواند چه کار کند؟
اول، ایران می تواند از برجام خارج شود، اما نه در یک آن، همانطوری که آمریکا این کار را انجام داد، اما به تدریج، مرحله به مرحله با خودداری از اجرای مفاد برجام. این فرایند هم اینک آغاز شده است.
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در 8 مه اعلام کرد که کشور وی دو وظیفه خود را ناشی از معامله هسته ای متوقف می کند — امتناع از صادرات اورانیوم غنی شده به میزان 3.76٪ بیش از مقدار مجاز برای ذخیره سازی در ایران (بیش از 300 کیلوگرم). در حال حاضر ایران دوباره اورانیوم دارای غنای پایین را جمع خواهد کرد.
تهران اقدامات مشابهی در رابطه با مازاد آب سنگین مورد نیاز برای تولید پلوتونیوم، مبنای تولید پلوتونیوم مخصوص سلاح های هسته ای انجام داده است. بیش از 130 تن آب سنگین در ایران نباید ذخیره شود. در حال حاضر انباشت بیش از حد آب سنگین در ایران آغاز خواهد شد.
رئیس جمهور روحانی اعلام کرد که مهلت قانونی برای اجرای این دو بند، 60 روز طول خواهد کشید، که در طی آن باید اولویت های منافع ایران را، اولویت، آزادی فروش نفت و لغو تحریم های بانکی، تضمین کنند. بدون تردید، این اقدام ایران هدفش آمریکا نیست که به عقیده تهران صحبت کردن با آن بی فایده است، بلکه هدفش اتحادیه اروپا است تا بروکسل بصورت فعالانه تری با فشار واشنگتن مقابله کند.
اگر هیچ نتیجه ای از این اقدام ایران حاصل نشود، ایران اجرای دیگر تعهدات ناشی از برجام را متوقف خواهد کرد. در درجه اول محدودیت های غنی سازی اورانیوم حذف شده و در مرحله دوم، از کمک گروه 5 + 1 — آغازگرهای برجام در بازسازی راکتور آب سنگین در شهر اراک که پلوتونیوم تسلیحاتی درجه یک را تولید می کند، خودداری خواهد شد. اگر، با این وجود، ایران موفق به رسیدن به توافق با اتحادیه اروپا شود، در این ضورت، به گفته حسن روحانی، ایران به همان شرایط باز خواهد گشت.
سوال این است که آیا اتحادیه اروپا می تواند به طور کامل از جمهوری اسلامی ایران و به ویژه از صادرات و واردات نفت ایران حمایت کند؟ خیلی شک است.
به گفته تحلیلگران، ایالات متحده، خواستار آن است که اروپایی ها "خرید" نفت ایران را "صفر" کنند. واشنگتن شروع به اعمال فشار و تحریم شرکت های اروپایی کرد که پول نفت ایران را پرداخت می کنند. پس از آن، تقریبا تمام بانک های اروپایی از پرداخت پول"طلای سیاه" ایرانی خودداری کردند. بنابراین اتحادیه اروپا به طور ناخواسته به تحریم های ایالات متحده پیوست — گرچه از معامله هسته ای خارج نشد. بنابراین احتمال دارد ایران روند متوقف کردن تعهدات خود ناشی از برجام را ادامه دهد.

جزییات پیام محرمانه آمریکا به ایران
از زمان خروج ایالات متحده از معامله هسته ای از تهران، گفته های شدید اللحنی در مورد احتمال خروج ایران از قرارداد ان پی تی و آژانس بین المللی انرژی اتمی به کرات به گوش رسیده بود. اما، ظاهرا، این تنها یک لفاظی تهدید کننده برای سوق دادن اتحادیه اروپا به همکاری نزدیک تر با ایران و رفع تحریم های ضد ایرانی آمریکا بود. البته، ایران از قرارداد ان پی تی و آژانس خارج نمی شود والا برای بسیاری کشورها تهران به یک کشور نامطلوب تبدیل خواهد شد.
دوم. نمایش قدرت خود برای مقاومت و حفاظت از منافع خود. آیت الله خامنه ای، رهبر عالی، به طور مداوم بر نیاز به دنبال کردن سیاست "مقاومت" تأکید می کند که بر اساس راه های متفاوت دور زدن تحریم ها استوار است. بعلاوه تقویت نیروهای مسلح با توجه به اولویت دادن به توسعه برنامه موشکی و
ارتقاء فعال منافع ایران در منطقه باید در نظر گرفته شود.
شایان توجه است که ابزار اصلی سیاست "مقاومت"- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. این سپاه که موضع قدرتمند سنتی در مقابله با تحریم ها، در مدرن سازی نیروهای مسلح در فعالیت های ایران در منطقه دارد، می تواند با بهترین وجه برای تهران سیاست "مقاومت" را اجرا کند.
در این شرایط، تعویض اخیر کارمندان پرسنل ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کاملا طبیعی است. رهبر عالی، آیت الله خامنه ای، سردارحسین سلامی را به جای سرلشگرمحمد علی جعفری به تصدی سپاه پاسداران منصوب کرد. وی در مقایسه با سلف خود، به لحاظ ایدئولوژیکی به خامنه ای نزدیک تر است و دیدگاه های سخت تر دارد.
علاوه بر این، آیت الله خامنه ای همچنین حدود 60 افسر را از دفتر مرکزی سپاه پاسداران و مقام های محلی جایگزین کرد. قابل توجه است که "مردان پیر" توسط جوانان جاه طلب و دارای اعتقادات ایدئولوژیک درست جایگزین شدند. وظیفه آنها این است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به یک نهاد ضروری تبدیل نمایند که بر طیف وسیعی از واقعیت ایران حاکم باشد: از تضمین امنیت داخلی و خارجی گرفته تا فعالیت اقتصادی و جنگ سایبری.
شکی نیست که انگیزه برای تقویت سپاه پاسداران توسط آمریکایی ها داده شده است، زمانی که در تاریخ 8 آوریل، ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که این ساختار یک سازمان تروریستی است. به یاد بیاوریم که تا همین اواخر، رئیس جمهور روحانی تلاش کرد تا توانایی های سپاه و تاثیر آن در بسیاری از جنبه های زندگی در ایران را محدود کند. و این بار، ترامپ به نفع رادیکال ترین محافل ایران، به نفع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اقدام کرد.
در جواب به اقدام کاخ سفید، شورای عالی امنیت ملی ایران لیستی از سازمان های تروریستی فرماندهی مرکزی نیروهای مسلح ایالات متحده (CENTCOM) را اعلام کرد که حوزه مسئولیت آن شامل خاور میانه و آسیای مرکزی است. در عین حال، ستاد مرکزی نیروهای مسلح ایران از آمادگی خود برای استفاده از همه ابزار برای مبارزه با تروریست های آمریکایی که اکنون توسط پرسنل نیروهای مسلح آمریکایی در منطقه نمایندگی می شود هشدار داد.

هراس نتانیاهو از حمله ایران به اسرائیل
© Sputnik / Sergey Guneev
هراس نتانیاهو از حمله ایران به اسرائیل
در حال حاضر آمریکایی ها در منطقه خاورمیانه، به ویژه در سوریه، عراق، افغانستان، در خلیج فارس — در هر کجا که ارتش ایران و آمریکا با هم حضور دارند، در معرض خطرقرار دارند.
اقدام جدید ضد ایرانی کاخ سفید روابط خصومت آمیز آمریکا و ایران را وخیم کرد که بدون این هم تیره و پرتنش است.
سوم. تقویت تبلیغات ضد آمریکا و لفاظی های جنگجویانه برای نشان دادن قدرت خود به آمریکا و نشان دادن آمادگی برای دفاع از منافع خود، حتی به وسیله ابزار مسلحانه. بدون شک، ناامیدی رو به رشد تهران از معامله هسته ای و توانایی اروپا در مقاومت موثر با آمریکا باعث شده است که شرکت ایران در معامله هسته ای محدود شود، که می تواند بحران هسته ای جدید و افزایش تنش بین ایران و آمریکا را تحریک کند.
تشدید وخامت هم اینک دارد بوقوع می پیوندد. ایالات متحده تصمیم گرفت تا یک سیستم موشکی ضد هوایی پاتریوت و یک ناو جنگی حمل و نقل یواس‌اس آرلینگتون را به منطقه مسئولیت عملیاتی فرماندهی مرکزی ارسال کند. آنها به گروه حمل و نقل نیروی دریایی به رهبری بزرگترین کشتی جنگی جهان ناو هواپیمابر یواس‌اس آبراهام لینکلن می‌پیوندد. (تعداد پرسنل این کشتی 5680 نفر و 90 فروند هواپیمای جنگی و هلیکوپتر است). گروه تاکتیکی بمب افکن های استراتژیک بی 52 آنها را اسکورت می کند.
ایران وعده داده است واکنش جدی به اقدامات نظامی آمریکا انجام دهد. در این راستا، سردار حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفت که اگر "آمریکا" هر گونه اقدام نظامی را در پیش بگیرد، ایران "ضربه به ناحیه سر" را به ایالات متحده وارد خواهد کرد. اما او معتقد است که آمریکا ریسک نکرده و ناوهواپیمابرهای خود را علیه ایران بکار نخواهد برد. به ویژه، وی خاطرنشان کرد که قابلیت های دفاعی ایران به حد کافی بوده و اما ناوهواپیمابرهای آمریکا کاملا آسیب پذیر هستند.
امیر حاتمی
CC BY 4.0 / Tasnim News Agency
ایران در بالاترین نقطه آمادگی دفاعی قرار دارد
شاید این درگیری برای هر دو طرف سودمند باشد. هم به نفع ترامپ در آمریکا و هم به سود سپاه پاسداران در ایران، زیرا ترامپ می تواند سختی خود را برای دموکرات ها در مقابله با ایران نشان دهد. در ایران، افزایش حضور نظامی آمریکا در نزدیکی مرزهای ایران به نفع طرفداران پیاده کردن خط سختگیرانه در داخل ایران خواهد بود زیرا آنها هرگز مذاکرات علیه برنامه هسته ای ایران و یا معامله هسته ای را تحمل نکرده بودند. در این وضعیت که برای مخالفان رئیس جمهور روحانی مطلوب است، سپاه پاسداران هر گونه امکان مذاکره با نمایندگان ایالات متحده را رد می کند. بنابراین، رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران، سرتیپ یادالله جوانی، گفت: "مذاکراتی با آمریکایی ها نخواهد بود."
امروز به نظر می رسد که جنگ روانی بین ایران و ایالات متحده راه می افتد. معلوم نیست که حوادث کی و چگونه عوض شود. با این حال، به نظر می رسد که این موضوع به یک درگیری نظامی مستقیم نمی رسد. خدا کند که همه چیز بر لفاظی های ستیزه جویانه متمرکز شده و با آن پایان یابد.
آیت الله خامنه ای گفت: "جنگ بوقوع نخواهد پیوست. مردم ایران راه مقاومت با آمریکا را انتخاب کرده اند و این مقاومت، آمریکا را مجبور خواهد کرد که عقب نشینی کند". وی تاکید کرد که مقاومت جنبه نظامی نخواهد داشت: "هیچ یک از طرفین خواستار برخورد مسلحانه نیست".

نوع مطلب : تحلیل مقاله، 
برچسب ها : نجوای کنگان / مقاومت مردم ایران، آمریکا را به عقب نشینی مجبور کرده است © Sputnik/ Anton Bistrov گزارش و تحلیل (به روز شده 18:49 16.05.2019) ولادیمیر ساژین موضوع: فشار آمریکا بر ایران (25)(2)،
لینک های مرتبط :


به نام خدا
   نامه ی  ارسالی ؛در دفاع از مطالبات مردم کنگان بوشهر و حقوق کارگران بومی به حدود سی تن از نمایندگان فعال مجلس شورای اسلامی                                  

            نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی سلام علیکم
              آیا می شود با همکاری  ودلسوزی شما محرومیت ها را دور زد ؟
شاید تا زمانیکه این پیام  را دریافت  میدارید درد و دل مردم  محروم وبخشی از  كارگران زحمتكش و بی پشتیبان  شهرستان  کنگان را  -همانجایی که بقول  معروفی به قطب انرژی  ومیزبان  صنعت گاز وپتروشیمی  مشهور است نشینده و یا نخوانده باشید ! اما  احتمالاً این نامه  یکبار ارزش خواندنش را دارد؟
نمی دانم  مفهوم محروم  نگه داشتن و در محرومیت زندگی کردن کنار گنج  را باید بازتعریف کنم یا به اصل مطلب بپردازم ؟ اما در هر حال تفاوتی نمی کند چه اولی  معنایش را  به ذهن  متبادر شوید وچه اینکه این نوشتار را بخوانید و تاسف بخورید ،زیرا هردو یکیست:
برادران و خواهران بزرگوارم ! فرض کنید  گویا  همین فردا  قیامتی برپاست، و از روزی كه شما به خانه ی ملت  راه یافتید ودر راستای  محاسبه ی از ادای  حقوق حقه  مردم گوشه ی از سرزمین که تحت اشراف و نظارت شما باید باشد  سوالی از شما بشود  که مردمی محروم و  صنعت زده  در این خطه از میهن اسلامی به شما ندای تظلم  فرستادند و چگونگی  اقدام و انجام مسئولیت را  خواستار شدند و در صحرای محشر بشما بگویند ،چگونه  در مسیر مطالبه امور محوله  رسالت خودرا به پایان بردید واز آن  سوال کنند جای چه پاسخی خواهد بود ؟ درست است حوزه ی انتخابیه ی شما جداست اما نگاه شما به محرومیت ها و استدعا های عاجزانه شان که از ضمیر انسانی و اخلاقی تان جدا نیست . و اگر  تمرکز بحث حوزه ی خُرد است  اما می تواند بدلیل عدم اهتمام روزی به مطالبه ی کلان تبدیل شود آنهم وقتیکه ازما بهتران صرفاً  همه چیز را در منطقه ی مثل محدوده جغرافیای ما برای خود بخواهند! "بنی آدم اعضای یک گوهرند"...
اما اصل موضوع :  تقریباً دودهه پیش زمانیکه موضوع توسعه ی میادین گازی پارس جنوبی بدون درنظر گرفتن زیر ساخت های فرهنگی و اجتماعی و...  به میان آمد متولیان امر  در جهت محدود نگه داشتن اهالی بومی منطقه از نقش آفرینی در اشتغال به آن  ها گفتند : " مهارت ومدرک و  فنون وحرف صنعتی نداریدبروید دنبال این امور ... وقتی این بهانه ها را پاس کردیم گفتند : بروید توانمند شوید و مصاحبه های صد من یه غاز پشت سر بگذارید ... وقتی همه ی اینها به مرور زمان با تحمل همه هزینه ی آلودگی متنوع و سونامی بیماریها و سرطانهای مختلف و از دست رفتن مشاغل سنتی تجارت و صیادی و تفرجگاه ها و .... طی کردیم گفتند: حالا دیگر وقت بهره داریست و لابد باید برویم فکر شغل های نوین و صنایع وابسته به حوزه الکترونیک ، نانو تکنولوژی و هوش مصنوعی باشیم !
  منتخبین  عزیز مردم شریف؛  که با شعار کار  وخدمت برای مردم در مجلس حضور دارید بسیاری از مدیران نفت وگاز و پتروشیمی  در اینجا هنوز هم برای گذران امور روزمره و پیشبرد از امکانات  محدود توده  اهالی محروم از جهات متعددی  مانند فضا و محیط و  امکانات محلی... استفاده می کنند  و همواره خود از میزبانی مردمانمان به نیکی یاد می کنند ولی برای اشتغال  پایدار جوانان و بکارگیری مدیران بومی هیچگاه آمادگی لازم ندارند.؟!
مستحضرید حدوداً دوماه پیش (26اسفند 97) ریاست محترم جمهور با مردم کنگان دیداری داشتند در آن دیدارهم از دست اندرکاران خواستند که فضای اشتغال و  کسب وکار صنعتی جوانان بومی را ارتقاء بدهند ونیاز ها ی عرصه را مرتفع نمایند و هم اینکه همراهان ایشان براین ضرورت  تاکید داشتند . اما مشاهده می شود طی همین مدت کوتاه دسته دسته کارگران و کارکنان بومی را تحت فشار برای اخراج قرار می گیرند وگروهی هم  در شرف اخراج قرار گرفته اند برای نمونه  30 نفر از کارگران فاز 19 ... نمی دانم پس از آن سفارش اکید رئیس دولت چه کسی  بایدپیگیر اجرایی آن دستور  باشد ! و چرا شرکت ها ی مستقر در منطقه  آن  فرامین دولتی را نادیده می گیرند ضمن اینکه پیش از این بارها مصوبات دوره های مجالس متعدد  و دستورالعمل های متنوع دولت های متوالی نادیده گرفته  شده است ،چرا ؟
شما را به خدایی که آن را باور دارید و به قرانی که در ماه مبارک رمضان تلاوت می کنید و به تعهد و سوگندی که در قبال مسئولیت  تان دارید قسم می دهم یکبار هم صدای ما را خلاصه ی از آن دراین نامه آمده است در صحن مجلس قرائت کنید و نسخه  ویا تصویری  از آن  برای هیات رئیسه مجلس ، رئیس جمهور و وزرای نفت  وکاروتعاون بفرستید تا شاید مرکز نشینان اندکی دلشان به ترحم آید و گوشه ی چشمی به مرزنشینان  صنعت زده کنگانی داشته باشند ؟!
..ممکن است بپرسید پس نقش  نماینده و مسئولین استانی و محلی شماچیست ؟ که  اتفاقاً سوال موجه ای هم هست ؟ پاسخ ظاهری این است که متاسفانه  بزرگواران مورد اشاره یا زورشان به به متصدیان پترودلار نمی رسد یا به لحاظ تمدید قول  وقرارهای نوید بخش و وعده های سرخرمن ویا پاره ی ملاحظات دیگر ، به سکوتی اسفناک تن درداده اند.
با تجدید احترام
والسلام
 فرهنگی بازنشسته از کنگان : عبدالمجید اورانوع مطلب :
برچسب ها : نجوای کنگان / ؛در دفاع از مطالبات مردم کنگان بوشهر و حقوق کارگران بومی،
لینک های مرتبط :


یکشنبه 15 اردیبهشت 1398 :: نویسنده : عبدالمجید اورا
                                                                                 تکریم بیماران
یکی از اقدامات قانونی که در راستای  تکریم حقوق شهروندان در بخش اورژانس بیمارستان کنگان صورت می گیرد عدم خارج نمودن سوزن باتل( سرم) از دست بیمار  پس از اتمام آن(هنگام ترخیص) جهت گرفتن حقوق مردم از مردم می باشد.یعنی تا همراه فرد بستری شده پول پرداخت ننموده و برگه تسویه حساب تحویل ندهد ،سوزن سرم هر چقدرکه طول بکشد وبیمار در هر شرایط و سنی (کودک ،سالخورده)باشد،در دستش باقی خواهد ماند.اگر حتی هنگام مراجعه کارمند محترمی که مسئول حساب و کتاب است در محل کار حضور نداشته باشد باید بیمار هچنان سوزن بر دست بر روی تخت خود حضور داشته باشد زیرا مشکل فرد بستری شده است که صندوقدار در محل خدمت حضور ندارد.اگر هم احیانا جمله مثل:حسابدار کی می آید،از دهان همراه بیمار خارج شد طبق قانون به چندین ضربه شلاق محکوم می گردد. ما از جمعی شهروندان کنگانی از این تصمیم قانونی دست اندار کاران این بیمارستان که این قدر نسبت به بیت المال حساس بوده و هستند  تشکر و قدر دانی می نماییم.شرایط جسمی بیمار هم اهمیت چندانی ندارد، اگر فرد در این اوضاع و احوال طاقت نیاورد و بی قراری کرد یا سر از عالم برزخ  درآورد ،مشکلی نیست مهم این است که تا پرداخت کامل پول بستری شدن، فرد سوزن در دست بر روی تخت بماند به امید خدا بعد از پرداخت پول،خانواده متوفی اجازه برگزاری مراسم کفن و دفن خواهند داشت ،زیرا بیماران حکم اسکناس هایی دارند که بر روی تخت دراز کشیده اند.منت خدای را که در دورانی زندگی می کنیم که این قدر به شخصیت ما شهروندان احترام گذاشته می شود.ای مردم دنیا بیایید و نحوه رعایت حقوق و تکریم مردم را از ما یاد بگیرید.وزیر محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشکی باید به خود ببالد که چنین قانون مترقی در حوزه وزارتی ایشان بطور دقیق اجرا می شود.
سیدرضاحسینی،بندر کنگان ، پانزدهم اردیبهشت نود و هشتنوع مطلب : تحلیل مقاله، 
برچسب ها : نجوای کنگان / تکریم بیماران / تکریم بیماران، سیدرضاحسینی، بندر کنگان، پانزدهم اردیبهشت نود و هشت،
لینک های مرتبط :


                                   چرا  به کوتوله پروری ونوچه گری ها درکنگان باید پایان داد !
  اخیراً فیلسوف  معاصر غربی در کنفرانسی که بمنظور بررسی جالش ها و آسیب های اجتماعی جامعه اش  ایجاد شده بود، سخنرانی می کرد گفته است : " برای شما دو خبر دارم؛ اولی بد و دومی خوب؟!
خبر اول) شما  مبتلا به سرطان شده اید ؟
اما خبر دوم  ) شما به بیماری آلزایمر  دچارید به خانه نرسیده ، فراموش می کنید که به چه بیماری مهلکی گرفتار شده اید.
واما بعد :
قابل توجه آنها ئیکه که میدانند وخود را به کوچه ی بغل چپ می زنند و آنهائیکه  نمی خواهند بدانندو سر در برف که در شهرستانمان  نداریم در ماسه ی ساحل فرو می برند ؟!   مردم  فهیم  کنگان  به این مرحله از رشد رسیده اند تا فرق رنگرزی انتخاباتی (تبلیغات های که فکر وذهن مردم را نشانه رفته)  که با برجسته کردن تیتر رسانه ی  بدون عمل و با زرق وبرق مقطعی همراه است  در مقابل خدمات رسانی حقیقی مردمی را بدانند. و همچنین  مردم شهر  به حدی  از بلوغ دست یافته اند که بدانند  همه ی "شهروندان "یعنی یک نفر ! بعبارتی وقتی احادی از شهروندان مورد بی مهری،کم لطفی و یا ستمی قرار بگیرد یعنی به همه ی آنان جفا شده شده است .  بنظرم "کوتوله" در هر منصبی؛ کسیست که فکر می کند  دیگران  را خام کرده و قاعدتاً افرادی را دور بر خود می گمارد حسب معامله  و منافعی تا این شیوه  ی علی الظاهر "خام سازی" را بزک کرده و آن را در عالم کارکرد بصورتی  غیر واقعی  در قالب تعریف وتمجید نابحق به مردم قالب کنند.
 همواره از این معضل، علیرغم اینکه این شهر آدم ها  دارد اما فریادرسی نیست!  شهروندان  بویژه بومی ها را به خاک مذلت کشانده است ...
برای نمونه  در دوره ی  دولت  دهم  و هم یازدهم برخی از صاحب منصبان که در  نقاط دیگر استان به آنها التماس دعا گفتند در کنگان برای خودشان باشگاه پرورش اندام   دایر کردند... این بخشی از ماجراست؟! ... کم نبوده ونیست که  نگاه تحقیر آمیز مرکز نشینان در قبال  این شهر اعمال می شود وکسی را هم ککش نمی گزد.  و...
نکته : اگر قرار است   شهروند کنگانی سرهر ماجرای بیماری که می شود در بیمارستان کنگان به علاج ودرمانش پرداخت باید برود و در پیچ وخم های پیاده روها و  زیر درختان "خیابان زند شیراز دنبال کارچاق کن بگردد ... دیگر  به بیمارستان و  رئیس و متخصصان  نیازی نیست ؟!...   بیمارستانی که  به نام امام خمینی(ره) که خویشتن را خدمتگزارمر دم می دانستند و  یک تار موی  کوخ نشینان را با همه ی دنیای کاخ نشینان عوض نمی کردند مزّین است  .. چرا  آدرس  دروازه باز بیمارستان و راه دراز شیراز  به برخی از بیماران می دهند... و دوره ی کارآموزی طبابت را با پودمانی مدیریت لجوجانه با هم تمرین می کنند ؟!  کارگری که دستش به هیچ جا بند نیست مجبور است از مسئولی دیگر التماس کند و  چرا باید انعکاس خواسته ی وی  به شما بر بخورد ؟!...  کجاست مسئولیت انسانی واخلاقی طبیب حکیم ! کجاست تعامل با مردمی که همه چیز را می دانند اما به ملاحظاتی خون دل ها را لخته لخته با نگاهشان  وانتظارشان پس می دهند   ودم برنمی آورند ! آقای رئیس و خانم  دکتر اگر قرار شکایت بود  مکاتبه و  سراز نظام پزشکی و بازرسی وحراست وزارت و کمیسون درمان مجلس و...  در آوردن تا علاف شدن در شیراز  در عین تنگدستی و مضایقه ی مالی ساده تر بود... تا ثابت شود تشخیص سابق و معاینه ی متعاقب بعدی چقدر با هم متفاوت است .!
 توضیح اینکه : گروه توسعه برای ضربه گیری یا برای تخطئه و یا تبرئه  انجام  شرح وظایف هیچ صاحب منصبی تشکیل نشده ، واصرار دارد با تکیه بر موجودی منابع علمی انسانی و فرهنگی جاری در فضای مجازی یا مکتوب در عرصه ی واقعی ، آنچه از خدمات ارزشمند و در مقابل نارسائی خرد وکلان  علیه مردم کنگان صورت می گیرد را براساس استاندارهای شناخته شده و شاخص های تببینی خدمات  رسانی در نظام مقدس جمهوری اسلامی براساس مطالبه مردمی دنبال نماید  .
 و  حقیر  ناچارم!  ...  بنده ای که نه وابسته به طیف اصولگرا و نه دلبسته وچشم انتظار چاره سازی جناح اصلاح طلب است  بلکه بعنوان "یک انقلابی "شاگرد انقلابیون متماز صادق حاضر در میدان که در مقطعی بعنوان مشاور  و عضوی کوچک  در ستاد انتخاباتی "تغییر بنفع مردم " کار کرده  همیشه آن را باور دارم و برای این تغییر حاضرم خودم را فدای آرمان انقلابی و همشهریانم کنم  زیرا  آنقدر آبرو دارم که  خانواده ام مثل گذشته و  حال حاضر خودم که بتوانند  تهیه نان شب روزانه را بصورت قرضی  از نانوائی آقای مهدی احمدی واقع در خور عبدالسلام خیابان دریای کنگان تهیه نمایند....
 لذا در پایان از سید بزرگوار جناب آیت الله رئیسی  ریاست محترم قوه ی قضائیه  عاجزانه درخواست  می نمایم  تا با عنایت شرایط خاص این منطقه گروه بازرسی ویژه ی  را بمنظور سمع دیدگاه ونظر مردم محروم  شهرستان کنگان اعزام دارند تا تکلیف بسیاری از بی عدالتی ها، حرمسراهای وخانه های  فساد صنعتی ونابسامانی های اقتصادی و بی انضباطی های مالی و تخلفات برخی صاحب منصبان  و...، که هیچ گوش شنوائی برای رسیدگی به فریاد تظلم مردم ندارند، روشن شود ...
                        والسلام
نوع مطلب : تحلیل مقاله، 
برچسب ها : روشن شود ... والسلام، چرا در کنگان باید به کوتوله پروری ونوچه گری ها پایان داد !،
لینک های مرتبط :


رهبر انقلاب: ملّت و مسئولان در مقابل آرایش جنگی دشمن، آرایش مناسب بگیرند

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فرمودند: دلیل اینکه روی سند ۲۰۳۰ آن‌قدر کار می‌کنند، چون در این سند دستورات و توصیه‌ها این است که آموزش و پرورش، مناسبات فکری شاگردان را جوری تنظیم کند که اساس زندگی‌شان طبق تفکر غربی باشد.

رهبر انقلاب: ملّت و مسئولان در مقابل آرایش جنگی دشمن، آرایش مناسب بگیرند

به گزارش حوزه امام و رهبری خبرگزاری فارس، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در آستانه روز معلم در دیدار هزاران نفر از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور با تجلیل از معلمان، به بیان تذکرات و توصیه های مهمی درباره مسائل مختلف آموزش و پرورش از جمله تکریم و معیشت معلمان پرداختند و با تأکید بر لزوم اجرای سند بسیار مهم تحول در آموزش و پرورش، گفتند: معلمان پرورش‌دهنده مهمترین سرمایه یک ملت یعنی سرمایه انسانی، پایه‌ریزان تمدن نوین، جهادگران میدان کارزار مبارزه با جهل و بی سوادی و سازندگان هویت و فرهنگ یک ملت هستند.

حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار با تبریک روز معلم به همه معلمان کشور، یاد آیت الله شهید مطهری را گرامی داشتند و گفتند: شهید مطهریِ عزیز به معنای واقعی، یک معلم دلسوز بود که با فکر و بیان قوی، رسوخ اندیشه‌های عمیق اسلامی را در ذهن جوانان دنبال می‌کرد و شهادت او در این راه، به منزله امضای قطعی خداوند متعال بر کارنامه آن بزرگوار بود.

رهبر انقلاب اسلامی، نقش معلم و آموزش‌وپرورش را یک نقش اساسی برشمردند و خاطرنشان کردند: مهمترین سرمایه برای یک ملت، سرمایه انسانی است، زیرا کشوربدون سرمایه انسانی مانند برخی از کشورهای پولداری است که ثروت آنها به صورت سفاهت‌آمیز در اختیار دستهای خائن به بشریت قرار می‌گیرد، همچنان‌که در دوران طاغوت نیز ایران بر روی دریای نفت بود اما بیگانگان بر این منابع مسلط شدند و با آن، تمدن و کارخانه‌های خود را ساختند و از نفت ما برای پیروزی در جنگهای خود استفاده کردند.

ایشان احساس احترام خود به قشر شریف و محترم معلم را یک باور حقیقی و برخاسته از نقش تمدن‌ساز معلمان خواندند و افزودند: معلمان، پایه‌ریزان تمدن نوین، و جهادگرانِ در میدان کارزار با جهل و بی‌سوادی هستند که برای جامعه و نسلِ جوان آن، هویت‌سازی فرهنگی می‌کنند.

حضرت آیت الله خامنه‌ای، هویت قوی، فرهنگ غنی و فکر و اندیشه صحیح را پایه‌های اصلیِ ساخت تمدن دانستند و از همین زاویه در خصوص سند ۲۰۳۰ و علت اصرارهای آشکار و پنهان بیگانگان برای تحکیم آن بر مناسبات کشورها از جمله کشورهای اسلامی و ایران، نکات مهمی خطاب به مسئولان گوشزد کردند.

رهبر انقلاب اسلامی گفتند: جان کلام در سند ۲۰۳۰ که فصل مهمی از آن به آموزش‌وپرورش اختصاص دارد، این است که نظام آموزشی باید جوری تنظیم شود که فلسفه، سبک زندگی و مفهوم حیات بر اساس مبانی غربی به کودکان و نوجوانان آموزش داده شود.

ایشان در تبیین این واقعیت افزودند: غربی‌ها انتظار دارند معلمانِ متدین ما که علاقه‌مند به آینده کشور هستند، در کلاس درس خود برای آنها سرباز تربیت کنند، تا دانش‌آموز ما سرباز و رعیت همان وحشی‌های کروات‌زده‌ی ظاهرسازی شود که به راحتی آدم می‌کشند و به آدمکش‌ها کمک می‌کنند.

حضرت آیت الله خامنه‌ای در ادامه، خدمات معلمان در طول سالهای پس از انقلاب را خدماتی بزرگ و ثمربخش برشمردند و با انتقاد از کسانی که غیرمنصفانه و با اغراض سیاسی، درصدد بی‌قدر و قیمت کردن آموزش‌وپرورش هستند، گفتند: البته آموزش‌وپرورش با نقطه مطلوب فاصله دارد که باید با کار و تلاش، نواقص و معایب را برطرف کرد اما وضعیت امروزآموزش‌وپرورش با وضع اسف‌بار آن در قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست.

رهبر انقلاب اسلامی با بیان نمونه‌هایی از کارهای بزرگ آموزش‌وپرورش در سالهای پس از انقلاب، خاطرنشان کردند: «دانشمندانی که کشور را در شاخه‌های مختلف علمی همچون فناوری نانو جزو رتبه‌های برتر دنیا قرار داده‌اند»، «هزاران دانش‌آموز و معلم شهید، و نسل سوم و چهارم انقلاب که با وجود زمینه‌های گوناگون برای مفاسد اخلاقی در دنیای امروز، با انگیزه مجاهدت، محکم و استوار در مقابل دشمن می‌ایستد و برای اعزام به دفاع از حرم اصرار می‌کند»، «جوانان فعال در اردوهای جهادی و دلدادگان به معنویات و اهل دعا، توسل و پیاده‌روی اربعین» در همین آموزش‌وپروش تربیت شده‌اند، بنابراین نباید آموزش‌وپرورش دوره انقلاب را دست‌کم گرفت.

رهبر انقلاب در تبیین وضع مطلوب آموزش و پرورش تأکید کردند: آموزش و پرورش باید انسان هایی «دانا، توانا، خردمند، پرهیزکار، پاکدامن، کارآمد، شجاع، هوشیار و اهل اقدام» تربیت کند که اگر چنین شود، همان آرزویی که بارها بیان کرده ام محقق می شود و ایران عزیز به جایگاهی می رسد که تا پنج دهه بعد، هر کسی در هر جای جهان بخواهد از مرزهای جدید علم آگاه شود باید زبان فارسی یاد بگیرد.

ایشان رسیدن آموزش و پرورش به وضع مطلوب و تربیت جوانانی با ویژگی های یاد شده را پایه اصلی «ایران سربلند فردا» و «اساس ایجاد تمدن نوین اسلامی» خواندند.

حضرت آیت الله خامنه ای در بیان چند تذکر، «سند تحول آموزش و پرورش» را سندی بسیار خوب برشمردند و گفتند: این سند نوعی ریل گذاری است و می تواند این بخش مهم از کشور را به سرمنزل مقصود برساند.

رهبر انقلاب ابلاغ این سند را لازم اما ناکافی دانستند و با اشاره به ضرورت آشنایی و آگاهی بدنه آموزش و پرورش با این سند تأکید کردند: باید با جدیت، تحقق سند تحول را پیگیری کرد که این امر، روحیه انقلابی می خواهد.

حضرت آیت الله خامنه ای با انتقاد شدید از کسانی که با قلم یا بیان یا اَشکال دیگر درصدد تضعیف روحیه انقلابی در میان مردم و جوانان هستند، افزودند: روحیه انقلابی به منزله جان و روح این ملت است و خداوند از کسانی که در این مسئله تشکیک و آن را تضعیف کنند، نخواهد گذشت.

ایشان با یادآوری نجات ایران از زیرپای حکومت دست نشانده بیگانگان تأکید کردند: مؤسس رژیم پهلوی را انگلیسی ها آوردند و وقتی او را نخواستند، به او دستور ترک کشور دادند و رضاخان هم در اوج بی غیرتی و ذلت و خفت، این دستور را پذیرفت. آیا برای یک ملت، ننگ و سرافکندگی بیشتر از این امکان پذیر است که رئیس کشورش را بیگانگان بیاورند و هر وقت نخواستند با تحقیر او را بردارند؟

ایشان افزودند: محمدرضا پهلوی را هم انگلیسی ها و امریکایی ها روی کار آوردند و او هم در مقابل، کشور را به خدمت آنها درآورد اما انقلاب، ایران عزیز را از زیر پای این انسانهای حقیر و پست و ظالم بیرون  کشید. حالا اگر کسی این روحیه انقلابی را تضعیف کند، آیا خدا او را می‌بخشد؟

حضرت آیت الله خامنه ای تحول در آموزش و پرورش را در گرو روحیه انقلابی خواندند و افزودند: باید بدون ترس و محافظه کاری، به تشخیص و تصمیم رسید و اقدام لازم را نه نمایشی و تشریفاتی، بلکه واقعی و حقیقی انجام داد.

ایشان در همین زمینه افزودند: البته تصمیم و اقدام انقلابی به معنای بی توجهی به نقد عالمانه نیست چرا که استقبال از نقد عالمانه، جزو روحیه انقلابی است.

رهبر انقلاب در ادامه تذکرات در زمینه آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی را بسیار مهم و قلب این وزارتخانه دانستند و افزودند: متون آموزشی که این سازمان تولید می کند، باید منطبق با سند تحول باشد.

ایشان با انتقاد از در نظر گرفته شدن مهلتی ۱۲ ساله برای تطبیق متون درسی با سند تحول گفتند: باید با سرعت و جدیت و در زمانی کوتاه این کار را انجام داد، چرا که امروزه هر «ساعت» در پیشرفت جامعه مهم است.

حضرت آیت الله خامنه ای «گنجانده شدن مناسب و صحیح و ظریف پیامها و معارف انقلاب در همه متون آموزشی و پرورشی» را ضروری خواندند و خاطرنشان کردند: سازمان پژوهشی و برنامه ریزی باید از لحاظ انسانهای دانا، آگاه، خوشفکر، متدین و انقلابی غنی شود.

تذکر دیگر حضرت آیت الله خامنه ای به مسئولان آموزش و پرورش «افزایش بیشتر دانشجویان و ارتقای کیفیت دانشگاههای فرهنگیان و شهید رجایی» بود.
ایشان خاطرنشان کردند: در این مراکز باید معلمانی تربیت شوند که به معنای حقیقی کلمه، معلم و تعلیم دهنده دین و تقوا و انقلاب باشند.

رهبر انقلاب، «مدارس استعدادهای درخشان» و «نخبه پروری در کشور» را بسیار مهم برشمردند و با تأکید بر تقویت هرچه بیشتر این مدارس گفتند: جایگاه ایران در المپیادهای جهانی باید حفظ شود و تنزل رتبه های کشور در برخی المپیادها از جمله ریاضی، فیزیک، شیمی و رایانه جبران شود و کشور و ملت به المپیادی های جوانی که رتبه های جهانی کسب می کنند، افتخار کند.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به توصیه مکررشان درباره «نشاط و سرزندگی» در محیطهای دانش آموزی گفتند: البته برخی از این موضوع برداشت ناصحیح و سطحی می کنند، نشاط و سرزندگی یعنی برنامه های ورزشی یا فوق برنامه های جذاب به‌گونه ای باشد که جوان، با انگیزه، پرانرژی و پرامید به درس و کار مشغول باشد.

ایشان با انتقاد از برخی برنامه ها در بعضی مدارس به بهانه نشاط و سرزندگی افزودند: گاهی اوقات فشارهای درسی در مدارس و در آموزشگاههایی که به دنبال قبولی بیشتر در کنکور یا به دست آوردن رتبه های بالا هستند، جوان را پژمرده و افسرده می کند که باید برای حل این مسائل فکر و تدبیر و اقدام کرد.

توصیه دیگر رهبر انقلاب به مسئولان آموزش و پرورش، فکر و تصمیم دقیق کارشناسی درباره کنکور بود.

ایشان گفتند: دانشگاهها می گویند در سالهای اخیر صندلی خالی هم داشته اند، لازم است کارشناسان با بررسی عمیق درباره «بودن یا نبودن کنکور، ادامه آن به شکل فعلی یا تغییر آن»، تصمیم گیری کنند و مسئولان مربوط این تصمیمات را اجرا کنند.

حضرت آیت الله خامنه ای «معاونت پرورشی» را از بخش های بسیار مهم آموزش و پرورش برشمردند و با ابراز خرسندی از اقداماتی که در این زمینه انجام شده است، افزودند: البته  در ساختار، نیروی انسانی پرانگیزه و منابع مالی نقص هایی وجود دارد که وزیر محترم باید دنبال کند تا معاونت پرورشی به معنای حقیقی آن محقق شود.

حضرت آیت الله خامنه ای سپس به دو نکته مهم درباره معیشت معلمان و وضع دانش آموزان سیل زده پرداختند.

ایشان تأکید کردند: معلمان محترم، شریف و آبرودار هستند و عزت نفس آنان در مسئله معیشت باید محفوظ بماند.

رهبر انقلاب با اشاره به سوءاستفاده برخی عناصر سیاسی یا بیگانگان از مسائل معیشتی معلمان گفتند: آنها می خواهند از این نقطه ضعف برای مقاصد خود بهره برداری کنند اما قطع نظر از این سوءاستفاده، باید درباره درآمد معلمان به‌گونه‌ای عمل کرد که عزت نفس آنان حفظ شود.

ایشان درباره دانش آموزان مناطق سیل زده نیز گفتند: این دانش آموزان حتی تا هنگامی که مدارس آنها با همت دولت و مردم و کمکهای قابل تقدیر خیرین مدرسه ساز تعمیر و ساخته شود نباید از درس و تحصیل عقب بمانند.

حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه سخنانشان، باطل کردن معارضه دروغین «علم و دین» را از افتخارات دستگاههای علمی، آموزشی و پژوهشی کشور برشمردند و افزودند: قدرتمندان مادی دنیا چندین قرن برای القای تعارض دین با علم تلاش کردند اما در جمهوری اسلامی پرچم دین از همه جای دنیا برافراشته تر است و کشور از لحاظ علمی نیز جزو کشورهای پیشرفته محسوب می شود.

رهبر انقلاب فعالیت هزاران محقق، متفکر و دانشمند عمدتاً جوان و غالباً متدین در کشور را یادآوری کردند و افزودند: این نخبگان عزیز با هویت «ایرانیِ سربلند» و هویت دینی و اسلامی مشغول تحقیق و نوآوری و ابتکار و پیشرفت علمی هستند که این حرکت نشاط انگیز باید همچنان با قدرت ادامه داشته باشد.

حضرت آیت الله خامنه ای برخورداری نوجوانان و جوانان ایرانی از مهارت تبدیل علم به عمل را بسیار مهم و پربرکت خواندند و گفتند: مهارت آموزی باید از مدارس و دبیرستان ها شروع و پیگیری شود.

رهبر انقلاب در آخرین بخش سخنانشان به آرایش جنگی دشمن و تهاجم آنان در زمینه های اقتصادی، سیاسی، نفوذ اطلاعاتی و ضربه زدن بوسیله فضای مجازی اشاره کردند و افزودند: امریکا و صهیونیزم در همه ابعاد در حال برنامه ریزی و اقدام هستند البته این مختص دولت فعلی امریکا نیست، قبلی ها هم همین کارها را با دستکش مخملین انجام می دادند اما کمکی که رئیس جمهور فعلی امریکا به ما کرده این است که این دستکش را درآورده و همه آن چدن پنهان در زیر دستکش امریکایی ها را می بینند.

ایشان تأکید کردند: در مقابل آرایش جنگی دشمن علیه ملت ایران، ملت هم باید آرایش مناسب بگیرد و همه مسئولان، آحاد ملت و افراد توانا و نخبه در هر زمینه ای مشغول کارند با احساس مسئولیت و آمادگی وارد میدان شوند.

ایشان افزودند: دشمن علی الظاهر در زمینه نظامی آرایش جنگی ندارد که البته نظامیان ما حواسشان جمع است.

حضرت آیت الله خامنه ای، حفظ وحدت را به ویژه در شرایط فعلی، بسیار لازم خواندند و تأکید کردند: همه مراقب باشند بخاطر اختلاف سلیقه های کوچک مقابل هم قرار نگیرند چرا که اقتدار ملت در گرو اتحاد آحاد مردم، گروههای اجتماعی، اقوام مختلف و وحدت متقابل مسئولان و مردم است.

ایشان افزودند: به فضل الهی توطئه ها و تدابیر دشمن با وجود همه تبلیغات وسیع برای مشغول کردن ذهن ها و مخلوط کردن صحنه، به ضرر خود او تمام می شود.

رهبر انقلاب تأکید کردند: بدون تردید جوانان عزیز ایران سرافراز، شکست امریکا و به زانو درآمدن صهیونیزم و عزت و عظمت نهایی ملت ایران را مشاهده خواهند کرد.

پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، آقای بطحایی وزیر آموزش‌وپرورش گزارشی از اقدامات و برنامه‌های این وزارتخانه در خصوص عملیاتی کردن سند تحول، تعمیق و معرفی سند تحول در بدنه آموزش‌وپرورش، توسعه عدالت آموزشی، اولویت دادن به افزایش کیفیت مدارس دولتی و جلوگیری از طبقاتی شدن آموزش‌وپرورش، و تلاش برای توسعه کمّی و کیفی دانشگاههای تربیت معلم بیان کرد.

انتهای پیام/

نوع مطلب :
برچسب ها : نجوای کنگان / رهبر انقلاب: ملّت و مسئولان در مقابل آرایش جنگی دشمن، آرایش مناسب بگیرند،
لینک های مرتبط :
نجوا کنگان
دلگیرم از خود با تو نجوا می کنم دریا این سفره ی دل پیش تو وا می کنم
درباره وبلاگ

سلام علیكم اینجانب عبدالمجید اورا متولد1348/6/25- كنگان-محله خور چوری(خیابان استقلال)

مدیر وبلاگ : عبدالمجید اورا
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات