دلگیرم از خود با تو نجوا می کنم دریا این سفره ی دل پیش تو وا می کنم
مطلبی جهت نمایش یافت نشد از آرشیو مطالب استفاده کنید