یکشنبه 22 فروردین 1395 :: نویسنده : عبدالمجید اورا

- کشور پهناور ایران در طول تاریخ به چه دلایلی در معرض حوادث طبیعی و غیر طبیعی بوده است؟  به دلیل ویژگیهای جغرافیایی ، اقتصادی ، فرهنگی  و سیاسی و واقع شدن در منطقه حساس خاورمیانه و بهره مندی از ذخایر طبیعی

درس هفتم : پدافند غیر عامل

1-حوادث طبیعی را نام ببرید ؟ زلزله ، طوفان های سهمگین ، سقوط بهمن ، گرد باد و سونامی

2- حوادث نام ببرید ؟آتش غیر طبیعی را سوزی ، تصادف ، انفجار ، ترور ، آلودگی هوا ، جنگ

3- جنگ جزء حادثه طبیعی است یا غیر طبیعی ؟غیر طبیعی

4- کشور پهناور ایران در طول تاریخ به چه دلایلی در معرض حوادث طبیعی و غیر طبیعی بوده است؟  به دلیل ویژگیهای جغرافیایی ، اقتصادی ، فرهنگی  و سیاسی و واقع شدن در منطقه حساس خاورمیانه و بهره مندی از ذخایر طبیعی

5- رهبر معظم  انقلاب اسلامی امام خامنه ای در رابطه با دفاع در برابر حوادث غیر طبیعی چه میفرمایند؟دفاع جزئی از هویت یک ملت زنده است ، هرملتی که نتواند از خود دفاع کند زنده نیست

6- دفاع بر چند بخش می باشد؟ عامل و غیر عامل

7- دفاع یا پدافند چیست ؟ به مجموعه اقداماتی گفته میشود که انسان برای دفاع از سرزمین ، اعتقادات و... خود در برابر خطراتی که او را تهدید می کند ، انجام میدهد.

8- دفاع عامل چیست ؟ مقابله و مبارزه مستقیم و استفاده از تجهیزات جنگی به منظور دفع حملات و اقدامات جنگی دشمن پدافند عامل گفته میشود

9- یک نمونه از دفاع عامل را نام ببرید ؟دفاع همه جانبه مردم ایران در مقابل حمله ارتش صدام در سال 1359 علیه کشوز عزیزمان ایران

10- دفاع غیر عامل را تعریف کنید ؟مجموعه اقداماتی  است که بدون استفاده از تجهیزات جنگی میتوان انجام داد تا از وارد شدن تلفات جانی به افراد و زیان اقتصادی به مراکز و تاسیسات حیاتی و مهم کشور جلوگیری کرد یا آنها را به حداقل ممکن کاهش داد.

11- دفاع غیر عامل در جنگ ها برای چه چیزی صورت میگیرد؟مقابله با تهاجمات دشمن وکاهش خسارات ناشی از حملات زمینی ، هوایی ، دریایی  صورت میگیرد.

*12- خدا در آیه 60 سوره انفال در رابطه با اهمیت آمادگی دفاعی چه میفرماید؟هرقدر که میتوانیم نیروی مان را جمع کنیم و همیشه آماده ی دفاع از سرزمین مان باشیم.

13- چرا کشور ما تهدید میشود؟

1.داشتن ایمان و اعتقاد به اسلام ناب محمدی و ایستادگی در مقابل ظالمین


2.داشتن شرایط قتصادی و بهره مندی از منایع عظیم نفت و گاز

3.موفقیت در عرصه های فناوری های نوین و دستیابی به انرژی هسته ای

4.الگو شدن ایران برای مردم منطقه

14- رعایت اصول پدافند غیر عامل دومزیت مهم دارد آن دو رانام ببرید؟

1. قدرت دفاعی کشور را افزایش می دهدوباعث حفظ مراکز وتاسیسات  مهم کشورمی شود.


2.هرچه توانوقدرت دفاع عامل و غیر عامل کشور بیشتر باشد احتمال تهاجم دشمنان کمتر می شود.


15- اصول پدافند غیر عامل را نام ببرید؟ استتار ،اختفاء ،پراکندگی ، فریب ، مکان یابی،مقاوم سازی واستحکامات

16- استتار راتعریف کنید ؟هم رنگ و هم شکل کردن تاسیسات ، تجهیزات و نیروی انسانی با محیط اطراف است به گونه ای که شناسایی آن برای دشمن بسیار دشوار و تا حدی غیر مکن باشد مانند استفاده از بادگیر سفید در محیط برفی

17- یکی از موثرترین روش های دفاع غیر عامل در دنیا چیست؟استتار

18-برای استتار از چه وسایلی استفاده میکنند ؟رنگ ، تور ، شاخ و برگ درختان

19- اختفا را تعریف کنید ؟
به کلیه کارهایی که از قرار گرفتن تاسیسات ، تجهیزات و نفرات در دید مستقیم دشمن جلوگیری به عمل می آورد مانند پنهان کردن هواپیمای جنگی در تونل

20-  چگونگی روش های اختفا را بگویید؟الف)استفاده مناسب از عوارض زمین و احداث تاسیسات در محلی که به سهولت قابل تشخیص و مشاهده نباشدب)عادی و غیرمهم جلوه دادن تاسیسات با کارهایی مانند جدول بندی ، درختکاری

21-پراکندگی را تعریف کنید ؟پخش نمودن و عدم تجمع نیرو ها ، تجهیزات و تاسیسات به منظور کاهش آسیب پذیری آنها در مقابل عملیات دشمن

22- فریب را تعریف کنید؟انجام کارهایی که فکر و دید دشمن را از اهداف اصلی و مهم به سوی اهداف فرعی و غیر اصلی و کم اهمیت منحرف نماید

23- مکان یابی را تعریف کنید؟اقدامات اساسی و مهم پدافند غیر عامل ، انتخاب محل مناسب برای ایجاد تاسیسات حیاتی و مهم کشور

درس هشتم : جنگ نرم

24- کشورهای استعمارگر در گذشته برای رسیدن به اهداف خود از چه چیز استفاده میکردند؟از تهاجم نظامی

25- نام دیگر جنگ نظامی چیست ؟جنگ سخت

26- در دنیای امروز کشوراستعمارگر چگونه به منافع خود میرسند ؟سعی میکنند با روش های جدید و کم هزینه به دنبال منافع خود باشند بر این اساس تهاجم شکل و محتوای دبگری پیدا کرد که در عصر حاضر به آن جنگ نرم گفته میشود.

27- مهمترین ابزار تاثیرگذاری در جنگ نرم چیست ؟رسانه های جمعی

28- جنگ نرم را تعریف کنید؟به کلیه ی فعالیت های غیر نظامی که دشمن و عوامل آن در جهت ایجاد تغییرات لازم دریک جامعه ویا گروهی خاص انجام می دهند تا برآن جامعه تسلط یابند، جنگ نرم گفته می شود.

29-الف) جنگ نرم چه ویژگیهائی دارد وب) شیوه های مختلف آن را نام ببرید؟این نوع چنگ متکی برروش های نرافزارانه، نامحسوس وتدریجی است ب)جنگ روانی،جنگ رسانه ی،انقلاب مخملی ورنگی .

30- کدام ابزارها در جنگ نرم  بکار گرفته می شود؟کتاب وجزوه، مجله، عکس، فیلم، شبکه های اجتماعی تلفن همراه،  اینترنت ، شبکه های ماهواره ای، تلویزیون ورادیو

31-خطرناک ترین نوع جنگها چیست ؟ چرا ؟جنگ روانی . زیرا اندیشه، احساس و رفتار انسان ها را مورد هدف قرار میدهد و با تضعیف روحیه و سست کردن ارده افراد ، آن ها را به شکست می کشاند.

32- جنگ روانی را تعریف کنیدونمونه ی از آن را ذکر کنید؟شامل هر نوع اقدامی که به منظور تغییر فکر و اندیشه  مردم بنحوی که آنان همان چیزی را بخواهند که دشمن می خواهد. /تهدید به گسترش تحریم اقتصادی ومصوبه های مختلف در کنگره آمریکا و سازمان ملل متحد از نمونه های قابل ذکر می باشد


33- اهداف جنگ روانی علیه اسلام و انقلاب اسلامی ایران را بیان کنید؟

1_ تضعیف فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی


2_ ایجاد شک و تردید در بین مردم نسبت به رهبری جامعه و ناکارآمد نشان دادن نظام اسلامی

3_ ایجاد شکاف و چند دستگی در بین مردم و اقوام و مذاهب مختلف

4_کاهش اعتماد به نفس و از بین بردن روحیه مقاومت مردم

*34-نمونه هایی از جنگ روانی را نام ببرید که باعث بالا بردن روحیه فردی و ایجاد ترس در افراد طرف مقابل میشود؟استفاده از نوع آرایش نظامی ، ایجاد تغییرات در چهره سربازان در هنگام جنگ ، استفاده از موسیقی سرودهای رزمی ، رجزخوانی ، علائم و نشانه های خاص

35- میزان اثرگذاری جنگ روانی بر روی اشخاص به چه ویژگی هایی بستگی دارد؟از یک طرف به ویژگیهای شخصیتی افراد مانند : اعتقادات دینی  ، شجاعت ، اعتماد به نفس ، پایبندی به ارزش های اخلاقی و... . از طرف دیگر به میزان علم و آگاهی انسانها و نیز شناخت دوستان و دشمنان واقعی بستگی دارد.

36-روش های جنگ روانی را نام ببرید؟تبلیغات ، شایعه، تحریف واقعیات ، تفرقه افکنی ، ترور،

37-تبلیغات را تعریف کنید؟منتقل کردن و رساندن پیام ، افکار و عقاید به دیگران است.

38- شایعه را تعریف کنید؟انتشار مطالب و اخباری است که درستی و نادرستی آن معلوم نیست و عموماً منبع مطمئن و مشخصی هم ندارد

39-از نظر اخلاقی و دینی معمولا شایعه به چه چیزهایی گفته میشود؟مجموعه ای از غیبت ، تهمت ، نشر مطالب غیر مطمئن است که بر اساس احکام صریح اسلامی تایید یا سکوت در برابر آن و عدم مقابله با آن گناه محسوب میشود

 40- در آیات قرآن کریم در رابطه با شایعه چه تاکیدی شده است؟در مورد اموری که اطلاع و علم کافی درباره ی ان ندارند بررسی کنند زیرا چشم و گوش و زبان و قلب انسان در پیشگاه خداوند مسول هستند

41- تحریف واقعیات را تعریف کنید؟منحرف کردن خبری از مسیر و موضوع اصلی خود که به طور انحراف اذهان مردم از حق به سوی باطل صورت میگیرد

 42- در تحریف واقعیات سخن به چه صورت بیان میشود؟معمولا دروغ گفته نمیشود بلکه وافعیات به صورت دیگری بیان میشود که با اصل موضوع تفاوت زیادی دارد .در تحریف وافعیات گاهی کلماتی به متن اصلی اضافه یا از آن کم میشود

 43- تفرقه افکنی را تعریف کنید؟از روش های جنگ روانی ، دامن زدن له اختلافات موجود در یک یا چند کشور است که به منظور ایجاد بدبینی و به وجود آوردن درگیری و در نهایت برای از بین بردن وحدت و یکپارچگی یک جامعه صورت میگیرد

 44- ترور به چه معنی است؟تهدید و تلاش برای ایجاد ترس و حشت در مورد یک گروه یا یک کشور جهت تحت فشار قرار دادن آنها به منظور تسلیم در برابر خواسته های طراحان آن میباشد.

 45- ترور چند نوع است؟ترور شخص و ترور شخصیت

 46- ترور شخص چگونه است؟در ترور شخص افراد موجه ، توانمند و ارزشمند یک کشور که نقش موثری در آگاهی مردم و پیشرفت جامعه دارند ، مورد تهاجم جسمی و فیزیکی قرار میگیرند.

 47- ترور شخصیت چگونه است؟یعنی افراد از سوی دشمنان مورد هدف قرار میگیرند و با استفاده از شایعه ، تحریف وافعیات و نسبت دادن صفات ناروا سعی کردند تا شخصیت تاثیرگذار آنها را تخریب کنند.

48- اهداف شبکه های ماهواره ای فارسی زبان چیست؟

1_ بدبین کردن مردم به اسلام و نظام جمهوری اسلامی

2_ قطع رابطه مردم با رهبری نظام

3_ترویج بی بندوباری اخلاقی

4_از بین ببردن استحکام خانواده

5_جدایی دین از سیاست

6_دور کردن مردم از ارزش های دینی


*49-سه مورد از راههای مقابله با جنگ روانی را بیان کنید؟شناخت دشمن و روش های تبلیغاتی آنها

داشتن اعتقاد به نفس و روحیه ی دفاع از اعتقادات دینی

دقت و مراقبت در ارتباطات اینترنتی


درس نهم : نظام جمع وجنگ افزار شناسی

50-نظم چیست؟ وچه تاثیری درکارکارهای ما دارد؟نظم در لغت بمعنی آراستن،برپاداشتن وانجام دادن بموقع کارهاست. نظم یکی از امور فردی واجتماعی است که رعایت آن برای تمام انسانها لازم ومفید وباعث پیشرفت اجتماع وموفقیت فرد می شود.

51- نظام جمع چیست؟نظام جمع حرکاتی است که به صورت منظم انجام می شود و افراد در در انجام کارهای جمعی با یکدیگر هماهنگ می سازد.

52-نظام جمع از چند بخش تشکیل شده و آنها را توضیح دهید؟

- از دوبخش خبر و اجرا- خبر بمعنای اطلاع از نوع فرمان وایجاد آمادگی در فرد برای انجام یک عمل مشخص است- اجرا به معنای اطاعت وفرمان ور اجرای عمل مشخص است که فرمانده دستورمی دهد.

53-سیرتحول و شناخت جنگ افزارها درطول تاریخ را بنویسید؟

انسانها به تناسب رشد فکری وعقلانی خود از ابزارهای مختلفی بعنوان وسایل جنگی استفاده می کرده اند. از سنگ وچوب وتیر وکمان نیزه وشمشیرشروع شد سپس به سلاح گرم مانند توپ وتانک رسید و سپس ماشین های مختلف جنگی شامل هواپیما، زیر دریائی و موشک دور بردوارد صحنه ی جنگ هادر زمین وآسمان ودریا شد.

54- ساخت وتولید موشک در کنار سایر توانمندی دفاعی کشورمان چه نتیجه ی را به هراه داشته است؟ این موارد باعث شده تا دشمنان کمتر بفکر تهاجم نظامی به میهن عزیزمان باشند.

55-سلاح انفرادی چیست؟وسیله ای است که یک رزمنده مدافع میهن میتواند آن را حمل نموده و در صورت نیاز از آن استفاده نمایدمانند اسلحه انفرادی کلاشینکف
دروس 10 تا 12

56- یکی از عوامل موثر در کاهش خطرهای ناشی از زلزله چیست؟ارایه آموزش های صحیح همگانی و آماده سازی اقشار مختلف جامعه

57 - چه چیزهایی میتواند ایمنی جامعه را در برابر صدمات ناشی از وقوع زلزله افزایش دهد؟اگاهی ، امادگی . همکاری

58 -اگاهی از زلزله چیست؟ مجموعه ای از دانس و اطلاعات افراد جامعه درباره ی پدیده ی زلزله و اقدامات قبل ، هنگام و بعد از ان است.

59-آمادگی از زلزله چیست؟افزایش توانایی های افراد جامعه برای انجام فعالبتهای مناسب در زمان قبل ، حین و پس از وقوع زلزله است

60- همکاری چیست؟مشارکت همه افراد جامعه برای دستیابی به ایمنی است.

61- شورای ایمنی در برابر زلزله یعنی چه؟زمانی که حادثه ای مانند زلزله رخ میدهد شرایط عادی زندگی ما به شرایط بحرانی تبدیل میشود. به همین دلیل نیاز است گروهی که از قبل برای این بحران اماده شده اند وارد عمل شوند و مشکلات بوجود امده را برطرف کنند.

62- چه عواملی در پیشرو فعالیتهای گروهی موثر و ضروری است؟برنامه ریزی ، مشارکت ، همکاری و هماهنگی

63-گروه تدارک و پشتیبانی را تعریف کنید؟این گروه با هدف فراهم اوردن امکانات و تجهیزات مورد نیاز و برقراری دوره های اموزشی و پشتییانی مناسب ، تشکیل میشود.

64*- وظایف گروه تدارکات و پشتیبانی را بنویسید؟

1.تهیه فهرست از نزدیک ترین مراکز امدادی و درمانی ، اتش نشانی ، نیروی انتظامی و... به همراه شماره تلفن و ادرس

2.تهیه وسایل ضروری گروههای دیگر

3.کنترل کردن اسامی و تعداد دانش آموزان

4.ایمن سازی محیط مدرسه

65-گروه نجات و امداد را تعریف کنید؟بعد از وقوع زلزله ممکن است در اثر ریزش آوار ، شکستن شیشه ها... افرادی که در جاهای نامناسب قرار دارند ، مجروح شوند بنابراین گروه نجات . امداد با هدف کمک به مجروحانو مصدومان تشکیل میشود.

66*-وظایف گروه امداد و نجات را بیان کنید؟

1.امدادرسانی به مجروحان

2.انتقال مجروحانی که جراحت های عمیق دارند ، به مراکز درمانی

3.صحبت کردن با بیماران و روحیه و امداد دادن به انها

4.اسکان و تعیین مکان مناسب برای دانش آموزان

67- گروه جستجو را تعریف کنید؟پس از هر زلزله احتمال خراب شدن ساختمان ها ، ریزش آوار و حبس شدن افراد در مکان های مختلف وجود دارد . این گروهها با اهداف جستجو برای یافتن افرادی که در موقعیت های خطرناک هستند ، تشکیل میشود.

*67-وظایف گروه جستجو را بیان کنید؟

1_جستجو برای یافتن مجروحان و افراد


2_ جلوگیری از ورود افراد به داخل ساختمان

3_ انتفال مجروجان به جای مناسب

4_بررسی ساختمان از نظر نشت گاز ف قطع برق و شکستن لوله های آب

68- گروه آتش نشان را تعریف کنید؟پس از وقوع زلزله احتمال نشت کاز ، اتصال سیم های برق و در نهایت آتش سوزی وجود دارد . این گروه با هدف کنترل و نظارت برای افزایش ایمنی تشکیل میشود.

*69- وظایف گروه آتش نشان را بیان کنید؟

1_ خاموش کردن آتش


2_بررسی ساختمان از نظر احتمال آتش سوزی

3_بررسی ساختمان از نظر احتمال خطرهای بعدی(نشت گازو ...)


70- در هنگام وقوع زلزله چه عواملی باعث بوجود آمدن صدمات و حتی تلفات میشود؟سقوط ، پرتاب و افتادن برحی وسایل مانند کمد ، بوفه و کتاب خانه به همین دلیل نیاز است با بکارگیری برخی روش ها از سقوط وافتادن این وسایل جلوگیری کنیم.

71-در زمان وقوع زلزله چه باید کرد؟بدست آوردن آمادگی لازم و انجام اقدامات صحیح

72-مکان های مناسب در هنگام وقوع زلزله را تعریف کنید؟به جاهایی گفته میشود که در زمان وقوع زلزله ، احتمال خطر و آسیب پذیری در آن محل کم تر است

73- مکان های نامناسب  در هنگام وقوع زلزله را تعریف کنید؟به جاهایی گفته میشود که در زمان وقوع زلزله ، احتمال خطر و آسیب پذیری در آن محل بیشتر از جاهای دیگر است

74- در هنگام پس لرزه ها چه باید کرد؟با حفظ آرامش و بدون هجوم ، به فضای باز بروید و در مکانی دور از ساختمانها ، تیرهای چراغ برق و وسایل خطرنام بمانید.

*75-بعد از وقوع زلزله چه باید کرد؟کنتور برق ، آب را باید قطع کرد.

 
 
نوع مطلب : سوالات امادگی دفاعی 2، 
برچسب ها : نجوای کنگان/ نجوا کنگان/ http://ir.sputniknews.com/politics/،
لینک های مرتبط :


بخش دوم دفاعی نهم
سه شنبه 8 دی 1394 :: نویسنده : عبدالمجید اورا
 

درس چهارم :  بسیج ، مدرسه عشق

    1- امام خمینی (ره) در مورد بسیج چه فرمایشی داشتند؟ بسیج مدرسه عشق ، مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش بر گلدسته های رفیع آن اذان شهادت و رشادت سر داده اند .
   2- یکی از عوامل  مهم پیروزی انقلاب اسلامی چه بود ؟ حضور با انگیزه مردم در تمام صحنه های مورد نیاز سیاسی و اجتماعی جامعه است .
   -3 امام خمینی (ره) در چه تاریخی فرمان تشکیل بسج را صادر کرد ؟ 5 آذر 1358 دستور تشکیل ارتش بیست میلیونی (بسیج) را صادر کرد
    4-مفهوم بسیج باچه چیزهایی آمیخته است ؟ دفاع از اصول و ارزشهای دینی ، مقاومت در برابر دشمنان ، پایداری  در مقابل متجاوزان و ایثار و فداکاری برای حفظ استقلال و سر بلندی میهن ما در هم آمیخته است
    5- مفهوم بسیج از نظر مقام معظم رهبری حضرت آیه ا.. خامنه ای را بنویسید؟ بسیج عبارت است از مجموعه ای که در آن پاک ترین انسانها ، فداکار ترین و آماده به کار ترین جوانان کشور ،  در راه اهداف عالی این امت ، برای به کمال رساندن و به خوشبختی رساندن این کشور جمع شده اند
    6-سلاح نیروهای بسیجی چه بود ؟ ایمان ، اعتقاد ، ایثار و فداکاری
   7- برنامه ها و وظایف بسیج دانش آموزی را بنویسید ؟  1. تقویت اعتقادات دینی و آگاهی سیاسی دانش آموزان 2. تربیت دانش آموزانی منطبق با الگوهای دینی 3. برنامه ریزی برای پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان 4. مشارکت دانش آموزان در زمینه های فرهنگی ، سیاسی و سازندگی 5. تقویت توان علمی دانش آموزان و تشکیل انجمن های علمی و ادبی 6. برگزاری مسابقات در زمینه های علمی ، فرهنگی ، ادبی و داستان نویسی  7. آموزش رشته های مختلف ورزشی و برگزاری اردوهای متنوع و با نشاط
    8-فعالیت های بسیج را بنویسید ؟ 1.علمی و پژوهشی 2. فرهنگی و هنری 3. سیاسی 4. سازندگی و امداد رسانی 5. ورزشی
   9-اقشار بسیج رانام برده وبنویسید چه وظیفه ی برعهده دارند ؟ بسیج دانش آموزی،بسیج دانشجوئی،بسیج فرهنگیان و...- که وظیفه ی حفظ واستمرا رانقلاب اسلامی را برعهده  دارند

درس پنجم : دوران دفاع مقدس


    1-سپاه پاسداران در چه سالی تاسیس شد ؟ اردیبهشت 1358
    2- جنگ تحمیلی در چه تاریخی آغاز شد ؟ سی و یکم شهریور 1359
    3-*امام خمینی پس از حمله عراق به ایران چه فرمودند ؟من از ملت ایران خواهانم که در هر مسئله ای که پیش می آید ، قوی باشند ، قدرتمند باشند ، متکی به خدای تبارک و تعالی باشند و از هیچ چیز باک نداشته باشند . ما از آن قدرت های بزرگ نترسیدیم ، این (صدام ) که قدرتی  ندارد ، عراق  که چیزی نیست

    4- عملیات ثامن الائمه چه نتیجه ای داشت ؟ باعث شکست محاصره آبادان شد
    5-خرمشهر در چه تاریخی آزاد شد ؟ سوم خرداد 1361
    6- جنگ تحمیلی در چه تاریخی به پایان رسید ؟ با پذیرش قطعنامه صلح ، مرداد1367
    7-چرا ما خود را پیروز جنگ میدانیم ؟1. چون ما در این جنگ اجازه ندادیم حتی یک وجب از خاک میهنمان در اشغال تجاوز گران باقی بماند .2 . ما در حالی از سرزمینمان دفاع کردیم که هیچکدام از قدرت های سیاسی و نظامی جهان از ما حمایت نمی کردند. 3. ما در شرایطی دشمن را از کشورمان بیرون کردیم که اغلب کشور های منطقه و همچنین قدرت های سیاسی و نظامی دنیا از صدام حمایت سیاسی ، نظامی و اقتصادی می کردند. 4. برای تصرف خاک عراق جنگ نکردیم ، بلکه برای حفظ استقلال و یکپارچگی کشورمان دفاع کردیم.
    8- چرا ما جنگ را دفاع مقدس می دانیم ؟  1. هشت سال دفاع ما برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور بود 2. استقامت ما در برابر ظالمین ، اطاعت از فرمان خداوند برای دفع فتنه بیگانگان بود 3. هشت سال مقاومت ما به منظور حفظ ارزش های دینی و ملی جامعه بود. 4. هشت سال ایستادگی ما برای دفع تجاوز دشمن و رسیدن به صلح و امنیت بود.
    9-دستاورد های داخلی هشت سال دفاع مقدس را نام ببرید ؟ 1. اعتماد به نفس و خود باوری 2. تولد تفکر بسیجی 3. پیشرفت در صنایع دفاعی کشور 4 . کسب تجارب نظامی 5. ترویج فرهنگ ایثار و شهادت  6. نقش آفرینی مساجد در دفاع از میهن
    10-نقش مسجد در دوران دفاع مقدس به چه شکل بود؟ مسجد نقش تعیین کننده ای داشته به گونه ای که در دوران هشت سال دفاع مقدس ، مساجدپایگاه بزرگی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ، اعزام نیرو ها ی بسیجی ، جمع آوری کمک های مردمی برای کمک به مدافعان میهن بودند

   11-جنگ هشت ساله ایران و عراق در چه تاریخی و با پذیرش کدام قطعنامه  شورای امنیت  به پایان رسید؟ درمردادماه 1367 با پذیرش قطعنامه 59812
   12- مهم ترین هدف دشمنان از تحمیل جنگ هشت سا له چه بود؟ ازبین بردنانقلاب اسلامی 
   

    درس ششم : مردان مبارزوزنان قهرمان
      1-کدام افراد مبارز در ترویج اسلام در زمان پیامبر (ص) نقش بسیاری داشتند؟ سلمان ، عمار یاسر ، ابوذر و مقداد
    2-سلمان فارسی کیست؟ و چگونه مسلمان شد و چه اقداماتی داشت؟ سلمان یک ایرانی بود که در جی اصفهان به دنیا آمد نامش روز به بود و در خانواده ای زردشتی بزرگ شده بود از اقدامات ایشان پیشنهاد حفر خندق دور مدینه بود
    3-پیامبر (ص) در مورد سلمان چه فرمودند ؟ سلمان از ما اهل بیت است .

   4--ازمردانی که برای گسترش دین و رهایی کشورمان از مستبدان داخلی و استقلال ایران مبارزه کردند   چندموردرا نام ببرید.؟رئیس علی دلواری،میرزا کوچک خان جنگلی،سیدحسن مدرس

5--مردان مبارزی که در زندان ساواک طعم شکنجه و شهادت را چشیده اند نام ببرید؟شهید نواب صفوی،شهیدسید علی اندرزگو، شهیدرجائی،
6- درباره شهیدان مهدی باکری و عباس بابایی چه میدانید؟ بصورت خلاصه بنویسد؟

7- اززنان تاثیر گذ ارتاریخ اسلام یعنی حضرت خدیجه(س) حضرت فاطمه (س) و زینب(س) چه میدانید در حد یک جمله، توصیفی برای هرکدام بنویسید؟
8- از وظایفی که زنان در دفاع از اسلام  به هنگام جنگ بر عهده داشتند ،چهار مورد نام ببرید
9- یک نمونه از فداکاری های زنان  در جنگ های صدر اسلام که از شکست  مسلما نان جلوگیری نموده است  را بنویسید.
10-.سه مورد از ویژگیهای حضرت زینب (س) را در طول دوران اسارت  نام ببرید  و مختصر شرح دهید؟
11 - از زنان تاثیر گذار در جریان انقلاب اسلامی یک نمونه نام ببرید و مبارزات او را شرح دهید.
12- نام دوتن از زنان ایثارگر در دروان دفاع مقدس ذکر کنید؟ سیده زهرا حسینی، شهیده مریم فرهانیان
13- با چه کار های زنان در طول هشت سال دفاع مقدس توانستند انگیزه مقاومت عمومی را در جامعه تقویت کنند؟زنان باصبر واستقامت در مقابل سختی ها ی جتگ وتشویق مردان به دفاع از کشورشان، انگیزه های مقاومت عمومی را تشویق کردند.
14-  کارهای مربوط به  نوع حمایت زنان در طول هشت سال دفاع مقدس رانام ببرید؟
الف)بدرقه  ی رزمندگان  در پناه قرآن                          ب)دوختن لباس برای رزمندگان
 ج)درمان جراحت رزمندگان                                             د)اهدای پول به جبهه های جنگ

 

 
نوع مطلب : سوالات امادگی دفاعی 2، 
برچسب ها : نجوای کنگان/ نجوا کنگان/،
لینک های مرتبط :


شنبه 25 مهر 1394 :: نویسنده : عبدالمجید اورا
             درس اول

امنیت در زبان فارسی به چه معناست؟ (4مورد)

امنیت در زبان فارسی به معنی در امان بودن از آسیب ها، امن بودن،.

.  امنیت راتعریف کنید؟

 

امنیت یعنی دور بودن از خطراتی که علیه منافع مادی (جان، مال، سرزمین و …) و ارزش های معنوی (دین، فرهنگ، اعتقادات و …) ما وجود دارد.

 

فطرت.  امنیت یکی از نیازهای .............انسان است که در قرآن کریم هم به آن اشاره شده است

 

.خداوند در آیه ٢٨ از سوره رعد قرآن کریم در وصف مؤمنین چه می فرماید؟

 

می فرماید:« آنان که ایمان آورده اند و دل هایشان به یاد خدا آرام می گیرد »

 

. یکی از مهم ترین دلائلی که باعث شده آدمیان به صورت گروهی و اجتماعی زندگی کنند، نیاز آن ها به چیست؟

 

امنیت مشترک

 

. تحول مفهوم امنیت از گذشته تا حال را تفسیر نمایید.

 

در گذشته های دور، نقش « خطرات طبیعی » علیه امنیت انسان ها بیشتر و بارزتر بود.اما امروزه نقش « خطرات انسانی » افزایش یافته است.

 

مثلاً اگر در گذشته قحطی و خشک سالی جان مردم را به خطر می انداخت، امروزه، عواملی مانند جنگ ها، ماهواره ها و رسانه ها که ساختهٔ خود انسان هاست، منافع و ارزش ها را به خطر انداخته است.

 

.مهمترین موارد ناامنی در جامعه را نام ببرید.

 

موضوعاتی مانند نگهداری سلاح گرم، توزیع و مصرف مواد مخدر، فساد و تبعیض از مهم ترین موارد ناامنی در هر جامعه ای محسوب می شوند.

 

.ریشه های ناامنی در هر کشور را باذکر مثال بیان نمایید.

 

در ناامنی داخلی، ریشه های خطر در داخل مرزهای یک کشور یا جامعه نهفته است؛ مانند هرج و مرج، شورش، جدایی طلبی و … .

 

اما در ناامنی خارجی، عوامل، بیرون از مرزها قرار دارند؛ عواملی مانند تحریم های اقتصادی، تبلیغات منفی رسانه های بیگانه و …

.امنیت نظامی چیست؟

 

امنیت نظامی به معنای توان پاسداری و دفاع مردم یک کشور از سرزمین و شهروندان خود است که به وسیلۀ نیروی نظامی و ابزارهای دفاعی امکان پذیر می شود.

 

. مفهوم امنیت اقتصادی چیست؟

 

داشتن ثبات اقتصادی، تولید انبوه، صادرات زیاد، کافی بودن منابع مالی، تأمین رفاه اقتصادی و معیشت مردم و … از علائم امنیت اقتصادی است.

.مفهوم امنیت سیاسی چیست؟

 

امنیت سیاسی به معنای امن بودن کشور از نظر سیاسی است .امنیت سیاسی بدان معناست که بیگانگان به جای مردم تصمیم نگیرند و مردم بتوانند سرنوشت خویش را تعیین کنند.

 


.مفهوم امنیت اجتماعی وفرهنگی چیست؟

 

وقتی که یک ملت توانایی حفظ الگوهای اجتماعی و سنتی مانند زبان، مذهب، آداب و رسوم، نوع پوشش و … خود را داشته باشد دارای امنیت اجتماعی و فرهنگی است.

 

.مفهوم امنیت زیست محیطی چیست؟

 

امنیت زیست محیطی به معنی پایداری محیط زیست و طبیعت جانوری و گیاهی اطراف ما است.

 

. تهدید چیست؟

 

خطراتی که ممکن است امنیت ما را از بین ببرد. به این خطرات تهدید گفته می شد.

 

.تهدید برچند نوع است ؟ نام ببرید .

 

 تهدید طبیعی: مانند زلزله، سیل، توفان و ...

 

 تهدیدانسانی :که خود دو نوع است. تهدید سخت و تهدید نرم.

اگر کشوری، کشور دیگر را تهدید به حمله نظامی کند، در این حالت می گوییم تهدید از نوع سخت است.

 

اما اگر ارزش ها، باورها و اعتقادات یک جامعه هدف قرار گیرند، می گوییم  تهدید از نوع نرم است

 

. انواع تهدید ها را نام ببرید وهرکدام راتوضیح دهید.

 

. تهدید سیاسی: تهدید سیاسی به تهدیدی گفته می شود که در آن یک قدرت خارجی قصد دارد در امورسیاسی کشوری دیگر دخالت کند.

 

 .تهدید اقتصادی: فقر و عقب ماندگی اقتصادی می تواند یکی از مهم ترین تهدیدات علیه هر کشوری باشد.

 

 .تهدید نظامی: تهدید به لشکرکشی مستقیم و تجاوز به کشوری دیگر تهدید نظامی نام دارد.

 


. تهدید فرهنگی و اجتماعی: دسته ای از تهدیدها فرهنگی و اجتماعی هستند که ممکن است ریشه آن ها داخلی یا خارجی باشد. برای هر کشوری، بی سوادی، مواد مخدر، فساد، غرق شدن در فرهنگ بیگانه و … تهدید از نوع فرهنگی و اجتماعی، محسوب می شوند.

 

. تهدید زیست محیطی: برخی از تهدیدات علیه کشورها، جنبۀ زیست محیطی دارند، مانند آلودگی هوا و آب ها، گرم شدن کرۀ زمین، از بین رفتن جنگل ها، بالا آمدن آب دریاها، احتمال وقوع زلزله و …


. تهاجم راتعریف نمایید.

 

تهاجم به معنی شبیخون، هجوم و حملۀ یک کشور به کشوری دیگر به منظور اشغال و سلطه بر سرزمین است

 

. آیا بدون تهدید ،تهاجم امکان پذیر است؟ مثال بزنید.

 

بله ،مانند تهاجم فرهنگ

 

.آمادگی دفاعی را تعریف نمایید.

 

به هر گونه آمادگی در مقابل تهاجم، "آمادگی دفاعی" گفته می شود

 ارکان آمادگی دفاعی را نام ببرید.

 

الف) آمادگی اعتقادی، روحی و معنوی                                                 ب) آمادگی نظامی، سیاسی و اقتصادی.

 

.تهاجم چند شکل دارد ؟هدف اصلی هر یک رابیان نمایید.

تهاجم ممکن است به دو شکل نظامی و فرهنگی انجام شود. در تهاجم نظامی، یکی از اهداف، اشغال سرزمین و خاک موردنظر است. در تهاجم فرهنگی، اشغال ذهن و اعتقادات و تغییر ارزش ها و باورهای دینی مردم، هدف اصلی دشمن است.

تهاجم نظامی وفرهنگی را باهم مقایسه نمایید (چهارمورد)

 

. هدف از تهاجم نظامی ،تصرف خاک وسرزمین می باشد ،اما در تهاجم فرهنگی هدف تصرف فکر وذهن است.

 

. مدت تهاجم در تهاجم نظامی ،کوتاه ومحدود است ،اما در تهاجم فرهنگی بلندمدت ونامحدود می باشد.

 

. چهره ظاهری در تهاجم نظامی ،نفرت انگیز وپرصداست ،اما در تهاجم فرهنگی فریبنده وجذاب می باشد.

 

.ابزار تهاجم نظامی ،توپ وتانک وموشک است ،اما در تهاجم فرهنگی امواج ماهواره ،فیلم های سینمایی ورسانه ها می باشد.

 

.مهمترین اهداف تهاجم فرهنگی دشمنان چه می باشد؟

 

١. اسلام ستیزی و جلوگیری از اسلام گرایی؛ ٢ ایجاد بحران های اخلاقی و از بین بردن امنیت اخلاقی جامعه به ویژه در بین جوانان؛ ٣ از بین بردن ارزش های دینی و ملی جامعه؛ ٤ ایجاد روحیۀ یأس و ناامیدی در بین مردم، خصوصاً در بین آینده سازان میهن.
 
  درس دوم

. جنگ را تعریف نمایید.

 

نبرد خشن ومسلحانه ای است که بین دو یا چند اجتماع مستقل اتفاق می افتد.

 

. دلایل شروع جنگ های بزرگ چه می باشد؟

 

1. طمع به خاک کشور دیگر ورسیدن به منافع مادی 2. تحت تسلط قرار دادن کشورهای دیگر 3. اختلافات مرزی ومنطقه ای 4. اختلافات قومی ،سیاسی ومذهبی و... 5. روحیه خودخواهی وقدرت طلبی حاکمان

 

. در برابر تهاجم چه باید کرد؟

تحت هر شرایطی باید دفاع کرد .زیرا به همان اندازه که جنگ عملی ناخوشایند و ناپسند است ،دفاع امری عقلانی وپسندیده می باشد .

 

. قرآن کریم در مورد اهمیت دفاع چه می فرماید؟

 

قرآن کریم در مورد اهمیت دفاع می فرماید : اگر خداوند بعضی از مردم را به وسیله ی بعضی دیگر دفع نمی کرد صومعه ها ،کلیساها ،کنیسه ها و مساجدی که نام خدا در آن ها بسیار برده می شود ،ویران می شد.

 

در فرهنگ لغت دفاع به چه معناست؟

 

بدی وآزاری را از خود ودیگران دور کردن - وطن وناموس وحقوق خود را از دستبرد دشمنان حفظ کردن

 

.مفهوم دفاع چیست؟

 

دفاع به مجموعه اقداماتی گفته می شود که انسان برای حفظ وحراست از حیات ، اعتقادات ، سرزمین و... خود در برابر خطراتی که او را تهدید می کند ،انجام می دهد.

 


. دفاع  چند نوع است ؟هر کدام را توضیح دهید.

 

دفاع غریزی: به دفاعی که ناخودآگاه انجام می شود و در بین تمام موجودات زنده مشترک است دفاع غریزی می گویند. حمله  به دشمن یا حتی فرار سریع جانوران از محدوده ای که در آن احساس خطر می کنند، از نوع دفاع غریزی است.

 

دفاع آگاهانه: دفاع آگاهانه مخصوص انسان است و با استفاده از عقل و اراده و اختیار صورت می گیرد.


 

.تفاوت دفاع آگاهانه و غریزی چه می باشد؟

 

در دفاع آگاهانه انسان، نوع و شیوهٔ دفاع خود در برابر تهدیدات را، متناسب با شرایط زمانی، مکانی و چگونگی خطر، و … انتخاب می کند. دفاع آگاهانه انسان فقط در مورد جسم و جان و امور مادی صورت نمی گیرد بلکه شامل ارزش های معنوی هم می شود.

 

مانند: دفاع از اصول و ارزش های دینی و ملی، دفاع از حق در برابر باطل، دفاع از ناموس در برابر بیگانگان، دفاع از مظلومان در برابر ظالمان، دفاع از کشور و سرزمین.

 


. آثار ونتایج دفاع در برابر تهاجم بیگانگان چه می باشد؟

 

١ .حفظ سرزمین و حراست از ارزش های جامعه؛ ٢ سربلندی مردم و حفظ اعتبار کشور در مقابل جهانیان؛ ٣ پیش گیری از طمع و تجاوز سایر کشورها؛ ٤ جلوگیری از ظلم و فساد تجاوزگران؛ ٥ جلوگیری از ایجاد ناامنی در جامعه.


  درس سوم

.کلمه انقلاب در فرهنگ لغت به چه معناست؟

کلمهٔ انقلاب در فرهنگ لغت به معنی دگرگون شدن، زیر و رو شدن، تغییر و تحول، قیام گروهی برای واژگون کردن یک حکومت و … آمده است.

. مفهوم انقلاب اسلامی چیست؟

انقلاب اسلامی ایران به معنی قیام و ارادۀ مردم مسلمان و با ایمان ما برای سرنگونی حکومت ستم شاهی و برقراری حق و عدالت براساس مکتب انسان ساز اسلام است.

. ریشه انقلاب اسلامی چه می باشد؟

 

انقلاب اسلامی ایران در حقیقت ریشه در اعتقاد مردم به اسلام وپیروی آن ها از پیامبر اسلام (ص) وائمه اطهار(ع) دارد.


 

. برخی از عوامل بروز انقلاب اسلامی را نام ببرید.

 

                                                ١. بی اعتنایی و بی احترامی شاه و حکومتش به احکام و قوانین اسلام


 

٢ .دیکتاتوری شاه

 

٣. وابستگی اقتصادی به بیگانگان

 

٤ .دوستی با رژیم اشغالگر سرزمین فلسطین

 

5. محرومیت اقتصادی اکثریت مردم ایران

 

٦.  عدم وجود شرایط مناسب برای تحصیل کودکان و جوانان

 


. نمونه هایی از  بی اعتنایی و بی احترامی شاه و حکومتش به احکام و قوانین اسلام را بنویسید؟

 

اهانت به اصول وارزش های دین اسلام ُ گسترش بی حجابی و بی بندوباری ُ ایجاد مراکز فروش ومصرف مشروبات الکلی ُگسترش فساد در جامعه و...

 

. ویژگی های انقلاب اسلامی ایران را نام ببرید.

 

١. رهبری امام خمینی و پیشگامی روحانیت


 

٢. وحدت و یکپارچگی مردم

 

٣ .اعتقاد به اسلام و الگو قرار دادن قیام امام حسین (ع)

 

٤ .عدم وابستگی انقلاب اسلامی به قدرت های بیگانه

 

. نتایج و دستاوردهای انقلاب اسلامی چه می باشد؟

 

١. استقرار اسلام و نظام جمهوری اسلامی با رأی مردم


 

٢. برقراری استقلال و آزادی

 

٣. عمران و آبادانی کشور

 

٤ .شکوفایی و پیشرفت علمی

 

٥ .حمایت و کمک های همه جانبه از مظلومان در سراسر

 

٦. بیداری ملت ها

 


. در حال حاضر خطرناک ترین روش دشمن چه می باشد؟

 

 جنگ نرم واستفاده از روش های ضد فرهنگی و رواج فساد اخلاقی وبی بندوباری در جامعه ،هدف قرار دادن قشر جوان ،ایجاد بدبینی نسبت به اسلام وقوانین آن وایجاد اختلاف بین مردم است.ا

 

 . راه حفظ وادامه انقلاب ما چه می باشد؟

 

.  راه حفظ وادامه انقلاب ما ،همان رمز پیروزی آن یعنی :" ایمان به خدا، وحدت مردم وپیروی از رهبری " است که در پرتو بصیرت وهوشیاری حاصل می شود.

 


۱۱. خداوند در آیه ی 5 سوره قصص در قرآن کریم به بندگان خود چه وعده ای داده است؟

 

" و ما اراده کردیم تا بر مستضعفان روی زمین منت نهاده وآنان را پیشوایان مردم گردانیم و آن ها را وارثان زمین کنیم."

.
نوع مطلب : سوالات امادگی دفاعی 2، 
برچسب ها : نجوای کنگان/ نجوا کنگان،
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 10 اردیبهشت 1394 :: نویسنده : عبدالمجید اورا
نوع مطلب : سوالات امادگی دفاعی 2، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 10 اردیبهشت 1394 :: نویسنده : عبدالمجید اورا
بخش دوم پرسش وپاسخ دفاعی


درس ششم : پدافند غیرعامل

1-    هر دفاعی با بهره گیری از سلاح و تجهیزات نظامی صورت می پذیرد ، دفاع عامل و هر نوع دفاعی که بدون استفاده از سلاح و تجهیزات نظامی انجام شود، دفاع یا پدافند غیر عامل نامیده میشود .(ص51 خط 3تا5)

 

2-    در جنگ هایی که نسل چهارم نام گرفته است ، توسعه فناوری های اطلاعات و ارتباطات الکترونیک ، جنگها را به سطح پیچیده تری از نبرد توسعه داده است .هدف اصلی از جنگ ها  جا به جایی حکومت هاست. در جنگ های دوران جدید تسلط فیزیکی اهمیت زیادی ندارد، بلکه طالبان قدرت به دنبال آن هستند تا حکومت ها را به نحوی تغییر دهند که منافع خودشان خودشان تامین شود.(ص51 خط 9و10 و13تا15)

 
   

 

 
   

 
       

3-    پدافند غیرعامل ما را با شیوه های دفاعی بدون استفاده از ابزار های نظامی آشنا میکند. در پدافند غیر عامل به حد اقل رساندن آسیب ها در سه حوزه تاسیسات، تجهیزات و نیروی انسانی مهم ترین هدف است.(ص52،خط2تا5)

 
       

 
       

4-    مصادیق پدافند غیرعامل در سنت رسول گرامی اسلام (ص) : اقدامات پیامبر در هجرت از مکه به مدینه

فرستادن مسلمانان به مدینه قبل از رفتن شخص پیامبر

خوابیدن حضرت امام علی (ع) به جای پیامبر برای فریب دادن دشمنان

بر خلاف جهت مدینه که در شمال مکه قرار دارد ، به سمت جنوب شهر مکه حرکت کردند.

از بیراهه و راه های صعب العبور خود را به مدینه رساندند.

پیامبر گرامی اسلام برای جلوگیری از جنگ بین مسلمین و کفار و ادامه ی رسالت خود در هدایت مردم ، از روش هایی استفاده کردند که امروز جزء اصول پدافند غیر عامل محسوب میشود.

5-    در آیه 60 از سوره انفال می فرمایند:(( هر چه در توان دارید آماده کنید، تا با آن خدا ودشمن خودتان را بترسانید.))

تفسیر این آیه :(پدافند غیرعامل در قرآن کریم)

-         در ((واعدوا لهم ما استطعتم من قوه )) هر نوع امکانات نظامی و غیر نظامی را شامل میشود.

-         افزایش توان روحی و معنوی نیروی انسانی یکی از مصادیق مهم ((قوه)) است.

-         در ((ترهبون به عدوا...)) به این موضوع اشاره میکند که از این امکانات و توانمندی ها در جهت ترساندن دشمنان استفاده کنید.

6-    یکی از مهم ترین عوامل بازدارندگی دشمن ، توان ایستادگی و مقاومت مردم یک کشور است.

7-    درباره پدافند غیر عامل چه کارهایی می توان انجام داد؟(ص 54)

موارد زیر از جمله اقداماتی است که در کشور ما  قابل اجرا هستند:

رعایت اصول و ضوابط پدافند غیر عامل از قبیل انتخاب مکان های ایمن ، پراکنده سازی ، مقاوم سازی و استحکامات،استتار ، اختفا، فریب دشمن و..            دو یا چند منظوره کردن تاسیسات ، شبکه های ارتباطی و...برای بهره گیری پدافندی از آنها. برای نمونه میتوان از خطوط قطار زیر زمینی(مترو)، در شرایط اضطراری به عنوان پناهگاه هم استفاده کرد.

8-    استفاده از انرژی الکترومغناطیسی با هدف تشخیص، بهره برداری و اختلال در طیف الکترومغناطیسی دشمن و جلو گیری از اقدامات مشابه آنها ، جنگ الکترونیک نامیده میشود.برای مثال ارسال ویروس استاکس نت در سیستم انرژی هسته ای که باعث اختلال کوتاه مدت در فعالیت مرکز شد یکی از نمونه های جنگ الکترونیک است.(ص55)

9-    به مجموعه ای ازارتباطات که از طریق رایانه و وسایل مخابراتی و بدون در نظر گرفتن مکان جغرافیایی برقرار میشوند فضای سایبر گفته میشود. جنگ سایبری به معنای تهاجم عمومی به سیستم های فناوری اطلاعات یک کشور از طریق استفاده از روش های نفوذ به رایانه ها و همچنین محافظت از سیستم های فناوری خودی در برابر نفوذ بیگانگان است. (ص56)

10-                       ویژگی های فضای سایبری:

بدون استفاده از ابزار جنگی به هدف می رسد.

قدرت غیر واقعی به بازیگران کوچک می دهد.

بدون وارد کردن آسیب های جسمی منافع تامین می شود.

مکان جغرافیایی طرف مقابل چندان روشن نیست.

11-                        وظیفه ما : (ص57)

وظیفه ما آن است که با استعانت از خداوند بزرگ و با استقامت و پایداری تلاش کنیم تا نمونه عینی این آیات قرآن کریم باشیم که می فرماید:

                -کم من فئة قلیله غلبت فئة کثیره- آیه 249 سوره بقره ((چه بسا گروهی اندک که بر گروهی بسیار به اذن خدا پیروز شدند.))

ان تنصرو الله ینصرکم و یثبت اقدامکم-آیه7،سوره محمد (ص) برای تثبیت دین او تلاش کنیم ، قطعا خداوند کریم هم مارا یاری خواهد کرد.

درس هفتم: اسوه های صبر و مقاومت

1-آنچه که ما باید از زندگانی حضرت فاطمه(س) بیاموزیم نام ببرید. .(ص41،پاراگراف3)

آنچه که ما باید از زندگانی حضرت فاطمه(س) بدانیم، تقوا و پرهیزگاری، صبر و بردباری، فضایل اخلاقی، ایمان کامل به خدا و دیگر خصلت های عالی انسانی است که آن حضرت نمونه  کامل همه  این موارد است.

2-مشهورترین لقب حضرت فاطمه(س) چیست؟ معنای آن را بنویسید و بگویید چرا ایشان را به این لقب می نامیدند؟

مشهورترین لقب ایشان زهرا به معنای درخشنده و روشن می باشد، زیرا او چهره  درخشان زن مسلمان، فروغ تابان معرفت و نمونه  روشن خداپرستی و صبر و بردباری در راه خداست.

3-پیامبر گرامی اسلام، حضرت فاطمه(س) را چه خطاب می کردند؟ به فرموده ایشان چرا آن حضرت را فاطمه نامیدند؟

پیامبر گرامی اسلام، ایشان را ام ابیها به معنای مادر پدر خطاب می کردند. از پیامبر خدا نقل است:" او فاطمه نامیده شد، چون خود و شیعیان او از آتش دوزخ بریده اند".

4-بنابه فرموده پیامبر خاتم(ص):" کسی جز علی(ع) شایستگی همسری فاطمه(س) را نداشت".مهریه ایشان چقدر بود و چگونه تهیه شد؟      زره حضرت علی(ع) که بنابر برخی روایات، در آن روزگار حدود 400 درهم ارزش داشت،به عنوان مهریه ی حضرت فاطمه(س) تعیین شد. زندگی مشترک زن و مرد اگر در مسیر بندگی خدا باشد عبادت محسوب می شود.

5- پیامبردربازگشت ازحجة الوداع به مردم چه فرمود؟(حدیث معروفی که دراین زمینه وجود دارد نام ببرید و محتوای آنرا بنویسید.) (ص42 پاراگراف6)

پیامبر خدا(ص) در بازگشت از حجة الوداع مردم را جمع کرد و به آن ها فرمود:" من دو چیز گرانبها را نزد شما می گذارم اگر این دو را از دست ندهید، هیچگاه گمراه نخواهید شد، این دو چیز کتاب خدا و اهل بیت من است".  (حدیث ثقلین)

6-چند تن از زنان و دختران نمونه دوران جهاد و مقاومت میهنمان را نام ببرید.الگوی آنها چه کسی بوده است؟

زنان نمونه به نام هایی همچون مرضیه حدیدچی(دباغ)، سیده زهرا حسینی، شهیده مریم فرهانیان، شهیده نسرین افضل، آمنه وهاب زاده، مادران، خواهران دختران و همسران شهدا و جانبازان می توان اشاره کرد. دانش آموز شهید ناهید فاتحی کرجو معروف به سمیه کردستان.توسط نیرو های ضد انقلاب  به عنوان جاسوس امام خمینی به شهادت رسید. آنها را می توان پیروان حقیقی حضرت فاطمه(س) معرفی کرد.

7-شهید مصطفی چمران از دانش آموزان ممتاز دبیرستان البرز بود و از پانزده سالگی در درس تفسیر قرآن مرحوم آیت ا...طالقانی و در درس فلسفه و منطق شهید مطهری شرکت می کرد. در سال 1336 با رتبه ممتاز از دانشگاه تهران در رشته مهندسی الکترونیک فارغ التحصیل شد. و با استفاد از بورس تحصیلی دانشجویان ممتاز به آمریکا اعزام شد. در آنجا انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا را پایه گذاری کرد، به همین دلیل بورس تحصیلی وی قطع شد. سرانجام با درجه دکتری در رشته ی فیزیک پلاسما از دانشگاه برکلی آمریکا فارغ ااتحصیل شد. شهید چمران در سال 1336 بحرین شاگرد دوره های جنگ های چریکی در مصر شد. سپس به لبنان رفت و به کمک  امام موسی صدر رهبر شیعیان لبنان شتافت و مدرسه ای برای فرزندان شیعه لبنان که پدرانشان به دست رژیم اشغالگر قدس شهید شده بودند تاسیس کرد.

8-دکتر چمران درباره علت سفرش به لبنان چه گفته است؟ب-مهریه همسر شهید چمران چه بود؟

من در آمریکا زندگی خوشی داشتم و از همه نوع امکانات برخوردار بودم، ولی از همه ی آنها گذشتم و به جنوب لبنان رفتم تا در میان محرومان زندگی کنم. میخواستم که اگر نمیتوانم به این مظلومان کمکی بکنم، لااقل در میانشان باشم، مثل آنها زندگی کنم و درد و غم آنان را در قلب خود بپذیرم.ب- قرآن کریم

9-شهید چمران چگونه فرق بین نور و ظلمت، و حق و باطل را نشان داد؟

من ممکن است نتوانم تاریکی را از بین ببرم، ولی با همین روشنایی کوچک فرق ظلمت و نور و حق و باطل را نشان می دهم، و کسی که به دنبال نور است، این نور هرچقدر کوچک باشد در قلب او بزرگ خواهد بود.

10-کدامیک از فرماندهان دفاع مقدس:( کارهای برجسته ای که شهیدچمران وشهیدخرازی درطی سالهای دفاع مقدس انجام دادند).(ص47)

-کردستان را از خطر حتمی نجات داد و شهر پاوه را آزاد کرد؟ ایشان در دولت وقت چه مسیولیتی داشتند؟

شهید مصطفی چمران،به فرمان امام خمینی به عنوان وزیر دفاع منصوب شدند.

- ستاد جنگ های نامنظم را تشکیل داد؟شهید چمران گروهی از جوانان داوطلب را جمع کرد و ستاد جنگ های نامنظم را تشکیل داد.

- به منظور جلوگیری از سقوط اهواز کانال آبی طراحی کرد و آب آن را به سمت تانک های دشمن فرستاد؟شهید چمران به منظور جلو گیری از سقوط شهر اهواز،احداث کانالی به طول 20 کیلو متر و عرض 100 متر را طراحی کرد و با استفاده از پمپ های آب از رود کارون کانال را پر آب  و سپس آب را به سمت تانگ های دشمن روانه کرد.

- سوسنگرد را از محاصره و و اشغال متجاوزان نجات داد؟ شهید مصطفی چمران در نبردی حماسی سوسنگرد عزیز را از محاصره و اشغال متجاوزان نجات داد.در نبرد آزاد سازی شهر سوسنگرد، چمران به محاصره ی دشمن متجاوز درآمد ور با جابه جایی هایی متعدد از نقاط مختلف  به سمت آنها شلیک میکرد تا دشمن متوجه تنها  بودن او نشود.

- آزادسازی منطقه دهلاویه را طراحی کرد؟ شهید مصطفی چمران

11- فرمانده گردان ضربت کردستان بود؟چه کرد؟شهید حسین خرازی فرمانده گردان ضربت بود. در اوج در گیری های نیرو های ضد انقلاب به کردستان رفت و فرمانده گردان ضربت شد و در مبارزه با دشمنان مردم و پاکسازی شهر های دیوان دره،سقز ،بانه ،مریوان و سردشت نقش اساسی داشت.

سمت اولین فرمانده خط دفاعی در جاده اهواز- آبادان

شهید خرازی در عملیات شکستن محاصره  آبادان، فرماندهی جبهه  دارخوین را بر عهده داشت

در آزاد سازی  شهر بستان بهترین تدبیر نظامی را دور زدن و محاصره کردن دشمن تشخیص داد

در عملیات بیت المقدس و عملیت خیبر با عنوان فرمانده لشکر امام حسین(ع)

در عملیات والفجر 8 لشکر گارد ارتش صدام را شکست داد.

 در عملیات کربلای 5 با عبور از موانع بسیار سخت متجاوزان؛ شکست سنگین دیگری بر دشمن تحمیل کرد.

در روز هشتم اسفند 1356 در عملیات کربلای پنج در منطقه عملیاتی شلمچه با یک است از نردبان آسمان بالا رفت و به شهدای کربلا پیوست.

13-شهید چمران در چه تاریخی و  در کدام منطقه عملیاتی به شهادت رسید؟

در روز 31 خرداد 1360، در منطقه "دهلاویه" به شهادت رسید. امام خمینی(ره) پس از شهادت  این مرد بزرگ در پیامی میفرماید:

(( او در حیات ، با نور معرفت و پیوستگی با خدا قدم نهاد و در راه آن به جهاد برخاست و جان خود را نثار کرد. او با سرافرازی زیست، وبا سرافرازی شهید شد و به حق رسید.))

درس هشتم : اقتداردفاعی

1-     درفرهنگ نامه های فارسی اقتدار به معنی قدرت به رسمیت شناخته شده است

 و درفرهنگ انگلیسی اکسفورد اقتدار(اتوریته )به ((حق واداشتن دیگران به اطاعت))تعریف شده است

2-     باارزش ترین نوع اقتدار اقتداردرحوزه  فرهنگ است:زیرا از یک طرف اقتدار فرهنگی زمینه اقتدارسایر  بخش  ها را فراهم  می کندواز طرف دیگرفرهنگی که مبتنی برارزش های الهی متکی بر تفکروتعقل وهمراه با اخلاق وعمل صالح باشد در مواجهه منطقی با سایرفرهنگ ها هیچگاه احساس ضعف و ناتوانی نمی کند

3-     پس از آنکه صنایع نظامی وسیستم دفاعی وابسته ما درشرایط تحریم قرارگرفت امام خمینی (ره)راه نجات را درخود اتکایی وخود کفایی در عرصه نظامی ودفاعی دانستند وبه همین جهت توسعه این بخش در اولویت اقدامات کشور قرار گرفت

4-     دوران دفاع مقدس در سال 1367 به پایان رسید ونیروهای مسلح ما باتجارب مفیدی که در جنگ تحمیلی هشت ساله اندوخته بودند به سازندگی میهن وافزایش توان دفاعی و نظامی میهن عزیزمان پرداختند

5-     تولید تجهیزات دفاعی و تلاش فرزندان با ایمان وهوشمند این مرز و بوم چنان عظمت و ابهتی ایجاد کرده که موجب ترس دشمنان و بازدارندگی متجاوزان و توطئه گران ازهرگونه اقدام علیه تمامیت ارضی کشور ما گردیده است

6-     شعاردفاعی این است که : ((ما قصد کشور گشایی وتجاوزبه حریم سایر کشورها را نداریم اما به هر تجاوزی قاطعانه پاسخ می دهیم))

7-     نمونه هایی از تولیدات داخلی که مظهر اقتدار دفاعی میهن عزیز ما هستند  عبارتند از:

1-تولید انواع موشک شهاب -سجیل-ثاقب-صیاد-فاتح و...

2-پرتاب ماهواره های امید-طلوع-فجر-ودر اینده نزدیک ظفرو...

3-تولید انواع زیردریایی و جهیزات دریایی            4-ساخت ناوشکن ایرانی موسوم به ((جماران))

5-تولید انواع سلاح تانک زره پوش انواع خودرو های نظامی سایر ادوات زرهی

6-ساخت هواپیما های جنگنده صاعقه و هواپیما های بدون خلبان

7-تولیدات بخش الکترونیک :شامل انواع رادار اننوواه بی سیم و...

8-ساخت پروره های عمرانی شامل فرودگاه جاده  راه اهن  سد  اسکله  وسایرخدمات مهندسی ومخابراتی نیز در همین جهت است که در همین جهت است که در این عرصه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص)وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باهمان انگیزه های دفاع مقدس درخط مقدم دارد

درس نهم :مهارتهای رزمی

این مهارت ها شامل :شناسایی عوارض زمین  حفاظت انفرادی درمقابل خطر استتار اختفا اصول نگهبانی  ایست وبازرسی  جهت یابی  کار با قطب نما  تخمین مسافت و...است

به کلیه پستی وبلندی های سطح زمین عوارض زمین گفته می شود0 میزان پستی  و بلندی های زمین یا ارتفاع تمام نقاط نسبت به سطح مبنا اندازه گیری می شود0 سطح مبنا سطح اب های ازاد بین المللی است که صفر در نظر گرفته می شود0

خاکریز:در مناطق باز ودشت ها  جهت درامان ماندن نفرات از دید تیر دشمن  به وسیله ی ماشین الات راه سازی  خاک به ارتفاع حداقل2متردرجلوی نیرو های خودی جمع می کنند که به ان خاکریز می گویند

هور:ماندن اب روی زمین را هور یا ماند اب می گویندعلت ماندن اب در این محیط نفوذ ناپذیری لایه های زیرین خاک است0معمولا درهورعلف و نی می روید و اطراف ان زیستگاه برخی جانوران وپرندگان می باشد:مانند هورالعظیم در خوزستان 0

جهت یابی در روز  1-جهت یابی به کمک خورشید:خورشید هرروز صبح تقریبا ازسمت مشرق طلاع و در اخر روز از سمت مغرب غروب می کند وچون ایران در نیم کره شمالی زمین واقع شده است اغلب در هنگام ظهر خورشید در نیمه جنوبی اسمان است وسمت جنوب را نشان می دهد در روزهای اول فروردین و اول مهر ماه هر سال خورشید دقیقا از جهت شرق طلوع از جهت غرب هم غروب می کند ودر سایر ایام سال اول تابستان وزمستان این روش خیلی دقیق نیست

2-جهت یابی به کمک سایه شخص:شاخص  میله  چوب یا هر شی نسبتا  صافو به طول تقریبی یک متر است که به صورت عمودی درزمینی مسطح نصب می شود در این روش پس از نصصب شاخص  انتههای سایه ان را روی زمین با یک سنگ علامت گذاری می کنیم پس از حدود پانزده تا 20 دقیقه محل جدید سایه شاخص را دوباره علامت گذاری می کنیم حال اگر این دو نقطه را به هم وصل کنیم و طوری بایستیم که پای چپ روی نقطه اول و پای راست روی نقطه دوم باشد رو به روی ما شمال وپشت سرما جنوب  خواهد بود

جهت یابی درشب به کمک ماه :در این روش ابتدا باید بدانیم در نیمه اول یا درنیمه دوم ماه قمری هستیم برای تشخیص این موضوع دو سر هلال ماه را با خط فرضی به یکدیگر وصل می کنیم و امتداد می دهیم اگر شکلی شبیه حرف لاتین  p تشکیل دهد در نیمه اول ماه هستیم دراین حالت سمت بر جسته یا محدب ماه جهت مغرب را نشان می دهد اگر با اتصال دو سر هلال حرف لاتینq تشکیل شود در نیمه دوم ماه قرار داریم در این حالت قسمت برجستگی ماه جهت مشرق را نشان می دهد

روش تخمین مسافت با وسیله

ما در این روش به کمک نقشه توپوگرافی محل و یک خطکش در ابتدا دو نقطه مورد نظر را روی نقشه مشخص میکنیم و به وسیله خط کش فاصله مستقم ان دو نقطه را اندازه گیریمی کنم سپس عدد به دست امده را که به سانتی متراست در  مخرخ مقیاس نقشه ضرب می کنیم تا فاصله حقیققی دو نقططه روی  زمین به سانتی متر به دست اید پس ازان عدد مورد نظر را بر 100 تقسیم می کنیم تا فاصله به متر محاسبه گردد

فاصله ی دو نقطه روی نشه به سانتی متر×مخرج مقیاس=فاصله ی افقی همان دو نقطه روی زمین

مثال:اگر فاصله دو نقطه الف و ب روی نقشه توپوگرافی با مقیاس برابربا 8 سانتیمترباشدفاصله حقیقی دونقطه روی زمین این گونه به دست می اید :                                                                       

5000×8=40000سانتی متر

40000÷100=400 متر

درس دهم : آشنایی با حوادﺙ وکمک های اولیه

1-    حوادث طبیعی چیست؟

حوادثی راکه انسان در بوجود آمدن آنها نقشی نداشته باشد حوادث طبیعی گویند.مانند:سیل زلزله طوفان بهمن سونامی صاعقه و.....

2-    برای ایمنی مدرسه دربرابرحوادث،چه پیشنهادهایی مطرح میشود؟

١بررسی وضعیت ایمنی کلاسهاومدرسه وتلاش برای رفع نقاط ضعف آنها تا موجب افزایش آگاهی وبروز رفتارمناسب درهنگام حادثه شود.

٢برنامه ریزی برای آموزش کمکهای اولیه وامداد ونجات به دانش آموزان

٣مشخص کردن مکانهای امن درحیاط مدرسه،کلاس،راهروها،آزمایشگاهها وآموزش نحوهٔ پناهگیری مناسب درهنگام زلزله

٤مشخص ومعرفی کردن مسیرهای خروج اضطراری درکلاس،آزمایشگاه،حیاط مدرسه و آموزش نحوهٔ خروج حفظ خونسردی وهجوم نیاوردن به درهای خروجی

٥پاکسازی کلاس ومدرسه ازهرگونه عوامل آتشزا وخطرآفرین

٦تجهیزآزمایشگاه وسالن مدرسه به جعبهٔ کمکهای اولیه وکپسول آتشنشانی

٧انتقال لوازم سنگین وموادشیمیایی خطرناک،درآزمایشگاه وکارگاه،به طبقات پایین قفسه ها

٨اتصال قفسه های کتابخانه،کارگاه وآزمایشگاه به دیوارتوسط بستهای محکم

3-دانش آموزان قبل از وقوع حادثه مثلا زلزله  چه چیزهایی رابدانند وانجام بدهند؟

1آموزش اقدامات قبل وبعد از وقوع زلزله به دانش آموزان

٢ازمحل قرارگیری جعبهٔ کمکهای اولیه وکپسول آتشنشانی وزنگهای خطرآگاهی داشته باشند تا درصورت لزوم ازآنها استفاده کنند وشناخت نقاط امن مدرسه

3ایمن سازی مدرسه

4تمرین واجرای مانور زلزله.

٥بیاموزندکه درهنگام ضرورت چگونه جریان برق راقطع کنند وشیرهای آب وگاز را (در صورت تخریب) ازمحل اصلی ببندند.

4-سه عامل مهم در بروز اتفاقات غیر طبیعی را شرح دهید؟

الف/عامل انسانی: مثل خستگی،عدم توجه به علائم راهنمایی ورانندگی،عدم مهارت کافی دررانندگی و…

ب/وسیله نقلیه: مث لمشکلات فنی،عدم رعایت استانداردها درساخت خودرو و…

پ/جاده: مثل طراحی وساخت غیراصولی جاده،کمبودعلایم ونشانه های راهنمایی و رانندگی،عدم نگهداری وتعمیرجاده و...

5-مهمترین اقداماتی که درهنگام بروزتصادف بایدانجام دادشرح دهید؟

١تماس بامراکزامدادی وامنیتی

:آتش نشانی ١٢٥ : درصورت وقوع یااحتمال آتش سوزی ویاگرفتارشدن افراد در وسیله ٔنقلیه حادثه دیده

/هلال احمر ١٤٧و

اورژانس:  ١١٥: درصورت وجود مصدوم

نیروی انتظامی١١٠: علاوه برحضوردرصحنهٔ حادثه ومراقبت ازاموال میتواندهماهنگیهای لاز م رابا سایرنیروها ومراکز امدادی انجام دهد.

٢کمک به افراد حادثه دیده

نکته: قبل ازورود به صحنهٔ حادثه ازایمن بودن محل وقوع حادثه مطمئن شوید.

٣مراقب باشید که این حادثه منجربه تصادف دیگری نشود.

6-اقدامات پیشگیرانه ازآتش سوزی را شرح دهید؟

١ازنگهداری مواد آتش زا وتهیه وساخت وسایل آتش بازی خودداری کنید.

٢مواد آتش زا وانفجاری راحتی به مقداربسیارکم،درجیب لباس وکیف خودحمل نکنید.

٣هیچگاه ازالکل،بنزین وسایرمواد با درجهٔ اشتعالزایی بالا،برای روشن کردن آتش استفاده نکنید.

٥ازبرپایی آتش درمعابرباریک ودرنزدیکی پستهای برق یاایستگاههای کاهش فشارگاز وپارکینگهای عمومی پرهیزکنید.

دربارهٔ نکات ایمنی که درخانه باید رعایت شود،تحقیق کنید وازاعضای خانواده بخواهید که کارهای لازم رابرای پیشگیری ازآتش سوزی انجام دهند.

7- اقدامات پس از آتش سوزی را شرح دهید ؟

١آتش،خیلی سریع انتشارمی یابد،بنابراین بلافاصله آتش نشانی و درصورت وجود مصدوم اورژانس را خبرکنید.

٢ظرف مشتعل راحرکت ندهید. شعله را با شن،نمک،پتوی نمناک یا با پوششهای دیگر خفه کنید.

3 سعی کنید که افراد را ازساختمان بیرون ببرید.

4 به هیچوجه وارد ساختمان آتش گرفته نشوید.

5  اگردرساختمان آتش گرفته گرفتارشده اید،فوراً به اتاقی که دارای پنجره است،بروید و درراببندید. سپس پتویا فرش را طوری زیر در قراردهید که دود وارد اتاق نشود وسپس از طریق پنجره تقاضای کمک کنید.

٦ در حالیکه آتش همراه دود باشد دستمالی را خیس کنید وآنراجلوی بینی ودهان خود بگیرید.

7اگرلباس شما آتش گرفت،توقف کنید و روی زمین غلط بخورید تا آتش خاموش شود

.8 – درفرونشاندن آتش سوزی باید با توجه به نوع ماده سوختنی از انواع کپسول آتش نشانی،آب ویاشن وماسه استفاده نمایید

مثل جدول زیر:

نام سری
   

جنس ماده سوختنی
   

محتوی خاموش کننده

A
   

جامدات
   

آب،کف و پودر

B
   

مایعات
   

کف و پودر

C
   

گاز
   

پودر

D
   

فلزات
   

پودر

E
   

الکتریسیته
   

گاز CO2 وپودر

9- کمکهای اولیه  را شرح دهید؟

منظورازکمکهای اولیه،کلیۀ اقداماتی است که برای کمک به شخص آسیب دیده،

بلافاصله پس ازبروزحادثه وقبل ازرساندن اوبه مرکزدرمانی یا رسیدن تیم امدادی،توسط یک فردآموزش دیده،انجام میشود.

10 – علایم حیاتی چیست؟

علایم حیاتی شامل  تنفس، نبض، فشارخون و درجه حرارت بدن میشود.

11 – خونریزی خارجی چیست وچگونه میتوان آنرا کنترل کرد؟

اگردرخونریزی،خون ازبدن خارج شود وبه بیرون بریزد،به آن خونریزی خارجی میگوییم. برای کنترل خونریزی خارجی،چند روش وجود داردکه مؤثرترین آنها فشارمستقیم و بالا نگهداشتن عضو(درصورت امکان)است.

برای اینکاربه روش زیرعمل کنید:

١چندگازاستریل (یاچندتکه ازیک پارچهٔ تمیز) را روی محل خونریزی بگذارید و بادست روی آن فشارآورید.

٢اگرخونریزی درقسمتی ازبدن است که امکان قراردادن آن درسطحی بالاترازسطح بدن وجوددارد( مثلاً خون ریزی درساعد دست)همزمان بافشار دادن محل خونریزی،عضوخونریزی کننده را بلند کنید و بالا نگهدارید.

٣ درحالی که خونریزی شدید دارد دورمحل خونریزی را ببندید( البته نه آنقدرمحکم که باعث قطع گردش خون شود(. و خون ریزی را با وارد کردن فشار با یک باند ( به روش گفته شده )کنترل کنید.

12 – چه نکات مهمی را درپانسمان وباندپیچی یک زخم بازباید رعایت کرد؟

نکات مهمی که درپانسمان وباندپیچی یک زخم باید رعایت کنید،به طورخلاصه عبارتنداز:

١ازپانسمان استریل یا بسیارتمیزاستفاده کنید.

٢سطح زخم رابه وسیلهٔ پانسمان،به طورکامل بپوشانید.

٣پانسمان را ازمحل اولیه جا به جا نکنید (چون جا به جا کردن آن ممکن است دوباره باعث خونریزی شود(. پانسمان به زخم چسبیده باشد.

٤باندپیچی را وقتی انجام دهیدکه خونریزی به وسیلهٔ پانسمان،قبلاًکنترل شده باشد.

٥باند را بیش ازحد سفت یا شل نبندید. باند مستقیماً روی زخم بسته نمی شود .

٦نوک انگشتا ن دستها و پاها را آزاد بگذارید. کبودی نوک انگشت دیده شود.

13 – درسوختگیهای سطحی،چه کمکهای اولیه ای را باید انجام داد؟

1بلافاصله پس ازحادثه،محل سوختگی را به مدت ده تا بیست دقیقه داخل ظرف آب سرد (آب باید روان باشد )

فروببرید و یا آن را زیرجریان ملایم آب سرد قراردهید.

2اگرپوست تاول زده است،به آنها دست نزنید وآنهارا نترکانید؛زیرا ترکاندن تاولها،خطرعفونت رابیشترمیکند. البته در سوختگی سطحی (درجه 1 ) تاول نداریم.

 3ناحیه ٔسوخته شده را بایک پانسمان خشک واستریل بپوشانید. برای پانسمان موقت میتوان ازپوشش پلاستیکی تمیزاستفاده کرد, برای جلوگیری ازعفونت.

14 – درآسیبهای اسکلتی چه کمکهای اولیه ای را باید انجام داد؟

کمکهای اولیه برای تمام آسیبهای اسکلتی(شکستگی استخوانها،دررفتگی مفاصل وپیچ خوردگی رباط ها و تاندون ها)یکسان است:

١اگرآسیب یاعلامت واضحی وجود ندارد،ولی مصدوم ازدرد شکایت دارد،همیشه بنا را بر وجود شدیدترین آسیب اسکلتی یعنی شکستگی بگذارید واقدامات لازم را انجام دهید.     

٢هنگام شکستگی،درصورتی که عضوآسیب دیده خونریزی نداشت فقط آتل ببندید.

٣ازاقدام برای جاانداختن موارد شکستگی یا دررفتگی به شدت پرهیزکنید. به علاوه اگر سراستخوان شکسته از زخم بیرون زده است، سعی درفروبردن آن به درون زخم نداشته باشید ، بلکه درباره روشهای آتلبندی،تحقیق وآنها رابا یکی از دوستان خود تمرین کنید.

15 – حمل مصدوم چیست؟ حمل مصدوم عبارت است ازانتقال مصدوم به روش صحیح ازمحل حادثه به محلی امن( برای انجام کمکهای اولیه)و یا به مراکزدرمانی.

بسیارمهم است که به یاد داشته باشید نباید مصدومی راکه آسیب شدیدی دیده و بدحال است،

حرکت دهید مگرآنکه خطری فوری(مانند آتش سوزی،فروریختن آوار،گازسمی و …) جان او را تهدید کند.
 نوشته شده در تاریخ شنبه 29 فروردین 1394 توسط عبدالمجید اورا
طبقه بندی: پیشنهاد برنامه شهرستان كنگان 
نوع مطلب : سوالات امادگی دفاعی 2، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


 به نام خدا

  سئوالات غیر تشریحی :
 دفاعی دوره متوسطه سال تحصیلی 94 –93

سؤالات فصل اول

1 -  « خطر طغیان رود خانه مجاور اهالی را نگران کرده است » مربوط به کدام سطح امنیت است ؟

الف -  امنیت ملّی                       ب-  امنیت خانوادگی

ج -  امنیت منطقه ای                  د -  امنیت محلّی

2 -  کوچکترین و بزرگترین سطوح امنیت به ترتیب کدام گزینه است ؟

الف -  امنیت فردی -  امنیت جهانی            ب -  امنیت جهانی -  امنیت جسمی

ج -  امنیت جهانی  -  امنیت فردی              د -  گزینه ب و ج

3 -  مهّم ترین سطح امنیت کدام است ؟

الف -  امنیت خانوادگی                     ب -  امنیت ملّی

ج -  امنیت منطقه ای                          د -  امنیت جهانی

4 -   ریشه اصلی گرایش به امنیت در  ...فطر ت انسان   می باشد .

5 -  تهدید بمباران مراکز هسته ای ایران توسط آمریکا تهدید داخلی است یا خارجی ؟خارجی

6 -  اصطلاحات بند«  الف » را به بخش مربوط در قسمت« ب » وصل کنید .

« الف »                                           « ب »                                        

صلح  :                                             هجوم همه جانبه  دشمن علیه یک کشور

تهاجم :                                           به معنی آشتی ، دوستی و سازش است

تهدید :                                          وضعیتی که ارزش حیاتی جامعه به خطر می افتد

7 -  چگونگی مواجهه با تهدیدها را بنویسید ؟ 2 مورد  1-عده ای قدرت دشمن را بسیار می دانند وقدرت خود را کم وتسلیم می شوند 2-  عده ای قدرت دشمن راکم وقدرت خود رازیاد ومغرور شده وغافلگیر شده وشکست می خورند

8 -  آیا صلح جهانی با شرایط فعلی دنیا تحقق می یابد ؟

خیر زیرا قدرت های جهانی زیاده خواهی دارند وحقوق ملتها را رعیت نمی کنند

9 -  یک کشور چه زمانی به امنیت پایدار رسیده است ؟

زمانی که یک کشور بتواند از نظر داخلی وخارجی به همه تهدیدات در ابعاد مختلف با تکیه بر رضایت مردم پاسخ دهد

10 -  اهداف اصلی امنیت ملّی را بنویسید ؟ 4 مورد

1-تحقق رفاه عمومی 2-حفظ ثبات سیاسی واقتصادی کشور 3-حفظ ارزشهای دینی وملی 4- حفظ استقلال وسر زمین کشور

سؤالات فصل دوم

 1 -  بسیج در لغت به چه معناست ؟

الف-  جهاد             ب-  قصد و اراده             ج -  آمادگی                 د –همه موارد

2 -  نقطه اوج حماسه های تفکر  بسیجی در چه تاریخی بوده است ؟

الف -  31 شهریور 1359                     ب-  30 شهریور 1359

ج -  31 شهریور 1358                         د -  30 شهریور 1358

3 -  در کدام بسیج مردمی از کارگران 16 تا 50  ساله استفاد ه کرده اند ؟

الف -  بسیج مردمی در سوئیس                      ب -  ارتش آزادی بخش چین

ج -  بسیج مردمی لبنان                         د -  بسیج مردمی در فلسطین

4 -  تکلیف بزرگ بسیج  ..نگهبانی از انقلاب و  . ودستاورد های آن است .

5 -  آنچه بسیج مردمی را در کشور اسلامی با سایر نقاط جهان متفاوت می کند چیست ؟ایمان به خدا وجهاد اسلامی ووحدت و یکپارچگی واطاعت از ولایت ورهبری است

 

 

6 -  اصطلاحات  « الف » را  به عبارت مربوطه در قسمت « ب » وصل کنید .

« الف »                                                                                                                         « ب »                                                              

در تفکر بسیجی زهد امام علی (ع) در زندگی شان نمایان است                               باور به خدای یکتا

بسیجی یاور مظلومان و دشمن ظالمان است                                                            حرّیت در عبادت

عمل مخلصانه بسیجی برای خدا                                                                                ظلم ستیزی

بندگی از روی آزادگی نه از روی طمع و ترس                                                              زهد و قناعت

7 -  برخی از ماموریت های بسیج دانش آموزی را بنویسید ؟ 4 مورد

1-جذب و آموزش وسازماندهی 2-حضور موثر در عرصه های علمی وپژوهشی کشور

3- گسترش تفکر بسیجی ومقابله با جنگ نرم وتهاجم فرهنگی 4-حفظ دستاورد های انقلاب

 8 -  برخی از آسیب های بسیج و انقلاب اسلامی را بنویسید ؟ 4 مورد

1-اختلاف وتفرقه  2-تحجر ومقدس نمایی 3-نفوذ ورخنه فر صت طلبان 4-نادیده گرفتن اوامر رهبری انقلاب

9 -  بسیج در اندیشه امام خمینی ( ره )  را توضیح دهید ؟

رحمت وبرکات خداوند بر بسیج مستضعفان که به حق پشتوانه انقلاب اسلامی است وبه کوشش ارزنده خود ادامه داده اند

10 -  امام خمینی ( ره ) در چه تاریخی فرمان تشکیل بسیج مستضعفین را صادر نمود ؟5 آذر 1358

سؤالات فصل سوم

1 -  در چه تاریخی تهاجم عراق به كشور ایران آغاز شد ؟

الف -  31 شهریور 57  ب –31 شهریور 58  ج - 31 شهریور 59   د - 31 شهریور 60

 2 –صدام با پاره كردن كدام قطعنامه در جلوی دوربینهای تلویزیونی به ایران حمله كرد ؟ قطعنامه 1975 الجزایر

 الف –1970 الجزایر  ب –1975 الجزایرج –1976 الجزایر    د –1980 الجزایر

3- امام خمینی فرمودند : جنگ ....جنگ...... است و عزت و شرف ما در گرو همین مبارزه است ؟

4 –بالاترین سلاح و مهمات رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس ..ایمان به خدا بود ؟

5 –كدام ویژگی جزء قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و پایان جنگ نیست ؟

الف _ آتش بس بین دو كشور درگیر         ب –آزاد سازی اسرای دو كشور

ج –عدم تعیین كشور متجاوز گر           د –شناسایی خسارات دو كشور

6 –دلایل ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر را بیان كنید (چهار مورد )

1-تاکید ایران بر شناسایی متجاوز 2-هیچ پیشنهاد صلح واقعی ارئه نشده بود 3-نقاطی ازخاک ایران در اختیار عراق بود4-تعداد نیروهای عراقی کم نشده بود

7 –دستاوردهای بین المللی هشت سال دفاع مقدس را نام ببرید ؟(چهار مورد)

1-تضمین استقلال ایران2-تولد شیوه نوین دفاعی 3-اثبات کار آمدی دین اسلام

4-اثبات حقانیت ومظلومیت ایران در جهان  

8 –دستاوردهای داخلی دفاع مقدس را بیان كنید

    اعتماد به نفس وخود باوری 2- تولد تفکر بسیجی 3- پیشرفت در صنایع دفاعی کشور 4- کسب تجارب نظامی 5- نقش آفرینی مساجد در دفاع 6-ترویج فرهنگ ایثار وشهادت

9 –متجاوزان بعثی كدامیك از اصول انسانی و قوانین و معاهدات بین المللی را زیر پا گذاشتند ؟

الف بی اعتبار اعلام كردن قرار داد الجزایر   ب –نقض پیمان منع كار برد سلاحهای شیمیایی    ج –نقض پیمان منع حمله به بیمارستانها و مناطق مسكونی     د –تمام موارد

10 –از دلایل مهم عدم پذیرش قطعنامه های سازمان ملل توسط ایران چه بود ؟

    نظرات کار شناسان و صلاحدید امام (ره)2- بهبود مفاد قطعنامه3-تغیر در شرایط محیطی نبرد 4-وضعیت اقتصادی کشور وفشار بر مر دوم 5- اهمیت باز سازی وحفظ سرمایه انسانی ،اقتصادی و نظامی 

سؤالات فصل چهارم

1 –نبرد انسان با دشمن درون برای رسیدن به تقوی و رستگاری را  ....  می گویند .

الف جهاد اكبر    ب –جهاد اصغر   ج –هجرت صغری     د- هجرت كبری

2 –كدام منطقه ی مرزی در غرب خرمشهر و نزدیك ترین نقطه مرزی به شهر بصره در عراق است ؟                                              

الف- اروند رود   ب- شلمچه   ج –آبادان     د –قصر شیرین

3 –امام خمینی فرمودند خرمشهر را ....خدا...... آزاد كرد .

4 –كدام منطقه جزء مناطق عملیاتی غربی نیست ؟

الف –تنگه چهار زِبَر (تنگه مرصاد)  ب –بانه  ج –گیلان غرب    د –دوكوهه

5 –شهدای مناطق عملیاتی زیر رابا رسم یك خط مشخص كنید .

شهید ابراهیم همت                                  هویزه

شهید  علم الهدی                                    شلمچه

شهید حسین خرازی                               طلائیه

6 –اردوهای راهیان نور به كدامیك از منابع عظیم تبدیل شده است ؟

الف –تولید معنویت       ب –بازشناسی هویت اسلامی   ج –خود سازی انقلابی نسل امروز د –تمام موارد

7 –آداب و مراقبتهای لازم در اردوهای راهیان نور را بیان كنید

    آداب سفر وزیارت 2- نماز اول وقت 3-حضو در مزار وقتلگاه شهدا 4-خاطره نگاری

 8 –دستاورد های اردوهای راهیان نور را بیان كنید

آشنایی با بندگان برگزیده خدا2-تقویت روحیه جهادی ورشد معنویت 3-دشمن شناسی وشناخت جنایت های  استکبار جهانی 4-آشنایی با رشادت ها ودلاوریها رزمندگان اسلام 5-آشنایی با آرمانها وارزش ها انقلاب 

9 –سخت ترین عملیات دفاع مقدس ..کربلای پنج....... بود .

10 –اولین منطقه ای كه مورد حمله ارتش بعث قرار گرفت كدام بود ؟ خر مشهر

سؤالات فصل پنجم

1 -  این عبارت از کدام شخصیت والامقام است ؟ « جنگ نرم یعنی : ایجاد تردید در دل ها و ذهن های مردم » رهبر معظم انقلاب

2 -  مهم ترین ابزار تاثیر گذاری در جنگ نرم چیست ؟ رسانه های جمعی

3 -  در جنگ نرم کشور و جامعه ای که مورد تهاجم قرار می گیرد چه نامیده می شود ؟ جامعه هدف

4 -  انقلاب های رنگی مخملی که در چندین کشور بلوک شرق و شوروی سابق روی داد ، در واقع نمونه ای از  .......است .          

الف -  جنگ نرم         ب -  جنگ سخت     ج -   جنگ سرد  د -  جنگ سایبری

5 -  دو مورد از اهداف جنگ نرم را بنویسید؟ 1- ایجاد ترس نسبت به مسائل مختلف 2- تبلیغات سیاه به وسیله شایعه پراکنی –جو سازی و ....

6 -  تفاوت های اساسی جنگ سخت را با جنگ نرم از لحاظ موضوع در حوزه ی کاربرد تهدید بیان کنید ؟در جنگ سخت نظامی ،امنیتی ولی در جنگ نرم  فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی

7 -  سه مورد از ویژگی های جنگ نرم را بنویسید ؟ 1-جنگ در پی تغیر هویت وشخصیت جامعه هدف است 2-آرام وتدریجی است 3-جنگ نرم الگو ساز است 4- پایدار وبادوام است 5- پر تحرک وجاذبه دار است 6- هیجان ساز است 7- آسیب محور است 8- تردید آفرین است

8 -  ویژگی هایی را که سبب می شود انسان در باره ی موضوعات مختلف بیندیشد و تصمیم گیری  نماید چیست ؟عقل ،احساس ،اراده واختیار

9 -  دو مورد از راه های مقابله با جنگ نرم را بنویسید ؟

1-پای بندی به ارزش های اخلاقی 2- وحدت انسجام حول محور قانون اساسی ورهبری3-شناخت دشمن وروش های تبلیغاتی آنها 4-اعتماد به نفس وتقویت روحیه دفاع از اعتقادات دینی 

10 -  کارشناسان بخش جنگ در ایالات متحده با استفاده ......از تجارب دو جنگ جهانی و دوران جنگ سرد.. دریافتند که می شود با هزینه کمتر و بدون دخالت مستقیم در سایر کشورها به اهداف سیاسی ، اقتصادی و غیره دست یافت ؟
 سئوالات تشریحی:
    معنی امنیت در زبان فارسی چیست؟امنیت در زبان فارسی به معنی در امان بودن از آسیب ها ، امن بودن ، در پناه بودن ، نداشتن دلهره ، نگرانی و ترس.
    امنیت چیست؟در ساده ترین تعریف ، امنیت یعنی دور بودن از خطراتی که علیه منافع مادی ( جان ، مال ، سرزمین و ...) و ارزش های معنوی ( دین ، فرهنگ ، اعتقادات و ...) ما وجود دارد.
    امنیت چگونه نیازی است و ریشه و سر چشمه آن چیست؟چرا؟نیاز فطری است و ریشه و سرچشمه آن ایمان به خداست زیرا کسی که به خداوند توانا ایمان داشته باشد ، دارای تکیه گاهی روحی و معنوی است که به اواطمینان و آرامش می بخشد.
    سطوح امنیت رانام ببرید ؟1- امنیت جسمی وفردی 2(کوچکترین سطح) - امنیت خانوادگی 3-امنیت محلی 4- امنیت شهری 5- امنیت ملی 6(مهم ترین سطح)- امنیت منطقه ی7-  امنیت جهانی(بزرگترین سطح)  .
    عوامل نا امنی را نامبرده و با هم مقایسه کنید؟عوامل داخلی و بیرونی مانند جنگها ، ماهواره ها و رسانه که ساخته خود انسانهاست –در نا امنی داخلی ، ریشه های خطر در داخل مرز های یک کشور یا جامعه نهفته است،مانند هرج و مرج ، شورش ، جدایی طلبی و...اما در نا امنی خارجی ، عوامل بیرون از مرزها قرار دارند ، عواملی مانند تحریم های اقتصادی ، تبلیغات منفی  رسانه های بیگانه و...
    مهمترین وظیفه هر حکومت چیست؟ امروزه مهمترین وظیفه هر حکومتی تامین امنیت شهروندان آن است ، به طوری که همه احساس آرامش داشته باشند.
    ابعاد امنیت را نام ببرید؟نظامی ، اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، زیست محیطی
    امنیت نظامی چگونه امنیتی است؟امنیت نظامی به معنای توان پاسداری و دفاع مردم یک کشور از سرزمین و شهروندان خود است که به وسیله نیروی نظامی و ابزارهای دفاعی امکان پذیر می شود.
    علائم امنیت اقتصادی را بنویسید؟داشتن ثبات اقتصادی ، تولید انبوه ، صادرات زیاد ، کافی بودن منابع مالی ، تامین رفاه اقتصادی و معیشت مردم و...از علائم امنیت اقتصادی است.
    چه کشوری از نظر امنیت اقتصادی آسیب پذیر است؟اگرکشوری از نظر داشتن پایه ها و زیر بناهای اقتصادی ضعیف باشد از نظر امنیت اقتصادی آسیب پذیر خواهد بود
    وظایف حکومت را برای حفظ امنیت سیاسی بنویسید؟1. فراهم کردن زمینه ی حضور افراد در فعالیتهای سیاسی 2. جلوگیری از هرج و مرج سیاسی 3. ممانعت از دخالت بیگانگان در امور کشور از وظایف حکومت برای حفظ امنیت سیاسی است
    امنیت سیاسی چیست؟امنیت سیاسی بدان معناست که بیگانگان به جای مردم تصمیم نگیرند و مردم خود بتوانند سرنوشت خویش را تعیین کنند
    چگونه کشوری دارای امنیت اجتماعی و فرهنگی است؟وقتیکه یک ملت توانایی حفظ الگوهای اجتماعی و سنتی مانند زبان ، مذهب ، آداب و رسوم ، نوع پوشش و... خود را داشته باشد دارای امنیت اجتماعی و فرهنگی است
    چگونه زمینه نابودی اجتماعی وفرهنگی یک کشور فراهم می شود؟اگر اعضای یک جامعه ریشه های فرهنگی و اعتقادی خود را از دست بدهند، به تدریج از اصل و اساس خود دور می شوند ، و زمینه نابودی اجتماعی و فرهنگی خود را فراهم می کنند.
    امنیت زیست محیطی به چه معنا می باشد؟ مثال بزنید. امنیت زیست محیطی به معنی پایداری محیط زیست و طبیعت جانوری و گیاهی اطراف ماست –مثال وقوع سیلاب های بزرگ ، از بین رفتن جنگل ها ، گرم شدن هوای کره زمین
    امنیت ملی راتعریف کنید؟ امنیت ملیوضعیتی است که در آن یک کشور بتواند منافع وارزشهای حیاتی خود ، مانند تمامیت ارضی جان مردم ارزش های دینی وملی و...را در برابرتهدیدات داخلی وخارجی حفظ کند .
    امنیت پایدارراتعریف کنید؟هرگاه کشوری بتوانداز نظر داخلی وبین المللی به همه ی تهدیدات در ابعاد مختلف نظامی،سیاسی،فرهنگی،اقتصادی و اجتماعی با تکیه بر رضایت مردم پاسخ دهدبه امنیت پایدار رسیده است.
    تهدید چیست؟عبارت است از وضعیتی که درآن ارزش های حیاتی جامعه از سوی قدرت های خارجی به خطر بیفتد . ویاشرایطی که در آن عناصر تعیین کننده امنیت داخلی وخارجی خطراتی در معرض خطر، تضعیف، وضربه قرار می گیرند وممکن است امنیت ما را دریک یا چند بخش  از بین ببرد تهدید می گویند.ـهدید داخلی :مانند تقلید از مظاهر بیگانگان-تهدید خارجی:مانند تحریم اقتصادی... تهدید  می تواند واقعی وعینی یا صرفا ذهنی وروانی باشد.
    معنی لغوی تهدید چیست؟تهدید به معنی ترساندن وبیم دادن
    انواع تهدید را از نظر منشاء آن نامبرده و توضیح دهید؟تهدیدات طبیعی و انسانی
    تهدیدات انسانی چند نوع است ؟ توضیح دهید.تهدید سخت - تهدید نرم
    تهدید نرم با چه هدفی صورت میگیرد؟تهدید نرم با این هدف صورت میگیرد که یک ملت از ارزش های خود دست بر دارد و به ارزشهای دیگران تمایل پیدا کند
    تهدید در مقابل چه چیزی وجود دارد؟تهدید در مقابل امنیت قرار دارد زیرا هدف تهدید از بین بردن  امنیت است . در واقع تهدید برای تاثیر گذاشتن بر اراده ، اعتقادات و افکار دیگران (جامعه ی هدف) به منظور تسلیم کردن آنها در برابر خواست تهدید کنندگان است
    ابعاد یا انواع تهدید را نام ببرید؟1. تهدید سیاسی 2. تهدید اقتصادی 3. تهدید نظامی 4. تهدید فرهنگی و اجتماعی 5. تهدید زیست محیطی
    مهمترین تهدید ات علیه هر کشوری کدامند؟ 1. فرهنگی 2.  اقتصادی
    تهدیدات فرهنگی اجتماعی چه ریشه هایی دارند؟ نام ببرید؟ریشه های آن داخلی یا خارجی است مثل ضعف آگاهی ، مواد مخدر ، فساد
    انسانها در مواجهه  با تهدیدات به چند دسته تقسیم می شوند؟  ؟سه دسته : ا. گروهی از انسان ها دشمن را بسیار بزرگ  وخود را کوچک   می پندارند بنحویک فکر می کنند هیچ کاری را در مقابل دشمن نمی توانند انجام دهند این گروه قبل از آنکه  اقدامی از سوی دشمن صورت پذیرد شکست را پذیرفته اند.2- عده ای دشمن را کوچک وخود را بسیار بزرگ تصور می کنند این گروه هم در برابر توانمندی دشمن غافلگیر شده و شکست می خورند.3- گروه دیگر حد واندازه دشمن وقدرت خود را بصورت واقعی می بینند.ایندسته از انسانها معتقدند که می توان با توکل برخدا وسعی وتلاش در مقابل دشمن مقاومت کرده وحتی آنها را شکست دهند.
    تهاجم را تعریف کنید ؟ عبارت است از : هجوم و  حمله ی همه جانبه ی دشمن علیه حاکمیت، سرزمین  واستقلال یک کشور با ابزار نظامی وغیر نظامی
    چه موقع تهاجم آغاز می شود ؟  کشور تهدید کننده سعی می کند ، با تهدید وایجاد ترس میزان توان و آمادگی دفاعی آن کشور را آزمایش کند . اگر آن کشور آماده نبود آن وقت تهاجم آغاز می شود .
    چگونگی تهاجم در گذشته و امروز را مقایسه کنید ؟تهاجم در گذشته بیشتر شکل نظامی داشت ، اما وضعیت جهان امروز به گونه ای است که احتمال تهاجم نظامی در آن کمتر است ، در مقابل تهاجم فرهنگی بیشتر از گذشته صورت می گیرد
    ابزار مهم مقابله با تهاجم خارجی چیست ؟علاوه بر آمادگی نظامی ، آمادگی فرهنگی نیز لازم است
    تهاجم نظامی، سیاسی چگونه صورت میگیرد ؟ در تهاجم نظامی دشمن با ابزار های مادی مانند هواپیما ، تانک و سرباز به قصد اشغال یک کشور می کند. اما در تهاجم فرهنگی ، دشمن با ابزارهای غیر نظامی دست به حمله می زند
    هدف اصلی دشمن از  تهاجم فرهنگی چیست ؟ در تهاجم فرهنگی ، اشغال ذهن و اعتقادات و تغییر ارزش ها وباور های دینی مردم ، هدف اصلی دشمن است.
    تهاجم نظامی با تهاجم فرهنگی را مقایسه کنید؟ در تهاجم نظامی هدف تصرف خاک است ولی در تهاجم فرهنگی فکر وذهن است در نظامی مدت معمولا کوتاه و محدود ولی فرهنگی تدریجی ، بلند مدت و نا محدود در نظامی ابزار تهاجم توپ و تانک و موشک ولی فرهنگی امواج ماهواره ها ، فیلمها ی سینمایی رسانه  در نظامی آثار آن تلفات انسانی ، زیانهای اقتصادی ولی فرهنگی فساد اخلاقی شیوع موادمخدر ، فروپاشی خانواده ها در نظامی مکانهای مورد تهاجم مراکز اقتصادی و نظامی است ولی در فرهنگی مدارس، دانشگاهها و مراکز فرهنگی است
    اهداف تهاجم فرهنگی را بنویسید ؟ 1. اسلام ستیزی و جلوگیری از اسلام گرایی 2. ایجاد بحران های اخلاقی و از بین بردن امنیت اخلاقی جامعه  3. از بین بردن ارزشهای دینی و ملی جامعه 4. ایجاد روحیه یاس و نا امیدی در جامعه

    صلح درفرهنگ ها به چه  معنی می باشد ؟  صلح به معنای وجود آرامش درروابط یک کشوربا کشور هایدیگر همچنین عدم وجود جنگ وتهدید آمده است
    آیه 249 (کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیره باذن الله )- سوره بقره به چه اشاره دارد؟ چه بسا گروهی  اندک که بر گروهی بسیار به اذن خدا پیروز شدند.
    خطرناک ترین روش دشمن برای نابودی انقلاب چه روشی است ؟ ایجادجنگ نرم و استفادهاز روش های ضد فرهنگی و رواج فساد اخلاقی و بی بند و باری ، ایجاد بدبینی نسبت به اسلام و قوانین آن و ایجاد اختلاف بین مردم است.
    راه حفظ و ادامه انقلاب چیست؟ ایمان به خدا ، وحدت مردم و پیروی از رهبری
    وظیفه دانش آموزان در حفظ انقلاب چیست؟ با اعتقاد به قرآن کریم با خدای خود عهد می بندیم تا با استفاده از تفکر و تعقل ، کسب علم و دانش و با اخلاق نیکو و عمل صالح

 
    امام خمینی (ره) در مورد بسیج چه فرمودند؟ بسیج مدرسه عشق ، مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش بر گلدسته های رفیع آن اذان شهادت و رشادت سر داده اند .
    یکی از عوامل  مهم پیروزی انقلاب اسلامی چه بود ؟ حضور با انگیزه مردم در تمام صحنه های مورد نیاز سیاسی و اجتماعی جامعه است .
    امام خمینی (ره) در چه تاریخی فرمان تشکیل بسج را صادر کرد ؟ 5 آذر 1358 دستور تشکیل ارتش بیست میلیونی (بسیج) را صادر کرد
    مفهوم بسیج  دراساسنامه ی تشکیل آن بنویسید ؟ دفاع از اصول و ارزشهای دینی ودستاوردهای  انقلاب اسلامی ، مقاومت در برابر دشمنان ، پایداری  در مقابل متجاوزان و ایثار و فداکاری برای حفظ استقلال و سر بلندی میهن
     بسیج از نظر مقام معظم رهبری را بنویسید؟ بسیج عبارت است از مجموعه ای که در آن پاک ترین انسانها ، فداکار ترین و آماده به کار ترین جوانان کشور ،  در راه اهداف عالی این امت ، برای به کمال رساندن و به خوشبختی رساندن این کشور جمع شده اند/ مجموعه ای است که دوستان را امیدوار ودشمنان را بیمناک می کند
    تفکر بسیجی یعنی چه؟ اعتقاد راسخ به اسلام ناب محمدی(ص)
    سلاح رزمندگان اسلام در دفاع مقدس  چه بود ؟ ایمان ، رهبری حکیمانه امام خمینی (ره)،ایثار و فداکاری، انسجام ومشارکت مردم
    وظیفه مهم بسیج دانش آموزی  چیست ؟ وظیفه مهم بسیج دانش آموزی  تداوم در دفاع همه جانبه از دستاورد های انقلاب اسلامی در عرصه های  فرهنگی اجتماعی سیاسی وعلمی  ومقابله با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمنان است
    برنامه ها و وظایف بسیج دانش آموزی را بنویسید ؟  1. تقویت اعتقادات دینی و آگاهی سیاسی دانش آموزان 2. تربیت دانش آموزانی منطبق با الگوهای دینی 3. برنامه ریزی برای پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان 4. مشارکت دانش آموزان در زمینه های فرهنگی ، سیاسی و سازندگی 5. تقویت توان علمی دانش آموزان و تشکیل انجمن های علمی و ادبی 6. برگزاری مسابقات در زمینه های علمی ، فرهنگی ، ادبی و داستان نویسی  7. آموزش رشته های مختلف ورزشی و برگزاری اردوهای متنوع و با نشاط
    فعالیت های بسیج را بنویسید ؟ 1.علمی و پژوهشی 2. فرهنگی و هنری 3. سیاسی 4. سازندگی و امداد رسانی 5. ورزشی

    جنگ در چه تاریخی آغاز شد ؟ سی و یکم شهریور 1359
    یک جمله ازامام خمینی (ره)در مورد دفاع مقدس  بنویسید ؟جنگ،جنگ است؛ عزت وسرافرازی ما در گرو همین مبارزات است
    عملیات ثامن الائمه چه نتیجه ای داشت ؟ باعث شکست محاصره آبادان شد
    خرمشهر در چه تاریخی آزاد شد ؟ سوم خرداد 1361
    جنگ تحمیلی در چه تاریخی به پایان رسید ؟ با پذیرش قطعنامه صلح ، مرداد1367
    چرا ما "جنگ "را دفاع مقدس می دانیم ؟  1. هشت سال دفاع ما برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور بود 2. استقامت ما در برابر ظالمین ، اطاعت از فرمان خداوند برای دفع فتنه بیگانگان بود 3. هشت سال مقاومت ما به منظور حفظ ارزش های دینی و ملی جامعه بود. 4. هشت سال ایستادگی ما برای دفع تجاوز دشمن و رسیدن به صلح و امنیت بود.
    دستاورد های داخلی هشت سال دفاع مقدس را نام ببرید ؟ 1. اعتماد به نفس و خود باوری 2. تولد تفکر بسیجی 3. پیشرفت در صنایع دفاعی کشور 4 . کسب تجارب نظامی 5. ترویج فرهنگ ایثار و شهادت  6. نقش آفرینی مساجد در دفاع از میهن
    دستاوردهای بین المللی دفاع مقدس را نام ببرید؟ تثبیت اقتدار جمهوری اسلامی ایران2.تضمین استقلا کشور3.تولد شیوه  نوین دفاعی4-بیداری اسلامی وایجاد الگوی مبارزه با قدرت های جهانی5...-    تكلیف بزرگ بسیجیان... تبیین و ترویج ارزش هایانقلاب اسلامی.... و ... حرکت درجهت تحقق آن...است.(ص 14)

        تفكر بسیجی را تعریف كنید و ویژگیهای آن را نام ببرید.؟

    تفکر بسیجی یعنی اعتقاد کامل به اسلام ناب محمدی(ص) که ملت مسلمان و غیور ما آن را آگاهانه برگزیدند و عمل خود را بر اساس آن شکل می دهند.

    ویژگی های آن: - پیوند و بیعت با ولایت؛ از محمد رسول خدا(ص)، علی(ع) و ائمه اطهار(ع) تا مهدی(عج) و در زمان غیبت آن حضرت با ولایت فقیه. - ایمان و اخلاص؛ ایمان خالص و ناب به خدا. - حریت در عبادت؛ بندگی از روی آزادگی و عشق نه از روی طمع و حرص. - ظلم ستیزی؛ بسیجی یاور مظلومان و دشمن ظالمان است. بسیجی تا نابودی فتنه در عالم جهاد می کند. - عدالت خواهی؛ بسیجی تفسیر عدالت علی(ع) است که به قیمت تمام جهان حاضر نیست به قدرگرفتن یک پوست جو ازدهان مورچه ای به کسی ستم کند.

    در تفکر بسیجی حفظ و نگهداری انقلاب چگونه میسر خواهد بود؟آفات انقلاب را نام ببرید.؟

    در تفکر بسیجی حفظ و نگهداری نظام و انقلاب از پیروزی آن مهم تراست و این مهم با شناخت آسیبهای انقلاب و اتخاذ راهکارهای لازم به منظور پیشگیری و درمان میسر خواهد بود.

    این آفات عبارتند از:

    - نفوذ اندیشه های بیگانه و خودباختگی در برابر قدرت های استعماری - نفوذ و رخنه فرصت طلبان

    - گرایش به فرهنگ ها و ارزش های غیر الهی  - اختلاف و تفرقه   - پشت کردن به معنویات و روی آوردن به مادیات   - نادیده گرفتن اوامر رهبری انقلاب   - تحجر و مقدس نمایی - بی توجهی به خواست و نظر مردم

    

   در آغاز تهاجم نیرو های بعثی به کشور،صدام در نطق تلویزیونی خودچه کرد و چه گفت؟

    او قرارداد 1975الجزایر را پاره كرد و طی نطقی اروندرود را شط العرب نامید و جزایر ایرانی خلیج فارس را متعلق به اعراب دانست.

     متجاوزان بعثی در سالهای دفاع مقدس کدام قوانین بین المللی را زیرپا گذاشتند؟

    - بی اعتبار اعلام کردن قرارداد رسمی 1975 الجزایر

    - عدم پایبندی به پیمان منع کاربرد سلاح های شیمیایی

    - عدم پایبندی به پیمان منع حمله به مناطق مسکونی و بیمارستانها

    - عدم رعایت مفاد پیمان مربوط به ضرورت رفتار انسانی با اسیران جنگی

     بالاترین سلاح و مهمات ما در هشت سال دفاع مقدس چه بود؟ب- امام خمینی(ره)دراینباره چه فرمودند؟

    ایمان به خدا،رهبری حکیمانه امام خمینی (ره) و یکپارچگی و مشاركت مردمی نه تنها موجب پیروزی انقلاب اسلامی ایران شد،بلکه بالاترین سلاح و مهمات ما در هشت سال دفاع مقدس بود. ب- جنگ، جنگ است و عزت و شرف ما در گرو این مبارزه است.

     برخی از دلایل ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر را بنویسید؟

    - ایران بر شناسایی،معرفی و تنبیه متجاوز و پرداخت غرامت تأکید داشت که این شرایط مورد قبول صدام و سازمانهای بین المللی نبود.

    - هیچ پیشنهاد صلح واقعی ای ارئه نشده بود و تنها آتش بس از جانب افراد و سازمانهای مختلف توصیه میشد.

    - مرزهای ایران امنیت لازم را نداشت و نقاطی از شلمچه ، طلائیه ،مرز فکه تا قصر شیرین و شهرهای سومار، نفت شهر و مهران عملأ در اشغال دشمن بود و امکان آزادسازی این نقاط از راه مذاکره بعید به نظر میرسید.

    - تعداد نیرو های بعثی عراق و امکاناتشان نه تنها کم نشده بود ، بلکه افزایش یافته بود.هرچند آنها روحیه شان را از دست داده بودند اما مردم و دولت ایران نگران بودند که با پذیرش آتش بس،  دشمن تجدید سازمان کند و تهاجم دیگری را شروع نماید.

     علت اصلی صدور قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل کدام عملیات جنگی بود؟چرا؟توضیح دهید؟

    عملیات کربلای 5 در سال 1365در منطقه عمومی شلمچه که با تلفاتی سنگین برای عراق بعثی همراه بود، دنیای استکبار را به تلاش بیشتر برای پیدا کردن راه چاره وا داشت. آنان با شتاب قطعنامه های قبلی خود را که هیچ امتیازی به ملت مقاوم ایران نداده بود،اصلاح کردند و در تاریخ 28 تیرماه 1366 قطعنامه 598 را به تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد رساندند.
    قطعنامه 598 در چه تاریخی تصویب شد و چه ویژگیهایی داشت؟چرا مسئولان کشور قطعنامه را نپذیرفتند؟

    در 28تیرماه1366این قطعنامه رابا ویژگی های زیر به تصویب شورای امنیت سازمان ملل رساندند:

    - آتش بس فوری بین دو کشور و بازگشت به مرزهای بین المللی

    - تعیین نیروهای ناظر سازمان ملل برای نظارت بر عقب نشینی نیروهای دو کشور به مرزها و اجرای دقیق آتش بس

    - آزادسازی اسرای دو کشور

    - بررسی و تعیین متجاوز و اعلام رسمی

    - شناسایی خسارتهای دو کشور و پرداخت آن به کشور مورد تجاوز قرارگرفته

    در ابتدا با توجه به بی اعتمادی که نسبت به صدام و سازمانهای بین المللی وجود داشت ، ایران قطعنامه را نپذیرفت.زیرا مسئولان كشور معرفی متجاوز را شرط اصلی اجرای سایر بندها می دانستند.

     در چه تاریخی و به چه دلایلی قطعنامه 598 توسط مقامات کشورمان پذیرفته شد؟

    در تاریخ 27تیرماه 1367طی نامه رسمی وزارت امور خارجه کشور ،قطعنامه با توجه به دلایل زیر پذیرفته شد:

     - تنبیه و گوشمالی صدام به اندازه کافی

    - نظرات کارشناسی مسئولان کشور و صلاحدید امام خمینی به عنوان فرمانده کل قوا

    - بهبود مفاد قطعنامه در مقایسه با قطعنامه های پیشنهاد قبلی

    - تغییرات در شرایط محیطی نبرد(استفاده وسیع عراق از سلاح های شیمیایی و سکوت مجامع بین المللی،تحریم تسلیحاتی علیه ایران،ورود مستقیم آمریکا به جنگ وحمله به سکو های نفتی وساقط کردن هواپیمای مسافربری ایران و...

    - وضعیت اقتصادی کشور و فشار فراوان آن به مردم

    - اهمیت بازسازی کشور و حفظ سرمایه های انسانی ،اقتصادی و نظامی میهن

     تهاجم مجدد پس از پذیرش قطعنامه 598 در چه زمانی ،توسط چه کسانی، در کدام عملیات و در کدام منطقه از کشور رخ داد و چگونه پایان پذیرفت؟ ب- وقوع این عملیات جه عبرتی در پی داشت؟

    نیروهای (سازمان منافقین) که در دوران جنگ برای موفقیت صدام هر نوع خیانتی را علیه کشورایران انجام داده بودند، یک هفته پس از اعلام پذیرش قطعنامه توسط ایران(درتاریخ 3/5/1367 ) با حمایت کامل صدام تا نزدیکی های کرمانشاه پیش آمدند ؛ اما سلحشوران ارتش، سپاه و بسیج در منطقه عملیاتی مرصاد واقع در 35 کیلومتری غرب کرمانشاه آنها را تارو مار کردند و به سزای اعمال خیانت بارشان رساندند.   ب- تهاجم دشمن پس از پذیرش قطعنامه نشان داد که اگرما قدرت وتوان لازم برای دفاع ازکشورمان نداشته باشیم،نمی توانیم صرفاً با امید به قطعنامه های بین المللی به صلح برسیم.

     دستاوردهای بین المللی هشت سال دفاع و پایداری کدامند؟نام ببرید.؟

    - تثبیت اقتدار جمهوری اسلامی ایران - تضمین استقلال کشور - تولد شیوه نوین دفاعی - بیداری اسلامی و ایجاد الگوی مبارزه با قدرتهای بزرگ  - اثبات حقانیت و مظلومیت ایران در جهان - اثبات کارآمدی دین اسلام- شکست اهداف زمانبندی شده رژیم اشغالگر سرزمین فلسطین در خاور میانه - مردود شدن بسیاری از سازمانهای مدعی حقوق بشر

      فرمانده شهید سپاه پاسداران خرمشهر محمد جهان آرا بود که 34 روز درمقابل دشمن ایستادگی کرد.شهر 578 روز در اشغال دشمن بود تا  درعملیات بیت المقدس آزاد شد.امام خمینی در این باره فرمودند:"خرمشهر را خدا آزادکرد".

    -  شلمچه منطقه ای مرزی درغرب خرمشهرونزدیک ترین نقطه مرزی به شهر بصره عراق است عملیات های                            بیتالمقدس؛رمضان؛کربلای4؛5؛8وبیت المقدس 7 در این منطقه انجام گرفته است.بزرگ مردانی چون                                           شهید حسین خرازی؛یدا...کلهر؛اسماعیل دقایقی و عبدا...میثمی  در عملیات کربلای 5 شلمچه به فیض رفیع شهادت نایل آمدتد.        

     اروندرود از به هم پیوستن دجله و فرات در عراق و اتصال کارون در خرمشهر تشکیل میشود.عملیات والفجر8 دراین محورانجام شدوطی آن شهرفاوعراق تصرف شد . مظلومانه ترین شهادتها شهادت غواصان در اروند بود.
         در مورد  منطقه طلائیه  چه می دانید؟  این منطقه در جنوب غربی دشت آزادگان و روبه روی جزایر مجنون قراردارد. سه راه شهادت به دلیل فرودآمدن بیش از 800هزار گلوله مختلف دشمن،نامگذاری شد. عملیات خیبر و بدر درطلائیه انجام شد.طلائیه شاهد شهادت مردان بزرگی چون محمدابراهیم همت و حمیدباکری است.

    

       محل انجام عملیات مرصاد را بنویسید؟ ،تنگۀ چهارزبر،

    سوال1) چرا توجه به افکار عمومی  مهم است؟  درعصرحاضررای ونظرجمعی انسان هاکه ازآن باعنوان افکارعمومی یادمی شود،یک قدرت بزرگ ومهم است.به همین جهت گردانندگان ومدیران جوامع مختلف سعی می کنندتازمینه ای فراهم کنندکه مردم پذیرای آنان باشندوازعملکردآنهاحمایت به عمل آورند.

     روش  بکارگیری جنگ نرم چگونه  است؟ درجنگ نرم کشوریاکشورهای مهاجم ازطرق مختلف سعی می کنندبه گونه ای برنامه ریزی کنندکه طرف مقابل آنهابا اختیار خود،کاری را انجام دهدکه مهاجمان درانتظارآن هستند.

    درجنگ نرم کشوروجامعه ای که مورد تهاجم قرارمی گیرد،"جامعه هدف"نام داردومهم ترین ابزارتاثیرگذاری نیزرسانه های جمعی اند. .

    جنگ نرم عبارت است ازهرگونه اقدام نرم،روانی وتبلیغات رسانه ای که جامعه هدف رانشانه گرفته وقصدداردبدون استفاده اززورواجباراهداف خودرامحقق کند.جنگ روانی،جنگ سفید،جنگ رسانه ای،براندازی نرم،انقلاب مخملی،انقلاب رنگی و... ازاشکال مختلف جنگ نرم هستند.

     تاثیر گذاری  این نوع جنگ (نرم ) چگونه است ؟  تاثیرگذاری  این جنگ نیزبه این صورت است که ابتدا مواردی ازاخبارواطلاعات صحیح رامطرح می کنندتا زمینه جلب اعتمادمخاطبان فراهم گرددوآنگاه این اطلاعات صحیح رابه عنوان پوشش وچتری به کارمی گیرند تا دردل آن،چندموضوع خلاف واقع ونادرست راباتفسیرهای موردنظرخودبه عنوان کالاوخدمات فکری وفرهنگی به کام مخاطب بریزند.

    ویژ گی های جنگ نرم را نام ببرید؟  1-جنگ نرم درپی تغییرهویت وشخصیت جامعه هدف است    2-آرام وتدریجی است   3-جنگ نرم الگوسازاست   4-پایداروبادوام است        5-جنگ نرم پرتحرک وجاذبه داراست   6-جنگ نرم هیجان سازاست   7-جنگ نرم آسیب محوراست   8-جنگ نرم تردیدآفرین است.

    اهداف جنگ  نرم را نام ببرید؟ 1-تغییرفرهنگ جامعه هدف درجهت تاثیرگذاری برافکارعمومی  2-ناکارآمدجلوه دادن نظام سیاسی کشورموردهدف وتخریب وسیاه نمایی ارکان آن نظام  3-ایجادترس ونگرانی نسبت به مسائل مختلف(نظامی،اقتصادی،سیاسی و...)  4-اختلاف افکنی درصفوف مردم وبرانگیختن اختلاف میان مقام های نظامی وسیاسی کشورموردنظر  5-ترویج روحیه یاس وناامیدی وبی توجه کردن نسل جوان نسبت به مسائل مهم کشور  6-تبلیغات سیاه به وسیله شایعه پراکنی،جوسازی و...   7-تقویت نارضایتی های ملت نسبت به نظام سیاسی کشورخود  8-تلاش برای بحرانی وحاد نشان دادن اوضاع کشورازراه ارائه اخبارنادرست ونیزتحلیل های نادرست واغراق آمیز.

    راههای مقابله با جنگ نرم،کدامند؟  1-شناخت دشمنان وروش های تبلیغاتی آنها   2-وحدت وانسجام حول محورقانون اساسی ورهبری نظام    3-اعتمادبه نفس وتقویت روحیه دفاع ازاعتقادات دینی   4-پایبندی به ارزش های اخلاقی.

      در جنگ نرم به چه نکته ی ای نهفته است؟ دردنیای امروزقدرت های سلطه گربا استفاده ازابزارهای مختلف به دنبال تسلط برجهان هستند،وهرکشوری که درجهت منافع آنهاحرکت نکند،بامشکلاتی مواجه خواهدشد.

 

ادامه مطلب


نوع مطلب : سوالات امادگی دفاعی 2، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


تصاویر  کمتر دیده شده از فتح  لانه ی جاسوسی کیان صهیونیستی درتهران

 روزهای خروش انقلابی یادش بخیر


دوشنبه , 28 إبریل 2014 - 10:45 pm
الشعب مصر منتشر کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع مطلب : سوالات امادگی دفاعی 2، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نجوا کنگان
دلگیرم از خود با تو نجوا می کنم دریا این سفره ی دل پیش تو وا می کنم
درباره وبلاگ

سلام علیكم اینجانب عبدالمجید اورا متولد1348/6/25- كنگان-محله خور چوری(خیابان استقلال)

مدیر وبلاگ : عبدالمجید اورا
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات