نجوا کنگان سلام علیكم اینجانب عبدالمجید اورا متولد1348/6/25- كنگان-محله خور چوری(خیابان استقلال) http://najvaye-kangan.mihanblog.com 2017-08-17T13:52:32+01:00 text/html 2017-08-17T03:38:21+01:00 najvaye-kangan.mihanblog.com عبدالمجید اورا ایران در جایگاه 105 - 74 جهانی سرعت اینترنت وگوشی هوشمند سال 2017 http://najvaye-kangan.mihanblog.com/post/10147 <br><b>&nbsp;ایران در جایگاه&nbsp; 105 - 74 جهانی سرعت اینترنت وگوشی هوشمند سال 2017</b><br><br>نسخه&nbsp; ی رتبه بندی شده ی شاخص جهانی&nbsp; اینترنت (درماه جولای سال 2017) میزان سرعت اینترنت در 133 کشور در سراسر جهان را نشان می دهد ، که بر اساس&nbsp; سرعت متوسط دانلود در هر ثانیه تنظیم شده که در صدراین جدول کشور سنگاپور&nbsp;&nbsp; گرفته است وکشورمان ایران جایگاه یکصد وپنجم دنیا ایران با سرعت بارگیری متوسط 9.71 مگابیت در ثانیه بود بخود اختصاص داده است...<br>در این لیست&nbsp; ده کشور برتر جهان&nbsp; از قاره اروپا&nbsp; وآمریکای شمالی وچهار کشور آسیائی خود نمائی می کند که برای اولین بار&nbsp; سه سکوی بالاتر از آن آسیائی ها شده است.<br>&nbsp;سنگاپور، با سرعت متوسط ​​بارگذاری ( دانلود) ( 154.38 مگابیت در ثانیه)&nbsp; مقام اول کره جنوبی در مقام دوم با متوسط ​​سرعت بارگیری ( 125.69 مگابیت در ثانیه) و هنگ کنگ در مقام&nbsp; سوم باسرعت 117.21&nbsp; دست یافته اند، 10 کشور برتر بر پایه شاخص سرعت&nbsp; اینترنت به شرح زیر می باشند:<br>:<br><br>1. سنگاپور، با سرعت دانلود متوسط ​​154.38 مگابیت در ثانیه<br><br>2. کره جنوبی، با سرعت دانلود متوسط ​​125.69 مگابیت در ثانیه<br><br>3. هنگ کنگ، با سرعت دانلود متوسط ​​رسیده 117.21 در هر ثانیه.<br><br>4. ایسلند، با سرعت دانلود متوسط ​​110.52 مگابیت در ثانیه<br><br>5. رومانی، با سرعت دانلود متوسط ​​91.84 مگابیت در ثانیه <br><br>6. ماکائو (منطقه اداری از چین)، با سرعت دانلود متوسط ​​80.11 مگابیت <br><br>7.سوئیس با سرعت دانلود متوسط ​​74.20 مگابیت در ثانیه <br><br>8. سوئد، با سرعت دانلود متوسط ​​73.66 مگابیت در ثانیه<br><br>9. امریکا، با سرعت دانلود متوسط ​​70.75 مگابیت در ثانیه<br><br>10. لیتوانی، با سرعت دانلود متوسط ​​67.29 مگابیت در ثانیه<br><br>حداقل سرعت در اینترنت در ده کشور درقسمت&nbsp; های پائینی&nbsp; مانده به آخرجدول بقرار ذیل می باشند:<br><br>133. ونزوئلا، با سرعت متوسط&nbsp; دانلود&nbsp; ​​3.20 مگابیت در ثانیه <br><br>132. لیبی، با سرعت متوسط ​​بارگیری به 3.66 مگابیت در ثانیه&nbsp; .<br><br>131. لبنان، با سرعت متوسط ​​بارگیری 3.67 مگابیت ثانیه&nbsp; .<br><br>الجزایر 130 با سرعت دانلود متوسط ​​4.54 مگابیت در ثانیه<br><br>129. بولیوی، با سرعت متوسط ​​بارگیری به 4.67 مگابیت در ثانیه<br><br>128. سورینام، با سرعت دانلود متوسط ​​4.69 مگابیت در ثانیه <br>127.مصر با سرعت دانلود متوسط ​​4.86 مگابیت در ثانیه<br><br>126. ازبکستان، با سرعت دانلود متوسط ​​5.38 مگابیت در ثانیه <br><br>125. السالوادور، با سرعت دانلود متوسط ​​5.54 مگابیت در ثانیه<br><br>124. پاکستان، با سرعت دانلود متوسط ​​5.57 مگابیت در ثانیه <br><br>رتبه بندی&nbsp; کشورهای عربی تحت پوشش&nbsp; آن شاخص به شرح زیر است:<br><br>1. قطر ( 49&nbsp; جهان )، با سرعت متوسط ​​27.78 مگابیت در ثانیه <br><br>2. امارات&nbsp; 55&nbsp; جهان)، با سرعت متوسط ​​23.77 مگابیت در ثانیه<br><br>3. عربستان سعودی ( 73&nbsp; جهان)، با سرعت متوسط ​​16.33 مگابیت در ثانیه<br><br>4. بحرین (81&nbsp; جهان)، با سرعت متوسط ​​15.22 مگابیت در ثانیه <br><br>5. کویت (83 جهانی)، با سرعت متوسط ​​14.73 مگابیت در ثانیه<br><br>6. عمان ( 86&nbsp; جهانی)، با سرعت متوسط ​​14.24 مگابیت در ثانیه<br><br>7. مراکش ( 88&nbsp; جهانی)، با سرعت متوسط ​​13.77 مگابیت در ثانیه<br><br>8. اردن (مرکز شماره 90 در سطح جهانی)، با سرعت متوسط ​​13.25 مگابیت در ثانیه<br><br>9. فلسطین ( 115 در سراسر جهان)، با سرعت دانلود متوسط ​​7.55 مگابیت در ثانیه<br><br>10. عراق ( 117 در سراسر جهان)، با سرعت دانلود متوسط ​​7.20 مگابیت در ثانیه<br><br>11. تونس ( 119 در سراسر جهان)، با سرعت دانلود متوسط ​​6.61 مگابیت در ثانیه <br><br>12. سوریه ( 121 در سطح جهانی)، با سرعت دانلود متوسط ​​6.26 مگابیت در ثانیه<br><br>13. مصر ( 127 در سراسر جهان)، با سرعت دانلود متوسط ​​4.86 مگابیت در ثانیه<br><br>14. الجزایر ( 130 در سراسر جهان)، با سرعت دانلود متوسط ​​4.54 مگابیت در ثانیه<br><br>15. لبنان ( 131 در سطح جهانی)، با سرعت دانلود متوسط ​​3.67 مگابیت در ثانیه<br><br>16. لیبی ( 132 در سطح جهانی)، با سرعت دانلود متوسط ​​3.66 مگابیت در ثانیه<br><br>&nbsp;گزارشی مشابه در مورد سرعت اینترنت&nbsp; تلفن همراه :<br><br>&nbsp;شاخص مذکور ، همچنین رتبه بندی&nbsp; قابلیت اتصال به اینترنت( 122 کشور ) و سرعت اینترنت تلفن هوشمند( 133 کشور)، را&nbsp; طبقه بندی&nbsp; کرده است که برقله این طبقه بندی&nbsp; کشور نروژ&nbsp; ، با متوسط ​​سرعت&nbsp; 52.59 مگابایت در هر ثانیه، در حالی که عراق پایین ترین&nbsp; سطح جهانی و منطقه ای را داراست ، با رتبه ی 122 و&nbsp; سرعت متوسط ​​بارگیری به میزان 3.03 مگابایت در هر ثانیه، و 10 کشور&nbsp; برتر جهان از این حیث&nbsp; با توجه به سرعت بارگیری&nbsp; بر روی تلفن همرا ه&nbsp; بشکل زیر معرفی شده اند:<br>کشورمان&nbsp; ایران&nbsp; جایگاه هشتم&nbsp; منطقه و&nbsp; رتبه 74 در سطح جهانی را دراختیار دارد.<br><br>&nbsp;16 کشورهای عربی برخوردار از سرعت قابل محاسبه در منطقه، در سرعت اینترنت تلفن هوشمند بشرح زیر معرفی شده اند :<br><br>1. امارات (7 جهان )، با سرعت متوسط ​​بار رسیده 43.98 مگابیت در ثانیه<br><br>2. قطر ( 22&nbsp; جهان )، با سرعت متوسط ​​31.56 مگابیت در ثانیه <br><br>3. عمان ( 45 جهان)، با سرعت متوسط ​​23.38 مگابیت در ثانیه<br><br>4. کویت ( 56&nbsp; جهان )، با سرعت متوسط ​​19.59 مگابیت در ثانیه <br><br>5. لبنان ( 61&nbsp; جهان)، با سرعت متوسط ​​18.29 مگابیت در ثانیه<br><br>6.مراکش ( 66&nbsp; جهان )، با سرعت متوسط ​​17.01 مگابیت در ثانیه<br><br>7. بحرین (70جهان)، با سرعت متوسط ​​15.73 مگابیت در ثانیه از بار رسیده<br><br>8. تونس ( 81&nbsp; جهان)، با سرعت متوسط ​​14.16 مگابیت در ثانیه<br><br>9. اردن ( 84&nbsp; جهان)، با سرعت متوسط ​​13.70 مگابیت در ثانیه <br><br>10. عربستان سعودی ( 97 جهان)، با سرعت متوسط ​​10.77 مگابیت در ثانیه <br><br>11. لیبی ( 103&nbsp; جهان)، با سرعت دانلود متوسط ​​9.72 مگابیت در ثانیه<br><br>12. مصر ( 108&nbsp; جهان)، با سرعت دانلود متوسط ​​8.82 مگابیت در ثانیه <br><br>13. سوریه ( 114&nbsp; جهان)، با سرعت دانلود متوسط ​​7.79 مگابیت در ثانیه <br><br>14. الجزایر ( 117&nbsp; جهان)، با سرعت دانلود متوسط ​​7.19 مگابیت در ثانیه <br><br>15. سودان ( 118&nbsp; جهان)، با سرعت دانلود متوسط ​​6.44&nbsp; مگابیت درثانیه<br><br>16. عراق ( 122&nbsp; جهان)، با سرعت دانلود متوسط ​​3.03 مگابیت درثانیه<br>تهیه وترجمه : نجوای کنگان<br>منابع:<br><ul class="c5-article-sources clearfix"><li><a href="http://www.speedtest.net/global-index" target="_blank"><span class="fa fa-caret-left"></span>Speedtest Global Index</a></li><li><a href="https://www.forbes.com/sites/kevinmurnane/2017/08/14/speedtest-ranks-internet-access-speed-in-more-than-100-countries/#4372093f65b5" target="_blank"><span class="fa fa-caret-left"></span>Speedtest Ranks Internet Access</a></li><li><a href="https://www.forbes.com/sites/kevinmurnane/2017/08/14/speedtest-ranks-internet-access-speed-in-more-than-100-countries/#4372093f65b5" target="_blank">&nbsp;Speed In More Than 100 Countries</a></li></ul><br> text/html 2017-08-16T10:26:53+01:00 najvaye-kangan.mihanblog.com عبدالمجید اورا "طنز" عرض حال یک محروم http://najvaye-kangan.mihanblog.com/post/10145 <font size="3"><br><b>طنز</b><br>در بین ما افرادی بسیار مظلوم و مستضعفی زندگی می کنند که واقعا به آنها خیلی خیلی&nbsp; ستم شده و می شود،یکی از این افراد ضعیف در نامه ای سر گشاده.، در مورد مظلومیت خود و ظلم و ستمی که بر او روا شده،مطلبی به رشته تحریر در آورده است،&nbsp; ذیلا از شما دعوت می گردد با دقت نامه وی را مطالعه فرمایید.<br>به نام ما مظلومان تاریخ<br>سلام بر مومنین و مومنات و المسلمین و المسلمات ،مدتهاست که تصمیم گرفته بودم طی نامه ای با شما درد دل کنم اما چنین سعادتی نصیب شما نمی شد، تا اینکه امروز تصمیم به انجام چنین کاری گرفتم. باور کنید از اموال دنیا به جز ءچندین صد میلیارد تومان و هزاران هکتار زمین ،چیزی نداریم.نمی دانم چرا بعضی مردم چشم دیدن ما را ندارند ،آنها معتقدند که اموال ما خیلی زیاد هست. بخدا در برابر دیگران ما فقیریم،این اموال هم از اجداد مان به ارث برده ایم،شاید بعضی ها که ما را می شناسند اعلام نمایند ،پدر و پدربزرگ ما چیزی نداشته بودند، که به عنوان ارث به ما برسد،&nbsp; آنها حتی محتاج نان شب بوده اند، این سخن درست و به حقی است،من خود نیر به آن اعتراف می کنم .اما اجازه بدهید در این مورد توضیحی بدهم،&nbsp; چند سال پیش ،شبی در عالم رویا پدر بزرگم را زیارت کردم ،او در حالی که اشک از چشمانش می ریخت به من گفت :پسرم پول و زمینهای مردم متعلق به تو و برادرانت است.&nbsp; گفتم:جانم به فدایت چگونه داراییهای مردم از آن ماست. در حالیکه با آستینش اشک چشمان خود را پاک می کرد ،داد زد و گفت:همین که من می گویم. گفتم:برای تصاحب اموال مردم چه کاری باید انجام بدهم. گفت: به صغیر و کبیر رحم نکنید، هر انچه از اموال منقول و غیر منقول است تصاحب کنید. ما هم بنابر وصیت پدر بزرگ، اموال و زمینهای مردم به تیول خود در آوردیم.اگر چنین کاری نمی کردیم ،مرتکب گناه کبیره شده و&nbsp; در آن دنیاباید در محضر خدا&nbsp; پاسخگو باشیم. حالا با این توضیحات&nbsp; شما هم حتما به من حق داده،و معتقدید،در جامعه به من بسیار ظلم و ستم شده است.<br>از طرف خود و سایر شرکاء وکاکام<br>نویسنده :سید رضا حسینی ،بندر کنگان،بیست وچهارم</font><font size="3"><font size="3"> مرداد </font> نود و شش<br><br></font> text/html 2017-08-15T05:43:57+01:00 najvaye-kangan.mihanblog.com عبدالمجید اورا ارتش آمریکا غرق درباتلاق فساد اخلاقی http://najvaye-kangan.mihanblog.com/post/10142 <font size="3"><br><b>ارتش آمریکا غرق درباتلاق فساد اخلاقی</b><br><br>گزارش زیر تنها بخشی از واقعیتهای&nbsp; ضداخلاقی تکان دهنده در ارتش ایالات متحده&nbsp; محسوب می شود.<br>ارتش آمریکا&nbsp; را از نظر آمار ، ارقام ،بودجه و تجهیزات وجنگ افرار وتعداد نفرات بر روی کاغذ قوی ترین ارتش در جهان معرفی می کنند، اما&nbsp; انتشار این آمار ضداخلاقی وفساد حیرت آور از شکنندگی&nbsp; و ناتوانی در ماموریت حرفه ی آن جلوگیری نمی کند و این موضوع بصورت یکی از جنجالی ترین حواشی پیرامون این سازمان بزرگ نظامی نگرانی عظیمی را برای دولتمردان آمریکا رقم زده است، دراین شرایط&nbsp; آمار تکان دهنده، از جمله نرخ بالای تجاوز جنسی،وپرداخت 73500000 دلار در سال برای قرص تحریک کننده و دوپینگ جنسی و در حال حاضر در خصوص سرنوشت هزاران نفر از تغییر دهندگان&nbsp; وضعیت جنسی فرد بحث وجدل فراوانی را موجب شده است ..<br>&nbsp;<br>میانگین «بالای» سوء استفاده جنسی در ارتش آمریکا<br><br>&nbsp;نیروهای نظامی ایالات متحده با بسیاری از تجاوزات جنسی فراوان که بین اعضای آن رخ می دهد،&nbsp; رنج&nbsp; فلاکت باری را&nbsp; تجربه می کند ، در ماه مه گذشته&nbsp; پنتاگون&nbsp; در یکی از آخرین گزارش ها در مورد تجاوز جنسی در ارتش ایالات متحده در سال 2016،&nbsp; نرخ سوء استفاده جنسی را درحد «بالا» توصیف کرده است..<br><br>بر اساس گزارش سالانه پنتاگون، اعضای تشکیلات نظامی در ایالات متحده، 6082 مورد تجاوز جنسی در سال 2016 گزارش کرده اند، که نشان دهنده یک جهش ناگهانی نسبت به سال&nbsp; 2012 (موارد سوء استفاده جنسی گزارش شده 3،604) قابل مقایسه می باشد ...<br>به غیر از موارد تجاوز&nbsp; در گزارشهای رسمی، ضریب فزاینده &nbsp; آمارآن قابل توجه بوده است،&nbsp; طی انجام یک نظرسنجی در ارتش ایالات متحده، در مورد تجاوز جنسی که طی هر دو سال یکبار صورت می گیرد،&nbsp; که اعضای ارتش آمریکا در آن&nbsp; بدون افشای هویت خود، با توجه به ضرورت پژوهش&nbsp; ها شرکت می کنند، 14،900 عضو سرویس نظامی ایالات متحده،&nbsp; گفتند : در طول سال 2016 به نوعی&nbsp; موردسوء استفاده جنسی قرار گرفته اند، (اعم از: تجاوز و آزار و اذیت جنسی در ابعاد مختلف)، این رقم در سال 2014 به 20300&nbsp; مورد رسیده است..<br>شایان ذکر است، که 58 درصد از قربانیان&nbsp; در معرض اقدامات تلافی جویانه به عنوان&nbsp; نتیجه ی از شکایت در سوء استفاده جنسی واقع شده اند، که می تواند فاصله بین تعداد موارد&nbsp; گزارش رسمی، و تعداد موارد مشاهده شده بر اساس پاسخ&nbsp; بدون هویت توضیحاتی رابر قرار&nbsp; کندکه چرا صاحبان&nbsp; پاسخنامه هویت خود را فاش نمی کنند و همچنین ممکن است این واقعیت منعکس کننده این موضوع باشدکه موارد تجاوز جنسی واقعی بیشتر از تعداد کسانیست که اعلام شده است..<br><br>&nbsp;انتشار تصاویرمبتذل نظامیان زن<br><br>این مجموعه اعداد و ارقام&nbsp; قبلی را شامل نمی شود، رسوایی تبادل عکس برهنه از سربازان زن،&nbsp; در ماه مارس سال 2017 سروصدای زیادی بپا کرد، زمانی که ده ها تن از سربازان فعلی و سابق و تفنگداران دریایی آمریکا ، صدها عکس برهنه از همکاران زن خود را ، از طریق یک گروه در شبکه های اجتماعی سایت فیس بوک به نام «مارینزیونایتد » که حدود 30 هزار عضو را دربرمی گرفت منتشر کردند ، دردسری جدی برای ارتش آمریکا ایجاد کرد ونهایتاً فیس بوک آن گروه را تعطیل کرد..<br>ارتش ایالات متحده تحقیقی را دراین خصوص در ماه جولای 11 (ژوئیه گذشته)از ده ها تن از نظامیان متهم به دست داشتن در این حادثه بعمل آورد که&nbsp; پس از اقرار متهمان درگیر مشارکت انتشار&nbsp; عکس های برهنه ،یکی ازآنها تا 10 روز به زندان و&nbsp; تقلیل سه درجه از رتبه نظامی و کسر دو سوم از حقوق یکماه&nbsp; کار&nbsp; محکوم کرد...<br><br>نظامیان&nbsp; زن آمریکا درمعرض تجاوز فزاینده قراردارند.<br><br>گزارش روزنامه «دیلی بیست»در سال 2011، 3.158&nbsp;&nbsp; به تجاوز جنسی در سال 2010&nbsp; با توجه به اطلاعیه ی وزارت دفاع ایالات متحده ، اذعان کرد : این رقم نشان دهنده 13.6 تنها٪ از 19 هزار مورد تجاوز جنسی که در حال حاضر در 2010 رخ داده است.<br>یکی از بزرگترین نظر سنجی جامع در ماه مارس 2011، از ارتش ایالات متحده نشان داد،نظامیان زن ارتش آمریکا، بطور متوسط&nbsp; در معرض&nbsp; 19٪ تجاوز&nbsp; قرارگرفته اند در حالی که&nbsp;&nbsp; 2٪ از سربازان مرد قربانی تجاوز جنسی می شوند ، اما به ندرت قربانیان به گزارش ماجرا می پردازند. در نیروی هوایی، برای مثال:&nbsp; صرفاً یک زن بطور رسمی از هر پنج زن&nbsp; و یک مرد رسما از&nbsp; 15 قربانی تجاوز، به شکایت اقدام می کنند. در حالی که تنها یک سوم آنها به فرایند گزارش دهی رسمی اعتماد دارند<br><br>پنتاگون در سال 2012،به وقوع 26 هزار موارد مشابه اشاره کرد که تعداد قربانیان مرد در این موارد بیشتر از زنان قربانی بوده اند، گزارش مارس 2013 نیز نشان داد ، که حداقل یک چهارم از نظامیان زن&nbsp; مورد تجاوز و 80 درصد از نظامیان&nbsp; زن&nbsp; مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته اند.<br><br>ارتش آمریکا&nbsp; درسال&nbsp; 73،500،000 دلار&nbsp;&nbsp; به عنوان تهیه داروهای محرک جنسی هزینه می کند<br>گزارش </font><font size="3"><font size="3">منتشر شده </font>پنتاگون توسط روزنامه «میلیتاری تایمز» : در آغاز 2015&nbsp;&nbsp; ایالات متحده از سال 2011&nbsp; - 294 میلیون&nbsp; در ویاگرا و محرک جنسی مشابه آن، که معادل&nbsp; خرید چهار فروند هواپیمای «F-35»، و به طور متوسط ​​سالانه برابر 73500000 دلار است را آشکار می کند ..<br>بحث در مورد پیوستن افراد تغییر جنسیت&nbsp; داده درارتش ایالات متحده<br>&nbsp;«برآورد موسسه تحقیقاتی" رند کوربربیشن" تعداد آنها را&nbsp; در حدود 4 هزار نفر ذکر کرده، در حالی که فعالان اجتماعی&nbsp; تعداد آنها را 10 هزار نفر برآورد کرده اند .<br>&nbsp;پس از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید، او به وضوح در یک سری از نوشته ها درپایان ماه گذشته تشریح کرد: «پس از مشاوره با ژنرال ها و کارشناسان نظامی، دولت آمریکا نمی خواهد و یا اجازه نمی دهد&nbsp; پذیرش تغییر جنسیت&nbsp; در ارتش آمریکا&nbsp; صورت گیرد ».<br>اما این نظر در محافل مطبوعاتی به هزینه صرف شده توسط ارتش ایالات متحده در تحریک کننده های جنسی، وبحث برای برگزاری جلسات متوالی در مورد اعمال یک سیاست جدید که اخراج هزاران نفر از تغییر جنسیت دادگان از ارتش ایالات متحده را باعث می شود دربرگرفته است..<br><br>تهیه وترجمه: نجوای کنگان<br>منابع:<br>Sexual Assault Reports in U.S. Military Reach Record High: Pentagon<br>A Marine was just sentenced for the first time in connection with 'Marines United' nude-photo scandal<br>US military blows millions a year on Viagra for its troops<br>DoD spends $84M a year on Viagra, similar meds<br>global fire power<br>Most Americans agree: Trump shouldn’t ban transgender people from the military<br>Military scrambles for transgender policy after Trump tweets<br>new poll<br>Judge Dismisses ‘Epidemic’ of Rape in Military Case<br>Unseen foe for troops: sexual assault <br></font> text/html 2017-08-14T06:58:30+01:00 najvaye-kangan.mihanblog.com عبدالمجید اورا بلومبرگ:نظام بین المللی نوین بدون آمریکا در حال شکل گیری است http://najvaye-kangan.mihanblog.com/post/10139 <font size="4"><br><b>&nbsp;&nbsp; نظام بین المللی نوین بدون آمریکا در حال شکل گیری است</b> <br>نویسنده : جیمز گیبنی روزنامه نگار سایت بلومبرگ<br></font><font size="4"><img class="irc_mi" src="http://www.thelastamericanvagabond.com/wp-content/uploads/2015/11/committee-of-new-world-order.jpg" style="margin-top: 62px;" alt="Related image" width="478" height="269"><br>از میان تمام عواقب در سطح جهان ازسیاست نیمه اول دوره نخست رئیس جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، برجسته شدن و رشد ناگهانی دیپلماسی چند جانبه دربقیه ی دنیا&nbsp;&nbsp; قابل توجه است. <br>در واقع،این شخص متعهد شده بود که در نگاه&nbsp; اول به&nbsp; " آمریکا بپردازیم" تا به "آمریکا ی اول" برسیم و دراین راه&nbsp; مسئولیت کاهش تضمین های امنیتی&nbsp; سازمان پیمان آتلانتیک شمالی به عهده گرفت، تا&nbsp;&nbsp; اعضای آن&nbsp; به پمپپاژ دلار بیشتر در زمینه دفاعی ملتزم شوند .علاوه بر این ترامپ گفت: که معامله هسته ای ایران، "بدترین توافقی است که تا کنون&nbsp;&nbsp; آمریکا آنرا امضا کرده است"&nbsp; او همین کار را با&nbsp; آب و هوا توافقنامه ی پاریس کرده است. او همچنین در راس دولت&nbsp; آمریکا&nbsp; به قرارداد&nbsp; اقیانوس آرام، و توافقنامه تجارت آزاد&nbsp; امریکای شمالی وبه شراکت آمریکا در عملیات حفظ صلح&nbsp; بنوعی پایان داد .<br>از سوی دیگر، ایالات متحده&nbsp; قوانین سازمان تجارت جهانی را نادیده گرفت. ترامپ به&nbsp; اتخاذ روشهای بیشتر&nbsp; درقدرت نرم و دیپلماتیک فکر نمی کند.در واقع او درمسیر طنزآمیز از بین بردن&nbsp; لیبرال بین المللی قدم گذا شته است، واینگونه سیستم جهانی در بازسازی خود و تغییرات نوین بدون&nbsp; ایالات متحده و&nbsp; نقش محوری آن در قلب این بازی مسیری&nbsp; جدید را انتخاب کرده است..<br>در تائید اعتبار این ادعا&nbsp; می توان&nbsp; به دریافت نظر&nbsp; آنگلا مرکل صدراعظم آلمان&nbsp; که پس از&nbsp; جلسه با&nbsp; ترامپ در&nbsp; ما مه&nbsp; گذشته گفت:"&nbsp; باید سرنوشتمان در دست خودما ن باشد" اشاره کرد که این عبارت نشاندهنده&nbsp; نتایجی از&nbsp; مدیریت گریزی&nbsp; و عدم همکاری در تجارت آزاد&nbsp; و فرار از معضل تغییرات آب و هوایی و اسکان مجدد پناهندگان، بوده که باعث ایجاد یک جبهه متحد علیه ایالات متحده گردیده است و این واقعه در هر یک از نشست های گروه&nbsp; هفت و گروه بیست در پرتو رد مشارکت ایالات متحده&nbsp; محقق شده است&nbsp; که نهایتاً&nbsp; زمینه ی پیوستن &nbsp; 11&nbsp; عضو از اعضای&nbsp; کشورهای&nbsp; اقیانوس آرام&nbsp; بصورتی اتوماتیک&nbsp; به آن گروهها درقالب همکاری جدید فراهم&nbsp; شد ..<br>از سوی دیگر، کانادا و مکزیک بیش از هر زمان دیگری برای نجات "نفتا"همکاری نزدیکی برگزیده اند و همچنین کشورهای آسیایی پیش شرط&nbsp; ها ی تعامل ایالات متحده و چین را&nbsp; محدود کرده اند. در این میان، سخنرانی تهاجمی ترامپ&nbsp; باعث شد تا&nbsp; مکزیک به همکاری در زمینه دفاعی با رقیب آن&nbsp; کشور&nbsp; در نیمکره غربی،یعنی&nbsp; برزیل روی بیاورد که در مجمو ع رویکردهای دفع آمیز ترامپ در مقابل کره شمالی و&nbsp; ونزوئلا باعث شد تا حتی 12 کشور آمریکای لاتین طی طرح بیانیه ی از سیاست یانکی ها&nbsp; دور ودروتر شده وخواستار دور شدن آمریکا از قضایای داخلی آن منطقه شوند ، در خلیج فارس وکانون نزاع حکام عرب&nbsp; نیز و دولت استرالیا نیز به اقدامات واظهارات ترامپ روی خوش نشان نداده اند....<br>&nbsp;باید گفت: به هر حال&nbsp; سلطه و اعتبار بین المللی&nbsp; هرکشور قدرتمند؛خود تاریخ تعیین شده ومشخصی دارد که ایالات متحده نیز این قاعده مستثنی نیست. در دهه نود قرن گذشته هنگامی که ایالات متحده به عنوان "&nbsp; ابرقدرت برتر » نامیده شد&nbsp; در عهد ریاست کلینتون&nbsp; او برای ایجاد نهادها در یک سیستم بین المللی بر اساس قوانین مطالعه شده ، به این امید که این روش&nbsp; مانع&nbsp; پیشرفت توسعه اقتصادی و استراتژیک چین شود اقداماتی را در نظر گرفت، تا بتواند&nbsp; تسلط طولانی ایالات متحده بر جهان&nbsp; را تضمین کند.اما این دستور کاربه دلایل مختلف، تحقیر شده، شکست خورد وکاری را از پیش&nbsp; نبرد....<br>بنابراین ترامپ تلاش خواهد تا با سرکوب گزینه های سیاسی باراک اوباما رئیس جمهور سابق&nbsp;&nbsp; پروسه ی&nbsp; قراردادن ایالات متحده در زاویه های دشوار شتاب بخرج د هد و به عنوان یک نتیجه حاصله ،&nbsp; آن فرایند را به فرصتی برا ی کشورهای دیگر&nbsp; درجهت پر کردن خلاء دیپلماتیک ناشی از عقب نشینی تدریجی&nbsp; ایالات متحده، تبدیل کند او&nbsp; به خصوص در علاقه مندی خودش با توجه به نفوذ آمریکا به پیمانهای صرفاً دوجانبه&nbsp; در سیاست زمین سوخته سخت دلبسته است...<br>گرچه&nbsp; ترجیحاً این رویه در توافقنامه های دو جانبه نیاز به یک درجه ی بالا از نظم ،&nbsp; انضباط و هماهنگی دارد ، که هنوز هم ترامپ در رعایت موازین آن موفق نیست که در نتیجه&nbsp; موجب انعقاد قراردهای چند جانبه با خلاء حضور آمریکا می گردد و ایالات متحده را در موقعیت سختی قرار خواهد داد .<br>تهیه وترجمه: نجوای کنگان<br>منبع: بلومبرگ<br>The New World Order Is Leaving the U.S. Behind<br>&nbsp;American allies have decided Trump is simply not someone they can do business with. <br>by<br>James Gibney<br><br><br><br><br><br><br><br> </font> text/html 2017-08-13T11:44:30+01:00 najvaye-kangan.mihanblog.com عبدالمجید اورا دانشگاه اسلامی استانبول و هدف رقابت با دانشگاه الازهر http://najvaye-kangan.mihanblog.com/post/10135 <article class="hnews hentry item"> <div id="title"> <div style="text-align: center; margin-top: -3px;"> <h1 style=" margin-top:-2px; margin-bottom: 2px;" class="titre_serif_1 crayon article-titre-197377 entry-title"><font size="3">استامبول علیه الازهر</font></h1> </div> </div> </article><font size="3"> </font><div style="padding-top: 10px; text-align:center;"> <font size="3"><span class="titre_sans_1"><span class="source-org vcard dateline"><span class="org fn">ولترشبکه</span></span> <span class="updated" title="2017-08-8"><time datetime="2017-08-08 10:49:31" pubdate="">| 8 اوت 2017</time></span></span>&nbsp; </font><div style="padding-top: 7px;"><font size="3">&nbsp; <span style="letter-spacing: 0; color: #989898;" class="titre_sans_1"></span>&nbsp; </font></div> <div style="padding-top: 5px; padding-right: 10px; text-align:left;" class="noprint"><font size="3"> <span id="zoom" class="main">&nbsp;</span> </font></div> </div><font size="3"> </font><div class="texte_sans crayon article-texte-197377 "> <div align="center"><font size="3"><img class="spip_logos" alt="" src="http://www.voltairenet.org/local/cache-vignettes/L400xH250/arton197377-5194a.jpg" style="margin-top:17px;" width="400" height="250"></font></div> <p><font size="3">&nbsp; اردوغان در تاریخ ۲۶ ماه ژوئیه ۲۰۱۷ ، طی کنفرانسی در ارتباط باتعالیم اسلامی در دانشگاه ، اعلام نمود که به زودی دانشگاه اسلامی در استامبول تشکیل خواهد داد .</font></p> <p><font size="3">او پیشنهاد نمود تا شیخ یوسف قرضاوی -نماینده ی خاص اخوان مسلمین ، که کشور عربستان سعودی و مصر او را در لیست رهبران تروریست جای داده اند ، مدیر این دانشگاه باشد .</font></p> <p><font size="3">یوسف قرضاوی در سال ۱۹۶۷ ، توسط پرزیدنت جمال عبدالناصر از داشتن ملیت مصری منع شد . به هنگام جنگ داخلی الجزایر ، از سوی شارل پاسکوآ ، وزیر امور داخلی فرانسه ، به صورت عضو اصلی تروریست ها نامیده شد . در آن هنگام اجازه ی اقامت در فرانسه را به او نمی دادند ، و کتابهایش نیز سانسور می شد . در سال ۲۰۰۴ ، از سوی پرنس چارلز ، مدیریت مرکز مطالعات اسلامی آکسفورد را کسب کرد . از آنجاییکه پیوسته توسط انگلستان حمایت می شد ، به هنگام ٬٬ بهار عربی ٬٬ ، مشاور روحانی شبکه ی تلویزیونی الجزیره ی قطر شد . او پیوسته خواستار به قتل رساندن معمر قزافی و بشار اسد بوده است . در سال ۲۰۱۵ ،اعلام نمود ، رجب طیب اردوغان بایدجانشین ابوبکر بغدادی به صورت خلیفه ی آینده ی دولت خودخوانده ی اسلامی باشد .</font></p> <p><font size="3">دانشگاه اسلامی استانبول ، پروژه ای است که هدف آن رقابت با دانشگاه الازهر در قاهره می باشد، که خودمرجع فکری عالم اسلام بوده است . در واقع این دانشگاه ( تمام ابهت ) خود را پس از آنکه دانشجویان اجازه یافتند ازکنار (زنان در حال شیر دادن به نوزادان خویش ) بگذرند ، از دست داد .</font></p> </div><font size="3"> </font><p class="texte_sans_3b" style="padding-top:7px;"><font size="3">ترجمه توسط <br></font> <font size="3">Sylvia Bejanian<br></font> </p><font size="3"> <a rel="nofollow" class="share" title="نسخه ى چاپى"><img src="http://www.voltairenet.org/rien.gif" style="width: 15px; height: 15px; background: url(local/cache-sprites/recommander.png?m=1502639277) 0px -0px;" alt="<:ver_imprimer:>" class="" width="15px" height="15px"></a> <span class="share"><img src="http://www.voltairenet.org/rien.gif" style="width: 15px; height: 15px; background: url(local/cache-sprites/recommander.png?m=1502639277) 0px -15px;" alt="Facebook" class="" width="15px" height="15px"></span> <span class="share"><img src="http://www.voltairenet.org/rien.gif" style="width: 15px; height: 15px; background: url(local/cache-sprites/recommander.png?m=1502639277) 0px -30px;" alt="Twitter" class="" width="15px" height="15px"></span> <span class="share"><img src="http://www.voltairenet.org/rien.gif" style="width: 15px; height: 15px; background: url(local/cache-sprites/recommander.png?m=1502639277) 0px -45px;" alt="Delicious" class="" width="15px" height="15px"></span> <span class="share"><img src="http://www.voltairenet.org/rien.gif" style="width: 15px; height: 15px; background: url(local/cache-sprites/recommander.png?m=1502639277) 0px -60px;" alt="Seenthis" class="" width="15px" height="15px"></span> <span class="share"><img src="http://www.voltairenet.org/rien.gif" style="width: 15px; height: 15px; background: url(local/cache-sprites/recommander.png?m=1502639277) 0px -75px;" alt="Digg" class="" width="15px" height="15px"></span> <span class="share"><img src="http://www.voltairenet.org/rien.gif" style="width: 15px; height: 15px; background: url(local/cache-sprites/recommander.png?m=1502639277) 0px -90px;" alt="RSS" class="" width="15px" height="15px"></span> </font> text/html 2017-08-13T03:02:54+01:00 najvaye-kangan.mihanblog.com عبدالمجید اورا "طنز " پیامهای بازرگانی http://najvaye-kangan.mihanblog.com/post/10134 <br><font size="4"><b><font size="4">طنز<br>پیامهای بازرگانی</font></b><br>همه ی ما هر روز در رسانه های مختلف( صوتی ،تصویری و نوشتاری،) پیامهای بازرگانی مختلفی&nbsp; شنیده ،تماشا کرده و یا می خوانیم. از شما دعوت می گردد، پیامهای بازرگانی ذیل را مطالعه فرمایید.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( فروش زمین)<br>چند هتکار زمین با سند ثبتی تک برگ،دارای پروانه ساخت ،بدون پرداخت مالیات ، در هوا ،دریا و زمین در بهترین نقطه شهر با قیمت توافقی میلیاردی بفروش می رسد. از متقاضیان&nbsp; درخواست می گردد جهت ثبت نام&nbsp; به کار چاق کن اینجانب آقای اصی مراجعه نمایند.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (زمین خوار کهن کار کنگان)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (اطلاعیه)<br>به اطلاع اهالی نجیب ،خیلی شریف و کار درست شهر می رساند با توجه به اینکه اینجانب چندین سال بر کرسی ریاست اداره .....جلوس فرموده ام، و با همکاری بزرگان ،سند ثبتی این اداره به نام بنده حقیر صادر گردیده تا بعد از فوتم به عنوان ارث بین&nbsp; فرزندانم تقسیم گردد،لذا از کلیه افراد که به هر شکل دنبال بهانه ، درد سر و خوردن حق ایتام هستند، درخواست می گردد، دست از اذیت و آزار&nbsp; فرزندانم برداشته ،زیرا اداره میراث ابدی آنها می باشد.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (خودش رئیس اداره)<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (خریدار رای)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شهروندان عزیز و گرامی&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;اینجانب مهندس رشته من در آوردی فارغ التحصیل از دانشگاه اشکول آباد، بنابر وظیفه شرعی و ملی قصد دارم جهت خدمت به همشهریان، خود را کاندیدای دوره بعد شورا شهر نمایم. لذا به اطلاع شما عزیزان می رساند از همین لحظه ،رای شما با قیمت مناسب و توافقی وبصورت نقدی یا مبادله کالا با کالا(مبادله رای با برنج،روغن ،شارژ و دیگر اقلام) خریدارم. <br>&nbsp;&nbsp; (مهندس چپو چور کاندیدای دوره بعد شورا شهر)<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (اگهی استخدام)<br>بنابر مصوبه شماره دوهزار و شش صد و چهل ودو مورخه دهم تیر نود و پنج&nbsp; هئیت محترم وزیران و درخواست شماره سیصد و دو مورخه ششم تیر نود و شش&nbsp; نمایندگان محترم مردم استان بوشهردر مجلس شورای اسلامی، وزارت نفت جهت تکمیل کادر آبدارچی در فازهای گازی حوزه کنگان،در نظر دارد تعداد شش نفر بصورت قرادادی( یک ماهه) زیر نظر پیمانکار با شرایط ذیل استخدام نمایید. <br>یک:دارنده مدرک کارشناسی ارشد (بجز رشته های علوم انسانی)باحداقل معدل هیجده و پنجاه صدم<br>دو:دارای سابقه حداقل پنج سال خدمت در مناطق گازی&nbsp; <br>سه:سپردن سفته پنجاه میلیون تومانی به همراه سند خانه به پیمانکار<br>چهار:گواهی نداشتن سابقه پرتاب سنگ با تیر کمون از مراجع قضائی<br>پنج؛ارائه معرفینامه معتبر از پارتی دم کلفت.<br><br>نویسنده سید رضا حسینی ،بیست و یکم مرداد نود و شش ـ بندر کنگان <br></font> text/html 2017-08-12T01:45:20+01:00 najvaye-kangan.mihanblog.com عبدالمجید اورا موسسه ی گالوپ : برخورداری شهروندان ایرانی ازامنیت در جهان بالاتر از اسرائیل وترکیه است+نمودار http://najvaye-kangan.mihanblog.com/post/10132 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="3">&nbsp; موسسه ی گالوپ : امنیت شهروندان ایرانی در جهان بالاتر از&nbsp; اسرائیل وترکیه است+نمودار<br></font><br>&nbsp;اخیراً مؤسسه ی&nbsp; تحقیقاتی، نظرسنجی و پژوهشی گالوپ آمریکا گزارش سالانه خودرا&nbsp; راجع به امنیت، رعایت قوانین ، مقررات و نظم اجتماعی را&nbsp; در سال 2017&nbsp; منتشر کرده است&nbsp; ..<br>این گزارش براساس تحقیقات گالوپ یک تصویراز شاخص ها، نقطه انتشار و نتایج حاصله در&nbsp; سال 2017 از سراسر جهان، با توضیح چگونگی محاسبات خود، وضعیت امنیتی کشورها را نشان داده&nbsp; است..<br><br>معرفی موسسه ی گالوپ ؟<br><br>«گالوپ» یک بنیاد پژوهشی مستقر در ایالات متحده است که&nbsp; مدعی کار نظر سنجی تحقیقاتی است، و به عنوان یک&nbsp; موسسه ی مشاوره ی در زمینه نظر سنجی، و ارزیابی سطح عملکرد ملی وجهانی فعالیت می کند، که در سال 1935 تاسیس شده و متد&nbsp; نظرسنجی ها ی متنوع از طریق نمونه بررسی و از نظرمطالعه ی&nbsp; جامعه آماری به منظور اندازه گیری&nbsp; برداشت افکار عمومی درخصوص موضوعات متنوع را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد بدیهی است که هرکدام از اقدامات اتخاذ شده توسط این موسسه بنا به سفارش مراکز تصمیم سازی دولتی آمریکا وهم پیمانان و یا نهادها ومجامع بین المللی ،آژانس های امنیتی و اطلاعاتی وجاسوسی وهمچنین کارتلهای چند ملیتی و شرکت های بزرگ و امثال آن در راستای اهداف ومقاصد متعدد در فصول متفاوتی از زمان صورت می گیرد..<br>این موسسه در چهارزمینه :&nbsp;&nbsp; نظر سنجی، مشاوره، خدمات آموزشی،و خدمات روزنامه نگاری و تبلیغات فعالیت می کند: گالوپ بیش از 30 مقر مختلف در 20 کشور در سراسر جهان دایر کرده و بیش از دو هزار نفر را در استخدام دارد..<br><br>شاخص های امنیتی کدامند؟ و چگونه آن را محاسبه می کنند؟<br>صفحه اول نظر سنجی در عرصه ی امنیت منتشر شده توسط موسسه گالوپ با شاخص&nbsp; اندازه گیری&nbsp; میزان&nbsp; احساس مردم از امنیت و ایمنی در کشورهای خود، به ویژه در محله های خود و همچنین اعتماد به پلیس محلی و توانایی آن برای محافظت و حفظ امنیت شخصی که به طور عمده، برای حفظ حقوق عمومی و نظم همراه با اجرای قوانین عمومی&nbsp; را دربرگرفته است، بنابراین&nbsp; بصورت رسمی در زبان انگلیسی به نام ««Law and Order» و به معنای «نظم و قانون» ترجمه می شود.<br>لازم به ذکر است که تشریح شاخص های مورد نظر امسال که وضعیت امنیتی را از نظر نظم و قانون در 135 کشور در سراسر جهان مقایسه کرده بشرح زیر می باشد..<br>این معیار سنجی براساس پرسشگری تلفنی&nbsp; یا مصاحبه ها ی چهره به چهره، با تعدادی از شهروندان&nbsp; هر کشور، در قالب جامعه نمونه آماری شامل&nbsp; یک هزار تن از مجموعه ی انسانی&nbsp; هر کشوردر زمانی مشخص، به&nbsp; نمایندگی بقیه شهروندان به طوری که مقایسه بین کشورهای مختلف بر اساس&nbsp; همان روش مشابه واستاندارهای دقیق را میسر کرده است،&nbsp; البته می توان درصدکمی&nbsp; از خطا را درنظر داشت ویا آن را نادیده گرفت..<br>این مصاحبه ونظر سنجی ها به منظور&nbsp; پیدا کردن پاسخ به چهار پرسش کلیدی، مشخص شده توسط&nbsp; موسسه مطرح&nbsp; شده در میان همه شهروندان مورد نظر&nbsp; که&nbsp; حدود 136 هزار نفر در سراسر جهان درطول 12 ماه گذشته بصورت تصادفی گزینش شده اند به اشتراک گذشته شده است.<br>چهار سوال اصلی&nbsp; کار آمد در میزان اندازه گیری&nbsp; افراد از احساس امنیت&nbsp; و تجربیات شخصی پیرامون&nbsp; جرایم متعدد و اجرای قانون، به صورت زیر مطرح شده است:<br>1- آیا شما&nbsp; به نیروی پلیس محلی در شهرستان، و یا در منطقه ای که زندگی می کنید اعتمادواطمینان&nbsp; دارید؟<br><br>2. آیا زمانی که به تنهایی در خیابان و شب هنگام در شهرستان، و یا در منطقه ای که زندگی می کنید قدم می زنید احساس امنیت می کنید؟<br><br>3. آیا شما&nbsp; وخانواد ه تان مورد سرقت&nbsp; پول یا اموال دیگر سخصی ،در طول 12 ماه گذشته قرار گرفته اید؟<br><br>4. آیا در طول 12 ماه گذشته، شما مورد تعرض&nbsp; و ضرب وشتم&nbsp; و یا حمله واقع شده اید؟<br><br>لازم به یادآوری است که&nbsp; شاخص ضریب برخورداری امنیتی هر کشور بر اساس پاسخ های شرکت کنندگان، با تهیه برخی از فرآیندهای آماری ارزیابی&nbsp; گردیده است؛ به طوری که خروجی نهایی آن با 100&nbsp; امتیاز تکمیل می شود وآن به این معناست که بالاترین سطح امتیازات امن ترین&nbsp; کشور را تعریف ومشخص کرده است ، و حداقل وحداکثر جمع بندی امتیازات&nbsp; امن ترین و خطرناک ترین کشوربا محاسبه تعدادامتیازات( صعودی- تنازلی ) بصورت کلی در میان 135 کشور جهان در این موسسه&nbsp; 78&nbsp; کشور امن&nbsp; و 66 کشور&nbsp; نا امن تعیین شده&nbsp; است..<br>گزارش شاخص ایمنی در سال 2017؟<br><br>مشاهده گالوپ : یک رابطه قوی و نزدیک بین پاسخ های افراد به پرسش های موجود در پرسشنامه از یک طرف و بین اقدامات خارجی&nbsp; متعلق به یک کشور با توسعه اقتصادی و اجتماعی برقرار می کند، ، به این معنی که در جوامع نسبت بالا در نرخ جرم و جنایت، بروز این پدیده&nbsp; رابطه ی نزدیکی با عدم انسجام اجتماعی&nbsp; دارد&nbsp; که در نتیجه&nbsp; بر عملکرد اقتصادی موثر است ..<br>68&nbsp; درصد از جمعیت جهان احساس امنیت داشته و به پلیس محلی&nbsp; درمحل و مناطقی که زندگی می کنند اعتماد&nbsp; واطمینان دارد .<br>&nbsp; 64 درصد از جمعیت می توانند در خیابان بدون هیچ گونه ترس با توجه به احساس امنیت&nbsp; به تنهایی و شبانه به خیابان بروند ،..<br>&nbsp;14%&nbsp; از جمعیت جهان تقریبًا،&nbsp; مورد سرقت واقع شده اند&nbsp; ،<br>&nbsp;6%&nbsp; ازحوادث تعرض وضرب وشتم در خیابان از ناامنی رنج برده اند.<br>نرخ میانگین امنیت در جهان بین 97 و 42&nbsp; از&nbsp; 100 امتیاز؛&nbsp; سنگاپو&nbsp; رتبه ی اول با 97 امتیاز از مجموع 100 امن ترین، در حالی که ونزوئلا در مکان آخربا 42&nbsp; امتیاز از&nbsp;&nbsp; 100&nbsp; به عنوان نا امن ترین در جهان رتبه بندی شده اند ودر مجموع کشورهای آمریکای لاتین وضعیت پائینی از امنیت برخوردارند..<br><br>&nbsp;منطقه خاورمیانه: <br><br>1- الجزائر:رتبه&nbsp; ی 7 جهانی (90 امتیاز).<br><br>2- اردن: رتبه ی&nbsp; 9 جهان (89 امتیاز).<br><br>3- ایران: رتبه ی 28 جهان (85 امتیاز).<br><br>4- مراکش: رتبه43 جهان(83 امتیاز).<br><br>5- مصر: رتبه ی 47&nbsp; جهان (82 امتیاز).<br><br>6- اسرائیل: رتبه ی 57 جهان (80 امتیاز).<br><br>7- تركیه: رتبه 58 جهان (80 امتیاز).<br><br>8- عراق: رتبه ی 71 جهان (77 امتیاز).<br><br>9- فلسطین:رتبه ی 73&nbsp; جهان ( 76 امتیاز).<br><br>10-لبنان: رتبه ی 76&nbsp; جهان (76 امتیاز).<br><br>11-تونس:&nbsp; رتبه ی 79 جهان (75 امتیاز).<br><br>12-یمن: رتبه ی 106 جهان (68 امتیاز).<br><br>13-موریتانی: رتبه ی 127 جهان (60&nbsp; امتیاز).<br><br><br>نکته: که درلیست این طبقه بندی&nbsp; نام هیج یک از کشورهای&nbsp; عرب حوزه خلیج فارس&nbsp; بدلیل شرایط خاص در این رتبه&nbsp; بندی ذکر&nbsp; نکرده است..<br>تهیه وترجمه : نجوای کنگان<br>منبع: 2017 Global Law and Order Report<br><br> text/html 2017-08-11T01:57:48+01:00 najvaye-kangan.mihanblog.com عبدالمجید اورا وبلاگ نجوای کنگان در میان لینک ستون اندیشه وپایداری سایت انقلاب اسلامی http://najvaye-kangan.mihanblog.com/post/10129 <table dir="rtl" class="all-links" width="75%" cellspacing="4" cellpadding="0" border="0"><tbody><span lang="fa"></span><tr><td class="no" style="border-bottom: 4px solid #00FF00; color: #00FF00;min-width: 100px;text-align:center;font-size:9pt;" align="center"> رهبری و ولایت فقیه </td><td class="no" style="border-bottom: 4px solid #FF6600; color: #FF6600;min-width: 100px;text-align:center;font-size:9pt;" align="center"> انقلاب اسلامی </td><td class="no" style="border-bottom: 4px solid #0099FF; color: #0099FF;min-width: 100px;text-align:center;font-size:9pt;" align="center"> اندیشه و پایداری </td><td class="no" style="border-bottom: 4px solid #9900FF; color: #9900FF;min-width: 100px;text-align:center;font-size:9pt;" align="center"> شهدا و دفاع مقدس </td><td class="no" style="border-bottom: 4px solid #666633; color: #666633;min-width: 100px;text-align:center;font-size:9pt;" align="center"> پایگاه فرهنگی </td></tr><tr><td> <span class="url">امام خامنه ای</span> </td><td> <span class="url">حرف تو</span> </td><td> <span class="url">دیدبان</span> </td><td> <span class="url">خبرگزاری دفاع مقدس</span> </td><td> <span class="url">آوینی</span> </td></tr><tr><td> <span class="url">دفتر مقام معظم رهبری</span> </td><td> <span class="url">مطالعات تاریخ معاصر</span> </td><td> <span class="url">پایگاه خبری رویش</span> </td><td> <span class="url">تا شهدا</span> </td><td> <span class="url">موسسه فرهنگی راسخون</span> </td></tr><tr><td> <span class="url">امام خامنه ای</span> </td><td> <span class="url">اسناد انقلاب اسلامی</span> </td><td> <span class="url">حزب الله سایبر</span> </td><td> <span class="url">مجاهدت</span> </td><td> <span class="url">بسیج پرس</span> </td></tr><tr><td> <span class="url">روح الله موسوی خمینی</span> </td><td> <span class="url">سربازان اسلام</span> </td><td> <span class="url">پایگاه برهان</span> </td><td> <span class="url">عاشورائیان</span> </td><td> <span class="url">تبیان</span> </td></tr><tr><td> <span class="url">آستان حرم امام خمینی</span> </td><td> <span class="url">پایگاه راهبردی</span> </td><td> <span class="url">پایگاه پایداری ملی</span> </td><td> <span class="url">تفحص شهدا</span> </td><td> <span class="url">پایگاه کمیل</span> </td></tr><tr><td> <span class="url">عمارنامه</span> </td><td> <span class="url">استقلال فرهنگی</span> </td><td> <span class="url">گفتمان معنویت</span> </td><td> <span class="url">نشان بی نشان</span> </td><td> <span class="url">منبر اینترنتی</span> </td></tr><tr><td> <span class="url">خاطرات امام خامنه ای</span> </td><td> <span class="url">علم و ایمان</span> </td><td> <span class="url">بینش نو</span> </td><td> <span class="url">پاسداران</span> </td><td> <span class="url">دشمن شناسی</span> </td></tr><tr><td> <span class="url">ولایت فقیه</span> </td><td> <span class="url">ندای یک بسیجی</span> </td><td> <span class="url">خط امام</span> </td><td> <span class="url">شهید بلاگ</span> </td><td> <span class="url">مرگ بر فارسی وان</span> </td></tr><tr><td> <span class="url">شناختنامه امام خمینی</span> </td><td> <span class="url">انقلاب چهارم</span> </td><td> <span class="url">اندیشكده خرد</span> </td><td> <span class="url">کهف الشهدا</span> </td><td> <span class="url">گردان کربلا</span> </td></tr><tr><td> <span class="url">شبکه تحلیلی نخبگان</span> </td><td> <span class="url">راه شیعه</span> </td><td> <span class="url">ارتباطات وبلاگی</span> </td><td> <span class="url">مطاف عشق</span> </td><td> <span class="url">راهیان نور</span> </td></tr><tr><td> <span class="url">زندگی رهبری</span> </td><td> <span class="url">دل آباد</span> </td><td> <span class="url">ابوذر منتظرالقائم</span> </td><td> <span class="url">ایستگاه شهادت</span> </td><td> <span class="url">مقتدر مظلوم</span> </td></tr><tr><td> <span class="url">رزمنده سایبری</span> </td><td> <span class="url">عین لام</span> </td><td> <span class="url">وحید یامین پور</span> </td><td> <span class="url">شهید عباس موسوی</span> </td><td> <span class="url">فرهنگ کده ایرانیان</span> </td></tr><tr><td> <span class="url">حضرت عشق</span> </td><td> <span class="url">دستاوردهای انقلاب</span> </td><td> <span class="url">فرقه ها</span> </td><td> <span class="url">امام موسی صدر</span> </td><td> <span class="url">پایگاه جنگ و زن</span> </td></tr><tr><td> <span class="url">قرارگاه فرهنگی ولی امر</span> </td><td> <span class="url">جبهه وبلاگی غدیر</span> </td><td> <span class="url">جنگ قلم</span> </td><td> <span class="url">عشاق الشهدا</span> </td><td> <span class="url">افسر سایبری</span> </td></tr><tr><td> <span class="url">سیرت امام خامنه ای</span> </td><td> <span class="url">بسیجنا</span> </td><td> <span class="url">مدوار</span> </td><td> <span class="url">شهادت طلب</span> </td><td> <span class="url">افسران جنگ نرم</span> </td></tr><tr><td> <span class="url">ولی امر</span> </td><td> <span class="url">پایگاه امام خمینی</span> </td><td> <span class="url">رایگاه</span> </td><td> <span class="url">شهید نمره بیست</span> </td><td> <span class="url">جهت اطلاع</span> </td></tr><tr><td> <span class="url">حرف دل ...!</span> </td><td> <span class="url">برجام 5+1</span> </td><td> <span class="url">مدافعان حرم</span> </td><td> <span class="url">شهید احمد قاسمی</span> </td><td> <span class="url">مساجد سنگرند</span> </td></tr><tr><td> <span class="url">جلوه های جمال</span> </td><td> <span class="url">جشنواره فضای مجازی</span> </td><td> <b><font size="4"><span class="url">نجوای کنگان</span></font></b> </td><td> <span class="url">دفاع 59</span> </td><td> <span class="url">پایگاه اسلامی دانش آموزی</span> </td></tr><tr><td> <span class="url">انتظار بهار</span> </td><td> <span class="url">بسیج قوه قضائیه</span> </td><td> <span class="url">صهیونیسم</span> </td><td> <span class="url">تابلو شهدا</span> </td><td> <span class="url">پایگاه ثامن الائمه سمنان</span> </td></tr><tr><td>.....<br></td><td>....<br></td><td>....<br></td><td>.....<br></td><td> <span class="url">پایگاه فرهنگی اتحدوا</span> </td></tr><tr><td><br></td><td><br></td><td><br></td><td><br></td><td>....<br></td></tr><tr><td><br></td><td><br></td><td><br></td><td><br></td><td><br></td></tr><tr><td><br></td><td><br></td><td><br></td><td><br></td><td><br></td></tr><tr><td><br></td><td><br></td><td><br></td><td><br></td><td><br></td></tr></tbody></table> text/html 2017-08-11T00:45:56+01:00 najvaye-kangan.mihanblog.com عبدالمجید اورا نیویورک تایمز: ترامپ دروغگوترین در تاریخ روسای جمهور آمریکا است http://najvaye-kangan.mihanblog.com/post/10125 <font size="3"><br><b>نیویورک تایمز: ترامپ دروغگوترین&nbsp; در تاریخ روسای جمهور&nbsp; آمریکا است <br></b><br>نویسنده شریل گای استولبرگ&nbsp; <br><br></font><font size="3"><img class="rg_ic rg_i" data-sz="f" name="Rg5mg3DkMOdhjM:" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRi_zkTVDxKKREIqxvEcQlsXmopJAMPlgOUp1HMn1Vq9L7KocDU6g" alt="Image result for Many Politicians Lie. But Trump Has Elevated the Art of Fabrication" style="width:299px;height:168px;margin-left:0px;margin-right:-16px;margin-top:0px"> 6 / اگوست,2017<br><br>ترامپ؛ دروغ گفتن،جعل و تقلب را به صورت روزانه دربرنامه دارد. ...دروغ آشکار او در مورد تعداد کسانی که درمراسم سوگند ریاست جمهوری شرکت کردند تا ادعای دریافت تماس تلفنی از رئیس جمهور مکزیک نمونه های داخلی وخارجی آن است.<br><b>تا زمانی که دروغ و تحریف حقایق یکی از ویژگی های اصلی سیاست آمریکاست، مسابقه حرفه ای&nbsp; دروغ گفتن احزاب سیاسی برای بزک کردن تصویر خود و پنهان کردن رفتار&nbsp; نفرت انگیز شان وجود خواهد داشت.<br></b>&nbsp;رسوایی بیل کلینتون و مونیکا لوینسکی یک مثال گویا ست. در زمان های دیگری نیزسیاستمداران عمداً اطلاعات گمراه کننده&nbsp; را به دلایلی که آن را&nbsp; از نظر خودمنطقی می دیدندمطرح میکردند، به عنوان نمونه اظهارات لیندون جانسون در طول جنگ ویتنام است..<br>اما در این گزارش&nbsp; روزنامه ی نیویورک تایمز مورخان و سیاستمداران هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه بر این باورند که دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا جهشی ویژه در مهارت دروغ گفتن سیاستمداران از خود نشان داده است ،&nbsp; که این رویه&nbsp; ازنظر&nbsp; "هانا آرنت" به عنوان «درگیری بین حقیقت و سیاست» نامیده شده است..</font><br><font size="3"><img class="rg_ic rg_i" data-sz="f" name="BvT5k9td1XDwSM:" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQrXpNkExUry_YATHilTwKQPzBonQEX1HLA1Ca5-WJ15bsILw9P" alt="Image result for Many Politicians Lie. But Trump Has Elevated the Art of Fabrication" style="width:275px;height:183px;margin-left:-24px;margin-right:-29px;margin-top:0px"><br>اکنون این&nbsp; نوع دروغ گفتن بعنوان&nbsp; بخشی&nbsp; از راهکار ترامپ&nbsp; برای مدیریت امور تشدید شده است، که در عین حال نشان دهنده کاهش صداقت در استانداردهای سیاست آمریکاست. اگر به تاریخ نگاه کنید، در می یابیم که ترامپ&nbsp; اولین&nbsp; رئیس جمهور دروغگوی آمریکا نیست که دروغگوست . با این حال، ادامه دروغ گفتن او این پرسش را طرح می کندکه آیا عواقب افشای دروغگو سیاستمداران&nbsp; با گذشت زمان بی اثر می شود؟<br>این گزارش با ارائه فهرستی از رسوایی های دروغ گفتن&nbsp; سیاستمداران در آمریکا از سال&nbsp; 1960&nbsp; موارد متوالی فریبکاری دولتمردان آمریکا را برمی شمارد:<br>&nbsp;در دوره رئیس جمهور دوایت آیزنهاور رئیس جمهور - در پی سرنگونی&nbsp; هواپیمای جاسوسی آمریکا در حریم هوایی شوروی از سوی دولت آیزنهاور به آمریکایی ها دروغ گفته شد او ادعا کرد: که این هواپیما غیر نظامی است. اما زمانی که شوروی اسارت سرنشینان هواپیما را اعلام کرد، آیزنهاور مجبور شد اعتراف کند که این هواپیما در یک ماموریت جاسوسی بوده است و&nbsp; درنهایت این دروغ به شدت&nbsp; به شهرت او آسیب زد..<br>این گزارش به مواردی دیگراز دروغگوئی های رسوا کننده از سال 1974 - اوج رسوایی واترگیت، ریچارد نیکسون در سال 1976&nbsp; وحتی جیمی کارتر که درشعار انتخاباتی گفته بود «نمی خواهد هرگز به شما&nbsp; دروغ بگویم» تا جورج بوش&nbsp; و به راه انداختن جنگ در عراق برای سرنگونی صدام حسین&nbsp; بر اساس اطلاعات گمراه کننده در خصوص در اختیار داشتن&nbsp; سلاح های کشتار جمعی&nbsp; بوسیله ی عراق ، که ثابت شد نادرست بوده است ...&nbsp; تا ترامپ اشاره کرده واستدلال می کند که همه دولتمردان آمریکا&nbsp; به نوعی متهم به دروغگویی هستند.و دراین رابطه حتی از سناتورها و برخی فرمانداران ایالتهای مختلف مریکا نیز مثالهائی را ذکر می کند.<br>این گزارش می افزاید: در طول دو دهه گذشته، تغییرات نهادی در امریکا دروغ گفتن را&nbsp; برای سیاستمداران آسان ترکرده است. این روند در دیالوگ سیاسی و برنامه های تلویزیونی و ظهور اینترنت گسترش یافته بطوریکه باعث&nbsp; سردرگمی در محیط رسانه ای هم شده زیرا&nbsp; با عدم کنترل واقعی،دروغگوئی برای سیاستمداران ساده گردیده است..<br>&nbsp;دوره ای که در آن سیاستمداران به دنبال&nbsp; بسیج حامیان به هر قیمتی هستند، آنها معمولا با مصونیت از مجازات، براحتی دروغ می گویند.این رویه باعث شده تا مفهوم دروغ در سیاست آمریکا تغییر کند..<br>&nbsp;در سال 2013 - - طرح های بر روی اینترنت برای پاسخگو کردن ومحاسبه&nbsp; ی کسانی که در مسئولیت شان دروغ می گویند ایجاد شد ؛ سایت PolitiFact اعلام کرد:&nbsp; رئیس جمهور اوباما «دروغ سال» را گفته است زمانیکه او به آمریکایی ها گفت:&nbsp; که آنها می توانند طرح مراقبت از سلامتی&nbsp; آنگونه که&nbsp; آنها ترجیح می دهند&nbsp; می توانند برای خود&nbsp; نگه&nbsp; دارند. درادامه ترامپ نیز همین عنوان&nbsp; را در در سال 2015 به دست آورد .<br>با توجه به این نظریه&nbsp; سیاستمدارانی که دروغ می گویند&nbsp; شهرت خود را&nbsp; در معرض خطر قرار می دهند&nbsp; برندان نیهان - استاد علوم سیاسی در کالج دارتموث - و برخی از همکاران او اثرات اظهارات دروغ و گمراه کننده ترامپ را در طول مبارزات انتخاباتی،ریاست جمهوری سال گذشته&nbsp; مورد مطالعه قرار داده اند.<br>جوئل سایر، استراتژیست جمهوری خواه، دراین رابطه می گوید:&nbsp; دو مسیر در مقابل سیاستمداران برای مقابله با فریب وجود دارد.&nbsp; «اول این است که&nbsp; هرگز به آن اعتراف نکنند که این شگرد بوسیله ی ترامپ در حال انجام است&nbsp; . دوم اینکه با اعتراف به خطا&nbsp; توضیح دهند که چرا ؟ و سپس برای حفظ یک شانس دیگرحفظ آبروی خودتعهد به عدم تکرار آن&nbsp; بدهند »..<br>این گزارش درپایان نتیجه گیری می کند: ترامپ بر همه پیشینیان خود در منصب ریاست جمهوری از نظر اندازه و مقدار&nbsp; وحجم دروغ&nbsp; و&nbsp; ادعاهای غلط پیشی گرفته است ؛ بنا به آمار، سایت PolitiFact تنها 20 درصد از نظرات او&nbsp; واقعی هستند&nbsp; و حدود 69 درصد هم یا&nbsp; اشتباه و یا یک دروغ محض&nbsp; می باشند. این باعث می شودکه بگوئیم : دروغ های پی در پی ترامپ مفاهیم سیاست آمریکا&nbsp; را تغییر داده است.<br>گودوین می گوید «امروز واقعاً متفاوت است؛ این&nbsp; دروغ های در حال کشف&nbsp; که شواهد نادرستی را همراه خود نشان می دهد. اما به دلیل حمله شدید ی که به رسانه ها می شود افراد باورمی کنند&nbsp; که شاید&nbsp; او » راست »می گوید!<br>تهیه وترجمه:<br>&nbsp; </font><font size="3">منبع:<br>Many Politicians Lie. But Trump Has Elevated the Art of Fabrication&nbsp; <br>&nbsp;SHERYL GAY STOLBERG</font> text/html 2017-08-10T11:14:04+01:00 najvaye-kangan.mihanblog.com عبدالمجید اورا بعد از آب نوبت به قطعی گاز درکنگان رسید http://najvaye-kangan.mihanblog.com/post/10123 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><font size="4"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><font size="4"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بعد از آب نوبت به قطعی گاز درکنگان رسید</span></font></b></p><font size="4"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">همواره مقوله ی نحوه ی خدمات رسانی ونگهداری <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>خطوط <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>و تامین <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>وتعمیر به خط <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>بازگرداندن و ازسر گیری&nbsp; سرویس دهی کانال ها حامل های انرژی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>وکابل های ارتباطی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>مخابرات <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>وهمچنین تامین سبد ارزاق عمومی <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>یکی از محورهای اساسی <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>نظارت <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>برنامه ریزان<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>وتصمیم گیران مدیریت شهری محسوب می شود . براین پایه بویژه در زمستان ومناطق سردسیرقطعی گاز از <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>وقطعی برق<span style="mso-spacerun:yes"> وآب &nbsp; درمناطق گرمسیر در تابستان&nbsp; </span>از طریق رسانه ها <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>درمواردی شاهد بودیم که بلافاصله<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>پس از انتشار موضوعیت معضل،<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>جلسات موثر و ارتباطات قوی مسئولین ونخبه های محلی <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>بسرعت مشکلات مورد نظر دراسرع وقت ممکن برطرف کرده ویا بصورت اورژانشی بدیل های پوششی تعریف شده است . ...بنوعی باید گفت: "اسکیموها" دردهکده های حاشیه ی&nbsp; جنوبی قطب شمال گاز دارند !(ازنظر بعد مسافت)&nbsp; اما&nbsp; فعلاً ما نداریم&nbsp; آنهم در چند قدمی پارس جنوبی ؟ <br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"> ... و اخیراً در کنگان پس از قطعی گاز بدلیل نشت که این نشت مکرر هم خود حکایتی دارد وخدا عاقبت وعواقب شهروندان را بخیر کند زیرا همین تکرار مکررها&nbsp; خود نیز جای بحث دارد و باید <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>بلاخره پایانی براین نشت ها <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>متصور بود مسئله ساز شد.. .<br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">و درپی این تفاق اخیر<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>وقطعی گاز شاهد صف های طولانی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>جلو نانوائی ها<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>و <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>گاز فروشی <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>سیلندری یا کپسولی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>برای شارژ گاز تعدادی زیادی خودرو بودیم&nbsp; که اولی سردگمی شهروندان و این دومی هم خود&nbsp; می تواندخطراتی را درپی داشته باشد که پیرامون آنها صحنه های سئوال برانگیزی را شاهدبودیم ... <br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"> درد پیاز سهل بود ! ولی ناپدید شدن ناگهانی نان را جگونه می توان توجیه کرد؟ ... به هرحال هیچ<span style="mso-spacerun:yes"></span>کس دوست نداشته این اتفاق بیفتد اما چند نکته لازم است که بعرض مخاطبین دست اندرکار رسانده شود باشد که گوش شنوائی وروحیه عملگرائی وجود داشته باشد: <br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">1- نشت گازمکرر را بطور اساسی علاجی واقعی <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>برایش در نظر بگیریم زیرا حادثه خبرنمی کند و نگرانی شهروندان ازاین بابت باید برطرف شود</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">2-<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>نقش مخازن وراه حل های بدیل در شرایط مختلف ازپیش اندیشیده شود</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">3. نحوه ی اطلاع رسانی وپیگری رفع اشکالات <span style="mso-spacerun:yes">و تعمیر ونگهداری </span>بشکلی شفاف به اطلاع مردم رسانده شود <br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">4. میزان امادگی دربرابر بروز حوادث و مقابله<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>با اتفاقاتی ازاین دست برای شهر یکصد هزار نفری وحتی <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>بیش از ان <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>تدابیری دقیق اندیشیده شود.</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">5- توسعه ی عملکردی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>درمقیاس واکنش سریع بازتعریف&nbsp; وطراحی شود . <br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">شاید قطعی آب وگاز وبرق بنا به دلایلی اتفاق بیفتد اما با قحطی راه حل&nbsp; وپیش بینی ها که نباید روبرو باشیم&nbsp; بنابراین برای آینده پیش رو باید فکرهای&nbsp; راهبردی و عملیاتی اساسی تری در میدان کار رو کرد .<br></span></font></p><font size="4"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><font size="4"> </font><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]-->