تنگ نفسی کنگان و دلتنگی برای گذشته
سازگاری باطبعیت درصنعتی شدن کنگان یک ضرورت حیاتی است!
وقتی سراغ گذشته ی شخصی واجتماعی مان می رویم تصویری چهار بعدی ترسیم می کنیم مبتنی برابعاد فرهنگی ،تاریخی، روحی وروانی،محیطی  - تا مبنای هویت و آگاهی را در وجود خودمان تقویت کنیم ودر رو درئی با چالش ها از آن  عناصر کمک بگیریم یا حداقل بعنوان سایه روشنی از تجربه ی ماندگار آن را منعکس کنیم .
دوستی از خاطرات شفاهی قدیم کنگان تعریف می کرد‏:الف )‏ اگر بخواهی لحظات  خوش و نشاط آوری را مرور کنی، زندگی شخصی و عاطفی اجتماعی دوران نوجوانی ایده ال وآرمانی است  ب) و اگر بخواهی سر انبان اندوه و غم وغصه ی را برای خود باز کرده و سرگذشتی تلخ  را یادآورشوی همان اندک کارسیاسی که داشته ای کافیست!
لذا همان "بند الف" را فعلا بگیریم ودرباره اش کمی  مطالعه کنیم و بنویسم ودر باره اش فکر کنیم : گاهی حرکتی،عبارتی وکلمه ی یا ابزار و وسیله ی که حتی غیرمنتظره پیش رویت، خودی نشان میدهد، کافیست تا شباهت  موارد مرتبط از گشته ی دور در ذهنت، روی سطح فکرت شناور شوند و با پاروئی بی اختیار تورا به ساحل دور فراموش شده ی از زندگی دوردست سابق رهنمون  شوند می برند و می برند تا ناگاه خیلی از موضوعات کاملاً مورد غفلت قرارگرفته دوباره در قالب خیالت شکل و وزن بگیرند ؟ آها حالا یادم آمد ...؟ یکی از این عناوین طبیعت بکر و هوای پاک کنگان بود که در تابستان گرم  وتفتیده و شرجی دم کرده با نسیم دریا به خشکی و بالعکس ، حتی در ظواهر طبیعت آن سالها با جسم آفتاب درخشان  تنیده ، ساحل دیده و لبان آب دریا چشده مان سازگار تر و مسالمت آمیز ترمی نمود. دنبال کردن  برخی خاطرات که از ذهن ما محو شده یا درشرف پاک شدن هستند مانندجستجوی خروسی سیاه درشبی تاریک است، که صدای آن را می شنویم، اما آن را نمی بینیم، بنابراین نمیتوانیم آن را بگیریم.؟!
  مثالی جالب برای عبارت  تنها اگرکسی  از درد خود رها شده و آن را نبیند، می تواند درد کسی دیگر را دیده و یا حس کند از نویسنده ی روسی :  روزی که عیسی مسیح (ع) را با غل وزنجیری ثقیل به  صلیب کشیده بودند در واقع اورا با وزن رنج بدفهمی  وکج فهمی بسیاری از مردمان عصرش بسوی "کوه جمجمه " می بردند تا به جوخه ی مرگ بسپارند ؟! وعده ی قلیل هم از حواریون  وآشنایان با فریادبلند وشیونی رسا بدنبال قافله ی اعدام براه افتاده بودندتا معترض باشند ...  و از این سو برپشت بام خانه ی در همان حوالی، مردی که دندان درد در فک پائینی داشت و با صورتی متورم این صحنه ی دهشتناک را به اتفاق همسرش، تماشگر بود، از "عیالش" پرسید راستی بگو ببینم چطور امکان دارد "انسانی" فک هایش را  اینقدر باز کند تا این همه داد و فریاد وحشتناک سربکشد و  اینچنین جنجال گوش خراشی را به پا کند؟ زن نگاهی "عاقل اندر سفیه" به شوهر انداخت : تو دندانت درد می کند و صورتت ورم کرده نمی توانی داد بزنی؟! بقیه که  این مشکل را ندارند، البته تا تو  خوب شوی و بتوانی اینکار بکنی دیگر "عیسائی" در کار نخواهد بود؟!
این داستان برای همه معضلات و مشکلات درگیر و پیش رو و نوع ارزیابی های متنوع مقابل آنست که اقشار مختلف مردم با نوع برداشت خاص خود آن را پایش می کنندتا حدی گویاست ؟
 کنگان قدیم‏:‏بنوعی هبه ی دریابود‏ که بر دامنه ی عریضی از کوه خود نمائی می کرد و واسطه ی مهربانی بود که کوه ودریا را با طبعیت زیبایش بهم پیوند داده بود.....‏
کنگان فعلی ‏:‏ با همه ی کم وزیادش و آلودگی وگرد خاکش نتیجه ی صنعت است...که مشاهده می کنید ؟!
هوای مطبوع و پاکی که در بیشترین روزهای سال به هوای مرغوب "اتاق آی سی یو"  در لطافت  وتغییر مناسب می مانست مغلوب حجمی انبوه از حاصل فلرسوزها و تراکم دوده ها و نشت پسماندهای خروجی به خشکی ودریا ناشی از صنعتی شدن  گردیده است ،....
خاطرات کنگان قدیم برای ضمیر و ذهن ما مثل خمیرک است برای نان و مایه ی غنی شده ی است برای بارگذاشتن خوراک فکری بازسازی خود وجامعه و گرد دانه برای شکوفا شدن وبه ثمر نشستن نخل های فرسوده ؟! اما گویا که  همه ی اینها به فراموشی هولناکی پیوسته است!
رسوم وآداب وسنن زیبای گشته از گفتار وکردار خانواده و زمینه ی واقعی ارتباط سالم سابق تنها به تیتر رسانه و نوشتار تاریخچه و گاه گداری یادگاری زبانی وشفاهی از قدیم ها ختم شده است  و ما آدم بزرگ ها هم مثل بچه ها به همان حکایت ها و داستانک های شب نشینی یا شب خاموشی قصه های سر رختخواب دلخوش هستیم .
معلم ها می گویند که اگر می خواهید کودکی قانع شود که حتماً دو دوتا چهارتاست با کمک  چهار شکلات  زودتر می پذیرد ‏2+2=4‏  اما برای بزرگسالی که ذوقش به بازی گرفته می شود بجز فریاد کردن گذشته ی خودش و یادی  مقطعی  از محیطی که درآن رشد کرده چه  دارد که عرضه کند وبپذیرد ؟
 و در افسانه یونانی ها،بی علت نبود که شاعران به آبشارها  پناه برده وبا آواز پرندگان به خواب می رفتند و تصادفی نبود که پرندگان به  لبان "هومر" شاعر مشهور آتن  نزدیک میشدند  تا با مکیدن قطراتی آبی که از رخ او جاری میشد ..شهد شاعرانه ی برای تجدید آواز برچینند ...
و اکنون هم صاحب نظران براین باورند که حال جسمی و روانی اهالی روستا و دهات از ساکنین شهرها بهترست و به همین مناسبت "شهری " به کوه و جنگل بعنوان درمانگاه طبیعی می نگرد.و به طلب احضار گذشته ی خود می پردازد.وتصویر ذهنی اش و پردازش احساسش میان سه مرحله گذشته وحاضر و آینده به حیرت افتاده تا نو به نو تغییر کند و اکنون آن فضا ومحیط طبیعی سرشار از طراوت و دلگشای حلاوت در میان  معماری آهن و سیمان ترکیبی عصبانی ساز گم شده می بیند!
 ولی همراه با گذر زمان این دلتنگی و مهربانی با گذشته جریان یافته و خود را درحافظه کودکانه مان هرچند وقت یکبار خود را احیاء می کنیم، زندگی با آن لحظات و به یاد آوردن آنها، و ماجراهای بی بازگشت زیبا تنها می توان با بازسازی صحنه ها و طرح های مشابه ساختنی روی آورد... درست می شنویم خودش نیست" طرح  گذشته" و  ناخودگاه تصدیق می کنیم که روستا برشهر پیروز شده است.
 جان سخن اینکه : در حفظ سلامت و ماندگاری روایت های زیبا از طبعیت و محیط اجتماعی شهرمان که هرگاه اراده کنیم در دسترس است باید کوشا بود برخلاف ادعای رایج که برخی از ما که گاهی  فکر می کنیم بانگ خروس در سحرگاه دلیلی برای روشن شدن هواست و  نه برآمدن و طلو ع آفتاب ! بنابراین چاره ی نیست جز اینکه با اصل ماندگاری و بقای طبیعت آنچنان که باید باشد می توانیم توافق کنیم.
 
 
 
 
 
نوع مطلب : مقاله، 
برچسب ها : نجوای کنگان . تنگ نفسی کنگان و دلتنگی برای گذشته سازگاری باطبعیت درصنعتی شدن کنگان یک ضرورت حیاتی است!،
لینک های مرتبط :


جمهوری اسلامی دزدی دریایی انگلیس خبیث را بی‌جواب نمی‌گذارد

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با بیان اینکه انگلیس خبیث دزدی دریایی میکند و کِشتی ما را می‌دزدد؛ جنایت میکنند و شکل قانونی به آن می‌دهند، تاکید کردند: جمهوری اسلامی و عناصر مؤمن نظام، این خباثت‌ها را بی‌جواب نمیگذارند.

 جمهوری اسلامی دزدی دریایی انگلیس خبیث را بی‌جواب نمی‌گذارد

به گزارش حوزه امام و رهبری خبرگزاری فارس، به‌مناسبت ایام چهلمین سالگرد برگزاری اولین نماز جمعه پس از انقلاب اسلامی در مردادماه ۱۳۵۸، ائمه‌ی جمعه‌ی سراسر کشور، با حضور در حسینیه‌‌ی امام خمینی رحمه‌الله با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند.

محورهای بیانات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این دیدار به شرح زیر است:

- آفت بزرگ دولتهای غربی تکبر آنها است. اگر دولتِ مقابل آنها دولت ضعیفی باشد این تکبر کار خود را میکند اما اگر کشوری باشد که واقعیت آنها را دید و شناخت و ایستاد،‌ آنها زمین میخورند.

-الان در قضایای بین ما و اروپایی‌ها، علت اینکه مشکلات باقی میماند،‌ تکبر آنها است. به گفته‌ی وزیر خارجه‌ی ما که زحمت هم میکشد، اروپا یازده تعهد داشته و به هیچ کدام عمل نکرده. وزیر خارجه که ملاحظات دیپلماتیک دارد، بصراحت این را دارد میگوید. اما، ما چه [کردیم]؟ ما به آن تعهدات و چیزی بالاتر از آن عمل کردیم.

- حالا که ما شروع کردیم به کاهش دادن تعهدات، آنها می‌آیند جلو. خب پُرروها! شما که به یازده تعهدتان عمل نکردید؛ حالا ما تازه شروع کردیم به کم کردن تعهدات و این فرایند قطعاً ادامه پیدا خواهد کرد.

-در بین این توقعات بی‌مورد، انگلیس خبیث دزدی دریایی میکند و کِشتی ما را میدزدد؛ جنایت میکنند و شکل قانونی به آن میدهند.

-جمهوری اسلامی و عناصر مؤمن نظام، این خباثتها را بی‌جواب نمیگذارند.در فرصت خود و جای خود پاسخ خواهد داد.

- رهبر انقلاب خطاب به ائمه جمعه: سر سفره‌ی اصحاب ثروت و قدرت تا میتوانیم حاضر نشویم. مراقب نزدیکان و فرزندان خود باشید؛ ممکن است از راه فرزند شما نفوذ کنند

-از رفتن سمت اصحاب ثروت و قدرت اجتناب کنید؛ سر سفره‌ی اصحاب ثروت و قدرت تا میتوانیم حاضر نشویم.

- نامه‌ی امیرالمؤمنین به عثمان‌بن‌حنیف را که یادتان هست. حالا ما توقع نداریم؛ نه عثمان‌بن‌حنیف در بین ما هست، نه وضع ما با حضرت قابل مقایسه است، ولی میتوانیم این را برای خود قرار دهیم که به طبقات اشراف نزدیک نشویم. این موجب دور شدن از توده و عامه‌ی مردم است.

- توصیه‌ی سلوکی این است که از رفتن سمت صاحبان قدرت و ثروت و کسانی که زبان چرب و نرم دارند پرهیز کنید. بعضی از این نودولتها که به ثروت رسیده‌اند و دنبال یک حاشیه‌ی امن هستند، سراغ ائمه‌ی جمعه و شاخصان روحانیت میروند. اینجا باید حواس جمع باشد.

- یکی دیگر از موارد مهم سلوک عملی که ائمه‌ی جمعه باید مراقبت کنند، مراقبت از نزدیکان و فرزندان است که اینها دچار اشکالی نشوند. آن کسی که سراغ شما می‌آید و شما رد میکنید، ممکن است سراغ فرزند شما بیاید و از آن طریق نفوذ کند.

نوع مطلب : تحلیل مقاله، 
برچسب ها : نجوای کنگان . حوزه امام و رهبری خبرگزاری فارس، به‌مناسبت ایام چهلمین سالگرد برگزاری اولین نماز جمعه پس از انقلاب اسلامی در مردادماه ۱۳۵۸ /حضرت آیت‌الله خامنه‌ای :جمهوری اسلامی دزدی دریایی انگلیس خبیث را بی‌جواب نمی‌گذارد،
لینک های مرتبط :


جمعه 21 تیر 1398 :: نویسنده : عبدالمجید اورا
 
                                                  اعتماد و چند نکته !
  هدهد پرنده ی است که به اعتبار آموزه ی دینی مورد اعتماد حضرت سلیمان بود و ودر مصداقی تاریخی به راستگوئی در میان همه ی پرندگان مشهور ومعروف گردید. همانگونه که طوطی به تقلید صدای کورکورانه و کلاغ به قارقار بیهوده !
براین پایه نقل می شود: هدهدی با کلاغی بر سر مالکیت برکه ی کوچک آبی اختلاف پیدا کردند و موضوع را به قاضی پرندگان ارجاع دادند ولی هچکدام برهان ودلیلی قاطع نداشتند و قاضی ناچار بنا به سابقه ی ذهنی که از صداقت هدهد داشت رای بنفع او داد اما هدهد گفت: با توجه به اینکه مردم در صداقت وراستگوئی به من اعتماد دارندو  ونباید این اعتماد را مخدوش کنم واقع امر این است که  این برکه متعلق به کلاغ است و حفظ اعتبار آن اعتماد مردمی  برایم از هزار برکه ارزشمند تراست.
اعتماد در مجموع تصویری ذهنی مثبت با برداشتی سازنده و پذیرنده از سوی یک فرد تا فرد دیگر ونسبت به گروه یا مجموعه و موسسه و سازمان متغییری باز وبسته است.که نتیجتاً گفتار وکردار متقابل برآن تکیه دارد وکانون اعتباربخشی محسوب می شود. هرگاه عملکرد فرد یا کارکرد سازمانی بتواند اعتماد پایدارعمومی را جلب کند زمینه ی کارآئی خودرا نشان داده وگسترش اهداف خود را تسهیل کرده است.
جلب اعتماد خود به صداقت، عدالت، اصالت افق نگاه سخت وابسته است.و بدین ترتیب اعتماد مبنایی برای توسعه ی اعتباربخشی فردی یا سازمانی  بشمار می آید. در کنارهمه ی اینها رسانه ها و شبکه ی اجتماعی بعنوان ابزاری که تاثیر مثبت ومنفی براین روند دارند خود نیز درآستانه ی محک جدی قرار می گیرند زیرا در همین دایره فرصت ها و یا عکس آن تهدیدها را خواسته ویا ناخواسته شکل میدهند و مورد ارزیابی مستمر افکار و اذهان عمومی قرار می گیرند.
بی اعتمادی یکی از خصوصیات زمانه ی ماست براساس گزارش هایی مبتنی برنظر سنجی تحقیقی دربخش هایی از نقاط مختلف جهان بسیاری از مردم به بخشهای زیادی در میان نخبگان رسمی جامعه یعنی دولتمردان،سیاستمداران،اهالی رسانه، دانشمندان،بازرگانان، وحتی واتیکان در معرض  درصد بالائی از بی اعتمادی قرار دارند، در مباحث اخلاقی نیز اعتماد از سوی کارشناسان ارشد آن نیز دامنه ی پرفراز ونشیب و پیچیده و گسترده ای یافته است زیرا که این مفهوم علاوه  براینکه  در حوزه معارف وعلوم انسانی یک عنصر وجه تمایز بی بدیل است درعرصه ی صنایع نوین، تغذیه، دارو ،انرژی و تجارت و... ابعادی چالش برانگیز ایجاد کرده است.
آزمایش و آزمون ها وتجارب ، مقایسه ی رفتار با گفتار یکی دیگر از عینی ترین ابزارهای اعتبار سنجی  میزان"اعتماد" است. درواقع به دو نفر نمی شود اعتماد کرد: کسیکه به همه اعتماد می کند و کسیکه به هیچ کس اعتمادی ندارد !وگاهی قربانی اعتماد عبث می شود و زمانی مغلوب  عدم اعتماد بی سبب می گردد.
یکی از بزرگان  کشورمان می گوید : "ممکن است در موضوعی افرادقابل اعتماد محدود باشند اما درمیان این عده، هستند کسانیکه تا نامحدود می توان برآنان اعتماد کرد".کاربری  عملی این پروسه در جامعه  به زمینه های خاصی نیازمنداست  که دو مورد  از زیرساخت های آن آموزش واتخاذ تدابیراعتمادسازی است.بالاخره اعتماد کردن و اعتماد داشتن و اعتمادساختن هم  مثل خیلی چیزها استعداد ، کار و رشد می خواهد...
 با این اوصاف تک تک افراد در شکل دهی  ساختار اعتماد متقابل به ترتیب جایگاه اجتماعی ومیزان آگاهی هرکدام نقشی غیر قابل انکار دارند تا علاوه بر رشد اخلاقی دراین عرصه یعنی اعتماد سازی در توسعه ی اجتماعی نیز اعتباری قوی بوجود  بیاورند.و شاید حکیم چینی کنفسیوس با این پاسخ فراز و نشیب های  اعتماد وبی اعتمادی را از زاویه ی دیگر تشریح کرده است: از او پرسیدند  آیا پایانی برای گله مندی وشکایت هست ؟
-تا وقتی انسانی هست ،خیر! - از او باز پرسیدند آیا پایانی برای درد وجود دارد؟ -  آری ، تا وقتی انسانی هست بله امکانش وجودارد.
بار دیگر از اوپرسیدند پُل رسیدن به خوشبختی  و آرامش کدام است ؟- انسان ... که اگر غیر از این بود و حیوان  وسایر موجودات را بر انسان برتری می دادند.
و اینگونه بودکه  مولانا  در تنگنای  زندگی  به فراخنای ذهنی   خویش روکرده و فریاد می زد" انسانم آرزوست" انسان مورد اعتماد تا بی نهایت...!
 
نوع مطلب : مقاله، 
برچسب ها : نجوای کنگان . اعتماد و چند نکته ! هدهد،
لینک های مرتبط :


 
                                 چرا  "فمنیسم" ادعایی افراطی و غیرمنطقی است ؟
 شعار برابری زن ومرد در مصادیق غیر واقعی برای دنیای سرمایه داری که مصرف زا کردن جوامع را بنفع خود می بینند  و ضعف سیاستمدارانی که توانمندی اداره ی جوامع و پیشبرد قول ها و وعده های سابق خود را ندارند و می خواهند همچنان  قدرت  ومناصب  خویش را حفظ کنند اکنون به یک حربه ی تمام  عیار تبدیل شده تابا گسترش این ادعا و شعار بر آراء  انتخاباتی خود بیفزایند اما  این روند براساس پژوهش های محققان موضوع موجبات شکاف عمیق بین دوقطب خانواده شده و معایب و معضلات تلخی را بدنبال داشته است بطوریکه حتی بسیاری  اززنان آگاه خود در جوامع آمریکائی غربی به مبارزه با این ترفند شیطنت آمیز اقدام کرده اند
 " فرخوان زنان ضد فمنیسم (#WomenAgainstFeminism)  که مربوط به جنبش زنان ضد اندیشه‌های فمینیستی است. آنان تصاویر خود را با این هشتگ در شبکه‌های اجتماعی  مختلف منتشر می‌کنند. این هشتگ حاوی تصاویری از زنانی است که به نقد فمنیسم می‌پردازند. اکثراً با این جمله شروع می‌شوند که «من به فمنیسم نیاز ندارم زیرا...
   -  من نیازی به فمنیسم ندارم زیرا مادر بودن و همسر بودن لذت بخش‌ترین احساس زندگی من است
    - من نیازی به فمنیسم ندارم زیرا مردان دشمن ما نیستند. آنان پدر، برادر و پسر ما هستند و حقیر شمردن آنان فایده‌ای ندارد.
    - من نیازی به فمینیسم ندارم زیرا پدر من یک فرشته است.
    - من نیازی به فمینیسم ندارم زیرا جهان به برابری نیاز دارد نه برتری.
    - من نیازی به فمینیسم ندارم زیرا از همسرم به خاطر جنسیتش متنفر نیستم.
    - من نیازی به فمینیسم ندارم زیرا از این که مردان مرا تحسین می‌کنند خوشحال می‌شوم.
    - من نیازی به فمینیسم ندارم زیرا من نفرت‌انگیز، توهمی و ریاکار و ضد مرد نیستم. من به آنان احترام می‌گذارم و آنان نیز به من احترام می‌گذارند.
    - من نیازی به فمینیسم ندارم زیرا با انتخاب خودم مادری خانه‌دار شدم و همسر من که در بیرون کار می‌کند نباید مورد انتقاد قرار گیرد.
    - من نیازی به فمینیسم ندارم زیرا انتقاد از همه ی مردان به دلیل خطاهای برخی از آنان اشتباه است.
  این جنبش با استقبال زیادی از زنان غربی مواجه شد. هشتگ زنان ضد فمنیسم در ۲۳ جولای سال ۲۰۱۳ میلادی توسط زنان آمریکایی در پاسخ به حرکت‌های فمینیستی ایجاد شد و در آگوست و ژوئیه ۲۰۱۴ هنگامی که ستون‌های خبری و رسانه‌ها به آن پرداختند توجه بسیاری را جلب نمود زنان بسیاری به این جنبش پیوسته و تصاویر خود را با لوگوها  و متن‌های ضد فمینیستی منتشر کردند."
قبل از این مقالاتی متعدد علمی در مردود دانستن فمنیسم  بویژه درآمریکا از سال 2007 منتشر شده بود که خلاصه ی از آن را نقل می نمایم : "فمینیسم غیرمنطقی وافراطی است"

بقلم: ساتوشی كانازاوآ (Satoshi Kanazawa)  فمینیسم مدرن غیر منطقی است چرا که بر اساس  "فرض وانیلی" مرتب ساختن محبوبیت غیر واقعی (به این معنی  که برای مثال؛  تفاوت بین  دو جنس در تحصیل  نباید وجود داشته باشد ) و...   البته مجموعه ای غیر قابل انکار  ازشواهد جود دارد که در حال حاضر ثابت می کند که فرضیه وانیلی اشتباه است؛ مردان و زنان در طبیعت  شان و در اصل ذاتشان متفاوت هستند و نمی توانند یکسان باشند. هر ایده سیاسی بر اساس یک تصور نادرست از طبیعت بشر - که مردان و زنان باید یکسان باشند - به شکست می انجامد.علاوه بر این،دلیل اینکه فمینیسم مدرن غیر ضروری است، چرا که کل دلیل آن وجود این فرض است که زنان از لحاظ تاریخی شرایطی بدتر از مردان داشته اند. این واقعیت که مردان و زنان اساسا متفاوت هستند و نیازها  ضرورتهای  مختلف  دارند، سهم خود را به طور مستقیم در مقایسه با سلامت خود و ارزیابی اینکه چه    روندی برایشان بهتر است، به اقتضای  یکسان  نگری دشوار می کند؛ به عنوان مثال، این که زنان پول کمتری نسبت به مردان دریافت می کنند، ایا زنان کمتر از مردان هستند، با این حال،  در مقایسه با دو مورد از معیارهای زیست شناختی قابل توجهی از رفاه (طول عمر، موفقیت تولید مثل یا موفقیت  های شخصیتی)، نتیجه این است که شرایط زنان نسبت به مردان کمی بهتر استن . جایی که زنان در هر جامعه انسانی بیشتر از مردان زندگی می کنند و بسیاری از زنان به موفقیت های مثبتی دست می یابند؛ در حالی که بسیاری از مردان پس از شکستن یک میراث ژنتیکی، زندگی خود را به عنوان بازماندگان کامل به پایان می رسانند.

اشتباه دیگری از فمینیسم مدرن این است که ادعا می کند مردان قدرت بیشتری نسبت به زنان دارند. اما در دنیای اختصاصی شان(با هم بودن ) ، زنان همیشه قدرتمندتر از مردان هستند  درست است که مردان، در همه جوامع انسانی، عمدتا همه ی پول، سیاست و اعتبار را کنترل می کنند. ولی آنها  در واقع بخاطر او " زن"  به کنترل  همه ی آن عناصر می پردازند ، و به همین علت زنان  به در اختیار داشتن همه این عناصر نیاز ندارند .پس چه چیزی توسط زنان کنترل می شود؟ پاسخ روشن است: مردان.  زنان  تلاش می کنند تا مردان را کنترل کنند ، مرد قوی تر تلاش می کند تا توجه  زنان را  به خود جلب کند.

در نهایت باید گفت : فمنیسم مدرن؛ فاسد و فاجعه آمیز است زیرا که آنها  زنان  و مردان را در پایان به بیچارگی و عصبانیت می کشاند. مصداق هایی برای این مورد طی مقاله ای در مجله( American Economic Review )در داخل ستون سیاست اقتصادی (مجله اقتصادی آمریکایی: سیاست اقتصادی)، بواسطه ی " بتسی استیونسون (Betsey Stevenson)) و جاستین ولفرز ( Justin Wolfers) از دانشکده وارتون   در دانشگاه پنسیلوانیا   گزارش می دهد : که زنان آمریکایی در طول 35 سال گذشته  به "عصبانی های نا امید " تبدیل  شده اند ، با اینکه برخی از اینان پول بیشتری نسبت  به مردان دریافت می کنند.  اما شاخص  خوشبختی و شادی  زنان در مقایسه با مردان سیر فاحش نزولی داشته است،اصرار زناندرهمسان سازی خود با مردان   یکی از دلایل  اصلی این افت نشاط وشادی زنان بوده ولی  تاکید برفرضیه های دروغین وغلط دراین پروسه (فمنیسم ) با عث شده تا بشکل فزاینده ی تا  خشم و ناامیدی های فزاینده  در وجود زنان رسوخ کرده و آمار  طلاق و مادران مجرد( متارکه کرده)  افزایش یابد .
و اصرار فمینیستی که زنان  باید مانند مردان رفتارکنند منجر به جنگ کنونی علیه مردان شده است ، "کریستینا هاف سامرز" آن  ا مستند ساخته است.

برخی از منابع جهت مراجعه  :

    Wente, Margaret, "Women against #WomenAgainstFeminism", گلوب اند میل, 9 August 2014
    Elderkin, Beth, "Who are the 'Women Against Feminism'?", The Daily Dot
    http://womenagainstfeminism.com/#section-788

 نوع مطلب : تحلیل مقاله، 
برچسب ها : The Conversation، " فرخوان زنان ضد فمنیسم (#WomenAgainstFeminism)، ساتوشی كانازاوآ (Satoshi Kanazawa)،
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 19 تیر 1398 :: نویسنده : عبدالمجید اورا

بازی انگلیس با آتش 

© AFP 2019 / Karim Sahib
گزارش و تحلیل
عماد آبشناس
5908

مدتی هست انگلیسی ها نقش آتش بیار معرکه آمریکایی ها را بازی می کنند و جلو افتاده اند، و ماجرای توقیف یک نفت کش حامل نفت ایران این رویارویی را علنی کرده است.

مدتی هست انگلیسی ها نقش آتش بیار معرکه آمریکایی ها را بازی می کنند و جلو افتاده اند، وماجرای توقیف یک نفت کش حامل نفت ایران این رویارویی را علنی کرده، رویارویی ای که می تواند تنش ها در منطقه خاورمیانه مخصوصا بر علیه انگلیس را افزایش دهد.

احتمالا انگلیسی ها به دنبال این هستند که تنش ها بر علیه انگلیس افزایش یابد تا به جای آمریکا وارد معرکه شود و اروپایی ها که حاضر نبودند از ایالات متحده بر علیه ایران حمایت کنند مجبور شوند از انگلیس که فعلا تا چند ما دیگر عضو اتحادیه اروپا است حمایت کنند.

طبق نظر کارشناسان بعید به نظر می آید که این نفت قرار بوده باشد به سوریه برسد چون برای رساندن نفت به سوریه راه کوتاه تر یعنی کانال سوئز وجود دارد و طی دو ماه اخیر ایران حد اقل چهار نفت کش خود را از این طریق بدون هیچ مشکلی به سوریه فرستاده.

مضاف بر اینکه این ابر نفتکش بیش از حد مجاز برای پهلوگیری در بندر بانیاس سوریه سنگین بوده و احتمالا قرار بوده این نفت به یک کشور اروپایی برود و یا در میان راه در دریای مدیترانه محموله خود را به چند کشور از طریق کشتی های کوچکتر برساند.

اینکه آمریکایی ها از انگلیسی ها خواسته اند چنین کاری را انجام کند مشخص می کند که این آمریکایی ها بودند که به دنبال جلوگیری از صدور نفت ایران بودند ولی می خواستند ماجرا را به نام انگلیس تمام کنند.


به هر حال با توجه به اینکه طبق همه قوانین بین المللی نه تحریم های ایالات متحده و نه تحریم های اروپا قابل اعمال در آب های بین المللی می باشد این رفتار انگلیس به نوعی دزدی دریایی به حساب می آید واگر انگلیس اصرار به ادامه این دزدی دریایی داشته باشد قطعا این حق برای ایران محفوظ است تا واکنش متناسب نسبت به کشتی های انگلیسی که در حریم نیروی دریایی ایران عبور می کنند نشان دهد.

وبا توجه به تعداد کشتی های انگلیسی که در منطقه خاورمیانه مخصوصا خلیج فارس تردد دارند باید گفت این ماجرا مانند این می ماند که کسی در کاخ شیشه ای نشسته باشد و به سمت عابران سنگ پراکنی کند.

با توجه به این شرایط احتمال اینکه کار انگلیس منجر به افزایش تنش و تهدید امنیت در منطقه و جهان شود بسیار زیاد است.

سوالی که مطرح است این می باشد که آیا انگلیسی ها متوجه نیستند عواقب این کارشان چیست؟

بدیهی است که آنها به خوبی متوجه هستند و شاید هم احتمالا به دنبال آن هستند که ایران واکنش نشان دهد.

نباید فراموش کرد که زمانی که  مصدق نفت ایران را ملی کرد این انگلیسی ها بودند که اولین تحریم ها را بر نفت ایران وضع کردند و از همان زمان کینه این ماجرا را به دل دارند و تا به امرزوه به هر نحوی شده تلاش دارند از ایران انتقام بگیرند.

پس از جنگ جهانی دوم انگلیس به شغالی که همیشه در کنار آمریکایی ها قدم بر می دارد تبدیل شده ودر همه جنگ ها و ماجراجویی های ایالات متحده ، مشاهده می کنیم انگلیس همیشه همراه آمریکا بوده و هست و در بسیاری از موارد حتی انگلیس حتی پیش قراول بوده.

ایران وعد داد تا نفتکش بریتانیایی را توقیف کند
© AFP 2019 / Atta Kenare
ایران وعده داد تا نفتکش بریتانیایی را توقیف کند

همچنین نباید فراموش کرد که بیشترین مشکلاتی که امروزه در منطقه خاورمیانه وجود دارد ساخته و پرداخته سیاست های انگلیس در این منطقه بوده و هست و هنوز بسیاری از حاکمان کشورهای منطقه جایگاه خود را مدیون انگلیس می دانند.

شاید زمانی که  اوباما رهبران کشورهای عرب حوزه خلیج فارس را به کمپ دیوید دعوت کرد و شاه بحرین به جای حضور این جلسه به مراسم ملکه انگلیس رفت را بعضی ها هنوز به یاد داشته باشند، در آن زمان معلوم شد که ارباب واقعی کیست.

همچنین باید توجه داشت که فعال ترین مخالفان جمهوری اسلامی ایران و همچنین رسانه های مخالف ایران امروزه در انگلیس حضور دارند، امری که نشان می دهد علیرغم وجود روابط سیاسی میان ایران و انگلیس ولی هنوز انگلیس نقش پروپا قرص ترین دشمن جمهوری اسلامی ایران را بازی می کند.

برخی باور دارند این رفتار انگلیس در این شرایط به این دلیل است که انگلیسی ها می خواهند چند روز پیش از اعلام افزایش سطح غنی سازی اورانیوم توسط ایران فشارها و تهدید ها بر علیه ایران را افزایش دهند، که قطعا این تحلیل نیز تحلیل به جایی است.

شاید بد نیست که انگلیس ها توجه داشته باشند که این بازی با آتش آنها می تواند در شرایطی که در حال خروج از اتحادیه اروپا هستند بسیار به ضرر آنها تمام شود وتوقع نداشته باشند که ایالات متحده تحت حکومت ترامپ روزی این خوش خدمتی آنها را جبران کند.

نوع مطلب : تحلیل مقاله، 
برچسب ها : نجوای کنگان /بازی انگلیس با آتش © AFP 2019 / Karim Sahib گزارش و تحلیل / 05.07.2019 عماد آبشناس،
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 19 تیر 1398 :: نویسنده : عبدالمجید اورا

اسرائیل علیه مردم  ونزوئلا

در ۲۴ ماه ژوئن طرح کودتای دیگری در ونزوئلا بی نتیجه ماند . تی یری میسان نشان داد که این کودتا هم زمان علیه دولت نیکولاس مادورو و علیه مخالف آمریکایی او ، خوان گوایدو ، بوده است . بنا بر نوار های ضبط شده ی مکالمات تلفنی ، این جریان از سوی افرادی اسرائیلی صورت گرفت.

| دمشق (سوریه)   2019
در تاریخ ۲۴ ماه ژوئن ۲۰۱۹ ، نیکولاس مادورو و خوان گوایدو می بایستی به نفع رائول بادوئل از میان برداشته شوند .

برای چندمین بار ، در تاریخ ۲۴ ماه ژوئن ۲۰۱۹ مقدمات کودتا در ونزوئلا تدارک یافت. تمام دست اندر کاران این کودتای نافرجام دستگیر شدند و وزیر ارتباطات ونزوئلا ، خورخه رودریگز ،در شبکه ی تلویزیونی این کشور در ارتباط با دست اندرکاران و عاملان آن مصاحبه ی طولانی مدتی ترتیب داد . گذارش آن در رسانه ها به علت دگرگون شدن حال یکی از عاملان به هنگام حضور در دادگاه و مرگ او در بیمارستان ، منتشر نگردید . در حالی که این موضوع از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد .

برخلاف اقدامات پیشین ،این توطئه از ۱۴ ماه پیش توسط یکی از نیروهای اطلاعاتی ارتش که از طریق کوبا آموزش دیده بود ،رد یابی شد . طی این مدت ، ونزوئلا توانست درون این گروه وارد شود و تمامی مکالمات صوتی و تصویری آنها را مشاهده کند . از این رو ۵۶ ساعت مکالمات ضبط شده در اختیار دارد که اسناد غیر قابل انکاری است .

بسیاری از عاملان که در توطئه های پیشین نیز حضور داشتند ، دستگیر شدند ،اما این بار تشخیص عاملان ایالات متحده در این عملیات کار دشواری بود.

به نظر می رسد آینده ای برای مخالفان و دولت پیش بینی نمی شود

دو نظریه در برابر هم قرار گرفته اند . در وحله ی اول ،به نظر می رسد که این توطئه علیه دولت پرزیدنت نیکولاس مادورو و علیه ی رئیس جمهور خود خوانده خوان گوایدو صورت گرفته ، تا از این طریق نفر سومی وارد عرصه ی مبارزات شود : ژنرال عیسایاس بادوئل .

او ، رئیس سابق ستاد ارشد ارتش و سپس وزیر دفاع ونزوئلا بوده است که توسط هوگو چاوز کنار گذاشته شد ، او همچنین از سران مخالفین دولت چاوز در سال ۲۰۰۹ بوده است . کمی بعد مشخص شد که او مبالغی را به هنگام دوران وزارت خود دزدیده است . از این رو پس از محاکمه به هفت سال زندان محکوم گردید .او بار دیگر به هنگام تشکیل دولت نیکولاس مادورو به زندان افتاد . قرار بر این بود که یک کماندو او را آزاد سازد و به تلویزیون ملی ونزوئلا منتقل کند تا در آنجا خبر تغییر رژیم را اعلام کند .

ورود رئیس جمهور سومی به عرصه ی سیاست ونزوئلا را ما دو سال پیش ، پیش بینی کردیم [1]. در این مقاله نشان دادیم که هدف ایالات متحده جایگزینی دولت بولیوار توسط شخص مطیعی نبوده است ، بلکه هدف از میان برداشتن کلیه ی ساختارهای زیر بنایی این کشور بوده است . از نقطه نظر ایالات متحده ، هیچ یک از گروه های اکثریت ملی گرا ، و مخالفان آمریکایی این کشور نباید آینده ای را برای خود متصور شوند .

کسانی که در ونزوئلا از گوایدو پیروی کردند و تصور می کنند حمایت آمریکا باعث پیروزی آنها خواهد شد ، هم اکنون متوجه اشتباه خود شده اند . چرا که احمد چلبی در عراق و محمود جیبریل در لیبی ، پس از بازگشت به کشور خود هرگز تصور نمی کردند چه سرنوشتی در انتظارشانGIبه وسیله ی گروه های می باشد.

تحقیقات کلاسیک قرن بیستم ، که نشان می دهد ایالات متحده از دولت های نوکر صفت به جای دولت های هم سطح خود دفاع می کنند ، در این مرحله ی کاپیتالیزم مالی فرا ملیتی ، از اعتبار افتاده اند . مفهوم دکترین نظامی رامسفلد سبروسکی از سال ۲۰۰۱ [2] که تمام منطقه ی خاور میانه ی بزرگ را نابود ساخته ، و هم اکنون آستانه ی آن به حوزه ی دریای کارائیب رسیده ،در حال اجرا است .

بنا بر نوارهای ضبط شده ی این توطئه ، تدارک آن از سوی ایالات متحده نبوده است ،هرچند به نظر می رسد که آنها در نظارت عملیاتی نقش داشته اند ، اما در راس امور اسرائیل قرار داشته است . در طی ۷۲ سال گذشته، سازمان سیا چندین مورد تغییرات رژیم های حاکم را توسط کودتا و یا انقلاب های رنگین تدارک دیده است. سیا برای کارائی بهتر ، ماموریت های خود را به واحدهای مختلفی واگذار کرده است، که ماموران و زیر مجموعه ها یی برخی از آنها را به عهده دارند . سازمان موساد بسیاری از خدمات خود را به مشتریان متفاوتی عرضه می کند.

به این صورت ، تدارک کودتای دیگری در ونزوئلا طراحی شد . در این عملیات کشتارها و تظاهراتی که باید در جوار کاخ ریاست جمهوری میرافلور به اوج خود مقدمات این توطئه را آشکارTeleSurمی رسید ، اتفاق افتاد . کانال تلویزیونی گردانید که دراین افشا گری ، افرادی از خارج برای شرکت در این اقدامات وارد ونزوئلا شدند . آنها تسلطی به زبان اسپانیایی نداشتند . همچنین مسیر تظاهرات توسط آفیش هایی منقش به ستاره ی داوود و زبان عبری در همه ی نقاط دیده می شد .

حضور اسرائیل در آمریکای لاتین

نقش آژانس های ویژه اسرائیلی در آمریکای لاتین به سال ۱۹۸۲ باز می گردد. در گواتمالا ، پرزیدنت کلیمی/ مسیحی افرین ریوس مونت [3] حدود ۱۸ هزار تن از مردمان سرخپوست را به قتل رساند . زمانی که آریل شارون ، کشور لبنان را تسخیر می کرد ، سازمان موساد در سایه ی عملیات او ، تجربیات اجتماعی که از سال ۱۹۷۵ در افریقای جنوبی دنبال می کرد را به اجرا در آورد : مایا ها. این مدل پس از پیمان اوسلو (۱۹۹۴) .Bantoustansدولت برای فلسطینی ها به کار گرفته شد . برعکس قرائت مثبت از وقایع ، و اینکه نخست وزیر اسحاق رابین شخصاََ این تجربه ی اجتماعی را در افریقای جنوبی [4] نظارت می کرد ، علیرغم میل خود در اسلو مبادرت به شناسایی دولت فلسطینی کرد که می بایستی عاری از تجهیزات نظامی باشد.

در ده سال اخیر ، سرویس های اطلاعات سری اسرائیل ، به سازمان خصوصی اسرائیلی گلوبال سی اس تی اجازه داده اند تا عملیات (ژاک) را برای آزاد سازی اینگرید بتانکور که توسط گروه فارک گروگان نگاهداری می شد در سال ۲۰۰۸ دنبال کنند [5]

آنها تک تیرندازانی را به هندوراس اعزام داشتند تا رهبران تظاهر کنندگان موافق دموکراسی را به هنگام کودتا علیه پرزیدنت مانوئل زلایا (۲۰۰۹)را به قتل برسانند [6]

آنها به طور فعال برای بر اندازی رئیس جمهور برزیل دیلما روسف توسط بانک مرکزی ، سازمان امنیت بازی های المپیک ریو دو جانیرو و سنا (۲۰۱۶ ) فعالیت داشتند

همچنین نیروهای دفاعی اسرائیل یک پایگاه زیردریایی در کشور شیلی اجاره نمود و هزاران سرباز را برای تعلیم دو هفته ای در ملک جو لویس در پاتاگونی آرژانتین اعزام داشت [7].

تی یری میسان‬
منابع :

[1] Vídeo : « Thierry Meyssan : El plan de Estados Unidos contra America latina » (entrevista con Russia Today), 22 de Mayo de 2017.

[2] The Pentagon’s New Map, Thomas P. M. Barnett, Putnam Publishing Group, 2004. « Le projet militaire des États-Unis pour le monde », par Thierry Meyssan, Haïti Liberté (Haïti) , Réseau Voltaire, 22 août 2017.

[3] Le général Efraín Ríos Montt était évangélique. Il ne se définissait pas comme «chrétien», mais comme «judéo-chrétien». NdlR.

[4] “ماندلا و اسرائیل”, بوسیله ى تی یری میسان‬, ترجمه حمید محوی, شبکه ولتر, 12 دسامبر 2013, www.voltairenet.org/article1...

[5] « Israël accroît sa présence militaire en Amérique latine», Réseau Voltaire, 2 novembre 2009.

[6] « Le SouthCom prend le pouvoir dans un État membre de l’ALBA », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 29 juin 2009.

[7] « Quel projet pour Israël en Argentine ? », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 12 décembre 2017

نوع مطلب : تحلیل مقاله، 
برچسب ها : نجوای کنگان .] Vídeo : « Thierry Meyssan : El plan de Estados Unidos contra America latina » (entrevista con Russia Today)، 22 de Mayo de 2017. [2] The Pentagon’s New Map، Thomas P. M. Barnett، Putnam Publishing Group، 2004. « Le projet militaire des États-Unis pour le monde »، par Thierry Meyssan، Haïti Liberté (Haïti)،
لینک های مرتبط :


 
           خلاصه ی پیام سقراط به ...  ؟!
  با تشکر، تقدیم به دوستانی که روز قلم را تبریک گفتند....
 کشاورزی موفق، هرسال بعنوان "ذرت کار" نمونه  به دریافت جایزه  برتر در رقابت سالانه شرکت های تولید ذرت کاران،  نائل می شد  روزی  یک روزنامه نگار از وی علت پیروزی هرسا له اش را اینگونه پرسید با توجه به اینکه  شما  بذر برتر ذرت را به کشاورزان دیگر همسایه  خود، می دهید ایا نگران نیستید که  برتری مطلق را دراین رقابت از دست بدهید؟"
کشاورز پاسخ  داد : "آیا شما نمی دانید که باد  بذرها را از یک  مزرعه به مزرعه ی دیگر  برده و  گرده افشانی می کند  اگر من بذرهای ضعیف و  نامرغوب را به آنها بدهم ،دانه گرده های پراکنده ضعیف آسیب پذیر در میان محصولات من نفوذ کرده و گسترش می یابد، بنابراین برداشت خوبی نخواهم داشت و من مجبورم هزینه و تلاش خودرا صرف تقویت این شرایط ناخوانده کنم  و زمینه ی  زحمت بیهود ه خودرا از منبع بهبود بخشم؟"  این را کشاورز به خوبی آگاه بود که چگونه همه چیز در تعامل  سازنده به یک برداشت خوب تولیدی منجر می شود حتی اگر به همسایگان در تولید یک محصول خوب کمک کند. ... لذا در همه ی امور تعاملی از فضای مجازی تا محیط واقعی همینگونه  بازخورد تصمیمات  و کارهایمان را دشت می کنیم.
جهان آگاهی و داده ها در رسالۀ افلاطون ازطرف استادش سقراط به دوستش "فیدروس":
سقراط به نوشتن غیر ضرور، بسیار معترض بود. در اعتراض سقراط، همانطور که افلاطون به ما می گوید: او می خواهد درس قوی  و عمیقی را که امروز ه ما برای تمایز بین داد ه های  محض و دانش وآگاهی که سخت مورد نیاز ماست، یادآور شود. سقراط معتقد بود که وابستگی صرف به نوشتن روتین بر کارکرد حافظه وتحلیل  ذهنی تاثیر سوء ایجاد می کند و مهمترین نکته در این میان ، گاهی خواندن سطحی نیز ، فراگیران را به این  اشتباه می اندازد  که آن ها درباره میزان وکارکرد  آگاهی دانش خود  دچار برداشت های مبالغه آمیز می شوند، زیرا آنها فقط اطلاعاتی را به دست آورده اند و به تمرین حافظه و تحلیل روی نمی آورند و توانمندی خود را از یاد برده و به تداعی اشکال مفردات وترکیبات بسنده می کند مانند یادآوری یک تصویر!که آن ارائه حقیقت نیست بلکه مظهری از وقایع جاریست.و فرد را بجای اینکه تاثیر گذار باشد به تاثیر پذیری سوق می دهد.
سقراط   برای  تاکید این گفته ی خود مصداقی نقل می کند:" الهه مصری به نام "تحوت" می گوید که الفبائی را کشف کرده است و   "آمون "به تحوت درباره این اختراع گفته است: از مزایای این اختراع پایانبخش دانستنی  وآگاهی فراگیران است زیرا آنان براین حروف تکیه می کنند وخود را فراموش می کنند ،ونمی توانند از اندیشه ی خود دفاع کنند ، و تصویری مرده جای گفتگوی سازنده زنده  را می گیرد تا از آنان بجای "حکیم" ،"شبه حکیم "بسازد !؟
        سقراط با پرسشی، شگردانش را شگفت زده می کند!
  " اگر کشاورزی ماهربذرهایی  با ارزش داشته باشد وبخواهد از آن  مراقبت می کند و مایل باشد که میوه  وبار  آورند،آن بذرها را در تابستان  می کارد و می سوزاند تا فقط در هشت روز  سبز و شکوفا باشند؟ آیا او برای سرگرمی، به عنوان مثال، فقط به دلیل عید برای سبزه کاری ، کشاورزی انجام می دهد؟ یا منطقی این است که او از آن مراقبت کند، تا در زمین وفصل مناسب بپاشد و پس از هشت ماه، زمانی که بلوغ گیاه کامل  شود، فصل برداشت برسد ؟ "
اکنون با توجه به پیام فرستندگان تاریخی درحکمت، علم، عدالت، زیبایی و خیر وآگاهی که این نوع گزارش های را برای ما به ودیعه گذارده اند، آیا وقت آن نرسیده  تا فکر کنیم که هنگام استفاده از دانه  دانه ، بذرها ی در اختیار ،باید کمی محتاطانه  و هوشارانه و حسابگرانه عمل کنیم؟
سقراط اضافه می کند:
 اما به نظر می رسد  وقتی به این نتیجه  می رسیم که  چه چیزی بهتر است که باید آن را در نوشتن  دنبال  کنیم این است : هدف نوشتن؛، یعنی اگر روح  سازنده برای چه نوشتن ونشر دادن را پیدا کنیم که می تواند با علم وآگاهی کاشته شود،همراه با یافتن قواعد استدلال، به منظور اطمینان از جاودانگی  اثر خود و دستیابی به کسانی که بزرگترین سهم از حرکت قلم انسان بر روی  صفحه ی زمین را از طریق آثار ما دریافت می کنند. "ارزش نوشتن و گفتن را نهادینه" کرده ایم.
در حقیقت، هیچ کس حقایق  واوقعیتها را فقط بعنوان شیوه ی برای اهداف تفریحی  و سرگرمی نوشتن نمی کند و  گنج ذخایر معنوی و داشته های ذهنی را در مسیری بی هدف نمی سوزاند.
بدین ترتیب افلاطون، به گفته استاد خویش سقراط، پیام خود را به نسل اینترنت  منتقل می کند ؟! تا کشتزارهایی ریاحین بخش، یکدست خرم وسر سبز ومواج درخوشه ها حاصل از بذرکاری قلم آگاه هوشمند و خواندن آگاهانه هدفمندتر داشته باشیم !
نوع مطلب : تحلیل مقاله، مقاله، 
برچسب ها : نجوای کنگان .پیام سقراط به نسل گوگل وشبکه های اجتماعی؟ !،
لینک های مرتبط :
( کل صفحات : 2 )    1   2   
نجوا کنگان
دلگیرم از خود با تو نجوا می کنم دریا این سفره ی دل پیش تو وا می کنم
درباره وبلاگ

سلام علیكم اینجانب عبدالمجید اورا متولد1348/6/25- كنگان-محله خور چوری(خیابان استقلال)

مدیر وبلاگ : عبدالمجید اورا
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات