کدام مهارت ها برای  کارشناسان و مدیران امروزی ضرورت دارد؟

 افزایش توانمندی مدیران وکارشناسان و همچنین  زمینه توسعه ی کسب و کار در دو دهه ی اخیر، رشد قابل توجه و تغییرات زیادی را تجربه کرده است که می تواند  در مقایسه با دوره های گذشته، یک پیشرفت جهشی بشمارآید.  سازمانها ، شرکت ها و موسسات به شدت و بنوعی باهم رقابت می کنند تا بهترین راه  ها وروش ها برای  ارتقاء سطح خدمات با هزینه ی کمتر وسهولت دسترسی  بیشتر  و بهبود فرایند مدیریت گسترش کسب و کار، موفقیت سازمانی و مدیریت مالی فراهم آورند.
 طی دوره های اخیرسطوح  انتظارات و پیش بینی بسیاری از متخصصان و دانش پژوهان  عرصه ها ی فوق الذکر پا فرا تراز دستورالعمل ها و بخشنامه های مرسوم گذاشته وتاحد چشمگیری شیوه  نامه ها را تحت تاثیرخود قرار داده  است  بنحوی که  همه روزه  شاهدیم برجسته ترین  اتفاقات  درباره انقراض  اغلب "پاراف های قبلی "در  حوزه ی بسیاری از مدیریت ها  یا مشاغل خاص یا ظهور مهارت های جدید به ما می گویند که نیازمندی ها و ضرورت وهمچنین اهداف وبلند پروازیها ی کارآفرینان و کارشناسان  ابعاد جدیدی یافته  و محققان امر  نظرات و افکار نوینی را  برای پیگیری خلاقانه ی  نرخ رشد و گستره توسعه وافزایش  زمینه پیشرفت   توصیه می کنند.
 + خلاصه پیشنها دهای مرتبط به شرح ذیل می باشند:
 بررسی آماده سازی برخی از تحولات تکنولوژیکی،اداری و نحوه ادغام شغل و ترکیب مهارت های مورد نیاز در بازار کار،  طی مطالعاتی  در دانشگاه بنتلی با عنوان (Hybrid Job ) "آینده استخدام: مهارتها، استراتژیها و راهبردهای انقلاب چهارم صنعتی" مطرح شده که  بیشتر  پیش بینی ها ی مربوطه در گزارش انجمن جهانی اقتصاد در سال 2016 منتشر شده است ، این پروسه ی تحقیقاتی شامل نظرسنجی از 350 واحد عملیاتی در 9 حوزه کاری در 15 کشور با بهترین رتبه در جهان برای هدایت  مدیران و کارکنان  و ساماندهی  امورمالی که می توانند به شکل مستقیم  با در اختیار داشتن آن مهارت در دوره های آینده، و به طور خاص  از سال 2020، به کیفیت وکمیت  کارائی، بهره دهی بیشتر خویش بیفزایند.
- مهارت های  گفتگو، چانه زنی، گمانه زنی در این روند به طور فزاینده ای مهم خواهد بود
از آنجایی که مهارت های گفت وشنود یک عنصر انسانی یا مهارت بر مبنای ارتباطات انسانی است، بقای آن طبیعی است و کسب  نتیجه ی سازمانی و درآمد از کار  را به طور  موثری دربرمی گیرد. بر اساس گزارش انجمن جهانی اقتصاد، تا سال 2020 تقاضا برای  افزایش مهارت گفتگو  افزوده خواهد شد  تا در زمینه محاسبات، تجزیه و تحلیل داده ها (data analysis)، برنامه نویسی نرم افزار(software programmer) ، و مهارت های کلیدی  بویژه در گروه طراحی و هنر، مانند تبلیغات و طراحی صنعتی (industrial designer)بیش از پیش  بکارگرفته شود.
- انعطاف پذیری دانش شناختی (Cognitive flexibility)، آگاهی، نسل دوم  ماموریتهای ترکیبی
انعطاف پذیری شناختی اساسا یک مهارت ذهنی روان شناسی است، یعنی: میزان انعطاف پذیری یا سرعت فرد برای تغییر بین دو اصل مختلف موازیست که توانایی ذهن را به طور صحیحی بین دو اصل فکر وعمل را تقویت می کند، شاید گزینش کلمات وانتخاب رنگ ها بهترین توضیح برای این مهارتست که قابل اندازه گیری می باشد و  موجب ارتقاء  وتعامل مطلوب با مشکلات ،  تمایز شایستگی و پاسخ منطقی در انجام ماموریت ها می باشد.

- جهت گیری خدمات،اهمیت مهارت های اجتماعی
گرایش خدمات تحت چارچوب "مهارت های اجتماعی" قرار دارد. تهیه گزارش درخت اولویت بندی در گرایش خدمات یا اهمیت بندی خدمات را به عنوان پیدا کردن راه موثر برای ارائه راه حل ها و کمک به دیگران تعریف می کند.
اهمیت فزاینده مهارت های اجتماعی درفرایند خدمت رسانی و بازار کار و علت  اینکه رایانه ها نمیتوانند واکنش انسانی را شبیه سازی کنند، این است که خواندن ذهن دیگران، یک فرایند ناخودآگاه است که طی هزاران سال در انسان شکل گرفته و ارتباطات انسانی  موجود در محل کار، تولید خرد جمعی را تضمین می کند و  اعضای تیم در متن نقاط قوت و برخی نقاط ضعف ها  قرار دارند برهمین پایه انعطاف پذیری برای انطباق مطلوب با شرایط در حال تغییر محیط پیرامونی، قلب اولویت  انسانی در  یک  سیستم و دستگاه برتری بی بدیل محسوب شده است.

- نوآوری (Creativity) ؛ زمان رها سازی قدرت تخیل شما فرا رسیده است
خلاقیت یکی از مهارتهایی است که ممکن است بسیاری فکر کنند به  عرصه های خاص کارهایی، مانند نوشتن نرم افزار بازاریابی، رسانه یا هنر،  محدود می شود درحالیکه اینگونه  نیست ، رئیس سایت پژوهشی مرتبط «جیسون الپا» می گوید:"ما همه به نوعی خلاق هستیم، اما نمونه ای از چگونگی حل مسئله را به شیوه ای نوین  نشان دادن شامل :  فکر کردن در خارج از جعبه ی موجو، به من کمک می کند که ارزش کار من را اضافه کرده  و یا راه حل بهتری را برای پروژه ام پیدا کند."
 - چگونگی ایجاد اعتماد به نفس خلاقانه( )creative confidence
 سازمان ها و شرکت ها همیشه به دنبال  فردی نوآور هستند که می تواند با چندین نقش سازگار شود تا همچنان آنها بتوانند به طراحی و ارائه ایده های خوب  وبرتر ادامه دهند. لازم به ذکر است که گزارش انجمن جهانی اقتصاد گزارش  تشریح می کند:  نوآوری از جایگاه 10  دهم در لیست مهارت های مورد نیاز برای سال  تا سال 2020  دنبال خواهد شد.

-تفکر انتقادی » (critical thinking)،.. تجزیه و تحلیل داده ها برای یافتن راه حل ها
یکی از مهارت های زیر چتر مهارت های تحلیلی، تفکر انتقادی است، یعنی، مدیر ویا کارشناسان بتوانند  با بکارگیری منطق و استدلال مبتنی بر داده ها، اطلاعات موجود  را برای تعیین جوانب مثبت و منفی هر تصمیم و شناسایی نقاط ضعف و قوت نقاط قوت و تصمیمات خاص سازمانی یا موسساتی استفاده کنند با هدف استفاده از آن دستاوردهای  منطقی در بهبود روند تصمیمات  درجهات وابعاد متنوع، تفکر انتقادی اولین ابزار است که به کارشناسان و مدیران کمک می کند تا مشکلات مشابهی را که در وظایف کاری یا امور روزمره  مواجه می شوند صرف نظر از زمینه کاری خود با تجزیه و تحلیل داده ها دراختیار بتوانند نظارت ، تجزیه و تحلیل و تولید نتایج مثبت و منفی برای هر موقعیت و در هر بخش و حتی بخش های فرعی و بازاریابی معمول بدارند.
- تصمیم سازی، تصمیم گیری
امروزه اکثر سازمانها، موسسات شرکت ها با جمع آوری داده ها و اطلاعات بیشتر به طور جدی تر از قبل با موضوعات احتمالی  برخورد می کنند، زیرا فراوانی داده ها در زمینه کار به میزان زیاد به مهارت افزایی مدیران کمک می کند  مهارت نظم دهی» (system skill)،«مهارت کنترل وفرمان » (Judgment)،ازاین گروهند و روشن است که مهارت سیستماتیک با مهارت کار واقدام متفاوت است، توانایی تجزیه و تحلیل داده ها و تصمیم گیری، به این ترتیب، با توجه به موضوع دوم، ارزیابی، که مفهوم تصمیم گیری در خود است، در  2020 به مهارت دررتبه ی هفتم موردنیاز مدیران تبدیل خواهدشد
 
 - هوش هیجانی، آنچه نسل هزاره سوم انتظار دارد:
به تازگی، بسیاری از متخصصان توسعه ی سازمانی  و کسب و کار آن را یکی از مهمترین مهارت های شغلی مورد نیاز برای  کار  وبازار می دانند. هوش  عاطفی  یا احساسی توانایی تشخیص و مدیریت احساسات خود و دیگران است. کریگ دالزل، مدیر ارشد شرکت فن آوری اشتغال پیرسون فرانک، می گوید:
"افراد با درجه بالایی از هوش هیجانی بیشتر قادر به نشان دادن همدلی هستند، به طوری که مدیران می توانند دیدگاه وسیعتری برای ارزیابی  آنکه  و آنچه که در تیم کار می کنند، و ورود بسیاری انتظارات  نسل های جدید، شناخت خود وهمکاران ومخاطبین وهر آنچه که در محیط کاری خود می خواهند  با آمادگی بهتر  و انجام شرح وظیفه ی برتر ارائه دهند"
- تعامل فرهنگی. ارتباط غیرمنفعل با دیگران
اصطلاح"فرهنگ متقابل" امروزه به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته است، به ویژه در بخش های تجاری بین المللی که خارج از محدوده محلی یا منطقه ای هستند که می تواند به عنوان تلاش ها یا ابتکارات برخی از شرکت های بزرگ تعریف شده و وارد فرهنگ بومی شود،این رویه  با هدف افزایش درک متقابل میان گروه ها ومجموعه  مختلف ریشه های متعددی داشته ومطالعه ی دقیقی و ارزیابی سازمان یافته  که درکنار اینها ارتباط موثری را می طلبد  تا دستیابی به مخاطبین ، کاربران و مشتریان یا شرکای تازه ی  را در حوزه مدیریتی  و مناطق کسب و کار  یا فضا ومحیط  سنتی  ملحوظ بدارد. براساس تحقیقات انجام شده توسط موسسه تحقیقاتی دانشگاه فونیکس، همپوشانی  فرهنگی  ونه تسلط فرهنگی از 10 مهارت مهم برای  مدیریت و بازار کار تا سال 2020 رتبه چهارم را  به خود اختصاص داده است.
  تهیه نقشه راه این مهارت ها، که ممکن است برخی ازآنها را مدنظر داشته باشید  می بایست  طی یک مطالعه ی دقیق بصورت برنامه ی بومی با همپیمائی وهم افزایی  یکدیگر را بیابند، به وضوح و بی تردید  می گویند که آینده  ی مدیریت و اشتغال و دنیای کسب و کار   نقشه  پیشین آن تغییر کرده است و  با کسب مهارت های نوین ودرک صحیح از استانداد های مدیریتی وعلائم تجارتی و به روز شده، ممکن است بیشتر از آنچه تصور می کنیم، به موفقیت تقریبا ایده آل در زمینه  مدیریت و کار دست یابیم.
منابع:
job-skills-report
WEF_Future_of_Jobs.pdf
what-is-cognitive-flexibility
StroopEffects.
nber - (NBER)»
most-important-job-skills-personal-finance-universal
analytical-skills-list
emotional-intelligence
skills-managers-will-need-in-2025
pearsonfrank.com
business-analyst-vs-system-analyst  
نوع مطلب : تحلیل مقاله، 
برچسب ها : نجوای کنگان/ job-skills-report WEF_Future_of_Jobs.pdf what-is-cognitive-flexibility StroopEffects. nber - (NBER)» most-important-job-skills-personal-finance-universal analytical-skills-list emotional-intelligence skills-managers-will-need-in-2025 pearsonfrank.com business-analyst-vs-system-analyst،
لینک های مرتبط :


 
                عامل تحوّل؛  انسان است و خود او
اخیراً  مطلبی تحت عنوان بازدید گردشگران خارجی از آثار باستانی سیراف را دیدم  که  از جنبه ی می تواند گزارشی مثبت وامیدوارکننده تلقی شود، اما از سوئی این سوال مطرح می شود که چرا نسل فعلی ما از گذشته وتاریخ شهرستان که جای جای آن درس و آموزش است  فاصله گرفته و بسیاری از متولیان امور اجتماعی وفرهنگی شهرستان فضا وزمینه ی را فراهم نمی آورند  بنحویکه  نوجوانان و جوانان شهرمان با توانمندی های تاریخی وظرفیت های جغرافیائی و قابلیت های  محیطی این خطه ی گوهر خیز بصورتی کارگاهی و سازمان یافته آشنا شوند تا هم فضایی برای کسب وکار مضاعف و هم  اینکه  این زمینه  بعنوان مداری  تعریف شده در راستای تقویت ، ارتقاء وبهبود استعدادهای اجتماعی این قشر پرانرژی نگاهی نو وتحولگرا را به اذهان جستجو گرشان تزریق نماید. برای مثال : وقتی  قدمت چاههای آب شیرین کنده شده در دل کوههای سیراف درزمانهایی که نه ابزار کنده کاری مکانیکی مدرن و نه ابزار محاسباتی هندسی دقیقی بوده،و در کناراینها - اثرابنیه باستانی محیرالعقول باقیمانده، چه عاملی پشت این  شاهکارهای عظیم تاریخی ومیراث فرهنگی بوده که بیگانگان را از سالهای بسیار دورتاکنون بخود جذب می کرده است؟!!
وچند نکته ی مرتبط پراکنده با عنوان مطلب:
- یک مطالعه باستان شناسی جدید از دانشگاه ملی استرالیا نشان داد که تنبلی  ومحافظه کاری مفرط  عاملی در انقراض نسل بشری "هومو ارکتوس" گونه ای از اجداد انسان امروزیست که ازچرخه ی زندگی خارج شده اند.
کاوش های باستان شناسی در شبه جزیره عربستان،نشان داد؛ گونه ی بشری "هومو ارکتوس" در طول عصر حجر  با بکارگیری استراتژی هایی  که شامل   تلاش های حداقلی برای ساخت ابزار و جمع آوری منابع  بوده، نتوانسته خود را با شرایط آب هوایی متغیر وفق داده و با اوضاع محیطی تطبیق دهند و چون به کنجکاوی وپیگیری  ضرورت علاقه ی نبوده  وهمچنین اراده ی برای ارائه پشتکار وترسیم چشم اندازی نداشته اند. بخصوص اراده که همان نیمی از مسیر حفظ بقاست‏..‏ درنها یت به انقراض رسیده اند!

 نتیجه ی داشتن یک اراده ی قوی و  آرزوی بلند پروازی:
 
 "جک ما"تاجر چینی شروعی بسیار دشوار داشت، او دوبار در آزمون ورودی دانشگاه  شکست خورد و مجبور شد برای پیوستن به دانشگاهی که از بدترین ها در شهر خود بود به حرفه  آموزش  زبان انگلیسی  با حقوق  و دستمزدی ناچیز تلاش کرد ، پس از چندی ناچارشد  به کار دیگری  روی آورد، برای استخدام  در پلیس 30 بار امتحان دادوهربار  رد شد و شانس  کارخود را در یک رستوران، که  23 نفر نیاز داشت او ازمیان 24 نفر، آخرین امتیاز را آورد نیزآزمود سعی ناموفقی در پذیرش دانشگاه هاروارد نیزداشت! با وجود تمام سرخوردگی  وتجارب تلخ، وی هیچگاه   امید خود را از دست نداد  و تنها  ایده اش زمانی ببار نشست  وقتی بود که  از صفحات اینترنتی بازدید می کرد  بدین ترتیب وی  به راه اندازی یک وب سایت با ایده های جدید در چین،همت گذاشت تا بعدها منبعی برای دسترسی به اطلاعات مربوط به کسب و کار معرفی شود ؛وب سایت او  به نام (صفحات چینی) منتشر شد.
 ایده ی تجارت الکترونیکی وی به شدت گسترش یافت و پس از موفقیت  دراین پروژه او توانست مبلغ مناسب را  جذب کرده و نگاههای زیادی را بسوی  خود جلب کنداو  به کمک دوستانش این وبسایت  را با موفقیت  بنام "علی بابا" ثبت  کرد  و بعدها  با عنوان" تاو باو "به یکی از  محبوب ترین سایت های خرید آنلاین تبدیل شد.  سرانجام "جک ما"  پس از  آنهمه سرخوردگی و بدبختی به یکی از مشهورترین و ثروتمندترین بازرگانان  جهان بدل شد.
 پنجره ی جدید بسوی اراده :
 داستان این مردشنیدنی است‏: او با دست زدن به کاری محال از مرگ حتمی نجات یافت‏..‏ .
کوهنوردی  بنام "ارون رالسون"   تجربه ی دردناکش را در قالب کتاب خاطرات نوشته است:  تمرینات طاقت فرسائی را برای صعود به قله ها  پشت سر گذاشت..‏  درصعود ی به یک قله ی مرتفع صخره ی  بر روی دست راستش   می افتد و هرچه تقلّا  می کند  نمی تواند دستش را از زیر آن صخره رها کند  .‏   شش روز درسرما ی زیر صفر درجه با تنهایی استقامت می کند ‏ و فقط یک راه حل  وحشتناک  پیدا می کند..‏  با چاقوی خود ابتدا  عصب های دستش را می برد و سپس عضله ها و در آخر شرایینش‏ را قطع می کند؟!.‏
او خود درکتابش می نویسد که خدا خواست با این روش من با یک دست ودو پا برگردم تا  نتیجه ی ماجرای اراده، پایداری، صبر واستقامت را برای مردم بازگو کنم
 
  نتیجه گیری:( اراده : ایستادگی پای خواستن ) در مقابل اثرات فاجعه  بار ضعف اراده ونخواستن همواره  اثرات سوء خودرا در زندگی فردی واجتماعی مان خود رانشان داده است و آشکار شده که  تغییرات مطلوب درطول  زمان  نیازمند  میانگین بالایی از ثبات اراده است که توسط  حرکت های پی در پی فرد درزندگی وجامعه  برسمیت شناخته شده  و ما را قادر  می سازد تا  به سمت نقاط عطفی  در مرجع ساختارفردی واجتماعی رهنمون شویم این جریان  همچنین  بعنوان مکانیزمی  پیشبرنده بسوی اهداف بزرگ  تبدیل به یکی از قوانین حاکم برزمینه ی  تحرک  و  واقعیت  امروز ما  محسوب می شود.
ما کارهای روزمره را بنوعی بابت احساس مسئولیت که داریم انجام می دهیم ، ما کار می کنیم بجهت اینکه آگاه هستیم این فرایند به ما نیرو میدهد که زندگی کنیم وفکر کنیم وبه آینده خود و سایرین بیندیشیم  اما انتظار توقع شرایط مطلوب دراین نهفته است  که برای تحقق نتایج معتبر با تکیه برهم افزایی وهمگرایی به ارتقاء اراده ی دستیابی به راه حل های سازنده  هم کار کنیم زیرا سرنوشت همه ی ما بستگی به نوع تفکر واراده ی تک تک ما نیز دارد. زندگی  قبل ازاینکه یک اصطلاح فردی باشد یک تعبیر جمعیست چرا که ؛  زندگی بدون نقش دیگری نه ساخته می شود و نه کسی بدون آن می تواند به حاضر و آینده اش امیدوارباشد. وقتی بزرگان می گویند : عامل تحو  انسان است وخود او  یعنی ظرفیت خودت را  وقتی تشخیص دادی این اراده ات است که تحول وتکامل می افریند.
توضیحات:
1) Laziness led to extinction of Homo erectus
August 10, 2018 by Aaron Walker, Australian National University
2)گروه علی‌بابا (به انگلیسی: Alibaba Group Holding Limited) (به چینی: 阿里巴巴集团控股有限公司)، یک شرکت تجارت الکترونیک چینی است که فروش و خدمات پس از آن را به شکل مصرف‌کننده به مصرف‌کننده، بنگاه به مصرف‌کننده و بنگاه به بنگاه از طریق پورتال وب فراهم می‌کند.

نوع مطلب : تحلیل مقاله، 
برچسب ها : نجوای کنگان/ عامل تحوّل؛ انسان است و خود او/ Laziness led to extinction of Homo erectus August 10، 2018 by Aaron Walker، Australian National University 2)گروه علی‌بابا (به انگلیسی: Alibaba Group Holding Limited) (به چینی: 阿里巴巴集团控股有限公司)،
لینک های مرتبط :


رهبر انقلاب در دیدار مردم قم: در مقابل یاوه گویی های آمریکا و اروپا بایستید؛ اینها تهدید، قول و حتی امضایشان اعتبار ندارد

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، قم را سرچشمه اصلی و پشتوانه معنوی انقلاب دانستند و گفتند: بزرگان و جوانان قم نباید اجازه دهند دست‌های خائن، قم را از مرکزیت انقلاب، خارج و این حرکت تحولی را در آن کمرنگ کنند.

در مقابل  یاوه گویی های آمریکا و اروپا بایستید؛  اینها تهدید، قول و  حتی امضایشان اعتبار ندارد

به گزارش حوزه امام و رهبری خبرگزاری فارس، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظّم انقلاب اسلامی صبح امروز (چهارشنبه) در سالروز قیام تاریخ‌ساز مردم قم در ۱۹ دی ۱۳۵۶ در دیدار هزاران نفر از مردم قم، با اشاره به ضرورت پرهیز از سهل‌انگاری و سهل‌اندیشی درباره ریشه دشمنی آمریکا و استکبار با ایران اسلامی، «ماهیت و حقیقت انقلاب و شجاعت و وفاداری ملت و نظام به اهداف و مبانی انقلاب» را علت اصلی این خصومت عمیق و مستمر خواندند و با بیان وظایف مهم «مسئولان و مردم» در این مقطع تأکید کردند: رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم به‌ویژه قشرهای ضعیف مهمترین وظیفه امروز دولتمردان است و ملت و مسئولان باید با هوشیاری، تحریم های آمریکا را همانند دوران دفاع مقدس به شکستی بی سابقه برای شیطان بزرگ تبدیل کنند.

** انگیزه‌هایی برای تغییر فضای انقلابی قم وجود دارد

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تجلیل از قیام سرنوشت‌ساز مردم قم در ۱۹ دی سال ۵۶ به‌عنوان نقطه عطف انقلاب اسلامی، قم را «شهر، مرکز و مادر انقلاب» خواندند و افزودند: البته انگیزه‌هایی برای تغییر فضای انقلابیِ قم و کمرنگ کردن روحیه انقلابی و دینی در آن وجود دارد و نباید از مکر دشمن و عوامل آن غفلت کرد.

ایشان با تأکید بر هوشیاری در مقابل این انگیزه‌ها، تأکید کردند: قم سرچشمه اصلی و پشتوانه معنوی انقلابی است که دنیا را متحول کرد، بنابراین بزرگان و جوانان قم نباید اجازه دهند دست‌های خائن، قم را از مرکزیت انقلاب، خارج و این حرکت تحولی را در آن کمرنگ کنند.

رهبر انقلاب اسلامی سپس به بیان چند درس مهم و ماندگار از قیام ۱۹ دی پرداختند و خاطرنشان کردند: رئیس‌جمهور وقت آمریکا در ۱۰ دی ۵۶ به تهران آمد و با تمجید اغراق‌آمیز و دروغین از محمدرضا پهلوی، ایران را «جزیره ثبات» یعنی مایه آرامش خیال آمریکا از ایرانِ وابسته و مسئولان نوکرمآب آن، خواند.

ایشان قیام مردم قم علیه رژیم ظالم، وابسته و فاسد پهلوی در فاصله ای کمتر از ده روز از این سخنان را نشانه ضعف عمیق دستگاه محاسباتی آمریکا و غرب دانستند و گفتند: کمتر از ده روز پس از سفر رئیس‌جمهور آمریکا و تعبیر او از ایران به جزیره ثبات، قیام عظیم مردم قم شکل گرفت و به دنبال آن، قیام مردم تبریز و طوفان انقلاب اسلامی و نابودی رژیم سرسپرده طاغوت محقق شد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، استمرار ضعف دستگاه محاسباتی آمریکا تا امروز را یک واقعیت برشمردند و افزودند: با وجود آنکه عده‌ای غربزده و آمریکازده، پُزِ قدرت محاسباتی و آینده‌نگری آمریکایی‌ها را می‌دهند اما آمریکا همچنان دچار ضعف محاسباتی است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، استمرار ضعف دستگاه محاسباتی آمریکا تا امروز را یک واقعیت برشمردند و افزودند: با وجود آنکه عده‌ای غربزده و آمریکازده، پُزِ قدرت محاسباتی و آینده‌نگری آمریکایی‌ها را می‌دهند اما آمریکا همچنان دچار ضعف محاسباتی است.
 

ایشان با اشاره به سخنان سال گذشته‌ی یک دولتمرد آمریکایی در جمع اوباشِ تروریست و وعده او به آنها که جشن سال ۲۰۱۹  میلادی را در تهران خواهیم گرفت، خاطرنشان کردند: توانایی محاسباتی دشمنان ایران در همین حد است، همان‌طور که آن زمان صدام امیدوار بود یک هفته‌ای به تهران برسد و منافقین مزدور نیز خیال می‌کردند در حمله مرصاد سه روزه از کرمانشاه به تهران خواهند رسید.

 

** برخی دولتمردان آمریکایی احمق‌های درجه یک هستند

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: برخی دولتمردان آمریکایی این‌طور وانمود می‌کنند که دیوانه‌اند، البته بنده این را قبول ندارم اما آنها حقیقتاً «احمق‌های درجه یک» هستند.

ایشان قیام مردم قم را نشانه صف‌بندی دو دستگاه محاسباتی یعنی صف‌بندیِ «لیبرال‌دموکراسیِ دروغین و پای در گِل غربی» در مقابل «نظام توحیدی و اسلامی» برشمردند و گفتند: پس از انقلاب نیز آنها با تحریم جمهوری اسلامی تصور می‌کردند کار نظام در کمتر از شش ماه تمام خواهد شد در حالی‌که انقلاب اکنون به چهل سالگی رسیده است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: در مقابل این محاسبات غلط استکبار، دستگاه محاسباتیِ دقیق نظام اسلامی وجود دارد که امام بزرگوار ما فرمود «صدای شکسته‌شدن استخوان‌های مارکسیسم را می‌شنوم» و یکی دو سال بعد همه دنیا آن صدا را شنیدند....نوع مطلب : تحلیل مقاله، 
برچسب ها : نجوای کنگان/حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، قم/ گزارش حوزه امام و رهبری خبرگزاری فارس،
لینک های مرتبط :


 
                                    با هم به فرصت سوزیها در حوزه تعلیم وتربیت پایان بدهیم
 چندی پیش در دورهمی خودمانی که غالباً چهره های فرهنگی شهر بودند تنی چند از بزرگان شهرمان کنگان نیز حضور داشتند،در این میان یکی ازمعتمدین  عزیز برجسته ی  محلی ، توقع و انتظاری را  از جامعه فرهنگی بمعنای خاص  مطرح کردند که حرف حق ومطالبه ی اولویت دار و مبرم بود، خلاصه ی سخن ایشان این بود: " که ما نسلی  بهتر، برتر و قوی تر از خود مان  در حال حاضر و برای آینده ی این شهر می خواهیم  تا همه ی شهروندان در شرایط  دلخواه برای زندگی  فردی واجتماعی  قرار بگیرند لذا  همه جدیتی تمام  وکمال در جستجوی برترین عناوین منابع انسانی، علمی و فرهنگی، اجتماعی برای جوانان و نسل فعلی ... داشته باشند .  پیگیری  ارتقاء  این خواسته ی عمومی بنوعی بازنشسته وغیر بازنشسته نمی شناسد   واکنون در فضای جامعه این احساس نیاز  به سرحد ضرورت و  عنوان مرجع همه اهداف اجتماعی مطرح شده است، اگر می خواهید به  گروههای  مختلف  سنی فراگیر درجریان  تعلیم وتربیت خدمتی شایسته نماییدآمادگی داریم درکنار شما مجمعی داشته باشیم که از آسیب ها و موانع با کمک  هم در ابعاد رسمی وغیر رسمی عبورکنیم " ‏ .
این  صحبت ها که برآمده از دل یک شهروند دلسوز  وعلاقه مند بود. به دل نشست بطوریکه مورد استقبال عزیزان حاضر در آن محفل قرار گرفت ... بنده هم این خواسته را بحق دیدم هرچند که از بدنه ی آموزش وپرورش با افتخار بازنشستگی جدا می شویم اما فکر و روح تعلیم وتربیت از جسم وجانمان جداشدنی نیست...
بحث تعلیم وتربیت  طبعاً  موضوع ساده و راهی یک شبه نیست اما حرکت  بسمت نشانه های مطلوب و ایجاد روحیه خواستن دررشد این عرصه خود می تواند پایه گذار موفقیت های بیشماری باشد.که بدون اهتمام به  راهکارها ی آن نمی توان امروز وفردای روشنی را برای جامعه متصور بود ، از صدر تا متن و ذیل آموزش وپروش انتقاد های فراوانی وارد است  گرچه  کار بدون نقد تقریباً محال است اما سر فصل نقدهای امروز این دستگاه عریض وطویل  مشورت گریزی وعدم نقد پذیری آن است که در مقام خود حوصله و فلسفه ی وِیژه، اختصاصی می طلبد. ...

در راستای تمرکز دادن اذهان مخاطبین گرامی به این مهم، نکاتی  را  در دامنه ی مطلب معروض میدارم.
 - از این پس هرکسی که بخواهد  نقش اجتماعی بپذیرد  از وی درباره عنوان پدر ، طایفه و طبقه ی اجتماعی وسایر معیارهای ظاهری سوال نخواهند کرد  بلکه از او میپرسند: چه چیزی خوانده اید و چه چیزی را درک کردید و چرا این  رشته را انتخاب کرد ید؟  وآگاهی شما در این نقش جدید چقدر است ؟در صورتی که صبر و شکیبایی  وپشتکاری بخرج نداده باشید  و بی پروا  و سردرگم در  جستجوی   یک هدف و دستاوردی  تصادفی دویده باشید ؟!  روانشناسان آن را (تحریف حرفه ونقش) نامیده اند؟!
.- اگر فرزندی 18 ساله در این دهه جشن تولدش را بگیریم ، بطور نسبی  براساس آمارهای رسمی و غیر رسیمی مراکز پژوهشی  مرتبط  او بر روی  مانیتورگوشی هوشمند وسایر تجهیزات الکترونیکی مشابه  15000  نمایش مخرب  و 250000   صفحه خشونت را دیده است، این آمار  اعماق ذهن  هر  یک از فرزندان ما را بچالش می کشد و آیا چگونگی تاثیر آن بر زبان و رفتارش  و خلاقش و آینده  او و جامعه اش، قابل  ابراز نگرانی نیست...؟
‏- زمانی در عهد  چین باستان ،می خواستند در ایمنی وامنیت  کامل  زندگی کنند؛ آنها دیوار بزرگ چین را ساختند و فکر می کردند هیچ کسی نمی تواند  دیگر به آن صعود کرده و یا آز آن عبور کند !  اما در طول 100 سال اول پس از ساخت این حصار بزرگ، چین سه بار اشغال شد! و هر زمان انبوهی از دشمن وحشی  که نیازی به  عبور و بالا رفتن از  حصار نداشت به درون آن  کشور نفوذ میکرد..! زیرا  هر بار که دشمن قصد تجاوز داشت   نگهبانان برج ودیوار رشوه می گرفتند  و سپس از طریق درب وارد می شدند. چینی ها  خود به این واقف شدند: هنگامیکه مشغول احداث حصار وساخت ساز قلعه وبرج ها  بودند و "ساختن نگهبان" را فراموش کرده اند ..! درواقع آنها انسان ساختند ولی آدم تولید نکرده بودند  که باید قبل از اینکه همه چیز ساخته   شود، واین ممکن است برای هر جامعه ی پیش بیآید و  توجه  به آنچیزی است که تعلیم وتربیت  ما امروز به آن سخت محتاج است. یکی از شرق شناسان می گوید: اگر می خواهید تمدن ملتی را نابود کنید، سه راه وجود دارد: 1. خانواده را نابود کنید. 2. تخریب آموزش وتربیت 3 - و حذف تدریجی اسوه والگوها و نمادهای  و  منابع فرهنگی جامعه ...
و اگر مادر عاقل وآگاه ، معلم وفادار ومتعهد  و  الگوهای خوب ناپدید شوند، چه کسی ارزش فرزندان  جامعه را بالا می برد؟ و چین امروز با تکیه براین عبرت تاریخی به اینجا رسیده است.
- بودا به شاگردان خود گفت: «کتاب را بالای سر خود قرار دهید و آن را آنجا بگذارید». شاگردانش نمیدانستندکه راز این حکمت چیست؟ تا زمانی که دانش آموز  امروزی  هر روز بیست کتاب را در مقابل سرش قرار  می دهد و لی آنها را  نه در مدرسه ونه درخانه نمی خواند ودرسرش قرار نمی دهد . نتیجه اینکه تکلیف ومطالعه و  امتحانات عمومی و چگونگی سوالات و آزمون و  هر روز   بیشتر آب می رود تا  با سلیقه و مزاج  دانش آموز ، والدین،  اعضای مجلس، هیات دولت و... مطابقت داشته باشد گلایه مندی از سوال وجواب بیماری مزمنی شده که ما راضی شده ایم این بیماری را با ذوق خودمان معالجه کنیم نه با نیازمندیهای امروز  وفردای جامعه ...
- ما در بازی صندلی وآهنگ به بچه هایمان یاد می دهیم که وقتی 9 صندلی و ده نفر قراراست با پایان یافتن آهنگ صندلی برای خود بیابند به زور وقلدری هم شده بالاخره صندلی را برای خود دست وپا کنند ویکنفر با یک صندلی کنار برود و بازی تا نفرآخر ادامه یابد و برنده همان  زبل ترین دانش آموزی است که می به او زور زدن برای روی صندلی ماندن را آموزش میدهیم ،  اما در کودکستان ژاپن همان بازی با همان تعداد وشکل انجام می شود ولی به با این تفاوت که به بچه ها می گویند تعداد صندلی ها کافیست اگر کسی بدون صندلی ماند" همه بازنده اند"  وتا آخر اینکه دونفر دوست صمیمی با یک صندلی می مانند... درآنجا بچه یاد می گیرند که موفقییت من ، موفقیت همکلاسی من است  طبعاً  اثار منفی ومثبت این دو نگاه متفاوت به یک بازی در دو جامعه  بشکل واضحی آشکاراست .
- دریکی از لوح های مصر باستان؛ داستان یک پدر  که پسرش را  وقت  درس خواندن، در یکی از باغ ها بازی می کرد، دید از او پرسید: «آیا به پای درس رفته ای؟» او گفت: «نه"؟!
پدر اورا کشان کشان به  نزد معلم برد  و فرزندش را وادار کرد در مقابل استاد  بخاک بیفتد ،و به او گفت  از اینجا پله ی صعود به بالا شروع می شود!

- فیلسوف انگلیسی براند راسل کتابی با عنوان "آموزش و پرورش" دارد که در آن به  والدین توصیه می کند وقتی فرزندشان پس از برخورد با صندلی به زمین افتاد  با دروغ گفتن  به وی،  صندلی را مقصر نکنند،  اول او را آرام  کنند و سپس از او بپرسند:  کی، میدویده است؟ و البته کودک پاسخ خواهد داد،  "من " در اینجا شما  به او گفته اید، که مقصر کیست!
و بدینگونه تا دانشگاه و بعد ازآن ، فرزندان ما به دنبال مقصر ساختن از زمین وزمان نخواهد بود!.
اما برخی رفتارهای ما در قرن بیست ویکم مانند اتفاقات بسیارقدیمی است ، تعریف کرده اند در آن زمانه گذشته  فردی از دهکده ی می گذشت دید که اغلب  بزغاله ها  بصورتی غیر طبیعی  سه پا بیشتر ندارند، علت را پرسید: اهالی گفتند: ما یخچال نداریم و این بهترین راه برای نگهداری گوشت  است.  هروقت که بنای پخت آبگوشت داریم  پای یکی از بزغاله ها را  قلم می کنیم و شکمی از عزا درمی آوریم !... رهگذر با خود گفت : اینها نمی خواهند بدانند که می شود  هر بزغاله ی را  بصورت نوبتی و شریکی کشت و گوشت آن را میان اهالی تقسیم کرد، وقت خودم را تلف نمی کنم وبه راهش ادامه داد؟

بنابراین کنگان ظرفیتی استثنائی برای همکاری و مشارکت فزاینده از منابع انسانی و امکانات مادی دارد که با برنامه ریزی همگانی می توان برای توسعه ی آموزش وپرورش گام های بلندی برداشت. در پایایان بسیار مایلیم که حجم استقبال عمومی را از پیشنهاد این معتمد همشهری را احصاء کرده وانعکاس دهیم ...نوع مطلب : تحلیل مقاله، 
برچسب ها : نجوای کنگان/ با هم به فرصت سوزیها در حوزه تعلیم وتربیت پایان بدهیم،
لینک های مرتبط :


           خنجر سیاست ، پست ترین نوع خیانت؟!
خنجر زدن از پشت، درسیاست به طول وعرض تاریخ سابقه ی دیرینه و منظری قبیح دارد، عوامل متعددی براین موضوع سایه انداخته وتاثیر داشته از جمله: حرص وطمع، گمراه شدن وفریب خوردن و رنجش خاطربدلایل مختلف، که عموماً در عبارتی بعنوان ضعف بصیرت یعنی فقدان آگاهی وسیع و عدم بینش عمیق  خلاصه می شود...
ازاینجهت این نوع خیانت پست ترین و سیاه ترین درنوع خود محسوب می شود درانواع دیگر مشابه ممکن است فرد ویا افراد قلیلی درمعرض آسیب وخسارت  قرار بگیرند اما در این رویه خنجر سیاسی گاهی سرنوشت قوم ویا جامعه ی را تغییر داده،تا جائیکه لقب "حماقت تاریخی" را در موقعیت های خاص بنام خود نوشته است.
   "زبیر" پسر عمه حضرت علی(ع) بود، رابطه وی با امام سراسر فراز و نشیب‌ است. تا جائیکه دربرابر جانشین پیامبر(ص) موضع تهاجمی میگیردودرنهایت امام (ع) با یاد آوری حدیث  پیامبر(ص) ، اشتباهش را به او یا د آوری می کند ودر جمله ی سوز ناک می فرمایند : به یاد داشته باش ما از مدینه با هم آغاز کردیم و با یکدیگر  آمدیم، اما چرا درکوفه از هم جدا شدیم ؟!
  همچنین در کتاب "سراج الملوک طرطوشی" ذکرشده است :  عبیده سلمانی به امام علی (ع ) از سر شماتت گفت: یا امیر المؤمنین چگونه بود که در زمان  پیشینیان قبل از شما تنش و درگیری ،کمتر بود ؟
امام (ع ) فرمودند : از این جهت که رعیت خلفای پیشین افراد ی مانند من و امثال من بودند، اما رعیت امروزم، افرادی همانند تو و  و امثال تو هستند !

نکته :  سه دهه  قبل زمانی که  حین خدمت نظام وظیفه  دوره  رژه ( نظام جمع ) طی میکردیم وپس از کلی تمرین وتنبیه  هماهنگ شده بودیم ، گروهان ما سر صبحگاه مشترک قرار بود بعنوان گروهان ویژه ازطرف گردان مان در آن مراسم شرکت کنند، فرمانده گروهان، "سرکارهای پاطلائی"! را از جمع ما خارج کرده بود، تا بقولاً حضوری موفق روبروی جایگاه که فرماندهان ومسئولین ارشد پایگاه ومیهمانان سان می دیدند داشته باشدو نشان (گروهان ! ممنون) را دریافت کند ،گروه موسیقی نظامی با ادوات وابزار کامل  مارش زیبایی می نواختند، روبروی جایگاه رسیدیم فرمانده  با علامتی  فرمان  نظربه راست داد و همه چیز در کوبیدن گام ها به زمین  و حرکت دستها با طبل وشیپورهماهنگ بود ولی ناگهان دومتری خط عبور پایانی مقابل جایگاه یکی از همقطاری هایمان،  اشتباهی پای "تک" زد و دوسه نفری دیگر ناخواسته بهمین ترتیب از ریتم  متوازن  وزیبای رژه خارج شدند ...  فرمانده ارشد میدان از همان بالا داد زد " گروهان ! حیف نون" ؟! بالاخره اشتباهی فردی بود که به  پای همه گروهان ثبت شد وعوارضش به همه ی مجموعه رسید ...که از جهت با مقایسه ی عوارض ونوع اتفاق قابل مقایسه با عنوان این مطلب نیست ... اما از جهت واگویی وواکاوی آسیب تا حدی اثرات سوء  ناهماهنگی  فردی نسبت به جمع، نشان میدهد.

 نمونه مشهور تاریخی : تراژدی ژولیوس سزار نمایش‌نامه‌ای که  اثر ویلیام شکسپیر است( احتمالا در سال ۱۵۹۹ میلادی نوشته شده‌است)
مارکوس بروتوس یک جنگ سالار رومی و از دوستان نزدیک سزارامپراطور روم است. بروتوس به خاطر شک فزاینده‌ای که به  سزار  دارد (این شک را گایوس کاسیوس در دل او می‌اندازد)  و به گروهی سناتور که قصد توطئه علیه سزار را دارند می‌گرود....  بروتوس آخرین نفری  است  به  سزار خنجر می زند ، اینجا بود که  ژولیوس سزار   که از ضربات قمه های دیگران احساس درد چندانی  ندارد اما با ضربه ی خنجر دوستش آه دردناکی می کشد  و جمله معروفش را در این لحظه به او می‌گوید: «تو هم، بروتوس؟» خدایا چگونه چیزی ممکن است دوست همه ی دوران زندگیم از پشت به من خنجر می زند ، من خود این خنجر را بتو هدیه دادم..
بروتوس در پاسخ  می گوید من توارا همچنان دوست دارم ولی روم را بیشتر!   این کار را برای روم کرده‌ام نه برای خودم !
  شکسپیر این را نیز از زبان سزار اضافه کرده‌است که «پس بر خاک بیفت، سزار» و با این عبارات خواسته این نکته را برساند که سزار پس از فهمیدن این خیانت نخواسته که زنده بماند،لذا قهرمان است.
نتیجه گیری :  استانداردهای مورد علاقه ی زندگی انسان، مجموعه ای از ایده ها  در شخصیت و استعداد اوست  امورثابت ومتغیرات فراوانی با بهانه یا بی بهانه  در این جهان برای تعاون ،تفاهم و یا تعارض و خیانت وجود دارد،  خیانت رفتاری غیر اخلاقیست که  باعث می شود تا مرتکب آن  در چشم مردم حتی دوست ودشمن وقیح و  زشت رو وغیر قابل اعتماد باشد ، درواقع شنیع ترین جنایت که ممکن است در حق بشریت مرتکب شد همین خیانت است، به خصوص اگر این  بزه و جرم در حلقه ی تصمیم سازی وتصمیم گیری سیاسی، اجتماعی، فرهنگی  ودرمیدان جنگ، مجموعه ی مدیریتی ، ستاد انتخاباتی، همفکران مبارز دریک مرحله تاریخی باشد، وبدتراینکه؛  این وضعیت  غالباً  وقتی صورت می گیرد که مجموعه گروه وتیم و... در آستانه ی پیروزی یا موفقیت یا در مراحل پس  از پیروزی قرار گرفته اند ، این روش خصمانه یکی از  دردناک ترین  سوء رفتار انسانی است که می تواند همه ی تناقض های درونی فرد را  در  زندگی فردی یا اجتماعی درمقطعی حساس وغیر قابل انتظار را بیرون بریزد  بنحویکه تاریخ در زمان حاضر و حتی آینده ممکن است توصیف های دقیق تر وهولناک تریرا بما بگوید؟! که هیچکس برنده ی آن نخواهد ماند وشاعر به شکل ظریفی این ماجر ا درقالب شعر درآورده است : " نه تو مانی ونه من"!
 

نوع مطلب : تحلیل مقاله، 
برچسب ها : نجوای کنگان/ خنجر سیاست، پست ترین نوع خیانت؟!/تراژدی ژولیوس سزار نمایش‌نامه‌ای که اثر ویلیام شکسپیر است،
لینک های مرتبط :                              هوس قدرت و الزایمر خدمت!
 "غزالی" قرنها پیش گفته بود:انسان ؛درآنچه می داند (مُخیر )انتخابگرست،  و درآنچه نمی داند مُسیر(غیر انتخابگر)ست .اما اکنون شتاب دورافکار کندتر ازپوشش مسائل روزاست و زمان سیاست گذاری ها کوتاه تر از خطوط موازی وغیر موازی مستمر مطالبات ... چرخه ی پرسشگری فعال تراز چرخش نقش نخبگان که همه ی اینها تا حد زیادی به هنر مدیریت ما برمی گردد.اما همچنان  برخی افراد که دراین عرصه توانمندی خاصی ندارند اصرار دارند به قدرت ومنصب بیشتری دست یابند و هرجا بروند ویا قرار داشته باشند کرسی ومیزشان همراه ودستی در توزیع صندلی کوچکتر داشته باشند؟! هرچند حق عامه در برخورداری از مدیران شایسته ضایع گردد و هدررفت سرمایه ی ملی درابعاد متنوع انسانی، فرهنگی ، اجتماعی و بیت المال تشدید شود.
 حکایتی مرتبط می تواند به توسعه ی دامنه ی گویای بحث بیشتر کمک کند: دردهکده ی روبروی منزل حکیم زمانه ، کارگاه  کساد نجاری بود که  او رفت و آمد نوجوانان وجوانان را به محفل حکیم بمنظور آموختن حکمت برنمی تافت لذا هر روز برمیزان کینه،حسادت و خصومت نجار به حکیم  افزود ه می شد. درآغاز ابزارهای ساخته شده ی نجار در مقابل چشمان مخاطبین حکیم ، توجهی را بخود جلب نمی کرد. نجار سرراه بر شاگردان حکیم می گرفت و علت را جویا می شد؟ آنها در پاسخ می گفتند : نیاز ما به حکمت بیش از این ابزارهاست و حکمت  تولید فکر در سعادت دین ودنیاست وآن دو رابهم آمیخته به ما می آموزد . مدتی گذشت و نجار فکری بنظرش رسید. و با  نقشه ی جدید تحت عنوان هدایای رایگان، ابزار وتجهیزات چوبی زیبائی ساخت تا بدینوسیله ی فراگیران پیرامون حکیم را جذب خود کند، و رفته رفته درکار خود موفق شد و هرچند وقت یکبار با طرحی نو از ساخته های خود، دوستداران حکمت را به علاقه مندان صنعت خود اعتیاد می بخشید، تا اینکه آنها را به مشتریانی تبدیل کرد که  بنام پرداخت خرید در قالب خدمات انساندوستانه آنها را وابسته ی به خرید مداوم و رقابتی  ورفاهی کاذب کرد. تا جائیکه تعداد قلیلی از مریدان، به نشستن پای آموزه های حکیم حضور می افتند آنها  نیز از قِبِل  دوستان سابق، سرزنش می شدند. ..نجار به صنایعی دیگر کنار نجاری روی آورد طراحی  و خیاطی لباسهای فاخر، واشیاء تجملاتی،... واینگونه سبک وشیوه زندگی دهکده عوض شد، و برخی اهالی آبادی مذکور آنقدرشیفته ظواهر وسطحی نگری شدندکه حکیم را عامل فساد وتباهی عمر خود تصور می کردند!؟  و درازای این  نوع نگرش نجار به ثروت انبوهی دست یافته بود، ونجار دید که فرصت این را یافته است که حکیم را از میدان بدر کند، اهالی آبادی را تحریک کرد تا خانه حکیم را بسوزانند، حمله کنندگان به خانه ی حکیم شعار می دادند آزادی،برابری،برادری ! ...  و اینان تابلو "حکیم دهکده" پایین کشیدند و آنرا بر در کارگاه نجار نصب کردند ونجار از آن پس خود را حکیم  خود خوانده دهکده منصوب کرد..،و برسر مردم  آنجا همان آمد که بره اسیر در رهائی از چنگال گرگ آرزو می کند.
این اشتباه پروسه ی سیاست است که به هرکسی که از راه می رسد اجازه می دهد تا به  هر رویایی بدون تلاش وبدون زمینه و بدون لحاظ منافع عموم به عنوان مقصد اختصاصی خود  به منصبی در جایگاه خدمت به عموم، فکر کند .‏آنها در پشت پرده توافق می کنند که موافقت خودرا با هم  اعلام نکنند..‏  وتوافق می شود که اسرار شان در سراپرده بیان نشود ‏ زیرا این انسان محدود کوچک عاجز  دوست دارد در گذشته اش زندگی کند زیرا کم هزینه است و لی با اینحال فرصت پیش رو برای شخص خویش ، خود را با نامحدودها مشغول می کند ،
مدیریت یک دستگاه کم است حقوق برای هزینه کردهای داخلی وخارجی ناکافیست؟!  با اینکه هدایا ومزایا فراوان است ولی وقت برای خدمت به مردم کم است ، همین مدیرهمان حرفهای مردم را می شنود که به مدیر قبلی گفتند، او هم نمی شنید و این هم نمی خواهد بشنود،وچند روزی پس از این نسیم تغییر  یا رفتن میوزد وپشت سرش می گویند فلانی خودکشی سیاسی کرد، زیرا  بسیاری  ازصاحبان منصبان، مثل نهنگ ها گوششان پر می شود از حرف و کرم  های کشنده، که فرصت بررسی را از دست داده اندنهنگ ها پس از این ماجرا قدرت توازن  خود را درآب از دست می دهند،و شنا کنان خود را به ساحل می کوبد تا با فراهم کردن اسباب مرگ خویش، از مخمصه رهایی یابد و از سوئی صاحب منصب حرف نشنو نیز خود را به دیوار سکوت می رساند.او طوطی عبارات آموز خود را در جامعه رها می کند تا حرفهایش از زبان طوطی منتشر شود. واگر باز خواستی  از سوی افکار عمومی باشدبتواند بگوید من با طوطی سیاسی میانه ی ندارم و اختلاف نظر داریم حرف من چیز دیگریست؟! و اکنون باید فهمید وفهماند که  بسیاری سیاست بازان ما طوطی صفتند که نقد را برنمی تابند و تنها مایلند فقط وفقط حرف خود را تکرار کنند‏. جامعه ی ما به حکیم نجار ونجارحکیم همزمان نیازمند است.
نوع مطلب : تحلیل مقاله، 
برچسب ها : نجوای کنگان/ هوس قدرت و الزایمر خدمت!/ غزالی،
لینک های مرتبط :


مقایسه ای بر بودجه نظامی ایران با دیگر کشور ها

© AP Photo / Ebrahim Noroozi
سیاسی

 

ارقام نشان می دهد که کل هزینه های دفاعی ایران در مقایسه با بودجه نظامی سایر کشورهای خاورمیانه، بسیار ناچیز است.

به گزارش اسپوتنیک، ایران 3.2٪ از بودجه خود را در سال 1397 برای هزینه های نظامی اختصاص داده است.
در عین حال هزینه نظامی شورای همکاری کشورهای حوزه خلیج فارس در سال آینده بسیار افزایش یافته است: عربستان سعودی و امارات متحده عربی در حال گسترش نیروهای نظامی خود هستند، زیرا این دو کشور در جنگ های مختلف در منطقه، از جمله یمن حضور دارند و حمایت از گروه های مسلح در دیگر کشورهای منطقه، مانند سوریه و عراق را نیز با خود به همراه دارند. 
 

براساس گزارش IHS Markit که در ماه سپتامبر منتشر شد، افزایش بودجه نظامی عربستان سعودی و امارات متحده عربی باعث خواهد شد تا شورای همکاری کشورهای خلیج فارس در سال 2019 به میزان 100 میلیارد دلار صرف بودجه نظامی برای خود تعیین کرده باشد. 
در سال جاری، هزینه های نظامی، هم در ریاض و هم در ابوظبی، به میزان 6 درصد افزایش یافت.
به گفته موسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم (SIPRI)، کل هزینه های عمومی برای نیروهای مسلح در کشورهای مختلف به شرح زیر است: بلاروس: 25.3٪؛ عمان: 26.3٪؛ عربستان سعودی: 30.4٪؛ سودان: 30.9؛ ترکیه: 6.4٪؛ جورجیا: 7.5٪؛ قرقیزستان: 7.8٪؛ ایالات متحده: 8.8٪؛ عراق: 9.4٪؛ آذربایجان: 10.4٪؛ کویت: 11.3٪؛ اسرائیل: 11.5٪؛ بحرین: 11.8٪؛ روسیه: 12٪؛ ارمنستان: 15.5٪؛ لبنان: 15.6٪؛ اردن: 15.8٪؛ پاکستان: 16.7٪.
از سال 2008، هزینه های ارتش هند 45 درصد افزایش یافته است، در حالی که هزینه های فرانسه تنها 5/1 درصد افزایش یافته است. مخارج نظامی ایالات متحده در سال 2016 و 2017 تغییری نکرده است.
البته، بزرگترین افزایش هزینه نظامی در دهه گذشته در چین رخ داده است. از سال 2008، بودجه دفاعی پکن به میزان 110 درصد افزایش یافته است. در میان پانزده کشور باقی مانده، ترکیه 46 درصد بودجه نظامی خود را در مقایسه با سال قبل افزایش داده است. 
یکی از بزرگترین شگفتی ها کاهش شدید هزینه های نظامی روسیه است. موسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم در این خصوص نوشت: "هزینه های نظامی روسیه در سال 2017 به میزان 66.3 میلیارد دلار در سال 2017 به میزان 20 درصد کمتر از سال 2016 بود، که کاهش میزان بودجه نظامی از سال 1998 به بعد در این کشور رخ نداده بود.
نوع مطلب : تحلیل مقاله، 
برچسب ها : نجوای کنگان/اسپوتنیک، ایران 3.2٪/ بودجه/IHS Markit،
لینک های مرتبط :
( کل صفحات : 359 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
نجوا کنگان
دلگیرم از خود با تو نجوا می کنم دریا این سفره ی دل پیش تو وا می کنم
درباره وبلاگ

سلام علیكم اینجانب عبدالمجید اورا متولد1348/6/25- كنگان-محله خور چوری(خیابان استقلال)

مدیر وبلاگ : عبدالمجید اورا
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :