پس از توطئه های مداوم و تلاش های  ناکام همه جانبه ی آمریکا در ابعاد نظامی و اقتصادی وفرهنگی گذشته در براندازی جمهوری اسلامی و به شکست کشاندن ایران اسلامی، در حال حاضر وحتی برای سالهای آینده تنها استراتژی باقیمانده ایالات متحده نفوذ از درون  بقصد استحاله و نهایتاً فرو پاشی درونی   متمرکز شده  است  در رویکرد به این قضیه گزارشی سالانه توسط سرویس تحقیقات کنگره  که هرسال با توجه به شرایط جدید به روز می شود براین موضوع تمرکز دارد و گواهی غیر قابل انکار در روند دیدگاه  واقدامات خصمانه وغیر قابل اصلاح ایالات متحده نسبت به جمهوری اسلامی ایران است که ذیلاً خلاصه ی از این نوع گزارش ها را بصورت خلاصه از 2006 تا 2015 با هم مرور می کنیم :Iran: US political concerns and Responses/Iran: U.S. Concerns and Policy Responses
گزارش اول : ایران:نگرانی های ایالات متحده و واکنشهای سیاسی
-  مؤلف:کنت کاتزمن
- تعداد  صفحات: 48
-- چاپ:اول / 2006

پیش از اینکه به بخش دوم    ازگزارش  بپردازیم لازم است که  به این موضوع اشاره گردد که هردو گزارش توسط سرویس تحقیقات کنگره  تنطیم شده  که این گزارشات   از جایگاه واعتبار  ونفوذ خاصی در دوائر  تصمیم ساز سیاسی واشنگتن دارد.

 و "کنت کاتزمن"  یکی  ازمتخصصین ارشد مجموعه مذکور  درقضایا ی خاورمیانه، تهیه کننده اصلی آن بشمار می رود  .

اوگزارش می تویسد"عدم  اعتماد بین ایالات متحده وایران  به قبل از اختلاف دو کشور بر سر برنامه هسته ی ایران برمی گرد و تعداد متنوعی پرونده اختلاف میان دوکشور وجود داشته است."وحتی استراتژی امنیت ملی  آمریکا  براین پایه قرار دارد " که ایران  بزرگترین تهدید برای ایالات متحده بشمار می رود".

  دراین گزارش بصراحت قید شده است که "  آمریکا همچنان بر پرونده هائی همچون دمکراسی، حقوق بشر  بعنوان ابزاری جهت ایجاد اجماع داخلی وبین المللی در مقابل  تهدیدات  دیگر ایران از  نظر تصمیم سازان آمریکا استفاده خواهدکرد"
با ریاست احمدی نژاد دولت ایران اکنون  ازنظر سیاسی با ثبات است، كما  اینکه ازنظر  اقتصادی بحكم  افزایش قیمت نفت ، وبحكم سیاست احمدی نژاد  در حمایت  از فقراء   و لغو  دیون بسیاری از کشاورزان نیز همین وضعیت تثبیت شده است.
سیاست تغییر نظام ایرانی  که جورج دبلیو بوش آنرا در آمریکا از سال  2002   پایه گذاری کرد دوراز دسترس است   ولكن  این موضوع باعث نمی شود دولت  و کنگره   در حمایت وپشتیبانی  از گروههای معارض ومخالف جمهوری اسلامی برای تغییر نظام ایراندست بکشند
وبراساس این مهم  آمریکا   فقط  درحمایت های مالی خود را از گروههای معارض نظام جمهوری اسلامی و گروههای مدعی ترویج دمکراسی وحقوق بشر در ایران به  75 ملیون دلار درسال 2006 رساند ، وبدون شك این مبلغ معادل مبلغی بوده که  در سال قبل از آن دراین راه هزینه کرده است.

گرچه حجم این مبلغ با هدف آمریکا در کشوری به اندازه ایران ، پولی ناچیز بشمار می آید ، ولی "ضعف  گروههای معارض در تغییر نظام از یکسو"،  کاهش مقبولیت گروههای معارض داخل ایران  در میان مردم بخاطر حمایت آمریکا از آنها مسیر کار را دشوارترکرده است.

    Publisher: CreateSpace Independent Publishing Platform; RL32048 edition (January 26, 2015)
Image result for Iran: US political concerns and Responses
Series: CRS Reports
    Paperback: 74 pages
    
Iran: U.S. Concerns and Policy Responses (CRS Reports) Paperback – January 26, 2015
by Congressional Research Service

   

گزارش اخیر
ایران: نگرانی های ایالات متحده و واکنشهای سیاسی (CRS گزارش)
2015 ژانویه 26
توسط سرویس تحقیقات کنگره (نویسنده)

 این  گزارش  از دوبخش اصلی تشکیل شده است  ؛
قسمت اول: پیروزی  انقلاب اسلامی ایران در سال 1979، از اولویت های  ویژه سیاست  آمریكا  بود  تا  هرگونه تهدید متصور از این واقعه در ایران  را بر مجموعه وسیعی  ازمنافع ایالات متحده را کنترل نموده و در نطفه خفه سازد.  یکی ازاین تهدیدهای محتمل می توانست از طریق برنامه  هسته ی ایران   که از سال  2002 برجسته شده بود، باشد ،  ایالات  متحده  فشار اقتصادی بین المللی   گسترده ی را علىه  ایران تدارک دید  .سرانجام  پس از انتخابات 2013 ریاست  جمهوری ایران  راه  برای مذاکرات توافق مؤقت ("اقدام مشترك،" JPA)که ازتوسعه ی برنامه ی اتمی ایران در مقابل تخفیف تحریم های  کم رنگ اقتصادی  جلوگیری می کرد، مهیا شد .   ولی با این وجود هنوز بشكلی ملحوظ  نگرانی های ایالات متحده  از سیاستهای ایران  کاهش نیافته است،
 قسمت دوم :  وهمواره تصمیم سازان آمریكا در اندیشه  چگونگی استفاده از ابزار های موجود  در پاسخ به تهدیدات  احتمالی ایران علیه ایالات متحده هستندکه یکی از ابزارها ی  اصلی تقویت نیروهای مخالف داخلی علیه جمهوری اسلامی ایران است.
تهیه وترجمه: نجوای کنگان 

نوع مطلب : تحلیل مقاله، 
برچسب ها : نجوای کنگان/ خلاصه کتاب،
لینک های مرتبط : اعتراف بوش پدر : امپراتوری "فراقانون"  داخل کاخ  سفید  بوش پسر  را به اشغال عراق وادارکرد.
  درکتاب : قدرت وسرنوشت  
 
 
Destiny and Power: The American Odyssey of George Herbert Walker Bush


Image result for Destiny and Power: The American Odyssey of George Herbert Walker Bush
Destiny and Power: The American Odyssey of George Herbert Walker Bush
نویسنده  : Author:  Jon Meacham
 

    Hardcover: 864 pages
   چاپ و انتشار: Publisher: Random House (November 10, 2015)
  
    About the Author
    Jon Meacham
    معرفی مؤلف کتاب:
    "جان میچام" نویسنده؛ مدرس دانشگاه فاندربیلد و دانشگاه جنوب،  همکار اتحادیه ی مؤرخین آمریكا محسوب می شود . 

نویسنده در واقع  می خواهد بگوید:  بوش پدر   از دو دستیار فرزندش  بخاطر فشار منتج به جنگ افروزی در  خاورمیانه ناراضی است  چون آنها واقعیت را به مردم و بوش پسر نگفته اند. و  گروهی در کاخ سفید وجود دارند که این مسئله و موضوعاتی مشابه را بشکل ماهرانه ی وارونه جلوه می دهند تا  اهداف خود را محقق کنند.   .

 کتاب سرنوشت وقدرت :  ازگفته های "بوش پدر" در افسانه سازی آمریکا ئی  می نویسد : که شكل وقالب تاریخ وسرنوشت  مردم آمریكا  را با عنوانی ساختگی به  "خیر" یا "شر" افسانه ی گره زد  ، واقدامات در برابر این دو  موضوع   حتى بر  زندگی نسل های اینده در آمریکا نیز تاثیر داشته است .  و دراین راستا انتقادات گزنده و تندی  متوجه  دیک چینی  که معاون    بوش پسر بود کرده است ،  او  وزیردفاع  آمریكا در  جنگ اول  علىه عراق در سال  1991  بود .  و او  با ایجاد امپراتوری  مستقل  درون  کاخ سفید  واتخاذ تصمیمات  نابجا واشتباه بعنوان  جماسه سازی (چینی)  جورج دبلیو بوش  را  به اشغال عراق  وادار کرد ،  واین تحول  در واقع  آغازی  بر پایان مركزیت ومحوریت  سیاست آمریكا برجهان شد. و سرانجام ایالات متحده را به آشفتگی فعلی رساند .
   بوش  پدر همچنین   انتقاداتی  را باعباراتی بسیار تلخ  متوجه وزیر دفاع وقت آمریكا دونالد رامسفلد کرده؛ و  اورا " فرد مغرور
ی که  جایگاه خود ورئیسش  جورج دبلیو بوش را بی اعتبار کرده  معرفی می کند    " .
 
 بوش پدر "چینی " را اینگونه توصیف می کند:  او هم با افراطی گری و تندوروی بیجا  در منصب نائب رئیسی، آبروی جهانی آمریکا را مخدوش کرد".
 انها درمجموع مسبب تدوین"سیناریوی  كابوس مانندی"که اثرات منفی آن بر سرنوشت مردم آمریکا تا دراز مدت ادامه خوهد داشت ، شده اند 
... تهیه وترجمه: نجوای کنگان
نوع مطلب :
برچسب ها : نجوای کنگان/ خلاصه کتاب،
لینک های مرتبط :


     مافیای پول: یک جهان در بحران Image result for The Money Mafia: A World in Crisis 
مشخصات کتاب:
    نویسنده:  by Paul T. Hellyer
    چاپ وانتشار: Trine Day (October 1, 2014)
     تعدادصفحات : 336 pages

مولف : پل تی. هیلیر  
  معرفی نویسنده : 
" پل T. هیلیر"  سیاستمدار، روزنامه نگار، و تجلیگر ،  مشاور ارشد دولت کانادا  درامور دفاعی و ریاست کارگروه اسکان و توسعه ی تمدن پیشرو در گروه G8  در سپتامبر سال 2005-  ازسوابق  اوست  وی همچنین نویسنده  کتابهای : طرحی برای اقدام مشترک،  امپراتوری شیطان ، جوانب عمیق ومخفی جهانی شدن، خروج از تورم،  پول خنده دار ،  حس مشترک جایگزین اقتصاد پایه، نور در انتهای تونل، طرح بقا برای نوع بشر، و یک معجزه در انتظار ، اقتصاد احساسی؛ بشمار می رود
 خلاصه این کتاب:
... خطوط گسل و  شکاف برداشته  در بانکداری و سیستم های مالی جهان  درک شده  و افشا گردیده   است  سیستمی که می توانست  بیکاری را  در دو نیم سال کاهش داده  و رفاه  را در سراسر جهان تامین کند به بیراهه رفته است واز وظیفه ی خود دورمانده است،
  وجود منابع انرژی های بزرگ به جای سوخت های فسیلی و در نتیجه پایان فوری استخراج زمینی و دریایی  در حفاری نفت  اکنون توصیه ی ضروری است. 
و  باید خواستار بسیج فوری در سراسر جهان بمنظور جایگزینی انرژیهای نوین به جای منبع انرژی فسیلی برای  نجات کره زمین از گرمای بیش از حد باشیم  .
پنهان کاری دولت  آمریکا ، و بیش از 65 سال  دروغ  و ارائه اطلاعات غلط،  در عرصه های مختلف  و حتی در فن آوری  و هر پیمانی که ممکن است توسط آنها امضا شده باشد  می توانید مطمئن باشید   که تا این  لحظه با بیش از 65 سال  فریب روبروبوده اید و چیزی عایدتان نخواهد شد.
در تجزیه و تحلیل ها  و مشاهده اقدامات سیاسی و اقتصادی ،شروع  رکود بزرگ، گسترش جنگ جهانی دوم، دوران پس از جنگ   وسخن از امید برای یک زندگی بهتر، جنگ سرد، انقیاد دموکراسی الیگارشی، و جنگ نرم و سخت ،  مداوم از سوی امریکا    مشخص کننده   اشتباه جهانیان  و اتکای اقتصاد آن ها در نتیجه اعتقاد  وباور  به آمریکا بوده است نشان می دهد که جهانیان راه را اشتباه رفته اند....
 و درکنار آن در برابر اقدامات رادیکال آمریکا برای معرفی یک فرهنگ جهانی صلح و همکاری نشان می دهد. اتفاقی برای بهبود شرایط بوقوع نپیوسته است . و اکنون این ضرورت بوجود آمده که  ما به تدابیر  فرهنگی و  و همکاری  جهانی نیازداریم نه اقدامات خود سرانه یک دولت خاص....
از سوی  دیگر باید پرسید چرا بانک ها ی بزرگ می خواهند مالک مردم باشند؟ 
  " باندهای  توطئه گر صهیونیستی هستند"  
که موضوعاتی از قبیل  ایالات متحده، شورای روابط خارجی، گروه بیلدربرگ، گفتگوهای سه جانبه، کارگردانی جهانی شدن. تجارت آزاد، صندوق بین المللی پول، کلاهبردارهای بانکی، هشدار دوایت آیزنهاور در مورد صنعتی نظامی مجتمع، پروژه  قرن جدید آمریکایی، گرمایش جهانی،  جنگ ستارگان، تروریست های واقعی که این حملات را در (9/11، 2001 )   را  شکل  داده اند-
در واقع  رهبران ما مانند عروسکی در دست   مجموعه هائی قرار دارند  که براساس نوع تکان دادن زنجیر ونخ های مرتبط به آن دست ها حرکت می کنند ، مجموعه های که  از : دولت  مخوف در سایه  " كارتل های بانکی، وكارتل های نفتی،  شركت های بزرگ  چند ملیتی بصورت مستقیم و غیر مستقیم  مورد پشتیبانی  بانک های مشترک،  دستگاههای جاسوسی ،"سیا" و اف بی آی، وگروههائی از نظامیان ارشد آمریکا. " که  میان نازیسم، و تبه کاری در وال استریت و فساد، نظم جدید جهانی ، وگرم شدن زمین، بودجه های سرسام آور عملیات سیاه - دست داشته و  علی الظاهر ارتباط  توجیه  پذیر برقرار کرده اند ایجاد شده است  . و واقعیت موجود جهان وآمریکاست.
 و اکنون  بر ما لازم است که خود را برای شرایط فوق العاده و نجات بشریت وکره زمین اقدام کنیم
.
 ویکی از اقدامات لازم دراین دوره؛ محاكمه ی سرمایه داری است ، که گامی جدی برای پیشرفت جهانیان  و خروج از بحرانهای کنونی محسوب می شود.
 تهیه وترجمه : نجوای کنگان
نوع مطلب :
برچسب ها : نجوای کنگان/ خلاصه کتاب،
لینک های مرتبط :Killing America: A 100 Year Murder: 40 Historical Wounds Bill O'Reilly Didn't Write About Paperback

منتشر شده»

 

 May 27, 2015Image result for Killing America: A 100 Year Murder

عنوان کتاب:کشته شدن آمریکا
 May 27, 2015 ng America: A 100 Year Murder
by M S King (Author

    Paperback: 50 pages/تعدادصفحات: 50
    Publisher: CreateSpace Independent Publishing Platform (May 27, 2015)

معرفی نویسنده : مایک کینگ "M S King" فارغ التحصیل دانشگاه راتگرز ؛ در عرصه ی روزنامه نگاری  پژوهشی، تحقیق تخصصی فعال بوده و در شهر نیویورک زندگی می کند.  
 اودر این کتاب  بنحوی آسان  برای خواندن و درک کردن موضوع مورد بحث  با عکس ها / تصاویر همراه با متن آن ها  بسیار ساده  کرده  و به تجسم ملموس  مخاطب از شرایط  فعلی آمریکا کمک  شایانی می کند.  وی درکتاب "کشتن امریکا" به  40 مورد از حقایق تاریخی اشاره  کرده  وبه وضوح پیامدهای این وقایع را
برمی شمارد . او با "اتصال به نقطه جوش زخمهای تاریخی " برای خواننده  توضیح می دهد: که آمریکا چگونه به نقطه ای درهم شکسته امروز رسیده است.   مشکلات بسیار  امروز را  با ریشه یابی در سوابق گذشته آمریکا  تا به امروز   با  حقیقت جویی دقیق، واقعیت  موجود  آمریکا  را بشیوه ی مستند ترسیم کرده است.
 خواننده با مراجعه  به کتاب  به یاد انحطاط و سقوط امپراتوری روم  می افتد.  و می تواند   تیتر "قتل آمریکا در 100 سال گذشته"  را با وقایع موجود تطبیق می دهد
او از چگونگی  تسخیر تدریجی رسانه ها بوسیله ی لیبرالها جهت سرپوش گذاشتن بر وقایع تلخ می نویسد،
  و با سرزنش فراوان صهیونیست ها ، می گوید: که  "حتی بر زبان آوردن نام آنها برای بدنامی تمدن ما کافی بود  ... 
مشکلات عمیق آمریکا در حال حاضر،برای بسیاری ازشهروندان آمریکایی ، صرف نظر از عقیده سیاسی قابل درک است  بشکلی که   آنها اکنون براحتی قادرند انگشت سئوال خود را بر روی تک،تک آن ها قرار دهند ،   واین شرایط برای اولین بار بوقوع پیوسته است،که اکثریت جوانان و نسل های قدیمی تر در آمریکا معتقدند که نسل های آینده این کشور نمی توانند به عنوان  نسلی مرفه وبرخوردار قلمداد شوند و این تنها  در بُعد  شرایط بد اقتصادی نیست ... بلکه در عرصه های دیگر  اجتماعی و فرهنگی، می توان گفت  که جامعه ما به انحطاط رسیده است.  مطمئن باشید نه هیچ اشتباهی رخ نداده! فقط  در واقع  " آمریکابه قتل رسیده"  است. چون  کشور ما آمریکا در این نقطه از زمان در  بدهی دائمی، تورم دائمی، مالیات گسترده، بیکاری مزمن  وفزاینده، خانواده های از هم پاشیده، وابستگی گسترده به دولت، جنگ افروزی دائمی رسیده است، وروند   انحطاط اخلاقی ، افسردگی روانی، جرم وجنایت،  تخریب فرهنگی در حال بدتر شدن است   ...
چه کسی اینکار را کرد ه است ؟ چرا آن را انجام داده است ؟ و چگونه آن را انجام داده است ؟
و چگونه "قتل" پنهان  آمریکا از مردم آمریکاپنهان مانده است ؟
 
دراین کتاب ،از طریق  بررسی 40 دلیل  با ماجراها ی روشن آن ، مختصر و بسیار آسان برای هضم موضوع ،  دراین کتاب ، به شما نشان داده  ام ...
 (40 زخم)برای کشتن امریکا در 100 سال  اخیر به این سوالات  پاسخ  می دهد. این جزوه توزیع  نقشه های انبوه طراحی شده برای دوره سقوط  آمریکا را به سادگی آشکار کرده است  .
 تهیه وترجمه: نجوای کنگان
نوع مطلب :
برچسب ها : نجوای کنگان/ خلاصه کتاب،
لینک های مرتبط :


Image result for Exposing Lies of the Empire

Exposing Lies of the Empire

افشای دروغ های امپراتوری (جهان سلطه) – March 8, 2015

by Andre Vltchek
  • Paperback: 822 pagesتعداد صفحات 822
  • Publisher: PT Badak Merah Semesta;  (March 8, 2015(انتشاروچاپ)
معرفی کتاب:افشای دروغ های امپراتوری(جهان سلطه)
 نویسنده : آندره ویتچک
تحقیق و مطالعه ی کتاب ما را قادر به درک روابط بین المللی معاصر را از طریق  بهره گیری از استدلالات محکم پژوهشگران مستقل و معروفی می کند که خود در بطن رویدادها و حوادث واتفاقات گذشته و جاری جهان حضور داشته اند وبه ثبت و نگارش دقیق ماجراها وپشت صحنه ی آن پرداخته اند . وثابت می کنند که 
مسئولیت خلق گرفتاری ها ، مسائل و معضلات برای کشورها و ملت ها در جهان امروز بعهده ی امیریالیسمی است که گاهی امپراطور و گاهی نیز استعماردر گذشته وزمان معاصر جهان خوانده شده است و جزئیات این دست های شرارت آمیز و تبه کار در بیش از صدها کتاب بوسیله اندبشمندان شرق وغرب همراه با مدارک واسناد غیر قابل انکار به نوشتار درآمده است  آنها انتظار دارند تا روند هوشیاری و دریافت شرایط حاکم بردنیا  بیش از بیش برای جوامع در تصمیم گیری و دفاع از حقوق ومنافع  برای ملت ها وبویژه افکار عمومی بین المللی نسبت به گذشته ساده تر باشد." ...
در اینجا به معرفی کتاب
"افشای دروغ های امپراتوری(جهان سلطه) بقلم "آندره ویتچک،" فیلسوف و محققی،که  سیاست استکباری و شیطان صفتانه ی امبریالیسم  و نظام  غربی تحمیل شده برجهان را با کارهای پژوهشی علمی و مستند افشانموده  است. می پردازم :
 او دهها جنگ را در مناطق نبرد و در گیری ازعراق، پرو ، سریلانكا، بوسنی ،رواندا ،سوریه و... تا تیمور شرقی  تحت پوشش تحقیق وبررسی کارهای فنی خود قرار داده است. وجدیدترین کتاب ها را ضد امپریالیست  و تروریسم غربی  با عنوان هشت پای مخوف  / استعمار جدید/ سلاح اتمی وابرقدرتها  :انواع غارتگری و نسل کشی سرمایه داری و امپریالیسم غربی وآمریکا را  از زوایا ی فراموش شده بتحریر درآورده و بتصویر کشیده است...
 او دراین كتاب  822 صفحه ی ، با  69 فصل.  نقش نابودگرانه امپراتوری شکست خورده و دیکتاتور آمریکائی ،غربی را در همین چند سال کوتاه گذشته ،درگسترش  قتل ،کشتار ، فقر و ویرانی بر سیاره ی زمین تحت عنوان شعار حقوق بشر ودمکراسی ، برای تسلط بر بشریت بوسیله  دوابزار نفوذ بر اذهان و ایجاد ترس بردلها .با اصطلاح "قدرت سیاه شر" به جهانیان معرفی  می کند.
این كتاب بزرگ تحلیلی  اطلاعات دقیق اثباتی ، آگاهیهای نادرقانع کننده و مستند ات میدانی  را بوضوح  از واقعیت سیاست پلید و سیاه  اهداف جهان سلطه  به مخاطبین ارائه می کند بطوریکه می توان به عنوان مرجع و منبعی ثابت از چگونگی سعی و تلاش  جهت وقوف برفریبکاریها و جنایت های سابق و حال حاضر "استکبارجهانی"برای بزانو در آوردن سایر ملت ها وقربانیان وعده های دروغین،به آن مراجعه کرد.
همچنین نویسنده در آن به جدول  زمانی فعالیتهای نومحافظه کاران  وسرمایه داران درنده خو و سیری ناپذیر  واشنگتن  برای توسعه دخالت ونفوذ  ایالات متحده  در سایر نقاط دنیا  با ادعای فریبکارانه ومزورانه ی : گسترش آزادی ،توسعه ی دمکراسی . وحفظ  "امنیت ملی"، از طریق بکارگیری "سیاست  خاص  واشنگتن "بصورتی مفصل پرداخته است وافشا کرده است...

 تهیه وترجمه: نجوای کنگان

 
  
نوع مطلب :
برچسب ها : نجوای کنگان/ خلاصه کتاب،
لینک های مرتبط :


Wer den Wind sät: Was westliche Politik im Orient anrichtet-

Image result for Wer den Wind sät: Was westliche Politik im Orient anrichtet- Michael Lüders ..

Michael Lüders ...

عنوان: آنکه  باد می کارد.؟.  نتیجه سیاست  غرب درمشرق زمین
- مؤلف: مایکل لودرس
- ناشر:انتشارات بیک  آلمان
-تعداد صفحات: ١٧٦
چاپ: هفتم، انتشار مارس/2015
 معرفی نویسنده :
مؤلف این كتاب دكتر مایکل لودرس پژوهشگرعلوم  سیاسی واسلام وادبیات عرب ، است".همچنین در طول چندسال   به مستندساز ی سازی مشغول بوده ،  و بمدت 9 سال نیز یعنوان نویسنده  وگزارشگر" امور خاورمیانه" در رسانه ی "دی زایت /Die Zeit" برجسته ترین هفته نامه آلمان ،فعالیت کرده است .  او یکی از مشاورین  معروف بین المللی پیرامون  امور مناطق اسلامی، عربی  و روابط آنها با غرب  بشمار می اید .

   این کتاب برای اولین بار درمارس/ ٢٠١٥  با عنوان "هرکه  باد می کارد.. آنچه که سیاست غرب درمشرق  بوجود آورده "منتشر شد.  ولی د ر خلال  4 ماه ، هفت بار تجدید چاپ شده است وعنوان خود را از ضرب المثل معروف " هرکه باد بکارد" - "طوفان درو می کند" اقتباس کرده است .
  "مایکل لودرس "  در این كتاب به دخالت های غربی  در خاورنزدیک و میانه  اشاره کرده ، و از عواقب نابوده کننده و ویرانگر آن  پرده براشته است ، ودر ادامه می نویسد :  که تا کنون  پدیده ظهور تروریسم، فروپاشی کشورها، شکل گیری گروههای مسلح افراطی،  روایت سیاسی وحشتناک حاصله  از آن دخالت ها است   ،  و متاسفانه- این وضعیت فعلا حاکم است"،

و ما می دانیم  که فعال شدن دستگاه جاسوسی آمریکا درمنطقه نتیجه ی  انتقال میراث انگلیس به سیاست  آمریکا  بوده،  که محصول آن  کودتا ی سوریه درسال١٩٤٩   وکودتای انگلیسی آمریکائی  علیه مصدق در ایران سال ١٩٥٣، براساس اسناد افشا شده اطلاعاتی، صورت گرفته است
 همانطور که در دوره ی فعلی کشور مصر-  شیطنت  "قبیح" آنها   درمقابل مردم مصر بسبب تعارض با سیاست منافع  غرب،  با تدبیر عملیات جریان دارد ...
 وهمچنین براساس مستندات غیر قابل انکار حمایت آمریکا و عربستان در چند دهه ی  گذشته تحت عنوان مساعدت به مجاهدین درافغانستان باعث  تاسیس"القاعدة " وطالبان وسپس با کشت بذز اختلاف ونفاق قومی ومذهبی موجبات ظهور داعش را فراهم کردند
وسپس  غرب، اسلام را مسئول بروز این وقایع ناگوار  معرفی کرده و آن دین را به ترویج  تفکر قرون  وسطائى متهم می کند، و برعلل و اسباب حقیقی  ماجرای خود ساخته چشمهایش را  می بندد ،   چون همه ی وقایع  در نتیجه ی  دخالت های تأثیر گذارخارجی  وحتى  تحمیل شروط اجتماعی  درآن منطقه از سوی طرفهای غربی بوده است".

سیاست"سرزمین سوخته"

" غرب اکنون خود را  درخطر تروریسمی تهدید کننده  می بیند".
 در نیجه دخالت های غیرنظامی ونظامی خود را با صدور سلاح بسیار فراوان به سوریه و عراق،افزایش داده و  ناچار است سیاست"زمین سوخته" را دو کشور مذکور دنبال کند.
ویكی  دیگر از انحرافات  سیاست غرب در تعامل  با منطقه  بازگذاشتن"دست اسرائیل".. . در جنگ علیه غزه سال ٢٠١٤  بود  که این رویه خود  تأیید کننده  ونشان دهنده حمایت مطلق  از سیاست واقدامات اسرائیل از سوی آمریکا وغرب بوده  ونمونه بارزی  از" نفاق و دوگانگی " در عکس العمل های آنان  در قبال مسائل جاری  منطقه بوده است.
  "نویسنده" در خاتمه ی كتاب می افزاید:
برای چشم انداز جهان  مضمون و افقی با عنوان "هرج ومرج جدیدجهانی  "،   بدون تعین سرنوشت  و نامشخص بودن نتائج آن، می تواند واضح ترین عبارت باشد.
و" کوری غرب" در ندیدن جهان " دنیا"  چون غرب  تنها در آن زندگی نمی کند ،  و مسلّم است پیروزی های غربی ها ابدی نیست. و  محاکمه کسانیکه پشت این ماجرا ها ی  تلخ در منطقه خاورمیانه بوده وهستند در  دادگاه بین المللی  جنائی،  راه حلی قاطع وبازدارنده  برای  پیشیگیری از اینگونه  حوادث می توان در نظر داشت.
تهیه وترجمه : نجوای کنگان
نوع مطلب :
برچسب ها : نجوای کنگان/ خلاصه کتاب،
لینک های مرتبط :


Crisis Without End?: The Unravelling of Western Prosperity
Andrew Gamble
 
  


بحران بی پایان؟: موشکافی رفاه غرب
نویسنده: آندرو گمبل
 
تعدادصفحات  : 240 صفحه
 
  چاپ وانتشار : 2014
  ناشر: انتشارات Palgrave Macmillan
 
معرفی نویسنده:
آندرو گمبل استاد علوم سیاسی  دانشگاه کمبریج انگلستان است. کتاب های دیگر او عبارتند از: شبح در جشن،  افول بریتانیا در اقتصاد آزاد و  اقتدار دولتی که
 توسط انتشارات Palgrave Macmillan منتشر شده است. او همکار  آکادمی بریتانیا و آکادمی علوم اجتماعی است و جایزه برلین "سر اشعیا"  را به دست آورده است....
خلاصه ی نظرات او دراین کتاب :   در تجزیه و تحلیل  بحران مالی سال 2008  و تحولات پس از آن از دیدگاه بازار بین المللی  همیشه  نقش  نئولیبرال آشکار است.  واین مبحث  از سه دیدگاه  : حکومت ، رشد، و جنبه های مالی- در عملکرد آنها  قابل بررسی است  . بر اساس تجزیه و تحلیل  در این نکات موارد قانع کننده برای سناریوی پیش فرض خود را ازسرنوشت  ایالات متحده در بحران بدون پایان مطرح می کنم. در واقع، شرایط   برای  پیشگیری از این سناریو مطلوب تر از حکومت های چند جانبه (APPE)وجود ندارد.  مجموعه کشورهای اقتصاد سیاسی پیشرو  در برابر تبعات منفی فروپاشی  اقتصادی سال 2008 که بحرانی عادی نبود قرارگرفته اند ، هشدار تشنج و عمق بحران بمراتب بیش از مقا یسه  کردن این وضعیت  با بحرانهای سابق بوجود آمده در سرمایه داری است. بخصوص که تا کنون نمی توان مطمئن بود  که پس ازبحران  اخیر تحولاتی درنظام بین المللی  بوجود آمده باشد، آنچه که ما دقیقاً در این خصوص می دانیم  این است که :  علىرغم درهم شکسته شدن دول  غربی  متضرر  بشكل خاص از این جریان، آسیبی که آنها در این رهگذر دیده اند برابر نیست ،  وهربخشی از اقتصاد بین المللی جداگانه از آثار آن رنج می برد. وبرای مهار بحران فعلی ، آنها درانتظار افزایش حجم افزایش صادرات اقتصاد  کشورهای غربی قراردارند ، ولی دراینراه به اتخاذ تدابیر استثنائی سخت نیازمندند، و برای طولانی مدت  ،در راه جدا شدن  از   صفر به  افزایش صادراتی پرفائده  محتاج هستند.
باید توجه کرد که بحران یکی  نیست بلکه  بحرانها بصورتی سریالی در مسیر اقتصاد آنها قرار گرفته است، و در اینراه  موانع بسیاری وجود دارد که  خصوصاً به مجموعه ی بسیار عمیق  ازمعضلات  موجود  در نوع  رهبری غربی  ودمکراسی و سستی مدیریت که معالجه نشده اند باید اشاره کرد ،   وهمین موارد مانع بهبود پایدار نظام اقتصادی  شده  و روزنه ها ی  مستمری  به بحران جدید و عمیق تررا باز کرده است.
سیناریوی قوی محتمل دیگر  موجود درجهان   که نظام بین الملی  را تضعیف کرده   نتیجه ی کاهش ، افت قدرت واراده  وناتوانی ایالات متحده  در حل مسائل داخلی خود و منطقه "یورو"  است  که آن ها حتی درمقابله با بحران درونی در مدیریت ریاضت اقتصادی ودیون ومهار پدیده های نوظهور اقتصادی  بویژه چین،  واداره رشد  وپیش بینی پیشرفت اقتصادی  رقیبان نا امیدانه عمل کرده اند.  تنها راه جدید رسیدن به رفاه  فقط با اصلاح  نظام اقتصاد نظام بین المللی فعلی با تکیه بر گزینه های منا سب برای تامین بودحه ملی وجبران کسری بودجه ، واشكالی جدید ازتعریف رشد پایدارامکان پذیراست، و انجام این امور  اراده  سیاسی   قابل ملاحظه ی می طلبد که تاکنون  درهمه ی سطوح  خلاء آنها احساس می شود و درنتیجه بدون اعمال آنها احتمال ضعیفی  در چشم انداز  فرار از "بحران بی پایان" در آینده برای آمریکا و غرب وجود دارد.
      تهیه وترجمه: نجوای کنگان
نوع مطلب :
برچسب ها : نجوای کنگان/ خلاصه کتاب،
لینک های مرتبط :
( کل صفحات : 4 )    1   2   3   4   
نجوا کنگان
دلگیرم از خود با تو نجوا می کنم دریا این سفره ی دل پیش تو وا می کنم
درباره وبلاگ

سلام علیكم اینجانب عبدالمجید اورا متولد1348/6/25- كنگان-محله خور چوری(خیابان استقلال)

مدیر وبلاگ : عبدالمجید اورا
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات